Patenty so značkou «spaľovanie»

Teplovodný výmenník kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6085

Dátum: 03.04.2012

Autor: Beloš Miroslav

MPK: F28D 7/16, F24H 7/00

Značky: spaľovanie, kotla, teplovodný, pyrolytické, výmenník, drevnej, hmoty

Text:

...prvkov priehradiek vychádza z náhodnej činnosti kladenia stanoveného počtu prekážok v ohraničenom priestore do cesty prúdenia tepelnej energie. Tento proces náhodného usporiadania presnej množiny prvkov sa pridŕža princípu rovnomerného rozloženia V priestore s prihliadnutím na dostupnosť každého prvku na mechanické čistenie cez čistiace otvory v komínovej sústave výmenníka počas údržby.Ďalšou účelovou funkciou je usmernenie a rozptýlenie...

Spaľovacia komora kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6084

Dátum: 03.04.2012

Autor: Beloš Miroslav

MPK: F23B 10/00, F23L 9/06, F24B 1/19...

Značky: komora, spaľovanie, drevnej, hmoty, pyrolytické, kotla, spaľovacia

Text:

...komory na usmernenie plameňa, a tým účinné dohorievanie zvyškov pevných častíc paliva. Vybratia na vloženie tesniacej šnúry na dosiahnutie dokonalého utesnenia medzi vložkou a zadnou tvarovkou má aj zadná tvarovka.Dôsledkom takto skonštruovanej spaľovacej komory kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty je eliminácia možnosti priameho styku vysokej spaľovacej teploty paliva s kovovou konštrukciou výmennika z dôvodov (pozri Doterajší...

Kúreniskový a spaľovací priestor kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6083

Dátum: 03.04.2012

Autor: Beloš Miroslav

MPK: F24B 1/19, F23B 10/00, F23L 9/06...

Značky: drevnej, kotla, hmoty, spalovací, spaľovanie, priestor, kúreniskový, pyrolytické

Text:

...je dýza vytvorená zo žiarobetónu. Kompozícia použitých materiálov na výrobu dýzy nie je typickým izolantom, ale výhodne obsahuje vodivé prvky v podobe armovacích kovových špirálok, ktoré okrem zvýšenia pevnosti svojou vodivosťou zabezpečujú prenos tepla, ktoré je odovzdávané vykurovaciemu médiu(vode) v styčných plochách s kovovou konštrukciou telesa kotla.Dýza je vytvorená z dvoch navzájom zrkadlovo zhodných časti, pričom v priečnom reze má...

Dvierka kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6068

Dátum: 03.04.2012

Autor: Beloš Miroslav

MPK: F23M 7/00

Značky: hmoty, drevnej, dvierka, kotla, spaľovanie, pyrolytické

Text:

...aj plynotesného utesnenia dvierok kotla. V dôsledku toho je po obvode liatinových dvierok vytvorená drážka, do ktorej je vložená tesniaca šnúra. Konštrukčná riešenie samotných krídel dvierok dopĺňa konštrukčné riešenie kovania na otočné spojenie dvierok s rámikom dvierok. Jedná sa o rozoberateľný spoj, pričom na telese sú vytvorené najmenej tri pánty v tvare U, otvorenou stranou striedavo uspo l 0riadané a na rámiku dvierok sú vytvorené...

Kotol ústredného kúrenia a ohrevu teplej úžitkovej vody na spaľovanie produktov z biomasy dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5767

Dátum: 06.06.2011

Autor: Krígovský Ondrej

MPK: F24H 1/00

Značky: produktov, biomasy, spaľovanie, užitkovej, dřeva, teplej, ohřevu, ústredného, kúrenia, kotol

Text:

...spaľovanej hmoty. Takýmto riešením sa podstatne uľahčuje obsluha kotla.Takéto konštrukčné riešenie vysoko zefektívňuje využitie tepelnej energie zo spaľovacieho procesu, nakoľko teplo bezprostredne prechádza cez stenu vnútorného plášťa do obehovej vody ústredného kúrenia. Ďalej pnpornínam, že teplota povrchu kotla je odvodená od teploty ohrievanej vody ústredného kúrenia a neprekročí 100 °C. Vyvedením odvodu spalín z ohniskového priestoru...

Spôsob privádzania vzduchu na spaľovanie vo vertikálnej peci na spaľovanie odpadu a vertikálna pec na spaľovanie odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19816

Dátum: 04.02.2011

Autor: Katsui Seizo

MPK: F23G 5/24, F23G 5/50, F23G 5/16...

Značky: vertikálna, vertikálnej, spôsob, privádzania, spaľovanie, odpadů, vzduchu

Text:

...po spaľovani, ktorý vzniká po dohorení, zo spodnej časti mimo pec.0014 To znamená, že spôsob podľa vynálezu sa zameriava na spaľovaciu pec založenú na technickom koncepte, pri ktorom sa spracovanie odpadu spaľovaním uskutočňuje takým spôsobom, že odpad sa ukladá V spodnej časti spaľovacej pece, pričom vzduch na spaľovanie sa privádza do vrstiev tvorených odpadom plneným do spaľovacej pece. Najmä nie sú obmedzené iné dodatočné konštrukcie,...

Rozprašovací horák na rozprašovanie a spaľovanie zvyškovej látky obsahujúcej síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 287129

Dátum: 27.11.2009

Autori: Grüning Heinz, Gross Gerhard

MPK: F23G 7/00

Značky: rozprašovanie, horák, zvyškovej, rozprašovací, obsahujúcej, síru, spaľovanie, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Rozprašovací horák na rozprašovanie a spaľovanie zvyškovej látky obsahujúci síru obsahuje dýzu na zvyškovú látku na prívod zvyškovej látky obsahujúcej síru, ktorá je obklopovaná vonkajšou dýzou na prívod rozprašovacieho média. Dýza na zvyškovú látku obsahuje väčší počet zapájateľných a odpájateľných jednotlivých dýz (3), ktoré sú spojené so vstupom (7) na zvyškovú látku, pričom horák je vybavený prívodom na palivo, a pričom vonkajšia dýza (5)...

Kotol na spaľovanie drveného uhlia s primiešavaním biomasy a spôsob prevádzkovania kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19905

Dátum: 13.05.2009

Autori: Yoshikawa Kazuhito, Taniguchi Koji, Asakawa Takaharu, Kurata Chikatoshi, Kaizuka Kazuyoshi, Ishikawa Noriaki

MPK: F23C 99/00, F23C 5/08, F23C 1/00...

Značky: drveného, spôsob, kotla, kotol, uhlia, prevádzkovania, biomasy, primiešavaním, spaľovanie

Text:

...od 3 do 5 mm). Avšak, v prípade, kedy významne veľké množstvo paliva z biomasy je drvené na častice s takto relatívne malou veľkosťou častíc,t.j. v rozsahu od 3 do 5 mm, mal by sa vyžadovať veľmi veľký výkon drvenia, čo vedie ktak veľkým stratám energie, že je to na úkor primárneho účelu používania paliva z biomasy.0007 Obr. 8 je graf ukazujúci rozdelenie veľkosti častíc dreveného paliva z biomasy po nadrvení drvičkou výhradne pre biomasu....

Riedené spaľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8852

Dátum: 05.06.2008

Autori: Goncalves-ferreira Paula, Pierrot Laurent, Galley David

MPK: C03B 5/235, F23D 14/32, F23D 14/22...

Značky: spaľovanie, riedené

Text:

...75 m/s pre oxidačný prostriedok.0012 Dokument US-A-20030054301 navrhuje spôsob spaľovania obsahujúci prívod oxidačného prostriedku s obsahom 10 až 30 °/o kyslíka,prívod paliva ústiací do pece mimo prívod oxidačného prostriedku a vo vzdialenosti od neho od 0,3 do 4 násobku ekvivalentného priemeru prívodu oxidačného prostriedku, pričom oxidačný prostriedok vstupuje do pece rýchlosťou od 10 do 60 m/s. Prívodný prierez oxidačného prostriedku je...

Teplovodný kotol na spaľovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4801

Dátum: 06.07.2007

Autor: Suchý Peter

MPK: F23G 7/00

Značky: biomasy, kotol, teplovodný, spaľovanie

Text:

...časťou spojenou s výmenníkom tepla, s vyznačením horizontálnej deliacej roviny a na obr, 2 je znázomený teplovodný kotol, podľa obr. l, s výmenníkom tepla oddeleným od spaľovacej časti, na obr. 3 a 4 je schematicky znázomené nové usporiadanie teplovodného kotla na spaľovanie biomasy, podľa technického riešenia, V pozdlžnom reze, so šikmou deliacou rovinou, pričom na obr. 3 je znázomený teplovodný kotol so spaľovacou časťou spojenou s...

Rúrkovitá ochranná doska zo žiaruvzdorného materiálu ako aj stenová výmurovka pre pece na spaľovanie odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5695

Dátum: 13.06.2006

Autori: Hofstetter Andreas, Lepirica Fehko

MPK: F23M 5/00

Značky: doska, rúrkovitá, ochranná, spaľovanie, žiaruvzdorného, vymurovka, odpadov, materiálů, stěnová

Text:

...pece vertikálne prebiehajúcich a pomocou mostíka spojených chladiacich rúrok, ako aj časť stenovej výmurovky obsahujúcu rúrkovitú ochrannú dosku podľa vynálezuObr. Zrúrkovitú ochrannú dosku podľa obr. 1 v pohľade zozadu v smere šípky A podľa obr. 1Obr. 3 rúrkovitú ochrannú dosku v pohľade z boku v smere šípky B podľa obr. 2Obr. 4 prostriedok na umiestnenie rúrkovitej ochrannej dosky proti chladiacim0011 Obr. 1 ukazuje v pôdoryse viac vedľa...

Teplovodný kotol na pyrolytické spaľovanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4479

Dátum: 01.06.2006

Autor: Balejík Henrich

MPK: F24H 1/48, F24B 1/00

Značky: teplovodný, pyrolytické, dřeva, spaľovanie, kotol

Text:

...teleso 23, je vytvorené z vysokokvalitného oceľového plechu a medzi ním a plášťom kotla 19 je tepelná izolácia 17 z minerálnej vaty. V homej vonkajšej časti kotlového telesa 23 sú umiestnené nakladacie dvierka 3 na ktorých je umiestnené ovládanie 2 zakurovacej klapky 1,ktorá pri zapaľovaní podpaľu je otvorená. Pod nakladacími dvierkami 3 sa nachádza otvor s klapkou 4 pre prívod vzduchu, ktorá sa otvorí po spustení ventilátora 11. V...

Systém spaľovacieho vzduchu pre regeneračné kotly na spaľovanie výluhov z procesov varenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12058

Dátum: 14.10.2005

Autori: Vihavainen Esa, Savolainen Jukka, Saviharju Kari, Simonen Jorma, Paju Raimo

MPK: D21C 11/12, F23G 7/04, F23L 9/00...

Značky: kotly, výluhov, systém, varenia, spaľovanie, regeneračné, vzduchu, procesov, spaľovacieho

Text:

...kotla, cez ktorý len ťažko prechádza slabý druhotný prúd vzduchu. Konkrétnejšie prvotné prúdy vzduchu dodávané z bokov spodnej časti kotla sa navzájom zrážajú v strednej časti kotla a tvoria pri profile prúdenia druhotného vzduchu v strednej časti kotla prúd plynu stúpajúci nahor veľmi rýchlo a zachytávajúci spaliny a iný plynný alebo prašný materiál z dolnej časti pece vznikajúci pri nedokonalom spalovanl. Tento prúd plynu nazývaný aj zdvih...

Splyňovací kotol na spaľovanie tuhých horľavých látok, zvlášť balíkov slamy s optimálnymi hodnotami pre vypúšťané odpadové plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5499

Dátum: 07.10.2004

Autor: Herlt Christian

MPK: F23G 5/027, F23G 7/06

Značky: látok, kotol, hořlavých, odpadové, tuhých, splyňovací, spaľovanie, plyny, slámy, vypúšťané, balíkov, zvlášť, optimálnymi, hodnotami

Text:

...obr. 2 predstavuje bočný pohľad na celé zariadenie V schematickom reze aobr.3 predstavuje pohľad zhora na celé zariadenie.V kryte je usporiadaný priestor l pre spaľovanie paliva a splyňovanie a pod ním je usporiadaný valcový spaľovací priestor ž. Plniace dvierka pre balíky slamy a dvoje dvierka na odoberanie popola sú usporiadané na čelnej strane. Na spodnom vypúlení priestoru l na spaľovanie paliva a splyňovanie je v podlahe prevedená...

Tesniaci systém pre sekundárny prúd na vstupe dýzy turbínového motora s komorou pre dodatočné spaľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1269

Dátum: 11.05.2004

Autori: Lapergue Guy, Sevi Guillaume, Roche Jacques

MPK: F01D 11/00, F01D 9/02, F02C 7/28...

Značky: sekundárný, systém, turbinového, komorou, dýzy, tesniaci, vstupe, spaľovanie, prúd, dodatočné, motora

Text:

...tesnenia držaný zovretý medzi podpornou doskoua radiáine vnútorným povrchom radiáine vnútornej príruby prostrednictvom nitov pre upevňovanieuvedenej podpornej dosky na prirubu.0019 Vstupný koniec tretieho tesnenia je upevnený na radiálne vnútornom povrchu podpornej dosky uvedenými nitmi, anity majú hlavy, ktoré klzne dosadajú na vonkajší povrch plášťa pre tepelnú0020 Podľa ďalšieho znaku vynálezu je každá doska pre tepelnú ochranu...

Teplovodný kotol na spaľovanie pevných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3591

Dátum: 11.09.2003

Autori: Balejík Henrich, Lyčka Zdeněk

MPK: F24B 9/00, F23B 1/06, F22D 1/02...

Značky: pevných, teplovodný, spaľovanie, palív, kotol

Text:

...ktorého dolnej časti sú umiestnené držiaky 18, ktoré sú pevne pripojene ku kotlovému telesu 15, na držiakoch 18 sú umiestnené liatinové článkovć rošty 2 a šamotovć tvámice 12. Na liatinové článková rošty 2, ktoré sú pevne prichytené na kotlové teleso 15 sa umiestni podpaľ, ktorý sa zapáli. Na rozhorený podpaľ sa cez nakladacie dvierka 1 naloží pevné palivo na spaľovanie, teplo, ktoré vzniká pri spaľovaní pevného paliva spolu so spalinami stúpa...

Vertikálna spaľovacia pec na spaľovanie odpadu a systém riadenia jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13988

Dátum: 15.08.2003

Autor: Katsui Seizo

MPK: F23G 5/50, F23G 5/36, F23G 5/24...

Značky: prevádzky, spaľovanie, odpadů, vertikálna, riadenia, spaľovacia, systém

Text:

...je horenie odpadu v mieste, kde sa nachádzajú nosné platne odpadu 204. už ukončené, takže nosné platne odpadu 204 je možné hladko vysunúť bez veľkého odporu spôsobovaného odpadom.0023 Po vysunutl nosných platni odpadu 204 týmto spôsobom sa otočia platne na odstraňovanie spodného popola 205 smerom dole. aby spodný popol BA v oblasti vyprázdňovania DA, ktorá sa nachádza pod nosnými platňami odpadu 204, vypadol na dopravnik na odstraňovanie...

Kotol na spaľovanie hnedého uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2441

Dátum: 16.05.2000

Autor: Pila Jaroslav

MPK: F23B 7/00, F23B 1/00, F23B 1/08...

Značky: hnědého, spaľovanie, kotol, uhlia

Text:

...zvýšenie účinnosti spaľovacieho procesu azníženie tepelných strát, jednak umožňuje prevádzkovateľovi kotla vyrábať teplo pri splnení stanovených limitov l pre obsah oxidu uhoľnatého (CO) odchádzajúceho do ovzdušia. Dodatočná úprava spaľovacej komory kotla pritom nie jePrehľad obrázkov na výkresePríkladné vyhotovenie technického riešenia je znázomené na výkresoch, kde obr. 1 predstavuje schematický pozdĺžny rez kotlom na spaľovanie...

Zariadenie na katalytické spaľovanie organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279380

Dátum: 07.10.1998

Autori: Rachwal Andrzej, Wysocki Zygmunt, Wojciechowski Jerzy, Janas Janusz

MPK: B01D 53/36

Značky: organických, katalytické, látok, spaľovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na katalytické spaľovanie organických látok obsiahnutých v prúde vzduchu s relatívne vysokou koncentráciou je tvorené kovovým valcovým telesom (21) s valcovou nadstavbou (39), v nadstavbe (39) je uložená prvá vrstva katalyzátora (6), v kovovom valcovom telese (21) sú vedľa vrstiev keramickej výplne (4) uložené ďalšie dve vrstvy katalyzátora (6), pričom medzi tromi vrstvami katalyzátora (6) je vytvorený priestor komory (18), v ktorej...

Usporiadanie spaľovacieho priestoru kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 817

Dátum: 10.05.1995

Autori: Horňák Jiří, Krček František, Ecler Miroslav

MPK: F23L 1/00, F23G 5/027, F23M 3/14...

Značky: usporiadanie, kotla, hmoty, spaľovanie, spaľovacieho, priestoru, pyrolytické, drevnej

Text:

...1 znázorňuje v pozdľžnom reze celkové usporiadanie spaľovacieho priestoru kotla s dvojdielnou priehradkou umiestnenou na podperkách a na obr.2 je znázornený variant usporiadania spaľovacieho priestoru kotla s jednodielnou priehrad kou uloženou na výstupkoch upravených na vnútornej stene telesaPri usporiadaní podľa obr. I je spaľovaci priestor vo vnú tri telesa 1 kotla rozdelený na hornú a spodnú časť priehradkou2 pozostávajúcou z dvoch dielov...

Zariadenie na spaľovanie menej hodnotného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 280955

Dátum: 09.03.1994

Autor: Lihocký Ján

MPK: F23B 1/36, F23B 1/22

Značky: menej, zariadenie, spaľovanie, hodnotného, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spaľovanie menej hodnotného pevného paliva pozostáva zo zásobníka (1) uhlia, násypnej šachty (2), triediacej šachty (3), pásového roštu (12), spaľovacej komory (17), ohrievača vzduchu (18) a zásobníka (19) popolčeka. V triediacej šachte (3) je umiestnený podávač (4), nad ktorým je umiestnená regulačná klapka (5). Na konci podávača (4) sa nachádza vymeniteľné sito (6) s nastavovacou klapkou (7) strmosti, pod ktorým je šikmá platňa...

Keramický rošt na spaľovanie dreveného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 283

Dátum: 06.10.1993

Autori: Škulec Jaromír, Gašparík Rudolf, Kleman Viliam

MPK: F23H 13/08

Značky: keramický, dřevěného, spaľovanie, rošt, odpadů

Text:

...minerálnym tesnením. Pretlakový vzduch na spodnej časti rámu pod keramickými diskami sa tlačí cez disky do ohnišťa, pričom tento prívod vzduchu je do takej miery rovnomerný, že zabraňuje miestnemu zvíreniu drobných častíc paliva a ich prepadávaniu pod rošt. V priestore ohnišťa sa tak vytvára rovnomerná vznosná vrstva vzduchu a vznikajú tak ideálne podmienky pre spaľovanie zmiešaných druhov paliva. Hrúb ka tejto vznosnej vrstvy sa dá podľa...

Zariadenie na pyrolytické spaľovanie tuhých palív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 216

Dátum: 09.09.1993

Autor: Křenovský Jan

MPK: F23B 1/04

Značky: spaľovanie, palív, pyrolytické, tuhých, zariadenie

Text:

...L přikládecfch dvířek L,násypkya 1 iva , jejíž spodní část je pyrolýzní komora 3. Popelníkový prostor E Je oddělen od pyrolýzní komory § pevným roštem i A otočným roštem W 5. Kodvedení pyrolýzního plynu do spalovací komory 3 slouží kanál 1 do kterého je současně zaústěn pwívodfgsekundárního vzduchu . Tepelný výměník g umístění v zadní části zařízení odebírá tepelnou Aenergii spalinám. Zařízení opouštějí spalinx kouřovodem Li.Mąnipulacc se...

Zariadnie na spaľovanie viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280725

Dátum: 18.03.1992

Autori: Magne Boklep, Nils Arve Soyseth

MPK: F23G 7/05, F23G 7/00, F23K 5/04...

Značky: spaľovanie, kvapalín, zariadnie, viskóznych

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spaľovanie viskóznych kvapalín, napríklad dechtu z filtrov na čistenie plynov a podobne, obsahujúce tank s vyhrievacími prvkami, spaľovaciu jednotku a potrubie na spojenie spaľovacej jednotky s tankom, pričom tank (6) je ďalej vybavený vyhrievacími prvkami (4) na ohrievanie kvapaliny v tanku a potrubie (3) je v bezprostrednej blízkosti tanku opatrené prívodnou trubicou (8) na vzduch.

Zariadenie na spaľovanie uhlíkatých materiálov v nastojato usporiadanom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 277991

Dátum: 17.12.1991

Autori: Tummers Peter, Thomas Gerhard, Steven Hubert, Passmann Norbert, Eickvonder Wolfgang

MPK: F23C 11/02, F23M 5/08

Značky: spaľovanie, nastojato, materiálov, uhlíkatých, zariadenie, reaktore, usporiadanom

Zhrnutie / Anotácia:

V zariadení na spaľovanie uhlíkatých materiálov, pozostávajúcom z nastojato usporiadaného reaktora (1) s vírivou vrstvou, s chladiacimi plochami (1a, 1b, 1c, 1d) v jeho stenách a s recirkulačným systémom, zahrňujúcim aspoň jeden labyrintový odlučovač (6), pozostávajúci z aspoň dvoch vrstiev (6a, 6b) odlučovacích nosníkov (7) prierezu typu U na spätné vedenie odlúčených pevných látok do spodnej oblasti (UB) reaktora (1), sú odlučovacie nosníky...

Zapojenie horákových súprav pre spalovanie kvapalných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 253901

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pažický Július

MPK: F23C 5/00

Značky: palív, horákových, spaľovanie, súprav, zapojenie, kvapalných

Text:

...zapojenie horákových súprav podla vynálezu sú v tom, že horáková súpra 4va, pozostávajúca z 3 až 6 horákov je ovládaná jedným rozdelovačom. Rozdelovač je trojpolohový a štvorcestný, ovládaný dvoma elektromagnetml. Zákon výstreku má strmší nárast ako i klesanie tlaku, čo sa prejavuje na palivovom paxpršleku pri v-ý~ streku a kvalite spaľovania. Diferenciálny piest je do horného úvratu tlačený palivom,hydraulickým olejom, ale nie...

Spôsob úpravy odpadných pórovitých polyuretanov pre spaľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233851

Dátum: 01.04.1987

Autor: Czajlík Mikuláš

MPK: B29C 29/00, C10L 9/02

Značky: spaľovanie, spôsob, úpravy, polyuretánov, pórovitých, odpadných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu úpravy odpadných pórovitých polyuretanov pre spaľovanie. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že k odpadnému polyuretanu sa pridá 3 až 25 %-ný vodný roztok dusičnanu vápenatého, pričom po odstránení jeho prebytočného množstva vyžmýkaním a vysušením pri teplote miestnosti sa polyuretan spaľuje. Odpadný polyuretan, upravený spôsobom podľa vynálezu, pozvoľna horí, netopí sa a zanecháva sivo-biely popol. Možno ho...

Rošt na spaľovanie menejhodnotného prachového uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 231511

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kováč Ján, Guba Gabriel

MPK: F23H 7/12

Značky: menejhodnotného, uhlia, prachového, spaľovanie, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru parných kotlov. Rieši rošt na spaľovanie menejhodnotné ho prachového uhlia s vyšším obsahom popola a vyšším podielom zŕn do 2 mm. Podstatou vynálezu je, že pozostáva z otočne uložených viacbokých komolých ihlanov usporiadaných pozdĺž naklonenej roviny tak, že nepárne komolé ihlany majú steny sklonené smerom k osi roštu zľava, párne komolé ihlany majú steny so sklonom opačným, pričom pod komolými ihlami sú uložené rúry,...

Spôsob úpravy predhydrolyzátu určeného na spaľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 226109

Dátum: 15.04.1986

Autori: Roth Harold, Murín Ján

Značky: spaľovanie, predhydrolyzátu, určeného, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy predhydrolyzátu určeného na spaľovanie, získaného z predhydrolýzy štiepok vláknoviny, vyznačený tým, že predhydrolyzát sa alkalizuje zásadou na pH 9,5 až 14 a ohreje na teplotu 120 °C až 180 °C, pri ktorej zotrvá 3 až 50 minút.

Zapojenie zariadenia pre spaľovanie kvapalných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 223655

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kluka Ján, Pažický Július

Značky: zariadenia, spaľovanie, zapojenie, kvapalných, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka využitia kvalitnejšieho spaľovania kvapalných palív pri pálení keramického materiálu, používaného predovšetkým ako produkt hrubej keramiky v stavebníctve. Vo vynáleze sa rieši úspora palív, a to zamedzením odkvapávania palív medzi jednotlivými výstrekmi do spaľovacieho priestoru a plynulou reguláciou tepelného príkonu elektrickou cestou. Zamedzenie odkvapávania sa rieši rovnoobjemovým odľahčovačom tlaku paliva, a to tak, že...

Parný kotol na fluidné spaľovanie tuhých palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 226240

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kováčik Štefan, Novotný Kazimír, Malec Jan, Liko Ľudovít, Geröfi Ivan, Muráni Ján, Bobovnický Jozef

Značky: kotol, fluidné, tuhých, parný, spaľovanie, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Parný kotol na fluidné spaľovanie tuhých palív vyznačujúci sa tým, že pozostáva z jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4), ktoré sú umiestnené vedľa seba a v dvoch úrovniach nad sebou. a stupne prehrievača pary (7,8,9,10) sú ponorené vo fluidných vrstvách jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4) a stupne medziprehrievača pary (21,22,23,24) sú nad fluidnými vrstvami jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4).

Zariadenie na kombinované a súčasné spaľovanie pevných, kvapalných a plynných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 216851

Dátum: 31.10.1984

Autori: Dóczy Anton, Bobovnický Josef

Značky: kvapalných, pevných, spaľovanie, palív, kombinované, plynných, súčasné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kombinované a súčasné spaľovanie pevných, kvapalných a plynných palív, vyznačujúce sa tým, že tvorí kompaktný celok tak, že do nosnej obvodovej krabice (1) chladenej vzduchom sú zabudované hubice (2) na dopravu zmesi vzduchu a prášku pevného paliva, hubice (3) na dopravu vzduchu alebo zmesi vzduchu a plynného paliva, hubica (5) na dopravu vzduchu alebo zmesi vzduchu a rozprášeného kvapalného paliva a hubica (7) na dopravu vlhkých...

Spalovacia pec pre kontinuálne spaľovanie odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217662

Dátum: 16.07.1984

Autori: Hanák Miroslav, Doležel Pavel, Chovan Slavomír, Řežábek Antonín, Ternény Eduard

Značky: materiálov, kontinuálně, spaľovanie, odpadových, spaľovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém konštrukcie spaľovacej pece pre rovnomerné, ľahko ovládateľné kontinuálne spaľovanie odpadových materiálov, najmä použitých katalyzátorov na báze aktívneho uhlia. Základom zariadenia je vzájomne pospájaný systém radu nad sebou usporiadaných valcových spaľovacích komôr, opatrených vnútri dopravnými šnekmi s regulovateľnou rýchlosťou otáčania. Väčšina komôr je vybavená elektrickým odporovým ohrievačom, najnižšia z nich je...