Patenty so značkou «spalování»

Spôsob používaný pri spaľovaní v priemyselnej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13731

Dátum: 21.12.2010

Autori: Ekman Tomas, Lugnet Anders

MPK: C03B 5/235, F27B 9/30

Značky: spôsob, používaný, priemyselnej, spalování

Text:

...aby vytvárali plamene v tvare plochej dosky s veľkým uhlom rozprestretia, čo Iná za následok zníženie rizika prehriatia povrchu materiálu 102, ato že teplotná homogenita v priestore nadhomým povrchom materiálu 102 sa stáva vysokou.Stropné horáky 103 sú prevádzkované na pevné, kvapalné alebo plyrmé palivo, ako je zemný plyn a oxidant. Oxidantom môže byť vzduch alebo iný oxidant s obsahom kyslíka najviac 30Je výhodné, aby boli stropné horáky...

Vylepšený spôsob redukcie NOx, zariadenie a použitie na úpravu spalín vznikajúcich pri spaľovaní domového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9779

Dátum: 30.10.2006

Autor: Laborel Yann

MPK: B01D 53/56

Značky: odpadů, spalin, úpravu, domového, spalování, redukcie, zariadenie, spôsob, použitie, vznikajúcich, vylepšený

Text:

...prostredníctvom portov na úpravu dymových plynov pri teplote medzi 600 a 900 °C. Na úpravu NOX je navrhnuté použiť jemné čiastočky močoviny, ktoré pôsobia na NOx v spolupráci s redukčnými činidlami 80 akými sú napríklad uhličitan vápenatý a hydroxid vápenatý. V tomto spôsobe je teplota reakčnej komory udržiavaná v požadovanej výške elektrickými0013 Tento spôsob z doterajšieho stavu techniky vyžaduje tiež elektrické ohrievače v plynnom...

Spôsob a zariadenie na redukciu škodlivých zložiek produktov vznikajúcich pri spaľovaní tepelným zdrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3741

Dátum: 23.03.2004

Autori: Abate Valerio, Bianchi Maria Michela, Conti Alberto

MPK: B01D 53/74, F23J 15/08

Značky: spôsob, spalování, produktov, tepelným, škodlivých, vznikajúcich, zložiek, redukciu, zdrojom, zariadenie

Text:

...automobilov umožňuje, aby väčšina automobilov, ktoré sú v obehu a ktoré nemajú takéto zariadenia zavedené, sa nahradili novými s nízkou emisiou. Naopak situácia u obytných budov je iná, priemerný vek obytných budov je príliš dlhý V porovnaní s automobilmi, takže nie je možné si predstaviť, dokonca ani v prípade nariadenia podobného tomu z oblasti automobilizmu, rýchlu náhradu existujúcich zariadení s novým nízko-emisným. profilom. V takom...

Spôsob zvýšenia výkonu pri spaľovaní spáliteľného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2833

Dátum: 09.11.2002

Autori: Lailach Günter, Gross Gerhard

MPK: F23G 7/05, F23L 7/00

Značky: zvýšenia, odpadů, spôsob, výkonu, spáliteľného, spalování

Text:

...je odpad homogénne nemiešateľný s vodou, čo je častým prípadom. V týchto prípadoch by potom mohlodôjsť k nedokonalému spaľovaniu alebo k poškodeniu vnútorného obloženia spaľovacej komory.Vynález umožňuje zvýšiť kapacitu spaľovacieho zariadenia až o 50 bez toho, aby V dôsledkuteplotných špičiek V plameni horáku existovalo riziko poškodenia vnútornej Výmurovky spaľo vacej pece alebo dochádzalo k odvodňovacím alebo odvetrávacím problémom v...

Směs pro fluidní spalování hnědého uhlí a odsiřování jeho spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260514

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fidler Jan, Mikoda Jiří

MPK: B01D 53/34, F23B 7/00

Značky: směs, spalování, spalin, fluidní, hnědého, uhlí, odsířování

Text:

...ke snižování rychlosti difuze oxidu siřičitého do částice oxidu vápenatého protisměrnou difuzí oxidu uhličitého. AČástečným řešením se jeví použít k odsiřování místo vápence přímo oxid vápenntý, jak je navrhováno včs. A 0 č. 230 126. Směs podle tohoto vynálezu umožňuje výrazně snížitpotřebný molárnl poměr Cas oproti použití vápence. zachycování oxidu siřičitého přímo pomocí oxidu vapenatého navíc nemá unximum v oblasti optimálních teplot...

Způsob cirkulačního spalování a odsiřování nízkovýhřevného sirného uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260507

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fidler Jan, Mikoda Jiří

MPK: F23B 7/00, B01D 53/00

Značky: odsířování, cirkulačního, sirného, nízkovýhřevného, uhlí, způsob, spalování

Text:

...ke shoření uhelné čâstioe o velikosti 0,02 mm je ooa 3 s, k vyhořsní uhelné částioe o velikost 0,2 mm je zapotřebí cca 20 s.Protože Veškerý popel a vápenné aditivum předávají své zjavné teplo se spalinami tepelnámu spotřebiči, dochází k meximálnímu využití entalpio paliva.Použití recyklu spalin jako zdroje sekundárního vzduchu do fluidní pískové spslovací vrstvy umožňuje bez energetických ztrát udržovat teplotu v této vrstvě v oblasti 850...

Omezovač detonačního spalování v zážehových motorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260407

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rusňák Pavel, Češka Adolf

MPK: F02P 5/14

Značky: omezovač, spalování, detonačního, motorech, zážehových

Text:

...podtlak v podtlakovém regulátoru 6 predstihu,který sníží predstih zážehu motoru. Objevíli se znovu další detonační spalování, dojde touto cestou k dalšímu snížení predstihu. Není-li další detonační spalování deteková 256407no, snižuje regulátor 5 podtlaku s nastavenou časovou konstantou hodnotu podtlaku v podtlakovem regulátoru 6 predstihu. Ve vazbě s tímto snižováním hodnoty jiodtlaku zvyšuje podtlakový regulátor 6 predstihu předstih...

Kotel s mechanickým roštem pro spalování méněhodnotného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270264

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gerboc Jozef, Lelko Dušan, Rybín Miroslav, Kucka Ján, Ortutay Štefan, Sentivan Mikuláš

MPK: F23L 15/00

Značky: mechanickým, méněhodnotného, kotel, spalování, paliva, roštem

Text:

...spallnovém prostoru kotle nebo za kotlem. Umístěním ohříváku vzduchu v prostoru cístících dveřípřední ooratová komory se sníží spotřeba materiálu na konstrukcí ohříváku vzduchu a výrazně se zjednoduší přístup k ohříváku vzduchu například za úćelem čištění jeho výhřevná plochy nebo opravy ohříváku.Příklad předmětu vynálezu je znäzorněn na výkresech, kde obr.1 představuje podélný řez kotlem se zabudovaným ohřívákam vzduchu v šistících dveřích,...

Způsob spalování paliv a odpadů ve vrstvě pohybujících se částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270257

Dátum: 13.06.1990

Autori: Majer Jaroslav Akademik, Petráček Martin, Petráček Miloslav

MPK: F23C 11/02

Značky: odpadů, pohybujících, částic, způsob, palív, vrstvě, spalování

Text:

...k možnosti poměrně dokonalé mechanické předúpravy. Při zpracování dřevních odpadů na místě těžby nebo při konečném zpracování dřeva vzniká směs pilin, kusů kůry, třísek a štípů, větví a jiných odpadů nejrůznějšího složení a velikostí. Zde je snad ještě reálná predstava o úspešné mechanické předúprevě s přijatelných podmínkách pro provádění fluidních procesů. Uvážíme-li však složení a velikost komponent městských odpadů ve všech...

Způsob spalování plynného paliva v peci pro tepelné zpracování a zařízení pro jeho provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269754

Dátum: 14.05.1990

Autori: Moroz Vitalij, Gussak Lev, Jeleckij Stanislav, Semjonov Jevgenij, Astafjev Anatolij, Chazanov Michail, Pjetro Tiksi, Dolbenko Jevgenij, Silvio Borrello, Semjonov Nikolaj

MPK: F23D 13/02, F23C 11/00

Značky: způsob, zpracování, zařízení, spalování, tepelně, plynného, provedení, paliva

Text:

...cocraaa K raanaosnymuoä cuecu c ad - 1.2 8 Komuuecrae 0.25 M 3/u. Hpu arnu nonnoTacropaunn raaoaoaaymuuñ cuecn cocwaauna 79. a npenenu ee ropauun d 9 0,59 - 1.96 Cpox Pa 6 OTM ropenoquux cnoxoa cocraamner 1500 W.Hpunep 2. B Kanepy 8 npenaapurenbuoro cmuranna nonaetcn acnouorarembuaa raaoaosnymnaa cuecn cxaaoouuHeHToM uasurxa soanyxa Č - 0.8 B Konuqecrae 0.62 M 3/H. Hru cooraetçrayer 2 DTcyuuapuoro ošneua cneceä c 4) 1.0 u...

Kotel ke spalování směsi plynu a okysličovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269130

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paulas Viktor, Čech Jiří, Cafourek Vladimír

MPK: F22B 21/34

Značky: směsi, okysličovadla, plynů, kotel, spalování

Text:

...se děje v aktivní náplní normální výšky, kterou není třeba zvětäovet,a rovněž neni třeba k využití latentniho tepla přidávat další teplosměnné plochy.Další velká výhoda vynálezu apočívá v tom, že průchod plynů takto vytvořenou aktivní náplní nevyžaduje žádné zvýšení tlaku, tj. výkonu ventilátoru a příkonu jeho motoru, takže celková energetická bilance je vysoce aktivní. To prokázala provedená měření, při nichž se zjistila neobyčejnč vysoké...

Kotel ke spalování směsi plynu a okysličovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269129

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paulas Viktor, Cafourek Vladimír, Čech Jiří

MPK: F22B 21/34

Značky: spalování, kotel, okysličovadla, plynů, směsi

Text:

...vaření kapaliny. Proto není nutno instalovat zvláštní bezpečnostní nádrž, z níž ae při výpadku proudu aanočínně počne přivádět do kotla kapalina, aby jej ochlazovala.Další výhodou vynálezu je úprava a uspořádání štěrbinovćho hořáku či rozděloveče,který rozděluje zapálenou slěa po celém obvodu nezikruhového pracovního prostoru. Po za» pálení narůstá objem aněai velmi značné, je proto výhodné, že keranika je v oezikruhovén prostoru rozeíatěna...

Způsob přípravy uhelných kalů pro spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 267749

Dátum: 12.02.1990

Autor: Smola Josef

MPK: C10B 49/02

Značky: spalování, kalů, způsob, uhelných, přípravy

Text:

...zejména pro vysokou pracnost, nákladná zařízení a vysokou energetickou náročnost, nebot uhelné kaly je nutno intenzivně sušit, vzniklý výrobek má krátkodobou soudržnost a vyžaduje suché skladování.Tyto nedostatky odstraňuje způsob podle vynalezu, jehož podstatou je, že způsob přípravy uhelnýeh kalů pro spalování přednostně ve fluidních ohništích vyznačený tím, že uhelné kaly se smísí v min. poměru 1 1 jejích hmotnosti s dřevnými...

Způsob a zařízení ke zplyňování /spalování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266353

Dátum: 13.12.1989

Autori: Fröhlich Manfred, Lahr Jens, Schingnitz Manfred, Güther Rolf, Kretschmer Horst, Göhler Peter, Tietze Günter, Scheidig Klaus

MPK: C10J 3/50, C21B 5/00

Značky: způsob, prachových, zařízení, zplyňování, palív, spalování

Text:

...B nepaoň TPBTM TpaHcnOpTHDñ Tpydu, cHnTan or ee nauana 5 nmxneñ wacru n 03 aT 0 pa. npu Taxmx ycnoamnx Bo 3 HMKanmme n pe 3 yAbTaTe nynbcmpynmero naona ynpaunnnmero rana Mnnynbcu nanneuma pacnpocrpananrcn B TpaHCn 0 PTHOň Tpyde B noparnon Hanpaaaeumm annorb no exona Tpaucnuprnuň Tyau M nepe×onaT B uenarenbnoň oopne na Haxnnnmmňcn 3 Huxneň Hac 1 M nuaaTopa napumanbnuñ Kmnqmmň cnoů. Ecnu MBCTO sauna uaxonmrca na paccT 0 n 4 MM sance...

Způsob spalování paliva a hořák k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266233

Dátum: 13.12.1989

Autori: Babošin Vasilij, Bortnikov Viktor, Kysov Sergej, Družinin Gennadij

MPK: F23D 14/00

Značky: paliva, horák, provádění, způsobu, způsob, spalování

Text:

...pemgm snyrpeaneň craöunu 3 auunE swnx yCTàHOBKaX cqőnmnaeTcx, TaKKaK ocHoBHoň .2 gćŤoqHuK BOCHHaMeHeHHH - peunpxynnpymmne. vasu - conepmnw nocTąToqHne KonhuecTBo Kncnqpoa. B HHBKOTEMHEPBTYPHHXHYCTaHOBKaX, HànpnMepTepMqecKux neqax, paőowammux öes nococon, Hannqne Úcaoöçoro Kncnópona B neqnoň aTć Mocàepe Munnmanbuoe no KonnqécTBy. Hna oöecneqenna ycwoňuunoro BOCnHaMeHeHHH, cTąöunnsannu QJĚIKGHa HEOĎXOLII/IM UpHHYIIHTEHBHBIĚ 11011393...

Srovnávací vlákno snímače analyzátoru pracujícího na principu katalytického spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265139

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bartovský Tomáš, Kadlec Karel, Houdek František

MPK: G01N 25/22

Značky: spalování, srovnávací, snímače, analyzátorů, pracujícího, princípu, vlákno, katalytického

Text:

...okolní teploty, změny napájecího napětí můstku či změny tepelné vodivosti plynné směsi ovlivñují teplotu měřicího vlákna. změny odporu měřicího vlákna jsou pak částečně kompenzovány změnou odporu srovnávacího vlákna. Tento způsob kompenzace je však vyhovující pouze za předpokladu shodného průběhu charakteristík měřicího a srovnávacího vlákna. U dosud používaných vláken jsou charakteristiky měřicích a srovnávacích vláken rozdílné. Je...

Snímač analyzátoru katalytického spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 264888

Dátum: 12.09.1989

Autori: Houdek František, Bartovský Tomáš, Kadlec Karel

MPK: G01N 25/22

Značky: analyzátorů, spalování, katalytického, snímač

Text:

...je zajištěna pomocí vyřešení komory snímače vnitřního válcovitého tělesa a krycího tělesa spojených pomocí dvou přírub. Použití těsnícího kroužku zajiščuje těsnost spáry mezi vnitřním válcovitým tělesem nesoucím měřicí a srovnávací vlákno a krycím tělesem. V důsledku toho jsou snímače opravitelné a je možné vyčištění zaneseného sintru nebo výměna poškozeného měřicího či srovnávacího vlákna. Ve spojení s prütočným nástavcem, opatřeným...

Teplovzdušný výměník k představnému topeništi na spalování dřevních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264650

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sladký Václav, Jirásek Petr

MPK: F24H 3/00

Značky: spalování, dřevních, výměník, teplovzdušný, topeništi, představnému, palív

Text:

...ohniště představného topeniště a vystoupení teploty spalin nad250 °C, případně i více, se ručně nebo automaticky uzavírá uzavírací klapka přímého tahuV potrubí přímého tabu mezi oběma spodními komorami a horké spaliny stoupají vzhůru před ní svislou výměníkovou vložkou ze spodní přední komory. Přes horní spojovací komoru přechâzejí horizontálně do zadní svislé výměníkové vložky, kterou procházejí směrem dolů do Spodní komory a z ní do...

Představné topeniště na spalování dřevních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264649

Dátum: 14.08.1989

Autori: Jirásek Petr, Sladký Václav

MPK: F24H 3/00, F24B 1/00

Značky: spalování, palív, dřevních, topeniště, představné

Text:

...rozvaděčem lg sekundárního vzduchu s tryskami lg a regulačním uzávěrem ll sekundárního vzduchu. Pod roštem 2 se nachází popelník lg s requlačním uzávěrem lg. Odlučovač úletu lg je uzavřen uzávěrem gg. Nad prostorem topeniště3 je palivový zásobník gl s uzávěrem gg. Funkce představného topeniště je následujícíPo otevření uzávěru gg palivového zásobníku gł a regulačního uzávěru ohniště § a regulačního uzávěru lg popelníku gg se prostor...

Způsob řízení hydrodynamiky spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 263879

Dátum: 12.05.1989

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: spalování, řízení, způsob, hydrodynamiky

Text:

...rychlostí toku prídavného vzduchu v prostoru nad horní úrovní fluidní chladící vrstvy až do úrovně konce rozhraní mezi fluiidní chladící vrstvou a fluidní pískovou spalovací vrstvou, tj. u horní hrany plamence,vlze realízovat zúžením v-olného průrezu u horní hrany pl.amence, tj. mezi plamencem a pláštěm do štěrbiny nebo xpřekrytím ,prostoru mezi horní hranou plamence a pláštěm šikmýmí deskamí vytvárejícímí štěrbiny nebo vyvrtáním otvoril do...

Průmyslový hořák pro spalování plynných a kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263135

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hill Eduard

MPK: F23D 17/00

Značky: spalování, plynných, horák, průmyslový, kapalných, palív

Text:

...podle vynálezu, sestávající ze skříně s centrálním kanálem pro axiální přívod sekundárního spalovacího vzduchu, po jehož obvodu je uspořádána soustava trysek pro přívodvprimárního spalovacího vzduchu do směšovacího prostoru, na nějšň navazuje ústí hořáku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v centrálním kanálu je umístěna posuvná redukční clona, opatřená nejménějjedním řídícím otvorem, jehož průřez je v rozmezí 0,05 až 0,95 násobku menší...

Způsob úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262387

Dátum: 14.03.1989

Autori: Rabas Otomar, Benedikt Vladimír, Tesař Rudolf

MPK: F23K 5/00

Značky: plynné, způsob, vodíku, vedené, směsi, kyslíku, úpravy, spalování

Text:

...vodíku nad stechiometrické množství a vliv atmosfěrickěho kyslíku se uvnitř plemene částečně sníží. Dochází však k nevyrovnané spotřebč obou plynů a proto není pro spalování plynu přímo z vyvíječů tento způsob poušitelný.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu týkající se úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování. Podstata spočívá v tom, že směs kyslíku a vodíku proudí pri teplotě 0 až 80 °C vrstvou...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při spalování těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260828

Dátum: 12.01.1989

Autori: Formánek Josef, Černá Alena, Bauer Jaroslav, Holečková Helena

MPK: F23J 3/00

Značky: pevných, zbytků, zpracování, frakcí, spalování, vznikajících, těžkých, způsob

Text:

...80 °C a normálního tlaku po dobu nejméně 60 minut za neustálého míchání.. 260 828 Základní účinek vynálezu epočivá v tom, že se bez velkýchfinančních nákladů zužitkují zbytky odpadající při spalování těžkých frakci ropy na sloučeníny s vysokým obsahem niklu a vanadu. Tento způsob je rovněž ekologicky výhodný.Vynález je bliže vysvětlen pomoci dále uvedených přikladů jeho provedení.Pokusy s louženim při laboratorní teplotě byly prováděny...

Zařízení pro spalování drobného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 258752

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kuba Jaroslav, Sittek Edvín, Ligocký Aleš, Katolický Jaroslav

MPK: F23L 13/00, F23L 9/06

Značky: spalování, drobného, paliva, zařízení

Text:

...1 a 2 jezásobník 3 tvořen násypníkem au dvouřadého provedení naznačenéh na obr. 3 prostorem mezi dvěma řadami kotlového tělesa ł. Dno zásobníku 3 u jednostranného provedení podle obr. l tvoříĺskluz 3 a šikmý rošt 5, u dvouřadého provedení podle obr. 3 sedlový rošt gg. šikmý rošt 1 navazuje na otočný válcový rošt Ž po jehož obvodu jsou podélně vytvarované lišty É. sedlový rošt 3 u dvouřadého provedení navazuje na dva otočné válcové rošty g....

Zařízení pro sekundární spalování prchavých hořlavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244766

Dátum: 01.06.1988

Autori: Voznica Ludik, Stuchlík Milan, Malyška Boetislav

MPK: F23M 9/06

Značky: spalování, sekundární, hořlavin, prchavých, zařízení

Text:

...l ze-žáruvzdorné litiny, pro přivod sekundárniho vzduchu, která je umistěna v teplovodnim kotli 3. V horni části je směrovaci deska 1 opatřena průduchy 1 a nad nimi zakončena výztužnou hranou 5(obr.l). Směrovaci deska l je zavěšena pomoci vybráni ga (obr.2) na neznázorněných držácich, zakotvenjch ve stěně lamely Q tep.lovodniho kotle g, takže mezi ni a přivrácenou stěnou směrovaci desky vznikne seci kanál 2 pro přivod sekundárniho vzduchu....

Hořák pro spalování nízkovýhřevných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256773

Dátum: 15.04.1988

Autori: Široký Engelbert, Zrůnek Jiří, Šmálek Josef, Adámek Vladimír, Šenfluk Čeněk

MPK: F23D 14/62

Značky: plynů, spalování, nízkovýhřevných, horák

Text:

...válcovou částí pomocného startovacího hořákuPřednoetí hořáku podle vynálezu je skutečnost, že si v provozu sám předehřívá otopný plyn i epalovací vzduch a tím zvyšuje entalpii hořlavé plynné směsi asi o 25 na hodnotu okolo 2850 kJ.m 3. Zvýšená entalpie vytváří podmínky pro bezpečné, stabilv ní a rychlé hoření nízkovýhřevného plynu uvnitř spalovací komory a z ústí hořáku vystupují spaliny bez příměsi nespálených zbytků plynu. K uvedení hořáku...

Fluidní ohniště k spalování jednoho nebo několika provozních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 256216

Dátum: 15.04.1988

Autor: Němec Bohumil

MPK: F23C 11/02

Značky: ohniště, palív, spalování, provozních, několika, fluidní, jednoho

Text:

...vrstvě. Při najíždění shoří provozní palivo, nejčastěji uhlí nejdříve ve spalovací a dávkovací komoře za pomocí přiváděných horkých spalín z pomocného paliva. Teprve vzniklá směs spalín a případně popílku je zavedena do fluidní vrstvy. Poněvadž pomocné palivo a z něho vzniklé spaliny mají pouze funkci zapálení a stabilisace hoření provozního paliva a jeho spotřeba je oproti dosud používaným metodám několikanásobně snížena, provádí se ohřev...