Patenty so značkou «spalovacího»

Hlava válce vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260139

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kuběna Ladislav

MPK: F02M 61/14, F02F 1/34

Značky: vzduchem, chlazeného, válce, spalovacího, hlava, motorů

Text:

...vysunutí tělesa vstřikovače z průchozího otvoru horní desky hlavy válce.Příklad provedení hlavy válce podle vynálezu je znázorněnona přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje část hlavy válcev místě uložení vstřikovače v řezu, se vstřikovačem v provoznía montážní poloze a s rozšířením, které je vytvořeno osazenímz materiálu vetřikovače, obr. 2 s rozšířením vytvořeným kroužkem nasazeným na vstřikovači a obr. 3 půdorysný pohled na vatř 1 ~...

Snímač polohy klikového hřídele spalovacího motoru vybaveného alternátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270331

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lacina Jiří

MPK: F02P 7/06

Značky: motorů, hřídele, klikového, alternátorem, vybaveného, spalovacího, polohy, snímač

Text:

...epeloveoího motoru vybaveného alternatorem využíva jako čidla části příslušenství motoru, jednoduše a rychle testuje sama sebe, jednoduše a rychle testuje funkci altornatoru, prevodový poměr mezi otačkami alternátoru aklíkováho hřídele motoru, prokluz alternátoru vzhledem ke klíkovemu hŕídelí a tím i napnutí klínového řemenu.Príklad provedení snímače podle vynslezujs sehćmatickw mäzořnän na příleženén výkres-u.llílcropočítač 8 je propojen...

Způsob zvýšení tepelné účinnosti pístového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269826

Dátum: 14.05.1990

Autor: Heřman Zdeněk

MPK: F02B 41/00, F01K 21/02, F02B 47/02...

Značky: zvýšení, spalovacího, tepelně, motorů, pístového, způsob, účinnosti

Text:

...se otevírá až na konci peto doby a oecí ventil na konci časté doby. U motoru a přidaným oběhem, jehož zákla~ dem je dvoudobý cyklus. se výfukový a vyplechovecí kanál otevírá až na konci čtvrté doby. Dno píotu e stěny epalovecího prostoru Jsou tepelná izolovány.Způsob využití odpadního tepla přideným peroplynovým oběhem podle vynálezu je ná» eledující. Po precovním zdvihu zůetanou veškeré vyexpandovená epaliny e tím i veškerá v expanzi...

Vypouštěcí soustava výfukových plynů dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269792

Dátum: 14.05.1990

Autori: Lindner Wolfgang, Müller Ehrenfried

MPK: F02B 27/06

Značky: plynů, výfukových, vypouštěcí, spalovacího, dvoudobého, motorů, soustava

Text:

...peauuaucuoñ Kanepu nocTHraeTca Aanbueüuee yneubmeuue noTepb aapnna npn nponynxe H yaennqenue noueauuro ootena uunuunpa npn uacrore Bpamenus numa pasoqeroJmanaaoua FIGZIÚIIBIICFIUĚ CHCTEHM BNHVCKa ÚTPäGOTBBLIIHX raaoa 110 CPaBHEHHD C PEFVJIHPOBKOH38 CNET Půäñelłłełlłbł HPPETHPVDNGFÚ ycrpoñcrsa H PBFYHHPOBÚHHOH YCTPOHCTBÉ nnanaaauHBOÓPGTÚIIHB IlúHClłñeTCH 60.1186 Hüłlpüóllü Ilä HHMECJIGÄVDIMEM HPHMEPG (JCYIIIECTBJIEHHH ....

Zařízení pro měření průběhu točivého momentu spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268387

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lacina Jiří

MPK: G05D 17/02, G01L 3/10

Značky: spalovacího, momentu, motorů, točivého, průběhu, zařízení, měření

Text:

...je svým prvním vstupem §ł spojen 5 výstupem čítače §, jehož signálový vstup §ł je spojen s výstupem hradla g. jehož první vstup gł je připojen na výstup generatoru 4 hodinových impulsů, přičemž druhý vstup 33 hradla 3 je připojen na prvnívýstup řídícího generátoru g a druhý výstup gg řídicího generétoru g je spojen s řídícím vstupem Q čítače Q. Výstup číslicového snímače ł polohy klikového hřídele je spojen jednak se vstupem kruhového čítače §...

Zapojení řízeného volnoběhu zážehového spalovacího motoru s polohovým spínačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268143

Dátum: 14.03.1990

Autor: Holík Ludvík

MPK: F02D 33/00

Značky: zážehového, volnoběhu, polohovým, řízeného, spínačem, spalovacího, motorů, zapojení

Text:

...připojen ne první e druhý vstup hradle 5 NAND e na první evorku odporu 33, jehož druhá evorke je připojene jednak ne první evorku kondeneátoru E 3, jehož druhá evorke je uzemněne e jednak na vstup hradla § NAND, na jehož druhý vstup je připojen výstup hradle 5 NAND e výstup hredle 5 NAND je připojen na prvni e druhý vstup hredla 6 NAND, jehož výstup je připojenna enodu diody gł, jejíž ketoda je přes proměnný odpor fl pripojene ke společné CS...

Chladicí systém spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267638

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jahoda Stanislav

MPK: F02F 1/36, F01P 3/02

Značky: motorů, chladicí, systém, spalovacího

Text:

...motoru podle vynálezu je vyšší dosažitehaá přesnost odlitků, která umožňuje snížit tlouštku stän a. přídavky na. obrábění na funkční resp. technologické minimum. -íI( odvodu tepla v oblasti spclovacího prostoru a sedel ventilů díky tepelnä izolačním vložkám postnčují propojovací kanály, jejichž průřezy jsou.- zmenšeny až na technologicky přijntolnć minimum. Sběrný chladící kanál ochlazuje ty části spalovacího prostoru, cs 267 638 ndo nichž...

Způsob řízení směšovacího poměru spalovacího vzduchu a paliva u hořáků sklářských tavicích pecí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267431

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrubý Vladimír, Snopek Stanislav, Bílek Jiří, Göbel Miroslav, Hofreitr Milan, Chrudimský Petr, Blažejovský Josef

MPK: C03B 5/24

Značky: zařízení, tavicích, pecí, řízení, vzduchu, směšovacího, způsobu, poměru, spalovacího, způsob, sklářských, hořáku, paliva, provádění

Text:

...zesílení závislosti teploty na součtu entalpie vzduchu a výhřevného tepla paliva. Na vodorovné ose E značí směšovací poměr množství spalovacího vzduchu k množství paliva. Bod po vyznačený na vodorovné ose označuje poměr. při kterém.je dosaženo maximální hodnoty statického zesílení závislosti teploty na součtu entalpíe vzduchu a výhřevného tepla paliva a tím 1 pro danou teplotu 1 1 minimální hodnoty součtu entalpie vzduchu a výhřevného tepla...

Univerzální hlava válců spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267285

Dátum: 12.02.1990

Autor: Fidrmuc František

MPK: F02F 1/24, F01L 1/46

Značky: spalovacího, univerzální, válců, hlava, motorů

Text:

...rozvodu.využitím univerzální hlavy válců o čepem vahadel a vahad ly se vytvoří spalovací motor s rozvodem OHV, zatímco přinemontovňní nástavby e vedením mechaniemu pro seřizování ventilové vůlc vznikne spąlovncí motor s rozvodem OHC. Univerzální hlava válců pro rozvod OHV a OHC se vyrábí na společné lin ce, čímž dojde ke značným investičním úsporžm. Toto řešení hlavy váloů umožnuje montáž motorů 9 rozvody OHV i OHC na jedné montážní lince s...

Zapojení spalovacího zařízení pro najíždění práškových uhelných kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266764

Dátum: 12.01.1990

Autor: Raichl Vladimír

MPK: F23K 1/00

Značky: zapojení, práškových, uhelných, najíždění, zařízení, spalovacího, kotlů

Text:

...neznázorněné primární trubice zapelovacího hořáku 3. Toto provedeníje vhodné pro kotle 2 se středoběžnými mlýny se samostatným mlýnským ventilátorem §.Provedení znázorněná schematicky na obr. 2 je vhodné pro kotle 2 e jinými typy mlýnů bez potřeby použití samostatného mlýnekébo ventilátoru §. Z najížděcího mlýns 5 je veden hlavní práškovod 5 do výkonového hořáku l kotle Q. Do hlavního práškovodu 5 mezi nejížděoí mlýn Ž a výkonový hořák l je...

Zapojení pro optimalizaci zatížení spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265981

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dajbych Jiří, Šantrůček Jaroslav

MPK: G08B 1/08

Značky: zapojení, motorů, optimalizaci, zatížení, spalovacího

Text:

...tyto snímače l, 3, Q s elektrickým impulsním výstupem ll jsou napojený na vstupní port 3 mikroprocesoru §. Na další vstupní port ll tohoto mikroprocesoru á je připojeno tlačítko lg volby funkce snímače l, g, 3 tlačítko lg nastavení funkce a tlačítko gg nulování funkce. Výstupní port É mikroprocesoru § je připojen k multiplexeru 1, druhý výstupní port ll je napojen např. na zvukovou signalizaci ll a další výstupní port lg na číslicový...

Hrníčkové hydraulické zvedátko ventilového rozvodu OHC spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265888

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kubíček Jiří

MPK: F01L 1/14

Značky: zvedátko, spalovacího, ventilového, hydraulické, hrníčkové, motorů, rozvodu

Text:

...radiálním prstencovým výstupkem, přesahujícím v rediálním směru vnějšíokraj koncové části vymezovacího elementu. Radiální prstenoový výstupek může být s výhodou tvořen vyjímatelným pojistným kroužkem.Použitím hrníčkového hydraulického zvedátka,opatřeného vymezovacím elementem uloženým kluzně svým vnitřním průměrem na nosiči a vnčjším průměrem e vůlí v pouzdřą je dosaženo podstatného zjednodušení výroby zvedátka, ànížení síly na píst v...

Těsnicí ústrojí pro rotační píst, zejména spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265116

Dátum: 13.10.1989

Autor: Chudoba Miroslav

MPK: F01C 19/00

Značky: zejména, spalovacího, motorů, těsnicí, píst, ústrojí, rotační

Text:

...rozdíl A l od teoretickéhn ostrého vrcholu l§ pístu 9 k obvodu kluzné plochy, na níž je válcová useč á v kluzném plošném styku. zvolením výšky válcové useče § na 1/4 průměru válcové lišty g je využite maxinálního zapuštění ,válcově lišty g do vodicí lišty g, při jednoduchém vzájemněm nasunutí na sebe, přičemž válcová lišta g vsazená do vodicí lišty g nemůže při montáži motoru vypadávat. Způsob těsnění proti pronikání tlaku plynu...

Způsob úpravy paliva v přívodním systému paliva do spalovacího motoru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264314

Dátum: 12.07.1989

Autor: Redele Jean

MPK: F02M 53/02, F02M 31/00

Značky: provádění, úpravy, zařízení, paliva, spalovacího, způsob, motorů, přívodním, systému

Text:

...výhodné varianty je možné upravit vačku pro změnu zdvihu. Pokud se uskuteční ohřev paliva za čerpadlem, mezi čerpadlem a vstřikovačem nebo dokonce ve vstřikovači, neníKřivky I až V se vztahuji ke standardní funkci, křivky I až V se vztahují k činnosti podle vynalezu.Dále uvedená tabulka udává teplotu chladící kapaliny, oleje a paliva ve vstřikovači pro standardní podmínky a při činnosti upravené podle vynálezu v závislosti na...

Mazací okruh spalovacího motoru středního a většího výkonu s pomocným čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263932

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hochman Vladislav, Florjánek František, Moravec Miloš

MPK: F01M 1/12, F01M 1/16

Značky: mazací, čerpadlem, motorů, okruh, spalovacího, většího, středního, pomocným, výkonu

Text:

...tlakové čidlo spojené s elektromagnetickým ventilem, který je napojen na výstup pomocného olejového čerpadla a rozdělujícím výstup pomocného olejsového čerpadla na odpadní část a přívodní část napojenou na výstup hlavního olejového čerpadla mezi tlakovým čidlem a vstupem do motoru.Výhodou takto prevedeného mazacího okruhu je především nenáročnost úpravy použitím běžně dostupných dílů, je možno vy podle,- jižít stągajjících olejpvých...

Zařízení pro měření ventilové vůle rozvodového mechanismu spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263702

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šimůnek Petr

MPK: G01B 7/14

Značky: motorů, ventilové, vůle, mechanismu, měření, zařízení, rozvodového, spalovacího

Text:

...jeho jednoduchosti a nízke ceně vłaetního čidla, ktoré je tvořeno přímo upraveným dílem rozvodu. Přitom zařízení pracuje s vysokým etupněm rozlišení, který činí lO 3 nm a současně umožňuje přímý zázna dynamických změn ventilové vůle na měřicí magnetofon nebo zapieovač. Příklad provedení zařízení pro ěření ventilové vůle rozvodového nechanismu OHV spalovacího motoru je schenaticky zná 263 702 i 2 izorněn na pripojene výkrese.Jak je petrno z...

Způsob regulace spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263507

Dátum: 11.04.1989

Autori: Meltzer Miroslav, Macek Jan

MPK: F01K 23/06, F01P 9/00, F02D 35/02...

Značky: spalovacího, zařízení, tohoto, regulace, provádění, způsob, motorů, způsobu

Text:

...výměníků tepla chlazení vody a olejePro soustavu motor ~ výměník tepla platí rovniceQ Qpal 19 Ťĺuťąvp Wuixuť kde značíQ - tepelný výkon dodávaný soustavou- tepelný výkon přiváděný palivemnie - efektivní účinnost motoru íKC - podíl tepla odváděného chlazením motoruqłvp - účinnost výměníku tepla výfukových plynů dle 5 účinnost výměníků tepla chlazení vody a olejevynález si klade za úkol podstatné zmenšit výše uvedené nedostatky a vytvořit...

Zařízení k odloučení oleje z plynů před výstupem ze spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263017

Dátum: 11.04.1989

Autor: Trhlík Rudolf

MPK: F01M 13/04

Značky: před, oleje, spalovacího, plynů, zařízení, motorů, výstupem, odloučení

Text:

...spočívají v jednoduchosti uspořádání zařízení a ve vysokém účinku odlučování oleje z plynů, proníklých okolo pístních kroužků a pístů do prostoru motorové skříně a dá-7 le odváděnýoh do okolní atmosféry. Využite je vhodně tvarového odlítku předního víka, které je vždy nezbytnou součástí motoru,pro další funkci, v tomto případě k odvětrání motoru. Olejové kapky jsou před vstupním otvorem odstraněny, protože vstupní otvor je umístěn v ose...

Obratová komora spalovacího prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262562

Dátum: 14.03.1989

Autor: Špunda Petr

MPK: F23L 9/00

Značky: prostoru, komora, spalovacího, obratová

Text:

...délkových dilataoí je vhodné, je-11 stěna kovového trámce, dotýkající se dělící stěny, vytvořena pružně. Další výhodu přináší, je-li potrubí přípevněno k trámci v přímce.Výhodou komory podle vynálezu je, že umožňuje dokonalé spálení zbytků paliva ve spalinách, čímž se podstatné snižuje zanášení a obsah škodlivin ve spalínách. Další předností řešení je, že se u takto vytvořené komory snižuje její tepelné namahání. U komory podle...

Rozebíratelný spoj součásti spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262017

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tížek Jaroslav, Michna Bohuslav

MPK: F16J 15/00, F16B 7/02, F02F 11/00...

Značky: součástí, spalovacího, motorů, rozebíratelný

Text:

...je uložen a utěsněn v klikovâ skříni. Podstata vynálezu ByOčÍVá v tom, že otvor v hlavě válce je ukončen kuželovým sedlem a v něm uložený konec trubky je ukončen lemem, jehož těsnící plocha je ve styku s kuželovým aedlem a jeho tlačná plocha je ve stysku s tlačnou plochou šroubení trubky.2 I 2 o 17 Při montáži trubky do hlavy válce se lem trubky deformujepodle tvaru kuželového sedla, čímž se docílí zlepšení těanoeti spoje. Nedochází k...

Mazací systém turbodmychadla přeplňovaného plynového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261931

Dátum: 10.02.1989

Autori: Metzer Miroslav, Macek Jan

MPK: F01M 1/18

Značky: plynového, systém, spalovacího, motorů, turbodmychadla, přeplňovaného, mazací

Text:

...proveditelné a jednoduché.Příklad konkrétního provedení mazacího systému turbodmychadla podle Vynálezu je uveden na připojených zobrazeních, kde obr.1 schématicky znázorňuje základní části mazacího okruhu s hlavními díly přeplnovaněho motoru, obr.2 znázorňuje alternativní napojení vložené nádrže na sací potrubí turbodmychadla,obr.3 a obr.4 znázornují alternativní napojení vstupní částiodpadního potrubí do Vložené nádrže.Z obr.1 je patrný...

Spouštěcí souprava spalovacího motoru sdružená se zdrojem elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261780

Dátum: 10.02.1989

Autor: Křivánek Lubomír

MPK: F02N 11/08

Značky: elektrického, motorů, zdrojem, proudu, souprava, spouštěcí, spalovacího, sdružená

Text:

...řízení komutace, zatímco druhý integrovaný obvodtvoří elektroniku řízení tyristorů. Vysoce přesné číslicové řízení nabíjecího proudu má pfíznivý Vliv na zvýšení životnosti akumulátoru. Elektronika výkonové části je zjednodušena na nejmenší míru a další zjednodušení lze dosáhnout již jen sdružením výkonových členůdo jediného bloku nebo alespoň do dvojíc pro řízení jednotlivých fází.Sdružením spouštěcí soupravy a zdrojové soupravy se dosahuje...

Zařízení ke chlazení alternátoru u vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261723

Dátum: 10.02.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: F01P 1/06

Značky: alternátoru, spalovacího, chlazeného, zařízení, vzduchem, motorů, chlazení

Text:

...nesávání neohřátého vzduchu z ovzduší,tím se docílí zvýšené účinnosti ochlazování alternátoru a snížení jeho poruchovosti. Průtok chladñäho vzduchu z prostoru za ventilátorem motoru přes alternátor je možný i bez ventilátoru elternátoru.231 723 Příklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženémvýkrese, kde obr. l znázorňuje schémeticky pohled na motor shora a obr. 2 pohled na motor z boku, s částečným řezem v oblasti horního krycího...