Patenty so značkou «spaľovacia»

Sekundárna spaľovacia komora s prívodom sekundárneho vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18286

Dátum: 15.10.2012

Autori: Rein Carsten, Klosok Jan, Georg Marcel, Jockel Joerg, Ferreira Goncalves Paulo Jorge, Both Damian

MPK: F23G 5/16, F23G 5/18

Značky: sekundárneho, sekundárna, prívodom, vzduchu, spaľovacia, komora

Text:

...spaľovania na spaľovanie odpadných plynov s prvou komorou, ktorá je rozdelená do prvej a do druhej časti. Oxidačný prostriedok prúdi do turbulentného odpadného plynu väčším počtom vzájomne oddelených, obvodových vzduchových rúrok, ktoré sú umiestnené pozdĺž ohňovzdornej komory, pričom sú tieto vzduchové rúrky umiestnene v pravom uhle k smeru prúdenia odpadného plynu, popripade sú naklonené v smere prúdu odpadného plynu.0011 Úkolom vynálezu...

Spaľovacia komora kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6084

Dátum: 03.04.2012

Autor: Beloš Miroslav

MPK: F23L 9/06, F24B 1/19, F23B 10/00...

Značky: pyrolytické, drevnej, komora, hmoty, kotla, spaľovacia, spaľovanie

Text:

...komory na usmernenie plameňa, a tým účinné dohorievanie zvyškov pevných častíc paliva. Vybratia na vloženie tesniacej šnúry na dosiahnutie dokonalého utesnenia medzi vložkou a zadnou tvarovkou má aj zadná tvarovka.Dôsledkom takto skonštruovanej spaľovacej komory kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty je eliminácia možnosti priameho styku vysokej spaľovacej teploty paliva s kovovou konštrukciou výmennika z dôvodov (pozri Doterajší...

Spaľovacia komora splynovacieho teplotného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5350

Dátum: 08.02.2010

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23L 9/00, F23B 10/00, F24B 1/00...

Značky: kotla, komora, teplotného, splynovacieho, spaľovacia

Text:

...riešenia, pričom jeho podstata je nasledovná. Spaľovacia komora teplovodného kotla je tvorená dvojitým kovovým plášťom oblého tvaru s prednozadnou osou súmernosti. Vo vnútri spaľovacej komory je vsadená keramická vložka oblúkovitého prierezu a keramická tvarovka. Keramická vložka je otvorená smerom k roštovaciemu zariadeniu (pozri UV 17456), prípadne ku keramickej splynovacej dýze (pozri UV 4381), s prednej strany je vybavená vybraním pre...

Spaľovacia komora splyňovacieho teplovodného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5271

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 10/00, F23L 9/00, F24B 1/00...

Značky: komora, spaľovacia, kotla, teplovodného, splynovacieho

Text:

...priestor s prednozadnou osou súmernosti a tento priestor je otvorený smerom k roštovaciernu zariadeniu, prípadne ku kerarnickej splyňovacej dýze obojstranným úkosom. Keramická vložka leží na dne plášťa spaľovacej komory a dolieha na keramickú tvarovku a z prednej strany je vybavená vybranim pre odvod spalín a len v spodnej časti dolieha k prednej stene spaľovacej komory.Spaľovací proces prebieha nasledovneDo homej násypnej komory kotla...

Spaľovacia komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284984

Dátum: 01.03.2006

Autori: Bednář Jiří, Kostrej Jozef

MPK: F02C 3/00

Značky: komora, spaľovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Závesy (20), ktoré sú jedným svojím koncom pevne spojené s čelným deflektorom (4), sú rozoberateľne upravené druhým svojím koncom na prírube (9) telesa (5) difúzora (2), ktorá je spojená s prírubou (8) plášťa (1). Záves (20) pozostáva z kocky (14) a držiaka (10), ktoré sú vzájomne pevne spojené, pričom držiak (10) je tvorený základňou (15) a na ňu pozdĺžne napojenými bočnicami (16). Predĺžením bočníc (16) oproti dĺžke základne (15) sú na...

Vertikálna spaľovacia pec na spaľovanie odpadu a systém riadenia jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13988

Dátum: 15.08.2003

Autor: Katsui Seizo

MPK: F23G 5/24, F23G 5/50, F23G 5/36...

Značky: prevádzky, spaľovanie, spaľovacia, systém, riadenia, odpadů, vertikálna

Text:

...je horenie odpadu v mieste, kde sa nachádzajú nosné platne odpadu 204. už ukončené, takže nosné platne odpadu 204 je možné hladko vysunúť bez veľkého odporu spôsobovaného odpadom.0023 Po vysunutl nosných platni odpadu 204 týmto spôsobom sa otočia platne na odstraňovanie spodného popola 205 smerom dole. aby spodný popol BA v oblasti vyprázdňovania DA, ktorá sa nachádza pod nosnými platňami odpadu 204, vypadol na dopravnik na odstraňovanie...

Spaľovacia komora kozubových kachlí a vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3536

Dátum: 01.07.2003

Autor: Sulovec Anton

MPK: F23M 13/00, F24C 15/00, F24B 1/00...

Značky: spaľovacia, komora, vložiek, kozubových, kachlí

Text:

...vplýva na zdravie ľudí zúčastňujúcich sa výrobného procesu a celkovo nepriaznivo ovplyvňuje stav životného prostredia.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spaľovacia komora krbových kachlí a vložiek vyrobená z plechových polotovarov s presklennými dvierkami podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že jednotlivé časti sú spájané skrutkovými alebo nitovými spojmi.Výhoda takéhoto prevedenia spočíva v tom, že je vylúčený proces...

Spaľovacia turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2990

Dátum: 08.10.2001

Autori: Sláma Jiří, Veselý Stanislav, Ecler František, Procházka Miloš, Chronek Oldřich, Strejček Jaroslav

MPK: F02C 7/268

Značky: spaľovacia, turbina

Text:

...systém je teda predstavovaný dvomi samostatnými zariadeniami, ktoré majú v priebehu najazdenia každý svoju presne určenú úlohu, ktorú plnia v danom poradí. Sú súčasťou jedného (predného) ložiskového stojanu. Každé je vybavené svojim elektromotorom, svojim zasúvacím avysúvacím zariadením na pripojenie krotoru turbiny a svojim ovládaním.Cieľom technického riešenia je predstaviť štanovacie zariadenie, ktoré by boloschopné plynule prechádzať aj...

Spôsob spaľovania palív a spaľovacia komora na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278077

Dátum: 08.12.1993

Autori: Akulov Vladimír Alexejevič, Zacharov Jurij Ivanovič, Poslušný Gustav, Veselý Stanislav, Sudarev Anatolij Vladimirovič, Treťjakov Sergej Ivanovič, Vinogradov Jevgenij Dmitrijevič, Sokolov Konstantin Jurevič

MPK: F23R 3/06, F23R 3/04, F23R 3/02...

Značky: spôsob, tohto, uskutočnenie, komora, spaľovacia, spôsobu, spaľovania, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spaľovania palív v čiastočne uzavretom priestore, do ktorého sa z čelnej uzavretej strany čiastočne uzavretého priestoru privádza palivo a vzduch a z opačnej strany vystupujú splodiny spaľovania. Do čiastočne uzavretého priestoru sa privádza prídavný vzduch do oblasti maximálnych teplôt. Spaľovacia komora na uskutočnenie uvedeného spôsobu obsahuje plamenec (1) a čelo (2), v ktorom sú uložené horáky (3), z ktorých väčšina je rozmiestnená...

Spaľovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281375

Dátum: 14.10.1992

Autor: Salonen Pasi

MPK: F22B 1/02, F22B 1/00

Značky: jednotka, spaľovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovacia jednotka na obežný látkový proces obsahuje reakčnú komoru (R), ktorej spodná časť je na vytvorenie fluidného lôžka vybavená roštom (10) a vybavená prostriedkami na privádzanie paliva na rošt (10) a prostriedkami na privádzanie vzduchu nad rošt (10) do fluidného lôžka. Ďalej obsahuje aspoň jeden separátor (4) častíc s prostriedkami na čistenie spalín od pevného materiálu vytvorených vo fluidnom lôžku a obsahujúcich tento pevný...

Spôsob spracovania spáliteľného odpadového materiálu a spaľovacia pec na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281037

Dátum: 12.11.1991

Autor: Tanari René Marius Dominique

MPK: G21F 9/32, F27B 1/00, F23G 5/033...

Značky: spracovania, odpadového, spaľovacia, spôsobu, tohto, vykonávanie, spôsob, materiálů, spáliteľného

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovacia pec na spracovanie odpadového materiálu, ktorá zahŕňa ohniskovú časť (11), ktorá je vybavená ohrievacími prostriedkami (12), rúrku (9) na prívod odpadového materiálu ústiacu na dne uvedenej ohniskovej časti, rúrku (14) na odvádzanie kúpeľa ústiacu v ohniskovej časti vo vyššej úrovni, ako je vyústenie rúrky (9).

Spaľovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278136

Dátum: 15.09.1991

Autori: Janka Pentti, Ruottu Seppo, Hyöty Paavo, Kinni Jouni

MPK: F23C 11/02, F23M 5/00

Značky: spaľovacia, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovacia jednotka na cirkulačný proces pozostáva z vertikálnej reakčnej komory (1) a aspoň jedného odlučovača (6) častíc umiestneného vnútri vertikálnej reakčnej komory (1) v jej hornej časti. Vonkajšia skriňa (7) odlučovača (6) častíc je vytvorená ako teplovýmenná plocha. Vstup (9) spalín do vonkajšej skrine (7) je usporiadaný po celom jej obvode.

Spaľovacia komora pre prípravu teplonosného média, napríklad pre rozmrazovne substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245525

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szentiványi Norbert, Samuhel Jozef, Zemanová Elena

MPK: F23M 9/00

Značky: media, teplonosného, například, rozmrazovne, spaľovacia, substrátov, komora, přípravu

Text:

...puzdro vyčnievajúce z prívodného potrubia plynu. Do osového otvoru je uložený horák kvapalného paliva, vybavený prívodnými armatúrami za tesniacou prírubou. Osová rúrka horáka kvapalného paliva vyčnieva do priestoru spalovacej komory, ktorej výtokové otvory sú usmernené priečne na osi otvorov usmerňovacej steny.Výhody spalovacej komory podla vynále 4zu sú vo vytvorení podmienok pre operatívne prevádzkovanie rozmrazovne na momentálne...

Spaľovacia zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 232066

Dátum: 01.04.1987

Autori: Redaj František, Trebichavský Ctibor

MPK: B09B 3/00

Značky: spaľovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie pracovného prostredia a ochrana kultúrnych rastlín. Uvedeného účelu sa dosahuje spaľovacou zmesou podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že sa použije odpadov z elektrochemického obrábania ako prísady pri výrobe spalovacích zmesí na vydymovanie chodieb hlodavcov.

Spalovacia komora pre nízkovýhrevné vykurovacie plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248598

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lemešányi Mikuláš, Smriga Jaroslav, Orosz Jozef, Kožuško Milan, Bodík Rudolf

MPK: F23M 9/00

Značky: spaľovacia, komora, vykurovacie, plyny, nízkovýhrevné

Text:

...nízkovýhrevných výurovacich plynov už od výhrevnosti 3 200 kJ-B , ako jediného média a pri zabezpečení jeho dokonalého spaľovania. Umožňuje sa použitie pôvodnej spaľovacej komory bez zmeny horáka a spaľovacieho priestoru a, okrem zanedbateľného pridávania ušľachtilého paliva cez stabilizačný horák, vylučuje sa potreba pridávania čaläieho paliva všetko pri zabezpečení úniku emisií pod určenú normu.Príklad uskutočnenia spaľovacej komory podľa...

Spalovacia pec pre kontinuálne spaľovanie odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217662

Dátum: 16.07.1984

Autori: Doležel Pavel, Chovan Slavomír, Hanák Miroslav, Řežábek Antonín, Ternény Eduard

Značky: spaľovanie, kontinuálně, materiálov, spaľovacia, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém konštrukcie spaľovacej pece pre rovnomerné, ľahko ovládateľné kontinuálne spaľovanie odpadových materiálov, najmä použitých katalyzátorov na báze aktívneho uhlia. Základom zariadenia je vzájomne pospájaný systém radu nad sebou usporiadaných valcových spaľovacích komôr, opatrených vnútri dopravnými šnekmi s regulovateľnou rýchlosťou otáčania. Väčšina komôr je vybavená elektrickým odporovým ohrievačom, najnižšia z nich je...

Spaľovacia trubica

Načítavanie...

Číslo patentu: 216294

Dátum: 15.05.1984

Autor: Vandlíček Juraj

Značky: spaľovacia, trubica

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovacia trubica valcovitého tvaru, pričom jej konce sú prispôsobené k napojeniu vlastného analyzátora vyznačené tým, že spaľovacia trubica (1) má v hornej časti upravené zúženie (3), na ktorom je zvesená ochranná trubička (6) kužeľovitého tvaru, opatrená ma hornom okraji podpornými výstupkami (7) a je stabilizovaná v ose spaľovacej trubice (1) výstupkami (5), smerom dovnútra spaľovacej trubice (1).