Patenty so značkou «spalovací»

Kombinovaný pohon vozidla 4×4 spaľovací motor – elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 288368

Dátum: 08.06.2016

Autori: Panda Anton, Jurko Jozef, Pandová Iveta

MPK: B60K 17/356

Značky: pohon, elektromotor, motor, vozidla, spalovací, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný princíp kombinovaného pohonu vozidla 4x4 spaľovací motor – elektromotor na pohon bežných motorových vozidiel, kategórie SUV, ale aj terénnych vozidiel. Pohon tvorí spaľovací motor (1), spojka (2), prevodovka (3), predný diferenciál (4), predná náprava (5), elektromotor (6), spojka (7), zadný diferenciál (8) a zadná náprava (9). Vpredu uložený spaľovací motor (1) poháňa prednú nápravu (5) cez spojku (2), prevodovku (3) a predný...

Spaľovací priestor s riadeným detonačným horením

Načítavanie...

Číslo patentu: 288283

Dátum: 05.06.2015

Autori: Bigoš Peter, Puškár Michal

MPK: F02B 23/08, F02F 1/24

Značky: horením, riadeným, spalovací, priestor, detonačným

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací priestor s riadeným detonačným horením, umiestnený v hlave (1), pozostáva v rovine z krivky (2) s polomerom R1 a krivky (3) s polomerom R2. Krivka (2) vytvára v priestore guľový vrchlík a krivka (3) guľový pás. Na krivku (3) je v rovine pripojená obdĺžniková časť, tvorená úsečkou (4) s veľkosťou B a úsečkou (5) s veľkosťou A, ktorá v priestore vytvára prstenec okolo guľového pásu. Po zapálení zmesi v momente, keď je piest (7) v hornom...

Spaľovací priestor s riadeným detonačným horením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6851

Dátum: 05.08.2014

Autori: Bigoš Peter, Puškár Michal

MPK: F02B 23/08

Značky: horením, spalovací, detonačným, riadeným, priestor

Text:

...ktoré využívajú výhodu regulovaného detonačného horenia. Jedným z nových riešení je spaľovací priestor s riadeným detonačným horením.Podstatou technického riešenia je to, že spaľovací priestor s riadeným detonačným horením umožňuje udržiavať detonačné horenie na istej hladine, takže detonačně horenie nepôsobí deštruktívne na hlavné časti motora. Spaľovací priestor s riadeným detonačným horením pozostáva v rovine z krivky s polomerom R 1 a...

Systém náporovo-ejektorového nasávania pre dvojtaktný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6801

Dátum: 03.06.2014

Autori: Bigoš Peter, Puškár Michal

MPK: F02M 35/104

Značky: nasávania, náporovo-ejektorového, dvojtaktný, spalovací, systém, motor

Text:

...ktorý je bežne používaný pri výfukovom potrubí dvojtaktného spaľovacieho motora. Tento princip bol aplikovaný aj na nasávanie. Pri nasávaní čerstvého vzduchu do dvojtaktného spaľovacieho motora vznikne podtlak, čo spôsobuje nasávanie vzduchu cez nasávací otvor na čelnej ploche vozidla. Vzduch prúdi cez nasávacie potrubie do ejektora, kde vplyvom zúženého prierezu dôjde k zvýšeniu rýchlosti vzduchu. Nasávaný vzduch ďalej postupuje cez...

Piestový spaľovací motor s priamočiarym vratným pohybom ojnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6410

Dátum: 03.04.2013

Autori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Anton, Lešinský Ján, Dobrodenka Peter

MPK: F16H 21/36, F02B 75/32

Značky: vratným, priamočiarym, spalovací, pohybom, piestový, motor, ojnice

Text:

...aj kompresor. Na obr. 3 je znázomených šesť kinematíckých pohybových schém pre jeden valec s piestom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumíe sa, že jednotlivé uskutočnenia motora podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znali stavom techniky nájdu alebo budú schopni zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým...

Piestový spaľovací motor s rotujúcimi valcami a s priamočiarym vratným pohybom ojnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6409

Dátum: 03.04.2013

Autori: Dobrodenka Anton, Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel, Lešinský Ján

MPK: F01B 13/00, F02B 59/00

Značky: spalovací, vratným, piestový, ojnice, motor, priamočiarym, valcami, pohybom, rotujúcimi

Text:

...jednotlivé uskutočnenia motora podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci malí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia motora. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomíkov malých stavom techniky nemôže...

Štvorvalcový piestový spaľovací motor s valcami do štvorca využíva energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6327

Dátum: 03.12.2012

Autori: Mikulovský Štefan, Dobrucký Branislav, Mikulovský Jaroslav

MPK: F02G 5/02

Značky: štvorca, valcami, energiu, štvorvalcový, spalovací, piestový, výfukových, plynov, motor, paliva, využíva

Text:

...V homej úvrati a tak aj zmena Veľkosti kompresného objemu nad piestom V hornej úvrati. Pri pohybe čapu smerom hore (mínus) sa kompresný objem nad piestom zmenšuje a pri pohybe smerom dole (plus) sa kompresný objem nad piestom v homej úvrati zväčšuje.Štvorvalcové piestové spaľovacie motory s valcami do štvorca využívajú energiu paliva aj energiu výfukových plynov v štvonaktných alebo dvojtaktných pracovných procesoch. Využívajú...

Piestový spaľovací motor s elektromotorom na kývavý pohyb a mechanizmom na rotačný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6326

Dátum: 03.12.2012

Autori: Mikulovský Štefan, Dobrucký Branislav, Mikulovský Jaroslav

MPK: F02G 5/02

Značky: motor, elektromotorom, mechanizmom, kývavý, pohyb, spalovací, piestový, rotačný

Text:

...motora má na svoje vstupy pripojené výstupy snímačov na získanie informácií- o teplote a tlaku oleja, paliva, tlakovej tekutiny, dodávaných akčnými členmi riadenia (spoločný rozvod oleja, paliva a tlakovej tekutiny),- o palive, dodávaného do vstrekovača paliva pre valce,- o tlakovej tekutine dodávanej do vstrekovača expanznej komory,- o vzduchu pre preplňovanie valcov,- o spolupracujúcich agregátov motora altemátora na výrobu elektrickej...

Kúreniskový a spaľovací priestor kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6083

Dátum: 03.04.2012

Autor: Beloš Miroslav

MPK: F23L 9/06, F24B 1/19, F23B 10/00...

Značky: spalovací, priestor, kotla, hmoty, drevnej, pyrolytické, spaľovanie, kúreniskový

Text:

...je dýza vytvorená zo žiarobetónu. Kompozícia použitých materiálov na výrobu dýzy nie je typickým izolantom, ale výhodne obsahuje vodivé prvky v podobe armovacích kovových špirálok, ktoré okrem zvýšenia pevnosti svojou vodivosťou zabezpečujú prenos tepla, ktoré je odovzdávané vykurovaciemu médiu(vode) v styčných plochách s kovovou konštrukciou telesa kotla.Dýza je vytvorená z dvoch navzájom zrkadlovo zhodných časti, pričom v priečnom reze má...

Kombinovaný pohon vozidla 4×4 spaľovací motor – elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6000

Dátum: 04.01.2012

Autori: Panda Anton, Jurko Jozef, Pandová Iveta

MPK: B60K 17/356

Značky: motor, kombinovaný, pohon, spalovací, vozidla, elektromotor

Text:

...je potrebný medzinápravový (stredový) diferenciál,- pozdĺž karosérie nie je potrebný stredový tunel, v ktorom je inak umiestňovaný kardanový hriadeľ, príp. aj medzinápravový diferenciál. Zvyšuje sa tým pohodlie cestujúcich, keďže vnútri je viac miesta.- vplyvom nepotrebnosti kardanového hriadeľa a medzinápravového diferenciálu odpadajú pasívne odpory,ktoré by uberali výkon motora a zvyšovali by spotrebu paliva. Znižuje sa tým tiež celková...

Bezventilový štvortaktný spaľovací motor s axiálne protibežnými piestami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5954

Dátum: 05.12.2011

Autor: Orth Albín

MPK: F01B 7/02

Značky: protibežnými, bezventilový, štvortaktný, axiálně, motor, spalovací, piestami

Text:

...Umožňuje využitie expanznej sily v oblasti jej najväčších hodnôt.- Lineárne rozloženie krútiaceho momentu počas celého pôsobenia expanznej sily.- Eliminovanie pasívnych tlakov v spaľovacom priestore.- Veľkosť kompresného pomeru nie je determinovaná trajektóriou ventilov.- Dynamické účinky od pohyblivých častí sú celkovo menšie. (Posun hmomostnejšich valcov je však 2 až 3 krát menší ako zdvih ventilov klasických motorov. Tým sa...

Vstrekovacie zariadenie pre dve palivá s etanolom, spaľovací motor a spôsob prevádzky vstrekovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20223

Dátum: 09.11.2011

Autori: Lorenz Marko, Posselt Andreas, Gutscher Andreas

MPK: F02D 19/08, F02M 35/10, F02D 41/04...

Značky: prevádzky, etanolom, motor, vstrekovacie, spôsob, zariadenia, spalovací, zariadenie, vstrekovacieho, paliva

Text:

...len zmenšeného prietočného množstva paliva druhého zloženia paliva, pričom je dosiahnuté menšej hustoty rozstreku, to znamená, že charakteristická veľkost kvapiek, najmä Suterov priemer, rozprášeného paliva je výhodným spôsobom zmenšená,pričom je dosiahnuté rýchlejšie a stabilnejšie prehoríevanie palivovej zmesi V spaľovacom priestore. Týmto spôsobom sa odstraňujú závady v priebehu spaľovania, vynechania zapaľovania alebo neúplné...

Postup na premenu biomasy rastlinného pôvodu, a spaľovací proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20435

Dátum: 11.08.2011

Autori: Vos Dirk Jan, Rustenburg Simon

MPK: C10L 5/44, D21C 5/00, C12P 19/04...

Značky: povodu, spalovací, postup, proces, rastlinného, přeměnu, biomasy

Text:

...vo vodnej kvapaline, o udržiavanie suspenzie v podmienkach vhodných pre aeróbne spracovanie mikroorganizmami, čím získame suspenziu obsahujúcu produkt z biomasy vo forme rozptýlenej pevnej fázy, ao opätovné získanie produktu z biomasy, čo zahŕňa premytie s použitím vody ako premývacej kvapaliny, a sušenie produktu z biomasy.0010 Postup, ktorý popisuje tento vynález, zahŕňa opätovné získanie pevnej látky zo suspenzie, čím vzniká produkt z...

Piestový spaľovací motor s vyšším krútiacim momentom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5656

Dátum: 04.03.2011

Autori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Anton, Dobrodenka Peter

MPK: F01B 1/00, F01B 7/00

Značky: motor, vyšším, momentom, krútiacim, spalovací, piestový

Text:

...a dvojtaktného alebo štvortaktného motora podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na výkresoch,kde obr. la znázorňuje kinematicke usporiadanie klasického piestového spaľovacieho motora. Obr. lb znázorňuje P-V diagram pre piestový spaľovaci motor. Obr. lc znázorňuje kinematické usporiadanie pre piestový spaľovací motor podľa technického riešenia. Na obr. 2 a je znázomené variantné kinematické usporiadanie pre pomocný piest so...

Štvortaktný spaľovací motor s rotačným kužeľovým segmentom v rozvodovom mechanizme

Načítavanie...

Číslo patentu: 287587

Dátum: 24.02.2011

Autor: Čekan Jozef

MPK: F01L 7/00

Značky: mechanizme, rotačným, štvortaktný, motor, spalovací, rozvodovom, kuželovým, segmentom

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný kužeľový segment (8) je v rozvodovom mechanizme osadený do tvarovo identického lôžka v spodnej časti hlavy valca (1) tak, že sa otvor v kužeľovej časti segmentu pomocou krokového elektromotora (19) presne v kroku 120° presúva otáčaním v smere od nasávacieho kanála (6) k výfukovému kanálu (7) v osi stopky (9) vyvedenej na vonkajšiu stranu hlavy valca (1).

Rotačný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287220

Dátum: 03.03.2010

Autor: Perič Radoslav

MPK: F02B 53/00

Značky: motor, spalovací, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný spaľovací motor s ventilmi a fixnou osou rotácie pozostáva zo statora, v ktorého hornej časti je umiestnená spaľovacia komora s dvomi prepúšťacími ventilmi a zapaľovacou sviečkou a v spodnej časti statora je umiestnený nasávací kanál a výfukový kanál, spojený s expanznou a výfukovou komorou, pričom konštrukčné riešenie statora vytvára expanznú a výfukovú komoru, ako aj nasávaciu a kompresnú komoru, a z rotačného piesta - rotora...

Kúreniskový a spaľovací priestor teplovodného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5272

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 10/00, F23L 9/00, F24B 1/00...

Značky: kúreniskový, spalovací, teplovodného, kotla, priestor

Text:

...kotlom. Na obrázku č. 2 je rez teplovodným kotlom, ktorý je kolmý k predchádzajúcemu. Na obrázku č. 3 je perspektivny pohľad na keramicku dyzu spaľovacej komory.Na uvedených obrázkoch je príklad technického riešenia kúreniskového a spaľovacíeho priestoru teplovodného kotla, kde násypka je umiestnená v homej časti kotla a má vonkajší plášť 7 a vnútomý plášť 8 oblého tvaru. Vonkajši plášť 7 násypky prechádza v homej časti do chladiaceho...

Štvorvalcový spaľovací štvortaktný plochý motor s dvojčinnými piestami

Načítavanie...

Číslo patentu: 286068

Dátum: 08.02.2008

Autori: Lizák Pavol, Uhrík Zoltán

MPK: F01B 7/00, F01B 9/00

Značky: spalovací, dvojčinnými, štvorvalcový, štvortaktný, motor, piestami, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Motor pozostáva z dvoch dvojíc piestov (9.1, 9.2 a 9.4, 9.3) na spoločnej piestnej tyči (14), ktoré sa pohybujú vo valcoch (13.1, 13.2 a 13.4, 13.3). Priamočiary pohyb je menený na otáčavý pohyb ojnicou (18), ktorej jeden čap (17) je osadený v bežci (16), ktorého dráha má treciu plochu na protibežnom trecom ložisku (15), a druhý vyúsťuje v centrálnom plávajúcom rotore (1). Krútiaci moment je prenášaný z rotora (1) so šikmým ozubením na ozubené...

Štvortaktný spaľovací motor s rotačným segmentom v rozvodovom mechanizme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4892

Dátum: 06.12.2007

Autor: Čekan Jozef

MPK: F01L 1/00

Značky: rozvodovom, segmentom, štvortaktný, spalovací, motor, mechanizme, rotačným

Text:

...8 je vytvorený jeden segmentový otvor 23 V mieste jeho styku so sacim kanálom 6 alebo výfukovým kanálom 7 alebo iniciačným prvkom 18. Stopka 9 je prepojená s krokovacím mechanizmom 19 na zaobstaranie rotačného a zdvihového pohybu rotačného kužeľového segmentu 8 oproti hlave 1, V režime pracovných taktov spaľovacieho motora. Na vonkajšej strane hlavy 1 je umiestnený vratný mechanizmus uzavretý krytom rozvodového mechanizmu 14. Vratný...

Spaľovací priestor kotla s predohrevom prívodného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4821

Dátum: 02.08.2007

Autor: Benda Leopold

MPK: F23L 5/00, F23L 15/00

Značky: predohrevom, spalovací, priestor, prívodného, vzduchu, kotla

Text:

...znázomený celkový pohľad na spaľovací priestor kotla s predohrevom prívodného vzduchu podľa tohto technického riešenia. Na obr. 2 je schematicky znázomený reflektor kotla podľa technického riešenia v priečnom reze a na obr. 3 je znázomenà spodná časť reflektora kotla v axonometrickom pohľade.Príklady uskutočnenia technického riešeniaExistujúci kotol na spaľovanie kukurice s výkonom 30 kW nebol vybavený predohrevom prívodného vzduchu. S cieľom...

Spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10138

Dátum: 12.06.2007

Autor: Figl Gerhard

MPK: F02M 21/02, F02M 25/10, F02F 1/18...

Značky: spalovací, motor

Text:

...na spaliny a vodu 18. Vodné molekuly zozbicrané V nádrži na spaliny avodu 18 sú odvádzané k nádrži na čistú vodu 19 a následne sú privádzané k termolytickćmu katalyzátoru 20 tvoriaceho opláštenie spaľovacieho priestoru spaľovacieho motora, ktorý vodné molekuly termicky rozkladá na plynný vodík a plynný kyslík. Vytvorené plynná zmes je privádzaná do zariadenia chladiacej vody 21, čím v zancdbatcľnej miere prítomná vodná para kondenzuje na...

Zariadenie na ovládanie aspoň jedného piezoelektrického akčného člena vstrekovacej dýzy pre spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8299

Dátum: 22.05.2007

Autori: Steinbauer Herbert, Eder Hubert

MPK: H01L 41/04

Značky: motor, člena, zariadenie, jedného, vstrekovacej, piezoelektrického, ovládanie, dýzy, spalovací, akčného, aspoň

Text:

...intervalov otvorenia vstrekovacích dýz, ktoré rastie s výkonom sa uskutočňuje cez zvláštny riadiaci obvod, ktorý vprípade potreby spomocou prepínača prepína nielen riadiacim zariadením riadený vybijací obvod pre príslušný piezoelektrický akčný člen na nabitú náhradnú záťaž, ale piezoelektrický akčný člen pripája na dodatočný vybíjací stupeň, aby ho vybíjal sčasovým oneskorením a tým aby slúžil pre príslušné predĺženie vstrekovacieho...

Dvojčinný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 285468

Dátum: 08.01.2007

Autor: Strelec Ján

MPK: F01K 23/00, F02G 5/00

Značky: spalovací, dvojčinný, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný spaľovací motor využíva tepelnú energiu výfukových plynov a energiu, ktorá uniká chladením a sálaním. Pracuje v dvoch režimoch: v spaľovacom a v parnom. V spaľovacom režime prebieha horenie paliva a pracuje ako spaľovací motor. Teplo spaľovacieho režimu je prevedené na paru, ktorá sa využíva v parnom režime.

Spaľovací motor s rotujúcimi piestmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 285436

Dátum: 28.12.2006

Autor: Tarabus Miroslav

MPK: F02B 53/00, F01C 1/00, F01C 21/00...

Značky: spalovací, rotujúcimi, piestmi, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor s rotujúcimi piestmi, s priamym prenosom kinetickej energie piestov (2, 3) na výsuvný hriadeľ (1), pozostáva z dutého valca (4) uzatvoreného výfukovou prírubou (5) a nasávacou prírubou (6), ktoré obopínajú otočne uložený výstupný hriadeľ (1), na ktorom sú objímkami (36, 37) a spojkami (7, 8) otočne upevnené dva lopatkové piesty (2, 3). V nasávacej prírube (6) je vytvorený nasávací kanál (16) korešpondujúci s nasávacím otvorom...

Štvorvalcový spaľovací štvortaktný plochý motor s dvojčinnými piestami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4492

Dátum: 07.07.2006

Autori: Uhrík Zoltán, Lizák Pavol

MPK: F01B 7/00, F01B 9/00

Značky: piestami, štvortaktný, motor, dvojčinnými, plochy, štvorvalcový, spalovací

Text:

...tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opisaná základná principiálna konštrukcia štvorvalcového spaľovacieho štvortaktného plochého teda pracuje obdobne ako klasický štvortakt na štyri doby -nasávanie, stláčanie, výbuch, výfuk.Štvorvalcový spaľovací štvortaktný plochý motor s dvojčinnýmí piestamí, podľa obr. l až 6, pozostáva tak, že u motora je mimo systému prenosu priamočiareho vratného pohybu piestnou...

Zapaľovacia plazmová sviečka pre spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4952

Dátum: 29.05.2006

Autori: Agneray André, Jaffrezic Xavier

MPK: H01T 13/00

Značky: motor, zapaľovacia, plazmová, spalovací, sviečka

Text:

...podľa vynálezu.Obrázok 3 znázorňuje schematický rez indukčnej časti sviečky obsahujúcej dva pláštepodľa vynálezu. Obrázok 4 znázorňuje schematický rez podľa osi 4-4 z Obrázok 3 podľa vynálezu.Obrázok 5 znázorňuje prúdenie prúdov súvisiacich s elektromagnetickým polom vreze podľa osi 5-5 z obrázku 3 podľa vynálezu.Rovnaké alebo analogícke prvky sú na obrázkoch označené rovnakými vzťahovýmiZ obrázku l je zrejmé, že vysokofrekvenčná...

Spaľovací motor s rotačným spaľovacím priestorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284970

Dátum: 27.02.2006

Autor: Skočik Karol

MPK: F02B 53/00

Značky: rotačným, spalovací, motor, spalovacím, priestorom

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor s rotačným spaľovacím priestorom, najmä na pohon stacionárnych zariadení a vozidiel, pozostáva zo statora (9), štartovacieho zariadenia (6) a riadiaceho systému (2). V statore (9) je vytvorená aspoň jedna komora (15), vybavená aspoň jedným nasávacím ventilom (1), aspoň jedným výfukovým ventilom (13) a aspoň jedným zapaľovacím zariadením (8). Cez komoru (15) je v ložiskách (3) vedený dutý hriadeľ (14) vybavený na jednom konci...

Násypníkový spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4254

Dátum: 08.09.2005

Autor: Mišún Marián

MPK: F02B 45/00

Značky: spalovací, motor, násypníkový

Text:

...koleso je osadené na zvislom hriadeli, na ktorom sa nachádza kužeľové ozubenie. Pomocou kužeľového ozubenia je zabez pečený prevod otáčavého pohybu z vodorovného kľukového hriadeľa na zvislý hriadeľ s osadeným revolverovým kolesom. Dávkovanie sypkej výbušnej zmesi sa prevádza pomocou násypníka sypkej výbušnej zmesi s klapkou. Klapka, ktorá klže po obvode revolverového kolesa musí byt väčšia ako šírka výfukových otvorov ale musí byt...

Dvojtaktný piestový spaľovací motor s vysokou účinnosťou pracujúci bez vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4216

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kanozsay Štefan

MPK: F01B 1/00, F02B 75/18, F01B 9/00...

Značky: piestový, vibrácií, spalovací, motor, pracujúci, vysokou, dvojtaktný, účinnosťou

Text:

...rovnaký zdvih. Vzhľadom na to, že pohyb piestov vo vnútorných valcoch je voči piestom v krajných valcoch protichodný, anulujú sa posúvajúce sily, aj otáčavé momenty. U motorov s usporiadaním valcov do V nezáleží na uhle rozvidlenia, lebo každá rada valcov je vyvážená samostatne.Na obr. 03 je porovnaná rýchlosť piesta pri použití kľukového mechanizmu s ojnicou a pri použití odvalovacieho kľukového mechanizmu, a to v príklade s konkrétnymi...

Štvortaktný spaľovací motor s obvodovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3985

Dátum: 03.11.2004

Autori: Lešinský Ján, Dobrodenka Pavel

MPK: F02B 57/00

Značky: spalovací, štvortaktný, motor, obvodovou, hlavou

Text:

...ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia motora, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého motora a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia...

Štvortaktný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3898

Dátum: 03.08.2004

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: F01B 1/08, B64C 27/12

Značky: motor, štvortaktný, spalovací

Text:

...rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia motora, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomikov znalých stavom techniky nemôže robit problém dimenzovanie takého motora a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho...

Spaľovací motor a spôsob regulácie procesu spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283980

Dátum: 24.05.2004

Autor: Merritt Dan

MPK: F02B 19/02, F02B 75/02

Značky: spalovací, spôsob, motor, spaľovacieho, motora, regulácie, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor obsahuje prvý palivový zdroj (34, 6034) na dodávanie paliva do prvého objemu (15a) a spaľovací priestor obsahujúci druhý objem (15b), premiestňovací prostriedok na prúdenie vzduchu medzi prvým (15a) a druhým objemom (15b) na konci kompresného zdvihu v prvom objeme, zadržovací prostriedok na zabránenie pohybu zmesi paliva so vzduchom z prvého objemu (15a) do druhého objemu (15b) a poháňací prostriedok (D) obsahujúci prostriedok...

Spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 283748

Dátum: 01.12.2003

Autor: Merritt Dan

MPK: F02B 19/04, F02B 19/06, F02B 75/02...

Značky: spalovací, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor obsahuje prvý valec (12) a druhý valec (14), pričom prvý valec (12) má väčší pracovný objem ako druhý valec (14), ktorý je vytvorený v hlave prvého valca (12). Prvý piest (16) je pohyblivý v prvom valci (12) a druhý piest (18) v druhom valci (14), pričom druhý piest (18) je vytvorený ako výstupok na hlave prvého piesta (16). Prvý valec má vzduchový vstup (25) a výfukový kanálik (27), a prvý palivový zdroj (34) zabezpečuje palivo...

Rotačný spaľovací motor s vnútornou otáčavou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283418

Dátum: 20.06.2003

Autor: Švajdlenka Dominik

MPK: F02B 53/02, F02B 55/08

Značky: vnútornou, komorou, rotačný, motor, spalovací, otáčavou

Zhrnutie / Anotácia:

V pevnej vonkajšej skrini (1) sa okolo spoločnej stredovej osi otáča vnútorná komora (2) a v opačnom smere rovnakou uhlovou rýchlosťou kľukový hriadeľ (3). Po kružnici kľukového čapu je unášaný krúživý piest (4), ktorý sa prostredníctvom excentrov (10) otáča v zhode s otáčavou komorou (2). Komora (2) je doskami (5) vsuvne zapadajúcimi do krúživého piesta rozdelená na samostatné spaľovacie sekcie. Každá sekcia má vlastný kompresný priestor (19)...

Spaľovací motor s asymetrickým rotačným pohybom rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3516

Dátum: 03.06.2003

Autor: Harmatha Stojan

MPK: F02B 55/00

Značky: spalovací, asymetrickým, motor, rotačným, rotora, pohybom

Text:

...prvkami umiestnenými v stenách statora. Na obr. 4 je znázomených prvých šesť sekvencii pootočenia statora čo predstavuje prvú polotáčku rotora. Na obr. 5 je znázomených druhých šesť sekvencii pootočcnia statora čo predstavuje druhú polotáčku rotora. Na obr. 6 je znázornená konštrukčné usporiadanie tzv. dvojčaťa, kde dva motory s asymetriekým rotačným pohybom rotora podľa technického riešenia sú axiálne radené za sebou, pričom obsahujú...

Dvojčinný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3514

Dátum: 03.06.2003

Autor: Strelec Ján

MPK: F02B 75/00, F02G 5/00, F02B 73/00...

Značky: motor, spalovací, dvojčinný

Text:

...zložitý chladiaci systém ajeho regulácia, pretože aj energia odvádzaná chladenim sa v pamom režime meni na mechanickú prácu.Zložitejšia konštrukcia by mohla patriť k nevýhodám daného riešenia. Ak však berieme do úvahy, že napr. dvojvalcovć prevedenie dvojčinného spaľovacieho motora má na dve otáčky kľukového hriadeľa šesť pracovných zdvihov, čo sa rovná šesťvalcovćmu spaľovaciemu motoru, je táto nevýhoda do značnej miery vyvážená.Prehľad...

Spaľovací štvortaktný motor s párnym počtom valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282798

Dátum: 15.11.2002

Autor: Strelec Ján

MPK: F02B 27/00, F02F 1/22

Značky: počtom, valcov, motor, spalovací, štvortaktný, parným

Zhrnutie / Anotácia:

Motor pozostáva z najmenej dvoch valcov (1, 2), vybavených piestami (13, 23), ktoré sú uspôsobené na prácu s časovým posunom 360° a vybavených nasávacími a výfukovými ventilmi, pričom každý z valcov (1, 2) je vybavený v dolnom úvrate kanálom (11, 21), kde kanály (11, 21) ústia do dvojcestného ejektora (3) na obvod spalín, ako aj nasávanie čerstvej zmesi.

Rotorovopiestový zážihový spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3357

Dátum: 06.11.2002

Autor: Halúz Tibor

MPK: F02B 55/00

Značky: motor, zážihový, rotorovopiestový, spalovací

Text:

...steny. Prvý a druhý pár klinov, pričom každý klin je otočne namontovaný na jednom z vrcholov na vnútornej strane obvodovej steny statora,aby sa mohol otáčať na čape smerom von zjednej z uvedených objimok, kde spomínaný rotor sa otáča v rámci daného statora. Základ každého klina sa otáča na čape pozdĺž oblúka smerom k stredu statora a tak každý základ klinov v každomjednom páre je otočný čelom k druhému tak,že základy vytvárajú istý...

Postup pre reguláciu parametrov zapaľovania zapaľovacej sviečky pre spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5234

Dátum: 19.07.2002

Autor: Metzelard Olivier

MPK: F02P 3/00, F02P 17/12, F02P 3/02...

Značky: zapaľovacej, reguláciu, spalovací, zapaľovania, postup, sviečky, parametrov, motor

Text:

...vinutí zníži na nulu. Tieto príkazy otvorenia azatvoreniaspínača sa vykonávajú opakovane, aby sa získal elektrický oblúk, ktorého intenzita bude klesať v čase.0011 Týmito opatreniami je možné nastaviť parametre tohto zapaľovacieho zariadenia (trvanie elektrického oblúku na elektródach sviečky,napätie aplikovateľné na sekundárne vinutie) iba pre jediný typ použitia. Ak je potrebné zmeniť tieto parametre pre iný typ cievky, je...

Spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3091

Dátum: 03.12.2001

Autor: Jánošík Rudolf

MPK: F02B 75/18, F02B 27/00

Značky: motor, spalovací

Text:

...Výfuk plynov je navyše zdrojom nepríjemného hluku.Úsilím konštruktérov motorov je navrhnúť motor so zníženou spotrebu paliva pri zvýšení jeho účinnosti aznížení hladiny hluku. tohtoVýsledkom úsilia je ďalej opisované technické riešenie v3 I I OO II Q Q Podstata technického riešenia Uvedené nedostatky odstraňuje spaľovací motor, .ktoréhopodstata spočíva vtom, že pozostáva zaspoň jedného hlavnéhovalca aaspoň jedného pomocného valca...