Patenty so značkou «spalin»

Zariadenie na čistenie spalín zo spaľovacieho procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6892

Dátum: 04.09.2014

Autor: Šestina Ján

MPK: B01D 65/04, C10K 1/22, B01D 53/047...

Značky: spaľovacieho, zariadenie, spalin, čistenie, procesu

Text:

...aj keď nie sú vyslovene uvedené. Pre odbomíkov v odbore je rozpoznateľné prípadné dimenzovanie, ako aj variantné konštrukčné a materiálové riešenie zariadenia ako takého, aj jeho jednotlivých znakov.Zariadenie podľa technického riešenia predstavuje uzavretý priestor vybavený vstupným otvorom 11 čistiaceho materiálu, prívodom 21 spalín napojeným na výstup zo spaľovacieho procesu, nekonečného pásového dopravníka g s vrstvou čistiaceho...

Spôsob a systém spracovania spalín tepelného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6120

Dátum: 03.05.2012

Autori: Konczer Jozef, Szabó Ernest, Lukovics Július, Potásch Tomáš

MPK: F24H 4/06, F24H 8/00

Značky: spalin, tepelného, zdroja, spôsob, systém, spracovania

Text:

...médiom Q a s obehovým čerpadlom Q doplnený o trojcestný ventil Q a je napojený na iný zdroj l 6 nízkopotencionálneho tepla, napríklad v podobe zásobníka, nádrže, studne, rieky a podobne. Po spustení systému sa trojcestným ventilom Q a pripojením na zdroj upravenej vody reguluje vstupná teplota teplonosného média Q tak, aby tepelné čerpadlo 2 pracovalo v efektívnej zóne svojej charakteristiky. Po konsolidácii teplotných pomerov tepelné...

Systém spracovania spalín a rekuperácie tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15571

Dátum: 15.09.2010

Autori: Birmingham James, O'boyle Kevin

MPK: C21B 9/14, F01K 23/06, C21C 5/38...

Značky: rekuperácie, spalin, spracovania, systém, tepla

Text:

...A 2 vystupuje z predhrievača 50 cez výstup 52 vzduchu.0010 Odkazujúc naspäť na obrázok IA, predhrievač 50 vzduchu zohrieva vzduch privádzaný ventilátorom 60 núteného ťahu. Odplyn (FGl) vychádzajúci zo spaľovacej komory pece 26 vstupuje do predhrievača vzduchu cez vstup 53. Teplo sa rekuperuje z odplynu (FGl) a prenáša sa do vstupného vzduchu (A 1). Zohriaty vzduch (A 2) sa privádza dospaľovacej komory pece 26, aby sa zvýšila tepelná účinnosť...

Spôsob a zariadenie na odstránenie dusíka zo spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14068

Dátum: 14.06.2010

Autor: Lisberger Manfred

MPK: B01D 53/86

Značky: dusíka, zariadenie, spôsob, odstránenie, spalin

Text:

...prúdi vždy vo smere spalín .0009 Napokon DE 44 32 316 opisuje spôsob a zariadenie na čistenie spalín, pričom odpadové plyny, ktoré sa majú čistiť neobsahujú žiadny oxid uhoínatý. Ďalšie vyhrievanie zmienené v tomto dokumente neslúži naregeneráciu energie a zlepšenie stupňa účinnosti, ale na redukciu dioxlnov vznikajúcich pri katalytickej reakcii v spalinách.0010 Úloha predloženého vynálezu spočíva v tom, navrhnúť spôsob a zariadenie...

Spôsob a zariadenie na využitie tepla dopravovaného diskontinuálnym prúdom spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9927

Dátum: 28.05.2008

Autori: Matschullat Thomas, Garbe Hanno, Lengert Jörg

MPK: F27D 17/00

Značky: spôsob, dopravovaného, zariadenie, tepla, prúdom, diskontinuálným, spalin, využitie

Text:

...v prúde spalín. Kontinuálny pracovný prúd existujúci po tejto premene s takmer konštantným objemovým prúdom a 1 «Nůtantnou teplotou sa môže teraz využiť na premenu dopravovanej tepelnej energie na iné formy energie. Tieto definované pomery a skutočnosti umožňujú napríklad optimálne dimenzovanie technických zariadení používaných na premenu užitočnej energie, napríklad výmenníkaPodľa jedného ďalšieho výhodného uskutočnenia spôsobu podľa...

Vylepšený spôsob redukcie NOx, zariadenie a použitie na úpravu spalín vznikajúcich pri spaľovaní domového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9779

Dátum: 30.10.2006

Autor: Laborel Yann

MPK: B01D 53/56

Značky: spalin, spalování, použitie, redukcie, úpravu, odpadů, spôsob, zariadenie, vznikajúcich, domového, vylepšený

Text:

...prostredníctvom portov na úpravu dymových plynov pri teplote medzi 600 a 900 °C. Na úpravu NOX je navrhnuté použiť jemné čiastočky močoviny, ktoré pôsobia na NOx v spolupráci s redukčnými činidlami 80 akými sú napríklad uhličitan vápenatý a hydroxid vápenatý. V tomto spôsobe je teplota reakčnej komory udržiavaná v požadovanej výške elektrickými0013 Tento spôsob z doterajšieho stavu techniky vyžaduje tiež elektrické ohrievače v plynnom...

Aditivačné činidlo na odsírovanie spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4623

Dátum: 05.10.2006

Autori: Kusý Jaroslav, Sedláček Pavel, Ďurík Jaroslav, Barboráš Vladimír, Barboráš Anton, Maček Stanislav, Valeš Josef, Šafářová Marcela

MPK: B01D 53/50, B01D 53/60

Značky: aditivačné, spalin, činidlo, odsírovanie

Text:

...než minimálny obsah týchto zložiek, t. j, 5 hmotn.,je možné z ekonomických dôvodov nahradiť lacnejšim uhličitanom vápenatým. Obsah uhličitanu vápenatého teda môže byt až 45 hmotn.Zlúčeniny vápnika, použité v aditivačnom odsirovacom činidle majú výhodne nasledujúce parametre obsah celkovej vody 0,1 až 8 hmotn., obsah CaO v sušine 30 až 80 hmotn., obsah MgO v sušine 0,1 až 20 hmotn.Aditivačné činidlo môže byť vyrobené prostým zmiešaním...

Spôsob a zariadenie na spracovávanie spalín obsahujúcich agresívne látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7579

Dátum: 04.05.2006

Autor: Ramharter Peter Michael

MPK: B01D 53/84

Značky: látky, obsahujúcich, spracovávanie, agresívne, zariadenie, spôsob, spalin

Text:

...aktivačnej nádrži, alebo sa môže dopraviť do zvláštnej kalovejnádrže alebo do vyhnívajúcej kolóny. Z týchto sa môže teplo priviesť do aktivačnej nádrže alebo do pred reakčným priestorom zaradeného Výmenníka tepla, ako bude nasledovne bližšie opísané. 0014 Po procese premeny baktériami opúšťa čistý vzduch reakčný priestor, tu najmä aktivačnú nádrž cez povrch a odovzdáva sa do okolia.0015 Podľa ďalšieho znaku vynálezu sa, ako je uvedené vyššie,...

Modulárne a integrované zariadenie pre filtráciu a katalytickú denitrifikáciu spalín, čistiaca inštalácia obsahujúca toto zariadenie a postupy pre ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4125

Dátum: 04.03.2005

Autori: Costa Stephano, Blanc Dominique, Siret Bernard, Tabaries Franck

MPK: B01D 53/56, B01D 53/86, B01D 53/96...

Značky: zariadenie, integrované, použitie, inštalácia, modulárne, denitrifikáciu, katalytickú, obsahujúca, postupy, spalin, filtráciu, čistiaca

Text:

...° C.Keď je teplota. denitrifikácie relatívne vysoká, prináša táto Voľba vyššiu bezpečnosť V zmysle zamorenia alebo usadzovania solí, je Však nutné navýšiť teplotu spalín z úrovne pracovnej teploty premývača, napriklad zhruba 65 ° C,alebo i z úrovne pracovnej teploty filtru s trubicami,pohybujúcej sa napríklad V rozmedzí 120 a 200 ° C. V tomto je tak implikovaná nutnosť inštalácie horákov a/alebo rekuperačných výmenníkov tepla, ktoré sú...

Katalyzátorový nosičový materiál, katalyzátory z neho vyrobené a spôsob spracovania spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7307

Dátum: 28.09.2004

Autori: Jorgensen Claus, Hoj Jakob Weiland

MPK: B01D 53/86, B01J 21/00

Značky: spracovania, katalyzátorový, katalyzátory, spalin, vyrobené, nosičový, spôsob, materiál

Text:

...(priečne dierovane, zvlnené alebo doskovite) katalyzátory, skôr ako katalyzátory pre pevné lôžko V aplikáciách s Veľkým množstvom suspendovaných pevných látok V spalinách, t.zn. aplikáciách s Veľkým obsahom prachu. Monoliticke katalyzátory majú množstvo V podstate rovných kanálikových dier V priečne dierovaných alebo zvlnených štruktúrach alebo štrbinách V doskových typoch katalyzátorov(napr. US patent č. 6 571 420 B 1). Tento...

Spôsob a zariadenie na sorpciu kontaminačných látok zo spalín pomocou fluidného lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2329

Dátum: 19.11.2003

Autori: Brunner Christian, Reissner Harald Karl

MPK: B01D 53/34, B01D 53/46, B01D 53/50...

Značky: kontaminačných, látok, spôsob, pomocou, lôžka, spalin, fluidného, zariadenie, sorpciu

Text:

...lôžkom, v dôsledku čoho je možné koncentráciu škodlivín, ktoré vstupujú do reaktora, udržiavaťkonštantné na nemennej hladine.Najlepšie výsledky s odstrañovaním je možné získať, pokiaľ sa ako prvé a/alebo druhé aditívum použije zmes prachového materiálu s vysokým obsahom. oxidov, hydroxidov a/alebo uhličitanov alkalických kovov, a/alebo oxidov, hydroxidova/alebo uhličitanov kovov alkalických zemín.Okrem toho je možné na redukciu obsahu...

Rozprašovacie zariadenie na čistenie za mokra a spôsob odstraňovania oxidov síry zo spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283623

Dátum: 29.09.2003

Autor: Doughty Joseph

MPK: B01D 53/79, B01D 53/50

Značky: odstraňovania, síry, oxidov, spôsob, čistenie, zariadenie, mokra, rozprašovacie, spalin

Zhrnutie / Anotácia:

Oxidy síry (SOx) sa odstraňujú zo spalín s úsporou kapitálu a prevádzkových nákladov vďaka výhodnému usporiadaniu rozprašovacích zberných rúrok a dýz, ktoré umožňujú ľahší prístup údržbe pri zníženej veľkosti priestorov medzi rozprašovacími hladinami (napr. 0,5 až 1,25 m). Najmenej dve rozprašovacie hladiny v rozprašovacej zóne obsahujú množstvo rozprašovacích zberných rúrok usporiadaných navzájom paralelne a vertikálne paralelne k...

Spôsob odlučovania ortuti zo spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3199

Dátum: 15.07.2003

Autori: Standau Ewa, Kölser Heinz, Pohontsch Andreas, Beyer Joachim, Wieland Andrea, Nolte Michael, Kanefke Rico, Müller Claus, Vosteen Bernhard, Bonkhofer Theodor-gerhard, Fleth Olaf

MPK: B01D 53/46

Značky: spôsob, spalin, odlučovania, ortuti

Text:

...kúreniska spôsobuje za daných podmienok vysokoteplotného procesu alebo podobne za prítomnosti zlúčeniny obsahujúcej síru, obzvlášť za prítomnosti oxidu siričitého, daIekosiahlu, 5131386 655 B 1 3280 l/Hv podstate úplnú oxidáciu ortuti a dovoľuje teda velký podiel odlúčenia ortuti zo spalín.0008 Pod vysokoteplotnými zariadeniami sa rozumejú v zmysle predloženého vynálezu obzvlášť zariadenia na spaľovanie odpadov, napr. zariadenia na spaľovanie...

Spôsob mokrého čistenia spalín a rekuperácie odpadového tepla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282302

Dátum: 30.11.2001

Autori: Hinke Thomas, Hinke Joseph, Triebe Rob

MPK: B01D 53/56

Značky: tepla, spôsobu, rekuperácie, vykonávanie, mokrého, zariadenie, odpadového, spalin, spôsob, čistenia, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob mokrého čistenia spalín a rekuperácie odpadového tepla, ktorý spočíva v tom, že sa pripraví emulzia kvapalného fosforu P4 s vodou v zvolenom pomere P4/voda a potom sa jemne disperguje odmerané množstvo tejto emulzie do spalín v mieste vstrekovania, pričom miesto vstrekovania je volené tak, aby teplota spalín po vstrieknutí tohto odmeraného množstva bola medzi 180 °C a 280 °C, aby sa tak iniciovala oxidácia P4 a NO v plynnom...

Způsob využití tepla a úpravy teplotního režimu při odsiřování spalin magnezitovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260570

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pětioký Karel, Enžl Jiří, Najmr Stanislav, Kočí Jan, Bumbálek Václav

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, magnezitovým, odsířování, tepla, způsobem, spalin, úpravy, režimu, využití, teplotního

Text:

...nutnou komínovou teplotu, tj. nad 70 °C, s výhodou 90 až 120 °C. Ochlazeně neodsíŕené spaliny se potom vedou k odsífeni do absorbéru a předehřáté odsižené spaliny se vedou do komina.Ve výměníku tepla se sníží entalpie neodsířenýoh spalin před vstupem do absorbéru ažo 20 V důsledku toho se teplota adiabatického nasyoení spalín v absorbéru a tudíž i teplota ebaorpční euapenze eníží o 6 až 15 °C. Toto snížení je postačující k tomu, aby při...

Směs pro fluidní spalování hnědého uhlí a odsiřování jeho spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260514

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fidler Jan, Mikoda Jiří

MPK: B01D 53/34, F23B 7/00

Značky: fluidní, uhlí, hnědého, spalování, odsířování, směs, spalin

Text:

...ke snižování rychlosti difuze oxidu siřičitého do částice oxidu vápenatého protisměrnou difuzí oxidu uhličitého. AČástečným řešením se jeví použít k odsiřování místo vápence přímo oxid vápenntý, jak je navrhováno včs. A 0 č. 230 126. Směs podle tohoto vynálezu umožňuje výrazně snížitpotřebný molárnl poměr Cas oproti použití vápence. zachycování oxidu siřičitého přímo pomocí oxidu vapenatého navíc nemá unximum v oblasti optimálních teplot...

Zariadenie na čistenie plynov, hlavne spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279423

Dátum: 04.11.1998

Autor: Berthold Hermann

MPK: B01D 47/04

Značky: spalin, plynov, čistenie, zariadenie, hlavne

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má pod valcami (5.1), na ktoré je zavádzaný reakčný prostriedok, umiestnený horný zberný plech (22) a zariadenie (5.2) na rozklad peny je umiestnené pod zberným plechom (22) a tvorí teleso (33), ktoré sa zužuje smerom nahor a dolu, na ktoré je smerom hore pripojený horným zberným plechom (22) prechádzajúci výstupný kanál (34) na vyčistené plyny, a obsahuje odsávanie, ktorého prostredníctvom sa odsáva pena a rozkladá sa, ďalej spodný...

Zariadenie tvorené aspoň jedným rozstrekovacím poschodím pre systém odsírovania plynných spalín a spôsob postrekovania spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280323

Dátum: 05.06.1996

Autori: Lieb Paul James, Johnson Dennis Wayne

MPK: B01D 53/50, B01D 53/74

Značky: postrekovania, tvorené, spalin, zariadenie, jedným, spôsob, rozstrekovacím, aspoň, odsirovania, poschodím, systém, plynných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia tvoreného aspoň jedným rozstrekovacím poschodím absorpčných veží odsírujúcich spaliny. Rozstrekovacie poschodie obsahuje niekoľko rozvodných potrubí, pričom ku každému uvedenému rozvodnému potrubiu je pripojená množina napájacieho potrubia. Tieto rozvodné potrubia sú usporiadané striedavo v rovnakej rovine a pretínajú dráhu uvedených spalín v tejto rovine. Ku každému z uvedených napájacích potrubí sú pripojené série...

Zariadenie na odber vzorky spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 948

Dátum: 14.09.1995

Autor: Bellan Stanislav

MPK: G01N 1/22, G01N 1/02

Značky: odber, vzorky, spalin, zariadenie

Text:

...dobre prístupná pre potreby údržby.Samotné zariadenie je tvorené rúrou DN 80 až i 00 umiestnenou naprieč spaľovacou komorou. v ktorej sú vyvítané otvory po celej dĺžke v smere prúdenia spalín. súčet prierezov otvorov je totožný s prierezom rúry. Na konci rúry mimo kotla je vytvorená komora pre umiestnenie sondy. Komora je dalej prepojená potrubím s dymovodom za ohrievdčmi vzduchu pred spalinovými ventilátormi. Pri kotloch s dvoma ventilátormi...

Nastaviteľné rúrkové koleno, hlavne pre odvod spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 505

Dátum: 06.07.1994

Autor: Hubner Alois

MPK: F16L 19/02, F16L 43/00

Značky: hlavne, spalin, koleno, nastavitelné, odvod, rúrkové

Text:

...riešenie umožňuje vzájomná nasaerovanie soájaoýcn k lenových r rok do pcžaiovaného uhla a smeru, âokoncekolien proti sebe V uhla 180 stupňov dosianuť v podstate až priamy priebeh potrubia, resp. spajaných c olien. Je tak možná uskutočniť inštaláciu celého po D ítorového hľadiska je ootrebnPrehľad obrázkov na výkreseTech 1 cké riešenie bude jenéřo výkresu na Vtoroñ aončenia V l ve rüry aKaždé kolenovš rúrkalnastaviteľnáho rćrkového...

Zariadenie na odlučovanie oxidu siričitého zo spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 384

Dátum: 06.04.1994

Autor: Knoll Jozef

MPK: B01D 24/28, B01D 15/02

Značky: zariadenie, siřičitého, spalin, odlučovanie, oxidů

Text:

...ktorého podstatou je, že pozostáva z vertikálne uloženého reaktora tvaru valca,v ktorého dolnej časti je umiestnené vstupné hrdlo a v hornej časti výstupné hrdlo a dávkovač sorbentu. Vovnútri reaktora je vertikálne otoćne uložený hriadeľ poháňaný pohonnou jednotkou,ktorá môže byt uložená aj mimo priestoru reaktora, pričom na hriadeli sú upevnené perforované kužele. V dolnej časti reaktora je vytvorený odpadový priestor. Kvôli zvýšeniu...

Zariadenie na čistenie spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 155

Dátum: 11.08.1993

Autori: Vampola Jaroslav, Vampola Pavel

MPK: B01D 53/34

Značky: spalin, čistenie, zariadenie

Text:

...spalín do komína proudržování podtlaku spalín V celém systému čisticího zařízení.Nevýhodou výše uvedených zařízení na čištění spalín jsou především značné rozměry, zejména výškové, a s tím spojené nárokyna prostor spalovny. Údržba a čištění stávajících zařízení jeUvedené nedostatky odstraňuje zařízení na čištění spalín dletechnického řešení jehož podstata spočívá v tom ,že nádoba pračkyje dělicí přepážkou , tvořící integrální součást se...

Způsob pro automatickou neutralizaci lázně čističky spalin horkovětrných kuploven

Načítavanie...

Číslo patentu: 266664

Dátum: 12.01.1990

Autori: Košťál Jan, Huser Jan

MPK: B01D 53/34

Značky: automatickou, neutralizací, způsob, horkovětrných, čističky, spalin, lázně, kuploven

Text:

...číslicového pH-metru 3 připojeným zapisovačem a automatickou dávkovací jednotkou,ovládající elektromagne~ tioký ventil nádrže neutralizačního roztoku.Vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že reakce lázně je plynule udržována na požadované hodnotě s omezením vlivu lidského činitele, takže obsluha spočívá pouze v kontrolním dohledu a může být zaměstnána jinak. Udržováním reakce lázně na požadované hodnotě a její automatické...

Způsob oddělování oxidu siřičitého ze spalin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266576

Dátum: 12.01.1990

Autor: Becker Hans

MPK: B01D 3/16, B01D 53/34, B01D 53/14...

Značky: spalin, provádění, tohoto, oddělování, způsob, oxidů, siřičitého, zařízení, způsobu

Text:

...0,01 až 10 molárních v kouřových plynech, jakými jsou například spaliny z elektráren na černé uhlí.Jako absorpční prostředek přicházejí v úvahu všechna fyzikální rozpouštědla, jako je například methanol, polyethylenglykolether, N-methylpyrrolidon, dimethylforamid a další,přičemž výčet rozpouštědel není omezen na rozpouštědla vyjmenovaná.Způsob podle tohoto vynálezu je blíže objasněn na základě schematicky znázorněného příkladu...

Sonda k měření přetlaku horkých spalin tavicích pecí zejména sklářských

Načítavanie...

Číslo patentu: 265863

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nejepínský Jiří, Snopek Stanislav

MPK: C03B 5/16

Značky: horkých, sklářských, měření, pecí, přetlaku, tavicích, zejména, spalin, sonda

Text:

...rovnoběžně s její podélnou osou dva průtokové otvory A, 2 shodného průřezu, vytvářející vstup a výstup pro proudící epaliny ve snímaoím členu 1. Průtokové otvory 5, 2 úetí do prütokových kaná 1 ~ ků Q, 1 1 o etejném průřezuc Ve enímacím členu 2 jsou průtokové kanálky Q, 1, navzájem spojeny obtokovou komorou §. V konkrétním výhodném provedení má obtoková komora Q průměr 6 mm a keramická trubice g průměr 15 mm. Poměr průřezu obtokové komory Q k...

Způsob odsiřování odpadních plynů, zvláště spalin uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265581

Dátum: 13.10.1989

Autori: Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: B01D 53/34

Značky: odpadních, uhlí, zvláště, spalin, plynů, způsob, odsířování

Text:

...Přitom zajištuje stejný odsířovací efekt, jako četné vysoce účinnévápnově vápencové mokré vypírky s podstatné složitějším a nákladnějším zařízením.Příklad způsobu podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném obrázku. Jde0 způsob odsířování spalín hnědého uhlí ve výtopně teplárny.Kusové vápno obsahující méně než 1 hmotnosti síranu vápenatého je zo skládky gł kontínuálně dopravováno dopravníkem gg do šachty l. Tam je vápno vyhříváno...

Zařízení k odsiřování spalin za použití páleného nebo/a hašeného vápna jako suchého aditiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265580

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bár Jaromír, Červinka Jiří

MPK: B01D 53/34

Značky: použití, hašeného, odsířování, zařízení, vápna, aditiva, spalin, suchého, páleného

Text:

...spalinovýoh trysek ve funkcí vyhřívačü 1. Mezi výpust Ě a vstup 1, dále mezi výstup 2 a napojení gg. a konečně na zpětném potrubí E poblíž třídiče 3 jsou zapojeny tři parní trysky ve funkci přístroje gg pro pohon směsi plynu a prachu, napojené na zdrojg suché vodní páry, kterým je parní kotel, jehož ohniště je zdrojem il spalín hnědého uhlí. Mezi výpustí É a vstupem 1 do třídiče 3 je zapojen ventilátorový drtič lg. Mezi napojením lg a...