Patenty so značkou «soustavy»

Ochranné zapojení mazací soustavy turbosoustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270781

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sedláček Jaroslav, Šídlo Pavel, Kaplický Josef, Fleischmann Jaroslav, Holeček Jaroslav, Petrovský Ivan, Pačák Jan

MPK: F01M 1/10

Značky: mazací, ochranné, turbosoustrojí, zapojení, soustavy

Text:

...armatury na sání turbokompresoru a k otevření elektromagnetického ventilu neprůtočná havarijní nádrže.Ochranné zapojení podle vynálezu je blíže popsáno na příkladu zapojení a podle výkresu,na němž je znázorněno schéma.Jak je zřejmé z výkresu, je mazací soustava, tvorená hlavním olejovým potrubím lg, opatřena obousměrným čerpadlem li, poháněným od hřídele turbosoustrojí l a umožňujícím, že při obou směrech točení do hlavního olejového...

Způsob výroby opticky čisté kyseliny erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl) propanové štěpením racemátu za použití soustavy L-lysin – pomocná báze jako opticky štěpicího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269279

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrbata Jiří, Skácelová Eva, Ferenc Milan

MPK: C07C 99/12

Značky: l-lysin, výroby, erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl, soustavy, štěpicího, štěpením, čisté, racemátu, použití, činidla, opticky, pomocná, báze, způsob, propanové, kyseliny

Text:

...až 50 vodného roztoku) v množství 0,5 až 0,8 molu na 1 mol racemické kyseliny. součet molárních koncentraoí použitých bázi by měl být 1,05 až 1,5 molu na 1 mol raoemické kyseliny. Produkt postupně krystaluáe, krystalizace Je prakticky dokončena po 2 až 6 hodinách míchání. Vyloučená L-lysinová sůl ()-kyseliny se odsaáe, dobře pronyje methanolem a po rozpuätění v destilovaně vodě se produkt uvolni úpravou pH roztoku pomocí 10 kyseliny...

Způsob výroby opticky čisté kyseliny erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl) propanové štěpením racemátu za použití soustavy hydrochlorid L-lysinu – pomocná báze jako opticky štěpicího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269278

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ferenc Milan, Hrbata Jiří

MPK: C07C 99/12

Značky: báze, výroby, pomocná, propanové, hydrochlorid, kyseliny, opticky, l-lysinu, soustavy, štěpicího, způsob, činidla, štěpením, čisté, použití, racemátu, erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl

Text:

...3 x 40 ml destilované vody a vysuší. Získa se 13,85 5 produktu o /°ő/§ 25 447,87 ° (c 0,5 met hanol). Příklnd 231,94 g (0,1 mol) kyseliny erythro-(1)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfeny 1)propanové se suspenduje ve 450 ml methanolu a po 10 minutách mícháni se k suspenzi přidá 1,87 5 (0,11 mol) amoniaku ve formě vodného roztoku. K vzniklému čírému roztoku se poté přidá roztok 12,03 5 (0,055 mol) hydrochloridu L-lysinu...

Zařízení pro diagnostiku proudového namáhání silnoproudých zařízení elektrizační soustavy při zkratových poruchách, řízené mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269229

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křipský Adolf, Svoboda Vojtěch, Císař Josef, Rez Jiří

MPK: G01R 19/252, G01R 19/30, G01R 19/25...

Značky: zařízení, proudového, soustavy, mikropočítačem, silnoproudých, elektrizační, řízené, zkratových, poruchách, diagnostiku, namáhání

Text:

...okamžiku vzorkování amplitudy bez ohledu na změny kmitočtu sítě nebo nesymetrii zkratových proudů vlivem stejnosměrné složky. Doba sledování poruchy při tomto způsobu může dosáhnout až 40 s.- Možnost identitikace zařízení, které poruchu způsobuje (například poruchového vedení,připojeného na diagnostikovaný transtormátor).- Programové zpracování naměřených hodnot, spočívající ve výpočteeh nárazového zkratové ho Dľ°UdU ekvivalentního...

Justážní objímka rentgenové mikroskopické soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268706

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hudec René, Landa Václav, Valníček Boris, Svátek Lubomír

MPK: G02B 7/00

Značky: objímka, justážní, rentgenově, mikroskopické, soustavy

Text:

...vynálezu apočivá v tom,že do proběžnóho osazoni mezikruží jsou oboustranně upevněna dvě parabolická zrcadla. Přední doeodeci stěny parnbolických zrcodel jsou kolmo k ooa dutiny opracovány s přesností nejvýše 10 obloukových seknd. V těla mezikruži Jsou vytvořony Juatážni otvory pro justážni šrouby.Uuetážní objimka podla vynálezu zaručuje dokonalou souosost oboú spojených části optické eoustavy, tj. obou parabolických zrcedel, a je zaručena...

Objímka pro uložení kondenzorové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266820

Dátum: 12.01.1990

Autor: Olša Milan

MPK: G02B 7/02

Značky: uložení, soustavy, kondenzorové, objímka

Text:

...do svazku světelných paprsků, vycházejících z nenaznačeného světelného zdroje. Celá objímka l je překryta víkem lg, ve kterém je upraven příslušně rozměrný vstupní otvor lgl. zajištění polohy víka lg k bočním stěnám objímky l není naznačeno. může však být provedeno šrouby, západkou a podobně.Podél vnitřních stran obou dalších bočních stěn ll objímky l jsou volně uloženy distanč ní vložky gj jejichž rozměry odpovídají rozměrům těchto...

Zapojení mobilní zábleskové soustavy pro letištní světelné zabezpečovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265070

Dátum: 12.09.1989

Autor: Herm Otta

MPK: G08G 5/00

Značky: soustavy, zapojení, mobilní, zabezpečovací, zábleskové, zařízení, letištní, světelné

Text:

...jednak vstup zapalovacího obvodu 3, pripojený svým výstupm na výbojku.łQ,a jed nak vstup zpožäovacího obvodu ll, jehož výstup je připojen na vdmpvysílacího obvodu.łg, jehož výstup je dále přes~ghtupní transformátor lg připojen k výstupu návästidla g. Zepalovací obvodg výbojkyłg může být v návěstidlełg připojen až na výstupu zpožčovacího obvodu ll) aniž by se tím menila funkce zapojení vysvětlená dŠ 10 e iImpulsní generátor 3 vytváří...

Kryt lineární měřicí soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264764

Dátum: 12.09.1989

Autori: Knapek Stanislav, Maruška Josef

MPK: B23Q 11/08

Značky: lineární, soustavy, měřicí

Text:

...ve kterém se nachází induktivní lineární měřítko a jezdec. Zvyšuje se spolehlívost odměřovaciho systému, zabraňuje tak případné havarii stroje, vzniku zmetků a poškození nástrojů v důsledku selhání odměřovací soustavy mechanickým poškozením.Příkladné provedení krytu lineární měřicí soustavy podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je zakrytovaná soustava v čelním pohledu, na obr. 2 je...

Zapojení regulátoru pro omezení rázů v převodové skříni regulované soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264635

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kyslík Václav, Jedlička Jiří, Studnický Miroslav

MPK: F16H 57/00

Značky: regulátoru, regulované, soustavy, převodové, skříní, omezení, zapojení, rázů

Text:

...stejnosměrného motoru V regulované soustavě A ustálený kotevní proud. Napěłový signál odpovídající ustálenému kotevnímu proudu (obr. 3 a obr. 5) má konstantní hodnotu až do okamžiku Tl začátku změny žádaných otáček, kdy přichází na vstup ll žádané hodnoty otáčkového regulátoru l požadavek na změnu otáček regulované soustavy 3. od okamžiku Tl začátku změny žádaných otáček se mají otáčky regulované soustavy A postupně snižovat až do okamžiku T 7...

Zařízení pro urychlené ovládání brzdové soustavy přívěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264441

Dátum: 14.08.1989

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 15/02

Značky: urychlené, přívěsů, soustavy, brzdové, zařízení, ovládání

Text:

...přívěsu před tažným vozidlom. Tím nastane zkrácenídoby náhěhu brzdění celé soupravy, což se s výhodou uplatní při provozu s více přívěsy aneho v provozu se zvýšenou rychlostí. Další výhodou je, že zařízení je možno dodatečně zabudovat do brzdové soustavy tažneho vozidla, zejména traktoru, vybaveného vzduchovou brzdovou soustavou pro brzdění přívěsu. Další výhodou je, že velikost mírného předbrzdění lze pomocí seřizovací matice při montáži...

Zapojení pro vyhodnocení nesouhlasu, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263846

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: měničů, signálu, vyhodnocení, nesouhlasu, zapojení, zabezpečovací, zejména, soustavy

Text:

...vstupem 8.2 třetího loglckéhočlenu 8 a. se třetím vstupem 11.3 čtvrtého logíckého členu 11. Výstup 11.4 čtvrtéh-o logíckého členu 11 je spojen s výstupem 8.4 třetího logického členn tě a se vstupem 1 I.1 vazebního členu 1 G, jehož výstup 10.2 je propojen s druhým vstupem 12.2 řídicího členu 12. Výstup 12.3 řídicího členu 12 je spojen s prvním vstupem 16.1 zesilovacího členu 1.6, se štvrtým vnějším Výstupem A 11 a se vstupem 13.1 třetího...

Zapojení pro beztransformátorové ovládání pulsní zdrojové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263681

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaseir Josef, Rež Jaroslav

MPK: H02M 5/04

Značky: pulsní, ovládání, zdrojové, beztransformátorové, zapojení, soustavy

Text:

...první hladiny je spojena s vyhodnocovacím vstupem glł první hladiny logiky 3 ovládánía zároveň s napájeoím vstupom gg logiky Q ovládání. svorka druhé až n-téhladiny ggg ažggn je spojena s druhým až n-tým vyhodnocovacím vstupom gjg až glg logiky g ovládání. Prvníaž n-tý zapínací výstup ggł až ggg logiky Q ovládání je spojen se vstupy 53 až 15 druhéhoaž n-tého nízkopříkonového spínače gg až Ag. Výstupy 53 až 55 druhého až n-teno...

Uložení segmentových bloků na nosiči válcové zámkové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263338

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrubý Jan, Navrátil Karel, Štěpánek Bohumil, Koutný František

MPK: D04B 15/32

Značky: nosiči, soustavy, válcové, segmentových, uložení, zámkové, bloků

Text:

...válcová zámková soustavy a drží takto všechny segmentová bloky v dané. Vyhodou uložení segmentových bloků podle vynálezu je zjednoduěení výroby a zaručená stoprocentní pohotová vyměnitelnost jednotlivých segmentů na nosiči válcové zámková soustavy.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znázorněn řez nárysem uložení segmentových blokü, na obr. 2 je část bokorysu a na obr. 3 je v částečnám řezu nakreslen půdorys první alternatívy uložení. Na...

Uložení segmentových bloků na nosiči talířové zámkové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263336

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koutný František, Navrátil Karel, Štěpánek Bohumil, Hrubý Jan

MPK: D04B 15/34

Značky: bloků, nosiči, segmentových, uložení, zámkové, soustavy, talířové

Text:

...rozmístěnými na vnějším obvodu nosiče talířové zámková soustavy a rovněž tak na jeho osazené části jsou vnitřní radiální drážky pro polohovací kolíky, naražené pevně do jednotlivých segmentových bloků. Vnější radiální drážky na vnějším obvodu nosiče talířové zámková soustavy a vnitřní radiální drážky na jeho osazené částí jsou pro úhlové polohování jednoho segmentového bloku provedeny na jedné radiální ose a rovněž tak jsou na této radiální...

Zapojení pro řízení soustavy alespoň dvou odnímatelných kráčivých jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263097

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rosol Vladimír, Klofát Zdeněk, Soudek Jindřich, Jelínek Jaroslav, Cibulka Pavel, Sieber Vladimír

MPK: G05B 19/18, E02F 9/20

Značky: jednotek, řízení, soustavy, alespoň, odnímatelných, zapojení, kráčivých

Text:

...jednotky a jeho spojení s odnímatelnou kráčivou jednotkou.K přemístovaněmu břemenu g (obr. l) jsou mechanicky připojony čtyři. VOKJ g, každá pomocí svého prvního hydraulického válce 25 opatřeného prvním snímačenäl polohy, druhého. hydraulickáho válce g opatřeněho druhým. snímačom jj polohy a třetího hydraulického válce já opatřeného třetím. snímačom § 6 l polohy. Hydraulické válce a, 15,15 každému .3 jsou zapojeny (obr. 3) v. hydraulickém...

Výstupní obvod, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263046

Dátum: 11.04.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: obvod, výstupní, měničů, soustavy, signálu, zejména, zabezpečovací

Text:

...druhý vyhodnocovací člen 13 a 11 je tvořsn odpory, na kterých je výhodnoceno napětí pro řízení prvního řídícího členu lg. Ochranný člen gg tvoří dioda, která chrání vstupní obvody před přepőlováním. Omezovscí člen gl obsahuje Zenerovu diodu, zapojenou v neproo pustném směru.První odporový člen 1 je svým výstupem 14 g propojen s prvním vstupem gàl prvního zesílovacího členu g, se třetím vstupem 23 prvního optoelektronického ělenu 2, se vstupem...

Vstupní obvod, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262164

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: měničů, vstupní, zejména, obvod, soustavy, signálu, zabezpečovací

Text:

...a s výstupem 2.2 prvního omezovacího členu 2, jehož vstup 2.1 je s-pojen se vstupom 10.1 třetího omezovacíhočlenu 10, se sedmým vnějším vstupem B 7 o s výstupem 3.2 druhého omezovacílío čle~nu 4, jehož .vstup 3.1 je spojen se šestýmvnějším vstupom B 6. Výstup 4.2 prvního vyhodnocovacího členu 4 je spojen se vstupem 5.1 vprogrnrnovacího. členu 5 a s výsturpem 8.2 druhého vyhodnocovacího členu 8.Vstup 7.1 druhého odporového členu 7 je.prop-ojen...

Zařízení pro ošetření válcovacího oleje u soustavy technologického mazání a chlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261490

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šůla Ladislav, Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus, Pech Miroslav

MPK: B01D 21/00

Značky: ošetření, oleje, technologického, chlazení, mazání, válcovacího, soustavy, zařízení

Text:

...uvedených částí je následující. Vypouštěcí výstup.j dě 1 icí,nádrže Q je připojen paralelně přes odkalovací uzavírací prvek gł k vstupu g kalové jímky § odkalovacím vedenímll a olejovým vedením lg přes olejový uzavírací prvek gg k přepedovému vedení L 5. Přepadové vedení lg propojuje přepadcvý výstup g dělicí nádrže Q s vstupem Q olejové jímky 1. Jak u olejové jímky 1, tak i u kalcvé jímky § nejsou zakresleny externí svody...

Zařízení k uložení válců barevníkové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261120

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jurný Josef, Hynšt Karel

MPK: B41F 7/36

Značky: uložení, válců, barevníkové, zařízení, soustavy

Text:

...kývných držáků B, jež jsou prostřednictvím čepů 11 přestavitelně uchýcený na bovčnicích 13. V kývných držácích B jsou výtvořeny oválne otvory 18, ve kterých jsou umístěný hlavy 19 excentrických čepů 12. Excentrické čepý 12 jsou natáčivě uložený v bočnicích 13 a jsou na jednom konci opatřeny jednak závitem s maticí 14, jednak unášečem pro nasunutí klíče. V kývných držácích B je prostřednictvím ložisek uložen první rozväděcí válec 3 a druhý...

Osnovní pletenina nebo proplet, sestávající z nejméně jedné soustavy skaných nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260743

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dániel Mikuláš, Sokol Václav, Dánielová Jiřina

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, nejméně, skaných, proplet, soustavy, osnovní, jedné, nití, sestávající

Text:

...snížení prostojů a vyšší obsluhovost. Dále také komfort a príjemný pocit při nošení .výrobků z pletevnin podle vynálezu.Bližší vysvětlení -podstaty řešení je pnatrné z priložených nářzrtü, které znázorňují na obr. 1, Jiazbu jednolícní osnovní pleteniny,zhotovené zo tří soustav skaných. nití s jádrovoo(ibjemující složkou, na obr. 2 vazbu odlišného provedení jednolicní osno-vní -pleteniny v kombinaci jedné sonstavy hladkých nití se dvěma...

Vodní automatický ventil pro řízení vychylování rozvodného potrubí postřikové soustavy na strmých místech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260041

Dátum: 15.11.1988

Autori: Georgiev Vesselin Ing, Mednikarov Vladimir

MPK: H02K 15/02

Značky: místech, ventil, automatický, řízení, postřikové, rozvodného, soustavy, vychylování, vodní, strmých, potrubí

Text:

...B caoeu HHxHeM Kouue nmaepnywumu BOBHYTDB x ocu 6 3 y 6 HaMM 9. Hocnennne nnanaHuuero Topuoaoro sarsopa 5, y KOTOPOFO owopunena Konnqecxan BepmHHa 12 no ocu 6, a B HHHeM KoHue 13 HHHero Topuoaoro sawnopa 5 oopMneH rnyöoxnň xonbueoôpaanbů xenoő 14. Hocnennnňxcoennnen nocpencTBoM napannenbnbm ocH ake3 cuanhnmx oTBepcTHü 15 c np 0 CTDaHCTBOM Mexyĺnumuum 4.H sepknnm 5 TopuoBHMH áawnopaun. Hnnnupuuecxn Kopnyc 1 nocpecTBoM pacnonomeuuoro...

Článek nosné soustavy pro tlakové pancéřované hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259631

Dátum: 17.10.1988

Autori: Liška Milan, Langer Miroslav

MPK: F16L 3/22, F16L 3/10

Značky: článek, tlakově, nosné, soustavy, hadice, pancéřované

Text:

...držákům nosníku, k nimž jsou připevněna válcová vodítka, přičemž k přechodům jsou připevněny držáky závěsů, otočné uložených na čepech a k závěsům jsou připevněny sférisky zakřívené půloblouky, které se připevňují svým koncovým lemem ke šroubům, jež jsou připevneny k přechodům kruhovi 4Tyto články se snadno sestavují v nosnou soustavu hadíc, v níž jsou hadice pevně sevřeny v sedlech a tahovou složku síly pocházející od hmoty hadíc...

Zařízení pro nastavení polohy spodní soustavy válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 259450

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vaník Jindřich, Smazal Václav

MPK: B21B 31/08

Značky: spodní, válců, soustavy, polohy, zařízení, nastavení, stolic, válcovacích

Text:

...pro nastavení polohy spodní jsoustavy válců válcovacích stolic podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno napřlpojeném výkresu blonk-ovým schématem. Zařízení podle vynálezu sestávâ z čldlapolohy, což je např. íoboelektrický snímač polohy, vyhodnocovacího bloku 2, tvořeného tvamvacĺmi obvody, převäděcího bloku 3,což jsou v daném případě integrované obvody, převádějící BCD kód anla kód bínární, dvou pamäťových bloku 4, 7,...

Zapojení mikropočítačové řídicí soustavy pro vrtačku plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259114

Dátum: 17.10.1988

Autori: Závodný Miloslav, Šob Josef, Thuma Jiří, Čermák Bohuslav, Šafář Jan

MPK: G06F 15/46, G05B 19/403

Značky: spojů, plošných, soustavy, mikropočítačové, řídící, vrtáčků, zapojení

Text:

...druhým řídícímvýstupem se druhým řídfcím vstupem bloku styku mechaniky, který~o 259114je spojen svým čtvrtým řídícím výstupom s řídícím vstupom bloku střídače vrtacích vřeten, jehož řídící výstup je spojen se třetímřídícím vstupem bloku styku mechaniky, který Je spojen svým pá~ tým řídícím výstupom s řídícím vstupem bloku napájecích zdrojů, který je spojen svým prvním řídícím výstupom se třetím řídícímvstupem bloku ovládaného panelu a svým...

Zapojení řídicí soustavy pro vyhodnocení a záznam tlakového rozložení na modelu letadla při zkouškách v aerodynamickém tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258885

Dátum: 16.09.1988

Autor: Vidiečan Jiří

MPK: G01M 9/00

Značky: vyhodnocení, aerodynamickém, tunelů, modelů, rozložení, tlakového, řídící, letadla, zapojení, soustavy, záznam, zkouškách

Text:

...je připojen přes přepínač cyk~ lů na první vstup třetího hradlovacího obvodu, přičemž druhý výstup třetího čítače je připojen jednak na první datový výstup soustavy a jednak na druhý dekodér, který je připojen přes pře 25.8885pínač poiohý na druhý vstup hradlovacího obvodu, jehož výetup je připojen přes první monostabilní klopný obvod na pátý vstup bistabilního klopného obvodu.Výhodou-navrženého zapojení je vyhodnooení tlakového rozložení...

Směs pro výtokové soustavy šoupátkových uzávěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258791

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kavulok Augustin, Cienciala Petr, Cienciala Tadeáš, Cieslar Oldřich

MPK: B22D 41/08

Značky: uzávěru, šoupátkových, soustavy, směs, výtokové

Text:

...nevýhody odstraňuje smäs pro výtokové soustavy šoupátkových uzávěrů podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že k jednomu objemovému dílu křemičitého píaku je přidán jeden objemový díl nizkopopelnatého koksu o zrněni 0,1 až 3,00 mm a o chemickém hmotnostnim složení 0,1 až 1,00 8 těkavé látky, 0.1 až 9,00 0 popel, 0,2 až 15 voda, 0,1 až 0,6 sita,zbytek uhlík.Směs pro výtokové soustavy šoupátkových uzávěrů podle vynálezu...

Zapojení měřicí soustavy pro snímání a zápis palubních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243974

Dátum: 01.07.1988

Autori: Nurmi Uuno, Artama Arvi

MPK: G01D 7/02

Značky: zápis, veličin, soustavy, zapojení, měřicí, snímání, palubních

Text:

...měnit jednoduchým přeprogramováním modulu programů opakovatelnost měření jedné veličiny v daném časovém intervalu, skladbu měřených veličín a rychlost měření v závislostech na typu letadla. To znamená, že zapojení podle vynálezu je možné využít pro všechny současné a v dohledné době vyráběné typy letadelPříklad zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu.Každá ze snímaných palubních analogových,...

Skříňová ozvučnice pro reproduktorové soustavy, způsob její výroby a zařízení k provádění způsobu výroby skříňových ozvučnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 257943

Dátum: 15.06.1988

Autor: Janda Jiří

MPK: H04R 1/28

Značky: skříňová, skříňových, ozvučnic, ozvučnice, způsob, soustavy, způsobu, její, provádění, zařízení, výroby, reproduktorové

Text:

...zanikla, avšak v rozměrově nejmenší a nejlevnější cenové třídě stále převažuje. Proti velkoobjemovým-3 výliakům z plaetů mluví především značná investice do výrcbního zařízení a poměrně dlouhý výrobní cyklue. Značná spotřeba-energie na ohřev e chlazení lieovaoích forem neúměrně vzrůetá pri ailnějěích etěnéch výlieku, které jeou nezbytné pro potlečení nežédoucích vibrací. Ani silně nedouvane etrukturní p 1 asty,např. dvoueložkově...

Elektricky polovodivé nekovové jádro odporového kabelu pro odrušené zapalovací soustavy výbušných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256780

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brebera Stanislav, Štefek Jiří, Juračka František

MPK: H01B 3/48

Značky: elektricky, soustavy, odporového, zapalovací, výbušných, jádro, nekovové, kabelů, odrušené, polovodivé, motorů

Text:

...odpaření vo~pvdy pružný povlak, který se ohýbáním neláme a při stárnutínekřehne, takže nedochází k jeho vyprašování. Vysoká adheže akrylového kopolymeru ke skleněným a syntetickým vláknům umožňuje stočít jádro zapalovacího kabelů bez dalšího zpevnění, jakým je oplet, impregnace, případně vytlačení krycípolovodivé plastová nebo elastomerové vrstvy. Další výho dou zapalovacího kabelu podle vynálezu je, že élektríckýj odpor kabelu se nemění V...

Zapojení hydraulické soustavy pro využití kinetické energie pracovních orgánů hydraulického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256537

Dátum: 15.04.1988

Autor: Coufal Stanislav

MPK: E02F 9/22

Značky: hydraulické, stroje, pracovních, energie, soustavy, zapojení, hydraulického, kinetické, využití, orgánů

Text:

...dále potrubím g je napojen na vstup hydraulického převodníku 1. Potrubí 2 je propojeno s potrubím A přes jédnosměrný ventil 32 a přes první rozvaděč j, kte rý má kanály ,by ve střední poloze na výstupu propojeny. Alter- - knativně mohou být kanály A, g ve střední poloze uzavřerąy. První rozvaděč 1 jarna vstupu-napojen na první łąydrogenerátor 21 dalších pracovních orgánů. Píst prvního rozvaděče 1 je potrubím 3 § napojen na řídící rozvaděč...