Patenty so značkou «soustava»

Optická soustava dvoupaprskového fotometru s nízkotlakou rtuťovou výbojkou pro kontinuální provozní měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 260574

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šantora Jaroslav, Bendík Michal, Šenk Jaromír

MPK: G01J 1/04, G01J 1/22

Značky: výbojkou, nízkotlakou, provozní, kontinuální, fotometru, soustava, dvoupaprskového, měření, optická, rtuťovou

Text:

...V termostatu, a ze souosa uspořádané rovinné desky, opatřené nad sebou umístěnými dvěma podélnými štěrbinami se spoločnou osou, a dále umístěné válcově optické čočky, za níž jsou nad sebou uspořádané dva optická filtry vytvářející dva paralelní svazky paprsků o různém od sebe odlišném spektrálním složení, přičemž horní podélná štěrhina je opatřena clonou, umístěnou na pružné planžetě, která je ovládána prvním elektromaqnetickým systémem se...

Soustava skládaných teplosměnných lamel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260220

Dátum: 15.12.1998

Autori: Reise Max, Novák Vladimír, Jaroš Karel, Lukeš Jiří

MPK: F28F 3/08

Značky: teplosměnných, lamel, soustava, skládaných

Text:

...vzduchu soustavou složených teplosměnnýoh lamel.Soustava skládanýoh teplosměnnýoh lamel pro chlazení nízkonapětovýoh rozvaděčů podle vynálezu je vytvořena tak, že teplosměnná lamela 2 znázorněná na obr. l má na dvou sousedících okrajích (délce a šířoe desky) vytvořeny ohyby Q a 1 do tvaru q směrované na jednu stranu desky a na dalším okraji (délcg desky) ohyb § do tvaru L,směrovaný na opačnou stranu desky. Teplosměne né lamely 3...

Sorpční soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 260214

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kučera František, Jiříček Miloslav, Ptáčková Věra, Roubal Vladimír, Prudilová Marcela

MPK: B32B 5/16, D04H 13/00, D04B 21/14...

Značky: sorpční, soustava

Text:

...celko 260 214vé měkkosti výrobku. Molitanová vrstva nemůže zajistit sorpci potu, která je právě u sportovní obuvi velmi žádoucí. Zdravotní závadnost obuvi gumové a odlévané při dlouhodobém nošeníje známou skutečnosti. Povrch této obuvi je neprodyšně uzavřen kompektní vrstvou kaučuku - měkčeného PVC a nosné textilní. konstrukce jednovrstvá nebo vícevrstvá nestačí zajistit odvod vlhkosti z chodidlo. Důsledkem jsou ekzěmy s nepríjemné pocity...

Anténní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 276584

Dátum: 15.07.1992

Autor: Frazita Richard

MPK: H01Q 21/00

Značky: soustava, anténní

Soustava uzavíracích jazýčků samočinného jazýčkového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270088

Dátum: 13.06.1990

Autori: Slavík Stanislav, Cincibus Karel

MPK: F16K 15/16

Značky: uzavíracích, jazýčkového, soustava, jazýčků, ventilu, samočinného

Text:

...vzhledem k eedlu ventilu. Deläí výhodou je technologíoká jednoduchoet výroby jednotlivých jazýčko a jejich snadné demontáž. System spojování jazýčků do ead lze využít jak u rovných, tak zekřívených jezýčko. Zvlášť výhodne je použití v segmentovýoh jazýčků, ktere jaou kruhově zakřiveny e dávají předpokled vzniku míniadlního škodlivého prostoru. Navíc podle nevrženea ho řešení lze epojovet jazýčky v rozne tlouätce, což umožňuje zachování...

Soustava pro jemné vibrační třídění za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 270046

Dátum: 13.06.1990

Autori: Žůrek František, Kašpar Jiří, Josífek Miroslav, Havlíček Tomáš

MPK: B03B 5/48

Značky: třídění, jemné, soustava, vibrační, mokra

Text:

...g opstřené výpsdovým plechem iL 2.|, e. zadní čelo l opatřené podávacím plechem ljłfBočnioe g, lg má každá z vněJší strany uchyceny dvě podpěry lg, ...e. s válcovými pouzdry gg, Lige, natočené v tíhlu sklonu třídiěe l. Rám Je ve svém prostorověm těžišti opatřen ttzhąím budicím členem, tvořeným dvěma příčný-zni trubkami 14, 14 g, symetrioząy uspořádanými kolem příčnó ony prooházeJíoí zmíněným tčžištěm, s to v záviulosti na. velikosti...

Vypouštěcí soustava výfukových plynů dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269792

Dátum: 14.05.1990

Autori: Lindner Wolfgang, Müller Ehrenfried

MPK: F02B 27/06

Značky: plynů, soustava, motorů, spalovacího, dvoudobého, výfukových, vypouštěcí

Text:

...peauuaucuoñ Kanepu nocTHraeTca Aanbueüuee yneubmeuue noTepb aapnna npn nponynxe H yaennqenue noueauuro ootena uunuunpa npn uacrore Bpamenus numa pasoqeroJmanaaoua FIGZIÚIIBIICFIUĚ CHCTEHM BNHVCKa ÚTPäGOTBBLIIHX raaoa 110 CPaBHEHHD C PEFVJIHPOBKOH38 CNET Půäñelłłełlłbł HPPETHPVDNGFÚ ycrpoñcrsa H PBFYHHPOBÚHHOH YCTPOHCTBÉ nnanaaauHBOÓPGTÚIIHB IlúHClłñeTCH 60.1186 Hüłlpüóllü Ilä HHMECJIGÄVDIMEM HPHMEPG (JCYIIIECTBJIEHHH ....

Vysílací anténní soustava, zejména pro velmi krátké vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269128

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrba Jan, Šimíček Bohumil, Jech Zdeněk, Michálek Karel, Holý Daniel, Neiman Tomáš, Kliner Jiří

MPK: H01Q 15/14

Značky: soustava, zejména, krátké, vysílací, anténní, velmi

Text:

...uvnitř prostoru mezi anténníl nosiče se zářiči a vnější dielektrickýn kryten.Dale je výhodné, když soustawxxvodičů je vytvořena ploche o horizontálne alespoň trojúhelníkovén průřezu nebo válcová plocha o hořizontálně libovolnéo průřezu.Rovnčž je výhodné, když soustava vodičů jj tvořeno jednotlivýni horizontálne orientovanýoi pratenci vodičů, uspořádanýni kolem společné vertikální středové osy, totožné s osou antênní souscavy, nebo jedním...

Tlumicí soustava vibrací klínu šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268992

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rybák Martin, Matal Oldřich, Barák Miroslav

MPK: F16K 3/12

Značky: tlumící, soustava, vibrací, šoupátka, klínu

Text:

...Pak lze poměrně jednoduchým konstrukčňímopatrením podle vynálezu podatetnü utlumit vibrece klinu šoupátka zmenšit opotřebení vodicich drážek. vodicích tyčí, vřetena e těenici armetury e podetatně zlepšit podmínky pro činnost diagnostických systémů detekce volných části ne bezpečnost provozu jederné elektrárny. uložení tlumicí pružiny do uzavřeného prostoru vylučuje transport úlomků pružiny při jejim přípedném praeknutí za provozu...

Chladicí soustava, zvláště vzduchem chlazených motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268951

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kliment Vladimír, Čermák Ivo

MPK: F01P 1/08

Značky: chladicí, vzduchem, motorů, chlazených, soustava, zvláště

Text:

...je přes unášeč gg. lamelovou spoJKOUł 5 e unášeč lg epojen a hřidelem lg pohonu ventilátoru. úniku oleje do motorováho prostoru zabraňuje těenici kroužek 32. Na obvodové části kapelinová spojky je ugpo řádán kryci plášť 31, K unášeči gg je připavněn brzdový kotouč gg. který zasahuje mezibrzdove obložení, z nichž brzdové oblołení 39 je uapořádáno ne tlečnć deece 39 e brzdové obložení 35 na opačne straně brzdového kotouće 3 § je uspoředúno na...

Způsob vysoušení vlhkého obvodového zdiva a vysoušecí soustava k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268853

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rudolf Ivo

MPK: E04B 1/70

Značky: soustava, vysoušecí, způsob, vlhkého, zdiva, způsobu, provádění, vysoušení, tohoto, obvodového

Text:

...mosty se vytvoří z vnější strany vysoušeného obvodového zdiva 3 mezi jeho vlhkými místy pod úrovní podlahové plochy 1 s suchými místy nad nejvyšší úrovní vlhkosti v tomto zdívu »ohreničenou horní mezní čsrou 1. Pritom spodní části těchto tepelných mostd se volně zsústí do odvětrávatelných zón zdiva g. Tepelné mosty spojují tedy odvětrávatelně zóny,vytvořené vs vlhkých místech pod úrovní podlshové plochy 1 za účelem redukce difuznžho...

Hydraulická soustava řízení uzavíracího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268754

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wabbels Klaus, Scholz Volker, Füller Klaus, Elsner Lothar

MPK: B29C 39/44

Značky: mechanismu, uzavíracího, hydraulická, řízení, soustava

Text:

...7 M 9 nnKTnnMurHMTHuň Kanau 4 (aeeoe nonomeHMe) B Tyóonpoama B. a Takxe HEPE 3 3 AeKTpDMüPHMTHNň Knanan G (nenoe nono×eHMe 0 Tpyoonpoacmu 10 M 11. BcAencTeMe sroro use Hannpnun nnnocrm 13 M L 4 umnmmupa aanuxawmn 12 nanaepraercn ÄGBAGHMO. Cmcrosnwe ynpaanenmw uMnMHnpa c mnnmurmpounmn ŇUPMHEDHH wTúKUM peanM 3 yeTcn C nonoubn Knanana 9. TaKMM Uapaaan nopmeuh 15 nanmpxmunnrcn u nemam Kaňnen nmnuxeumm M nonaepraeTcs He 3 MaHMTaAbHoň. H 0...

Reproduktorová soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 267623

Dátum: 12.02.1990

Autor: Novák Josef

MPK: H04R 3/14

Značky: soustava, reproduktorová

Text:

...Na první vstup komparučního zesilovače je připojena vstupní svorka a na jeho výítup je připojens pasivní výhybks.Na výstup komparaöního zesilovače může být připojen vstup doplnkového úilunového I korekčního trojpolu, jehož výstup je připojen na druhý vstup kosparečniho zesilovače.Reproduktorové soustava podle vynálezu umožňuje pomocí zápornć zpetné vszby zlepšit tlumení základních rezonanoí reproduktorů a dosáhnout vyrovnané...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267022

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pavlík Vladimír, Štork Otakar, Kejnovský Bohumil

MPK: D04B 15/32

Značky: stroje, pletacího, soustava, zámková, okrouhlého

Text:

...postavení radiálně přísuvného zvedacího zámku jehel a pravého zatabovacího zámku jehel u jehelního válce při rotačním platení, obr. 2 schematicky postavení zámků pro ovládání jehel v pletacím systému pri rotačním platení, obr. 3 totéž co obr. 1, jenže při vratněm platení, obr. 4 totéž co obr. 2, jenže při vratném pletení.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřendvěma pletacími systémy...

Soustava zásobníků granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267988

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mileta Rudolf

MPK: C21B 3/00

Značky: soustava, granulátu, zásobníku

Text:

...výrazném snížení energetické náročnosti na provoz gramxlačních zásobníků. Lepší odloučení granulátu dovoluje menšení výšky jednotlivých zásobníků v soustavě zásobníků gramalátu,čímž se zvýší životnost čerpadel přivádäjících směs granulátu a vody dojde rovněž ke zkrácení doby pracovního cyklu plnění a vyprazdňování soustavy grenulačních zásobníků,čímž se zvýší produktivita práce při výrobě granulátu. menší se potřebu vody v pracov~ ním cyklu...

Zesilovací soustava velkého výkonu pro vozidla speciální propagandy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266805

Dátum: 12.01.1990

Autori: Volena Miroslav, Přibyl Pavel

MPK: H03F 21/00

Značky: soustava, propagandy, velkého, zesilovací, speciální, vozidla, výkonu

Text:

...zapojení zesilcvací soustavy velkého výkonu pro vozidla speciální propagandy. Koncový zesilovač velkého výkonu ozvučovacího prostředku je dělen do sekcí s menším výkonem. Podstata vynálezu jekv tom, že sekce jsou tvořeny koncovým zesilovačem a impulsním měničem napětí, přičemž každá ze sekcí je napájena ze standartní palubní sítě vozidla nízkým napätím, které se prostřednictvím impulsního měniče napětí transformuje na požadovanou úroveň....

Soustava automatického telefonního spojení mezi stacionárními a nestacionárními telefonními účastníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266454

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jončev Emil, Barbukov Stefan

MPK: H04Q 7/04

Značky: účastníky, stacionárními, telefonního, soustava, telefonními, nestacionárními, automatického, spojení

Text:

...npHMepHoro ucnonuenun cncwemm, npnne nennoro na ®nrype, Kowopán npencTaBnHeT coöoň őnoxoaym snexwpnqecxym cxeMyĺB coowsewcwnun c murypoñ cncrema-aswouamuqecxoü TEHGQOHHOĚ can 3 HMemý cTauHoHapHmMM H nepensumnuun Tenewoąnunm a 6 oKeuTaMu cocrdnm na nepeauxuoro KoMnneKTa 1 H cTauoHapHorq Konnnexwa 2, KOTODHG cóeünenu Memny coöoň nocpencmaou pannoxanana, npnueu cTauuoHapHbů 2 KoMmneKT 2 noxnbqen npn nomomnTenemouuoů nnuuu 3 K cornacýmmeuy...

Vysílací směrová krátkovlnná anténní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 266406

Dátum: 12.01.1990

Autor: Jindra Zdeněk

MPK: H01Q 21/29

Značky: krátkovlnná, anténní, smerová, vysílací, soustava

Text:

...doladovacích prvků s jednoduchým napájecím rozvodem, minimálního-vyzařování ve zpětném směru, menší šířky vertikálního vyzařovacího diagramn a vyššího zisku, přd konstrukč 266 406ní jednoduchosti zářičů aktivní stěny, menší výšce anténních nosičů a menší zabrané ploěe. S oübdem na velikost horizontálních rozměrů je zvláště výhodné, že na spodním okraji provozního kmitočtového pásma lze dosáhnout optimálních hodnot vstupní impedance již při...

Kontaktní soustava vícepólového křížového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266239

Dátum: 13.12.1989

Autori: Klejn Ernst, Pobijpeč Alexandr, Anikeev Jevgenij, Nikolajev Nikolaj

MPK: H01H 63/33

Značky: kontaktní, spínače, křížového, soustava, vícepólového

Text:

...Kamoä KOHTHKTHOŘ mnnoň 4 Momew naannpeäcwnonarb HGCKOHBKO nonnmnux KoHTgKTHuxsneMeHToB 1. Hosepxnocrb aaxpyrnenun Kamoü KoHTaKTHoñ mnam 4 oöpameua B GTO pony noanmnux KOHTaKTHHX 3 neMeHToB 1 H HMÉET noxpmwue 6 H 3 Konwaxrnoro Maw.Tepnana. TaKřIe KOHTaKTHbIE IHPIHbI MOFYT YCTaHaBHHBaTBCZ B HSOIIHILPIOHHOE OCHOBBHue 5 Bce oHoBpeMeHHo nyTeM aanpeccoaxn nx B nasu, cůopuuponaanue B HEM B npouecce ero naroToBneHna (sánnaxa HHH ňpecconxa). Mecwxoe...

Brzdová soustava mnohočlánkového železničního trakčního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266208

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kramarenko Pavel, Berežnoj Nikolaj, Tereščenko Valerij, Zubov Alexej, Renkunas Vladislav, Titarenko Vitalij, Morozov Alexandr, Abaškin Igor, Svrkin Anatolij

MPK: B60T 15/60

Značky: železničního, brzdová, soustava, mnohočlánkového, trakčního, prostředků

Text:

...cnenymmHM.o 6 pa 3 oM. Bo Bcex nanoxeauñx Kpanapymmero oprana 14 3 annMaeT Kpaňuee npasoe nonomenHe(gaK usoôpaxeno Ha uepTema). Hopmenb 16, Bosneñcwsyn xnocwosnxou Ha Knanaa Ž 3,COeHHHET nonoçrnÍ 20 H 22, npn swan nonocru 24 H 22 pasoömeuu. HOHOČTB 18 pasoőmeua c nonqcárbm 20 YHHOTHMTEHBHOŘ MQHKBTOŘ 17. . . V 1 HpucnymeöuuxropuomemunxBosyxna aanacnoro pesepsyapa Boąuyxopacnpeennrenn 8 nocwynaew K HOKOMOTHBHOMY Kpany 9 ~H, Bosneücrsyn...

Soustava filtrů pro filtraci minimálně dvou různých vyšších harmonických složek v sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266006

Dátum: 14.11.1989

Autor: Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/26

Značky: minimálne, vyšších, složek, filtrací, různých, filtru, harmonických, sítích, soustava

Text:

...z obou filtrovaných frekvencí při změně smyslu elektromagnetické vazby je situace přesně obrácená, frekvence paralelní resonance s rostoucí hodnotou elektromagentické vazby klesá k nižší z obou filtrovaných frekvencí atd. Při tom pro dosažení změny smyslu elektromagnetické vazby postačí např. pouze smysl proudu tekoucího reaktorem obrátit záměnou přívodů k jednomu z reaktorů, či jeden z těchto reaktorů pouze mehcanicky otočit o...

Krátkovlnná směrová vysílací anténní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 265844

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jindra Zdeněk

MPK: H01Q 21/29

Značky: vysílací, krátkovlnná, smerová, soustava, anténní

Text:

...výhodné, že na spodním okraji provcrzního kmitočtového pásma lze dosáhnout optimálníoh hodnot vstupní impedance již při poměrně délce ramene plošného zářiče 1 Š 0,16 A . Pro rozhlasovou službu lze anténní soustavuu podle vynálezuíobsáhnout nspř. rozhlasové kanály 6, 7, 9, 11 s 13 M 2. Pro dosežení uvedeýoh předností je zvláätě výhodné použití anténních nosičů z elektricky nevodivého materiálu.Na připojených výkresech je na obr. 1 ve dvou...

Optomechanická soustava pro ustavení předlohy v předmětové rovině objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265616

Dátum: 14.11.1989

Autor: Tax Kamil

MPK: G02B 27/22

Značky: soustava, předlohy, předmětové, objektivu, ustavení, rovině, optomechanická

Text:

...čelní pohled na předlohu s páskovými značkami a s vyznačenýmisměry a místy dotyku akčních prvků servopohonu.Optomechanická soustava sestává nejprve z primárni optické části, konstrukčně uspořádané jako mikroskop s děleným zorným polem. Páskové značky ll, lg, transparentné zhotovené na substrátu předlohy l, jsou prosvětlovány osvětlovači s luminiscenčními fotodiodami ll, 13. Tato část je rozdělena do dvou větví, souměrných podle svislé osy,...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265023

Dátum: 12.09.1989

Autori: Piálek Josef, Šalomoun Vladimír, Chládek Otokar, Nováček Jindřich, Klumpar Karel, Uhlířová Jarmila

MPK: D04B 15/34

Značky: soustava, stroje, pletacího, okrouhlého, zámková

Text:

...tak, že ve epod~ ni užši části je zasazen kroužek yg, jak je vidět na obro 3,a v horní části se nachází podložka łj jištěná matici łi, oboji uepořádané na válcové části gg čepu 2. Vüle mezi kroužky yo a stěnami łł, resp.265 O 2) 13 a vůle mezi podložkemi g a vodorovnými stêênami drúžlcgr g, wresp..L 2 l dovoluji pohyb čepů 9, resp. vnějších pohyblivých platinových zámu ků Ive směrech zmíněných drážek LL, Lig. Excentricky uspořádaná válcová...