Patenty so značkou «soustav»

Systém soustav hnaných listových rotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260469

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pour Josef, Pour Jiří

MPK: F04D 19/00

Značky: listových, soustav, systém, hnaných, rotoru

Text:

...aobr. 5 znázorňuje rozdělení systemu v rovině kolmo k průtoku na dva systémy a šroubovici listů vytvořenou listy rotorů.Systém soustav listových pravotočivých rotorů 1 a levotočivých rotorů 2 v- sudém počtu je v tomto případě tvořen šesti rotory 1, 2 v jedné soustavě, usazené na osové kružnici 13, jejichž náboje 3 leží na vrcholech šestiúhelníka vepsaného do vnitřního průměru bubnu 4. Prüměry rotorů 1,2 jsou dány průměrem kružníc vepsaných...

Způsob přípravy polykrystalických vzorků pro stanovení fázových diagramů oxidových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 267439

Dátum: 12.02.1990

Autori: Durčok Stanislav, Nevřiva Miloš

MPK: C01G 3/02

Značky: stanovení, přípravy, vzorků, oxidových, diagramu, fázových, polykrystalických, způsob, soustav

Text:

...o nejvyšším bodu tání, takže při temperaci dochází ke vsáknutí kapalně fáze do tohoto materiálu a tím k oddělení kapalné fáze od pevných fází vzorku.Při následném ochlazení nedochází k tvorbě sekundárních fází. Další výhodou je skutečnost. že tento materiál vytváří ochrannou vrstvu mezi vzorkem a nádobou. ve které se provádí temperace, čímž zabrání nežádoucí kontaminaci vzorku materiálem nádoby. Způsob podle vynálezu ve srovnání s dosavadním...

Míchací zařízení, zejména pro míchání vícefázových kapalných soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 263756

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hruban Konstantin, Kvasnička Jan, Rybníček Zdeněk

MPK: B01F 7/16

Značky: kapalných, míchací, zařízení, soustav, vícefázových, míchaní, zejména

Text:

...hřídele 3 prochází ucpâvkou lg a ložiskem lg, spojenými s víkem nádoby l a dále pokračuje ve směru nahoru k dalšímu neznázorněnému ložisku a pohonné jednotce. Spodní michadlo 5je obklopeno horní válcovou částí g, tvořící horní ústí církulační vestavby 1, která pokračuje souose s osou ll hřídele g dolů ke dnu nádoby l kuželovým přechodem lg a navazující spodní válcovou částí 2, která mi větší průměr než horní válcová část g. Pod horním...

Zařízení pro optickou kontrolu průhledných elektrodových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 263668

Dátum: 11.04.1989

Autori: Michalička Jan, Doubek Jan

MPK: G01N 21/01

Značky: elektrodových, soustav, optickou, kontrolu, zařízení, průhledných

Text:

...vynálezu je dále popsân pomocí výkresu, kde na obr. 1 je znázorněno celkove uspořádání s projekčním mikroskopem, na obr. Z je pohled na uložení kontrolované součástky.Na pracovní ploše lg projekčního mikroskopu l na obr. 1 je umístěn polarizátor §. Nad ním je na podložce § uložena kontrolovaná součástka 1. tvořená průhledným substrátem Zł a elektrodovou soustavou lg. Na elektrodové soustavě lg je rozprostřena vrstva g kapalných krystalů,...

Osnovní pletenina z nejméně dvou soustav nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 259141

Dátum: 17.10.1988

Autori: Skřepek Jan, Dániel Mikuláš, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, soustav, osnovní, nití, nejméně

Text:

...lze považovat zo výhodnou noinoot konfokťního zpracování osnovních plotonín booblodu na průboh fddků I sloupků očok, tj. a líbovolw unýn poklůdlnío kroolonýoh poloh vo otříhlrnö.Plotonínou podlo vynllozu je oołno 3 úopčchon ínítovot vzorovbní pomocí olopoho klodení, případně také některé typy zůtołných plotonín. no základě uplotnłní uoonotríckých tvarů drobných otvorů vo vozbl plotoníny, způooboných vyctupujíoíní obloučky zo...

Zapojení omezovače spínací frekvence pulsního měniče k ochraně prvků měničových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 244767

Dátum: 01.06.1988

Autori: Janda Karel, Zamarská Eliška, Sofka Otto, Košík Jaroslav, Viktora Miloslav

MPK: H02M 7/527

Značky: měničových, soustav, frekvence, měniče, prvků, ochraně, omezovače, zapojení, pulsního, spínací

Text:

...v regulaoi trakčních pohonů umožňuje provozuechopnost vozidla i při poruše některêho prvku měničovê soustavy, případně jeho nouzovê dojetí do depa. Zvlâětě výhodné je uplatnění omezovače při rozjezdu a brzdění vozidla, řízenêho měničovou soustavou s proměnnou frekvencí.Na přilošenêm výkresu je schematicky zakreslen příklad zapojení omezovače podle vynâlezu.Vstup zdroje 1 spínacího signálu je spojen s prvním vstupem gl prvního logickêho...

Axiální míchadlo pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 256630

Dátum: 15.04.1988

Autori: Seichter Pavel, Medek Jaroslav, Rybníček Zdeněk, Chaloupka František

MPK: B01F 7/00

Značky: kapalných, vícefázových, míchadlo, soustav, kapalin, míchaní, axiální

Text:

...plochy se po délce lopatky plynule mění, přičemž u náboje dona- ~ huje hodnoty nejnižší, zatínco na konci lopat nejvyšší.Pro zajištění rovnoněrného průtoku kapaliny v celé průřezu níchadla ae přitom uhol náběžné plochy lopatky vzhledem k rovině rotace níchadla volí v roznezí 10 ° až 45 °, zatínco ůhel,který svírá náběžná plocha 5 odtokovou plochou v roznezí 120 ° až 165 °. Tím so docílí toho, že őhel sklonu lopntky se po délce lopatky...

Zařízení pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav se zvýšeným smykovým napětím v míchané kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 256102

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kvasnička Jan, Hruban Konstantin

MPK: B01F 7/18

Značky: míchané, kapalině, míchaní, kapalin, zvýšeným, smykovým, napětím, kapalných, vícefázových, zařízení, soustav

Text:

...k hřídelí mĺchadla, se mĺchadlo výrobně zjednoduší a zlevnĺ. Zkušenosti z praxe dále prokázaly, že ve srovnání s uspořádánim míchacího zařízení podle čs. A 0 249 746 je V některých případech výhodnějšĺ umístit kotoučovou stěnu, ohraničujicí prostor vymezený pevnými lopatkami statoru, do horní části tohoto prostoru. Volbou spodní nebo horní polohy kotoučové stěny se totiž alternativně posílí axiálni tok mĺchanč kapaliny u stěny nádoby...

Zařízení pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav se sníženým smykovým napětím v míchané kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 255161

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kvasnička Jan, Hruban Konstantin, Šrámek Milan

MPK: B01F 7/16

Značky: míchaní, soustav, kapalině, smykovým, kapalných, vícefázových, míchané, zařízení, sníženým, napětím, kapalin

Text:

...a směrovými změnami toku v zájmu maximálního snížení turbulentních fluktuací rychlostí kapaliny a tím i smykových rychlostí a smykových napětí v míchané kapalině.Přeatavením úhlu sklonu lopatek nebo vhodnou volbou jejich počtu je přitom možno nastavit optimální provozní podmínky míchadla, kdy průtok kapaliny oblastí vnitřních šikmých lopatek bude shodný s průtokem kapaliny oblastí šikmých lopatek na dutém válci. Volbou počtu lopatek míchadla...

Kalová jímka pomocných soustav válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 236270

Dátum: 01.02.1988

Autori: Šůla Ladislav, Bednář Václav, Skrziszowski Amandus, Sedláček Alois

MPK: C02F 1/40, B21B 45/00

Značky: kalová, tratě, pomocných, válcovací, jímka, soustav

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížit koncentraci oleje v odpadních vodách a zlepšit tak podmínky v místech jejich likvidace, případně umožnit odebírání upotřebeného oleje k regeneraci. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou sifonového přepadu, propojujícího vodní a olejovou komoru kalové jímky, kde spodní hrana jeho pláště je uspořádána nad úrovní ústí sacího koše čerpadla olejové komory. Výstup tohoto čerpadla je připojen mezi uzavírací prvky...

Zařízení pro signalizaci úniku média z hydraulických soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 254290

Dátum: 15.01.1988

Autor: Frnka Manfréda

MPK: G01L 23/00

Značky: soustav, hydraulických, zařízení, signalizaci, úniku, media

Text:

...a tím dojde k sepnutí kontkatů pneumatického čidla s následnouVýhodou zařízení je, že obsluha bude informována o dynamickém úniku oleje následkem prasklé hadice a o zmenšení objemu oleje v nádrži pod nastavenou mez a může zamezit dalším ztrátám a tím uspořit hydraulický olej.Příklad zařízení pro signalizaci úniku je znázorněn na připojeném výkresu, kde je zobrazeno vzájemné propojení jednotlivých částí.Na pŕipojeném výkresu je...

Jednolícní osnovní pletenina, sestávající z nejméně dvou soustav osnovních nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 241893

Dátum: 01.12.1987

Autori: Havlín Vladimír, Procházka Jaroslav, Rozprim Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: nejméně, osnovní, osnovních, nití, soustav, sestávající, pletenina, jednolícní

Text:

...osnovních pletenín s uzavřeným řetízkem v základní soustavě, a to v několika vazebních variantách, znázorňujících na obr. 1 přímé kladení přidevné soustavy přes jednu jehlu v každém sloupku oček. na obr. 2 střídavé kladení přidavné soustavy přes jednu jehlu v každém sloupku3 l 241 893 oček, na obr. 3 postupné kladeni přidavné soustavy přes jednu jehlú v každém druhém sloupku oček a na obr. 4 postupné kladeni přidavné soustavy přes jednu jehlu...

Zařízení pro sledování místní okamžité koncentrace disperzních soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 253226

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koza Václav, Valenta Jaroslav, Neužil Lubomír, Doležel Zdeněk

MPK: G01N 15/00

Značky: zařízení, sledování, soustav, disperzních, okamžité, místní, koncentrace

Text:

...instalace hydrodynamické poměryPříklady dvou typů konstrukce zařízení pro sledování koncentrace v disperzních soustavách podle vynálezu jsou znázorněny na příloženém výkrese, na obr. 1 a 2, kde je vždy uveden narys soustavy elektrod v řezu.V prvním případě zařízení sestává z první elektrody l, která je vytvořena jako Obvodováa z druhé elektrody g, která je centrální. První elektroda l přitom současně slouží jako upevñovací příruba. Druhá...

Způsob a zařízení pro interferenční měření změn optické dráhy optických prvků a odrazných soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 246935

Dátum: 15.10.1987

Autor: Rosenberg Alfons

MPK: H01S 3/00, G01B 9/02

Značky: odrazných, změn, prvků, měření, dráhy, zařízení, optické, způsob, interferenční, optických, soustav

Text:

...půlvlnová destička 33 a nad druhým polarizačním hranolem je umístěn druhý koutový hranol gg s druhým rotátorem gg,k němuž zrcadlově symetricky vzhledem k dělicí ploše ggł druhého polarizačního hranolu gg je připevněn objektiv 1 s třetím rotátorem gg. Měřená optická soustava, například pravoúhlý odrazný hranol 3 je svou ěelní přeponovou plochou gł ve směru průsečnice odrazných odvěsnových ploch pohyblivé uložen na lapovaném prizmatickém...

Zařízení pro plnění soustav technologického mazání a chlazení válcovacích tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243392

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jermolajev Jurij Ivanovie, Zastinker Georgij Naumanovie Csc

MPK: B21B 27/06, F16N 7/14

Značky: chlazení, technologického, tratí, zařízení, soustav, válcovacích, plnění, mazání

Text:

...dopravním vedením al, ktere je propojeno přes dopravní uzevírací prvky 33, ggs emulzními nádržemí á, á prvá vdlcovací trate L a druhé válcovací trate 2,.Pro všechm tři válcovací traät L, a, 1 je vytvořena plnicí rampa ,L 1 s plnicím čerpadlem |§, na jehož výstup je připojeno rozvodné vedení g emulzního oleje, rozvodné vedení31 lazacího oleje e rozvodné vedení ZŠ Wdreulického oleje.Rozvodné vedení 4 emulzního oleje je n každé z válcovacích...

Zapojení pro zajištění referenční polohy číslicově řízených pohybových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 245380

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zelinka Jan, Krumphanzl Vladimar, Mikláš Emil, Hofbauer Henrich

MPK: G05B 19/403

Značky: číslicové, polohy, referenční, soustav, zajištění, pohybových, zapojení, řízených

Text:

...Q, jejíž druhý výstup gg je připojen na druhý vstup oddělovacího obvodu §.Dále prvý výstup Q řídící jednotky Q je připojen na prvý vstup klopného obvodu ł a na výstup łł klopného obvodu ł je připojen současně prvý vstup řídící jednotky É a prvý vstup součínového obvodu É. Výstup âł součinoveho obvodu § je připojen současně na druhý vstup klopného obvodu Ä a na druhý vstup N-bitového obousměrného čítače 1. Přitom výstup gł čidla g...

Zařízení k odvzdušňování a/nebo odplynování, zvláště k absorpčnímu odplyňování soustav potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251062

Dátum: 11.06.1987

Autor: Roffelsen Franciscus

MPK: F16K 24/04, F16H 9/20

Značky: odplyňování, zařízení, zvláště, odvzdušňování, potrubí, soustav, absorpčnímu

Text:

...na ní navlečeného plováku.Zahnnutím dolního konce svfslé plovákové jehly v narážku je dána nejnižší možná poloha plováku vůči svislé plovákové jehle a jeho zachycení na Iľlĺ, jehož výhodou je výrobné nejjednodušší opatření.Podle dalšího Význaku vynálezu je dol ní konec svislé plovákové jehly zah-nut do jostrého úhlu V pruživou náhražku, ina nl navlečeného plováku.Rovněž výhodné a montáž ulehčující je zahlnutí svislé plovákove jehly jako...

Interferometr pro měření afokálních optických soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 237689

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kršek Jiří, Radoš František

MPK: G01B 9/02, G02B 5/02, G02B 27/62...

Značky: afokálních, interferometr, soustav, optických, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou interferometru je, že v ose svazku paprsků z laseru je uspořádán o rovinné zrcadlo a v úhlu 45 ° otočný sektorově navrstvený planparalelní zrcadlový paprskový dělič, za nímž v ose měrného a srovnávacího svazku jsou za sebou umístěny mikroobjektiv, kruhová clona, kolimační objektiv, za kterým jsou v úhlu 45 ° umístěny, pro každý ze svazků, rovinné zrcadlo nebo dělicí deska, za níž v ose sloučených svazků paprsků je umístěno pozorovací...

Zapojení neselektivních fyzikálních absorpčních soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 237671

Dátum: 01.06.1987

Autori: Macák Jiří, Kolář Milan, Zacher Jan

MPK: B01D 53/02

Značky: soustav, neselektivních, zapojení, fyzikálních, absorpčních

Zhrnutie / Anotácia:

Neselektivní fyzikální absorpční soustavy se zapojí tak, že první absorpční stupeň je napojen na vnitřní cirkulaci druhého absorpčního stupně, kde jsou vřazeny čpavkové dochlazovače. Dále na první absorpční stupeň je napojen nejméně jeden expandér, tepelný regenerátor a vícestupňový expander. Za druhý absorpční stupen je zařazen samostatný třetí pojistný absorpční stupeň. Za pevní absorpční stupeň je zařazen druhý absorpční stupeň oxidu...

Zařízení pro indikaci deformace osy rotujících soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 249256

Dátum: 12.03.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: G01M 1/08, G01M 13/04

Značky: soustav, deformace, zařízení, indikaci, rotujících

Text:

...ložiska. Výstup multíplikátoru je zapojen na prvý vstup sumátoru, jehož druhý vstup je propojen se zdrojem napětí žádané hodnoty. Spojení indikâtoru vstupní teploty oleje s aritmetickým členem dává na výstupu aritmetického členu signál úměrný viskozitě vstupního oleje.Tímto relativně jednoduchým způsobem se indikuje zatížení kluzného ložiska. Vlastní ložiska V tomto případě vlastně současně pracuje jako snímač, čehož se zařízením podle...

Zařízení pro úpravu přídavné vody do soustav teplé užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248624

Dátum: 12.02.1987

Autori: Král Miloš, Brodský Artur, Kulhavý Teofil, Augusta Jiří

MPK: C23F 14/00

Značky: přídavné, teplé, zařízení, soustav, užitkové, úpravu

Text:

...umožňující zcela plynulou dopravu teplé užitkové vody 1 do vyšších poloh bytové zástavby, a to i při maximálním odběru ze soustavy. Zařízení podle vynálezu je také výrobně i montážne jednoduěäí a méně náročné na zaetavěný prostor při instalaci.Princíp zařízení podle vynálezu blíže osvštluje příkladne provedení, zobrazené v řezu na obr. 1. Stojatá válcová nádoba 1 je opatřena mezidnem 3 se štěrbinovými tryakami a svislou vestavbou tvořenou...

Zařízení pro udržování tlaku a jeho regulování podle tlaku 3 až 5okruhových tlakových a kapalinových brzdových soustav, zejména pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 236944

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hofmann Klaus, Reimann Klaus

MPK: B60T 17/04

Značky: zařízení, udržování, brzdových, tlaku, soustav, automobily, podle, regulování, zejména, kapalinových, tlakových, 5okruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilové techniky. Cílem vynálezu je zajistit vyrovnání tlaku mezi akumulátory energie v předzapojeném dvoukruhovém pojistném ventilu při ochraně základních okruhů v oblasti tlaku v případě poruchy přídavných okruhů nebo okruhu paralelního spotřebiče. Úkol vynálezu spočívá v odstranění udržovacího tlaku z oblasti vysokého tlaku a posunutí jeho do oblasti pracovního tlaku. Podstata vynálezu záleží v tom, že nad obvyklými...

Zařízení pro vratné řízení brzdových soustav u automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237404

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schönbeck Klaus, Hofmann Klaus, Reimann Klaus, Manz Arnold

MPK: B60T 15/00

Značky: vratné, zařízení, soustav, brzdových, řízení, automobilů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti automobilového vybavení. Cílem vynálezu je zmenšit konstrukční prostor ventilů brzdových systémů s zkrátit regulační vzdálenosti systému. Podstata vynálezu záleží v tom, že mezi zdrojem energie a vstupem akumulátoru energie je jako minimum umístěn regulátor tlaku a/nebo pojistný ventil a výstup akumulátoru energie je přes redukční ventil spojen s ovládacím mechanismem regulátoru tlaku nebo pojistného ventilu. Ovládací...

Zapojení obvodů pro měření rychlostních profilů proudění tekutiny u mechanických periodických soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 232962

Dátum: 15.07.1986

Autori: Gardavský Jiří, Klaboch Ladislav, Cibulka Josef, Jelínek Richard

MPK: G06F 11/08, G01W 1/10, G02B 17/08...

Značky: periodických, obvodů, rychlostních, proudění, mechanických, profilů, zapojení, soustav, měření, tekutiny

Zhrnutie / Anotácia:

Pro měření rychlostních profilů proudění mezi lopatkami kompresorů a turbín se používá laserový dopplerovský anemometr (LDA). Jeho vysílací část 1 vysílá dva vzájemně koherentní světelné paprsky, jejich průnikem v měřicím bodu vzniká optická sonda 2, která se zaměří na roztečnou kružnici, po níž se pohybuje měřené místo zvolené v mezilopatkovém prostoru, představujícím mechanickou periodickou soustavu. Každá hmotná častíce unášená proudící...

Způsob získávání, extrahování a stabilizování nehomogenních soustav, známých jako suspenze liposomů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227010

Dátum: 15.06.1986

Autori: Moro Luigi, Neri Guido, Rigamonti Alessandro

Značky: získavání, stabilizování, nehomogenních, soustav, liposomů, extrahování, způsob, známých, suspenze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání, extrahování a stabilizování nehomogenních jako suspenze liposomů známých soustav, jakož i jejich čištění od fyzikálně nevázaných léčiv, vyznačující se tím, že se na tyto suspenze působí při teplotě v rozmezí 20 až 25 °C za atmosférického tlaku po dobu v rozmezí 10 až 120 minut kapalnými nebo tuhými jako iontoměniče používanými polymery syntetické nebo organické povahy, nebo adsorpčními polymery, kteréžto polymery mají chemické...

Zapojení pro přenos informací po potrubí k řízení soustav centralizovaného zásobování teplem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224487

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vambera Karel, Danko Václav

Značky: prenos, zapojení, soustav, potrubí, informaci, řízení, zásobování, centralizovaného, teplem

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro přenos informací po potrubí k řízení soustav centralizovaného zásobování teplem, vyznačující se tím, že výstupy vysilačů (7) číslicových signálů, z nichž každý je vytvořen polovodičovým přepínačem s klidovou polohou, zdrojem kladného a zdrojem záporného vysílacího proudu, jsou připojeny na potrubí (4) tepelné sítě, která je izolačními vložkami (9) elektricky izolována od předávacích stanic (3) zdrojů (1) tepla a dispečerských...

Zařízení pro sledování více přístrojů, např. relé, reléových soustav, počítacích ústrojí a pod. v telekomunikačním systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 225805

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kjell Stellan Persson, Lars Kalle Lindén

Značky: telekomunikačním, reléových, více, systému, zařízení, sledování, napr, ústrojí, soustav, přístrojů, relé, počítacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sledování více přístrojů, například relé, reléových soustav, počítacích ústrojí apod. v telekomunikačním systému, pro vytváření poměru mezi počtem provozních stavů zaznamenaných v prvních čítačích, z nichž každý je přiřazen jednomu z uvedených přístrojů a mezi počtem normálních provozních stavů, zaznamenaných v druhých čítačích, z nichž každý je přiřazen jednomu z uvedených přístrojů, přičemž obsahuje prví sečítací obvod, který je...

Elektronické zařízení pro přenos a utváření dvou paralelních abecedně číselných soustav signálů strojové řeči v mozku člověka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226552

Dátum: 15.11.1985

Autor: Jelínek Jan

Značky: utváření, zařízení, strojové, reči, paralelních, človeka, abecedně, mozku, elektronické, soustav, prenos, signálu, číselných

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronické zařízení pro přenos a utváření dvou paralelních abecedně číselných soustav signálů strojové řeči v mozku člověka, které je tvořeno audiovizuálním orálně hmatovým zařízením s biopotencionálními čidly, vyznačené tím, že sestává ze dvou vizuálních zařízení, například displejů (9, 10) nebo diaprojektorů, dále zvukového zařízení například magnetofonu (11) se synchronizátorem a mikrofonem se sluchátky (12) a dvojice biopotencionálních...

Způsob stabilizace pojiv a lepidel optických soustav na zakladě epoxidových pryskyřic, esterů kyseliny metakrylové nebo polyesterových pryskyřic a jejich směsí s vinylovými monomery proti účinkům krátkovlnného záření a zpracování tepelným šokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233336

Dátum: 15.08.1985

Autori: Klemm Dieter, Flammersheim Hans-jürgen, Wolf Horst, Hoffmann Günter, Hörhold Hans-heinrich, Märtin Rolf, Wunder Johannes

MPK: C09J 3/16, C08K 5/05, C09K 15/06...

Značky: jejich, tepelným, zpracování, pojiv, proti, soustav, kyseliny, epoxidových, optických, záření, způsob, krátkovlnného, lepidel, šokem, monomery, stabilizace, esterů, polyesterových, účinkům, metakrylové, směsi, pryskyřic, vinylovými, základě

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace pojiv optických soustav a lepidel proti účinku krátkovlnného záření a způsob zpracování tepelným nárazem. Cíl a zajištěni pojiv a lepidel optických soustav spočívá ve stabilizaci proti záření gama a rentgenovému záření a zpracování tepelným nárazem bez narušení ostatních chemických, fyzikálních, optických i technologických vlastností. Podstata vynalezu spočívá v tom, že výchozí směsi pojiv optických soustav se přidává...

Zařízení k výměně tepla postupujících pásů a soustav vláken v kapalinových lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 226258

Dátum: 15.04.1985

Autori: Blažek Jiří, Konopík Bohumil

Značky: postupujících, kapalinových, lázních, zařízení, výměně, tepla, soustav, pásu, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k výměně tepla postupujících pásů a soustav vláken v kapalinových lázních vyznačující se tím, že ses tává z podélné vary, (1) do které je proveden vstup (7) kapaliny a výstup (8) kapaliny, opatřené napříč nade dnem uchycenými spodními přepážkami (3) a odklopného víka (2) na kterém jsou příčně uchyceny horní přepážky (4), přičemž po uzavření víka (2) je mezi spodními přepážkami (3) a horními přepážkami. (4) vytvořen volný průchozí...

Způsob identifikace stavu fyzikálních vlastností hmotných soustav a zařízení k provádění tehoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223507

Dátum: 01.05.1984

Autori: Tomis Longin, Tesař Vladimír

Značky: stavu, tehoto, způsob, provádění, soustav, vlastností, způsobu, hmotných, fyzikálních, identifikace, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu identifikace stavu fyzikálních vlastností hmotných soustav a neřízení k provádění způsobu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se analyzují rezonanční charakteristicky hmotné soustavy a změna fyzikálních vlastností hmotné soustavy určuje z odchylky rezonanční charakteristiky základního definovaného stavu hmotné soustavy a rezonanční charakteristiky okamžitého stavu hmotné soustavy s výhodou v oblasti akustických kmitočtů.

Zapojení pro zabezpečovací uzávěr vstupu teplonosného média teplovodních a horkovodních soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 215186

Dátum: 15.10.1982

Autori: Kobrle Stanislav, Kohout Petr

Značky: zapojení, teplonosného, soustav, zabezpečovací, horkovodních, teplovodních, vstupu, uzáver, media

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zabezpečovací uzávěr vstupu teplonosného media teplovodních a horkovodních soustav, zejména výměníkových stanic. Řeší samočinné uzavření uzávěru vstupu teplonosného média při havárii nebo výpadku proudu, a to uspořádáním prvků v impulsním potrubí. Podstata zapojení spočívá v tom, že z hlavního potrubí je vyvedeno impulsní potrubí přes elektromagnetický ventil, ovládaný napětím sítě, na přímočarý hydromotor, jehož...