Patenty so značkou «šoupátka»

Vyrovnávací zařízení rozváděcího šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270288

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hrnčíř Pavel, Karmazikov Vladimir, Zenzinger Kurt, Brichta Jaromír, Nepala Miloslav, Razancev Vladimír, Ivanov Gennadij

MPK: F04B 49/08

Značky: vyrovnávací, rozváděcího, zařízení, šoupátka

Text:

...účinnosti čerpadla.Konkretní přiklad provedení podle vynálezu je schematícky znázorněn na připojenám výkrese zobrazujícím vertikální osový řez horní částí pístováho čerpadla umístěnáho ve výĺPodle vynàlezu ja ve výpažná trubce 3 eouose uloženo sedlo 3 ve tvaru dutáho-válce. která je připevněno k neznázorněne soustava tlakových trubek, přičemž mezi výpažní trubkou 3 e eedlem 3 je vytvořen mezikruhový výtlačný prostor 3. V sedle 3 je suvně...

Tlumicí soustava vibrací klínu šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268992

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rybák Martin, Matal Oldřich, Barák Miroslav

MPK: F16K 3/12

Značky: soustava, klínu, šoupátka, tlumící, vibrací

Text:

...Pak lze poměrně jednoduchým konstrukčňímopatrením podle vynálezu podatetnü utlumit vibrece klinu šoupátka zmenšit opotřebení vodicich drážek. vodicích tyčí, vřetena e těenici armetury e podetatně zlepšit podmínky pro činnost diagnostických systémů detekce volných části ne bezpečnost provozu jederné elektrárny. uložení tlumicí pružiny do uzavřeného prostoru vylučuje transport úlomků pružiny při jejim přípedném praeknutí za provozu...

Těleso poloklínového šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267448

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vilášek Horst, Štefek František, Kerlín Kurt

MPK: F16K 27/00

Značky: poloklínového, těleso, šoupátka

Text:

...že výstupní sedlo je Vytvořeno neúplným sedlovým kroužkem přerušeným ve spodní části tak. že tvoří výseč mezikruží příslušnou středovému úhlu 2200 až 3300.Vyšší účinek vynálezu spočívá ve vytvoření podmínek pro snadné odtékání média z prostoru pod uzavíracím členem. takže nechochází k jeho městnání. a zároveň se snižuje vnášení částeček mezi funkční plochy. Zvyšuje se tak nejen spolehlivost šoupátka,ale prodlužuje se jeho životnost a snižují...

Těleso armatury, zejména šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264495

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dohnal Václav, Gočál Milan

MPK: F16K 27/10

Značky: zejména, armatury, šoupátka, těleso

Text:

...znázorněn na přiložaném výkresu, který představuje podélný řez tělesem.Těleso armatury podle vynálezu sestava ze sedlové části l se vstupním hrdlem ll a výstupním hrdlem lg a z vodicí části g. Sedlová část L má kolem otvoru lg pro uzavírací klín vytvořený nákružek 3 opatřený na vnější obvodové plošo vnějším závitem gl. Vodicí část 2 tělesa je tvoŕena přírubovým nástavcem 1, jehož vnitřní průměr je shodný s vnitřním průměrem nákružku 3. V...

Klínový uzávěr šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262749

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čadek Jiří, Dohnal Václav

MPK: F16K 3/12

Značky: klinový, uzáver, šoupátka

Text:

...řešení je, že tvarová drážka obou desek je kruhová a na ní navazuje radiální drážka zhotovená na vnějším obvodu vnitřních čelních ploch obou desek.Dále je podstatou vynálezu, že radiální drážka první desky klínového uzávěru je vůči radiální drážoe druhé deskyklínového uzávěru úhlově posunuta.3 znz 749 Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v možnosti naklápět desky stejnoměrně na všechny strany, čímž se zvyšuje provozní spolehlivost...

Spojení klínu s netočivým stoupajícím vřetenem třmenového šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242588

Dátum: 01.03.1988

Autor: Petoíeek Karel

MPK: F16K 3/314

Značky: netočivým, stoupajícím, šoupátka, spojení, klínu, vřetenem, třmenového

Text:

...součástí.Příklad konkrétního provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. l je částečný podélný řez šoupátkem s uplatněným vynálezem, na obr. 2 je částečný příčný řez šoupátkem z obr. 1, na obr. 3 je řez rovinou A-A z obr.2 v místě oeazení vřetene.Podle vynálezu je klín l třmenového šoupátka tvořen prstencem g, do kterého jsou z boku při vyjmutém klínu l z tělesa Ž zasunuty těsnící desky 2...

Dělený klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238189

Dátum: 01.05.1987

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 3/312

Značky: delený, šoupátka, klín

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnění montáže děleného klínu jednoduché konstrukce, sestávajícího ze dvou těsnicích desek, opatřených čepy uloženými v dvoudílné spojce, upravené ve spojovacím tělese, a to při zvýšení bezpečnosti práce a snížení nebezpečí jeho poškození při manipulaci s klínem vně tělesa šoupátka. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že spojovací těleso (13) je opatřeno příčným otvorem (17), v kterém je uložen zajišťovací prvek (18) uzavřené...

Spojení netočivého stoupajícího vřetene s klínem třmenového šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250434

Dátum: 15.04.1987

Autor: Filippov Petr

MPK: F16K 3/314

Značky: šoupátka, vřetene, netočivého, klínem, stoupajícího, spojení, třmenového

Text:

...těsnící plochou 31. Proti vypadnuti prstence 2 jsou těsnicí desky 3 klínu 1 zajištěny vyměnitelnými elementy 7, například kolíky, za-sunutýmí do obvodové vdrážky 33 těsnicích »desek 3 vodorovnými otvory 2 G v horní a spodní části prstence 2 kolmo na směr prütoku armaturou, protínající se s osovým válcovým otvorem 21 prstence 2. V horní části 22 prstence 2 je zhotoven vertikální otvor 23 obclélníkového tvaru, kolmý na osový válcový otvor 21....

Klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223022

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čejka Jiří, Skružný Josef

Značky: šoupátka, klín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší zjednodušení konstrukce klínů všech druhů, sestávajících ze dvou těsnicích desek, mezi nimiž je uspořádána střední spojovací část těsnicích desek. Podstatou vynálezu je, že těsnicí desky jsou opatřeny držákem plochého tvaru, v němž je upraveno vybrání pro uložení hlavy vřetena šoupátka, na něž navazuje úložná drážka, v ní je uložena střední spojovací část desek a v úložné drážce je zajištěna distanční...

Dělený klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 220847

Dátum: 15.12.1985

Autori: Skružný Josef, Čejka Jiří

Značky: šoupátka, delený, klín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší uzávěr rychločinného šoupátka pro okruhy jaderných elektráren, sestávající z objímky, v jejímž středovém otvoru je upravena alespoň jedna obvodová drážka a kde v objímce jsou uloženy těsnicí desky. Podstatou vynálezu je, že středový otvor objímky je opatřen alespoň jednou podélnou drážkou a těsnicí klíny alespoň jedním výstupkem uloženým v obvodové drážce středového otvoru objímky.

Dělený paralelní klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219238

Dátum: 15.08.1985

Autori: Čejka Jiří, Skružný Josef

Značky: delený, šoupátka, klín, paralelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší odstranění nebezpečí zvýšení tlaku ve vntřním prostoru šoupátka pomocí děleného klínu šoupátka, sestávajícího z nosné objímky, v níž je uložena posuvně první těsnicí deska, opatřená válcovým otvorem, v němž je uložena posuvně druhá těsnicí deska a pružný prvek. Podstatou vynálezu je, že válcový otvor, upravený v první těsnicí desce je průchozí a v něm uložený pružný prvek je tvořen vlnovcem, přivařeným...

Zapojení snímače polohy rozvodného šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219123

Dátum: 15.07.1985

Autor: Lamač Jiří

Značky: snímače, zapojení, polohy, šoupátka, rozvodného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace vodních turbín a řeší zapojení snímače polohy rozvodného šoupátka se stejnosměrným výstupním signálem. Oscilátor napájí budicí cívku umístěnou na cívkovém tělese. Budicí cívka je umístěna ve středu cívkového tělesa a na koncích jsou souměrně k budicí cívce navinuty snímací cívky. Při zasunutí jádra do cívkového tělesa se indukuje v obou snímacích cívkách napětí vzájemně opačné fáze. Toto napětí se vede přes derivační...

Elektrický snímač polohy rozvodného šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219119

Dátum: 15.07.1985

Autori: Klínek Josef, Lamač Jiří

Značky: snímač, šoupátka, elektricky, polohy, rozvodného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímání polohy rozvodného šoupátka a řeší uspořádání snímače se stejnosměrným výstupním signálem. Ve středu cívkového tělesa je navinuta na jeho válcovém povrchu budicí cívka oddělená funkčními mezerami od snímacích cívek, navinutých souměrně vzhledem ke středu budicí cívky na koncích válcového povrchu cívkového tělesa. Cívkové těleso je upevněno v držáku spolu s deskou s elektronickými obvody a je zakryto ochranným krytem....