Patenty so značkou «součástí»

Zařízení pro otáčení válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260459

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sedlák Karel

MPK: B23C 3/02

Značky: otáčení, zařízení, válcových, součástí

Text:

...provedení tohoto zařízení, kde na základne stroje 11 je Lipcvněn nastavitelný hřeben lll a posuvné tíložen příčný stůl 12 ve vedení 13. Na. přičutäm stole 1.5 je posuvně uložen podélný stůl 5, na němž je uloženo vřeteuo stroje 3 s nástrojem (l.V příčnem stole 12 je otočné uložen lířídol 7, uesoucí upínací hlavu B s obráhěnou sou č částí 2, ltterá je podepřeua opěrným hrotom 1.Na konci hřídele 7 je upevněn unášecí věnec 8, s posuvné a otočné...

Způsob pájení součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260209

Dátum: 15.12.1998

Autori: Smrkovský Evžen, Kocandová Miroslava, Kocanda Vladimír

MPK: B23K 1/19

Značky: pájení, součástí, způsob

Text:

...při průchodu zónou roztaveny celé bloky a tenká vrstvička spoje postupuje při pohybu pásmem blokem až ne jeho povrch.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob pájení součástí, zvláště součástí těžko pájitelných, vyrobených ze speciálních slitin podle vynálezu. Podstata způsobu spočívá v tom, že jednotlivá místa pájeného spoje se postupně kontinuálně vystaví teplotě nejméně o 20 OC vyšší než bod tání použité pájky a nejméně o 50 OC nižší než...

Analytický prostředek ke stanovení diagnosticky významných součástí biologických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270637

Dátum: 12.07.1990

Autor: Hrbotická Eva

MPK: G01N 31/22

Značky: prostředek, diagnostický, součástí, stanovení, kapalin, významných, analytický, biologických

Text:

...vlhkost, která snižuje stabilitu reakčniho systému a poskytuje rovněž vhodné médium pro nežádoucí růst mikroorganismů. Poněkud vyhodnější z tohoto hlediska se jeví použití syntetickych hydrofilnich polymerů, např. polyvinylpyrrolidonu nebo polyvinylalkoholu, které vykazuji atabilizačni účinky enzymů a separují Jednotlivé složky reokčniho systému. Uvedené polymery však maji i řadu nevyhod, např. obsahují zbytky iniciátorů radikálových...

Rozebíratelné spojení rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270381

Dátum: 13.06.1990

Autor: Patočka Vladimír

MPK: B23Q 3/14

Značky: součástí, rotačních, spojení, rozebíratelné

Text:

...podólnou osu pouzdra. ne obr. 3 je boční pohled na pouzdro s drážksmí rovnobłžnými s podélnou osou pouzdra. ne obr. 4. je příčný řez pouzdro s dráčkemí rovnobäžnými s podéínou osou pouzdra. na obr. 5 je nekresíeno schemstlcky pouzdro s drážksmi ve tvsru äroubovíce. ne obr. 6 je nekreslens schemoticky válcová součást s drážksml ve tvaru äroubovice o na obr. 7 je spojení pouzdro s válcovou součástí. která mąjí urážky kolmő na podőlnou osu...

Mobilní zařízení pro ultrazvukovou defektoskopii velkých rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270280

Dátum: 13.06.1990

Autori: Altmann Josef, Pavíza Pavel

MPK: G01N 29/04

Značky: zařízení, součástí, ultrazvukovou, veľkých, defektoskopii, rotačních, mobilní

Text:

...závesy głg s otočné uloženýmí opěrnými kladkami głg, které dosedají na spodní okraj vnějšího válcového povrchu hladkého prstence l. Zhruba ve středu spodní desky 32 je vytvořen závěs ggg, ve kterém je pomocí napínacího šroubu głl uložena napínací kladka ggg.Suport 5, suvně uložený na vodicích trubkách gg, je v příkladném provedení zařízení opatřen jednou ultrazvukovou sondou gg a jedním značkovacím zařízením Al, které jsou upevnény na...

Způsob výroby funkčních součástí strojů pro zemní práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270273

Dátum: 13.06.1990

Autori: Havrda Miroslav, Bartuška Miloslav, Zvěřina Karel, Žďárský Karel

MPK: C23C 4/00

Značky: způsob, funkčních, strojů, výroby, práce, zemní, součástí

Text:

...1,5 až 2,0 hmot. bőru s 2 až 3 hmot. křemíku.základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v dosažení dobre adheza k podložnímu kovovćmu materiálu, dobré odolnosti vůči otěru a dobrá odolnosti vůči namáháni mechanickými rázy. Vlivem ohřevu celého materiálového systému dochází k dokonalámu propojení obou vrstev, která je podmínčno podobnosti v chemickem složení spodní vrstvy vytvářenć žárovým stříkáním a pojiva v kompozitní vrchní vrstvě,...

Způsob leptání povrchu součástí pro přípravu mikroelektronických a optoelektronických struktur z n-arsenidu galitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270018

Dátum: 13.06.1990

Autori: Myslík Vladimír, Švodčík Václav, Rybka Vladimír

MPK: H01L 21/302, H01L 21/268

Značky: leptání, optoelektronických, mikroelektronických, struktur, přípravu, n-arsenidu, galitého, povrchu, součástí, způsob

Text:

...leptíní n-ereenídu galitóho v proetředí vodného roztoku Near o konccntraci 1,0 mo 1.11. Po 1 mínutöleptíní byla zjíčtöna hloubka vyleptanc díry 5,35 /un po 2 minutách 0,45 /un a po 3 minutách 06 ,umBylo provedeno leptàní n-araenídu galíteho V proetředí vodného roztoku Nacl o koncentrocl lO n 1.1 . Po l minutě leptúní byla zjíätěna hloubka vyleptanó díry 0,3 /ua,po 2 nínutách 06 /um o po 3 minutách 08 /um.Bylo provadono lapténi n-oraonidu...

Přípravek pro šroubování součástí s manipulačními otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269913

Dátum: 14.05.1990

Autor: Černý Roman

MPK: B25B 13/54

Značky: součástí, šroubováni, přípravek, manipulačními, otvory

Text:

...vsunuty elementy f obdémíkového průřezu, jehož delší rozměr je rovnoběžný s osou otáčení příprevmz, vytvořené s výhodou z pásová oceli. Jeden konec elementů i Je vždy rozäířen e opat-řez kolíkem i. Na povrchu elementů ĺł Je vyzneöena stupnice cejohovená hodnotami rozteče manipulsčníoh otvorů šroubovanýoh součástí v ilimetrech. V držák 2 je fixeční šroub á.Příprava příprevku ke iroubování Je následující Po zjištění nebo měření rozteče me...

Způsob nedestruktivního zjišťování hloubky zakalené vrstvy parciálně kalených součástí vyrobených z oceli a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269837

Dátum: 14.05.1990

Autor: Liškutínová Marie

MPK: G01N 27/04

Značky: tohoto, způsob, vyrobených, součástí, zjišťování, oceli, provádění, hloubky, vrstvy, zařízení, nedestruktivního, parciálně, zakalené, kalených, způsobu

Text:

...É. Na mikrovoltmetru 1 je třeba zkontrolovat, poprípade seřídít nastavení nuly. Při pŕítlačenýoh napětových kontaktech Q, připojeném mikrovoltmetru 1 a vypnutem proudu nesmí mikrovoltmetr 1 ukazovat hodnotu napětí mimo rozsah kolísání nuly. Pokud tomu tak není, je treba uvolnit a znovu dotlačít napětové kontakty §, až se jmenovitá hodnota čtení na mikrovoltmetru 1 sníží do rozsahu kolisání nuly. Není nutné, aby povrch součástí byl...

Vertikální automatické zařízení pro kalení drobných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269372

Dátum: 11.04.1990

Autori: Strnad Luděk, Tvrdík Jiří

MPK: H05B 6/10, C21D 9/60

Značky: kalení, zařízení, vertikální, drobných, součástí, automatické

Text:

...Pod středicím přípravkem li je umístäna boční zarážka Q, dolehající na jedno rameno dvouramenně páky Q, jejíž druhé rameno je v dotyku s vačkou 2 a konec tohoto ramene dvouromenné páky žije připevněn k pruäinä lg. V trubici 3 jsou uloženy soušásti l, určené ke zpracováhí. Pod sloupcwm těchto součástí l je umístěna první zarážka 5 g pod touto druhá zarážka 2 spolus induktorem li. Pod druhou zarážkou Ž se nachází třetí zarážka § spolu s první...

Pec na spékání součástí z kovových prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269303

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kohout Augustin, Zubr Josef, Plášil Jiří

MPK: F27D 1/12, F27D 9/00

Značky: kovových, prášků, spékání, součástí

Text:

...zoytkových teplotních napětí ve zpracovávaných součástech.Příklad provedení pece na epákání součástí z kovových prášku je znázorněn na výkresukde na obr. 1 je podálný svislý řez částí spékací zóny a přilehlou částí chladicího tunelu, na obr. 2 je příčný řez epákací zónou v místě umístění chladicích těles a na obr. 3 je chladící těleso v částečném schematickém řezu.Pracovní prostor spákací zóny je rozdělen na dvě části příčkou 1 (obr. l),...

Způsob čistění povrchu ocelových součástí a nástrojů a vytěsnění vody z povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269259

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sikač Jiří, Stanislav Jiří, Havránková Zdeňka, Pilnáček Josef

MPK: C23G 5/028, C23G 1/14

Značky: součástí, oceľových, vytěsnění, čištění, způsob, povrchu, nástrojů

Text:

...jako jsou tuky, oleje, bruaivo, kalící soli apod., jednak při průmyslovém využití zaručuje prüběžnou možnost reganerace použitých lázní s tr 1 chlorety 1 enem, vÉe~ tně lázně propojovací, což je základní podmínka pro udržení kvality procesu v trvalém provozu. Navíc je trichloretylen podstatné méně ekologicky škodlivý než k tomuto účelu většinou používaný freon.Možnost kontinuální regenorace je zajiätěna složaním propojovací lázně mezi...

Protahovadlo s otočným přidržovacím zařízením pro lisování součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269181

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera František, Štylárek Leoš

MPK: B21D 24/04

Značky: protahovadlo, lisování, zařízením, přidržovacím, součástí, otočným

Text:

...-s-zmena 1 v 9 se opíradí o horní strany nadol lg. Vidlíeovitň páka lg je přitom přeatavitelná ve veĺ-tikdlní rovine ve sněpech A - A. Ve vodicín otvoru l otočná deekv § je .enykově uložen tažník gg, který Je trveleĺupnutý v berenu 21 11 m.-V ełttematimín provedení Je v otočné deeceuloňen, n to v míatech proti stredovénu otvorutežnjce 1 přidrłovać ggi V łonto případě Je uložení provedeno pomocí vzájemnýoh přilehlsfch. unesených částí-Z...

Zařízení pro posuv deskových součástí v mnohabodové svářečce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269180

Dátum: 11.04.1990

Autori: Běhounek Josef, Kout Jaroslav, Šilhavý Lexa, Fidranský Zdeněk

MPK: B23K 11/36

Značky: svářečce, součástí, mnohabodové, deskových, posuv, zařízení

Text:

...na rozteč zubů oznbeního poeuvnelio hřebene, kde v nezeře mezi zuby Je hlavní odpruženú zůpadka vozíku, na které Je vytvořena draka pro ponoenou odpruženou západku, uaírtěnou na vozíka. la rámu Je uní atěn doraz. vozík je spřažen s ístrodín pro návrat vozíka do výchozí polohy. Počet zubů oznbeneho posuvnóho hřebene je alespoň roven požadovanézn počtu řad avarovýoh bodů na deakove součástí Poslední zub ozubeneho posuvneho hřebene Je vyssi...

Způsob úpravy povrchu součástí a konstrukcí po skončení tenzometrického měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 269164

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dolhof Václav

MPK: G01L 9/04, B24B 1/00

Značky: konstrukcí, způsob, tenzometrického, součástí, povrchu, skončení, úpravy, měření

Text:

...every upevněny odporove i kspecitní tsnzometzw s. instalační příchytw vodičd. Podstata vynálezu spočíva v ton, že po sejnutí tenzonetn. e instelečních pcříchytek se ploäně v plynulou prechodu odbrotnsí every í teplotnč ovlivnéné oblssti do hloubw, ktori se rovná poiovínłsvnru.Výhodou tohoto řeiení de, łeodbrouäenín bodových veru e. teplotně ovlívnlne zó ny gs odstrsní koncentrdtory napätí včetne nikrotrhlín, strukturní vruby i oblasti a ...

Zařízení pro optoelektronickou rozměrovou kontrolu součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268979

Dátum: 11.04.1990

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: G01B 7/02

Značky: kontrolu, rozměrovou, zařízení, optoelektronickou, součástí

Text:

...jednak vstup lineárního krokováho motoru i .a jednak měřicí vstup Q čítače g impulsu. Výstup čítače 21 ímpulsů je spojen s výstupem 2 motorickćho a měřicího bloku 6. . Před zahájením kontrolního cyklu je pinola lg motorického a mčřicího bloku g ve výchosí poloze oddálená od kontrolované plochy li kontrolované součástí lĺi. Kontrolní cyklus začíná na místní nebo dálkový povel do druhého vstupu 1 logickćho řídlcího obvodu kontroly x.Logicky...

Chladicí komora pro kalení ventilů spalovacích motorů a podobných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267429

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kolínský Vladimír, Tvrdík Jiří

MPK: B65G 11/00, C21D 1/62

Značky: součástí, podobných, chladicí, komora, ventilu, motorů, kalení, spalovacích

Text:

...a na obr. 2 je schematický püdorys dvojice výkyvných tyčí-Chladicí komoru (obr. 1) tvoří plášť g. ve kterém je zabudován ventilátor § a na každé z obou svislých stěn pláště 4 po jedné usměrñovací přepážce §. Uvnitř pláště Q jsou umítěny dvě skluzné tyče. a to první skluzná tyč i a druhá skluzná tyč g. na kterých jsou zavěšeny ventily il. Ubě skluzné tyče 1. g jsou skloněny od vodorovné polohy o 15 až 20 °. Pod těmito skluznými tyčemi 1....

Přiváděcí dráha pro ventily spalovacích motorů a obdobné rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 267428

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kolínský Vladimír, Tvrdík Jiří

MPK: B65G 11/00, B23Q 7/08

Značky: motorů, přiváděcí, součástí, spalovacích, dráha, obdobné, ventily, rotační

Text:

...uvolnění z klidové polohy a také třecí poměry při pohybu jsou zde příznivější. než u dosavadních konstrukcí.Pro přiváděcí dráhu postačí pak poloviční náklon oproti dosavadnímu provedení. Pro zachování stejné výšky vstupní části přiváděcí dráhy je potom možné její délku zdvojnásoblt a tím dosáhnout dostatečně zásoby ventilů v ní umístěných. U přiváděcí dráhy podle vynálezu se dociluje plynulejší a rovnoměrnější pohyb ventilů a to bez...

Samočinný patrový upínač tvarově příbuzných součástí skříňového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267008

Dátum: 12.02.1990

Autori: Harašta Petr, Pavlík Miroslav, Válka Miroslav

MPK: B23Q 3/08, B23Q 3/06

Značky: upínač, patrový, skříňového, charakteru, příbuzných, samočinný, tvarově, součástí

Text:

...Polohovací pístníce 33 pevné spojené S písty A 2 polohovacích válců 5 přecházejí v polohovací čepy já, jejichž průměr je odvozen z rozměrů polohovacích otvorů 51 obrobků ll, takže ve dvou vyšších patrech 3 mají polohovací čepy 35 menší průměr než polohovací čepy 55 nižších dvou pater 51. Polohovací pístníce ii čtyř předních polohovacích válců 51 jsou opatřeny indexy gg vedenými v drážkách gg, čímž je jednak zajištěno správné natočení...

Zařízení pro tváření, zejména součástí s podélným výstupkem na čelech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266837

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jedovnický Bohumil, Bubeníček Jaroslav, Kupka Dušan

MPK: B21K 23/00

Značky: zejména, výstupkem, zařízení, podélným, tváření, součástí, čelech

Text:

...v místech tvarových přechodů zahloubení jeho čela odstraňuje koncentraci napětí V nástrojí během tvářecí operace, které by v případě celistvého nástroje způsobilo jeho destrukci. Zároveň umožňuje odvzdušnění v místěch tvarového dna zahloubení a tímdokona 1 é vytvarování čela součástí. Zasunutím děleného konce průtlačníku do prútlačnice před začátkem tvářecí operace je zajištěno dělené čelo před nežádoucím rozevřením. Rozevření odpovídající...

Zařízení k lisování součástí z plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266723

Dátum: 12.01.1990

Autori: Barteček Roman, Neslaník Antonín, Burda Svatopluk

MPK: B21J 9/00

Značky: součástí, lisování, plechů, zařízení

Text:

...pohonné jednotky a nezbytného příslušenství, především ohřívacích pecí, jeřábů a dalšího manipulačního ústrojí nutného pro manípulaci s polotovary a výlisky. Lisováním výlisků 2 tlustostěnných plechů vyžadujících vysoké lisovací tlaky na těžkých kovacích lisech pro volně kování se rozšiřuje výrobní sortiment na těchto lisech, neboč toto lisování výlisků by bylo jinak nutné provádět na těžkých dvojtažných lisech určených pro lisování výlisků...

Zařízení pro dávkování součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266548

Dátum: 12.01.1990

Autor: Vinklárek Otakar

MPK: B23Q 7/02

Značky: zařízení, součástí, dávkování

Text:

...dávkování, možnost jednoduché volby velikosti dávky v rozsahu daném konstrukcí a možnost změny druhu nebo délky dávkované součástí.vynález je objasněn pomocí připojeného výkresu, na němž je znázorněno zařízení pro dávkování součástí v řezu.Nad pevnou základní deskou 3 s výpustným otvorem 3 je otočně umístěna válcová kazeta g, která je opatřena po ohvodě trubkovými zásobníky 1 s dávkovanými součástmi l, Pod výpustným otvorem A je pevně...

Způsob omezení deformace při ohřevu rozměrných kruhových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266430

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vavroch Otakar, Bosman Josef, Fryček Václav, Kuneš Josef

MPK: C21D 9/08

Značky: způsob, deformace, omezení, rozměrných, součástí, ohřevu, kruhových

Text:

...6 ĺaž 10 podpěr, čímž se zamezí naklápění horní části kruhové součástíPrincíp vynálezu bmstanoven po objasnění fyzikálního mechanizmu borcení součástí. Protože úplně teoretické řešení je prakticky neproveditelné z důvodu obecného charakteru prostorového, tepelně deformačního procesu, volí se řešení přibližně. Jeho podstata spočívá v objasnění vlivu počtu podpor pod sou- 0 částí, spočívající na pecním voze. Je nutno vycházet ze zjednodušené...