Patenty so značkou «součástek»

Způsob fixace součástek na deskách plošných spojů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260411

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kubelka Jiří, Vágner Václav, Fiala František

MPK: H05K 3/22

Značky: součástek, plošných, způsob, deskách, zařízení, fixace, spojů, provádění

Text:

...součástek se v otvorech desky zajištují ve své poloze iíxační hmotou na bázi paraílnů.Dalším předmětem vynálezu je zařízení k íixaci součástek na deskách plošných spojů, kterého podstatou je, že do vany s lixační hmotou je vložena nádoba s ponořeným čerpadlem, která je zakryta shora děrovaným víkem, které je ve směru pohybu desky po stranách opatřeno bočními lišta 4mi, přičemž uvnitř nádoby je umístěn systém na sebe kolmých sít.Vyšší...

Způsob leptání hliníkového kontaktu Al výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269214

Dátum: 11.04.1990

Autori: Andrš Vladimír, Říčařová Daniela, Zamastil Jaroslav, Pojman Pavel, Kačer Jan

MPK: H01L 21/28

Značky: výkonových, hliníkového, součástek, kontaktů, polovodičových, leptání, způsob

Text:

...nedoleptají celé části motívu, která je nutné mechanicky odetraňovet, jinak vodou ke zkratom na kontaktovans etruktuře.Uvedená nevýhody odstraňuje způsob leptání hliníkového kontaktu A 1 výkonových polovodičových součáatek podle vynálezu, jehož podstate spočíva v ton, že povrch polovodičoveho systemu opatřený hliníkovou kontaktní vrstvou se selektívně loptá přes fotorezis~ tovou masku ve směsi kyselín orthofosforečne, dusíćné s octovó v...

Způsob zapouzdření elektronických a elektrotechnických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268940

Dátum: 11.04.1990

Autori: Plíva Jiří, Zamastil Jaroslav, Czaková Marie, Čapka Martin, Makovička Jan

MPK: H01L 23/30

Značky: součástek, zapouzdření, způsob, elektronických, elektrotechnických

Text:

...nevznikaii trhliny ve haotł jako důsledek rozdilných dilataci použitých aateriàlů, tak je potlačena oožnost tvorby Iazer obvykle se tvořicich oezi plaste a povrchom polovodičovbho systěau. Proto ochrannl funkce toto vrstvy zůstává zachovtna i v nłročných kliaatických a provoznich podninkach. Na druhé atranłvnčjši vrstva vytvrzene epoxidovtBryskyFice slouži přeĺ deviis k achanicki fixaci a ochraně i k celkovłou zpevnini aodulu obsahujiciho...

Chladič výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267556

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Motyčka Vladimír, Pellant Michal, Laňka Jiří, Žaba Zdeněk, Plíva Jiří

MPK: F28F 1/36, H01L 23/34

Značky: polovodičových, součástek, chladič, výkonových

Text:

...snížení pracnosti, zvýšení spolehlivosti a dosažení materiálových úspor při výrobě.Na připojených výkresech jsou zobrazeny příklady provedení chladiče podle vynálezu, kde na obr. 1 je zohrazen pohled na chladící díl, kde jádro z tyčověho materiálu je opatřeno äroubovicovýai kruhovýni žebry, na obr. 2 je řez chladičen, kde jádro chladicího dílu je odlehčeno dutinou kruhového průřezu a na obr. 3 je sestava dvou výkonových polovodičovýcb...

Obvod pro měření průrazných napětí polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267534

Dátum: 12.02.1990

Autor: Láznička Pavel

MPK: G01R 31/26

Značky: součástek, obvod, průrazných, napětí, polovodičových, měření

Text:

...k zápornému pőlu zdroje Q vysokého napětí s vysokonapěĺoveho kondenzátoru 2, druhý pôl merené součástky 13 je přes bočník 2 spojen s kostrou přístroje. Dělíč napětí gložený 2 prvního a druhého rezístoru Z a Q je zapojen nezí záporný pol vysokonapěttvého kondenzátoru 5 a kostru přístroje. První konec druhého rezístoru Q je spojen s prvním vstupem 131 a jeho druhý konec je spojen s druhým vstupe 133 díferencíálního zesílovaće 13 napětí. rvní...

Způsob fixace drobných součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267215

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dědic Josef, Šafář Vladimír

MPK: B23Q 3/00

Značky: součástek, drobných, fixace, způsob

Text:

...upnutí umožňuje výborný odvod tepla,které v součástí vzniká vlivem opracování a zaručuje spolehlivé upnutí i při značných úběrech.Tento způsob upínání drobných součástí je velmi rychlý a operativní, navíc po vyjmutí z upínacího tělesa jsou povrchy součástek čisté.Na přiloženém výkrese je v obrázku znázorněn jeden z možných způsobů provedení upínacího tělesa a zatěžující podložky. Upínací těleso Q, znázorněné ve tvaru pro upínání na...

Povlak pro ochranu elektronických součástek a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264561

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bartoň Karel, Vank Jaromír, Zadák Zdeněk, Kušnierik Ondrej, Hanzlíček Dalibor

MPK: H01C 1/02

Značky: způsob, součástek, elektronických, ochranu, zhotovení, povlak

Text:

...vlhkosti, zlepší se hodnoty průrazného napětí Q vzhled povlaku. Podstata způsobu zhotovení povlaku spočívá v tom,že nanesené vrstvy tmelu se vytvrzují 10 až 120 minut při teplotě 50 °C až 450 °C appo zchladnutí poslední vrstvy se utěsňujíl až 5 násobným nanesením methyltriethoxysilanu, částečně hydrolyzovaného 30 až 95 vody stechiometricky potřebné pro úplnou hydrolýzu ethoxyskupin, a vytvrzením těsnicích vrstev při teplotě 3.0 °c až 3...

Způsob třídění polovodičových součástek a obvodů z hlediska přesnosti geometrie funkčních oblastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263440

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ryšánek Vladimír, Rashad Mohamed

MPK: G01R 31/00, G01N 27/00

Značky: obvodů, funkčních, geometrie, oblastí, hlediska, polovodičových, způsob, součástek, třídění, presnosti

Text:

...pak druhé polarity..Pro obě polarity tohoto magnetického pole se zjistí odchylky proudu,resp. z něho odvozcných veličín. Polovodičové součástky či obvody, které mají tyto odchylky oàlišné, se vytřídí.Výhodoutohcto způsobu třídění je vysoKá přesnost, možnost identífíkace geometrických nepřesnoatí i u oblastí pod povrchempolovodičového prvku či obvodu a nmčnost zjištění těchto nepřesností i při provozních nodmínkácn. Způsob je rychlý a...

Zařízení k podávání a ukládání polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263415

Dátum: 11.04.1989

Autori: Poruba Petr, Malík Karel

MPK: B65B 35/30

Značky: součástek, zařízení, ukládání, polovodičových, podávání

Text:

...na níž je připevněna vodicí lišta 3, vodicí lišta Ž s ložisky, naväděč § a překlápěoí mechanismus, který je s ní spojen držáky 1, v nichž je usazena hřídel §, na které je připevněno protizávaží 2 a rameno lg, v jehož druhém konci je točně uložena oska 11, s kterou je spojena střední lišta 1 s vedením a dorazy 1 pevně, krajní lišty~ 35 s vedením, dorazy 1 a koly lg posuvně a zbývajíoí posuvné lišty 11 jsou s lištami lg a 15 spojeny táhly...

Zařízení pro napájení optoelektronických polovodičových součástek a obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261744

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: H01L 31/18

Značky: zařízení, napájení, obvodů, optoelektronických, polovodičových, součástek

Text:

...l umístěna jedna polovodičová sou~ částka nebo obvod Q a na spodní ploše destičky l druhá polovo dičová součástka nebo obvod 1. Zdroj Ž záření s prvek Ž pro přenos signálu mají V tomto případě odlišnou vlnovou délku.- 3 261 744 Zdroje. záření o dostatečně íntenzítě vyzařují světlo o vlnové délce .Ä 1, kteréxse šíří v destičce l se zrcadlovými povlaky g s dobrou odrazivostí. Fotovoltaické články 1 mění energií od zdrojů Ž záření na...

Tavné lepidlo zejména pro uchycení součástek při opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261255

Dátum: 12.01.1989

Autori: Valenta Zdeněk, Bardoň Otakar, Daníček Zdeněk, Buchta Jaroslav

MPK: C09J 3/26

Značky: uchycení, lepidlo, zejména, tavné, součástek, opracování

Text:

...směsi 50 až 95 8 z hnotnostních surového nebo rafinovaného montánního vosku a 5 až 50 S hmotnostních eeterifikované kalafuny s bodem měknutí 60 až 130 °c.Při použití tavného lepidla podle vynálezu je možno pracovat při teplotě až o 12 °C vyšší, což umožňuje uvolñcvání většího tepelného výkonu při leštění a tím lepší náběh chemické reakce.Výsledkem je rychlejší a úplnější průběh leštění, tj. kvantitativně i kvalitativně dokonalejší odstranění...

Způsob a úprava součástek měkkých pro opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260038

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kussatz Hermann, Haselbauer Gerhard, Böhm Siegmar, Hochmuth Roland

MPK: D04B 39/00, A41H 15/00

Značky: součástek, opracování, úprava, měkkých, způsob

Text:

...nuemrcn npnxum na uenposonmero anexrpnqecxuü TOK Mawepnana,KoTopme onnpamrcx na sepxumm qacrb Tpaaepcm caoeň ropusouranbnoñ nonepxuocTbm, H Hanpaanennue anna qacTu c oöenx cwopou Tpanepcu npoaucaąw, nucwynan 5 akou nonomennn sa Tpanepcy, Bxmqan npoaonoxy.Hnmuue Kpan npnmunos npamue unu cxbmeunue. B ropusdnwanbnoň qacru npnnua nmemwcn OTBEDCTHH, sa KOTODHB sanennnmrcn Hanpannsmme crepmnn, qToöu upnxnm cxonbaun snonb Hanpannxmmero crepxnn...

Zařízení pro posuv součástek vyráběných lisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255431

Dátum: 15.03.1988

Autor: Malý Miroslav

MPK: B21J 13/08

Značky: lisováním, vyráběných, posuv, součástek, zařízení

Text:

...obr. 5 podélný bokorysný řez v rovině A-A dle obr. 2, sestavenou horní a střední část zařízení spolu s vespod k základně zařízení připevněnou polohovací kostkou, obr. 6 představuje příčný řez v rovině B-B dle obr. 2, sestavenou horní a střední část zařízení spolu s vespod k základné zařízení připevněnou polohovací kostkou. Na obr.1-6 je na nenaznačeném lisu na stole lisu umístěna s ním spojena základní deska zařízení.Na obr. 1 je znázorněno...

Materiál pro lepení, tmelení a pouzdření součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254806

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jíšová Václava

MPK: C09J 3/14

Značky: lepení, pouzdření, součástek, tmelení, materiál

Text:

...dochází až při teplotách vyšších než 180 °c,které jsou pro mnoho aplikací příliš vysoké. Zároveň se do epoxidové kompozice dostávají halogenové a případně i kovové íonty,což je nevýhodné v mikroelektroníceoÚčelom vynálezu je odstranit uvedené nevýhody. Podle podstaty vynálezu se toho dosahuje tim, že materiál pro lepeni, tmeleni a pouzdření součástek na bázi epoxidové pryskyřice obsahuje jako tvrdidlo derivát imidazolu, zvolený ze skupiny...

Zařízení pro vystřikování plastových součástek opatřených závitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255021

Dátum: 15.02.1988

Autor: Winkler Vladimír

MPK: B29C 45/03

Značky: plášťových, zařízení, vystřikování, součástek, opatřených, závitem

Text:

...rovněž fyzická náma ha při snímání a nahazování celé nové vstřikovací formy na vstřikovací lis.Příklad zařízení pro vystřikování plastových součástek opatřeným závitem podle vynálezu je znázorněn ve dvou alternetivách na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje v řezu jednu sekci vicenásobné vstřikovaci formy pro vystřikováni plastové součástky s vnitřním závitem, znázorněné na obr. 2 e 3. Na obr. 4 je nakreslene V řezu jedna...

Obvod pro měření propustného napětí polovodičových součástek, zejména diod a tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242051

Dátum: 01.02.1988

Autori: Polorecký Vladimar, Mahút Juraj

MPK: G01R 31/26

Značky: zejména, propustného, tyristorů, součástek, měření, obvod, polovodičových, napětí

Text:

...paměti j a výstup g první přechodově paměti 3 Jou připojeny k prvnímu vstupu gg aťdruhému vstupu 11 rozdílového zesilovače 5. moda měřeněho polovodičového prvku lv je prostřednictvím měrného bočníku p připojena ke vstupu gg bloku 4 vzorkovacích impulsů a současně prostřednictvím měrněho hrotu k prvnímu vstupu lg první přechodově paměti j. Výstup ä bloku A vzorkovacích impulsñ Je připojen k druhěmulogickému vstupu 23 první přechodové...

Zařízení na statické pájení polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236343

Dátum: 01.01.1988

Autori: Dokoupil Josef, Machala František

MPK: H01L 21/02

Značky: polovodičových, součástek, zařízení, pájení, statické

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z pájecího stojánku, v němž jsou provedeny tři otvory pro uložení pájených polovodičových součástek a ze závaží pro vyvození definovaného tlaku na polovodičovou součástku tvořeného tělesem závaží, v němž jsou otvory uspořádané souose s otvory v pájecím stojánku. V otvorech tělesa závaží jsou posuvné vložky s nasazenými přítlačnými grafitovými destičkami nebo kroužky. Mezi posuvnými vložkami a zátkami...

Zapojení obvodu pro zpracování optických řídicích impulsů výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240843

Dátum: 01.01.1988

Autori: Ragae Pavel, Kukla Karol, Tireo Štefan

MPK: H02M 1/08

Značky: zpracování, obvodů, zapojení, řídících, součástek, impulsů, výkonových, optických, polovodičových

Text:

...svorkami je tvořen tranzistorem, oddělovací diodou, Zenerovou diodou a záchytnou diodou. K první vstupní svorce je připojen předřadný odpor, jehož druhý konec je spojen s anodou oddělovací diody. Katoda oddělovací diody je spojene s druhou vstupní svorxou. Anoda oddělovací diody je dále spojena jednak s katodou Zenerovy diody, jejíž anoda je připojena na bázi tranzistoru a jednak s katodou záchytné diody, jejíž anoda je připojena k...

Způsob pouzdření zářivých polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247383

Dátum: 16.11.1987

Autori: Šír Miroslav, Holas Mikuláš

MPK: H01L 23/02

Značky: způsob, součástek, pouzdření, polovodičových, zářivých

Text:

...jako základem zalévací látky, jehož viskozita je maximálně 90 až 100 Pa.s 1 epoxidový hmotový ekvivalent 187, epoxidové číslo na 100 9, 0,550 nebo se do tohoto diánbisglycidyléteru přidá 0,01 až o,02 hmotovýoh procent zelené komplexní sloučeniny.Tato zelená komplexní sloučenina se připraví podle požadavku na její intenzitu rabarvení tak, že pro pouzdření zářivých polovodičových součástek generujících zelené záření ve vlnové...

Způsob zhotovení povlaku pro ochranu elektronických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253645

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bartoň Karel, Hanzlíček Dalibor, Vank Jaromír, Kušnierik Ondrej, Zadák Zdeněk

MPK: H01B 3/18, H01B 3/46

Značky: povlaků, elektronických, součástek, ochranu, způsob, zhotovení

Text:

...a naslodnou łąydrolýzouvzniklýoh ostorů s bodom varu větší nož 72 °c, obsažonýchv dostilačnía latku po roktifikaěnía odstranění aothylchlor silauu a s obsahom 35 až 45 S haot. pryskwřios v roztoku. Oba typy pryskyřic lzo jako složky pojiva kombinovat. Plnivovou složkou vlastní vrstvy taolu jsou saěsi v danou syotáv au ohonicky inortních oxidu, kŕoničitanů, hlinitokřoaičitanů o volikosti zrna do 100 /ua. K dosažsní požadovaných...

Lázeň na čištění hodinek, jemných mechanických strojků a jejich součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236368

Dátum: 01.11.1987

Autori: Pětroš Libor, Šrank Zlatko, Pětroš Ervin

MPK: C23G 5/02

Značky: mechanických, jemných, hodinek, lázeň, čištění, jejich, součástek, strojků

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká lázně na čištění hodinek, jemných mechanických strojků a jejich součástek ve vířivých a ultrazvukových pračkách. Řeší se problém dokonalého odstranění nečistot při vyloučení korozního i mechanického poškození čistěného předmětu, což má zásadní vliv na funkci a spolehlivost jemné mechaniky, a ekonomičnost čisticího procesu. Podstatou lázně je směs obsahující 0,5 až 3 % obj. bazické složky (amoniak, diethylamin nebo triethylamin),...

Způsob výroby dvojic součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243140

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holpuch Vladimír, Cerhová Andila, Florian Jan

MPK: B22D 25/00, B22C 9/04

Značky: způsob, součástek, dvojic, výroby

Text:

...trískovým obrdblním,zatímco pri výrobě presným litím budou náklady podstatu nini. Presné lití ale obecnlneumožňuje tak presnou výrobu. Pro výrobu tvarovo presných protilazsů lse však pouiít premene lití způsobem podle vyndlezu, ktorý zaručí dostatečnou vaájemnou presnost protikueů vůči sobě.Príklad npůsobu výroby podle vynálezu je následujícíZnámými opůsoby výroby se zhotoví voskové modely obou nožů entlovacích nůžek. Tyto nože ee zeformují...

Způsob zvýšení spolehlivosti přítlačných elektrických kontaktů výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246992

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šmidrkal Jan, Komínková Vendula, Krob Václav, Šimůnek Jaroslav

MPK: H01L 21/56

Značky: výkonových, polovodičových, spolehlivosti, způsob, součástek, zvýšení, prítlačných, kontaktů, elektrických

Text:

...zničení výkonové polovodičové součástky zapouzdřené v plastu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob zvýšení epolehlivosti přítlačných elektrmcwch kontaktů výkonových polovodiěových součástek podle vynálesu, kde při montáži .pŕítlačného elektrického kontaktu výkonové polovodičová součástky se jeho plochy opatŕí povlekem lineárního silikonověho polymeru a pak ee výkonové polovodičová součistka zapousdřá.Jako lineární silikonový polymez- může...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování stavu elektrotechnických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240596

Dátum: 15.08.1987

Autori: Ajrapetjan Aram Surenovie, Kolesnikov Jevgenij Fjodorovie, Archipov Vladimir Viktorovie, Povaljajev Anatolij Petrovie

MPK: G01R 31/26

Značky: stavu, zapojení, součástek, vyhodnocování, elektrotechnických, obvodů

Text:

...1 je znázorněno blokové schéma zapojení obvodu pro vyhodnocování tyristorového sloupce, tvořeného vyhodnocovacím obvody tyristorů 11 až 1 n, vyhodnocovacím blokem 2 sloupce tyristorů a přizpůsobovacím blokem 3. Do vyhodnocovacích bloků tyristorů 11 až 1 n se zavádějí optické signály 01 až On a dále na vstupy 111,až 11 n výstupní signál z výstupu 1 generátoru zapí nacích impulsů. Výstupy 1.21 až 12 n vyhod nocovacích obvodů tyristorů 11 až 1 n...

Způsob čištění součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252111

Dátum: 13.08.1987

Autor: Peterka Jindřich

MPK: C23G 5/02

Značky: čištění, součástek, způsob

Text:

...směsi ronpouňtšdel, scstávající z 25 až 40 obj. ó chlorovaného uhlovodíku o počtu ąhlíkových słotnů 1 až 4, odliäného od sloučeniny vzorcekde R je vodík, alkyl či halogenovaný alkyl 25 až 40 obj. 5 esteru.al 1 fat 1 cké monokarboxylovâ kyseliny, jehož kyselina má počet atomů uhlíku 1 až 2 a alkohol má počet atomü uhlíku 1 až 5 10 až 25 obj. sloučeniny vzorceR - C 013 kdy R je vodík, alkyl či halogenovaný alkylš 10 až 25 obj. nasycenáho...

Způsob výroby součástek odolných proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251202

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bühling Dieter, Pietzsch Heinz, Rodegast Karlheinz, Schmitz Otto, Heinrich Wilm, Naumann Manfred

MPK: B22C 1/04

Značky: výroby, součástek, proti, odolných, opotřebení, způsob

Text:

...coepxameň Bcero 1 no 50 pp Kncnopona n asc wa. B Kaqecrae samnrnoro raąá npennoqrurenbuo Hcnonbsyercn oúnmennmä apron. Henecooöpasno BMECTO Tnwaaoaoro nopomxa npuMeHHTb nopomok H 3 rnnpnna Tnwana, npuqeu ownpeccoagnnaà ewanb npn weunepawype or 800 no 1100 °C sa 1 no 5 qaconnonnepraercn Tepmoočpaőorxe 3 woü me awMocmepe,uTo H npn cnexannn. Hpu srbn npoucxonr repMuuecKoe pasnomenne rnnpna rnrana, a Hmemmnňca sucoxopeaxrusuuü soopon...

Obvod pro měření zapínací doby spínacích polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239549

Dátum: 01.06.1987

Autori: Paleeek Jaroslav, Eerný Miloslav

MPK: G01R 31/26

Značky: spínacích, součástek, obvod, měření, zapínací, polovodičových

Text:

...g řídícíou impulsů s prvním hodinový vetua pem gg prvního klopuého obvodu gł. Výstup A zesilovače. g řídících ímpulsů je spojen s řídící olektrodou měřonó polovodičové součástky 1 .jejíž ksteds je připojens na vstup g děličo g napätí. Výstup 1,9 děliče g napětí je spojon s prvním snslogovým vstupom u přechodově paměti li a prvním vstupom 15 kompsrátoru u. Výstup g čssovscího obvodu l jo spojen s druhým l-ogiekým vstupom gg přechodové...

Zařízení na cínování polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250742

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kratochvíl Petr, Dokoupil Josef

MPK: H01L 21/00

Značky: zařízení, cínování, polovodičových, součástek

Text:

...polovodičových součástek je upevněn na jezdci lg a spolu s ním se posouvá ve svislém vedení 2 a po vodorovném vedení §. Vodorovné vedení § sestává ze dvou vzájemné propojených vodicích tyčí 13, na nichž je přes kuličkové ložiska 11 položen vozík lg spřežený s posuvovým mechanismem pro vodorovný pohyb. Tento mechanismus sestává z posuvového elektromotoru 1 § který je s vozíkem 1 Q spřažen přes posuvovou převodovku 15, v příkladném...

Zařízení pro vzduchové chlazení výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242981

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chlustina Antonín, Pospíchal Zdenik, Lomovciv Alexadd, Holeeek Jioí

MPK: H01L 23/34

Značky: výkonových, chlazení, vzduchové, zařízení, polovodičových, součástek

Text:

...chlazení výkonových polovodičových součástí je možnost univerzálního připojení přívodů proudu bud vývodním pasem mezi výkonovou polovodičovou součástkou a chladicím dílem nebo přes T drážky. T drážky rovněž umožňují montáž mezistěn ~ deĺlektorü pro rozvod ohladicího vzduchu a tím snižují jeho spotřebu. Kromě toho nevyužitő T dvážky pro montáž slouží jako dodatková chladící zehra.í Lč vhndnó pro aplikace v trakčních vozidlech. kde sexnnĽ podle...

Způsob vytvoření katodového kontaktu výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248397

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pojman Pavel, Stejskal Pavel, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 21/28

Značky: polovodičových, způsob, součástek, vytvoření, kontaktů, výkonových, katodového

Text:

...intermetalických fází a křemíkem (nikl).Tento problém řeší způsob vytvoření katodového kontaktu výkonových polovodičových součástek podle vynálezu, jeho podstata spočívá v tom, že křemíková doske se po běiněm očiětění nepaři ve vakuu vrstvou stříbra tlouätky maximálně l pm, dále vrstvou hliníku tlouětky maximálně 1 (um s následným zeaílením vrstvou stříbra případně hliníku tlouštlty maximálněS výhodou se až 95 š tlouätky třetí vrstvy...

Mezivrstva z měkkého kovu pro velkoplošné kontakty, zejména výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237588

Dátum: 15.01.1987

Autori: Žamberský Vlasta, Pína Bohumil, Kalenda Libor

MPK: H01L 23/00

Značky: velkoplošné, kontakty, výkonových, zejména, součástek, měkkého, mezivrstva, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká mezivrstvy z měkkého kovu pro velkoplošné kontakty, zejména výkonových polovodičových prvků. Mezivrstva je alespoň z jedné strany opatřena vylisovanými drážkami, jejichž šířka dna a šířka stykové plochy je v rozmezí 0,3 až 1 mm. Hloubka drážky je větší než trojnásobek součtu nerovinností stykových ploch. Alternativně jsou drážky vylisovány ve dvou směrech, svírajících úhel 60 až 90°.

Způsob výroby polovodičových součástek na extrémně tenkých monokrystalických polovodičových deskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 247842

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pína Bohumil, Homola Jaroslav, Janiš Ivo, Louda Jaromír, Kalenda Libor, Zamastil Jaroslav, Šátek Jaroslav

MPK: H01L 21/46

Značky: součástek, extrémně, tenkých, deskách, výroby, polovodičových, monokrystalických, způsob

Text:

...a na obnaženém povrchu polovodičové desky provést dokončující technologické operace.Způsob výroby polovodičových součástek podle vynálezu umožňuje konstrukci nových typů součástek vyžadujících velmi tenké polovodičové desky. Popsaný způsob umožnuje nahradit epitaxní techniku ekonomicky výhodnějším postupem a vytvořit vysokoodporové vrstvy bez poruch a růstových chyb.Výhodou vysokodotované polovodičové podložky je, že po spojení s tenkou...

Způsob výroby fazety plošných kruhových polovodičových systémů výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247549

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zbořílek Aleš, Mrázek Dušan, Zamastil Jaroslav, Daníček Zdeněk

MPK: H01L 21/304

Značky: výroby, způsob, výkonových, plošných, polovodičových, systému, kruhových, fazety, součástek

Text:

...upevní a uvede do rotačního pohybu.Tvarovaným diamantovým nástrojem rotujícím v opačném smyslu kolem rotační osy rovnoběžné nebo různoběžné s rotační osou polovodičového systému se obrousí jeho válcová plocha do hloubky větší než hloubka narušená vrstvy v rozmezí 0,2 mm až 1 mm.Potom se plynulou změnou axiální a radiální souřadnice diamantového nástroje vybrousí fazeta žádaného qeometrického tvaru.Při broušení válcové plochy polovodičového...