Patenty so značkou «sorbent»

Plošný sorbent so zvýšenou vzlínavosťou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7478

Dátum: 01.07.2016

Autor: Žúži Bohuslav

MPK: B01J 20/02, C02F 1/28

Značky: plošný, spôsob, výroby, zvýšenou, vzlínavosťou, sorbent

Text:

...Podľa doterajších poznatkov zvýšenie adsorpčnej rýchlosti daného sorbentu možno dosiahnuť zlepšením vzlínavosti, zabránením tvorby gélových zhlukov vložením textilnej matrice, zlepšením kapilárnej štruktúry sorbentu alebo vložením vláknitej matrice, ktorá separuje Častice superabsorbentu od seba.Popísané nové druhy sorbentov na báze superabsorbentov majú veľmi vysokú sorpčnú kapacitu, ale veľakrát majú pomalú vzlínavosť, prípadne...

Kompozitný sorbent

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5662

Dátum: 04.03.2011

Autor: Machava Jan

MPK: B01J 20/00, C02F 1/00

Značky: sorbent, kompozitný

Text:

...organizmoch- skúška inhibície rastu zelenej riasy Scenedesmus quadricauda,- skúška akútnej toxicity na rybách Poecilía reticulata,- skúška akútnej toxicity na perloočkách Daphnia magna, Test Ekotoxicity bol vykonaný za nasledovných podmienok T 25 t 2 °C, množstvo skúšobnćho roztoku - 50 ml, osvetlenie - minimálna intenzita 5000 lux, začiatočná koncentrácia riasovej kultúry - 25 000 buniek v 1 ml. Počas skúšky sa hodnotil rast riasovej...

Sorbent

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4483

Dátum: 01.06.2006

Autor: Hanigovský Štefan

MPK: B01J 20/00

Značky: sorbent

Text:

...bezpečnosti a predpisy týkajúce sa ochrany a tvorby životného prostredia.V súčasnosti nie sú známe sorbenty, ktoré by spĺňali podmienky na dodržiavanie emisných limitov pre Cl, HF,NOx, COX, SOX, Pb, Cu, Mn, As, Ni, Cr, Co, Hg, TI, Cd a tuhé znečisťujúce látky.Uvedené nedostatky doteraz známych sorbentov odstraňuje, prípadne výrazne znižuje sorbent podľa technického riešenia.Podstatou sorbentu podľa technického riešenia je zlúčenie...

Magnetický sorbent na odstraňovanie mobilného rádionuklidu cézia zo suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 283459

Dátum: 04.07.2003

Autori: Bartoš Peter, Macášek Fedor

MPK: B01D 59/00, B01D 59/26, G21F 9/00...

Značky: suspenzií, magnetický, odstraňovanie, mobilného, cézia, sorbent, radionuklidu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je magnetický sorbent rádiocézia, ktorý je dostatočne disperzný, aby sa dobre kontaktoval pri premiešavaní suspenzií a oddeľoval pri pôsobení aj neveľkého magnetického poľa. Magnetické vlastnosti zabezpečuje magnetitová zložka (magnetit). Mikropórovitosť zabezpečuje tak hydratovaná oxidová, ako aj alumosilikátová zložka. Prítomné oxidy niklu, resp. kobaltu a vanádu, pri kontakte s 3 - 15 % roztokom ferokyanidu draselného,...

Sorbent, spôsob jeho výroby a použitia na imobilizáciu ťažkých kovov v kontaminovanej vodnej a pevnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283214

Dátum: 25.02.2003

Autori: Korec Štefan, Kozáč Ján

MPK: B01D 15/02, B01J 20/16, B01J 20/06...

Značky: ťažkých, sorbent, použitia, spôsob, výroby, imobilizáciu, kontaminovanej, kovov, pevnej, vodnej, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby prípravku (sorbentu) na odstránenie a imobilizáciu katiónov ťažkých kovov a fosfátov v kontaminovanej pevnej alebo kvapalnej fáze ako kompozitného, zrnitého materiálu, ktorý pozostáva z nosnej zložky typu prírodných bridlíc a/alebo odpadu po úprave uhlia, účinnej imobilizačnej zložky typu tepelne modifikovaných dolomitov s vysokým obsahom MgO . CaCO3, a tmelového spojiva, výhodne cementu, vo vzájomnom pomere (1,3...

Spôsob výroby sorbentovej kompozície, sorbentová kompozícia, fluidizovateľný sorbent a spôsob odstraňovania sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282242

Dátum: 22.10.2001

Autori: Cass Bryan, Khare Gyanesh

MPK: B01D 53/02, B01J 20/06, B01D 53/12...

Značky: sírovodíka, odstraňovania, výroby, sorbent, kompozície, spôsob, sorbentová, fluidizovatelný, kompozícia, sorbentovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sorbentovej kompozície, pri ktorom sa zmesi: oxid hlinitý, oxid kremičitý a oxid zinočnatý vzniknutá zmes sa aglomeruje a aglomerát sa granuluje pri vzniku fluidizovateľného materiálu, pričom buď po stupni miesenia, po stupni aglomerácie alebo po stupni granulácie sa materiál napustí vodným roztokom zlúčeniny obsahujúcej promotorový kov. Sorbentová kompozícia, ktorú je možné pripraviť týmto spôsobom. Fluidizovateľný sorbent, ktorý...

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278047

Dátum: 14.10.1992

Autori: Püschel Petr, Trýzna Pavel, Petříková Vlasta, Maloch Jan, Formánek Zdeněk

MPK: B01J 20/28, B01J 20/30, B01J 20/22...

Značky: rádioaktívnych, látok, sorbent, fixáciu, toxických, znečisťujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok, je tvorený popolom vzniknutým spaľovaním tuhých palív pri teplote vyššej ako 1 000°C, ktorý obsahuje aspoň 30 % hmotnostných častíc s veľkosťou menšou ako 3 mm a maximálne 10 % hmotnostných častíc menších ako 0,01 mm. Obsah vodou vylúhovateľných toxických prvkov má nižší ako 1 mg.1-1 a aktivitu rádia nižšiu ako 100 Bq.kg-1. Okrem toho obsahuje od stopového množstva až do 20 %...

Kombinovaný sorbent zejména pro pečisťování radioaktivních médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267587

Dátum: 12.02.1990

Autori: Franta Pavel, Vacková Ela, Vaňura Petr

MPK: B01J 20/16

Značky: kombinovaný, pečisťování, radioaktivních, sorbent, zejména, médií

Text:

...0 hmutnostním poměru Si k Al 12 až l 50 l a jako další složku skelnou drĺ anebo bnlotinu, tvořící 5 až 95 Ť hmotnosti sorhentu. Jednou ze složek kombinovanéhosorbentu může být syntetický zeolit.Hlavní výhodou kombinovanćho sorbentu podle vynálezu je skutečnost, že jej lze převést zuhřňtím nn poměrně nízkou, při jiných vitrifikočníchrpostupech obvyklou teplotu na skelnou taveninu nebo skelně - krystalický materiál n běžným postupom získat...

Sorbent heparinu a látek obsahujících struktury heparinu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266851

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čoupek Jiří, Rybák Miroslav

MPK: C07K 17/08

Značky: obsahujících, přípravy, heparinu, způsob, sorbent, jejich, látek, struktury

Text:

...je, že aktivace nosiče probíhá pouze na vnitřním hydrolilním povrchu pÓľů, nikoli ve hmotč, takže po následnévazebnć reakci s protaminem je eliminace zby lých reziktivních skupin úplná, poměrně rychlá a konečná.Vlastní vazba protaminu (poly-ls-lisynu) se uskutočňuje adicí primzirních skupin ziíinantů na epoxidový kruh aktivovaného kopolymeru. Nutnou podmínkou je, aby aminosktípiny nebyly protonizovány, proto je nutno upravit alkalitu roztoku...

Polymerní sorbent pro koloidní a senzorickou stabilizaci nápojů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256118

Dátum: 15.04.1988

Autori: Basařová Gabriela, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Veruovič Budimír, Škach Josef, Cimburek Zdeněk

MPK: A23L 2/30

Značky: stabilizaci, výroby, polymerní, senzorickou, nápojů, sorbent, způsob, koloidní

Text:

...citronová nebo fosforečná v množství ekvimolárním k množství iniciátoru. Množství roztaveného 6-kaprolaktamu k rozpouštění polymerního produktu se pohybuje od 1 do 6 dílů hmot. počítáno na hmotnost polymerního produktu. 2 kg sorbentu vyrobeného podle předkládaného vynálezu při kontaktu s 1 1 nápoje obsahující organické extrakty snižuje obsah polyfenolových látek od 20 do 45 hmot. a antokyanogenů o 30 až 60 podle typu nápoje. Dodává...

Sorbent pro zachycování radioaktivního ruthenia z radioaktivních plynných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241724

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ševeíková Jarmila, Sloboda Jozef

MPK: G21F 9/02

Značky: zachycování, sorbent, radioaktivního, ruthenia, odpadů, plynných, radioaktivních

Text:

...minut při teplotě 20 °C. Po této době došlo k dokonalěmu smisení obou materiálů, obsah RuO 2 v takto impregnovaném sorbentu činil 0,35 procenta hmot..K 28 g křemenného pisku zrnění 2,0 mm byl přidán roztok dusičnanu železitého 1,82 gramu FeND 53.9 H 20 v 20 ml destilované vody. Směs byla promíchána při 20 °C a potom odpařena pod. intralampou do sucha. Po odpaření nasledovalo vyžíhání při 550 °C po dobu 1 hodiny, aby FeND 33 přešel na Fe 2 O 5....

Sorbent na bází oxidované celulózy a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242920

Dátum: 15.04.1987

Autori: Golier Milan, Suroveík Rudolf, Tomašovič Milan, Hanic Vladimír, Jamrich Anton

MPK: B01J 20/24

Značky: výroby, sorbent, způsob, bázi, oxidované, celulózy

Text:

...modifikaci.Další nevýhodou takto získaného materiálu je skutečnost, že jednotlivé částice prášku mají vláknitý charakter, což omezuje jeho medicinální použití. Velmi je zneanednšno zejména použití tohoto materiálu v práěkových sprayích, kw vlivem snadného zplstšní prášku dochází k častému ucpávéní trysky a k znehodnocení celého obsahu spraye.Jsou též známé oxidované produkty, které se vyrábějí oxidací předem hydrolyzované,tzv....

Sorbent pro separace platinových kovů z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233893

Dátum: 01.04.1987

Autori: Švec František, Kálal Jaroslav, Kálalová Eliška

MPK: B01J 20/26, C01G 55/00

Značky: separace, platinových, sorbent, směsi, jejich, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je sorbent pro separace platinových kovů z jejich směsí, vyznačený tím, že obsahuje funkční skupiny obecného vzorce I kde R1 a R2 značí různý nebo stejný alkyl s jedním až čtyřmi atomy uhlíku, navázané na uhlovodíkový polymerní řetězec methakrylátového typu. Způsob použití sorbentu pro separace platinových kovů spočívá v tom, že se směsný roztok solí platinových kovů při pH nižším než 1 upraveném roztokem kyseliny...

Sorbent pro kapalinovou chromatografii na bázi modifikovaného silikagelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238690

Dátum: 15.01.1987

Autor: Porsch Bedřich

MPK: G01N 30/50

Značky: sorbent, chromatografii, silikagelu, kapalinovou, modifikovaného, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je sorbent pro kapalinovou chromatografii na bázi modifikovaného silikagelu, jehož povrch obsahuje chemicky vázané alifatické řetězce o počtu atomů 12 až 24 atomů uhlíku, přičemž obsah uhlíku v alifatických řetězcích je 5 až 30 % hmot., vztaženo na 1 g základního silikagelu, a chemicky vázané primární aminoskupiny, například skupinu aminopropylovou v množství 0,1 mmolu až 2,5 mmolu vztaženo na gram sorbentu, přičemž v...

Kompozitní komplexující sorbent na celulózové bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230322

Dátum: 15.10.1986

Autori: Beneš Milan, Dautzenberg Horst, Loth Fritz, Kühn Manfred, Štamberk Jiří

MPK: C08L 1/02, B01J 20/26

Značky: bázi, komplexující, kompozitní, celulózové, sorbent

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitní komplexující sorbent na celulózové bázi, vyznačený tím, že sestává ze sférických částic o průměru 0,02 do 2 milimetrů z vysoce porézní regenerované celulózy, jejíž póry jsou z části vyplněny zesítěným polymerem obsahujícím komplexující strukturní jednotky kde X je když m je 1, 2, 3, n je 0, 1, 2, m+n < 3, nebo je X R1 je -H, -COOH, -COOR2 R2 je n-alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku.

Kompozitní sorbent a způsob výroby tohoto sorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228489

Dátum: 15.07.1986

Autori: Peška Jan, Procházka Hubert, Štamberg Karel, Mikoláš Petr, Bor Jan, Štamberg Jiří, Lenfeld Jiří

Značky: sorbent, výroby, způsob, tohoto, kompozitní, sorbentu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompozitního sorbentu pro zachycování kovů, zejména k selektivní sorpci elektropozitivních prvků ze zředěných roztoků a způsobu jeho výroby. Podstatou vynálezu je kompozitní sorbent sestávající z gelu regenerované celulózy nabotnalé ve vodě, v němž jsou rozptýleny anorganické sorbenty ve formě částic libovolného tvaru o průměrné velikosti od 0,1 do 100 ?m, v množství od 1,0 do 30 obj. % na objem kompozitu, a které mají tvar...

Sorbent na bázi silikagelu pro dělení oligosacharidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230908

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vrátný Petr, Vozka Stanislav, Čoupek Jiří

MPK: B01J 20/10, G01N 31/08

Značky: silikagelu, dělení, bázi, sorbent, oligosacharidů

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent určený pro dělení pomocí kapalinové chromatografie se podle vynálezu vyznačuje tím, že sestává z celkově porézního silikagelu s měrným objemem pórů 1,0 až 2,0 ml/g, měrným povrchem 350 až 500 m2/g a středním průměrem pórů 10 až 20 nm, který obsahuje kovalentně vázanou alkanickou stacionární fázi s alkylem obsahujícím 12 až 24 atomů uhlíku, s obsahem uhlíku alespoň 20 % hmotnostních, u něhož jsou zbytkové silanolové skupiny metylovány....

Chelatační sorbent kovů na bázi celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225016

Dátum: 15.02.1986

Autori: Novák Jiří, Tokar Oldřich

Značky: chelatační, kovů, bázi, sorbent, celulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Chelatační sorbent kovů na bázi celulózy, vyznačerLý ttm, že 1 až 50 % hydroxylových skupin výchozí celulózy je nehrazeno strukturními jednotkami obecného vzorce kde R je nakopulovaná sloučenina schopná tvorby komplexu s kovy, ze skupiny 8-hydroxychinolin, kyselina salicylová, kyselina sulfosalicylová, kyselina chromotropová, difenylthiokarba zon, 1-(2-pyridylazo)-2-naftol, 4-(2-pyridylazo)-resorcin, Ar je benzenové jádro případné substituované...

Sorbent pro separaci kovů z vodných roztoků a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219791

Dátum: 15.09.1985

Autori: Maroušek Vladimír, Mrnka Miroslav, Schrötterová Daria, Novák Luboš, Králíček Jaroslav, Ruzin Leonid Ivanovič

Značky: způsob, výroby, vodných, roztoku, kovů, sorbent, separaci

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent pro seperaci kovů z vodných roztoků na bázi makroporézního polymerního nosiče ze skupiny zahrnující kopolymery vinylaromatických uhlovodíků a kopolymery akrylických sloučenin, který je napuštěn aminickou aktivní složkou, vyznačující se tím, že aktivní složka je tvořena alkylaromatickým aminem nebo směsí aminů obecného vzorce I, kde R1 je alifatický alkyl s 10 až 25 uhlíkový mi atomy, R2 je vodík, methyl, ethyl nebo isopropyl, R3 je...

Sorbent na bázi aktivního uhlíku a práškovité dřevní substance a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217916

Dátum: 15.12.1984

Autori: Kudláčková Iva, Sýkora Milan, Komárek Jindřich, Nečesaný František, Kudláček Vladimír

Značky: práškovité, bázi, aktivního, uhlíku, dřevní, sorbent, substance, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sorbentu na bázi aktivního uhlí a práškovité dřevní substance obsahujícího 5 až 95 práškovité dřevní hmoty o velikosti částic 3 až 360 ?m a 95 až 5 % částic aktivního uhlíku. Sorbent je vhodný jako účinný filtrační materiál.

Polymerní sorbent s iontově výměnnými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217361

Dátum: 01.09.1984

Autori: Švec František, Hradil Jiří

Značky: sorbent, skupinami, iontově, polymerní, funkčními, výměnnými

Zhrnutie / Anotácia:

Na makroporesní kopolymer s primárními aminoskupinami (1 díl) dle příkladu 1 působil roztok kyseliny polyakrylové (M.hm. 80 000). Postupem dle příkladu 1 jsme získali produkt s 1,70 mmol COOH skupin/g.

Hemokompatibilní sorbent a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217253

Dátum: 15.07.1984

Autori: Horák Jiří, Kálal Jaroslav, Tlusťáková Marie

Značky: přípravy, způsob, hemokompatibilní, sorbent

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je hemokonpatibilní ní sorbent, sestávající z vlastní syntetické pryskyřice a 0,1 až 20 hmot. % hemokompatibilního polymerního povlaku akrylátového nebo methakrylátového typu. Způsob přípravy tohoto sorbentu spočívá v tom, že se na pryskyřici nanese vhodné srážedlo polymeru a poté se na pryskyřici nanese roztok polymeru, nebo se na povrchu pryskyřice s naneseným srážedlem radikálově zpolymerizuje monomer či jeho oligomery....

Silikagelový sorbent pro chromatografii v ionizujícím a agresivním prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213917

Dátum: 01.06.1984

Autori: Vozka Stanislav, Večerník Josef, Špaček Pavel, Porsch Bedřich, Kubín Miroslav

Značky: chromatografii, silikagelový, agresivním, ionizujícím, sorbent, prostředí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká silikagelového sorbentu pro chromatografii v ionizujícím a agresívním prostředí. Sorbent sestává ze silikagelové matrice, která je pokrytá vrstvou vysoce zesítěného, případně částečně nebo zcela karbonizovaného poly(akrylonitrilu). Má vysokou radiační odolnost a chemickou stálost vůči kyselinám. Umožňuje chromatografickou analýzu radiofarmak a analytické stanovení vzácných zářičů.