Patenty so značkou «sonda»

Ihlová sonda na meranie termofyzikálnych vlastností materiálov prechodovou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7013

Dátum: 07.01.2015

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01N 25/18, G01K 7/00

Značky: termofyzikálnych, vlastností, meranie, přechodovou, metodou, sonda, materiálov, ihlová

Text:

...Conductive Electrical Insulation Materials° ASTM Standard D 5930-0 l, Standard Test Method for Thermal Conductivity of Plastics by Means of a Transieut Line-Source TechniqueV súčasnosti sú dostupné aj viaceré komerčné prístroje na meranie termofyzikálnych parametrov prechodovou metódou na báze ihlových a plošných sond. Konštrukčná riešenie týchto sond je vždy unikátne a dané účelom použitia a technologickými možnosťami výrobcu.Sú...

Plošná sonda na meranie termofyzikálnych vlastností materiálov prechodovou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7011

Dátum: 07.01.2015

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01N 25/18

Značky: meranie, materiálov, plošná, termofyzikálnych, metodou, přechodovou, sonda, vlastností

Text:

...vlastností materiálov prechodovou metódou. Podstata predkladaného riešenia spočíva v tom, že plošná sonda pozostáva z dutého tela, ochrarmej bariéry, ktorá jednou stranou uzatvára dutinu tela sondy a ktorá je na druhej strane konštrukčne prispôsobená na plošný kontakt s meranýun materiálom. V dutine tela sondy je ďalej na ochrannej bariére umiestnený snímač v tvare disku. Snímač je vybavený dvomi postrannými kontaktovými pásíkmi a súborom...

Sonda na snímanie kolmého slnečného žiarenia a spôsob snímania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6945

Dátum: 04.11.2014

Autori: Kuna Štefan, Mihalčová Janka, Rimár Miroslav, Jurko Jozef

MPK: G01K 1/16, F24J 2/38, G01S 3/78...

Značky: sonda, snímania, snímanie, kolmého, spôsob, žiarenia, slnečného

Text:

...odrazenej zložky pre riadiaci systém, ktorý za dostatočného slnečného žiarenia spustí otáčanie solárnych alebo fotovoltických panelov ku kolmému dopadu slnečných lúčov. Kolmé slnečné žiarenie sa zaznamená vnútomým snímačom slnečného žiarenia.V dôsledku optimálneho otočenia panelov kolmo na slnko je možé zvýšiť množstvo získanej energie prostredníctvom solárnych alebo fotovoltických panelov V rozmedzí 20 - 40 v závislosti od lokality...

Ihlová sonda na meranie tepelnotechnických parametrov materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5072

Dátum: 05.02.2009

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: G01K 17/00, G01N 25/18

Značky: sonda, ihlová, parametrov, meranie, materiálov, tepelnotechnických

Text:

...kapiláry je 150 až 300 mm. Do vnútra kapíláry je uložený aktívny viacvrstvový systém v tvare valca, ktorého priemer je totožný s vnútomým priemerom kapiláry.Plošné výhrevné teleso (piecka) je z obidvoch strán izolovaná polyimid kaptonovou fóliou. Jedna strana takto izolovanej piecky je pokrytá homogenizačnou kovovou fóliou (hliník, med a pod.) pomocou vysoko teplotného lepidla a na druhú stranu do stredu piecky je uložený teplotný snímač. Po...

Plošná sonda na meranie tepelnotechnických parametrov materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5055

Dátum: 05.12.2008

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: G01K 17/00, G01N 25/18

Značky: plošná, sonda, tepelnotechnických, meranie, materiálov, parametrov

Text:

...pripojená k meraciemu prístroju.Výhodou tohto riešenia je možnosť merať aj malé vzorky - od priemeru 30 mm, čo sa oceňuje najmä pri vývoji a výskume nových materiálov. Polyimid kaptonová fólia so sklenou textíliou opisaná v konštrukcii aktívnej časti plošnej sondy vytvára časové opozdenie na odozvu jednotkového pulzu do piecky, čo umožňuje tento jav použiť na kalibráciu elektrického výkonu dodávaného piecke pri meraní materiálov s rôznou...

Flexibilná chirurgická sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9476

Dátum: 01.09.2008

Autori: Farley Mark, Auld Jack, Zica Michael

MPK: A61F 9/011

Značky: flexibilná, sonda, chirurgická

Text:

...násadca zasunutá do kanyly s hlavicou, čo umožní maximálne ohýbanie pružnej časti a tým i minimalizáciu ohybového namáhania a zodpovedajúcich trecich síl pri zasúvaní. Takýto veľký polomer ohybu, pružná rúrka s veľkým priemeronx a rovný distálny hrot spôsobujú, že použiteľná časť vlákna je roztiahnutá na relatívne veľkú vzdialenosť z distálneho hrotu sondy a obmedzuje tak prístup sondy. Ďalšounevýhodou tejto známej techniky je pružnosť...

Oftalmologická chirurgická sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9278

Dátum: 26.07.2007

Autori: Valencia Salomon, Auld Jack, Lopez Jose Luis

MPK: A61B 17/3205, A61B 17/32, A61F 9/00...

Značky: chirurgická, sonda, oftalmologická

Text:

...vnútorný rezací článok môže byť ovládaný elektromechanicky medzi polohami otvoreného a uzatvoreného prechodu využitím konvenčného rotačneho elektrického motora alebo solenoidu. US patent Č. 4 577 629 opisuje príklad gilotínového štýlu, kde sonda je4 909 249 a 5 019 035 objavujú gilotínový Štýl sondyc. 5 176 628 ukazuje rotačnú dvojitú sondu s pneumatickým pohonom.0006 Pri mnohých konvenčných vitrektomických sondách sú motor a plášť alebo...

Ponorná sonda pre kovové taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4844

Dátum: 07.09.2006

Autori: Claes Jean, Truyen Jos, Knevels Johan, Cappa Guido

MPK: G01N 1/12

Značky: taveniny, kovové, sonda, ponorná

Text:

...je sklonený k pozdĺžnej osi V smere konca telesa sondy opačnêho k ponornému koncu. Uhol zovretý medzi týmto povrchom a pozdĺžnou osou môže s výhodou ležať medzi 45 ° a 90 °. Pri ponorení alebo po rozpustení ochrannej vrstvy vteká troska na tieto vzorkové prvky, priľne tam a môžebyť po vytiahnutí ponornej sondy z taveniny odobratá. Nato súVzorkové prvky sú účelne z ocele, hrúbka steny môže byt menej ako 1 mm. Vzorkové prvky sú s výhodou...

Sonda pre meranie obsahu kyslíka v biologickom tkanive a katéter s takou sondou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6567

Dátum: 17.05.2006

Autor: Kunze Gerd

MPK: G01N 21/64, A61B 5/00

Značky: tkanive, takou, kyslíka, biologickom, obsahu, meranie, sonda, sondou, katéter

Text:

...vzniknú so známymi senzormi s optickými vláknamiveľmi rozdielne namerané hodnoty obsahu voľného kyslíka, čo takmerznemožňuje interpretáciu jednotlivého merania.Úkolom predloženého vynálezu preto je sondu v úvode zmieneného druhu vylepšiť ďalej tak, že citlivosť vlákien v mieste merania voči rušivým vplyvom okolia je znížená a možnostiinterpretácie výsledkov merania sú zlepšené.Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený sondou so...

Sonda endo-iluminátora s vysokou priepustnosťou svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9475

Dátum: 15.02.2006

Autor: Smith Ronald

MPK: A61F 9/007, A61B 9/00, A61B 1/07...

Značky: sonda, vysokou, endo-iluminátora, priepustnosťou, světla

Text:

...na zaostrenie svetla do 20 mierky kompatibilnéhooptického vlákna. Napriklad, jedna komerčne dostupná sonda,020 palca. Blízko distálneho konca sondy sa predsa však vlákno zužuje od .D 20 palca do .Ol 7 palca cez rozpätie niekoľkých palcov a pokračuje smerom po prúde od skosenia na niekoľko palcov V priemere a.Ol 7 palcov. Numerická apertúra(NA) vlákna je 0.50 po celej jeho dĺžke. NA vlákna takto zodpovedá lúču NA svetelného zdroja s...

Uzáver (diagnostická sonda) pre viacčlánkovú batériu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7416

Dátum: 03.12.2003

Autori: Maleschitz Norbert, Holzleitner Peter, Schumann Peter, Gelbke Manfred

MPK: H01M 2/12, H01M 2/04

Značky: uzáver, sonda, diagnostická, viacčlánkovú, batériu

Text:

...použitia známych O-krúžkov. Okrem toho dolieha tesniaca manžeta tesne, najmä v oblasti medzi hlavicou uzáveru a vekom plášťa atakto uzatvorí vo väčšine prípadov veľmi úzku medzeru do vonkajšieho priestoru, ktorá zvyčajne vzniká. Uzáver podľa vynálezu preto poskytuje značný príspevok na ochranu proti3 Výhodné uskutočnenia sú opísané V závislých patentových nárokoch.Výhodné je ak tesniaca manžeta je vytvarovaná takým spôsobom, že vytvára...

Diagnostická sonda pre viacčlánkovú batériu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7753

Dátum: 03.12.2003

Autori: Gelbke Manfred, Schumann, Maleschitz Norbert, Holzleitner Peter

MPK: H01M 2/00, H01M 10/00

Značky: viacčlánkovú, diagnostická, batériu, sonda

Text:

...montážnou súpravou.Ďalšia výhodná forma uskutočnenia veka batérie je špecifická tým, že V oblasti tesniacej manžety a/alebo axiálnej časti tesnenia sa nachádza ostrie alebo hrany tesnenia.Vynález sa týka batérie, ktorá sa podľa vynálezu vyznačuje diagnostickou sondou a/alebo uzáverom a/alebo montážnou súpravou a/alebo vekom batérie.Príklady uskutočnenia vynálezu sú ďalej detailne opísané pomocou pripojených výkresoch. Výkresy ukazujúObr. 1...

Rotačná sonda vírivých prúdov na nedeštruktívnu kontrolu s výkyvným uložením snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1428

Dátum: 09.04.1997

Autori: Kubiš Stanislav, Holec Pavol

MPK: G01N 27/90

Značky: snímača, sonda, vířivých, uložením, kontrolu, prúdov, nedeštruktívnu, rotačná, výkyvným

Text:

...negatívne ovplyvňuje kontrolu napr.tepelnýchvýmenníkov s horizontálnym uložením teplovýmenných rúrok.Nedostatky používaných sond odstraňuje rotačná sonda prenedeštruktívnu kontrolu kovových rúrok alebo otvorov metódou vírivých prúdov. Podstata technického riešenia spočíva vo výkyvne uloženom snímači sondy na čape v telese sondy ,čo umožňuje Vodotesné pripojenie vodičov meracej cievky a prívodných vodičov prekrytých vodotesniacou hmotou pri...

Tlaková sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1367

Dátum: 05.02.1997

Autori: Koudelka Svatopluk, Aberle Antonín

MPK: G01L 9/00, G01L 7/08

Značky: tlaková, sonda

Text:

...dutý spojovací prvok je tvorenýdutou žilou, pričom dutá žila je súčasťou prepojovacieho kábla.Podľa predloženého technického riešenia je membrána tvorená vlnovcom alebo je s výhodou tvorená plochým čelom z pružného materiálu, s výhodou z gumy, ktoré je valcovým nosićom pevne spojené s telesom tlakovej sondy, pričom valcový nosič je vo svojej časti, odvrátenej od plochého čela, ďalej s výhodou opatrený poistným nákružkom, ktorý je uložený v...

Ponorná meracia sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 278087

Dátum: 06.12.1995

Autori: Bollen Theo Pieter, Cure Omer

MPK: G01K 13/00

Značky: meracia, sonda, ponorná

Zhrnutie / Anotácia:

Ponorná meracia sonda je určená na meranie v roztavených kovoch. Pozostáva z oplášťovanej základnej kovovej rúrky (1), ktorá nesie na ponornom konci meraciu hlavu v tvare zátky (4), nesúcej najmenej jeden merací člen, a uzatvorenú viečkom. Základná kovová rúrka (1) je opatrená iba na prednej časti svojej dĺžky žiaruvzdorným, prípadne ohňovzdorným plášťom (2), ktorého hrúbka sa k ponornému koncu (3) sondy zužuje, zatiaľ čo koncový úsek kovovej...

Viacotvorová rýchlostná sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 277945

Dátum: 09.08.1995

Autor: Plášek Ján

MPK: G01F 1/36, G01P 5/16, G01F 1/46...

Značky: rýchlostná, viacotvorová, sonda

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda s telesom (2) osadeným v prietokovou tekutinou naplnenom potrubí (1) na meranie objemového prietoku tekutín, kde v telese (2) je vytvorený na náporovej strane párny počet otvorov (6), má v prietokovom potrubí (1) vytvorený kolmo na os telesa (2) sondy proti smeru toku tekutiny ďalší otvor (4). Vzájomná vzdialenosť osi tohto otvoru (4) a osi telesa (2) sondy je rovná veľkosti svetlého priemeru potrubia (1) fí"D". Tento ďalší otvor (4) je...

Logopedická sonda “L”

Načítavanie...

Číslo patentu: U 904

Dátum: 11.07.1995

Autor: Szolnokyová Eva

MPK: G09B 19/04

Značky: sonda, logopedická

Text:

...nedostatky odstraňuje logopedická sonda L podľa predloženého technického riešenia. ktorého podstata spočíva v tom, že sonda má valcovitý tvar a vo vzdialenosti 4.8 až 5,2, S výhodou S mm od okraja, má oproti sebe vybrania do hĺbky 2.8Logopedická sonda L môže byt zhotovená zo zubnej živice, s výhodou zo zubnej živice Superacryl O. Tento materiál je výhodný aj z hygienickćho hľadiska. pretože jemožné ošetrovať antiseptickými prostriedkami...

Ohybná vodotesná sonda vírivých prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 682

Dátum: 07.12.1994

Autori: Holec Pavol, Kubiš Stanislav

MPK: G01N 27/90

Značky: vodotesná, sonda, vířivých, prúdov, ohybná

Text:

...impedanciu systemua tým aj výstupné signály ako aj spoľahlivosť analýzy signalov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vodotesnasonda pre nodeštruktívnu metódu virivých prúdov,hlavne pre kontrolu rúrok tepelných výmenníkov. Podľa tohto technického riešenia ktoreho podstata spočíva V tomäe snímač sondy s vinutim cievok je uchytený na pružnej rúrke z plastu spojenej spojovacim puzdrom s ochrannou rúrkou s prívodným vodičom.Na pružnej...

Sonda stabilizátora magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 278277

Dátum: 16.12.1992

Autori: Frollo Ivan, Weis Ján, Jellúš Vladimír

MPK: A61N 2/04, A61B 8/13

Značky: poľa, magnetického, stabilizátora, sonda

Zhrnutie / Anotácia:

Cievkové sústavy (LX, LY, LZ a LB) sondy sú v zodpovedajúcom poradí spojené s prúdovými zdrojmi (P1, P2, P3 a P4), pričom hradlovacie vstupy prúdových zdrojov (P1 až P4) sú spojené s hradlovacím vstupom (V1) sondy stabilizátora magnetického poľa a budiaco-snímacia cievka (BS) spinového systému (SS) je spojená s prepínacím článkom (PC), ktorého vstup (V3) je spojený s vysielačom a výstup (V2) je spojený s prijímačom stabilizátora magnetického...

Plášťová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 270268

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jiřímský Václav, Sladký Petr, Štěpánek Josef

MPK: G01N 29/00, G01N 21/01

Značky: plastová, sonda

Text:

...snese tlekovou zútěž přes 10 MPa. Se sefírovými světlovody a pláěti ze žárupevně nerezaväjíoí oceli může sonda precovet při teplotách okolo 1 000 °G jako evětlcvodný teploměr. vhodnými rozměry s materiâlovým prcvedením lze sondou vésti optický nebo zvukový signál z míst hrozících výbuchom. Sonda je vhodná. k zevůdění e snímání optických nebo akustických eignán lů do chemických roektorů nebo fermenteöníoh tanku. Sondu lze používat i ke...

Ultrazvuková sonda najmä na indikáciu kvapalín v potrubí a v zásobníkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269046

Dátum: 11.04.1990

Autori: Figura Zdenko, Kuník Peter

MPK: G01F 1/66

Značky: ultrazvuková, kvapalín, najmä, zásobníkoch, sonda, potrubí, indikáciu

Text:

...sú elektricky pripojené na kábel 5. Hranolovité piezoelementy l sú ne pružnej podložka 3 zaliate v jeden celokpružnou hmotou 5 napríklad lukoprénom, Funkcia ultrazvukovej sondy na indikáciu kvapalín v potrubí je nasledovná ultrazvuková sonda sa pružnou podložkou 3 priloží na potrubie S na ktorom sa upevaní prostrednictvom spony Z. Elektrický impulz privedený káblom 5 na hrenolovité piezoelemanty l sp 3 šobívychýlenie ich čelnej plošky...

Vláknová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 268472

Dátum: 14.03.1990

Autori: Todorov Petr, Málek Antonín, Sladký Petr, Kotoun Ota, Štefl Jiří, Vítek Jiří

MPK: G02B 6/28, G02B 23/26

Značky: vláknová, sonda

Text:

...jsou opatřeny přijímači zäření 1. vo všech případech je možno k válcovému kolíku 2 jednoho snimacího konektoru 5 poprípade k válcovému kolí ku lg dalších konektorů QL Q připojit přídavnou optiku lg.Princíp činnosti vláknové sondy spočíva v tom, že svetelné záŕení vycházející ze zdroje zárení l je prostřednictvím zdrojového konektoru 1 navázáno na zdrojový světloyod ł, jím projde až do snímacího konektoru 5, 2 něhož je vyzářeno na zkoumaný...

Teplotní sonda pro spektrometr jaderné magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 268147

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zeman Vladimír

MPK: G01N 24/04

Značky: jaderné, teplotní, spektrometr, sonda, magnetické, rezonance

Text:

...trubka g je uložena v Dewarově trubici §, Měrný spoj § termočlánku je spojen svým prvním vývodem s prvním vývodem srovnávecího spoje Z teraočlánku, u něhož je umíetěn teplotně závislý prvek g. pripojený k prvnímu vstupu zesilovače g kompenzačního napětí, a svým druhým vývodem s prvním vetupem zesilovače lg termoalektrickáho napětí, k jehož druhému vetupu je připojen druhý vývod srovnávacího spoje Z termočlánku. Zesilovač g konpenzačního...

Sonda pro povrchové měření parciálního tlaku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268093

Dátum: 14.03.1990

Autor: Přibyla Lubomír

MPK: A61B 5/00

Značky: povrchové, tlaku, měření, kyslíku, parciálního, sonda

Text:

...sondy v unitikované patici.Príklad provedení sondy podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde na obr. I bokorys sondy se souborem přívodů, na obr. A púdorys s vyznačenýmí elektrodamí,na obr. 3 pohled na spodní stranu sondy opatŕenou kontaktnímí ploškami se souborem přivodu a na obr. 2 je detail konvexního povrchu tělesa sondy.Na obr. 1 vystupuje ze spodní strany tělesa Ä soubor prívodu ll.Na obr. á jsou na konvexním povrchu tělesa...

Sonda pro povrchové měření parciálního tlaku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267591

Dátum: 12.02.1990

Autor: Přibyla Lubomír

MPK: A61B 5/00

Značky: sonda, povrchové, kyslíku, tlaku, parciálního, měření

Text:

...napiš. pro integrované obvody. Soubor přívodů umožňujesnadnou zíunönu sondy v txnifilcované potici.Přiłzlad provedení. sondy podle vynálozu je znázornčn na připojenćn výírosu, kdo obr. 1 představuje bolcorys sondy se souborom přivodů, obr. h představuje půdor/s s vynzxxačoxąýrąi oloktrodąmi, obr. 3 představuje pohled na spodni stranu sondy opatřonou kontaJztníni ploškzuni so souborom přívodu a obr. 2 představuje detail kouvexsniho povrchutě...

Pneuelektrická hladinová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 266863

Dátum: 12.01.1990

Autori: Matějíček Jan, Polák Jaroslav

MPK: G01F 23/22

Značky: hladinová, sonda, pneuelektrická

Text:

...a v prašném prostředí.Vynález bude dále podrobněji popsán podle priložených výkresů, kde na obr. 1 je znázorncn svislý rez mechanickou částí pneuelektrickć hladmovć sondy podlc vynálezu, na obr. 2 je znázorněn příčný řez sondou 7. obr. 1 v rovině A/ a na obr. J je xnĺizornf-nu zapojení clcktrické části sondy podle vynálezu.Na obr. l a 2 je znâzorněno těleso 1 sondy,které je opatřeno svisle uspořádaným válcem 2, v němž je suvně uložen píst 3....