Patenty so značkou «solárny»

Solárny kolektor s konverzno-izolačným blokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7179

Dátum: 01.07.2015

Autori: Beer Martin, Rybár Radim, Horodníková Jana

MPK: F24J 2/20, F24J 2/46

Značky: solárny, konverzno-izolačným, kolektor, blokom

Text:

...jeho hermetickosť.Je výhodné, že solárny kolektor s konverzno-izolačným blokom má paralelne usporiadané a zapojenéprietokové kanály. Je výhodné, že konštrukcia solárneho kolektora s konverzno-izolačným blokom nespôsobuje rozmerové obmedzenia pri koncipovaní kolektorového poľa.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je na obrázku 1 znázornený solárny kolektor s konverzno-izolačným blokom. Na obrázku 2 je čiastočne znázornený...

Solárny systém s tepelným čerpadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6848

Dátum: 05.08.2014

Autori: Brachtýr Bohumír, Pap Miroslav

MPK: F25B 30/06, F24J 2/46, F24H 4/04...

Značky: systém, čerpadlom, solárny, tepelným

Text:

...energie na ohrev z čisto slnečnej energie, a tým zvyšuje ekologickosť takéhoto systému. Zároveň takéto riešenie prináša používateľovi výslednú teplotu ohrievaného média aj V prechodných obdobiach, V ktorých by inak muselo prísť k dohrievaniu na výslednú teplotu z klasických, zväčša fosílnych zdrojov energie.Z hľadiska použitia tepelného čerpadla má riešenie výhodu V stabilizovaní pracovných podmienok samotného čerpadla. Pri klasickom...

Solárny dáždnik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6593

Dátum: 02.12.2013

Autor: Šlosár Daniel

MPK: A45B 25/00, A45B 3/04, A45B 23/00...

Značky: dáždnik, solárny

Text:

...možne dobíjať prostredníctvom slnečnej batérie. Toto riešenie je cenovo náročné a použiteľné iba za podmienky, že po slnečnom počasí, ktoré umožnilo nabitíe batérie, prídu zrážky.Ďalším doteraz rozšíreným riešením je používanie stacionámeho slnečníka, na ktorom sú umiestnené slnečné konektory. Takýto princíp využíva riešenie podľa spisu W 02004 l 02063 Solámy svetelný systém pre vonkajšie slnečníky a tiež W 093/00840 Multifunkčný solámy...

Solárny kolektor s autoochrannou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6416

Dátum: 03.04.2013

Autori: Perunko Slavomír, Beer Martin, Rybár Radim, Horodníková Jana

MPK: F24J 2/46, F24J 2/24

Značky: autoochrannou, funkciou, kolektor, solárny

Text:

...účinku na prenosový člen a následne na lamelové valce v prípade, že je akčný člen V činnosti. Týmto požiadavkám vyhovuje prichytenie akčného člena o potrubie rozvádzača najednom jeho koncitak, aby bol fixovaný o bočnú stenu skrine kolektora prostredníctvom tepelnoizolačného hranola, vyhotoveného z pevného odolného plastu, akým je polypropylén.Počas normálnej prevádzky solámeho kolektora (pri bežných prevádzkových teplotách) je piest...

Jednofázový solárny menič na dodávanie energie do elektrickej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6202

Dátum: 06.08.2012

Autori: Rafaj Michal, Štefan Pavel, Pollák Ján, Prekop Juraj, Miklo Ján

MPK: H05K 5/02, H02M 7/42

Značky: jednofázový, solárny, siete, dodávanie, energie, měnič, elektrickej

Text:

...skrinky je podstatné pre správnu ñmkciu zariadenia. Navrhnuté riešenie sa vyznačuje tým, že zabezpečuje minimalizovanie vplyvu vyžarovaných rušivých elektromagnetických sígnálov, ktoré vznikajú pri spínaní veľkých prúdov na citlivú elektroniku V riadiacej časti meniča a taktiež vyžarovanie týchto signálov do priestoru. Vstupno-výstupný modul, výkonový modul, DC-link kondenzátor a výkonové tlmivky sú umiestnené tak, aby spoje medzi nimi...

Solárny zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5405

Dátum: 07.04.2010

Autor: Nedliak Peter

MPK: F24J 2/00

Značky: solárny, zásobník

Text:

...s dnom kolektoru ohraničuje medzi priestor. Pre letné slnečné obdobie je výhodné vykurovací priestor, blízko hornej časti zabudovaného solárneho kolektoru, zabezpečiť vetracím prieduchom s klapkou,jej poloha rovnako ako miera stiahnutia či vytiahnutia žalúzie s reílexným povrchom môže byť nastavovaná manuálne. Poloha klapky alebo žalúzie s reflexným povrchom môže byť nastavovaná aj akčnýun prvkom,napr. servomotorom, ktorý je ovládaný...

Solárny navádzač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5246

Dátum: 07.09.2009

Autor: Župa Peter

MPK: G05D 3/00, F24J 2/00

Značky: navádzač, solárny

Text:

...automaticky výpočtovou technikou na základe údajov zistených snímačmi, ktoré sú súčasťou solárneho navádzača. Naklápací mechanizmus môže byť ovládaný elektricky, hydraulický alebo pneumatický.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku l až 3 je znázomený solárny navádzač v rôznych pohľadoch. Na obrázku 4 je znázomený solámý navádzač v polohe, prípade nepriaznivých klimatických podmienok ako je silný vietor.Solámy navádzač využíva koľajnicovú...

Spojenie sklo-kov, predovšetkým pre vákuový rúrkový solárny kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9446

Dátum: 13.07.2006

Autori: Schaffrath Wilfried, Mientkewitz Gerhard, Köhler Tobias

MPK: F24J 2/05

Značky: vakuový, sklo-kov, solárny, rúrkový, predovšetkým, kolektor, spojenie

Text:

...technologického kroku nielen pri technickom riešení podľa dokumentu GB 222 510, ale aj podľa dokumentu GB 452 558 je takzvaným spojením end toend na tvarovaný sklený dielec axiálne natavená sklená rúrka.0015 Patent US 4,231,353 zverejňuje riešenie, pri ktorom jeden alebo dva rotačne symetricke kovové vrchnáky obklopujúce obalovú rúrku sú vytvarované tak, aby sklená obalová rúrka z vápenato-sodného skla vákuového rúrkového solárneho...

Solárny kolektorový panel na ohrievanie prúdiaceho vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1098

Dátum: 26.11.2002

Autor: Christensen Hans Jorgen

MPK: F24J 2/04, F24F 7/10

Značky: prúdiaceho, solárny, ohrievanie, vzduchu, panel, kolektorový

Text:

...získavalo teplo z ohrievacieho kolektorového0008 US 4 372 373 uvádza plášť pre budovu s priedušnou,absorpčnou a teplo vymieňajúcou vrstvou pokrytou priehľadným predným panelom na vonkajšku, ktorého kryt na chladenie budovy nasáva vzduch z budovy cez jej perforovanú vnútornú stenu, cez absorpčnú vrstvu a prúdi von do okolia z priestoru medzi absorpčnou vrstvou a predným panelom.0009 Cieľom prihlasovaného vynálezu je poskytnúť solárny...

Štít proti tepelnému žiareniu pre solárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3838

Dátum: 13.11.2002

Autori: Barkai Menashe, Mandelberg Eli, Schwartzman Joel, Brenmiller Avi, Klapwald Shmuel

MPK: F24J 2/00, F24J 2/04

Značky: tepelnému, žiareniu, systém, štít, solárny, proti

Text:

...trubice. Solárny systém na zhromažďovanie tepla je obvykle desiatky metrov dlhý a zaberározsiahly priestor. Z praktických dôvodov je solárny systém konštruovaný zo zarovnaných prvkov s potiahnutými trubicami, ktoré sú navzájom prepojené tak,aby vytvorili súvislú líniu, zatiaľ čo segmenty ochranných sklenených puzdier kryjú značnú časť prvkov spotiahnutými trubicami, aj keď nie sú priamo0008 Potiahnuté trubice a ochranné puzdrá majú...

Solárny kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2840

Dátum: 10.05.2001

Autor: Menich Oskar

MPK: F24J 2/24, F24J 2/04

Značky: kolektor, solárny

Text:

...rohových líšt.PREHĽAD onnázxov NA výxnnsn.Technické riešenie bude výsvetlené pomocou výkresov,kde na obr. 1 je celková zostava zariadenia,obr .2 znázorňuje v reze skladbu jednotlivých koponentov a obr.3, kde je znázornená riešenie pripojenia potrubia na prívod a odvod média.koncoch spojených polyfúznym zvarom s plastovými tvarovkami Tg,.Tvarovkyg s trubkamił, sú navzájo zvarené /obr.1/ tak, že tvoria absorbčnú časť ,kde na spodnej i vrchnej...

Zariadenie pre solárny ohrev vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254020

Dátum: 17.12.1987

Autori: Haš Stanislav, Štefánik František, Nedoma František, Chudý Dušan

MPK: F24J 2/52

Značky: zariadenie, ohrev, vzduchu, solárny

Text:

...stenysú oba kryty zaústené do podtlakového kakanála, usporiadeného pozdĺž celeho objektu a majúceho po celej stene susediacej s vnútorným prostredím objektu otvory s ventilátormi.Výhodou navrhovaného riešenia je malé množstvo konštrukčných prvkov, ich jednoduchosť a ľahká montáž. Prietok vzduchu v. kolektorovom kanále nie je nútene usmerňovaný, prúdi ľubovoľným smerom a najkratšou cestou k lubovolnemu ventilátoru,dopravujúcemu vzduch s...

Solárny rozpúšťač vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242161

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zikmund Zdenik

MPK: F24J 2/42

Značky: solárny, vosků, rozpúšťač

Text:

...oozpüšťača vosku podľa vynálezu je jeho hospodárna prevádzka bez potreby iných druhov energie, ako aj zvýšená hygiena pri prevádzke, bez negatívneho vplyvu na okolie.Príklad vyhotovenia solárneho rozpúšťača vosku je znázornený na výkrese, ktorý predstavuje priestorový pohľad na rozpúšťač.Solárny rozpüštač pozostáva z pláštovê Solárny rozpúšťač vosku, najmä včelárskeho, pozostávajúci z plášťového telesa so šikmým sklopnýrn transparentným...

Fototermický solárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 241307

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kreidl Michal

MPK: F24J 2/42, F24J 2/28

Značky: solárny, fototermický, systém

Text:

...Vreca.,Tąkýtp~ kompenzáltor je konštrukč ne jednoduchý a nakladovo nenáročný.Príkladv vyhotovenia foto-termického solárneho systému podlla vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom je schematické zapojene jednotlivých častí solárneho systému.Solárny systém pozostáva zo suchého doskového rovinného kolektora 1 s priestoroVou absorpciou a odovzdávanim tepla, ako aj z výmenníka 2 tepla, ktorý je s kolektorom 1 ,prepojený cez jeho výstupnú...

Solárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 241302

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hoferek Zdenik

MPK: F24J 2/42

Značky: solárny, systém

Text:

...solárneho žiarenia umiestnené v akumulátore 7 pokonverzných foriem solárneho žiarenia. Upravovač 4 zväzku lúčov je usporiadaný vdolnej časti akumulátora 7 a svojim výstupom je orientovaný proti jeho dnu, ktoré je zvnútra opatrené absorpčným povrchom. Obidva prijímače 1 solárneho žiarenia sú vybavené transparentným primárnym koncentrátorom B solárneho žiarenia,ktorým je Fresnelova šošovka. Sekundárny koncentrátor 2 solárneho žiarenia môže...

Prenosný vzduchový solárny kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250806

Dátum: 14.05.1987

Autori: Ručkay Marián, Strečanský Michal

MPK: F26B 23/10, F24J 2/20

Značky: solárny, kolektor, vzduchový, prenosný

Text:

...vzduchového solárneho kolektora je znázornený na výkrese,na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na kolektor a obr. 2 bokorysný rez kolektora.Kolektor podľa vynálezu pozostáva z telesa, ktorého nosnou častou je základná doska L. V telese je vytvorený vzduchový kanál 3 ohraničený z čelnej časti transparentným krytom 3, zo zadnej strany absorbérom A položeným na izolačnú výplň á. Absorbér gje vo svojom pozdľžnom priereze klenutý v podobe...

Fototermický solárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 234997

Dátum: 15.01.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: fototermický, solárny, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Fototermický solárny systém pozostáva z aspoň jedného kolektora s priestorovou absorpciou s odovzdávaním tepla, napojeného do solárneho okruhu so zásobníkom a obehovým čerpadlom. Riešeným problémom je zhospodárnenie konštrukcie solárneho systému, čo sa dosahuje tým, že jeho zásobník (1) tepla je vo svojej hornej časti opatrený príklopom (2) s expandérom (3) a nátrubkom (4), prepojeným s kompenzačným vakom (5), zatiaľ čo v spodnej časti...