Patenty so značkou «solárne»

Solárne zariadenie na zvýšenie energetických prínosov fotovoltických a fototermických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288300

Dátum: 22.07.2015

Autori: Župa Peter, Župa Jaroslav, Tóbik Ján, Župa Ján

MPK: H02S 30/20, F24J 2/38

Značky: prínosov, fotovoltických, energetických, zariadenie, systémov, solárne, zvýšenie, fototermických

Zhrnutie / Anotácia:

Solárne zariadenie je charakteristické tým, že zrkadlové plochy (1) majú proti aktívnym plochám (2) solárnych panelov (3) upevnených na nosnej fixnej konštrukcii (15) nastaviteľný uhol sklonu tak, že horný okraj (4) odrazenej plochy (5) slnečného žiarenia od zrkadlovej plochy (1) sa kryje s hornou hranou (6) aktívnych plôch (2) solárnych panelov (3), zrkadlové plochy (1) sú naklápateľné okolo horizontálnej osi na otočných závesoch (9)...

Nosná konštrukcia pre solárne panely, najmä fotovoltické

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6483

Dátum: 02.08.2013

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: H01L 31/042, F24J 2/54

Značky: nosná, fotovoltické, panely, najmä, konštrukcia, solárne

Text:

...panelov na nosnú konštrukciu pre soláme panely podľa tohto technického riešenia, obr. 2 znázorňuje pohľad zhora na nosnú konštrukciu podľa tohto technického riešenia bez solámych panelov a obr. 3 a a 3 h znázorňuje detail dištančnej konzoly vybavenej otočným uložením v celkovej zostave nosnej konštrukcie podľa tohto technického riešenia.Nosná konštrukcia pre solárne panely podľa tohto technického riešenia, v prikladnom uskutočnení podľa obr....

Solárne zariadenie na zvýšenie energetických prínosov fotovoltických a fototermických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5784

Dátum: 06.07.2011

Autori: Župa Jaroslav, Župa Ján, Župa Peter, Tóbik Ján

MPK: H01L 31/045, F24J 2/38

Značky: zariadenie, fotovoltických, solárne, systémov, zvýšenie, energetických, prínosov, fototermických

Text:

...umiestnených v radoch na fixných konštrukciách tak, že zrkadlové plochy vytvárajú s aktivnymi plochami solámyeh panelov tvar písmena V, a s neaktívnyrni plochami A využijúc už zabudované konštrukcie týchto systémov pričom homé hrany zrkadlových plôch a fotovoltiekých systémov môž u byť na jednej osi.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených obrázkoch je znázomené vyhotovenie solárneho zariadenia, kde na obr. 1 je schernaticky znázornená...

Solárne tepelné zariadenie na výrobu čerstvej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16755

Dátum: 22.01.2010

Autori: Kerschgens Daniel, Sustr Norbert, Gabler-fritz Franz, Waldstein-wartenberg Karl Albrecht

MPK: B01D 1/00, B01D 5/00, B01D 1/22...

Značky: zariadenie, čerstvej, solárne, výrobu, tepelně

Text:

...z nafukovacej fóliovej štruktúry, ktorá vykazuje parabolickú alebo valcovú zrkadlovú fóliu a priehľadnú vstupnú fóliu pre slnečné žiarenie, ktoré spoločne s dvomi bočnými časťami obopínajú dutý priestor, ktorý preniká cez výhrevný úsek kvapalinového okruhu v ohniskovej oblasti zrkadlovej fólie.0010 Z US 4,051,834 boli síce známe systémy solárnych kolektorov, pri ktorých kolektor pozostáva zhornej zóny, priehľadnej pre slnečné žiarenie a z...

Solárne zariadenie aspoň z jedného solárneho modulu s pružným uložením krycej platne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10983

Dátum: 10.01.2010

Autori: Schwarze Sascha Oliver, Schäfer Maik

MPK: H01L 31/042, F24J 2/46, H01L 31/058...

Značky: modulu, solárne, zariadenie, platne, uložením, solárneho, jedného, krycej, aspoň, pružným

Text:

...prvokslúži ako málo deformovateľné uloženie sklenenej tabule. Mäkko pružiacitesniaci prvok je skonštruovaný s uzavretými bunkami a zaručuje nepatrné vracanie tesníaceho ústrojenstva v beztlakovom stave do pôvodnej polohy. Sklenená tabuľa sa zaaretuje s pomocou obopínajúcej ochrany hrán, ku kto rej však nie sú urobené žiadne ďalšie vývody.0005 Tesnenie, tak isto na vyrovnávanie pohybov platní solárneho kolektora, je známe z nemeckého...

Spôsob výroby absorpčného plechu pre solárne kolektory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15658

Dátum: 24.08.2007

Autori: Lacau Anica, Tilset Bente Gilbu, Hallenstvet Merete, Simon Christian Rohne, Denkmann Volker, Siemen Andreas, Oetting Wolf, Schenkel Willi, Blecher Axel

MPK: F24J 2/48

Značky: absorpčného, solárne, spôsob, výroby, kolektory, plechů

Text:

...je úkolom predkladaného vynálezu poskytnúť spôsob výroby absorpčného plechu pre solárne kolektory, pomocou ktorého je možno cenovo priaznivo vyrobiť absorpčný plech s vysoko selektívnym povlakom. Ďalej je úkolom predkladaného vynálezu poskytnúťabsorpčný plech, ktorý je možno vyrobiť cenovo priaznivým postupom.0006 Podľa predkladaného vynálezu sa vyššie uvedený úkol rieši tak, že sa pás pri použití technológie Coul-Coating opatrí...

Montážny systém, najmä pre solárne moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12408

Dátum: 11.06.2007

Autori: Genschorek Gido, Bartelt-muszynski Sven

MPK: F24J 2/52

Značky: najmä, montážny, solárne, moduly, systém

Text:

...Pri vhodnom uskutočnení drážky môže byť deforrnačný uzáver samozrejme tiež spojený silovým záberom.0015 Pripojovacie prvky upevňovacích prostriedkov solámych modulov sú teda u naklapávacieho systému vytvorené párom prlebežných pozdĺžnych drážok profilu usporiadaných s odstupom a rebrá, umiestené protiľahlo na tvarovom kuse, zaberajú-3 svojimi koncami vzdialenými od tvarového kusu vždy do jednej z páru pozdĺžnych drážok držíaku.0016 Vo výhodnom...

Zásobník tepla, najmä pre solárne tepelné zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252731

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24D 11/00, F24J 3/02

Značky: zásobník, solárne, tepelně, najmä, zdroje, tepla

Text:

...horizontálny plošný úsek, totožný s horizontálnym plošným úsekom 12 ďalšiehoštrbinového kanála 10 je zo svojej strednej časti vyústený smerom dolu do jímky 1.4, zatial čo krajný horizontálny plošný úsek, totožný s horizontálnym plošným úsekom 6 prvotného štrbinovéh-o kanála 7 je zo svojej strednej časti, t. j. súosovo s jímkou 14, vyústený smerom hore do centrálnej šachty 15, vyvedenej z dna 3 až ponad strop 4 zásobníka. centrálnou šachtou...