Patenty so značkou «sodného»

Príprava hyalurónanu sodného použitím mutantu Streptococcus zooepidemicus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20725

Dátum: 14.06.2013

Autori: Pagliuca Maurizio, Volpe Felice, Ruggiero Alessandro

MPK: C12P 19/26, C12N 1/20

Značky: mutantů, príprava, použitím, streptococcus, hyalurónanu, zooepidemicus, sodného

Text:

...Ž hľadiska problémov spojených s oplsanými spôsobmi je význam procesu výroby hyalurónanu sodného, ktorý je jednoduchý, ľahko použiteľný a schopný odstrániť nečistoty ako sú proteíny, nukleové kyseliny, endotoxiny, ióny kovov a pod., jasný.0013 Tento vynález sa týka spôsobu výroby hyalurónanu sodného svysokými výťažkami pomocou fermentácie baktérie Streptococcus (depozitné číslo CN CM I-4645) vaeróbnych podmienkach vrastovom médiu...

Liečivý krém z kyseliny fusidovej vyrobený s použitím fusidátu sodného a obsahujúci biopolymér a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13960

Dátum: 12.04.2010

Autori: Chulliel Neelakandan Narayanan, Srinivasan Madhavan, Senthilkumar Kuppusamy, Sulur Vanangamudi Subramaniam

MPK: A61K 31/575, A61K 9/107, A61K 47/36...

Značky: sodného, fusidovej, fusidátu, použitím, krém, vyrobený, biopolymér, spôsob, liečivý, kyseliny, obsahujúci, přípravy

Text:

...obnovy kože späť do jej stavu pred poruchou sa však takmer úplne necháva na prírodu. Preto jednou z kľúčových nevýhod existujúcich prístupov liečby kože je, že sa vystavujú riziku sekundárnych infekcií z dôvodu pomalého zrážania krvi a procesu hojenia rán.0017 Ďalej, podľa štúdia doterajšieho stavu techniky, chýba niekoľko aspektov pri existujúcich predpisovaných dermatologických výrobkoch, používaných na topickú liečbu kožných porúch. To...

Vodné prípravky moxifloxacínu a chloridu sodného, spôsob ich výroby a kombinovaný preparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 285650

Dátum: 23.04.2007

Autori: Eisele Michael, Mahler Hans Friedrich, Kühn Bernd

MPK: A61K 47/02, A61K 31/4709, A61K 9/08...

Značky: chloridů, přípravky, preparát, kombinovaný, spôsob, výroby, moxifloxacínu, sodného, vodné

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné prípravky obsahujú 0,04 až 0,4 % moxifloxacín-hydrochloridu a chlorid sodný a používajú sa ako liečivo alebo na výrobu liečiva na prevenciu alebo ošetrenie bakteriálnych infekcií u ľudí alebo zvierat.

Zariadenie na oddeľovanie ortuti od hydroxidu sodného v chlóralkalických technológiách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7089

Dátum: 12.04.2007

Autori: Bertin Raffaello, Meneghini Giovanni

MPK: C25B 9/00, C25B 1/00

Značky: oddeľovanie, hydroxidů, chlóralkalických, sodného, ortuti, zariadenie, technológiách

Text:

...usmerňujúcimipriehradkami na tri komunikujúce oddelenia rozmiestnené tak, aby tvorili dráhus turbulentným prúdením, pričom oddelenie na strane výstupu Iúhového produktu je vybavené kvapkovacou platničkou abuď stredné oddelenie alebo oddelenie na strane prívodu Iúhového produktu je voliteľné vybavené vnútorným filtrom schopnýmuskutočniť druhú separáciu ortuti.Vjednom výhodnom uskutočnení vnútorný filter zahŕňa vrstvu aktívneho uhlia alebo...

Kryštály lachinimodu sodného a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17658

Dátum: 18.10.2006

Autori: Gurevich Eduard, Laxer Avital, Frenkel Anton

MPK: C07D 215/56

Značky: sodného, lachinimodu, spôsob, výroby, krystaly

Text:

...neprimeraných nepriaznivých vedľajších účinkov (ako je toxicita,podráždenie a alergická reakcia), ktorá je zodpovedá prijateľnému pomeru benefit/riziko.0041 Teda, farmaceutický prijateľný nosič je fannaceuticky prijateľné rozpúšťadlo, suspenzačná látka alebo vehikulum na dodávanie instantných zlúčenln zvieraťu alebo človeku. Výber nosiča sa naplánuje v súvislosti so zamýšľaným spôsobom podávania. Farmaceutickým nosičom sú aj lipozómy.0042...

Spôsob prevádzky destilačnej kolóny na čistenie 1,2-dichlóretánu a na prepojenie odparovania hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13900

Dátum: 07.09.2006

Autori: Benje Michael, Petersen Sven, Kammerhofer Peter

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: sodného, 1,2-dichlóretánu, čistenie, odparovania, hydroxidů, prepojenie, prevádzky, kolony, destilačnej, spôsob

Text:

...zníženie potreby chladiacej vody. 0007 Vynález rieši túto úlohu tak, že kondenzačné teplo bridovej pary, ktoré pripadá destilačnému oddeleniu zložiek, ktoré majú teplotu varu nižšiu než EDC,sa aspoň čiastočne využíva na odparenie hydroxidu sodného, ktorý vzniká pri výrobe chlóru ako vedľajší produkt. Takáto destilačná kolóna je bežnou súčasťou takzvanej kolóny na látky snižšou teplotou varu rovnovážneho VCM-postupu. V rovnovážnom VCM postupe...

Prostriedky na miestne použitie spojujúce fragmenty hyaluronátu sodného a retinoid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5323

Dátum: 27.01.2005

Autori: Saurat Jean-hilaire, Bordat Pascal, Kaya Gürkan

MPK: A61K 8/18, A61K 31/74

Značky: prostriedky, fragmenty, retinoid, spojujúce, miestne, sodného, použitie, hyaluronátu

Text:

...kinasas 1 and 2 are downstream effectors of CD 44 during the activation of NF-kappa B by hyaluronic acid fragments in T-24 carcinoma cells. Journal of Immunoloqy. 164(4) 2053-63, 2000).0007 Bolo dokázané, že HA so strednou molekulovou hmotnosťou(5000 O - 250000 Da) prechádza po aplikácii na myšiu a ľudskú kožu epidermálnou a dermálnou vrstvou. Produkty degradácie sa objavujú v sére 2 hodiny po aplikácii HA na koži. Molekulová hmotnosť...

Zloženie vysoko čistého fondaparinuxu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6374

Dátum: 12.02.2004

Autori: Trouilleux Patrick, Claassen Henricus Cornelis Jozephus, Bastiaansen Petrus Marcus, Branellec Jean-françois, Morello Christian, Potier Pierre

MPK: C07H 1/00, C07H 11/00

Značky: zloženie, sodného, fondaparinuxu, čistého, vysoko

Text:

...ako účinná látka V liekoch.0010 Prekvapivo bolo tiež zistené, že iba jediné použitie aktívneho uhlia umožňuje získať zlúčeniny s dobre stanoviteľným zložením. Tieto zlúčeniny sa dajú získať zo šarži surového fondaparinuxu sodného, v ktorých je obsah fondaparinuxu sodného a príbuzných nečistôt veľmi rozdielny. 0011 Aktívne uhlie je dlho používané na odstránenie plynných a kvapalných nečistôt. Používa sa napríklad na prečistovanie...

Použitie špecifickej dávky fondaparinuxu sodného na liečenie ACS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2487

Dátum: 07.11.2002

Autor: Lensing Anthonie Wilhelmus

MPK: A61P 9/00, A61K 31/7024

Značky: špecifickej, sodného, fondaparinuxu, liečenie, dávky, použitie

Text:

...sodného na liečbu akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST segmentu (Coussement, P.K. et. al., European Heart Journal 2001,Vol. 22 (18), strana 1716-1724).0007 Prekvapivo v rozpore s bežnou praxou v obore bolo teraz zistené, že dávka taká nizka ako 2,5 mg pentasacharidu metyl-O-(2-deoxy-2-sulfoamino-ô-O-sulfo-ot-Dglukopyranosyl)-(1-4)-O-(j 3-D-glukopyranosyluronát)-(1-4)-O-(2-deo×y-2...

Dezinfekčný roztok na báze chlórnanu sodného a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7955

Dátum: 23.07.2002

Autori: Pinza Mario, Marchetti Marcello

MPK: C01B 11/00, A01N 59/00

Značky: dezinfekčný, roztok, přípravy, chlornanů, spôsob, báze, sodného

Text:

...pH 9,8 až približne 10,1. Tento roztok je možné aplikovať na utierku a uzatvárať do hermetickyuzavretého vrecka na neskoršie použitie.0009 Jedným z problémov spojovaných s dezinfekčnými roztokmi na báze chlórnanu sodného je skutočnosť, že ich zloženie nieje možné vopred stanoviť, pretože priemyselné spôsoby výrobychlórnanu poskytujú roztoky, V ktorých je chlórnan sodný sprevádzaný vedľajšími produktmi a východiskovými nateriálmi. Takže,...

Kontinuálny spôsob prípravy C4-C8 alkoxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 281722

Dátum: 18.05.2001

Autori: Scheffer Robert Jan, Wevers Jan Hendrik

MPK: C07C 29/70, C07C 29/74

Značky: kontinuálny, sodného, alkoxidů, c4-c8, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa bezpečný a účinný spôsob prípravy C4-C8 alkoxidu sodného, pri ktorom sa používa menej ako stechiometrické množstvo C4-C8 alkoholu s možnosťou kontinuálneho recyklu nezreagovaného kovového sodíka.

Spôsob spracovania koncentrovaného roztoku siričitanu, síranu a tiosíranu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 279928

Dátum: 07.05.1999

Autor: Gutberlet Heinz

MPK: C01F 11/46, C02F 1/58, B01D 53/34...

Značky: koncentrovaného, sodného, síranu, spôsob, siřičitanu, roztoku, spracovania, tiosíranu

Zhrnutie / Anotácia:

Produktový lúh pochádzajúci z odsírovania dymových plynov sa pridáva k chladiacej vode s pH nižším ako 1 a obsahujúcej kyselinu chlorovodíkovú v predpieracej práčke zariadenia na odsírovanie dymových plynov z elektrárne na uhlí pracujúceho s vápencom, CaCO3 alebo páleným vápnom, CaO, pričom produktový lúh sa odmeriava tak, že zostáva prebytok kyseliny, oxid siričitý, SO2, vzniknutý reakciou siričitanu sodného a tiosíranu sodného s kyselinou...

Spôsob výroby hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 279624

Dátum: 11.01.1999

Autor: Bourgeois Louis

MPK: C01D 1/04, C01D 1/38

Značky: výroby, hydroxidů, spôsob, sodného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hydroxidu sodného elektrodialýzou, v elektrodialyzačnom článku, keď sa voda privádzaná na jednej strane samotná alebo vo forme vodného roztoku hydroxidu sodného do komory článku vymedzenej medzi katiónovou membránou a aniónovým povrchom bipolárnej membrány a na druhej strane vodným roztokom uhličitanu sodného a do komory článku vymedzenej medzi katiónovým povrchom bipolárnej membrány a ďalšou katiónovou membránou disociuje...

Očné kvapky s protizápalovým účinkom na báze 2-[(2,6-dichlórfenyl)amino] fenylacetátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2021

Dátum: 02.12.1998

Autori: Slučiaková Elena, Ambró Jozef

MPK: A61K 31/20, A61K 31/135, A61K 31/03...

Značky: účinkom, sodného, očné, protizápalovým, báze, kvapky, fenylacetátu, 2-[(2,6-dichlórfenyl)amino

Text:

...infekcia.Odvážené množstvá surovín (podľa veľkosti výrobnej šarže) sa za aseptických podmienok rozpustia v sterilizovanej destilovanej vode. Po rozpustení sa roztok doplní sterilizovanou destilovanou vodou na predpísaný objem. Výsledný roztok sa sterilizuje filtráciou cez membránový filter o veľkosti pórov 0,2 m a za aseptických podmienok sa ihned rozdávkuje do sterilných fľaštičiek a uzavrie sterilnými uzávermi. Uzavreté fľaštičky sa...

Frakcia kyseliny hyalurónovej, spôsob výroby frakcie hyaluronátu sodného a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280191

Dátum: 07.06.1995

Autori: Romeo Aurelio, Lorenzi Silvana

MPK: C08B 37/08, A61K 31/73

Značky: výroby, farmaceutický, hyaluronátu, prostriedok, spôsob, kyseliny, sodného, frakcie, hyaluronovej, frakcia

Zhrnutie / Anotácia:

Frakcia kyseliny hyalurónovej alebo jej soli, ktorá má strednú molekulovú hmotnosť v rozmedzí 750 000 až 1 230 000 D a tieto charakteristiky: a) limitné viskozitné číslo v rozmedzí 14,5 až 21 dl/g, b) obsah bielkovín nepresahujúci 0,2 %, vyjadrené ako albumín, c) absorbanciu UV pri 257 nm a pri 280 nm nepresahujúcu 1,0 A.U., merané v 1 % vodnom roztoku, d) dynamickú viskozitu 1 % roztoku v 0,15 M chloride sodnom pri pH 7,0 pomocou rotačného...

Spôsob výroby vodného roztoku hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 280865

Dátum: 12.01.1994

Autor: Bourgeois Louis

MPK: B01D 61/42, C01D 1/04

Značky: vodného, hydroxidů, výroby, spôsob, roztoku, sodného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vodného roztoku hydroxidu sodného elektrodialýzou v elektodialyzačnom článku s bipolárnymi membránami, pri ktorom sa používa vodný roztok (15) sodnej soli odvodenej od kyseliny s pK nižším ako pK kyseliny uhličitej, získaného prechodom vodného roztoku (14) uvedenej kyseliny a vodného roztoku (13) uhličitanu sodného z opačných strán cez katiónovú membránu (12).

Způsob přípravy uhličitanu sodného pro zachycování příměsí plynných směsí, zejména oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270337

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bejček Václav, Wald Jiří, Neužil Lubomír, Vlček Antonín Akademik, Mocek Karel

MPK: C01D 7/35

Značky: směsi, sodného, zachycování, způsob, uhličitanu, siřičitého, oxidů, zejména, přípravy, plynných, příměsí

Text:

...vynálezu odstranäna bez nároků na energií tzv.Odpadnim tepleml. Praktickým uskutečněním různých variant přípravy uhličitenu sodného se dochází k závěru, že způsobem přípravy podle vynálezu vzniká vysoce porézní a tím vysoce reaktívní uhličitan sodný. Reaktivita a stupeň využití /proreagování/ vzniklého uhličítanu sodného byly zjištovány zachycováním S 02 ve směsi s vlhkým vzduchem nad 120 C v diskontinuálním reaktoru. Při dosažení...

Způsob výroby tripolyfosfátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 270316

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lucký Josef

MPK: C01B 25/41

Značky: sodného, způsob, výroby, tripolyfosfátu

Text:

...o dinotrlumíoníúlu o molárním pomönm P i No c- 1.666 je jejich suĺení v rozprołovocí suůárnł o následná kolcinaco zo vzniku kipoiyíosíátu sodnćho. Při tomto spôsobu výroby so zĺskćvú trlpoiyíosiút sodný vo formě zm - tuhých kuiičok. iyto kuiičky jsou isnkostůnne o vykozují malou odolnost proti poškození při monipuloci. snížení sypnć váhy je možno dosáhnout přídovkem látek. která se při zvýłonó topiotě rozkiádąjĺ zo vývoje plynů. ktore...

Způsob analytického stanovení terc. butylkarbonátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 268359

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ferenc Milan, Svobodová Ljuba, Zoula Václav, Köllnerová Zdislava, Šturc Antonín, Míčková Růžena, Strojil Ladislav, Kakáč Bohumil, Hrubý Milan, Pospíšilová Jana, Křepelka Jiří, Trojánek Jan, Jančik Fedir

MPK: G01N 37/00

Značky: stanovení, terč, butylkarbonátu, analytického, sodného, způsob

Text:

...podla vynálezu.a) Stanovení obsahu terc. butylkarbonátu eodného v suspenzí 2 g (m) dobře promíchané suspenze se neváži do 50 ml odměrné banky, pŕídá se 5 ml vody a cca 40 ml methanolu a roztok se dobře promíchá a doplní methanolem po značku. Po promíchání se odpipetuje 10.00 ml roztoku do títračni nádobky, přídá se 20 mlmethanolu a titruje se potenciograficky odměrným roztokom kyeélíny chlorovodíkově(HC 1) (c s 0.1 mel/1) na skleněnou a...

Způsob výroby dithioničitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 266828

Dátum: 12.01.1990

Autori: Stejskal Zdeněk, Kohut Radislav, Doffek Zdeněk

MPK: C01B 17/66

Značky: výroby, způsob, dithioničitanu, sodného

Text:

...teplot a hlavně předávkováním 100 plynného S 02. Velikost redukční nádoby a hmotnost vsádek je konstantng doba redukce je dána klimatickými podmínkami a teplotou chladící vody, to znamená, že v letním období trvá cca 100 minut a v období zimním pak 70 minut. Ukončení redukčního procesu se zjištuje vizuální kontrolou vzhledu roztoku, který podle reglementárního předpisu mábýt mlěčně šedě zbarven s obsahem malých poletujících zbytků...

Způsob sušení vyšších hydrátů uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 266617

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hartman Miloslav, Veselý Václav, Lippert Erich, Mocek Karel, Wald Jiří, Čermák Ján, Erdös Emerich

MPK: C01D 7/32

Značky: sodného, hydrátu, vyšších, sušení, uhličitanu, způsob

Text:

...a následnou rafinací na kalcinovanou sadu. Pro účely odsiřování spalín je kalcinovaná soda málo účinná a hydrogen uhličitan sodný na druhé straně příliš drahý.Urěitou nevýhodou způsobu přípravy aktivního uhličitanu sodného z dekahydrátu uhličitanu sodného je nízká intenzita procesu sušení, zejména při odstraňovaní krystalické vody z tuhé fáze, v níž molární poměr vcdauhličitan sodný nepřesahuje 5.Výše uvedené nevýhody odstraňuje postup...

Způsob přípravy aktivního uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265828

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mocek Karel, Erdös Emerich, Lippert Erich, Beruto Dario

MPK: C01D 7/35

Značky: způsob, uhličitanu, přípravy, sodného, aktivního

Text:

...přeměnit na vysoce aktivní odsiřovací prostředek.Nedostatky dřívějšího způsobu připravy aktivního uhličitanu aodného vzniklého termàlním rozkladem NaHCO 3 odstreňuje způsob přípravy aktivniho uhličitanu sodného z dekahydrátu uhličitanu sodného (přirodně těženého nebo průmyslové vyráběného). Způsob přípravy spočívá v odvodnění dekahydrátu uhličitanu podného alespoň na monohydrát při teplotě pod 32 ° C. Odvodnění lze výhodné provést za...

Čistící prostředek na bázi hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265602

Dátum: 14.11.1989

Autor: Chabiča Zdeněk

MPK: C11D 7/04, C11D 7/06, C11D 7/02...

Značky: čisticí, prostředek, hydroxidů, sodného, bázi

Text:

...účinnou složku hydrid sodný v množství až 20 S hmotnostuích a/nebo oxid sodný V množství až 20 hmotnostních vztaženo k celkové hmotnosti směsi.účinek čisticího prostředku podle vynálezu spočívá v reakci ztuhlé taveniny obsahující hydrid sodný nebo oxid sodný, případně směs ohojíhc s vodou, přičemž reakce probíhá za vývinu tepla a vodíku a čistící proces je podminěn pžítomností vodní fáze. Vývin vodíku urychluje kinetiku reakce na...

Způsob výroby bezvodého síranu sodného a chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 264874

Dátum: 12.09.1989

Autori: Markalous František, Broul Miroslav, Hložný Ladislav, Söhnel Otakar

MPK: C01D 5/08

Značky: bezvodého, výroby, amonného, způsob, sodného, chloridů, síranu

Text:

...způsobu podle vynálezu je nutné vyrobit potřebnou kapalnou fázi ze směsi surovín a vody v poměru daném fázovými rovnováhami a následnou separací vzniklých fází za príslušné teploty. Čistotu produktu je možné zvýšit promýváním krystalů čistou vodou. spojením promývacího filtrátu s předem oddělenou kapalnou fází je možno realizovat přídavek nezbytného množství vody do systému.Volba pracovní teploty v prvním kroku, který produkuje bezvodý...

Způsob výroby uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262948

Dátum: 11.04.1989

Autori: Buryan Petr, Bouška Petr, Dvořák Antonín, Bernard Josef, Dienstl Johan, Antoš Petr, Kordík Miloslav, Holub Zdeněk, Promberger Jan

MPK: C01D 7/18

Značky: výroby, sodného, způsob, uhličitanu

Text:

...výroby uhličitanu sodného působením emoniaku na chlorid sodný za spolupůsobení oxidu uhličitého e vody podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom,že se jako částečný, případně jako úplný zdroj amoniaku a oxidu uhličitého použijí odpadní čpavkové vody s výhodou z tlekového zplynění hnědého uhlí parokyslíkovou směsí.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V tom, že je možné čpevkovou vodu ze zplynění dávkovat do výroby uhličitanu...

Způsob snížení ztrát iontu sodného při odsiřování odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262848

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vejvoda Josef, Hrbek Jiří, Pokorný Jaromír, Hubená Jarmila, Šíl Karel

MPK: B01D 53/34

Značky: iontů, plynů, způsob, ztrát, odsířování, sodného, odpadních, snížení

Text:

...do reaktoru s katexem, na němž se zachyti iont sodný, přičemž katex nasycený sodným iontem se regeneruje kyselinou siříčítou, nejlépe za pretlaku min. 0,05 MPa,připravenou 2 části plynu odcházejiciho z regenerace absorpčniho činidla v odsiřovacim procesu, a kyselá odpadni voda odcházejici ze separace iontu sodného katexem a obsahující kyselinu sírovou, se hygienicky nezávadné likviduje po předchozim přídavku iontu vápenatého.Výhodou vynálezu...

Způsob výroby dithioničitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262192

Dátum: 14.03.1989

Autor: Volný Jindřich

MPK: C01B 17/66

Značky: výroby, způsob, sodného, dithioničitanu

Text:

...trubici se přikapávä postupně 12 ml destilovane vody. V závis~ losti na čase se sleduje změna teploty až do msximálního v-zestupu.Prašnost dithioničitanu změřena přístrojem pro měření prašnosti činí-la 2,40 0/0.Do Dewanovy nádoby se odváží 200 g dithioníčítanu sodneho, ke kterému bylo při~ dáno s následující homogenizací 0,2 g sme si polypropylenu od C 6 do C 90. Do středu navážky se umístí teploměr Cca 3 cm pod povrch. K öidlu tepl-oměru se...

Způsob výroby čistých draselných vodních skel ze sodného vodního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262074

Dátum: 10.02.1989

Autori: Doležal Jiří, Novotný Miloslav

MPK: C01B 33/32

Značky: výroby, čistých, vodního, sodného, způsob, vodních, draselných

Text:

...mol kysličníku draselného, kterýje obsažen v použitém hydroxidu draselném připadlo 2 - 4 moly kysličníku kremičitého obsaženého v zahuštěném roztoku.Tímtr způsobem lze připrałvit prakticky jakékoli čisté draselné vodní sklo.Způsob podle vynálezu je rovněž zřejmý z následujícího příkladu provedení.Vodní sklo sodné tekuté 1 834 g o složení S 102 27 0/0, Nazo 8,16 , H 20 64,84 bylo naředěno 9680 g destilované vody. Takto bylo připraveno 11514 g...

Způsob přípravy dvojsiřičitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 260926

Dátum: 12.01.1989

Autori: Erdös Emerich, Mocek Karel, Vobiš Jiří

MPK: C01D 5/14

Značky: sodného, dvojsiřičitanu, způsob, přípravy

Text:

...popisu CS objevu čis. 26 je známe, že uhličitan sodný - soda existuje ve dvou modifikacíeh - aktívni a neaktivní. Aktívni modifikace sody se vyznačuje velkou rychlostí pohlcováni kysličniku siričitého za vzniku produktu s vysokým obsahem siřičitanu sodného. Aktivní modifikace sody vzniká tehdy, vychází-li se 2 pevného hydrogenuhličitanu sodného, který je tepelně rozkládán v proudu plynu, v němž je parciálni tlak vodní páry omezen, takže při...

Spôsob izolácie 4-fenolsulfonanu sodného z odpadovej vody pri výrobe 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260767

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sohler Ervín, Zervan Ivan, Kovačič Henrich, Lacko Juraj, Vanek Juraj, Poór Robert, Pašteka Peter, Klučovský Pavol, Nasko Vladimír

MPK: C07C 143/46, C07D 237/22

Značky: výrobe, izolácie, spôsob, 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu, 4-fenolsulfonanu, odpadovej, sodného

Text:

...vynálezu spočíva v t-om, že k ,odpadovej vode obsahujúcej chlorid amónny,tł-tenolsulfónan. sodný a iné organické nečistoty sa pridá hydroxid sodný V mólovom pomere k prítomnému chloridu amónnemu 0,05 až 1,2 ku 1 a 0,05 až 0,8 0/0 hąmot. adsorhenta voči odpadovej vode. Ako adsorbent sa môže používat bieliaca hlinka, aktívneuhlie a pod. Zmes sa potom zahustíďia 20 až 50 °/o pôvodného objemu a filtruje sa-.priteplote 60 až 100 °C, čím s.a...

Způsob stanovení obsahu peroxidu a hyperoxidu sodného v soustavě s hydroxidem a uhličitanem sodným

Načítavanie...

Číslo patentu: 259302

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koller Aleš, Staněk Milan, Váňa Pavel

MPK: G01N 25/36

Značky: stanovení, hyperoxidu, obsahu, sodným, sodného, způsob, soustavě, peroxidu, uhličitanem, hydroxidem

Text:

...pžímkou konstantního elektromotorického napětí kyslíku inertního plynu jsou pro stejné vzorky úměrné množství vyloučeného kyslíku.Na obr. 1 je pro větší názornost uvedeno schéma experimentálního uspořádání eperatury. vstahové značky předstsvují10- čištění plynu od mech. úletu Ľ.- měřicí průtočná čidloByl proměřen vzorek Nazoz o hmotnosti 0,0 ĎŠ 6 g v teplotním rozsahu 20 až 720 °C. Na obr. ü. 2 je uveden graf změłené závislosti. Na levé...