Patenty so značkou «sodné»

Způsob výroby sodné soli kyseliny nitriltrimethylenfosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 265354

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lukeš Ivan, Šíp Martin, Zelenka Pavel, Bartoníček Robert

MPK: C07F 9/38

Značky: způsob, nitriltrimethylenfosfonové, kyseliny, výroby, sodné

Text:

...kyseliny chlorovodíkové je sníženo o více jak o polovinu. Použitím pdpadního monomethylesteru kyseliny fosforité a snížením nadbytků reakčních složek se samozřejmě snižují výrobní náklady.schopnost kyseliny nitriltrimethylenfosfonové krystalizovat z nasyceného roztoku je dána řadou faktorů. Navrhovaným postupom se získá volný roztok, který obsahuje 43 až 47 hmot. produktu a neobsahuje formaldehyd a ve větší míře nadbytečnou kyselinu...

Způsob výroby bezvodé krystalické sodné soli 5-chlor-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265250

Dátum: 13.10.1989

Autori: Allen Douglas John Meldrum, O’neill Brian Thomas

MPK: C07D 409/06

Značky: 5-chlor-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamidu, způsob, sodné, krystalické, výroby, bezvodé

Text:

...ilustrují následující příklady provedení, jimiž se však rozsah Vynáluu v žádném směru neomezuje.Příprava 1 Hydratovaná sodná sůl 5 ~ch 1 or-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamiduHydráty uvedené v názvu se připraví postupem podle příkladu Í 0 amerického patentového spisu č. 4 556 672 (Kadin). Alternativně lze postupovat tak, že se 51,2 q (0,16 mol) 5-chlor-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamidu (příklad 8 shora citovaného amerického patentového...

Způsob přípravy sodné soli kys. 1-amido-4-brom-antrachinon-2-sulfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263992

Dátum: 12.05.1989

Autori: Štíhel František, Sotona Vladimír, Vrba Zdeněk

MPK: C07C 143/665

Značky: způsob, přípravy, 1-amido-4-brom-antrachinon-2-sulfonové, sodné

Text:

...1-aminoantrachinonu při teplotě 47 až 52 °C, načež po dokončení bromace a vyloučení pasty síranu kyseliny 1-amino-4-bromantrachínon-z-sulfonové se tato pasta vnáší do vodného roztoku hydroxidu sodného, jehož množství odpovídá 80 až 90 množství potřeb 2ného k neutralizaci a výsledná hodnota pH směsi se upraví na 6 až 8.Výhodou postupu podle vynálezu je to, že nižší množství volného oxidu sírového při sulíonaci společně s obsahom síranu...

Způsob výroby sodné soli sulfonu kyseliny penicilanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262013

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šturc Antonín, Novák Ludvík, Matyášková Marie

MPK: C07D 499/16, C07D 499/18

Značky: kyseliny, způsob, penicilanové, sulfonu, výroby, sodné

Text:

...substance nebo vodného roztoku.Při realizaci zpdsobu podle vynáĺezu se 3 výhodou používá vodného roztoku manganistanu draselného nasyceného při teplotě 15 až 25 °c.Odbornikovi je jasné, že k uvedenému účelu jsou použitelná i další oxidační činidla, například peroxid vodíku, persoli, perkyseliny apod., pokud je lze přesně dávkovat, pokud jsou zdravotně nezávadná, nekomplikuji izolací produktů a lze je spolehlivě oddělit od izolovaného...

Způsob přípravy termostabilní krystalické modifikace sodné soli chromitého 2 ku 1 komplexu kyseliny 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2’-benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 255039

Dátum: 15.02.1988

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 45/16, C09B 67/48

Značky: 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové, termostabilní, chromitého, krystalické, způsob, přípravy, sodné, modifikace, kyseliny, komplexu

Text:

...způsob připrevy termostabilní krystelickě modifikece.Žpůnob převedeni hydratovené formy nestebilní modifikeoe na nehydratovanou formu stabilní moditikace podle vynálenu, . spoöivá vząhřivání hydratoveně formy nestabilní moditikace vevcdnőn prostřodiłpopřípedě za přitomnosti 4 až F hmot. IàCL(vztaieno na hmotnost berviva) na teplotu 130 až 150 ° 0. Způs sob spočíva na základě odliäá rozpustnosti obou moditikací ve vodě nebo ve zředäné solenoe...

Způsob přípravy sodné soli chromitého 2 ku 1 komplexu kyseliny 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 255038

Dátum: 15.02.1988

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 45/16

Značky: přípravy, způsob, komplexu, 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové, chromitého, kyseliny, sodné

Text:

...případě dlouhodobým varem v přepytku hydroxidu sodného,v druhém pak při vykyseleí minerální kyselinou je způsobem čěsteömý rozklad komplexu.Nyní bylo nalezeno, že je možno s výhodou podle vynálezu připrevit sodnou sůl 2 2 1 chromitého komplexu kyseliny 3-methy 1-l-feny 1-5-pyrszolon-4-amo-2-beoové přímo ohromaoí mononstriovő soli kyseliny 3-methylfl-Iomyl-5-Pľrazolon-4-azoäbesoové aehříváním s mravečanem ohromitým v prostředí ápro j 2 Z ....

Způsob čištění sodné soli chromitého 2 : 1 komplexu kyseliny 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 254735

Dátum: 15.01.1988

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 45/16, C09B 67/48

Značky: způsob, komplexu, čištění, chromitého, 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové, kyseliny, sodné

Text:

...Dalším zahříváním se pak vytváří nová krystalická modifikace barviva ve formě jehliček s proměnlivým obsahem vázané vody.Účinnost navrhovaného způsobu čištění sodné soli chromitého komplexu dokumentuje skutečnost,že v případě, že se jeho technologická příprava provádí v prostředí propylenglykolu, je možno využíti tohoto reakčního prostředí a spojit isolaci soli chromitého komplexu s jeho přečištěním.40 g sodné soli 21 chromitého...

Způsob výroby bezvodé sodné soli 19-deoxyagly-kondianemycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254347

Dátum: 15.01.1988

Autor: Moore Bernard

MPK: C07H 3/06

Značky: způsob, 19-deoxyagly-kondianemycinu, sodné, bezvodé, výroby

Text:

...krystalovat,pnovede se druhý stupeň postupu a k suspenzi nebo ke směsi se přidá hexan, aby sežádaný produkt vyloučil z methylenchloridu V maximálně možném množství. Bylo rovněž zjištěno, že hexan nejen že napomáha krystalizaci produktu z methylenchloridu, ale ani neporu.šuje mechanismus tvorby krystalů, který se primárně uplatňuje po zahuštění methýlenchloridového roztoku, je nutné,aby používaný hexan byl rovněž suchý, a obsahoval méně...

Způsob přípravy sodné soli (Z)-3-(hydroxymethylen)-dihydro-2(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253313

Dátum: 12.11.1987

Autor: Jonáš Jaroslav

MPK: C07D 307/60

Značky: přípravy, z)-3-(hydroxymethylen)-dihydro-2(3h)-furanonu, způsob, sodné

Text:

...je polymerní látka, jejíž polymorfie üzce souvisí s geometrickou isomerií na dvojné vazbě CC. Podle literatury připravená sodná sůl se vylučuje jako směsná modifikace (E-2) a podléhá přeměně na stabilní modifikaoi (E). l 3 c NMR spektry a IR spektry v nujolu a byl nalezen způsob přípravy modifikace (Z), která obsahuje pouze čistý isomer sodné soli (z)-3-(hydroxymethy 1 en)dihydro-2(BH)-furanonu, z něhož lze připravit čisté deriváty...

Způsob přípravy sodné soli (E)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238525

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jonáš Jaroslav, Mazal Ctibor

MPK: C07D 307/40

Značky: způsob, e)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2(3h)-furanonu, sodné, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy sodné soli (E)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldehydro-2(3H)-furanonu vzorce I, kterým se sůl podle vynálezu připravuje tak, že se sodná sůl 3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2(3H)-furanonu rozpustí ve vodě nebo v dimethylsulfoxidu nebo v dimethylformamidu a rozpouštědlo se potom odstraní oddestilováním nebo azeotropním oddestilováním. Sodná sůl I je reaktivní nukleofilní činidlo, které umožňuje připravit...

Sodné soli 7- [5-(5-aryl-2-furyi)-2-tetrazolylacetamido]cefalosporánových kyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242013

Dátum: 15.09.1987

Autori: Potrzebowski Marek, Nyfeler Robert, Olliero Dominique, Salhi Ali

MPK: C07D 501/34

Značky: sodné, kyselin, 5-(5-aryl-2-furyi)-2-tetrazolylacetamido]cefalosporánových, spôsob, přípravy

Text:

...prípravy zlüčenín podla vynálezu sa tiež uskutočňuje tak, že sa zo 7-ACK pripraví rozpustná arrorganická sol suspendovaním 7-ACK do 50 vodného tetrahydrofuránu, vodného dioxánu s výhodouvodného acetónu a pridaním vodného Doztoku hydnouhličitanu draselného pri teplote -5 až 5 D C, účelne hydrouhličitanu sodného pri teplote 0 až 5 °C. K takto pripravenej anorganickej soli 7-ACK rozpustenej v uvedených rozpúšťadläch sa pridá chloricl...

Vodný roztok sodné soli šelaku pro zušlechtění kloboučnických polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243877

Dátum: 15.06.1987

Autori: Daníeek Zdenik, Kakáe Zdenik, Zbooílek Aleš

MPK: D06M 15/01

Značky: vodný, polotovarů, zušlechtění, šelaku, sodné, roztok, kloboučnických

Text:

...8, Ba-hexahydro-4-hydroxy-8-(hydroxymetyl)-8-metyl-14-Ja, 7-metanoazulen-3,6-dikarboxylových kyaelin, ktoré za vhodných podmínek vytváří mezi sebou polyesterové vazby. Čím vyšší je stupeň polykondenzace, tím vyšší je výsledný efekt síly natužení zušlechtěných polotovarú.Uvedený nedostatok odstraňuje řešení podle vynálezu, vyułívající též vodného roztoku sodné soli äelaku. Podstatou řešení je, že vodný roztok navíc obsahuje 1,8 až 2,5 g/1...

Způsob čišstění vodného roztoku sodné soli sacharinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238773

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chvalovský Václav, Nondek Lubomír, Schmidt Jaromír

Značky: způsob, roztoku, čišstění, sacharinu, sodné, vodného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění vodného roztoku sodné soli sacharinu, při němž se nechá kontinuálně protékat vodný roztok sodné soli sacharinu o koncentraci 10 až 200 g/l sloupcem uhlíkatého adsorbentu ze skupiny zahrnující aktivní uhlí se specifickým povrchem 400 až 2 000 m2/g a velikostí částic 0,2 až 10 mm, porézní styren-divinylbenzenové kopolymery se specifickým povrchem 100 až 300 m2/g a velikostí částic 0,1 až 2 mm a silikagel modifikovaný chemicky...

Způsob přípravy sodné soli (Z)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238929

Dátum: 16.03.1987

Autori: Jonáš Jaroslav, Mazal Ctibor

MPK: C07D 307/58

Značky: z)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2(3h)-furanonu, způsob, přípravy, sodné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy sodné soli /Z/-3-/hydroxymethylen/-5-methyldihydro-2/3H/-furanonu vzorce I. Tato sůl se podle vynálezu připravuje tak, že se na gama-valerolakton a mravenčan ethylnatý působí kovovým sodíkem nebo hydridem sodným nebo alkoholátem sodným za nízké teploty. Sodná sůl /Z/-3-/hydroxymethylen/-5-methyldihydro-2/3H/-furanonu je reaktivní nukleofilní činidlo, umožňující připravit čisté deriváty...

Způsob výroby krystalické sodné soli cefoperazonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235331

Dátum: 15.01.1987

Autor: Nakanishi Susumu

MPK: C07D 501/12, C07D 501/36

Značky: způsob, sodné, krystalické, výroby, cefoperazonu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby krystalické sodné soli cefoperazonu, který spočívá v tom, že se roztok sodné soli cefoperazonu ve směsi vody a acetonu smísí se směsí acetonu a methylenchloridu.

Způsob přípravy sodné soli m-aminobenzensulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221234

Dátum: 15.01.1986

Autori: Stašek Emanuel, Misař Zdeněk, Vijíř Vladimír

Značky: m-aminobenzensulfonové, přípravy, způsob, kyseliny, sodné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy sodné soli n-aminobenzensulfonové kyseliny redukcí m-nitrobenzensulfonanu sodného železem v prostředí elektrolytu prováděný tak, že se do reakčního prostoru předloží voda nebo část roztoku nitrolátky, přidá se kyselina chlorovodíková, po ohřátí na 85 až 95 °C se přidá železo, výhodně ve formě pilin, a dávkuje se roztok sodné soli m-nitrobenzensulfonové kyseliny za současného sledování potenciálu železných pilin, který je...

Způsob čištění sodné soli 2-(p-aminobenzensulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243600

Dátum: 31.08.1985

Autori: Pištilák Josef, Stejskal Jioí

MPK: C07D 239/69

Značky: 2-(p-aminobenzensulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidinu, sodné, způsob, čištění

Text:

...provedení ilstrují, nikterak však neomezují předmět vynálezu.V 220,0 ml destilované vody se roznííchá 0,2 g prachového zinku a vnese se 200,0 g sodné soli suliadimidínu. Potom se reakční směs vyhřeje na 68 až 70 °C. Po rozpuštění veškeré sodné soli se do reakční směsi vnese 0,5 g aktivního uhlí zbavenêho kysliku. Směs se zfiltruje, filtrát se ochladí na 8 až 11 °C, vykrystalovaný produkt se odsaje,promyje 120,0 ml...

Způsob přípravy sodné nebo amonné kyseliny 3-amino-4-chlorbenzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 220418

Dátum: 15.04.1985

Autori: Morávek Josef, Štěpánek Radislav, Zajíček Miloslav, Březina Vítězslav

Značky: 3-amino-4-chlorbenzoové, přípravy, kyseliny, způsob, sodné, amonné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy solí kyseliny 3-amino-4-chlorbenzoové, která je významnou složkou azokondenzačních pigmentů, katalytickou hydrogenací příslušné soli kyseliny 3-nitro-4-chlorbenzoové ve vodném prostředí za katalytického působení platiny na aktivním uhlí. Zlepšená technologie výroby podle vynálezu, zamezující tvorbě škodlivých odpadů je významná pro barvářskou chemii, výrobu agrochemikálií a farmaceutických látek.

Způsob izolace sodné soli kyseliny dietylmetanilové

Načítavanie...

Číslo patentu: 217233

Dátum: 15.03.1985

Autori: Pscheidt Jiří, Vrána Milan

Značky: izolace, kyseliny, způsob, dietylmetanilové, sodné

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselina dietylmetanilová a její sodná sůl se používá pro výrobu barviv, hlavně však pro výrobu m-aminofenolu, důležitého meziproduktu pro výrobu opticky zjasňujících prostředků kumarinového typu. Izolace kyseliny dietylmetanilové se provádí tak, že se z reakční směsi po etylaci oddělí filtrací chlorid sodný a filtrát se po oddestilování těkavých podílů zředí vodou a/nebo matečnými louhy tak, aby koncentrace chloridu sodného v roztoku byla...

Způsob přípravy sodné soli kyseliny ß-4-methoxybenzoyl-ß-bromakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 215849

Dátum: 20.12.1983

Autori: Mojczek Vlastislav, Kašný Pavel

Značky: přípravy, způsob, kyseliny, ß-4-methoxybenzoyl-ß-bromakrylové, sodné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy sodné soli kyseliny ß-4-methoxybenzoyl-ß-bromakrylové, klinicky užívaného kancerostatika, reakcí sodné soli alkankyseliny s 1 až 8 atomy uhlíku s volnou kyselinou, nejlépe v prostředí směsi acetonu s toluenem, obsahující 40 až 70 % obj. toluenu.