Patenty so značkou «sodná»

Sodná soľ 6-fluoro-3-hydroxy-2-pyrazín karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20444

Dátum: 29.09.2011

Autori: Nakamatsu Namika, Uehara Sayuri, Takeshima Sakiko, Takakura Keiko

MPK: A61K 9/19, A61K 31/4965, A61K 9/08...

Značky: karboxamidu, sodná, 6-fluoro-3-hydroxy-2-pyrazín

Text:

...hydroxidu,všeobecne užívaného ako bázy, a potom produkcie lyofilizovaného preparátu V súlade s bežnou metódou, zaúčelom zlepšenia rozpustnosti zlúčeniny A vo vode. Sodná soľlyofilizovaný koláč so špatnou rozpustnostou, a vyžadoval dlhú dobu na rozpustenie. Konkrétnejšie, pokiaľ bolo pridané rozpúštadlo k lyofilizovanému prípravku, lyofilizovaný koláč sa zmenil na špatne rozpustnú hmotu, ktoré trvalo dlho, než sa rozpustila. Amorfná...

Sodná soľ dietylesteru 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283110

Dátum: 27.12.2002

Autori: Štibrányi Ladislav, Konopíková Marta

MPK: C07F 7/00, C07F 1/04, C07F 1/00...

Značky: kyseliny, přípravy, dietylesteru, spôsob, 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej, sodná

Zhrnutie / Anotácia:

Sodná soľ dietylesteru 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny vzorca (I) a spôsob jej prípravy transesterifikáciou dietylesteru 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny bezvodým octanom sodným pri teplote 90 až 140 °C za súčasného oddestilovávania vznikajúceho etylacetátu.

Kryštalická sodná soľ termisartanu a jej použitie ako antagonistu angiotenzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2247

Dátum: 11.10.2002

Autori: Donsbach Kai, Hof Irmgard

MPK: C07D 235/00, A61P 9/00, A61K 31/4164...

Značky: krystalická, angiotenzínu, termisartanu, antagonistu, použitie, sodná

Text:

...údajom uvedeným vtabuľke l, sa predložený vynález týka kryštalickej sodnej soli telmisartanu, ktorá je charakterizovaná tým, že v röntgenovom práškovom diagrame vykazuje, okrem iného, charakteristické hodnoty d 20,95 Ä, 17,72 Ä, 13,97 Ä a 13,63 Á.Röntgenové práškové diagramy boli vrámci predloženého vynálezu zachytené pomocou Bruker D 8 Advanced s OED ( ortsempñndliche detektor miestne vnímavý detektor)Predložený vynález sa ďalej týka...

Draselná a sodná soľ 0-formyl-karbamáto-(4-0-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylánmo- čoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278946

Dátum: 17.06.1992

Autor: Šimkovič Ivan

MPK: C08B 37/14, C08B 31/00

Značky: sodná, draselná, čoviny, 0-formyl-karbamáto-(4-0-metyl-alfa-d-glukuróno)-beta-d-xylánmo

Zhrnutie / Anotácia:

Draselná a sodná soľ O-formyl-karbamáto-(4-O-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylánmočoviny na báze základných štrukturálnych vzorcov (I) a (II), so stupňom substitúcie 0,1 až 1,4 sa pripraví tak, že (4-O-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylán sa aktivuje v kyseline mravčej počas 5 min. až 2 hod. pri teplote 10 až 30 °C a následne modifikuje s močovinou pri teplote 10 až 30 °C počas 20 až 100 hod., pričom vzájomný hmotnostný pomer...

0-2,3-Dihydroxypropyl-[(4-0-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylán], jeho draselná a sodná soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 278960

Dátum: 15.09.1991

Autor: Šimkovič Ivan

MPK: C08B 37/14, C08B 31/00

Značky: draselná, sodná, 0-2,3-dihydroxypropyl-[(4-0-metyl-alfa-d-glukuróno)-beta-d-xylán

Zhrnutie / Anotácia:

(4-O-Metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylán sa aktivuje v kyseline mravčej, kyseline trifluóretánovej, vode alebo vodnom roztoku kyseliny ako je kyselina chlorovodíková počas 5 min. až 2 hod. pri teplote 10 až 30 °C a následne modifikuje s 1-chlór-2,3-epoxypropánom pri teplote 10 až 30 °C počas 15 min. až 4 hod., pričom vzájomný hmotnostný pomer (4-O-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylánu, rozpúšťadla a 1-chlór-2,3-epoxypropánu je 1 : 15 až 25 : 5...

Draselná a sodná soľ sieťovaného (4-0-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278945

Dátum: 15.09.1991

Autor: Šimkovič Ivan

MPK: C08B 37/14, C08B 31/00

Značky: 4-0-metyl-alfa-d-glukuróno)-beta-d-xylánu, sodná, sieťovaného, draselná

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava draselnej a sodnej soli sieťovaného (4-O-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylánu na báze základných štrukturálnych vzorcov (I), (II) alebo (III), so stupňom substitúcie 0,1 až 2,2 tak, že (4-O-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylán sa aktivuje vo vodnom roztoku hydroxidu draselného alebo sodného počas 5 min. až 2 hod. pri teplote 10 až 30 °C a následne modifikuje s 1-chlór-2,3-epoxypropánom pri teplote 10 až 30 °C počas 15 min. až 4 hod.,...

Krystalická sodná sůl cis-permethrinové kyseliny a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269408

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Tichý Miloš, Závada Jiří, Prošek Zdeněk, Votava Vladimír, Stibor Ivan, Dolanský Vladimír, Kadeřábek Vladimír, Veselý Ivan

MPK: A01N 53/00

Značky: kyseliny, sodná, přípravy, způsob, její, krystalická, cis-permethrinové

Text:

...54 ml 46 5 hmot. vodného roztoku hydroxidu eodnáho. Teplota roakční směsi,která zhoustla vyloučeným salon sodně soli, sanovolně vzrostla na 46 °C. Dalším ohřeven na 80 až 85 °G došlo k rozpuätění soli a vytvoření honogenní vodná ráze. Směa br la mtenzivně míohána 5 min., organické die byla oddělena. Ke lcrystalizečnín pokusu byly odebirány ąlikvoty (10 s vodná fáze). Doba lcryatalizace byla vždy 48 hod. , natočně 1 on 1 byly oatře odsáty,...

Sodná sol sulfoalkyllignínu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267384

Dátum: 12.02.1990

Autori: Telyševa Galina, Pastýr Ján, Ebringerová Anna

MPK: C08H 5/02

Značky: přípravy, spôsob, sodná, sulfoalkyllignínu

Text:

...vo vode łgkondenzované deriváty lignínu) sa môže použi ako silnokyslý iónomenič s možnosťou recyklovania.Príprava sotlitcj soli sulĺottlkyllignínu podľa vynálezu má prednosti v tom, že na dosiahnutie požadovaného obsahu sulĺoalkylskupín 10,4 až 100 hmot. sa éteriíikácia nemusí opakovať,doba reakcie u prípravy sulfoetyllignínu je skrátená na 3 hodiny v porovnaní napr. s prípravou metyllignínu s dimetylsulíátom, kde trvá 10 hodín a 5 až...

Polysírový ester glykosaminoglykanu, resp. jeho sodná sůl a způsob výroby těchto látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265558

Dátum: 13.10.1989

Autori: Franc Zdeněk, Grimová Jaroslava, Zemanová Ivana, Roubal Zdeněk, Maturová Eva, Krajíčková Jana

MPK: C07H 11/00

Značky: způsob, látek, výroby, glykosaminoglykanu, ester, polysírový, těchto, resp, sodná

Text:

...prekurzory použity D-l(14 C)-glukosamin a L-(5-3 H)-prolin. V kolagenní frakci byl stanoven hydroxyprolin a izolován 3 H-hydroxyprolin. Z frakce proteoglykanové byly izolovány proteoglykany a stanoven obsah bílkovin, hexosaminu a zjíšřována radioaktivitat 140-glukosaminu a 3 H-prolinu jako míra inkorporace radioaktivních prekurzorü do bílkovinné a polysacharidové složky proteoglykanú. Ze získaných výsledků vyplynulo, že v přítomnosti...

Sodná sol D-glukuróno-(1-6)beta-D-gluko-(1-3)-beta-D-glukánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257391

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tihlárik Karol, Masler Ladislav, Šandula Jozef

MPK: C07H 7/02

Značky: d-glukuróno-(1-6)beta-d-gluko-(1-3)-beta-d-glukánu, sodná

Text:

...a cez hrdlo banky sa privádza počas 36 h plynny oxid dusičitý, generovaný vo vyvíjacej banke pomalým pridävaním 40 ml 85 0/0 hmot. kyseliny dusičnej k 4 U g dusitanu sodného. Po uplynutí reakčnej doby sa zvyšok činidla a plyné splodiny odsajü, produkt suspenduje v 50 m 1 vody a pridá sa roztok 0,3 g tetrahydroborltanu sodného v 1 U ml vody.Po 3 h stätí za občasného premiešame a po ukončení penenia sa roztok okyselí...