Patenty so značkou «snížení»

Prostředek na snížení úniku formaldehydu z lignocelulozových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270269

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hubatsch Horst, Mikšová Filomena, Doležal Jaroslav

MPK: C09J 3/16, C08L 61/24

Značky: lignocelulózových, formaldehydu, materiálů, úniku, prostředek, snížení

Text:

...reagovat s 88 až 160 hmot. díly močoviny a 38 až 69 hmot. díly, vody při teplotä .i 00 už 65 °c, pH 7,5 až 9,5 po dobu 1 až 5 h. Reakční směs se stobilizuJe hydrozidem amonným v množství 6 až 9 hmot. díly /210 ł/ o zohledí na expediöní teplotu.Výše uvedený proetředek ve směsi e močovinoformeldohydovými lepidly zvyšuje odolnost vytvrzenóho lepidlo proti hydrolýze o snižuJe únik ťormldohydu. zedmónn u pryskyřioe s nižším mol pomärem.Výhoda...

Způsob snížení objemu kaverny plynodynamického projevu v predisponovaných horninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269863

Dátum: 14.05.1990

Autor: Brožík Jindřich

MPK: G01V 1/104

Značky: snížení, plynodynamického, projevů, horninách, způsob, kaverny, predisponovaných, objemu

Text:

...dúlního díla přechodovou vrstvou,která se vyznačuje částečným porušením predisponovand horniny, prováseným čáetečnouztrátou vnitřního napětí blokovaného plynu. Jediné v oblasti pŕechodové vrstvy dochází pri prekročení llohrovy obálky l částečném porušení její struktury. čéetečným odplyněním predisponované horniny v oblasti pŕechodové vrstvy, to je poklesom vnitřního napětí. dojde k poklesu oolkového napětí pět do oblasti vymezené touto...

Způsob snížení kyselosti eluátu po eluci kovů, zejména uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269468

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baloun Stanislav, Zdvořák Jaroslav, Hrb Karel, Holub Jaroslav, Parobek Pavel, Urbánek Ludvík

MPK: C01G 43/00

Značky: zejména, kovů, snížení, kyselosti, eluátů, uranu, způsob, eluci

Text:

...nebo zpět mimo kontury louženě oblasti ložiska, po předchozí separaci urenu, případně jiných kovů,- nebo na. neutrelizaoi vápnem či vápence e čištění před vypouštěním do vodoteče.Realizací účinného promytí anexu od kyseliny před elucí uramz, případně jiných kovů, způsobem podla vynálezu dojdeke snížení epotřeby čpavlcu, resp. louhn sodného, případně sady při zpracování łqselého eluátu, e tím i ke snížení solnostní nsdbilnnoe z elnčně...

Způsob snížení prášivosti sušených produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269274

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nový Daniel, Friml Zdeněk, Baum Zdeněk, Moravec Vlastimil, Dočkal Petr, Votápek Václav

MPK: C09K 3/22

Značky: snížení, produktů, sušených, způsob, prášivostí

Text:

...0,05 až 10 ž hmot. vztaženo na upravovany produkt, ve tormš jemne rozptýlených častíc, což se výhodou provádí náatŕikem dvoulátkovou tryskou, kde hnací plyn je vzduch neboąpára., a to přímo do sušicí komory, pneumatické dopravy, před nebo za cyklony, do rluídního lože, a nebo se tento neionogenní tenzid přímo zamíchá do ueušeného produktu. uPráškové produkty takto upravené Jsou sypké a neprášivéupo dlouhodobém skladování, ta. po delší době...

Způsob snížení rizika samovznícení stařin v nadloží dobývaného porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269078

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bilan Zdeněk, Schreiber Petr, Šebesta Jiří

MPK: E21F 5/00

Značky: rizika, snížení, dobývaného, nadloží, porubu, samovznícení, stařin, způsob

Text:

...způsob snížení rizika samovznícení stařin v nadloží dobývaného porubu při vícelávkovém dobývání uhelné sloje stěnováním podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že ve výdušné třídě přídatnými tlaky, za zachování stejného objemového průtoku větrů, se vyrovná tlakový spád na nákratších spojnicích mezi vtažnou a výdušnou třídou. Přídatné tlaky je možno vytvořit například prvky pozitivní regulace větrního proudu, což jsou zařízení,...

Obvod pro snížení výkonových ztrát impulsního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268921

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rataj Miroslav

MPK: H03K 17/08

Značky: impulsního, výkonových, obvod, ztrát, spínače, snížení

Text:

...je připoje na tlumivka. Příklad vynalezeného obvodu je na připojeněm výkresu.Napájecím zdrojem l napětí je například sítový uoměrňovač. Řízený impulsní spínač g, tranzistor typu vodivosti NPN, je připojen přes primární vinutí inpulsníhc transformátoru 1 na napájecí zdroj l napětí. Obvod snižující výkonové ztráty impulsního spínače g je tvořen kondenzátorem 5, diodou Ž, rezistorem É e tlumivkou 7.Činnost obvodu probíhá následovněV době...

Způsob snížení vlivu dobývání na důlní díla v předpolí porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268454

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lucák Otakar, Požár Josef

MPK: E21D 13/02

Značky: díla, předpolí, důlní, dobývání, způsob, vlivů, snížení, porubu

Text:

...u mechsnizovaných výztuží.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob snížení vlivu dobývaní na důlní díla v předpolí porubu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že porub, který se přibližuje k důlnímu dílu, se při půdorysné vzdálenosti 50 až 80 m od dnlního díla rozdälí jednou nebo více dělicími ohodbami na dva nebo více kratších porubů o dělce 30 až 50 m, které se dobývají postupně, a to tak, že k dñlňímu dílu v dobývanés 1...

Zařízení pro snížení rizika havárie stropní sítě chmelnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268388

Dátum: 14.03.1990

Autor: Březina Josef

MPK: A01G 17/06

Značky: chmelnice, snížení, sítě, stropní, havárie, zařízení, rizika

Text:

...v náryse, obr. 2 v bokoryse základní část, tedy průvlak, zařízení pro snížení rizika havárie stropní sítě chmelnice podle vynálezu, obr. 3 znázorňuje schematicky v nàryse celé příkladné provedení zařízení a obr. 4 znázorňuje schematicky celé zařízení včetně uchycení ke kotevníuu úchytu.Do míst, kde je stropní sit chmelnice uchycena na kotevní úchyt Q, je zařazeno zařízení pro snížení rizika havárie stropní sítě chmelnice podle vynalezu,...

Přísada pro snížení povrchového napětí chromovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 268307

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dostál Jaroslav, Záruba Jiří, Kühnl Zbyněk, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/04

Značky: prísada, napětí, chromovacích, lázni, povrchového, snížení

Text:

...studiem jejich vlastností se však prokázalo, že průchodem elektrického proudu dochází k urychleněmu Odbourávání.Popsané nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom.že příaada pro snížení povrchového napětí chromovacích lázní se skládá z 0,5 až 15 hmot. solí perfluorovaných monokarboxylových kyselín nebo perfluorovaných alkylsulfonových kyselín s alkylem o 8 až 18 uhlícíoh, případně směsi obou, s...

Činidlo pro hydrofilizaci, zlepšení barvitelnosti a snížení žmolkování polyesterů, zejména ve formě vláken a fólí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267585

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kozel Tomáš, Kubánek Vladimír, Lochman Lubomír, Miklas Zdeněk

MPK: D06M 13/50

Značky: hydrofilizaci, zejména, snížení, zlepšení, barvitelnosti, žmolkování, formě, polyesterů, vláken, fólí, činidlo

Text:

...je založen na rcakci alkalických alkoxidů s polymerem obsahujícím esterové skupiny za přítomnosti látok, které silně zvyšují reaktivitu těchto slkoxídů. Při tomto ovlivnění reaktivíty alkoxidů hraje podstatnou ulohu elektrodonorovú schopnost aktívační přísady. Jako aktívační přísndy pro nlkoxidy jsou vhodné především mono anebo oligoethery, například tetrahydrofuran,1, 2-dimethoxyethan, dimethylother tetraethylenglykolu, dále amidy...

Způsob snížení obsahu draslíku v dodekahydrátu síranu amonno-hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 267577

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hložný Ladislav, Broul Miroslav

MPK: C01F 7/76

Značky: amonno-hlinitého, síranu, způsob, draslíku, snížení, obsahu, dodekahydrátu

Text:

...kyseliny sírová.vynález je založen na zjištění, že běžně prováděnou krystalizací za účelem odstranění příměsí jiných prvků lze využít i k odstranění draslíku přídevkem další vhodné složky i když dosavadní publikovaná práce, které tento problém řešily přídavkem kyseliny sírové v množství do 2,5 5 hmot., toto řešení zavrhly.Navržený způsob úpravy vstupních podmínek krystalizace nejen že umožňuje odstranit ve zvýšené míře draslík, ale navíc...

Zařízení k snížení přenosu vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 267898

Dátum: 12.02.1990

Autori: Neradová Eva, Nechanický Jaroš

MPK: B27B 3/26

Značky: snížení, vibrací, zařízení, přenosu

Text:

...předbíhajícího se pohonu udržuje mínímální úhlové pootočení. Vypíná bud napájení elektromotoru Z ve statoru nebo zařazuje skluzové odpory do rotoru asynchronního elektromotoru 1. Vypínání lze provádět vzduchovými stykači nebo polovodičovými prvky. Toto provedení nevyžaduje žádné mechanické úpravy, ale vyžacuje nejčastější zásahy regulátoru.Podle jiného provedení jsou na hlavním klikovém hřídeli rámových pil umístěny snímače Ž úhlu...

Zapojení pro snížení energtických ztrát svařovacích agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266681

Dátum: 12.01.1990

Autori: Struška Josef, Drastich Horymír

MPK: B23K 9/32

Značky: svařovacích, energtických, snížení, ztrát, agregátu, zapojení

Text:

...vedení napájení łQ,například 380/220 V, 50 Hz je zapojen hlavní vypínač §,za kterým jsou v přívoduke svářecímu agregátu 1 zapojeny spínací kontakty akčního členu §.Za hlavní vypínač § je rovněž připojen zdroj bezpečného napětí g a přívod k cívoe akčního členu Q přes spínscí kontakt relé koncového stupně §.Výstup 2 svářecího agregátu 1 je připojen jednak na svařovací kleště a jednak na vstup řídícího obvodu ł.Výstup řídícího obvodu l je...

Způsob snížení obsahu sulfidů v odpadních vodách ze zpracování fosilních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263918

Dátum: 12.05.1989

Autori: Fišer Jiří, Drázský Josef, Tomek Jindřich, Fuchs Petr

MPK: C02F 1/58

Značky: zpracování, odpadních, způsob, fosilních, vodách, obsahu, sulfidů, snížení, palív

Text:

...objemového dílu vzduchu na 1 objemový díl vody. Zvýšení rychlostí proudění vody se d-osáhne průchodem vody místem zúžení průtočné plochy, přičemž voda může prochazet opakované jedním místem zúžené průtvočuné plochy, nebo několika mís 2ty zúžení průtočné plochy zařazenýmí za sebou.Způsob podle vynálezu jednak odstraňuje shora uvedené nedostatky, to jest náročnost na provozní hmoty a vysoke investiční náklady, jednak jej lze také použít k...

Způsob snížení obsahu nežádoucích příměsí v barvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 263625

Dátum: 11.04.1989

Autori: Havel Miroslav, Poláčková Eliška, Veselý Miloslav, Janeček Miroslav

MPK: C09B 67/54

Značky: nežádoucích, obsahu, způsob, barvivech, snížení, příměsí

Text:

...tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že při separaci organických barviv z krystalizační či reakční směsi se před filtrací či odstředěním přidá k suspenzi barviva nasycený roztok stejného barviva. Tento roztok se připraví rozpuštěním předem separované pasty nebo ještě nezfiltrované suspenze barviva ve vodě za případného přídavku chloridu sodného. Čím menší koncentrace,tím nižší koncentrace těchto látek je pak obsažena v kapalné...

Zařízení pro snížení obsahu příměsí při sklizni podřezávaných rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263037

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: obsahu, zařízení, rostlin, příměsí, snížení, podřezávaných, sklizni

Text:

...výkyvně pomoci výkyvného ramene 1, V Za oběžným sběračem Q je uspořádána před sklízeoím stolem ł mezera Q, kterou částečně vyplnujívjednak sběrací prsty łg oběžného sběrače Q, jed nak odebírací prsty Lg odebiracího bubnu 3, uspoříäaného bud pevné nad sklízecím stolom L, nebo spojeného pomocí spojovací konzoly Q s oběžnýmsběračem Q, uspořádaným na výkyvném ramenu 1a uloženěm rovněž nad sklízecím stolom Ä.V případě provedení oběžného sběrače Q...

Způsob snížení ztrát iontu sodného při odsiřování odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262848

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrbek Jiří, Pokorný Jaromír, Šíl Karel, Hubená Jarmila, Vejvoda Josef

MPK: B01D 53/34

Značky: odpadních, ztrát, způsob, sodného, odsířování, snížení, plynů, iontů

Text:

...do reaktoru s katexem, na němž se zachyti iont sodný, přičemž katex nasycený sodným iontem se regeneruje kyselinou siříčítou, nejlépe za pretlaku min. 0,05 MPa,připravenou 2 části plynu odcházejiciho z regenerace absorpčniho činidla v odsiřovacim procesu, a kyselá odpadni voda odcházejici ze separace iontu sodného katexem a obsahující kyselinu sírovou, se hygienicky nezávadné likviduje po předchozim přídavku iontu vápenatého.Výhodou vynálezu...

Zařízení pro snížení negativních účinků dopadových sil přepravovaného materiálu na pásový dopravník v jeho dopadovém místě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262819

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ulbrich Milan, Svítek Milan, Löffler Robert, Kovář Jiří, Bouška Bedřich

MPK: B65G 15/60

Značky: negativních, pásový, dopadovém, přepravovaného, zařízení, materiálů, účinků, dopravník, snížení, místě, dopadových

Text:

...zvýši jejich životnost a podstatné sníží náklady na jejich údržbu, opravy a výměna.Příklad provedení zařízení pro snížení negativních účinků dopadových sil přepravovaného materiálu na pásový dopravník v jeho dopadovém místě je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr.1 je znázorněn axonometrický pohled na zařízení, na obr.2 jeho bokorys j a na obr.3 jeho půdorys.Zařízení je tvořeno dopadovým rámem 1 s pevně uchycenými vodícími válečky...

Zařízení pro snížení hladiny hluku u vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262028

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sekanina Oldřich, Baják Zdeněk, Bezděčík Rudolf, Mikulenka Jiří

MPK: C14B 1/40

Značky: strojů, hluku, snížení, hladiny, zařízení, měkčicích, vibračních

Text:

...vzniká při vlastním měkčicím procesu, tj. nárazy výčnělků spodních měkčicích nástrojů do dopravníků s usní, dosahuje hladina hluku takové intenzity, která negativně působí na okolí a pracovníky obsluhující stroj.Uvedenou nevýhodu odstraňuje zařízení podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že na spodním rámu u spodních252 uza měkčicíoh nástrojů jsou připevněny opěry pro vedení spodníhoa horního dopravníku tak, že horní dopravník se...

Způsob snížení samozápalnosti organolithného iniciátoru polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 261968

Dátum: 10.02.1989

Autori: Reiss Jiří, Janko Jaromír, Pleska Alexander, Sufčák Miloslav, Čermák Jiří, Kuchynka Petr

MPK: C08F 4/48

Značky: snížení, iniciátorů, způsob, organolithného, polymerace, samozápalnosti

Text:

...na oxidovaném povrchu ochrannou vrstvič« ku. Ochranný prostředek lze přimisit jak do reakční násady při přípravě iniciátoru, tak i do iniciátoru izolovaného od přebytku lithia.Účinek ochranného prostředků podle vynalezu vzrůstá s jeho množst-vím přimíšeným k iniciátoru až do poměru, kdy je samozápalnost zcela potlačena. Horní hranicemnožství ochranného prostředku přimíšené~ ho k iniciátoru není určena účinkem na snížení samozápalnosti,...

Zařízení ke snížení kusovitosti těžené horniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261588

Dátum: 10.02.1989

Autor: Huňka Jan

MPK: E02F 9/00

Značky: horniny, zařízení, kusovitosti, těžené, snížení

Text:

...agregátu pohonu rotoru od hnaného prvku uloženého na hřídeli rotoru, lze zařízení výhodné umístit i do omezeného prostoru zemních strojů při umožnění údržby pomocí montážních mechanismü, přičemž je zajištěno úplné rozevření rotorů drtiče pro volný průchod těžené horniny na dopadové místo pod drtičem. °Na výkreeu je v příkledném provedení sohématicky znázorněn předmět vynálezu kde na obr. 1 je v nárysu znázorněno schéma obou drtících jednotek...

Způsob snížení solnosti odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 260811

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kosmák Milan, Vacková Blanka

MPK: C02F 1/28

Značky: odpadních, solnosti, způsob, snížení

Text:

...dojde ke vznikup částečně kondenzačního produktu, který se projeví vzníken polo 260 811koloidni sraženiny v.rozmezí pH 7,5 w 9, optimálně při pH 8.-Vznikajici sraženina má značné adsorpčni schopnosti. Adsorbuije v odpadní vodě rozpuštěné solí z 18 ~tí až 20 rti procent při každém cyklu» Opakovânim lze dosáhnout 90 účinnosti. Adsorpčně nasyoenou sraženinu je pak možno oddělitkoagulaci, sedimentaci a filtraci. Urychleni sbalení...

Zařízení pro snížení ztrát chemikálií a kovů v provozech chemických a elektrochemických úprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 259903

Dátum: 15.11.1988

Autori: Stručovský Jiří, Mainer Petr, Laudát Dalimil

MPK: B08B 3/02

Značky: chemických, kovů, chemikálií, provozech, zařízení, úprav, elektrochemických, snížení, ztrát

Text:

...To má za následok snížení strojních investic na vlastní oplachový systém při současné úspoře stavebního prostoru.zjednodušením oplachcvého systému dojde ke snížení spotřeby oplachových vod a následně ke zmenšení rozměrů zneškodňovací stanice. Z toho plynou další úspory strojních a stavebních investic a provozních nákladů zahrnující zneškodňovací chemikálie s elektrickou energií pro pohon míchadel a čerpacích zařízení. IEkonomická výhodnost...

Zařízení ke snížení nepravidelnosti dávkování sypače

Načítavanie...

Číslo patentu: 258282

Dátum: 16.08.1988

Autor: Polák Jan

MPK: E01H 10/00, E01C 19/20

Značky: sypače, nepravidelnosti, dávkování, snížení, zařízení

Text:

...ne neku větší množství Ieteriálu a tato neprevidelnoet v dávkování ,je pak na závadu při. malých nnožatvích poaypováho materiálu, zejména chemického.Uvedenou závadu podstatné snižuje řeěení podle vynálezu, jehož podstate spočívav ton, že na část äneku nad rometedle v místě výeypného otvorujsou vloženy další šnekovlce ee stejný etoupáním. ry rozdělí tuto část änekového dopravníku ne kratšíúseky, čímž ee zauezí seeypávání včtěího množství...

Způsob snížení potřebného množství tepla a chladicí vody při termodynamických sorpčních uzavřených procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258044

Dátum: 15.07.1988

Autori: Lange Manfred, Förster Hans, Strauss Ingrid, Petrick Karl-heinz, Pocher Bernhard, Fricka Eva

MPK: F25B 15/00

Značky: sorpčních, tepla, chladicí, potřebného, snížení, množství, při, procesech, termodynamických, uzavřených, způsob

Text:

.... npyroe npennoqrnwennuoe pemenue nx onHonpeMeHHoro HCHOHBSOBBHHH rennocoepxanua HGCKOHBKH npoyxronoroxon oxaauaaemca nocpencraou pnnuoro coeneHun pacnonoxeunum ownensuo ODOCHTBHLHHX nerasawopon ownocnwensuo npomexanua nonemamero erasaunn pacrnopa, npuqeu ona npn Hánnunn uećxonbkux necopöe« pon waxxe nonnu ÓMTB npHaHecop 6 epy c cauoň Husxoň reMnepaTypoä Hauąna ecopóuun. Opocuwenbnbm erasawopm pacnonbmem npn swan npyr nan pyroM....

Zařízení pro snížení radiální síly u spirálních čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244276

Dátum: 01.05.1988

Autori: Štofko Miroslav, Repeák Vladimír, Cempa Štefan

MPK: F04D 29/40

Značky: spirálních, snížení, čerpadel, síly, zařízení, radiální

Text:

...nevýhody v podstatě odstraňuje vynález, kterým je zařízení pro snížení radiální síly u spirálníoh čerpadel, sestávající ze spirálního tělesa, ve kterém je vytvořen obvodem oběžného kola uloženého na hřídeli a vnitřním povrchem spirálního tělesa nesymetrický průtočný kanál napojený na prostor výtlačného hrdla, jehož podstata spočívá v tom, že prostor výtlačného hrdla je propojen s průtočným kanálem spirálního tělesa alespoň v jednom...

Chladicí vložka pro snížení vlivu fázového rozhraní na účinnost elektrochemické protikorozní ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 257177

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mokrá Miluše, Veselá Ludmila, Novák Pavel, Bartel Vlastimil, Payer Vladimír, Podval Jaroslav

MPK: C23F 13/00

Značky: ochrany, fázového, snížení, účinnost, chladicí, elektrochemické, protikorozní, vložka, rozhraní, vlivů

Text:

...chráněné zařízení vyrobeno z korozněodolného materiálu kvůli potižím v pásmu fázového rozhraní, lze použitím chladící vložky podle vynálezu vyrobit celé toto zařízení z jiného, levnějšího materiálu.Příklady provedení chladící nebo izolační vložky podle vynálezu jsou na připojeném výkresu. Na obr. 1 je znázorněn podélný řez chladící vložkou upevněnou na přívodni nebo odvodní trubce topného hadu, procházejícího hladinou lázně. Na obr....

Zařízení ke snížení hluku u obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256904

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tröger Johannes

MPK: B23Q 11/08

Značky: snížení, obráběcích, strojů, zařízení, hluku

Text:

...ynpaaneumn noroxou noaxa na neunúnpymmen sneueure Š pacnonoxeu xonuenoů suxnmuawenb. Bp npeua paöowu ycrpoňcwna saroronxą noaew ~ C 8 j( HHCTDYMEHTY HOCPBIICTBOM TDBHCIIODTHDYIOIIIHX QIIGMÉHTOB. HPP STOM E 963 KOH.uenoň auxnmqarenh nonaeTcaynpaanammnü Hmnýnbc, Gnarogapa xoropony cmawuü aosyx nocrynaem qepes xanan nqnaun aosyxa nqepes owaepcrua 3 nosymuym KaMepy nnn 3 necxonbxo npsnymnm xanep. , . - . - qepea wpancnoprnponxy saroronxa...

Prostředek k snížení emise formaldehydu z rozpouštědlových formaldehydových kondenzačních pryskyřic a technických produktů na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255681

Dátum: 15.03.1988

Autori: Černý Jaroslav, Piskla Štefan, Drábek Jan, Ďurišová Júlia, Šíma Milan, Ferenčík Igor

MPK: C09D 3/54, C09D 3/50

Značky: kondenzačních, formaldehydových, prostředek, produktů, formaldehydu, bázi, technických, jejich, emise, snížení, pryskyřic, rozpouštědlových

Text:

...k dosažení antiemisních účinků, přičemž její použitelnost je vázána na přítomnost specifikovaných alkoholu, alkyléteralkoholů a alkyléter alkoholesterů. Taková řešení dosud nebylo v líteratuře publikováno. Výhodou prostředku podle vynálezu je mimořádně jednoduchá příprava z běžně dostupných surovín, jednoduchá aplikace a především vysoký účinek při malých přídavcích, 3 255681které prakticky neovlivňují funkční vlastnosti formaldehydových...

Zařízení pro snížení teploty spalin odcházejících z cyklotermického oběhu pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 255570

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lebduška Josef, Vaněček Václav, Limpouch Bohuslav

MPK: A21B 1/00

Značky: pekařské, teploty, oběhu, cyklotermického, zařízení, spalin, snížení, odcházejících

Text:

...pro výstup spalín, nejlépe před sací ventilátor,potrubím,v němž je opět zabudován uzavírací a regulační orgán.Novým řešením se dosáhne snížení teploty spalín odcházejících z cyklotermického oběhu,a tím snížení komínové ztráty bez nutnosti přídavného zařízení, pouze novým zapojením vytápěcích těles.Na výkrese je schematicky znázorněno zařízení ke snížení teploty spalín odcházejících z cyklotermického oběhu podle vynálezu.Pečicím prostorem l...

Způsob snížení koncentrace vodíkových iontů v kyselém aniontovém eluátu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254803

Dátum: 15.02.1988

Autori: Parobek Pavel, Plevač Stanislav, Baloun Stanislav

MPK: B01J 41/08

Značky: aniontovém, snížení, způsob, tohoto, provádění, iontů, eluátů, koncentrace, zapojení, kyselém, způsobu, vodíkových

Text:

...určeného k přípravě kyselého aniontového elučního roztoku. Katex nasorbovaný vodíkovými ionty se eluuje a promývá s výhodou nadbilančním roztokem z elučně srážecího okruhu.Podstata zapojení podle vynálezu, které je zařazeno do technologického procesu eluce uranu a které lze zapojit v kontinuálním nebo diskontinuálním uspořádání, spočívá v tom, že je tvořeno prvním a druhým stupněm přípravy aniontového kyselěho elučního roztoku, mezi...