Patenty so značkou «snímání»

Zařízení pro snímání polohy a kontroly přítomnosti skřipce u tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260224

Dátum: 15.12.1998

Autori: Veselka Jiří, Gavlák Jan

MPK: D03D 47/24

Značky: přítomnosti, tkacích, kontroly, zařízení, skřipce, strojů, polohy, snímání

Text:

...i menší změny technických parametrů důležitých pro bezporuchový chod stroje, jejichž včasnou korekcí se předejde vážným poruchám. Například úbytek tlaku v tlumičích, tlumících doletovou rychlost skřipce.Tyto skutečnosti chrání stroj před jeho poškozením, čímž je dosaženo zvýšení jeho výkonu a snížení finančních nákladů na opravy a údržbu.Další význaky a výhody zařízení podle vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení schematicky...

Zařízení pro snímání velikosti lisovací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 270737

Dátum: 12.07.1990

Autor: Ton Evžen

MPK: B30B 15/22

Značky: zařízení, velikostí, snímání, síly, lisovací

Text:

...tlaćném pístu, přičemž měrný člen je přes průohodku spojen 5 deskou plošných spojů.Výhodou použití tenzometriokého snímače je, že snímání velikosti lisovací síly je velmi přesné, dává dlouhodobě stále hodnoty indikovaná lisovací síly, v provozu nevyžaduje údržbu a je v podstatě bezporuchové.Vzhledem k požadavku dlouhodobě stabilních a přesných údajů o velikosti lisovací síly bylo řešeno snímání lisovací síly prostřednictvím měrneho členu 5...

Zařízení pro ustavování a snímání papírových kelímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270646

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pavlovič Jaroslav, Smitka Josef, Květoň Jan, Nový Bohumír

MPK: B65G 47/00, B65G 47/22

Značky: papírových, snímání, ustavování, zařízení, kelímků

Text:

...pepirovýoh kelimko mimo dosah rotačnich kuželových nástrojů a pouzder proti nim seěřujicich. Do profilu rotačnioh kuželových nástrojů jsoupepirove kelimky vedený nebo z profilu vyvedeny tečně lopatkami nesenými řetězce. Přechod mezi stole a profilem rotačniho kuželového nástroje umožňuje výřez ve stole. ve kterém rotečni kuželový nástroj vykoná spolu s karueelovitým pohybom plynule i vertikálně pohyb pro ponořeni nebo vynořeni se z...

Zařízení pro snímání polohy usní u koželužských průběžných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270634

Dátum: 12.07.1990

Autori: Janda Vladimír, Moravec Radoslav, Patík Ivan, Zadražil Jan

MPK: C14B 1/58

Značky: snímání, polohy, průběžných, zařízení, strojů, koželužských, usní

Text:

...případně konce usně při průchodu strojom, přičemž při poeunutí usne obsluhou proti smeru pohybu dopravníku nedojde k poškození zařízení a snímač svým výstupom kromě indíkace polołq usne může řídit činnost koželužského stroje.Příkledné provedení zařízení pro snímaní polohy usní podlevynálezu je znázorněno na výkresoch, kde na obr. l je znázorněn bokorya zařízením, na obr. 2 bokorys zařízením v okamžiku aepnutí snímače e na obr. 3 nárye...

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270023

Dátum: 13.06.1990

Autori: Řehulek Ladislav, Tkáč Ivan, Dzierža Emil, Hrubý Jaroslav, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/26

Značky: koncových, snímání, zařízení, mechanizované, poloh, sekce, přesouvacího, výztuže

Text:

...rovinou B-B. Obr. 2 a 3 jsou provsdeny v jiném měřítku než obr. l.Zařízení pro snímaní koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizovená výztu že ja tvořeno tyčí l, ktsri je spojená s píetnioí gg například čepsm. Tyč l je uloženáva vedení 2 v prostoru pod přeaouvaoím válcem g. Kolem tyče L je uapořídana delené objímka gł. ktere je součástí vedení 1. Do objímky 1 jsou vložený alespoň dva snímača łll. głg, například jazýčkove kontakty....

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269472

Dátum: 11.04.1990

Autori: Malchárek Josef, Krulík Jiří, Hrubý Jaroslav, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/26

Značky: poloh, mechanizované, zařízení, přesouvacího, výztuže, sekce, snímání, koncových

Text:

...poloh přeeouvacího zařízení eakce aechanizovaně výz tuže je tvořeno tyčí 3 levou a tyčí 3 pravou, ktoré jsou epejeny e píetnící šg přeaouvacího válce 3, například čepea, a jeou eoučaetí přeaouvacího zařízení eakce. Tyč 1 leváje ulozene v trubce il e tyč g pravá v truboe 53 vedení 5, uaíetčnea v prostoru pod přesouvecíe vólcen Q. V trubce gł, popřipedč i v trubce 55 jaou provedeny otvory pro vložení pouzdra §, v něaž je upevnčna alespoň...

Zařízení na snímání burelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269440

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera Antonín, Bartoš Tomáš

MPK: C01G 45/02

Značky: zařízení, burelu, snímání

Text:

...hroty. Kývavý (kmitavý) pohyb dolního výkyvného rámu je obstarávén napr. elektrickým motorem s klikovým mechanismem. Blok títanových elektrod s ulpělým burelem ae spouätí mezi vodicí tyče pevného rámu. Když spodní hrana titenových elektrod dosáhne úrovně hrotú, uvede se pohyblivý rám do kývavěho (kmitavého) pohybu ve směru kolmém na plochu titanových elektrod. Blok titenových elektrod se postupně spouští. Hroty upevněné ne nosných...

Zařízení pro snímání napínací síly pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269403

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kuhn Jan

MPK: B65G 23/44

Značky: dopravníku, snímání, zařízení, pásového, síly, napínací

Text:

...s napínacím ústrojím je zajistit, aby tahová sila T 2 na sbihající straně-poháněcího bubnu gmě 1 a vždy alespoň minlmální hodnotu Thin ni pro snímaní napínaci síly-í-Ědečítá v každém okamžiku ve svem díferenciálním členu i od signálu vstupujíciho na první vstup 5 signál vstupující na druhý vstup g. Signál vstupující na první vstup § 1 nese informaci o klidové sile TA na obvodu napínacího bubnun-u-tnou pro bezprokluzový rozběh. Pro tento...

Zařízení pro snímání teploty tekutého kovu termočlánkem v licí pánvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268612

Dátum: 14.03.1990

Autori: Burda Karel, Adamec Karel

MPK: B22D 2/00

Značky: teploty, snímání, zařízení, licí, termočlánkem, panví, tekutého

Text:

...služby v tepelně velmi exponovaném prostoru. Při předem pevné nastavené poloze licí pánve umožňuje toto zařízení, aby termočlánek byl zasouvén ve stejném místě a se stejnou hloubkou ponoru. Získané údaje o teplotách jsou pak souměřítelné, nezatížené subjektivním lidským faktorem a přispívají k objektivízaci technologického procesu.Zařízení podle vynálezu je v praktickém příkladu provedení schematicky znázorněno ne připojeném výkresu,...

Čidlo pro snímání polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267650

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jašek Petr

MPK: B23Q 35/24

Značky: snímání, polohy, čidlo

Text:

...od požadované polohy svařovázaíCílem vynálezu je konstrukce čidla pro snímání polohy, kterou se dosáhne podstatné snížení indikovaná chyby.Podstata čidla pro snímání polohy podle vynálezu spočívá v tom, že snimací kolečko je uloženo na záväsné ose výkyvně spojené přes spojovací rameno s centrální osou.Výhodou čidla pro snimání polohy podle vynálozu je snížení chyby indilcovąné hodnoty dané možností vychálení centrální osy snímaoího kolečka...

Zapojení pro snímání polohy pístnice přesouvacího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267518

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dzierža Emil, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/26

Značky: polohy, přesouvacího, snímání, válce, zapojení, pístnice

Text:

...výztužo a. tratě porubovóho dopravniku. Na prvni Vedení. J tlakové pracovni kalmllny, připojonó k pistnicovému prostoru 29 přosouvacího válce l,je napojon parná tlnkowiý szrínzač ll nebo na druhó vedení ĺ 4 tlakové pracovni. lcapaliny,připojení k pistovómu prostoru EQ přesolxvaoíłxo válce l, je napojen druhý tlnkový .uimač . Připawxö může být na pxwmi vedení. 2 tlakové pracovní. lcapaliny .napojen prvni tlakový snímač 31 a na. druhé vedení. i...

Elektroda ke snímání sítnicových biopotenciálů oka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266433

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lešťák Ján

MPK: A61B 3/10

Značky: sítnicových, snímání, biopotenciálů, elektroda

Text:

...povrchem dolního víčka oka ostrý úhel a mající na vrchní straně připevněn stínící kabel. Všechny hrany kontaktní části i části pro odvod signálu jsou zaoblené.Je-li elektroda z kovu, který je pro sliznioi oka dráždivý, je opatřena povlakem z potravinářského cínu.Výhodou elektrody podle vynálezu je, že nedeformuje obraz,vzniklý na sítnici vyšetřovaného oka, oko nedráždí ani ho nikterak nepoškozuje. Navíc je tato elektroda výrobně jednoduchá a...

Zařízení k bezkontaktnímu snímání teploty z povrchu vyhřívaného válce většího průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266422

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ženožička Milan, Baják Karel

MPK: C14B 1/54

Značky: snímání, teploty, většího, válce, bezkontaktnímu, průměru, zařízení, vyhřívaného, povrchu

Text:

...čepy 12. Ve snímaucún tčlese gg a transformátorovém oleji gl je upevněno čidlo gg s izolační destičkou gg zakrytovanou krytem gg. Výklopné pouzdro 1 ve snímacím tělese gg a ochranný kryt gg tvoří jeden pevný celek, který je otočně uložen na čepu 11 v konzole lg, přičemž jeho základní poloha je dána předepnutou pružinou lg. Šñdlo gg je pomocí vodiče gg napojeno na neznázorněný regulátor teploty a snímací těleso gg je pak vodičem g 1...

Uložení tlačného silového snímače pro snímání signnálů u závěsných vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 265893

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mrozek Zbyněk, Žmija Zbyhněv, Kovalczyk Věslav

MPK: G01G 3/12

Značky: signnálů, tlačného, snímání, závěsných, uložení, snímače, silového

Text:

...řez rovinou A~A z obr. 1.Na připojených výkreeech etrukce uložení tlačného silovNa čele vnějšího vodícího pouzdra g je V jeho oee upevněn, 1, zde termoelektrický tlačný snímač. Do vnějšíno vodícíno pouzdra 3 je hybně uloženo vnitřní vodící pouzdro 1 se vzájemným uložením H 6/7. Čelní plocha vnitřního vodícího použdra 1 je uložéna na dotyku snímače 1. Vnější vodíoí pouzdro g je spojene e hornín pohybovým kloubem 2 šesti eymetrioky rozložeš nými...

Zařízení pro vyhodnocení a snímání polohy světelné stopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265721

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šimeček Tomislav, Kvasnica Milan

MPK: G02B 17/06, G07C 9/00

Značky: polohy, světelné, snímání, zařízení, stopy, vyhodnocení

Text:

...za účelem zvýšení citlivosti zařízení je vhodné před vyhodnocovací zařízení zařadit synchronní zesilovačese stejnou pracovní írekvencí jako je frekvence přerušování světelné stopy.Při podílovém měření plošného a odraženého optického svazku z optického dělicĺho členu tvořenćho polopropustným zrcadlem se ve srovnání se známým provedením, s použitím optického klĺnu, zvětšuje podílový signál a tím i rozlišovací schopnost zařízení prakticky na...

Zařízení pro snímání otáček trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265582

Dátum: 13.10.1989

Autori: Raba František, Šebek Zdeněk

MPK: G01P 3/481, H03K 7/06

Značky: otáček, trakčních, zařízení, snímání, vozidel

Text:

...napřKjako tranzistorový oscilátor s oscilačním obvodem v kolektoru tranzistoru,s nímž do série je připojeno vazební vinutí Q a přes magnetický obvod tvořený tyčovým magnetickým jádrem 3 vinutí snímací cívky 5, k níž je paralelné pŕipojen kondenzátor Q. Dále sestává 2 detektoru Q se signálovým vstupem Ě a napájecím vstupem 5, který je realizován např. jako emitorový sledovač s velkým vstupním cdporem, který pracuje jako demodulátor. Tvarovací...

Zapojení pro snímání polohy odměřovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265576

Dátum: 13.10.1989

Autori: Farník Jan, Kaprálek Alexandr, Mašek Karel

MPK: G05D 3/20

Značky: odměřovacích, prvků, snímání, polohy, zapojení

Text:

...prvku ll je spojen se vstupem gł třetího přizpůsobcvacího obvodu 1. Druhý výstup łłQg druhého odměřovacího prvku ll je připojen na vstup §ł čtvrtého přizpůsobovacího obvodu 3. Výstup ggł prvního přizpůsobovacího obvodu 3, výstup ggł druhého přizpůsobovacího obvodu É, výstup ggł třetího přizpůsobovacího obvodu 3 a výstup âgł čtvrtého přizpůsobovacího obvodu Q jsou po řadě spojený s prvním gł, druhým 53, třetím 5 a čtvrtým 53 datovým...