Patenty so značkou «snímačov»

Mobilný univerzálny merací systém tlakov v partikulárnych materiáloch a spôsob kalibrácie tlakových snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7283

Dátum: 03.11.2015

Autori: Peciar Marián, Fekete Roman, Peciar Peter

MPK: G01L 1/00, G01L 7/00

Značky: systém, kalibrácie, materiáloch, spôsob, partikulárnych, tlakových, univerzálny, mobilný, merací, tlakov, snímačov

Text:

...partikulámu látku, pre rôzne hĺbky vrstvy materiálu a pri rôznych zaťaženiach. Na rozdiel od spojitého prostredia, kde sa tlak šíri vo všetkých smeroch rovnako (Pascalov zákon), V tlakových poliach v zrnitých materiáloch takéto zjednodušenie nemožno použiť a je treba merací systém na zaťaženie membrány sústavou diskrétnych silových účinkov naprogramovať. Veľkosť odozvy závisí od Veľkosti zaťaženia, hrúbky vrstvy zrnitého materiálu a...

Zariadenie, systém a spôsob spracovania údajov zo snímačov kódov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6237

Dátum: 02.10.2012

Autori: Ravas Stanislav, Tomlain Ján, Tomlain Juraj

MPK: G06K 7/00, H04L 29/00, H04L 12/00...

Značky: spracovania, spôsob, údajov, snímačov, zariadenie, kódov, systém

Text:

...kapacít na nadradenej úrovni, sprehľadňuje systém a zvyšuje flexibilitu nasadenia nových snímačov a čítačiek. Systém je pripravený aj na prípadne nove druhy kódov, keďže v zariadení sa k akémukoľvek kódu pripája identifikácia snímača, resp. identifikácia čítacieho portu a takto vytvorený tag je ľahko spracovateľný. Tiež pripojenie údaju o presnom čase snímania má veľký význam pri synchronizácii a vyhodnocovaní procesov V priemysle a...

Spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojením termistorových snímačov v rozdeľovačoch vykurovacích nákladov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5462

Dátum: 07.06.2010

Autori: Perko Pavol, Schwartz Ladislav

MPK: G01K 17/00, G01K 7/16, F24D 19/00...

Značky: vykurovacích, zapojením, termistorových, rozdeľovačoch, výslednej, snímačov, spôsob, nákladov, získania, signálu, charakteristiky, výstupného

Text:

...nákladov na vykurovanie, kde na obr. l je zobrazené zapojenie terrnistorového snímača do mostíka a v tab. l je konkrétny príklad fungovania snímača a na obr. 2 je zobrazený priebeh vyžiareného výkonu vykurovacieho telesa od jeho teploty a na obr. 3 je zobrazený priebeh napätia na mostíku V závislosti od teploty vykurovacieho telesa podľa tab. l tohto úžitkového vzoru.Uvedenú nevýhodu odstraňuje riešenie podľa obr. 1 tohto úžitkového...

Prístroj na stanovenie časového oneskorenia medzi signálmi snímačov hlavného prúdu prúdenia a bočného prúdu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4629

Dátum: 15.09.2006

Autori: Buess Christian, Harnoncourt Georg

MPK: A61B 5/08

Značky: stanovenie, hlavného, snímačov, medzi, plynů, oneskorenia, prúdu, signálmi, bočného, časového, prístroj, prúdenia

Text:

...prúdovej trubice. Rýchlosť prúdenia sa určuje s použitímkde F je rýchlosť prúdenia plynu, t 1 a tz predstavujú doby prechodu proti a po smere prúdu a k je konštanta, ktorá závisína mechanických rozmeroch snímača prúdenia.Pri konci dýchacej trubice (1) sa malá časť prúdenia hlavného prúdu dodáva do systému bočného prúdu. S použitím plynovej pumpy (12) bočné prúdové prúdenie (9) prechádza jedným alebo niekoľkými plynovými analyzátormi (11)....

Nosič dát s čipom a množstvom snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14084

Dátum: 06.12.2005

Autori: Paeschke Manfred, Wagner Mathias, Muth Oliver, Nguyen Kim, Knebel Michael, Wille Thomas

MPK: G06K 19/07, G06K 19/077, G06K 19/073...

Značky: množstvom, nosič, snímačov, čipom

Text:

...znakov definovaných v nároku 1.0014 Vynález je založený na poznani. že procesor čipu je nielen vhodný na príjem a aktiváciu konvenčných signálov vyskytujúcich sa v kontaktnej väzbe, alebo bezkontaktnej indukčnej komunikácii, ale aj pre signály dodávané fyzikálne nezávislým spôsobom snímačmi čipu, ktoré sú integrované na čipe. Týmto spôsobom sú konvenčné možnosti komunikácie sprevádzané ďalšímimožnosťami komunikácie s čipom. ktorý...

Usporiadanie snímačov a spôsob riadenia automatickej prevodovky s dvojitou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5960

Dátum: 16.09.2005

Autori: Rühle Günter, Glatthaar Josef, Damm Ansgar, Fähland Jörg, Seufert Martin, Beck Matthias, Herdle Lothar, Hofmann Rainer, Cappelmann Bernd

MPK: F16H 61/04

Značky: převodovky, spojkou, snímačov, spôsob, dvojitou, riadenia, usporiadanie, automatickej

Text:

...prevodu, druhú jednotku snímania otáčok na vstupnej strane usporiadanú na druhom vstupnom hriadeli druheho parciálneho prevodu, a jednu jednotku snímania otáčok na poháňanej strane usporiadanú na poháňanom hriadeli spojenom s pohonom rozvodovky alebo na výstupnom hriadeli, ktorý jetrvalo spojený s poháňaným hriadeľom, ktorá je zväčša senzitívna na počet otáčok a smerotáčania. Jednotka snímania otáčok na strane náhonu a obidve jednotky...

Automatizovaný dávkovač so sústavou snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14574

Dátum: 13.07.2005

Autori: Mok Kin Lun, Ng Hong, Mok King Lun

MPK: H03K 17/94, A47K 10/36

Značky: dávkovač, sústavou, snímačov, automatizovaný

Text:

...pravdepodobne, pretože, ako je opísane v skôr spomenutom dokumente, ruka používateľa už je vo výške dávkovača. To môže mať za následok zníženie úrovne hygieny v prípade, ak sa dávkovača po sebe dotkne niekoľko0008 Taktiež, pretože podľa skôr spomenutého dokumentu je intenzita IČ žiarenia vysielaného z vysielača zdanlivo konštantná (okrem možných výkyvov zdôvodu nízkeho napätia batérie), takáto konštrukcia pri napájani z batérií (a nie zo...

Zariadenie na montáž a upevnenie parkovacích snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3741

Dátum: 06.04.2004

Autori: Weise Falk, Ammon Michael, Katzer Ulrich

MPK: B60R 19/48, B60R 11/00, F16B 21/07...

Značky: zariadenie, snímačov, upevnenie, parkovacích, montáž

Text:

...časť nárazníku je teraz prostredníctvom ultrazvukového zvárania pevne spojená s nárazníkovou krycou doskou, ktorá má v oblasti parkovacích snímačov zodpovedajúce vybranie. Potom je parkovací snímač zatlačený do prvej zaskakovacej polohy uloženia a nadväzne je takto skompletovaná nárazníková krycia doska nalakovaná. Tým sa zabezpečí. že povrchová plocha nárazníkovej krycej dosky a parkovacieho snímača majú presne rovnakú farbu.Po...

Kontinuálny kotúčový postup výroby elektrochemických snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1886

Dátum: 30.10.2003

Autori: Robertson Emma-louise, Armstrong Malcolm Gordon, O'reilly Thomas Joseph, Mitchell Darren Iain, Davies Oliver William Hardwicke, Sim Andrew Graham, Marshall Robert, Yeudall Robert Malcolm

MPK: B41M 3/00

Značky: snímačov, elektrochemických, kotúčový, kontinuálny, výroby, postup

Text:

...znakom a registračnými znakmi X.Obr. 21 B je schématický pohľad na jeden rad v snímačovom pláte s karbónovým registračným znakom X.Obr. 2 lC je schématický pohľad na jeden rad v snímačovom pláte s izolačným registračným znakom X prekrývajúci karbónový registračný znak X.Obr. 22 je schématický diagram parametrov X, Y a q používaných k registrácii kotúčových tlačových procesov.Obr. 23 je schéma ilustrujúca postupnosť krokov V...

Zariadenie na ochranu elektródových snímačov hladiny kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 229

Dátum: 09.09.1993

Autori: Peisker Ivan, Boháč Zdeněk, Veselý Miloslav

MPK: G01F 23/24, G01F 15/00, G01F 15/12...

Značky: snímačov, elektrodových, kvapalín, zariadenie, hladiny, ochranu

Text:

...výparů,které projde otvory podél elektrod nad oddélovací pŕepážku. Prídavné prstence pro zvýšení účinku ochranného prostoru lze proelektrody s kruhovým průŕezem zhotovit napŕ. z ploché pryže vetvaru mezikruží se zmenšeným vnitřním prúměrem tak, aby je bylo možno na snímací elektrody tesne nasunout. Podobné lze řešit upevnéní pŕídavných prstencú í u elektrod s jiným prúŕezem než kruhovým, t.j. zhotovených např. ze ćtyŕhranu, šestihranu...

Zariadenie na upevnenie snímačov pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278088

Dátum: 16.12.1992

Autori: Patočka Josef, Vitamvás Zdeněk

MPK: G01K 1/14, G01K 1/00, G01K 1/02...

Značky: rozdelovača, poměrového, snímačov, nákladov, zariadenie, upevnenie, vykurovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z komôrky (4) na meracie snímače, umiestnenej v tepelne vodivom kryte (5) v prvej časti (3) tepelne vodivého puzdra, ktorá je rozoberateľne spojená s ďalšou časťou (1) tepelne vodivého puzdra. Tepelne vodivé puzdro je v tvare strmeňa a jeho ďalšia časť (1) je pevne spojená s jedným dielom (7) tepelne izolujúceho krytu, ktorý je cez pružné výstupky (9) spojený s ďalším dielom (8) tepelne izolujúceho krytu, na prekrytie prvej...

Zariadenie na testovanie snímačov točivého momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242201

Dátum: 15.09.1987

Autor: Krumphanzl Vladimar

MPK: G01L 3/04

Značky: snímačov, testovanie, zariadenie, momentu, točivého

Text:

...jjinenr ielreho motora 15 je ukotvená prostredí vom presuvného upevňovacieho elementu ii n hornej úchytnej lišty 17 na pákn 7. Paka 7 je opatrená nabojom, ktorým je nasunutá na vreteno 2, ktoré je spojené spojkon s jedným. Š~ 0 íi.(30 iš etalonového snímača tocivého momentu..tento snímač je elekironicky, hriadeľového typu a jeho druhý KGHÍBC je spojený spojkou s vretenom 3. Medzi vretenizmi 3 aje pomocou spojok pnpojený prevádzkový...

Držiak snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251508

Dátum: 16.07.1987

Autori: Ceľuch Ján, Kvietok Anton

MPK: B25J 19/00

Značky: snímačov, držiak

Text:

...opnutě snímač-e s ochrannými štítmi. Objímka je itchytená na valcovú časť zváracieho horaka pomocou fixujúceho člena.Illavné výhody -držialka snímačov opr-oti doterajšírn riešeniain podľa tohoto vynálezu spočívajú v -torn, že tento držiak snímačov je konštrukčne aj výrvobne jednoduchší, malého .tvaru, ľahký, a tým je možné zvýšiť zaťaženie konloového člena riobota a môžeme ho konštruovať .pre rôzne uihly otáčania.Na pripojených obrázkoch je...

Kapacitný merný člen silových snímačov na doskách s dvojstrannými plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 248075

Dátum: 15.01.1987

Autori: Floch Jozef, Bulla Pavol

MPK: G01L 1/14

Značky: dvojstrannými, plošnými, kapacitný, snímačov, silových, doskách, člen, spojmi, měrný

Text:

...snímačov na doskách s dvojstrannými pl-ošnými spojmi V pozdlžnom reze, na obr. 2 je znázornený V pôdorysnom pohľade kapacitný merný člen silových sní 4mačov na doskách s dvojstrarrnými gplošnými spojmi.Kapacitný merný člen silovýoh snímačov na doskách s -dvojstrannými plošnými spojmi pozostáva z prvej pevnej elektródy 4,ktorá je umiestnená na vnútornej strane zá-kladnej dosky s dvojstrannými plošnými spojmi 1, na ktorej sú umiestnené aj...

Prezoraditeľná clonka indukčných snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234067

Dátum: 01.10.1986

Autori: Urban Pavol, Zelina Pavol

MPK: G05D 3/00

Značky: indukčných, snímačov, clonka, prezoraditeľná

Zhrnutie / Anotácia:

Prezoraditeľná clonka indukčných snímačov určená najmä pre indikáciu polôh pohyblivých častí posuvných jednotiek priemyselných manipulátorov a robotov podľa vynálezu je vytvorená telesom clonky z nemagnetického kovu, ktorého aktívny výstupok kopíruje aktívne vybratie indukčného snímača a z opačnej strany vytvorený osadzujúci výstupok kopíruje drážkové vybratie otvoreného obdĺžnikového alebo štvorcového tvaru. V osadzujúcom výstupku je uložený...

Zariadenie na spracovanie výstupných signálov optických snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226556

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hrúz Branislav, Kuvik Ján

Značky: optických, výstupných, spracovanie, signálov, snímačov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spracovanie výstupných signálov optických snímačov vyznačené tým, že vstup (1) impulzu pre začiatok a koniec meranie je cez jednotku (3) úpravy vstupných signálov a prepínač (4) inverzie signálu pripojený na synchrónny automat (5), súčasne je jednotka (3) úpravy vstupných signálov cez invertor (15) signálu napojená na prepínač (4) inverzie signálu, vstup (2) elektrických vzorkovacích impulzov je napojený cez jednotku (3) úpravy...

Zapojenie pre meranie teploty prostredníctvom kombinovaných snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219155

Dátum: 01.06.1985

Autori: Vojtek Štefan, Badiar Stanislav, Štanc Stanislav

Značky: snímačov, prostredníctvom, meranie, teploty, kombinovaných, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém merania teploty prostredníctvom kombinovaných snímačov, zložených z termoelektrických článkov a odporových teplomerov. Podstata vynálezu spočíva v spôsobe trvalého napájania odporových teplomerov cez termoelektrické články, pri ktorom napájací prúd nevplýva na merané teploty z termočlánkov. Vynález možno použiť v energetike a chemickom priemysle. Vo všeobecnosti ho možno použiť všade tam, kde sa merajú teploty pomocou...