Patenty so značkou «snímače»

Spôsob merania pre snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15105

Dátum: 12.05.2010

Autor: Kisker Erhard

MPK: G01B 7/24, G01D 5/14, G01L 3/10...

Značky: snímače, spôsob, merania

Text:

...na faktor odtienenia je možné znížiť na odtienenie magnetického poľa, čo znižuje jeho náklady a hmotnosť. Ďalej je možné, merať tri uvedené veličiny len s jedným snímačomprakticky súčasne. To je priaznivé z hľadiska nákladov a úsporné z hľadiska miesta. 0009 Vynález je v nasledujúcom texte bližšie opísaný V súvislosti s vyobrazeniami.Obr. l vyhotovenie snímača, pozostávajúce z materiálu (3) snímača, znázomeného šrafovane, elektrických...

Uložení snímače otáček na přírubovém brzdovém elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270494

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lenc Jindřich, Ryšánek Zdeněk

MPK: H02K 11/00

Značky: snímače, otáček, uložení, brzdovém, elektromotorů, přírubovém

Text:

...je tvořen alespoň jednou vldlicovou optoelektronlckou zivot-ou g uloženou nehybnč na přední straně stacionàrního dílu 2.3 a rotační clonou 3 upravenou na včtrákovóm kotouči g. Rotační clona g může být vytvořena jako prstonec. například z durolu. ktorý je pevnč přlmontovan. například přlnýtován k větrákovámu kotouči g. Po obvodu prstence jsou vytvořeny v pravidelných roztečích zuby 1 a mozery g. Výhodnějäí provedení spočíva v tom. že rotační...

Převodník signálu z induktivního snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270391

Dátum: 13.06.1990

Autori: Prchlík Vojtěch, Moučka František, Vávra Zdeněk

MPK: G01B 7/03

Značky: polohy, snímače, induktivního, převodník, signálu

Text:

...zesilovače 3 a výstup druheho denoduldtoru g je spojen s drum vstupe diterencidlního zesilovače ą. Výstup dirersneidlního sesilovsäe 3 je pŕipojenna vstup resulttoru 5, jeho výstup je spejen se vstupen nspätevd-írekvenčního prevodníku z. Výstup napätově-trekvenčního prevodník z je připojen na první vstup ispulsni-ídzeveho prevodníku 1,na jeho druhý vstup je připojen první výstup senerdtoru g hodinove frekvence. První výstup...

Mechanická část snímače souřadnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270303

Dátum: 13.06.1990

Autor: Krajča Ivan

MPK: G06K 7/015

Značky: snímače, souřadnic, mechanická, část

Text:

...materiálu, ka snímacím válećkům. odpadá trení mezi koulí e prítlačnou kledkou a trení v uložení prítlaćné kladky. ktere způaobuje nepłeanoet enímání. To Je charekterizováno tím, že uepcrádaním mechenismu podle vynalezu ee dosahuje podetetná vyáäí preanoeti než u doaavadních provedení. Navrhovaným ueporádáním odpadá nutnoet pouzití ptítlacne kladky a eíla potřebné pro prítlek koule na snímaní válečky je zsbezpočena eilovým půeobením...

Zapojení pro zpracování signálu útkového snímače u skřipcových nebo jehlových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270055

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ústí Nad Orlicí, Pírko Jan, Ústí Nad, Novotný Otakar

MPK: D03D 51/34

Značky: útkového, strojů, snímače, signálu, skřipcových, jehlových, zpracování, tkacích, zapojení

Text:

...výhodne. kdyžzesilovač ma nastavitelná maximální ze sĺlení.Na základě těchto opatření dochází k výhodnů lrekvenční úpravč signálu útkového snímače. přičemž v obou íazích - prohos a dopĺnaní - je signál ampíitudovč normalizován. To umožňuje jednoznačnč detekovat přítomnost útku v obou fasfch pomocí hčžných piezoeiektrlckých snímačů při různých rychlosbech pohybu příze.Bloková schćrna příkladneho zapojení podle vynález je na obr. 1. kde...

Zařízení snímače pneumatické utahovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269942

Dátum: 14.05.1990

Autori: Růžička Miroslav, Suchý Josef

MPK: B25B 23/145

Značky: jednotky, zařízení, utahovací, pneumatické, snímače

Text:

...ramene. upevnĺnóho na lölese utahovací jednotky a držáku se enímačl. jehož podstata spočíva v tom. že snímací rameno je na volněm konci shlpőovltľ zakončeno dvěma paralelníml plochamí a držák snímačů je opathn průchozí drážkou. ve které jsou pöstavltelnä uloženy snímače.Výhodou tohoto provedení podle vynálezu je možnoeľdvoustupňového utahování spoje. a tím postupne vyrovnćvćní napötí v předmůtnem spojí. Současnl je tím zajlätłna lepší...

Zapojení přijímacího snímače kapacitního přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268948

Dátum: 11.04.1990

Autor: Roháč Jan

MPK: H03F 3/181

Značky: kapacitního, snímače, přijímacího, zapojení, přenosu

Text:

...přenosu je dosageni velmi vysoke vstupní impedance pro signály v ařenàšeněm oàsmu kmitočtů a nizke impedance pro rušivé signály. zachování velmi jecnoduche konstrukce a male citlo vosti na změny parametrů součàstek je vítané při opakované realizaci snímače.Na připojeném výkresu je v přikladnem provedení schematicky znázornéno zapojení přijímacího snímače kapacitního přenosu podle vynàlezu.přijímací elektroda 1 je spojena se vstupem Q...

Zapojení pro linearizaci snímače relativního posuvu a relativního chvění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267867

Dátum: 12.02.1990

Autor: Richter Světomír

MPK: G01H 11/02, G01H 11/00

Značky: snímače, chvění, zapojení, linearizaci, posuvu, relativního

Text:

...přístroj 1.První linearizačni obvod l podle obr. 2 je tvořen prvním zesilovačem lg, mezi jehož vstup a uzemnění g je zapojena linearizační kapacita ll a mezi jehož vstup a výstup je zapojen li nearizační odpor ll.Druhý linearízační obvod 5 podle obr. 2 může být tvořen druhým zesilovačem ll, mezi jehož vstup a výstup je zapojen zpětnovazební odpor ll a mezi jehož vstup a vstup druhého linearizačního obvodu É jsou zapojeny paralelné řazené...

Elektrický obvod pro zpracování signálu inkrementálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267507

Dátum: 12.02.1990

Autori: Slezák Karel, Kolman Zdeněk, Vávra Zdeněk

MPK: H02P 7/00

Značky: obvod, elektricky, zpracování, signálu, inkrementálního, snímače

Text:

...so širokým regulačznizu rozsahom n Walltxlími dynm|ic 7 ~ýx.iKn přípojcunćrn Výkres(- y- zxąázornön přiklaul el-sktrickó)xnr nhvulx. pro z,scni sigám i,a 1 ~v.~xuuxatál.n.ilxo snĺmačť pocas wq-míiuzrx, hele na obr, je toto zapąjcizi n 0.-53 ~ 17přípoJen na první kanál g inkrcmtmtálxliho snímače, 5135 x druhým va kupa-m 12 y-řipojon nadruhý kanál ł inkrennentólxaíhn snímače, synchroniznčním vs cupu-m Á m zdroji 2 xodinovfmo lmgfltočtu, px-wnin...

Zapojení pro vyhodnocení signálů inkrementálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266906

Dátum: 12.01.1990

Autor: Křivánek Lubomír

MPK: G05B 19/403

Značky: zapojení, inkrementálního, signálu, snímače, vyhodnocení

Text:

...jednotky případně číslicového řídicího systému.Uvedené základní zapojení lze obměnit tak,že druhý blok 4 klopných obvodů má klopné obvody pouze s jediným výstupem, tzn. že klopné obvody nemají výstupy negovaného signálu. V tom případě je možné použít pouze jediný výstup klopného obvodu. Základní za 5pojení lze obměnit tak. že výstup 412 prvního klopného obvodu druhého bloku je zároveň spojen s prvním vstupem 31 první paměti 3. Výstup 414...

Zapojení čelního snímače otáček ozubeného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 266870

Dátum: 12.01.1990

Autori: Raba František, Šebek Zdeněk

MPK: B60L 3/10, G01P 3/48

Značky: ozubeného, otáček, snímače, zapojení, čelního

Text:

...vstupem g a druhým vstupem h je realizován např. tranzistorovým Sehmittovým obvodem s velmi malou hodnotou společného odporu v emitorově větvi a tvaruje výstupní napětí na svoree B výstupního napětí. Stejnosměrný zesilovač 6 s prvním vstupem e a druhým vstupem f tvořený například tranzistorovým zesilovačem je připojen na emitorový sledovač 7, který je napájen obvodem 8 první stabilizaee napětí na jehož vstup je připojena svorka A napájeeího...

Regulátor osvětlení pro CCD snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266628

Dátum: 12.01.1990

Autori: Valenta Jiří, Taraba Jindřich, Havránek Miroslav, Plocek Jaroslav

MPK: G09B 21/04

Značky: osvětlení, snímače, regulátor

Text:

...vstupem É komparátoru 1.Na CCD snímač l je přnxüen řídící systém g, který je rovněž napojen na řídící vstup § vzorkovacího obvodu A a na řídící vstup g komparátoru 1. Výstup Q komparátoru 1 je připojen na bázi tranzistoru lg, jehož emitor je uzemněn. Kolektor tranzistoru lg je přes první odporll a druhý odpor ll spojen s napájecím zdrojem. Společný bod prvního a druhého odporu lga lg, je spojen jednak s jedním pölem pamětového kondenzátoru ll,...

Uložení tlačného silového snímače pro snímání signnálů u závěsných vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 265893

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mrozek Zbyněk, Kovalczyk Věslav, Žmija Zbyhněv

MPK: G01G 3/12

Značky: uložení, signnálů, snímání, snímače, tlačného, silového, závěsných

Text:

...řez rovinou A~A z obr. 1.Na připojených výkreeech etrukce uložení tlačného silovNa čele vnějšího vodícího pouzdra g je V jeho oee upevněn, 1, zde termoelektrický tlačný snímač. Do vnějšíno vodícíno pouzdra 3 je hybně uloženo vnitřní vodící pouzdro 1 se vzájemným uložením H 6/7. Čelní plocha vnitřního vodícího použdra 1 je uložéna na dotyku snímače 1. Vnější vodíoí pouzdro g je spojene e hornín pohybovým kloubem 2 šesti eymetrioky rozložeš nými...

Zapojení tvarovacího obvodu snímače značky se samočinným nastavováním citlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265634

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svoboda Karel, Liška Martin

MPK: F02P 7/077, F02P 7/06

Značky: citlivosti, nastavovaním, obvodů, snímače, tvarovacího, samočinným, zapojení, značky

Text:

...v tom, že druhý vstup komparátoru je spojen s výstupem součtového obvodu, na jehož jeden vstup je přivedeno prahové napětí a druhý vstup je spojen s výstupem usměrňovače s integrátorm, jehož vstup je spojen s prvním vstupem komparátoru.Výhodou zapojení podle vynálezu je samočinné nastavování citlivosti zapojení podle velikosti signálu ze snímače značky, čímž je dosahováno vysoké odolnosti proti rušivým impulsům,které mohou být obsaženy v...

Zapojení diferenciálního indukčnostního snímače neelektrických veličin s číslicovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265463

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klein František, Václavík Leoš, Kirchner Stanislav

MPK: G01D 1/16, G01D 21/02, G01B 7/10...

Značky: snímače, diferenciálního, veličin, číslicovým, neelektrických, výstupem, zapojení, indukčnostního

Text:

...výrobě a nastavování, nejsou použity přesné a drahé analogové prvky,- zapojení je zvlášt vhodné pro připojení k míkropočítači.- přímý převod měřené veličiny na délku intervalu kmitů oscilátoru způsobuje minimální citlivost na rušivé vlivy a umožňuje zpracovat dynamický rozsah měřené veličiny až sto decibelů,- vykazuje výbornou linearitu převodní charakteristiky, vyplývající z vhodné volby jejího matematického modelu, s možností dalšího...

Zařízení pro zpracování signálů z kapacitního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 265297

Dátum: 13.10.1989

Autori: Malý Petr, Medvecký Ľudovít, Herec Ivan

MPK: G08C 13/00

Značky: kapacitního, zpracování, signálu, snímače, zařízení

Text:

...mutátoru, na jehož výstup jsou paralelní pripojené odpor, presný kmitočtový generátor a vyhodnooovací zařízení.Vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočívá v jeho vysoké odolnosti vůči vnšjším elektromagnstickým rušivým signálům,vysoké citlivosti zařízení k užitečnému signálu, v použití jednoduchého analogového vyhodnooovacíhc zařízení, nízké hmotnosti,nízkém elektrickém příkonu a realizovatelnosti integrační technologií. íNa připojeném...

Srovnávací vlákno snímače analyzátoru pracujícího na principu katalytického spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265139

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bartovský Tomáš, Kadlec Karel, Houdek František

MPK: G01N 25/22

Značky: katalytického, princípu, pracujícího, spalování, analyzátorů, srovnávací, snímače, vlákno

Text:

...okolní teploty, změny napájecího napětí můstku či změny tepelné vodivosti plynné směsi ovlivñují teplotu měřicího vlákna. změny odporu měřicího vlákna jsou pak částečně kompenzovány změnou odporu srovnávacího vlákna. Tento způsob kompenzace je však vyhovující pouze za předpokladu shodného průběhu charakteristík měřicího a srovnávacího vlákna. U dosud používaných vláken jsou charakteristiky měřicích a srovnávacích vláken rozdílné. Je...

Zařízení ke zpracování signálu snímače ukazatele polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264661

Dátum: 14.08.1989

Autori: Haniger Ladislav, Wagner Karel, Kočandrle Ladislav, Kott Josef

MPK: G05D 1/08

Značky: polohy, zpracování, signálu, zařízení, snímače, ukazatele

Text:

...skupinu těchto cívek. Cinnost obou těchto skupin cívek je, stejně jako vyhodnoeení jejich signálů, shodná a v dalším popisu je proto uváděna pouze jednou.Podle tohoto příkladu provedení sestává zařízení ke zpracování signálu snímače ukazatele polohy ze snímače 1, ze zdroje 2 střídavého napětí, ze zdroje 3 stejnosměrného napětí, z převodníků 4 a, 4 h napětí/proud, z dolnoírekvenčních propustí 53, 5 h, z usměrňovačů Ba, 6 h, ze zdroje 7...

Zapojení indikačního obvodu velikosti osvětlení pro lineární obrazové snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263773

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01J 1/44, G01B 11/02

Značky: osvětlení, snímače, obrazové, velikostí, lineární, obvodů, indikačního, zapojení

Text:

...děliče 1), který je tvoŕen inteqrovnnýmí ćítačí jsou pťipojeny vymezovecí obvody gł, g na jejichž výstupu je napětí, ktere vymezuje určité oblasti lineárního obrazového snímače g. Tyto oblasti představované určitým počtem fotocitlivých elementů jsou vhodné volený, tak, že první vymezovaoí obvod pl určuje oblast na počátku a druhý vymezovací obvod M 2 na konci lineárního obrazového snímače Ls. výstupní napětí obrazového snímače .s se zesiluje...

Elektroda na indikaci volných ropných látek s kapilární úpravou snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263072

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kohout Jindřich

MPK: G01N 27/07

Značky: ropných, úpravou, indikaci, kapilární, látek, snímače, elektroda, volných

Text:

...obtížně indíkování tenkých olejovítých podílů na vodní hladině a za druhé snímač je povrchové namáhán agresivními složkamí balastních vod.Podstata elektrody s kovovým snímačem a kapílární drážkou podle tohoto vynálezu spočíva v tom, že kovová část snímače l , která je posuvná ve svislém směrupo držákuz nevodivého a nenásákavého materíálą je spojena ve spodní částí s kroužkem 2 rovněž z nevodívého a nenasákavého materiá lu,na kterém je šikmá...

Uspořádání snímače pro zařízení na dynamickou kontrolu talířových pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262869

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dosedla Bohumil, Kudera Miroslav

MPK: G01N 3/32, G01M 5/00

Značky: uspořádání, kontrolu, talířových, zařízení, pružin, snímače, dynamickou

Text:

...vyřazeny z funkce snímače a naopak při vlastním měř°ĺ kvälity talĺřové pužiny, při kterém jsou snímače opět vřa zeny do činnosti. 262869Přiklad uspořádání snímačů je znďzorněn na priložených výkresoch, na nichž obr. 1 představuje jeho provedení v podélném řezu, obr. 2 částečný půdorys při pohledu ve směru P.Ve vybraní L třmene g,připevněného k základní části 1 stroje, Je uložen prvni silový snímač 1. Na první silový snímač 1 dosedá dotek...

Deformační člen tenzometrického snímače sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262176

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sáva Josef, Strakoš Ladislav, Voškeruša Jiří

MPK: G01L 1/22

Značky: snímače, deformační, člen, tenzometrického

Text:

...je proto k tělesu snímače sil uchycen statický určitě, přičemž je u něho zachována necítlivost vůči zatížením, působícím v rovlně plochého tělesa. Tím je odstraněna možnost hysterězních jevů u snímaného signálu z odporových tenzometrů.Příklady provedení deformačního členu tenzometrlckého snímače sil podle vynálezu jsou znázorněny na přlpojených výkresech, na nlchž zobrazuje obr. 1 deformační člen v půdoryse, obr. 2 detormační člen s...

Způsob zajišťování přesného najetí transportního zařízení pomocí inkrementálního snímače do zastavovacího místa na jeho dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262087

Dátum: 10.02.1989

Autori: Procházka Milan, Balhar Vladimír

MPK: B65G 1/137

Značky: transportního, pomocí, najetí, způsob, dráze, přesného, zajišťování, místa, inkrementálního, zastavovacího, snímače, zařízení

Text:

...místu a vymezí se alespoň jeden měrný úsek, na kterém se při průjezdu transportního zařízení lnkrementalním snímačem zjistí hodnota skutečného počtu 1 m 4prvotní hodnotě a poté se poměrem nomalizační řízení rychlosti mezi dvěma zavě získané hodnoty počtu impulsů a původního počtu impulsů na měrném úseku přepočtou pro každé zastavovací místo hodnoty skutočného počtu impulsů od výchozího stanoviště, icterýmižto skutečnými počty se nahradí...

Držák magnetické hlavy, zejména pro snímače magnetických štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262077

Dátum: 10.02.1989

Autor: Blaha Miroslav

MPK: G11B 5/58

Značky: držák, magnetických, magnetické, snímače, hlavy, zejména, štítků

Text:

...nimiž je pomocí mezivložky 28 o menší výšce vytvořena vodicí štěrbina 26 pro neznâzorněný magnetický štítek. Ve vodicí desce 26 je Vytvořen otvor 36, jImž do vodicí štěrbiny 29 zasahuje magnetické hlava 13, přltlačovaná dvěma šroubovými pružinami 31, 32,opírajícími se o ohyby 9, 16 a příložku 21. Dorazy 33, 34 se třmen 35 opírá o vodicí desku 26.V alternativním provedení podle obr. 7 a B-je rameno tvořeno plochou tyčí 36. Na jed nom konci...

Zapojení indikačního obvodu pro lineární obrazové snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260615

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01B 7/02

Značky: snímače, obvodů, indikačního, lineární, zapojení, obrazové

Text:

...na vstupy paměťového obvodu, přičemž na jeho další vstup je přiveden výstup kmitočtového děllče přepisového napětí. Na výstup pamětového obvodu je přiveden diodový displej, kde se zobrazuje údaj o poloze objektu. vyhodnocova 260615cí jednotka je přlpojena na výstupy elektronicke časti měřicí hlavy. .Umístěním diodového displeje přímo jak součast měřicí hlavy je umožněno při pohyhu měřicí hlavy sledovat polohu měřeného objektu a optimálne...

Zapojení reflexního snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259671

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fojtík Zdeněk, Brázda Hynek Fyzik

MPK: H03K 17/78

Značky: zapojení, polohy, reflexního, snímače

Text:

...uspořádána do obdélníku, na druhé straně do kruhověho průřezu. Záření dopadá ze strany obdélníku. Fotodetektor lg je tvořen fotodiodou, nebo fototranzistorem, případně fotoodporem. Analogový obvod Jl je tvořen obvody pro řízení pracovního bodu fotodetektoru lg,obvody pro zesílení a úpravu analogového signálu a obvody pro transformaci měronosného signálu na signál vhodný pro číslicové zpracování. Qbvod kontroly lg je sestaven z číslioových...

Umístění kapacitního snímače polohy v registračním systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 258786

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zákravský Miroslav, Bukolský Aleš

MPK: G01D 5/24

Značky: polohy, systému, kapacitního, umístění, snímače, registračním

Text:

...je pevné spojene s otočným ložiskem, přičemž pevná část kepacitního snímače polohy je uchyoena v základní desce.vyšší účinek řešení podle vynálezu se projevuje v technićké sféře tím, že umístění kapacitního snímače polohy do středu otáčení záznamové ručky umožňuje přesně zpracovat elektrický signál V závislosti na poloze záznamového hrotu včetně mechanických vůlí meziKonkrátní umístění kapacitního snímače polohy registrsčního systému podle...

Držák snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 258561

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blahůšek Jiří, Blažek Zdeněk

MPK: F16M 11/04

Značky: snímače, držák

Text:

...umístěn snímač. Tato výhoda se projevuje zejména při upevňování snímače na zakřivených nebo zúžených dotykových plochách. Zvýšení přítažné síly oproti dosavadním řešením je způsobeno tím, že i při zmenšené dotykové ploše prochází magnetický tok rozšířeným průřezem ve střední části pólového nástavce.Umístění rozšíření do střední části pólového nástavce současně způsobuje, že se V žádném z možných přĺpadů uchycení nezmenšuje přítažná síla...

Obvod pro vyhodnocení signálu z polohově citlivého fotoeletrického snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 258502

Dátum: 16.08.1988

Autor: Velebil Jaroslav

MPK: H03F 3/08

Značky: citlivého, signálu, polohové, fotoeletrického, snímače, obvod, vyhodnocení

Text:

...přes převodník 1 napětí-proud připojen na proudem řízený světelný zdrojPrincíp funkce tohoto obvodu spočívá v tom. že jestliže je ve výrazu /5/ hodnota IA IB udržována konstantní, potom hodnota IA . IB je přímo úměrná souřadnici světelné skvrny a není tedy nutno provádět podíl dvou signálu.Proud z elektrod jednorozměrného polohově citlívého fotoelektrického snímače l je převodníky 3 proud-napětí převeden na napěčový signál, který je veden...