Patenty so značkou «snímača»

Uloženie uhlového snímača na vzájomne sa natočiteľných dieloch trolejbusového zberača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7094

Dátum: 05.05.2015

Autori: Pálek Jaroslav, Dolák Miroslav

MPK: B60L 5/00

Značky: úhlového, uloženie, snímača, natočiteľných, vzájomne, trolejbusového, zberača, dieloch

Text:

...umiestnenie uhlového snímača na vzájomne sa natočiteľných dieloch trolejbusového zberača.Na lepšiu ochranu uhlového snímača pred vonkajšími vplyvmi je výhodné, keď je držiak doplnený puzdrom.Na sledovanie natočenia trolejového zberača je vhodné, keď prvý diel je tvorený skriňou ložiska a druhý diel je tvorený zvislým čapom vystupujúcim v čele zo skrine ložiska.Na sledovanie uhlového zdvihu tyčí trolejového zberača je vhodné, keď prvý diel...

Zapojenie reaktančného snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 287734

Dátum: 15.07.2011

Autori: Matoušek Zdeněk, Puttera Jozef, Malý Petr

MPK: G01N 27/22, G01R 27/26

Značky: zapojenie, reaktančného, snímača

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupné svorky (11) a (12) reaktančného senzora (1) sú pripojené na vstupné svorky (21) a (22) aktívneho pásmového priepustu (2). Prvé výstupné svorky (23) a (24) aktívneho pásmového priepustu (2) sú pripojené na vstupné svorky (31) a (32) prvého rezonančného zosilňovača s detektorom (3), ktorého výstupné svorky (33) a (34) sú pripojené na prvé vstupné svorky (51) a (52) zlučovacieho obvodu (5). Druhé výstupné svorky (25) a (26) aktívneho...

Teplotný snímač a spôsob nastavovania takého teplotného snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14674

Dátum: 10.08.2010

Autori: Schlenker Bruno, Pérez Castillo Philipp, Reichert Willi

MPK: H01H 37/22, H01H 37/26, H01H 37/48...

Značky: takého, snímač, teplotného, teplotný, nastavovania, snímača, spôsob

Text:

...hľadiskaTáto úloha je vyriešená teplotným snímačom so znakmi nároku l a spôsobom jeho nastavovania so znakmi nároku 5. Výhodné a uprednostňované uskutočnenia vynálezu sú predmetom ďalších nárokov a budú ďalej bližšie objasnené. Mnohé z následne uvedených znakov sú uvedené len pre teplotný snímač alebo len pre spôsob. Môžu však platiť nezávisle na tom ako pre teplotný snímač tak aj pre tento spôsob. Znenie nárokov sa týmto výslovne...

Spôsob linearizácie výstupného signálu snímača plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11847

Dátum: 17.11.2009

Autor: Buess Christian

MPK: A61B 5/083, G01N 29/024, G01N 29/30...

Značky: linearizácie, signálu, výstupného, snímača, spôsob, plynů

Text:

...plynu, napr. zmesi plynu V 0, 50 a 100 výstupnej škály snímača plynu. Keď je snímač činný, tento sposob si vyžaduje minimálne jednu dodatočnú presnú dávku zmesi plynu a preto aj dodatočné zariadenie.0 O 06 Podľa opisu vyššie, linearizácia snímača plynu ukazujepodľa stavu techniky jednu, alebo viac nevýhod.0007 Súčasný vynález opisuje metódu, ktorá umožňuje jednoduchú linearizáciu výstupného signálu snímača plynu s použitím dodatočného...

Systém prietokového snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20949

Dátum: 25.05.2009

Autor: Flick Jean-marc

MPK: G01F 1/698, G01F 1/69, G01F 1/696...

Značky: snímača, systém, prietokového

Text:

...prietoku. Použitie impulzného budiaceho signálu S 1 znamená, že snímací obvod nie je trvalo napájaný, ale je napájaný vždy, keď impulzný budiaci signál S 1je High, čiže ked praVouhlý signál Sl je 1 skôr než 0. Toto významne znižuje spotrebuenergie. Systém snímača môže byť konštantne aktívny, čo znamená, že nie je treba samostatný vypínač. Frekvencie fl a f 2 možno zvoliť tak, aby zabezpečili vhodnú citlivosť a spotrebu energie. Systém snímača...

Spôsob regulácie trojfázového stroja bez mechanického otočného snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 286265

Dátum: 23.05.2008

Autor: Schrödl Manfred

MPK: H02P 21/14

Značky: otočného, stroja, snímača, spôsob, trojfázového, mechanického, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie trojfázového stroja (8) bez mechanického snímača, pri ktorom sa meria jediná merateľná premenná hodnota pomocného vradeného obvodu (zk), ktorou je prúd (Izk) alebo napätie (Uzk). Pritom sa zisťuje vzťah medzi nárastom fázového prúdu a indukovaným prúdom pomocou skutočného stavu zopnutia meniča (1), ktorý zodpovedá magnetickému toku alebo polohe rotora trojfázového stroja (8). Menič (1) je na vstupe (2) napájaný striedavým...

Zapojenie modulu parkovacieho snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4127

Dátum: 05.05.2005

Autori: Roestel Uwe, Malina Jörg

MPK: B60Q 9/00

Značky: parkovacieho, modulu, zapojenie, snímača

Text:

...tohto technického riešenia je pomocou modulu parkovacieho snímača zabezpečiť automatické rozpoznanie zapojeného prívesu a vyradenie signalizačného systému automatického rozpoznávania prekážky z činnosti. Takýto modul parkovacieho snímača je súčasťou elektrokabeláže vozidla spojeného s prívesom a to v zostave medzi zadnýrni svetlami a signalizáciou.Modul parkovacieho snímača pozostáva z AE vstupu signálu indikujúceho príves, UB vstupu...

Spôsob a zariadenie na kalibráciu pozičného snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3458

Dátum: 30.07.2004

Autor: Govari Assaf

MPK: A61B 5/07, A61B 19/00, A61B 5/06...

Značky: zariadenie, kalibráciu, spôsob, pozičného, snímača

Text:

...Jackson et al. Také použitie monitorovacích kódov typicky poskytuje indikáciu reprezentujúcu, koľko krátbolo zariadenie použité, alebo po aký čas bolo zariadeniePatent US Patent 6,370,41, autori Osadchy et al., opisuje katétrovú zostavu obsahujúcu katéter s minimálnou komplexitou a spojovací kábel, ktorý spája. proximálny koniec katétra ku konzole. Katéter obsahuje mikroobvod, ktorý prenáša iba informácie týkajúce sa špecificky katétra, ako...

Usporiadanie snímača zaťaženia pre lopatky veternej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18880

Dátum: 17.12.2003

Autor: Aloys Wobben

MPK: F03D 11/00

Značky: snímača, veternej, lopatky, zaťaženia, turbiny, usporiadanie

Text:

...vodiče sú V závislosti od prehnutia listu rotora rozdielne ovplyvnené azodpovedajúco menia svoj odpor. Preto môže byť zrozdielnych hodnôt zmeny odporuodvodený presný priebeh prehnutia.0014 Vo výhodnej forme uskutočnenia variantu, ktorý už neprínáleží kvynálezu, vodiče vytvorené kratšie než dĺžka listu rotora môžu byť vytvorené aj ako rozvetvenía vodiča rozprestierajúceho sa cez celú dĺžku listu rotora. Za týmto cieľom sú na vopred...

Merací snímač a usporiadanie meracieho snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10183

Dátum: 14.11.2002

Autori: Herrmann Klaus, Fischer Thomas, Grundmann Wolfgang

MPK: G01K 7/16

Značky: snímača, meracieho, usporiadanie, snímač, merací

Text:

...meracieho snímača s možnosťou techniky zarezávaných spojov pre kontaktovanie elektrického pripojovacieho vedenia môže byť dosiahnuté to, že je možné jednoduchým spôsobom elektricky kontaktovať už existujúci kábel s meracím snímačom. Technika zarezávaných spojov má obzvlášť tu výhodu, že kábel, kontaktovaný smeracím snímačom, respektíve elektrické pripojovacie vedenie,kontaktovane s meracím snímačom, môžu prebiehať kontakty so zarezávaným...

Spôsob kontroly snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2117

Dátum: 14.11.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, G01P 21/00

Značky: snímača, spôsob, kontroly

Text:

...do zariadenia amôže tak jednoduchým spôsobom zaznamenať prevádzkové parametre požadované nakoreláciu a vykonať zodpovedajúce porovnanie. Výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.Príklad uskutočnenia vynálezu je ďalej bližšie opísaný na základe obrázkov. Pričom ukazujú obr. 1 veternú elektráreň aobr. 2 charakteristické krivky prevádzkových parametrov vetemej elektrárne.Obrázok 1 ukazuje vetemú elektráreň svežou...

Kalibračné zariadenie optického snímača dráhy vykonanej pohyblivým telesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282241

Dátum: 25.10.2001

Autori: Bača Marek, Žatkovič Juraj, Turňa Milan, Bača Jozef

MPK: G01B 9/02

Značky: snímača, pohyblivým, kalibračné, dráhy, telesom, optického, vykonanej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kalibračné zariadenie optického snímača dráhy pozostávajúce zo zariadenia na realizáciu pohybu a vymedzenie dráhy pohyblivého telesa, zo zdroja optického žiarenia, z interferometra, z dvoch polopriepustných zrkadiel a zo snímača lúča optického žiarenia.

Rotačná sonda vírivých prúdov na nedeštruktívnu kontrolu s výkyvným uložením snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1428

Dátum: 09.04.1997

Autori: Holec Pavol, Kubiš Stanislav

MPK: G01N 27/90

Značky: prúdov, vířivých, kontrolu, sonda, výkyvným, uložením, snímača, nedeštruktívnu, rotačná

Text:

...negatívne ovplyvňuje kontrolu napr.tepelnýchvýmenníkov s horizontálnym uložením teplovýmenných rúrok.Nedostatky používaných sond odstraňuje rotačná sonda prenedeštruktívnu kontrolu kovových rúrok alebo otvorov metódou vírivých prúdov. Podstata technického riešenia spočíva vo výkyvne uloženom snímači sondy na čape v telese sondy ,čo umožňuje Vodotesné pripojenie vodičov meracej cievky a prívodných vodičov prekrytých vodotesniacou hmotou pri...

Zapojenie snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 280692

Dátum: 08.03.1995

Autor: Gruler Martin

MPK: G01P 15/125, G01D 5/24

Značky: zapojenie, snímača

Zhrnutie / Anotácia:

Na vyhodnocovanie a spracovanie meracích signálov kapacitného diferenciálneho snímača (1) nameraných hodnôt sú v jednom uzatvorenom obvode upravené dva vzájomne sa ovládajúce RC-oscilátory, pričom čiastkové kondenzátory (5, 6) diferenciálneho snímača (1) nameraných hodnôt, určujúce čas trvania, sú spínané proti spoločnému nulovému potenciálu (7) a po nonekvivalentnom spojení čiastkových signálov určuje jeden čiastkový kondenzátor "dlhý" čas...

Zapojenie fotoelektrického snímača pre presnú indikáciu prítomnosti predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 44

Dátum: 07.07.1993

Autor: Fojtík Zdeněk

MPK: H01H 37/00, G08C 19/36

Značky: predmetov, indikáciu, zapojenie, presnú, přítomnosti, snímača, fotoelektrického

Text:

...necitli vost obvodů na elektrické a elektromagnetické rušení. U tohotozapojení je použito také známého přivedení vnějšího signáluk simulaci prítomnosti radiačniho zdroje, prispí ejícího pozi tivně ke kontrole správné funkce fotoelektrickéh snímače jakoPřehled obrázků na vvkresechBližší objasnění podstaty technického řešení je provedeno pomocí výkresů na nichž obr. l znázorňuje základní blokove schémazapojení snímače. Obr. 2 je...

Zapojenie kapacitného snímača fyzikálnych veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278698

Dátum: 15.07.1992

Autor: Kňazovický Pavel

MPK: G01N 27/22

Značky: zapojenie, veličin, kapacitného, snímača, fyzikálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie kapacitného snímača je možné využiť predovšetkým pri meraní relatívnej vlhkosti vzduchu. Na výstup prvého hradla (1) sú pripojené vstupy druhého hradla (2), prvý vývod prvého odporu (11) a anóda prvej diódy (10), katóda prvej diódy (10) je cez druhý odpor (12) spojená s druhým vývodom prvého odporu (11), s druhým vývodom kapacitného senzora (6) a druhým vstupom prvého hradla (1), výstup druhého hradla (2) je spojený do spoločného bodu...

Spôsob kompenzácie vplyvu odporu vedenia na výstupný analógový signál snímača fyzikálnych veličín a zapojenie na uskutočneneie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280149

Dátum: 15.07.1992

Autor: Kňazovický Pavel

MPK: G01D 3/028, G01D 3/02

Značky: snímača, spôsob, odporu, fyzikálnych, zapojenie, signál, uskutočneneie, kompenzácie, výstupný, spôsobu, analogový, tohto, veličin, vplyvu, vedenia

Zhrnutie / Anotácia:

Na kompenzáciu vplyvu odporu pripojovacieho vedenia na výstupný analógový signál snímača fyzikálnych veličín sa vytvorí pomocný nulový potenciál pre elektronické obvody vlastného snímača, ktorý sa udržiava na rovnakej hodnote, ako je potenciál vodiča spojeného s nulovým potenciálom zdroja, pričom je pomocný nulový potenciál od vodiča spojeného s nulovým potenciálom zdroja oddelený vysokou impedanciou. Zapojenie na uskutočnenie tohto spôsobu je...

Vyhodnocovací obvod snímača polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267195

Dátum: 12.02.1990

Autor: Potocký Peter

MPK: G01D 5/26

Značky: polohy, obvod, vyhodnocovací, snímača

Text:

...prvkov voči clonke.Snímací blok l pozostáva 2 dvoch optoelektronických snímacích prvkov lg, lg umiestnenýchvedľa seba v medzere clonky li, pričom podmienkou vytvorenia správneho kôdového signáluje, aby šírka medzery clonky li bola rovnaká ako šírka zubu clonky lg. Signál z optoelektronických snimacich prvkov lg, lg je v zosilovači zosilnený na úroveň vhodnú pre spracovaniev logickom vyhodnocovacom obvode, ktorý pozostáva z dvoch invertorov gł,...

Zariadenie na mechanické snímanie prítomnosti objektu snímačom na dráhe väčšej jako je snímací rozsah použitého snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 266258

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kuchyňár Milan, Križan Jozef, Morávek Jan

MPK: G07C 1/02

Značky: snímací, snímača, zariadenie, použitého, snímanie, dráhe, mechanické, snímačom, rozsah, väčšej, objektu, přítomnosti

Text:

...v tom, že držiak snímača je voľným koncom zasunutýv drážke tiahla upevneného k držiaku clonky, pričom držiak a držiak sú upevnené príchytkouZariadenie podľa vynálezu rieši mechanické snímanie prítomnosti objektu snímačom nadráhe väčšej ako je snímací rozsah použitého snímača. Hlavnou výhodou zariadenia je jeho jednoduchá konštrukcia, možnost snimat kovovéi nekovové objekty, objekty Iubovoľných rozmerov. Chráni snímač pred mechanickým...

Zapojenie obvodu pre vyhodnocenie signálu z induktívneho snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 264839

Dátum: 12.09.1989

Autori: Marczell Peter, Martišovitš Viktor

MPK: B23K 9/10

Značky: zapojenie, signálu, induktívneho, snímača, vyhodnocenie, obvodů

Text:

...metódy, hlavne s využitím priemyselných robotov.Na pripojenom výkrese je znázornená bloková schéma zapojenia obvodu pre vyhodnotenie signálu. Vstupné cievky ll induktívneho snímača l na vedenie zváracieho horáka pozdĺž kútovéhovaru sú spojené do série so vstupnou cievkou il transformátora 5 referenčného napätia. Tato výsledná sériová kombinácia je napojená na generátor 3 nízkofrekvenčného striedavého napätia.S výhodou možno využiť striedavé...

Zapojenie elektronického systému pre ovládanie plošného polovodičového optického snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 263159

Dátum: 11.04.1989

Autor: Áč Vladimír

MPK: H04N 17/06

Značky: zapojenie, snímača, systému, elektronického, optického, ovládanie, plošného, polovodičového

Text:

...ggg. Riadiaci obvod gg snímania a korekcie chýb je taktovacimi a riadiacimi výstupmi § 31 pripojený na taktovacie a riadiace vstupy äłl pamäti âł chýb optického snímača. Kontrolné výstupy § 15 pamäti § chýb optického snímača sú pripojené na kontrolné vstupy ggg riadiaceho obvodu gg snímania a korekcie chýb a výstup głg chybových údajov z pamäti äł chýb optického snímača je pripojený na hradlovací vstup § 33 spínacieho obvodu QA vzorkovacich...

Zapojenie optoelektronického preletového snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 262786

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mráz Vladimír, Lemesányi Ladislav, Svoboda Jan, Tury Michal

MPK: B21C 51/00

Značky: zapojenie, preletového, optoelektronického, snímača

Text:

...ktorého výstup je pripojený .na zosilňovač. Výstup tohoto zosilňovače sa privádza na vstup klopného obvodu a jeho výstup je pripojený na vstup výstupného člena.Výhodou tohto zapojenia je, že využíva pre svoju činnost jeden vysielač, ktorý je spoločným zdrojom žiarenia pre všetky fotocitlivé detektory. Tým sa zníži počet použitých vysielacích diód a v spojitosti s tým i príkon snímača. Ďalšou výhodou je použitie modulovaného žiarenia, čím je...

Zapojenie viaclúčového optoelektronického snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 261507

Dátum: 10.02.1989

Autori: Červeňák Daniel, Ploskoň Štefan

MPK: H03K 17/78

Značky: snímača, viaclúčového, optoelektronického, zapojenie

Text:

...s druhým čítačom impulzov 3 cez hodinový vstup 13 druhého čítača im rušeniepulzov 3, pričom synchronizačný výstup za prveho čitača impulzov 2 je spojený s druhým čítačom impulzov 3 cez Synchronizačný vstup i 13 druhého čítača impulzov 3 a súčasne so synchronizačným vstupom D 2 prvého čítača impulzov 2, pričom prvý výstup 21 prvého čítača impulzov 2 je spojený s prvým zdrojom 51 svetelného žiarenia,až N-tý výstup EN prvého čitača impulzov...

Servopohon snímača priemeru kmeňov s bezdotykovým sledovaním povrchu kmeňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 260763

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: G01B 15/00, G01B 11/00, G01B 21/12...

Značky: kmeňa, bezdotykovým, sledováním, servopohon, kmeňov, priemeru, povrchu, snímača

Text:

...žiarenia B, krokový motor 1 G sa otáča jedným smerom, la-nká 7 uchytené na spodnej časti vozíkov 3, 5 sa navíjajú na navíjací bubon 9 a lanká uchytené na hornej časti vozíkov 3, 5 sa z navíjacieho bubna 9 odv.íjajú, vozíky 3, 5 sa pohybujú smerom dole. Ked jezväzok lúčov žiarenia z vysielača žiareniaüprerušený povrchom kmeňa 12 prijímač žiarenia 4 sa zatemní a krokový motor 1 l zmení zmysel otáčok - línacie impulzy sú privedené na reverzný...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti a smeru otáčania rotora inkrementálneho snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 254692

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stránsky Martin

MPK: G01P 3/481

Značky: vyhodnocovanie, inkrementálneho, směru, rychlostí, otáčania, snímača, zapojenie, rotora, uhlovej

Text:

...uhlovej rýchlosti a smere otáčania rotora, ktorúje inkrementálny snímač schopný dodat.Na pripojených výkresoch je znázornená zapojenie podla vynálezu, kde na obr. 1 je bloková schéma zapojenia pre vyhodnocovanie velikosti ulilovej rýchlosti .a smeru otáčania rotora ínkrementálneľuo snímača a na obr. 2 sú grafy časových priebehov signálov dôležitých pre vysvetlenie činnosti zapojenia.Zapojenie pozostáva zo zosilňovačov 1,ktoré sú spojené s...

Zariadenie na odklápanie snímača trajektórie zvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254022

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kaliský Vladimír, Haviar Igor, Radler Alfréd, Černák Milan

MPK: B23K 9/32

Značky: zariadenie, snímača, zvárov, trajektórie, odklápanie

Text:

...na zvarovacom automate.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na odklápanie snímača trajektórie zvarov adaptívnych zváracích systémov, ktorého podstata spočíva V tom, že snímač je umiestnený na nosiči, ktorého prstenec obklopujüci valec obsahuje vodiaci prvok zapadajúci do drážky valca a v spodnej časti má zuby zapadajúce do výrezov dna pneumatického valca, pričom nosič je mechanicky spojený s piestom valca, pod ktorým sa nachádza vratná...

Posuvný kryt hlavice snímača rýchlosti prúdenia vzduchu mobilných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242540

Dátum: 15.11.1987

Autori: Norek Petr, Novák Ludvík Rdd, Mandel Martin

MPK: G01P 1/02

Značky: hlavice, posuvný, rychlostí, prostriedkov, mobilných, prúdenia, vzduchu, snímača

Text:

...je vsunutá spona -sódovkového uzáveru z jednej strany štrbiny plášta, z druhej strany štrbiny plášte je pribodovaný ku pláštu spodný plech sódovkového uzaveru. Podstatou vynálezu je tiež to,že štrbina plášte je zakrytá pásikom pribodovaným ku jednej strane plašta pozdĺž celej štrbiny plášte z jeho vonkajšej strany.Výhodou posuvného krytu hlavice snímača podľa vynálezu je zlepšenie funkcie posuvného krytu pri zvýšenom mechanickom namáhaní...

Zapojenie snímača pre dialkové meranie tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252714

Dátum: 15.10.1987

Autor: Adamec Vladimír

MPK: G01K 17/08

Značky: tepla, meranie, snímača, zapojenie, diaľkové

Text:

...svorke celého obvodu.Podstata riešenia spočíva tiež v tom, že vstup prevodníka napätie ~ prúd je pripojený k obom koncom vstupného odporového teplomera cez korekčné odpory.Výhody riešenia sú v tom, že veličiny, potrebné na stanovenie množstva tepla sú jedným snímačom spracované do formy vhodnej k diaľkovému prenosu, pričom pripojovacie vedenie môže byť dvojvodičové. Sní 4mač neobsahuje zdroj energie a obvody pre výpočet množstva tepla,...

Zapojenie snímača elektromagnetického momentu vo vzduchovej medzere striedavého elekrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 239159

Dátum: 15.05.1987

Autori: Harvánek Zdenko, Kalaš Václav, Žalman Milan

MPK: H02K 11/00

Značky: momentu, zapojenie, elektromagnetického, medzere, striedavého, vzduchovej, elekrického, stroja, snímača

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky v dolnej časti je do telesa závesu 1 zalisovaný a rieši zapojenie snímača elektromagnetického momentu vo vzduchovej medzere striedavého elektrického stroja. Jeho podstatou je spracovanie svorkového napätia a prúdu striedavého elektrického stroja. Snímanie svorkového napätia a prúdu zabezpečujú snímače napätia a prúdu, pričom signály zo snímača napätia sú privedené na prvé vstupy integrátorov a signály zo...

Zapojenie tranzistorového svetelného snímača pre bezdotykovú indikáciu polohy kmeňa stromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234187

Dátum: 01.04.1987

Autor: Žlnka Ľuboš

MPK: H03K 17/945

Značky: indikáciu, stromů, polohy, tranzistorového, světelného, kmeňa, snímača, bezdotykovú, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie tranzistorového svetelného snímača je určené pre bezdotykovú indikáciu polohy kmeňa stromu, jeho účelom je potlačiť citlivosť snímača na rušivé denné svetlo a zvýšiť citlivosť snímača na riadiace osvetlenie. Toho sa dosahuje zapojením podľa obrázka, kde je prvý fototranzistor (3) umiestnený v prvom nástavci (4) a dopadá naň rušivé denné svetlo a pri neprítomnosti kmeňa stromu aj riadiace osvetlenie zo zdroja riadiaceho svetla (1),...

Zapojenie kapacitného bezkontaktného snímača vzdialenosti zváracieho horáka od zvarku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233151

Dátum: 01.12.1986

Autor: Marczell Peter

MPK: B23K 9/10

Značky: kapacitného, snímača, vzdialenosti, bezkontaktného, zvarku, horáka, zváracieho, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia kapacitného bezkontaktného snímača vzdialenosti zváracieho horáka od zvarku. Vynález slúži na presné riadenie zváracieho horáka po zvarku. Podstata vynálezu spočíva v tom, že kapacitný snímač vzdialenosti je pripojený na vstup oscilátora, ktorý je svojím výstupom pripojený na jeden zo vstupov dvojitého deliča kmitočtu s pomocným oscilátorom, pričom na druhý vstup tohto deliča kmitočtu je pripojený oscilátor so stálym...

Spôsob zhotovenia termoelektrického snímača teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233495

Dátum: 15.09.1986

Autori: Rajniak Pavol, Jurášek Karol, Vidlár Štefan

MPK: G01K 7/02, H01L 35/34

Značky: spôsob, termoelektrického, snímača, teploty, zhotovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechnického a rieši spôsob zhotovenia termoelektrických snímačov teploty. Jeho podstata je v tom, že na vodiče rôznych termoelektrických vlastností sa postupným mechanickým nanášaním nanesie izolačná vrstva, ktorá sa potom vysuší, využíva a preskúša sa jej elektrická prieraznosť. Potom sa na jednej strene zvaria konce termoelektrických vodičov, ktoré sa potom vložia do ochranného obalu.

Zapojenie riadiacich a regulačných obvodov indukčného motora bez snímača otáčok napájaného z meniča frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233471

Dátum: 15.09.1986

Autori: Veselý Miroslav, Zajac Milan, Janiš František, Jurkovič Michal

MPK: H02P 13/30

Značky: meniča, obvodov, motora, riadiacich, zapojenie, indukčného, napájaného, regulačných, frekvencie, otáčok, snímača

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rieši stabilitu pohonu zavedením signálu zmeny frekvencie svorkového napätia pri zmenách záťažného momentu do regulátora napätia. Tým sa dosiahne potrebná zmena prúdu odpovedajúca záťaži. Pri krátkodobých preťaženiach sa koriguje frekvencia prúdu tak, že je motor udržovaný na maximálnom momente pohonu.

Zapojenie obvodu pre dvojstupňové vyhodnotenie výstupného signálu fluidného reflexného planárneho snímača vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 228473

Dátum: 15.07.1986

Autor: Georgiev Ivan

Značky: výstupného, reflexného, vzdialenosti, obvodů, snímača, signálu, fluidného, dvojstupňové, zapojenie, vyhodnotenie, planárneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky a rieši úlohu merania vzdialenosti pre viacrychlostné polohové servosystémy alebo obvody havarijného riadenia. Jeho podstata spočíva v tom, že sa využije aj takzvaný odporový režim činnosti reflexného snímača. Výstupný signál snímača sa teda vyhodnocuje pomocou dvoch meracích kanálov s výstupnou prevodovou charakteristikou typu dvoj- alebo trojpólového relé s necitlivosťou, prípadne aj s...