Patenty so značkou «snímač»

Optoelektronický hydronivelačný snímač s lomeným svetelným zväzkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287855

Dátum: 23.12.2011

Autori: Trutz Marián, Ondrejkovič Peter, Rusina Viktor, Ondriš Lubomír, Buzáši Ján

MPK: G01C 5/04, G01F 23/292

Značky: zväzkom, lomeným, světelným, snímač, optoelektronický, hydronivelačný

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa vyznačuje tým, že v prvej optickej osi (6) sú postupne umiestnené svetelný zdroj (1), kolimátor (2) a vstupné okienko (31) hydronivelačnej kyvety (3), v druhej optickej osi (7), kolmej na prvú optickú os (6), sú postupne umiestnené výstupné okienko (32) hydronivelačnej kyvety (3), zobrazovacia sústava (4) a riadkový CCD senzor (5), pričom hladina (8) hydrostatickej kvapaliny (9) sa nachádza v lomenom svetelnom zväzku v priestore...

Kapacitný snímač s trojnásobným kapacitorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287771

Dátum: 17.08.2011

Autor: Malý Petr

MPK: G01R 27/26, G01N 27/22

Značky: kapacitorom, trojnásobným, kapacitný, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupné svorky (11) a (12) generátora (1) sú pripojené na prvé vstupné svorky (21) a (22) kvázi syntetického rezonátora FC (2). Na druhé vstupné svorky (23) a (24) kvázi syntetického rezonátora FC (2) sú pripojené prvé výstupné svorky (51) a (52) všeobecného impedančného konvertora (5). Na kompenzačné svorky (25) a (26) kvázi syntetického rezonátora FC (2) sú pripojené výstupné svorky (31) a (32) kompenzátora (3). Vstupné svorky (41) a (42)...

Predikčný číslicový snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287617

Dátum: 14.03.2011

Autori: Exnar Zdislav, Lakota Bohuslav

MPK: G01S 13/06, G01S 13/00, G01S 13/68...

Značky: snímač, číslicový, polohy, predikčný

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie predikčného číslicového snímania polohy umožňuje konštrukciu snímača polohy rotujúcich častí systému a meranie okamžitej polohy tejto rotujúcej časti, ktoré je založené na riadenej činnosti oscilátora podľa hodnoty diferenčnej zmeny rýchlosti otáčania odvodenej od prechodu rotujúcej časti cez jej fixnú polohu. Tento účel sa dosahuje tým, že okamžitá číselná hodnota polohy systému je odvodená od impulzov napäťovo riadeného oscilátora...

Teplotný snímač a spôsob nastavovania takého teplotného snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14674

Dátum: 10.08.2010

Autori: Pérez Castillo Philipp, Schlenker Bruno, Reichert Willi

MPK: H01H 37/26, H01H 37/48, H01H 37/22...

Značky: teplotný, snímača, takého, snímač, teplotného, spôsob, nastavovania

Text:

...hľadiskaTáto úloha je vyriešená teplotným snímačom so znakmi nároku l a spôsobom jeho nastavovania so znakmi nároku 5. Výhodné a uprednostňované uskutočnenia vynálezu sú predmetom ďalších nárokov a budú ďalej bližšie objasnené. Mnohé z následne uvedených znakov sú uvedené len pre teplotný snímač alebo len pre spôsob. Môžu však platiť nezávisle na tom ako pre teplotný snímač tak aj pre tento spôsob. Znenie nárokov sa týmto výslovne...

Snímač prúdenia plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16571

Dátum: 26.07.2010

Autor: Schulze Klaus

MPK: F16K 17/30

Značky: prúdenia, snímač, plynů

Text:

...toto teleso v normálnej prevádzke opiera o vložku, pričom plyn môže prechádzať cez štrbiny nachádzajúce sa medzi vložkou a uzatváracím telesom. V pripade zvýšeného prietoku plynu sa uzatváracie teleso zdvihne zo sedla, čím sa štrbina medzi tyčou a skrutkovacím dielom zmenší, aby sa prietok obmedzil.0015 Ani v tejto verzií nie je možné použitie v rôznych montážnych polohách pri rovnakej hodnote uzatváracieho prietoku.0016 Predložený vynález je...

Indukčnostný snímač s dvojnásobným induktorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287377

Dátum: 16.07.2010

Autori: Haviar Martin, Puttera Jozef, Malý Petr

MPK: G01L 1/14, G01D 5/00, G01P 3/42...

Značky: dvojnásobným, indukčnostný, snímač, induktorom

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupné svorky (11) a (12) generátora (1) sú pripojené na prvé vstupy svorky (21) a (22) kvázisyntetického rezonátora (2). Na druhé vstupné svorky (25) a (26) kvázisyntetického rezonátora (2) sú pripojené výstupné svorky (41) a (42) všeobecného impedančného konvertora (4). Na meracie svorky (23) a (24) kvázisyntetického rezonátora (2) sú pripojené vstupné svorky (31) a (32) voltmetra (3). Výstupné svorky (61) a (62) indukčnostného senzora (6)...

Snímač polohy prevodovky a príslušná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10103

Dátum: 15.12.2008

Autor: Guibet Vincent

MPK: B03C 1/28, F16H 59/70, G01D 5/14...

Značky: snímač, převodovky, příslušná, převodovka, polohy

Text:

...citlivý koniec snímača polohy leží naproti zmienenému terču, ked je prvok pre zaraďovanie rýchlostných stupňov0010 Ďalšie výhody a znaky vynálezu vyplynú zčítania jeho popisu a- obr. 1 je perspektívny pohlad z boku na snímač polohy podľa vynálezu, EP 2 222 984 33752/1- obr. 2 je schematický pohľad na snímač v prevodovke,- obr. 3 znázorňuje schematický pohľad v reze na koniec snímača a- obr.4 znázorňuje koniec snímača zobr.3 umiestnený...

Snímač pomerných pretvorení

Načítavanie...

Číslo patentu: 286132

Dátum: 19.03.2008

Autori: Baláž Pavol, Švec Peter, Kraus Luděk, Bydžovský Jan, Pasquale Massimo

MPK: G01L 1/12, G01N 3/00

Značky: poměrných, snímač, přetvoření

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač pomerných pretvorení je charakteristický tým, že medzi sledovanými bodmi A a B meraného objektu (4) je umiestnené magnetoelastické jadro (1) aspoň jednej cievky (2) pripojenej svojimi vývodmi k vyhodnocovaciemu zariadeniu (3). Magnetoelastické jadro (1) je s bodmi A a B pevne spojené. Magnetoelastické jadro (1) je z amorfného kovového materiálu. Amorfný kovový materiál jadra (1) je výhodne spracovaný v tepelnom a magnetickom poli pri...

Kontaktný snímač pre nespojitý časovo premenlivý záznam zmeny fyzikálnej veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4828

Dátum: 02.08.2007

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01F 23/00

Značky: časovo, nespojitý, veličiny, záznam, kontaktný, fyzikálnej, snímač, premenlivý, změny

Text:

...vzájomne paralelne spojene vodičom 6 s prvou výstupnou svorkou 7 odporového výstupu, ktorá je vodivo spojená s prvým rezistorom 8 s tým, že druhá výstupná svorka 9 odporového výstupu je spojená s posledným rezistorom 10 a výstupné svorky 7, 9 odporového výstupu sú pripojené na prístroj 17 merania odporu a v základom telese 1 sú z vnútomej strany upevnené ovládacie magnetické jazýčkové kontakty 11 paralelne zapojené a ich zapinacie kontakty...

Inteligentný snímač hladín s viacnásobne využívaným rozsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4761

Dátum: 07.06.2007

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01F 23/28, G01F 23/24

Značky: viacnásobné, využívaným, inteligentný, rozsahom, hladin, snímač

Text:

...vodičom 13 a v strednom otvore 14 tlačeného spoja 7 je os 15 na ktorej je rameno 16,ktoré má na jednom konci permanentný magnet 17 umiestnený v tesnej blízkosti magnetických jazýčkových kontaktov 9 a na opačnom konci ramena 16 je permanentný magnet 18 umiestnený v tesnej blízkosti magnetických jazýčkových kontaktov 3 s tým, že na ramene 16 je Vyvažovacie závažie 19 a na opačnom konci osi l 5 je kladka 20 na ktorej je lanko 21 so závažím 22,...

Inteligentný snímač hladín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4758

Dátum: 07.06.2007

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01F 23/24

Značky: hladin, inteligentný, snímač

Text:

...kontaktov 3, ktoré spôsobujú ovládanie záznamového zariadenia, napr. počítača určeného na meranie neelektrických veličín, ktoré zaznamenáva, dátum,čas, miesto merania, hodnotu meranej veličiny, napr. výstupný odpor, napätie úmemé výške hladiny vody.Na druhej doske tlačeného spoja 6 sú rezistory 7 zapojené do série a medzi každým rezistorom 7 sú zapojené vývody 8 magnetických jazýčkových kontaktov 9 a druhé vývody 10 magnetických...

Bezdotykový snímač polohy s reverzibilným automatickým nastavením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15714

Dátum: 08.01.2007

Autor: Sellien Kai

MPK: H03K 17/97

Značky: automatickým, polohy, reverzibilným, snímač, bezdotykový, nastavením

Text:

...jednotky a ktorý sa pohybuje V orientovanejpolohe. Toto riešenie má však tú nevýhodu, že pre montáž súpotrebné samostatné časti. a okrem toho je použiteľné »len pre0007 US 6,531,667 B 2 opisuje snímač posunutia pedála pre zisťovanie posunutia polohy pedála. Snímač posunutia pedála obsahuje aspoň ovládaciu páku a spínací prvok. Týmto spôsobom je ovládacia páka uložená V puzdre umiestnenom na osi otáčania a môže sa otáčať pomocou pedála....

Snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4502

Dátum: 07.07.2006

Autori: Hlaváč Jiří, Jemelka Jan, Adamec Jozef, Medek Miroslav

MPK: B61L 5/00

Značky: polohy, snímač

Text:

...snímača polohy opatrený ochranným krytom, opatreným bezpečnostným zámkom.Prepínací mechanizmus snímača polohy v skrinke s krytom je nesený upevňovacou súpravou, pripevnenou ku klzným stoličkám výhybky, alebo k nosnej konštrukcii mechanizmu samovratnej výhybky. Ovládacia páka prepínacieho mechanizmu snímača je kĺbovo spojená s jazykom výhybky či pohyblivého hrotu srdcovky alebo k prestavnej tyči prestavného mechanizmu samovratnej...

Kapacitný snímač s násobením kapacity a kompenzáciou strát

Načítavanie...

Číslo patentu: 285082

Dátum: 18.05.2006

Autori: Mališ Jiří, Malý Petr

MPK: G01N 27/00, G01R 15/14, G01R 27/26...

Značky: snímač, kapacity, strát, kapacitný, kompenzáciou, násobením

Zhrnutie / Anotácia:

Na výstupné svorky (11) a (12) kapacitného senzora (1) sú pripojené vstupné svorky (21) a (22) násobiča kapacity (2). Na výstupné svorky (23) a (24) násobiča kapacity (2) sú pripojené vstupné svorky (31) a (32) komplexného konvertora (3). Na kompenzačné svorky (35) a (36) komplexného konvertora (3) sú pripojené výstupné svorky (41) a (42) kompenzátora (4). Výstupné svorky (33) a (34) komplexného konvertora (3) sú výstupnými svorkami kapacitného...

Magnetický snímač prietoku a merač prietoku, ktorý ho zahrnuje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1462

Dátum: 14.04.2004

Autori: Glauser Antony Robert, Knill Alexander Charles

MPK: G01F 1/56

Značky: prietoku, zahrnuje, merač, snímač, ktorý, magnetický

Text:

...iónmi. Ióny striebra sú obzvlášť výhodné, keďže tuhé striebro je stabilné vo vode po dlhú dobu avýznamne nekoroduje. Navyše, je netoxické a je povolenou potravinovou prísadou (E 174). Striebro je tiež blízke medi v elektrochemíckých sériách, znižujúc riziko neželenej elektrolytickej korózie vo vodných trubkách. Je tiež biocídne, pomáha predchádzať usádzaniu a vytváraniu problémových bio-povlakov na elektródach a okolo nich.Navyše, usporiadanie...

Snímač teploty a vykurovacie zariadenie pre vyhrievané kanálové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 776

Dátum: 11.07.2003

Autor: Günther Herbert

MPK: B29C 45/27, G01K 7/16

Značky: zariadenie, teploty, systémy, vyhrievané, kanálové, snímač, vykurovacie

Text:

...prvku s väčším odporom prejaví podstatne rýchlejšie a výraznejšie než v ostatných oblastiach odporového prvku. Zásluhou vhodného umiestnenia snímača teploty je preto možné veľmi presne sledovat vývoj teploty na presne definovanom mieste, 3 pretože totiž čiastkový úsek snímača teploty s vyšším odporom sa nachádza presne vtejto oblasti vykurovania, poprípade vyhrievaného kanála. Tam získané namerané hodnoty možno pre reguláciu...

Optický snímač so zvýšením rozlíšenia na meranie dráhy vykonanej nástrojom v zápustke

Načítavanie...

Číslo patentu: 283242

Dátum: 11.03.2003

Autori: Bača Marek, Tulis Silvester, Bača Jozef, Žatkovič Juraj

MPK: B23Q 17/24, G01B 11/03

Značky: rozlíšenia, snímač, opticky, nástrojom, vykonanej, meranie, dráhy, zvýšením, zápustke

Zhrnutie / Anotácia:

Optický snímač pozostávajúci zo zariadenia na realizáciu pohybu a vymedzenia dráhy pohyblivého telesa, pozostáva z iniciátora pohybu, z vodiaceho zariadenia, v ktorom sa nachádza pohyblivé teleso, ktorého čelná časť je zrazená do kužeľa so zrkadlovým leskom a unáša tvárniaci nástroj, k vodiacemu zariadeniu je pripojený uzáver, v ktorom sa nachádza nepohyblivé teleso s dutinou, ktorého čelná časť je zrazená do kužeľa upraveného do zrkadlového...

Merací snímač a usporiadanie meracieho snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10183

Dátum: 14.11.2002

Autori: Fischer Thomas, Herrmann Klaus, Grundmann Wolfgang

MPK: G01K 7/16

Značky: snímača, snímač, merací, usporiadanie, meracieho

Text:

...meracieho snímača s možnosťou techniky zarezávaných spojov pre kontaktovanie elektrického pripojovacieho vedenia môže byť dosiahnuté to, že je možné jednoduchým spôsobom elektricky kontaktovať už existujúci kábel s meracím snímačom. Technika zarezávaných spojov má obzvlášť tu výhodu, že kábel, kontaktovaný smeracím snímačom, respektíve elektrické pripojovacie vedenie,kontaktovane s meracím snímačom, môžu prebiehať kontakty so zarezávaným...

Optický snímač dráhy vykonanej pohyblivým telesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282240

Dátum: 25.10.2001

Autori: Bača Marek, Jelemenský Jozef, Žatkovič Juraj, Bača Jozef

MPK: B23Q 17/24, G01B 11/03

Značky: dráhy, snímač, telesom, vykonanej, opticky, pohyblivým

Zhrnutie / Anotácia:

Optický snímač dráhy vykonanej pohyblivým telesom pozostávajúcim zo zariadenia na realizáciu pohybu a vymedzenia dráhy pohyblivého telesa, zo zdroja optického žiarenia, zo zrkadla a zo snímača lúča optického žiarenia. Spôsob merania dráhy, rýchlosti a zrýchlenia pohyblivého telesa.

Polohovo – pohybový snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2802

Dátum: 12.02.2001

Autor: Vámoš Štefan

MPK: G01B 7/00, B60R 25/00

Značky: polohovo, snímač, pohybový

Text:

...realizovaná technickými prostriedkami ďalej popisovanými v tomto technickom. riešení.Uvedené nedostatky sú úplne odstraňované polohovo-pohybovým snímačom podľa tohto riešenia. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z dutého základového telesa s časťou otvorenej poľgulovej plochy, pričom v časti otvorenej poľgulovej plochy je samosvorne a otáčavo umiestnený dutý guľový prvok obsahujúci permanentný magnet uchytený ohybným spojovacím...

Kalorimetrický snímač na meranie spotreby tepla a/alebo prestupu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2704

Dátum: 07.11.2000

Autori: Raška Boris, Šimorová Zdena

MPK: G01K 17/06

Značky: kalorimetrický, přestupu, tepla, snímač, meranie, spotřeby

Text:

...zaťažené meranie teplotného rozdielu.Ďalším nedostatkom týchto prietokomemých zariadení je nutnosť montáže príetokomeru do hydraulického systému vykurovacieho telesa.Nevýhody doterajšieho stavu odstraňuje kalorimetrický snímač. Meria nedeštruktívnou metódou bez zásahu do hydrauliky vykurovacieho systému a reaguje na prirodzenú konvekciu v meranej miestnosti.Snímač čerpá energiu v strednej povrchovej teplote spotrebiča. Výhodou navrhovaného...

Elektromechanický snímač sily-tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280210

Dátum: 10.09.1999

Autori: Babirád Jozef, Koudelka Milan, Žák Rudolf

MPK: G01L 23/16, G01L 1/04

Značky: elektromechanický, sily-tlaku, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka elektromechanického snímača sily - tlaku na báze vysielača (1) svetelného toku, prijímača (2) svetelného toku a pružného člena. K telesu snímača (5) s vysielačom (1) a prijímačom (2) svetelného toku je pripevnený mechanický pružný člen (3), na ktorý je pripevnený vrchlík (8) a clona (4) na clonenie prechodu svetelného toku medzi vysielačom (1) a prijímačom (2). Tienenie svetelného toku, dosiahnuté pohybom clony (4), je úmerné...

Snímač uhlovej polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260348

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bábics Jozef, Geyer Vladimír

MPK: G01B 11/16

Značky: polohy, snímač, uhlovej

Text:

...gyroskopického efektu.Na priloženom výkrese je znázornený snimač podľa vynálezu, a to na obr. 1 v näryse a na obr. 2 v pôdoryse.Snímač podľa vynaleztt, ako je znázornený na obr. 1 a obr. 2 pozostáva zo zotrvačníka 1 s pohonom vysokokotúčovým elektromotorom, ktorý vytvára základný stabilný člen snímača. Zotrvačník 1 je Liložený v kardanovom závese 2 otočné voči osiam x a z. Na vidlici kardanového závesu 2 je upevnený držiak 3 snímacieho...

Elektronický snímač výšky hladiny tehliarskej suroviny s nastavitelnou necitlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260167

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jacko Jozef, Šandalla Mojmír

MPK: G01F 23/26

Značky: nastaviteľnou, elektronický, tehliarskej, necitlivosťou, hladiny, suroviny, výšky, snímač

Text:

...kontaktov pomocného relé, ktoré trvá do prerušenia vodivého spojenia -prvej a druhej vstupnej svorky. Ak vodivé spojenie prvej a druhej vstupnej svorky trvá knaitšicąlako je zvolený ča 4Na priloženom. obraze je bloku-va schéma elektronického snímača výšky hladiny tebliarskej suroviny s nastaviteľnou necitlivostou. jednotlivé bloky predstavujú prvú vstupnú svorku, druhú vstupnú svorku, blok zisiovania vodivého spojenia, blok regulácie...

Snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1699

Dátum: 10.12.1997

Autor: Sedláček Jiří

MPK: B61L 25/06

Značky: polohy, snímač

Text:

...koľajnicou gg a pohyblivým .hrotom 2 srdcovky, ku ktorému je priskrutkovaný.Záves lg s dlhým ťahadlom 2 je na nosník gl závesu lg pripevnenýizolovane pomocou skrutiek, izolačných podložiek a prechodiek. Dlhé ťahadlo gg, vedené v priestore medzi podvalmi je spojené s nastavovacim mechanizmom lg snímača polohy, pripevneným nakoľajnicu obdobným spôsobom ako je znázornené na obr. 2 a 3.Nastavovací mechanizmus lg snímača polohy v kryte je...

Kalorimetrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1431

Dátum: 09.04.1997

Autor: Šimor Stanislav

MPK: G01K 17/08

Značky: kalorimetrický, snímač

Text:

...energiu odovzdáva vykurovanému vzduchu v tých istých podmienkach konvekcie v akých odovzdáva tepelnú energiu vykurovanému vzduchu celé vyhrievacie teleso. Z rozdielu teplôt nameraných druhým vnútorným teplotným snímačom a vonkajším teplotným snímačom /ta,t 4/ z definovanej chladiacej plochy S chladiča a známeho množstva odvedeného tepla sa určuje súčiniteľ prestupu tepla (Á vyjadrený vzťahom /I/v reálnom čase qj pre dané podmienky...

Snímač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277849

Dátum: 12.04.1995

Autor: Pospíšil Bohumil

MPK: G01L 3/00, G01L 3/20, G01L 3/04...

Značky: momentu, snímač, krútiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva zo snímacieho ústrojenstva axiálneho posuvu, prípadne axiálnej sily a/alebo kinematického mechanizmu regulácie krútiaceho momentu, ktoré funkčne nadväzujú na axiálne posuvy strednej časti (3) dutého skrutného plášťa (1), ktorá je umiestnená koaxiálne medzi dvoma krajnými časťami (2 a 4), pevne uchytenými na hriadeľ (h). Stredná časť (3) je s krajnými časťami (2, 4) mechanicky spojená priečkami (5) umiestnenými po obvode skrutného...

Kalorimetrický snímač spotreby tepelnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 678

Dátum: 07.12.1994

Autor: Šimor Stanislav

MPK: G01K 17/04

Značky: spotřeby, kalorimetrický, tepelnej, snímač, energie

Text:

...privedenú tepelnú energiu odovzdáva vykurovanêmu vzduchu V tých istých podmienkach konvekcle V akých odovzdáva tepelnú energiu výkurovanému vzduchu celé vyhrievacie teleso. Z rozdielu teplôt nameraných druhým vnútorným teplotným snímačom a vonkajším teplotným sní/taft-t/ Za známeho množstva odvedeného teplamačom definovanej. chladiacej plochy S chladiča sa určuje súčiniteľ pre tupu tepla ck vyjadrený vzťahom /I/v reálnom čase Ť pre dané...

Snímač otáčok plynomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 413

Dátum: 06.04.1994

Autori: Trúsik Miroslav, Vozárik Marián

MPK: G01F 3/00

Značky: otáčok, snímač, plynomerov

Text:

...kladené na nevýbušne elektricke zariadenie zaliate zalievacou hmotou s označením ochrany Exm /alebo tiež Exs/. Uplatnením takéhoto riešenia odpadáva nutnosť použiť iskrovobezpečný oddeľovací obvod, ako je to potrebné v už v spomenutom prípade ochrany Exi. avšak nevylučuje ani túto možnosť. Nahradením hliníkového púzdra púzdrom z íeromagnetického materiálu, je znemožnene ovplyvňovanie spoľahlivého spínania jazýčkového kontaktu vonkajším...

Hydraulický tenzometrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 336

Dátum: 02.02.1994

Autor: Rengevič Vladimír

MPK: G01L 7/10

Značky: tenzometrický, snímač, hydraulický

Text:

...výkresochNa priloženom výkrese č. l je znázornený hydraulický tenzometrický snímač s vývodom ventilu v spodnej časti /alternatívne pri pootočení o 1800 V hornej časti/ pôdorysnej plochy gumového kváára, príklad 1.Na priloženom výkrese č. 2 je znázornený hydraulický tenzometrický snímač s vývodom ventilu v bočnej stene gumového kvádra,príklad 2.Hydraulický tenzometrický snímač je tvorený nedovretou oceľovou krabicou vo forme veka krabice 1....

Snímač na meranie malých prietokov kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 148

Dátum: 11.08.1993

Autori: Jůza Jiří, Kubiš František

MPK: G01F 1/68

Značky: snímač, malých, meranie, kvapalín, prietokov

Text:

...tepelný příkon. Uvnitŕ trubićky je v celé délce vinutí umísténa Ťvložka , plochého spirýlového kanálu, ktorý priléhá k vnitřní sténě trubićky.Šířka kanálu «se ve sméru toku v-ce 1 édélce vinutí stáleusmérňující tok kapaliny dozvétsuje, což vede ke vzniku turbulenci v protékajícíTento A-mechanismus zajišťuje potřebné prohrátí proudícíkapaliny v pŕíćném smeru. Uvedené konstrukćní provedení ćidla umožňuje použít kalorimetrický princip s...