Patenty so značkou «směšování»

Zařízení pro směšování rudného rmutu s kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266676

Dátum: 12.01.1990

Autori: Baloun Stanislav, Pirkovskij Sergej, Vebr Zdeněk, Fiala Petr

MPK: B01F 13/10

Značky: kyselinou, rudného, směšování, zařízení, rmutu

Text:

...v důsledku zkrácení prostojů nutných k odstraňováníporuch způsobenýoh korozí a potřebou odstranovat inkrustace. Uvedených účinku se dociluje bez výrazných nároku na energie. Je možno jednoduše řídit homogenizaci těchto médií kombinací jejich rychlostí toku s několika možnými variantami jejich přívodu. Výroba a údržba zařízení je jednoduchá, s minimálními nárokyna materiály. Na přiloženěm výkresu jsou znázorněny tři příklady prove dení zařízení...

Zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264468

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ditl Pavel, Kabátek Jan

MPK: B01F 7/08

Značky: zařízení, tekutin, směšování, kontinuálnímu

Text:

...plochy 3 se vzájemné dotýkají rovněž na konci vložky 3. stoupání šroubových plech 3 je pravotočivé a činí čtyřnásobek délky vložky 3. Šířka šroubové plochy g se po délce mění, maximální šířka šroubové plochy glje na začátku vložky Q a činí 3/2 vnitřuího průměru potrubí l a minimální šířka šroubově plochy 3 je na konci vložky 1 a činí polovinu vnitřního průměru potrubí l, přičemž osa šroubové plochy 3 půlí šířku šroubové plochy 3 na začátku...

Zařízení pro směšování a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263419

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rybín Miroslav, Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: B05B 7/02

Značky: zařízení, směšování, rozprašování, tekutin

Text:

...že všechny tvarové desky je možno vyrobit základními jednoduchýdený rovinou I-I z obr.16, na obr.16 je pohled na styčnou plochu horní vnitřní tvarové desky,a na obr.17 je pohled na styčnou plochu vnější dístanční desky a na obr.18 je pohled na styčnou plo chu vnitřní distanční desky.směšovací a/nebo rozprašovací zařízení podle vynálezu, určené pro směšování nebo rozprašování tekutín, zejména kapalin rozprašovaných paprsky plynu, je...

Zařízení na kontinuální směšování a homogenizaci tekutých a sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261712

Dátum: 10.02.1989

Autor: Nesnídal Oldřich

MPK: B01F 13/00

Značky: kontinuální, tekutých, látek, zařízení, směšování, sypkých, homogenizaci

Text:

...lg. Její osa svírá s osou směšovače lg úhel 45 °. Tato štěrbina ll směřuje k výstupu se směšovačem lg Do horní části 2 štěrbinového směšovače lg je dávkován prvním turniketovým dávkovaěem 1 z prvního zásobníku Ž kopo~ lymer vinilchloridu a současně z druhého zásobníku Q přes druhý turniketový dávkovač § AL prach. Oba sypké komponenty dopradají na clonu vytvořenou měkčidlem a jsou strhávanake středu směšovače, odkud klesají do prostoru...

Zařízení pro řízení směšování materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260865

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pázral Emil

MPK: B65G 47/08, G05D 11/00

Značky: zařízení, materiálů, směšování, řízení

Text:

...4 přítomnosti materiálu. Předkoncem přídavného dávkovacího zařízení 8 je na dopravníku umístěno čidlo 5 indikace komponentní. Čidlo 5 indikace komponentu a čidlo 4 přítomnosti materiálujsou napojený na součínový logický člen B,který je dále spojen s dopravním a dávkovacíln zařízením 8 mezískladu 2. Součinový logickýčlen li je propojen se součtovým logickým členem 7.Na sběrnou linku 1 navazují sériově řazené mezisklady 2 s navazujícími...

Způsob směšování štěrkového materiálu a kapalné živice a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257297

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wentzel Jarle

MPK: E01C 19/10

Značky: kapalné, materiálů, zařízení, tohoto, způsob, způsobu, provádění, směšování, štěrkového, živice

Text:

...od jemného štěrku g.Když padají ze síta lg, tak se jemné štěrkové částice g a hrubé štěrkové částice Q postřijkují živicí z oddělených souprav stříkacich trysek lg, lg namontovaných na příčných trubkách ä 17 ~Jemné štěrkové částice 5 padají v podstatě vertikálně dolů na skloněnou přepážku lg. jejížjeden konec spočívá na konci další skloněné přepážky gg. Hrubé štěrkové částice § na svécestě dopadají na třetí přepážku 33, která je opačně...

Způsob směšování flotačního rmutu, vzduchu a flotačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256319

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vidlář Jiří, Šnyta Bohumír

MPK: B03D 1/00

Značky: vzduchu, směšování, flotačního, způsob, rmutu, činidla

Text:

...v tom, k v přívodním potrubí. rmutudo flotátoru se vytvoří podtlsk zúžením potrubí a do prostoru podtlaku se přivádí vzduch a flotační činidlo. Průtočný průřez potrubí se zúží a za zúženým místem se do potrubí udělají jeden nebo více otvorů. Účinkem proudění rmutu vzniká za zúženým místem podtlak. otvory v potrubí je účinkem podtlaků neseván vzduch. Do jednoho nebo více otvorů je rovněž přiváděno~f 1 otační činidlo a vytváří se disperzní...

Zařízení pro směšování výfukových plynů spalovacího motoru a vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255950

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ptáček Jaroslav, Onderka Miroslav, Šmatláková Anna

MPK: F01N 3/30, F02B 37/02

Značky: spalovacího, zařízení, vzduchu, směšování, výfukových, motorů, plynů

Text:

...napojeno výfukovéVýhoda výnálezu spočívě v tom, že pro pohon dmýchadlavyužívá ztrátové energie motoru obsažené ve výfukových p 1 ynech, 255956avšak nezhoräude parametry motoru a při vhodné volbä poŕametrů turbfny e dmychadla účinné působí ve všech pracovních rco-Navpřiloženém výkresu je schematicky znázorněn příkladvprovedení vynálezuą L c Zařízení pro směšováni výfukových plynu spalovacího motoru Aa vzduchu podle vynálezu obsahuje...

Zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255916

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ditl Pavel, Kabátek Jan Ing

MPK: B01F 5/00

Značky: kontinuálnímu, směšování, zařízení, tekutin

Text:

...Průmězf kružnioo opaanákoląąém průřezu hranolu ie roven vnitřn Anímu průměru potrubí L. Délka vložky 1 může činit 0,5 aš.10 ~oł.vnáooook vnątřního průměru potrubí ł, o výhodou 1,1 ožije-ti náaohekvnitřního .průměru potrubí. l, a výhodou 1,1 až .1,5 ~tináaobek. stěny g vložky .ą tvoříoí duté hranolová těleo, 3.5011 v pevnýchhranáöhvzáàemñä odděleny téměř po celé dáloe hrany a vyjimkou průřezu na začátku vložw 1. Pootoöením volného konee každá...

Zařízení pro směšování a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255080

Dátum: 15.02.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Král Jan, Rybín Miroslav, Kára Jan

MPK: B01F 5/06

Značky: zařízení, rozprašování, tekutin, směšování

Text:

...zařízení podle vynálezu, na obr. 10 je pohled na dělicí plech, na obr. 11 je pohled na styčnou plochu desky s kanálem pro přívod kapaliny a na obr. 12 je pohled na styčnou plochu desky s kanálem pro přívod plynu.základní součástí směšovacího a/nebo rozprašovacího zařízení, například zařízení pro rozprašování kapalného paliva ve spalovacím vzduchu, je hranolovité těleso l, opatřené V prvním příkladném provedení dvěma štěrbinovými...

Zařízení pro směšování kapalných komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 240886

Dátum: 01.01.1988

Autori: Potueek Jioí, Krul Jioí, Janeeek Petr

MPK: B05B 3/00, C14B 17/14

Značky: kapalných, zařízení, směšování, komponent

Text:

...a střikovou tryskou je upraveno pouzdro, v němž je uložen statický směšovač. Vstupní otvory lehčí Acího vzduchu jsou vyústěny do obvodové stěny kuželového stimulá toru, jímž je nad přívodnímí otvory kapalných komponent ukončena válcová směšovací komora.Vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že jednotlivé kapalné komponenty se předmíchají protisměrnými rázy při vstupu do válcové směšovací komory a působením rotace a směšování...

Zařízení pro směšování plastických hmot s barvivy a jinými přísadami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246714

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zoucha Jindoich, Pivec Vladim3r, Štipánek Oldoich

MPK: B01F 3/14

Značky: barvivy, zařízení, směšování, plastických, jinými, přísadami

Text:

...hřídel upevněn zhutňovací segment a ve které je uspořádáno pohyblivé dno s nožem pro dávkování příměsi.Zařízení podle vynâlezu dávkujicí zhutnělou příměs, omezuje vliv sypných vlastností, vliv vlhkosti, nedovoluje tvorbu hrudek, čímž je dosaženo větší přesností dávek přiměsi.Na přiloženém výkrese jsou na obr. 1 až 3 znazorněny příklady provedení zařízení podle vynálezu, přičemž na obr. 1 je znázor 4něno zařízení podle vynálezu s bubnovou...

Zařízení pro řízení směšování několika tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241912

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hurník Jioí, Pražák Josef, Hurník Aleš, Miklenda Jioí

MPK: B01F 15/04

Značky: tekutin, několika, směšování, řízení, zařízení

Text:

...průtoku, jejichž výstupy jsou zavedeny do řídícího člen dávkování, jehož výstupy jsou zavedeny do regulačních členů, vřazených v jednotlivých potrubích pro vedení tekutín, přičemž na řídící člen dávkování je napojen programový blok dávkování.Velikost průtoku nebo množství složek směsi se nastavuje regulačními orgány ovládanými signály z řídícího členu podle údajů uložených do paměti programového bloku a údajů jednotlivých čidel průtoku nebo...

Statický míchač pro směšování tekutin v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253614

Dátum: 12.11.1987

Autori: Seichter Pavel, Khol Miroslav, Jaroměřský Jaroslav

MPK: B01F 13/00

Značky: tekutin, míchač, staticky, směšování, potrubí

Text:

...je jednoduchá a pořizovaoí náklady jsou nízké.Příkladné provedení vynálezu je sohematicky znázorněno na přiloženýoh výkresoch. Na obr. 1 je nárysný řez stetického míchače pro směšování tekutín v potrubí na obr. 2 je nárys statického míohaoího elementu pravotočivého na obr. 3 je řez A - A a pohled B na prevotočivý element na obr. 4 je nárysstatického michaoího elementu levotočivého na obr. 5 je řez A - A e pohled B na statický element...

Homogenizační komora pro homogenizaci a/nebo směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253539

Dátum: 12.11.1987

Autori: Janeš Karel, Kára Jan, Hessler Jiří, Souček Jiří, Valenta Svatopluk

MPK: B01F 5/06

Značky: homogenizační, tekutin, homogenizaci, směšování, komora

Text:

...jednak vysunutím jazýčku a jednak jeho polohou, natočením vůči podélné ose průtočného kanálu. Obtokový jazýček může zasahovat dokonce až do protilehlé části příčného otvoru za průtočným kanálem, takže proud tekutiny musí být protlačován po emyčkové dráze. vhodnou volbou vysunutí jazýčků a jejich různým natočenim je možno dosáhnout velký počet různých turbulentních vírů v proudu tekutiny a dosáhnout tak dokonalé homogenizace. šrouby jsou s...

Způsob směšování kyseliny se rmutem uranové rudniny při tlakových procesech a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234519

Dátum: 01.11.1987

Autori: Forman Miroslav, Polanský Milan

MPK: C22B 60/02, B01F 13/06

Značky: způsob, provádění, kyseliny, způsobu, rudniny, procesech, uranové, směšování, rmutem, zařízení, tlakových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob směšování kyseliny se rmutem uranové rudniny při tlakových procesech, zejména při tlakovém loužení uranové rudy v tlakovém reaktoru a zařízení k provádění způsobu. Zařízení sestává z trubkově směšovací komory umístěné uvnitř tlakového reaktoru, do níž ústí nátok rmutu a přívod kyseliny, opatřený vstřikovacími otvory. Ve směšovací komoře jsou vytvořeny výstupní otvory rmutu a umístěna alespoň jedna perforovaná přepážka. Do...

Zařízení k míchání a směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253130

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koza František, Nechleba Josef

MPK: B01F 5/00

Značky: směšování, tekutin, zařízení, míchaní

Text:

...média v prostoru kuželových prstenců pohybující se v rozmezí 2 až 16 m/s a pro rychlost pomocného média až do kr 1 ~ tícké rychlosti zvuku V daném prostředí. Počet kuželových prstenců se pohybuje podle technologické bilance kolem 2 až 12 kusů.Zařízení pro mícháni a směšováni tekutín je výhodné zejména pro tlumicí účinky zvukových vln v prostoru miseni, dále vhodně distribuuje pomocnou tekutinu v malých průřezech a současně zužuje tlakový...

Způsob směšování pevných částicových materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252453

Dátum: 17.09.1987

Autori: Chang-han Yi Kenneth, Lee Jannan, Hagerty Robert

MPK: B01F 5/06

Značky: směšování, zařízení, způsob, tohoto, materiálů, pevných, provádění, způsobu, částicových

Text:

...trubicemi li, vznikne v rozšířeněm spcdním úseku lg před téměř úplným zablokováním otvoru łgb pomocných mísicích trubic lg oblasti zhuštění stále ještě proudícího materiálu. Tato oblast zhuštění působí jako škrticí ventil Dro průtok pomocnými mísicími trubicemi li a zabraňuje,aby těmito pomocnými mísicími trubicemi li protékalc maximální množství částicového materiálu. V této souvislosti lze hovořit o stavu blokovaného toku pomocných...

Statický směšovač pro směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251891

Dátum: 13.08.1987

Autori: Valenta Svatopluk, Rybín Miroslav, Kára Jan, Král Jan

MPK: B01F 5/02

Značky: tekutin, směšování, směšovač, staticky

Text:

...pravoúhléhou nehotobecně podlouhlého průřezuvmůže mítmenší roizměr -průřezu, výšku-jen .několikamožno jednoduše vyrobit napříkladąvybrou-xwrtšením nebo vyfrézovärním jen velmi mělké udrážky do jediné nebio obou polovin tělesa trysky. Obě poloviny tělesa trysky je Intoižno velmi snadno od sebe odtdělit a trysku tak vyčistlt. Nastavením úhlu, který spolu svírají osy trysek, je možno ouvlivňooat homogenitu směsi kłapualín, kiapalrn a plynů...

Zařízení ke směšování prášku se vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238756

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrstka Pavel, Vápeník Jaroslav

MPK: B01F 3/06

Značky: prášků, vzduchem, směšování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke směšování prášku se vzduchem, kde je vzduchová komora s přívodem vzduchu a s potrubím odvodu směsi propojena otvorem s hlavní komorou, která obsahuje přívod prášku a trubku, přičemž do trubky je zasunuta lopatka, jež je na zasunutém konci ukončená zaslepením a na vyčnívajícím konci uzávěrem. Zařízení je možno použít nejen tam, kde se vzniklá směs (uhelný prášek a vzduch) zavádí do příslušného zařízení, ale i v jiných oborech, jako...

Způsob směšování dvou nebo více kapalin v různých vzájemných poměrech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249261

Dátum: 12.03.1987

Autor: Minárik Milan

MPK: B01F 15/04

Značky: tohoto, více, kapalin, způsob, způsobu, směšování, provádění, různých, vzájemných, zařízení, poměrech

Text:

...je znázorněno na přiložených obrázcích 1 až 8, kde představujeobr. 1 celkové funkční schéma gradientového kohoutu a jeho připojení na píst nebo unášeč pístu čerpadla.obr. 2 funkční polohu gradientového kohoutu v lineárním konstrukčním provedení v horní úvrati pístu při poměru mísení A/B 100/0.Obr. 3 funkční polohu gradientového kohoutu v lineárním konstrukčním provedení v dolní úvrati pístu při poměru mísení A/B 100/0.obr. 4 funkční...

Zařízení ke směšování kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248311

Dátum: 12.02.1987

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01F 3/04

Značky: směšování, zařízení, plynů, kapalin

Text:

...optimální provozní podmínky z hlediska hydraulických poměrů, z hlediska energetického i z hlediska účinnosti přisá~ tí a dokonalého směäování pylnu akapa 1 íny. Zařízení je rovněž možné využít při mísení kapalin, případně par a kapalin.Na pŕiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladnéprovedení zařízení podle vynálezu.Zařízení sestává ze vstupního dílu ł. středního dílu g a tělesa §s kuželovou částí §,na níž navazuje válcová část 1 a...

Způsob vzájemného směšování tekutin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230362

Dátum: 15.11.1986

Autor: Nachtmann Tomáš

MPK: B01F 3/00

Značky: zařízení, vzájemného, způsobu, tohoto, tekutin, provádění, směšování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vzájemného směšování tekutin, při kterém hlavní tekutina proudí potrubím v prstencovém proudění a přimíchávaná tekutina se přisává do tohoto proudění jeho vnitřním povrchem a k dalšímu míchání dochází ve vnitřním prstencovém skoku, vyznačující se tím, že přimíchávaná tekutina přestupuje do prstencového proudění hlavní tekutiny i vnějším povrchem prstencového proudění hlavní tekutiny a k dalšímu míchání dochází navíc ve vnějším...

Způsob směšování tekutého hořlavého plynu s vodíkem a kyslíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230028

Dátum: 15.09.1986

Autor: Zelinka Miloslav

MPK: F23D 13/40

Značky: kyslíkem, směšování, hořlavého, tekutého, plynů, vodíkem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob směšování tekutého hořlavého plynu s vodíkem a kyslíkem vyrobenými elektrolýzou vody, vyznačující se tím, že tekutý hořlavý plyn se přidává přetlakem ke kyslíku a vodíku pro dosažení optimálního nastavení plamene.

Zařízení ke směšování kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229231

Dátum: 01.03.1986

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01F 3/04, C02F 1/72, B01F 5/00...

Značky: kapalin, směšování, plynů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na směšování kapalin a plynů a řeší konstrukční uspořádání a provedení jednotlivých částí průtokového směšovače. Podstata spočívá v tom, že střední díl vytvořený z válce, kuželovitého rozšíření a trubky s přírubou je válcem nasunut na válcové zakončení vstupního dílu a trubkou na výstupní trubku výstupní části opatřenou připojovací přírubou a šikmo uloženými. podélně tvarovanými přepážkami na vnitřním povrchu, přičemž...

Zařízení ke směšování kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229230

Dátum: 01.03.1986

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01F 3/04, B01F 5/00, C02F 1/72...

Značky: plynů, směšování, kapalin, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke směšovaní kapalin a plynů a řeší konstrukční uspořádání a provedení jednotlivých částí průtokového směšovače. Podstata spočívá v tom, že válec (3) středního dílu s přívodem (9) opatřený přírubou (10) a vestavbou tvořenou dvěma protilehlými komolými kužely (4, 5) uchycenými základnami na jeho vnitřním povrchu je jedním koncem nasunut na válcové části (1) vstupního dílu opatřené redukcí (2) a druhým koncem na trubce...

Aerodynamické směšovací zařízení pro směšování složek palivové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 215300

Dátum: 01.08.1985

Autori: Korenjak Nikolaj Kalistratovič, Novikov Vasilij Vasiljevič, Vološin Gennadij Andrejevič, Bobrik Michail Jakovlevič, Krikuněnko Anatolij Filipovič, Gordějev Alexandr Vasiljevič, Babič Gennadij Vasiljevič, Surovikin Vitalij Fedorovič, Antoněnko Vladimír Fedorovič, Beljajev Georgij Alexandrovič, Galljamov Nail Ibragimovič

Značky: palivové, aerodynamické, složek, zařízení, směsi, směšovací, směšování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aerodynamického směšovacího zařízení pro směšování složek palivové směsi, tvořeného válcovou vířivou komorou pro zviřování proudu plynových složek palivové směsi, zaváděného do ní alespoň jedním vstupním hrdlem, uspořádaným tangenciálně k její válcové ploše a umístěným u jedné její čelní stěny válcové vířené komory, a odváděného výstupním hrdlem, zabudovaným v druhé čelní stěně válcové vířivé komory koaxiálně s její válcovou...

Zařízení pro směšování napájecí vody a oběhové vody u parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219032

Dátum: 15.06.1985

Autor: Karpíšek Jiří

Značky: kotlů, směšování, zařízení, napájecí, oběhové, parních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro směšování napájecí vody a oběhové vody u parních kotlů, v jejichž bubnech je umístěna vestavba pro oddělení páry a vody z parovodní směsi působením odstředivé síly. Účelem vynálezu je snížit tepelná pnutí ve stěně bubnu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přívody napájecí vody do bubnu jsou zaústěny do sběrných komor, které jsou vstupními kanály připojeny na odstředivé prvky. V každé sběrné komoře při ústí přívodu...

Způsob směšování tekutin a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216592

Dátum: 01.10.1984

Autor: Nachtmann Tomáš

Značky: provádění, způsob, tekutin, zařízení, směšování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob a zařízení ke směšování tekutin, využívající směšovací účinek jedno nebo vícenásobného tryskového skoku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přestup přimíchávané tekutiny do paprsku tekutiny hlavní o co největším povrchu s následným přechodem do proudění plným profilem se děje v tryskovém skoku, vytvořeném záměrným zvýšením tlaku ve směšovací části potrubí, který je v rovnováze s kinetickou energií směšovaných tekutin....