Patenty so značkou «směru»

Zariadenie na meranie odchýlky od smeru pohybu pohyblivej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7272

Dátum: 03.11.2015

Autori: Galambošová Jana, Macák Miroslav, Hrubý Dušan, Rataj Vladimír

MPK: G01B 5/24, G01B 11/27

Značky: pohybu, zariadenie, odchylky, pohyblivej, směru, meranie, sústavy

Text:

...od bodu spojenia.Údaje o zmene vzdialenosti z lankových snímačov dráhy zaznamenáva zariadenie na záznam a transformáciu meraných údajov. Odchýlku od smeru pohybu udáva uhol vyosenia, ktorý možno získať výpočtom na princípe Tálesovej kružnice. Pri priamom pohybe sústavy sú merané vzdialenosti rovnaké, preto uhol vyosenia medzi nosníkom a osou dráhy má hodnotu 90 °, pri ktorom odchýlka nevzniká. Pri každom inom pohybe sústavy vzniká odchýlka od...

Zátka na označovanie smeru otáčania kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6734

Dátum: 02.04.2014

Autor: Vančo Roman

MPK: B60B 3/00, B60R 19/00, B60R 13/00...

Značky: směru, otáčania, označovanie, kolies, zátka

Text:

...z ktorých každá má označenie šípkou smer otáčania kolesa. Dve a dve zátky sú na označenie a rozlíšenie pravej strany červenej farby a ľavej strany modrej farby. Na každej zátke je ešte písmenami PP označenie predného pravého, ZP zadného pravého, PĽ predného ľavého a ZĽ zadného ľavého kolesa.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, ktorý znázorňuje na obr. l zátku podľa technického riešenia,...

Spôsob a zariadenie na zmenu smeru pohybu pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287230

Dátum: 03.03.2010

Autori: Richert Withold, Bünten Rolf

MPK: B65H 23/04

Značky: pásov, zariadenie, změnu, spôsob, pohybu, směru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu obracania a zmeny smeru pohybu pásov (1), osobitne tenkého horúceho pásu. Pás možno v ľubovoľnom uhle odchyľovať pomocou aspoň jedného odchyľovacieho bubna s valčekovými traťami (5) umiestnenými na obvode odchyľovacieho bubna a tvorenými väčším počtom jednotlivých valčekov. Plastickým a elastickým deformáciám sa zabraňuje tým, že šírka jednotlivých valčekov (4, resp. R1 až R6) je od jednej valčekovej trate (5) k ďalšej...

Hĺbkovo vodiaci disk so zakrivenými rebrami smerujúcimi proti smeru otáčania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10842

Dátum: 19.01.2010

Autori: Goretzko Robert, Feldhaus Werner, Häfker Gerd

MPK: A01C 7/20, A01C 5/06

Značky: zakřivenými, vodiaci, rebrami, hĺbkovo, proti, smerujúcimi, směru, otáčania

Text:

...Schéma výsevnej pätky podľa obr.1 z bočného pohľaduObr.3 - Schéma výsevnej pätky podľa obr.1 z iného perspektívneho pohľadu, Obr.4 - V smere chodu ľavý hĺbkovo vodiaci disk v perspektívnom zobrazení z pohľadu zVonku, Obr.5 - V smere chodu pravý hĺbkovo vodiaci disk v perspektívnom zobrazení z pohľadu zVonku, Obr.6 - Zväčšene zobrazenie disku podľa obr. 4 a-3 Obr.7 - Zväčšený výsek disku podľa obr. 4 s jedným nosným rebrom a...

Zariadenie a spôsob na stanovenie smeru, rýchlosti a/alebo odstupu od vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10895

Dátum: 01.10.2009

Autori: Leopold Alexander, Schechora Andreas, Nagy Olivér

MPK: G01B 11/25, G08G 1/04, G08G 1/052...

Značky: odstupu, rychlostí, vozidiel, spôsob, zariadenie, směru, stanovenie

Text:

...svetla, kamerové prostriedkya prostriedky na spracovanie obrazu.0009 Adekvátne tomu obsahuje senzor prinajmenšom jeden projektor svetelného vzoru, ktorý z prvého miesta premieta určitý svetelný vzor, výhodne svetelnú mriežku, na jazdnú dráhu, ako aj kameru, ktorá zdruhého miesta zosníma premietnutý svetelný vzor a zjeho skreslení zosníma obrys povrchu, ako je to v technike známe.0010 Zvlášť výhodná forma uskutočnenia tohto zariadenia na...

Spôsob automatickej indikácie zmeny smeru jazdy pred rozjazdom motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 286175

Dátum: 07.04.2008

Autori: Szitas Anton, Kuš Ľubomír

MPK: B60Q 1/34

Značky: indikácie, automatickej, spôsob, vozidla, jazdy, směru, rozjazdom, motorového, změny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob automatickej indikácie zmeny smeru jazdy pred rozjazdom motorového vozidla spočíva v tom, že indikátor zmeny smeru jazdy sa automaticky zopne pri naštartovanom motore, zaradenom rýchlostnom stupni umožňujúcom uvedenie vozidla do pohybu a po vytočení volantu do určeného uhla najmenej 10 °, výhodne 15 °, od priameho smeru osi vozidla. Indikátor zmeny smeru sa automaticky vypne po prekročení rýchlosti vozidla nad 30 km/hod a/alebo vyradení...

Rám detského športového kočíka s mechanizmom zmeny smeru sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9333

Dátum: 28.08.2006

Autor: Yang Cheng-fan

MPK: B62B 7/14

Značky: športového, změny, sedadla, kočíka, směru, mechanizmom, detského

Text:

...základovej doske aosou alebo kolíkom podpery sedadla.Na prekonanie nevýhod. detského športového kočíka podľadoterajšieho stavu techniky navrhuje vynález rám detskéhošportového kočíka s mechanizmom zmeny smeru sedadla. Užívateľ môže ovládač mechanizmus zmeny sedadla, bez toho aby zmenil smer riadidiel a dieta má na výber, či chce sediet v smeres výhľadom vpred alebo sa dívaćna dospelého.Športový kočík podľa vynálezu je definovaný v nároku...

Zariadenie na ultrazvukové číslicové meranie smeru a rýchlosti prúdenia plynného alebo kvapalného média v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260193

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bystriansky Pavol, Kočiš Štefan

MPK: G01P 5/02

Značky: rychlostí, kvapalného, číslicové, zariadenie, meranie, ultrazvukové, prúdenia, směru, priestore, media, plynného

Text:

...ku zodpovedajúcim vstupom prvého zosilňovače 9,druhého zosilňovače 1 U a tretieho zosilňovača 11. Recipročné meniče 4, 5 sú cez dvojpólový prepínač 14 pripojené na štvrtý zosilňovač 12 a na bndiaci obvod 13. Preplnenie mőžebyt bezkontaktné. Prepínač 14 je ovládaný ovládačom 16, ktorý je budený z výstupu riadiaçehci obvodu 21 so štartovacĺm vstupom 15. Prvý časovač 17, druhý časovač 18, tretí časovač 19 a štvrtý časovač 20 sú...

Zariadenie na ultrazvukové číslicové meranie smeru a rýchlosti prúdenia plynného alebo kvapalného média v rovine

Načítavanie...

Číslo patentu: 260192

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kočiš Štefan, Bystriansky Pavol

MPK: G01P 5/02

Značky: směru, rychlostí, media, ultrazvukové, zariadenie, meranie, prúdenia, číslicové, kvapalného, plynného, rovině

Text:

...alebo magnetostrikčné. Svorkami 5, 6, 7, 8 je merania sonda pripojená k elektronickému obvodu merače.Z obr. 2 je zrejme, že menič 1, 2 sú pripojené ku zodpovedajúcim vstupom prvého zosilňovače 9 a druheho zosilňovače ll). Recipročné meniče 3, 4 sú cez dvojpôlový prepínač 13, riadený ovládačom 14 pripojené na tretí zosilňovač 11 a na výstup budiaceho obvodu 12. Riadiaci obvod 18 so štartovacou svorkou 19 je budiacimi výstupmi pripojený ku...

Olovnica a spôsob určovania vodorovného smeru a uhla sklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281029

Dátum: 09.04.1997

Autor: Rehák Jozef

MPK: G01C 15/10, G01C 9/10

Značky: spôsob, určovania, sklonu, směru, olovnica, vodorovného

Zhrnutie / Anotácia:

Olovnica (1) má v hornej časti otočne umiestnenú kladku (2), pričom os otáčania kladky je kolmá na ťažnicu olovnice a pretína ju. Pod kladkou je prevlečený špagát (3) alebo je ovinutý okolo kladky o jeden závit, pričom má v polovici dĺžky stredovú značku (4). Konce špagátu (5) zaujímajú zisťovaný smer alebo sklon, pričom špagát sa tiažou olovnice napne a súčasne sa po ňom olovnica pohybuje do najnižšej polohy. Vzájomná poloha olovnice, daná...

Zařízení na měření odchylky krystalografického směru křemíkového monokrystalického zárodku od osy jeho rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 270395

Dátum: 13.06.1990

Autori: Smejkal Vilém, Zátopek František

MPK: C30B 35/00, C30B 13/34

Značky: krystalografického, odchylky, křemíkového, zárodku, měření, zařízení, monokrystalického, směru, rotace

Text:

...pohybiivü uioženy ve emim osy roloce křemikoveho monokryetolickćho zárodku.Posuvem zařízení ve smĺru osy roloce křemiiceveho monokrysislickłho zàrodku lze dosćhnoul polohy. kdy psprsky bodevőho svůbeinőho zdroje jsou odróleny od vrcholu křemikovőho monokryeiolickího zćrodku s po sobrezeni objeklivem ns sálnůrnou pioiónku vohipuji přes oku lár do oko pozorovehie. Tim je ząjiłtłno. že prekticky veĺkere odrełene evůilo přichází do oko...

Mechanismus pro posuv clony ve směru osy x, y u elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270255

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vojtech Zdeněk, Petr Jiří

MPK: H01J 37/20

Značky: posuv, mechanismus, elektronového, mikroskopu, směru, clony

Text:

...velký rozsah jemného mikroposuvu, mechanická pevnost, tuhost a odolnost vůči chvění.vynález blíže objasní přiložený výkres, na kterém je uveden v osovém rezu praktický příkled provedení.Základom mechanizmu je nosné trubka . s vakuotěsnou přírubou 13 přiléhající k tělesu mikroskopu. Nosnou trubkou 1 v podélnćm smeru prochází pouzdro g spojené- s prvním ovladacím knoflíkem i. Druhý konec pouzdra i je vakuotěsně spojan s trubkoułprvním těsnicím...

Způsob kódování identifikačního znaku pro určení orientace směru propadu evidenční průkazky snímací stanicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266936

Dátum: 12.01.1990

Autor: Žáček Jiří

MPK: G06K 17/00

Značky: stanici, identifikačního, snímací, znaků, evidenční, orientace, propadu, průkazky, určení, kódování, směru, způsob

Text:

...evidenční průkazky se provádí tak, že se započne od prvního řádku, avšak řádek již obsazený kódovací fólií identifikačního znaku se vynechá a postupuje se do zakódo u lichého počtuvání všech čísel kódu evidenční průkazky, přičemž je lhostejné, z které strany je řádkování číslováno.Vyšším technickým účinkem je zvýšení informačního obsahu evidenční průkazky tím, že je umožněno zakódovat identifikačními znaky až u různých hodnot čísla, kde je...

Zařízení pro zajišťování prostorových směrů příchodů seismických vln k pozorovacímu bodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266855

Dátum: 12.01.1990

Autor: Staš Břetislav

MPK: E21B 49/00

Značky: příchodů, zařízení, seismických, pozorovacímu, zajišťování, směru, prostorových

Text:

...vlny k němu. Ze známé prostorové polohy ohniska rozruchu v rozruchovém vrtu, za zjištěného času prüchodu seismické vlny zájmovým hormnovým prostředím, ze zjištěné rychlosti šířcní seismické vlny přcdničtnýitx liorninnvýin prostredím a zc zjištčnćho prostorovćho sinčru příchodu seismické vlny k pozorovacímu bodu lze stanovit prostorovou polohu zájmovćho odrazovćho elementu.Z realizovaného systému prostřelování mezi dvojicí měřicích vrtů,...

Zapojení pro nastavování polohy papíru ve směru unášení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266726

Dátum: 12.01.1990

Autor: Grubner Pavel

MPK: H03K 3/02, G06K 3/00

Značky: nastavování, papíru, unášení, polohy, směru, zapojení

Text:

...na druhý vstup pro nulování paměti nulovacího obvodu lâ je připojen výstup druhé paměti Ě. Výstup łgł přepínacího obvoduli je pro ukončení cyklu programu posuvu papíru 0 jednu řádku připojen k bloku řízení9. Na vstup bloku řízení tiskárny lg je připojen dekodér instrukcí a výstup łgg blokuřízení tiskárny lg je připojen na vstup bloku řízení 2.Po stisknutí tlačítka NAHORU l se nahodí paměř g stisknutím tlačítka NAHORU l. Vzestupnou hranou...

Zariadenie pre nakladanie a odoberanie súčiastok zhrňaním prostredníctvom zmeny smeru sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 266104

Dátum: 14.11.1989

Autori: Židek Jozef, Rakyta Miroslav, Čajka Jozef, Cvacho Marián

MPK: B65G 60/00

Značky: směru, nakladanie, zhŕňaním, prostredníctvom, zariadenie, změny, súčiastok, odoberanie

Text:

...1 sú položenénaprieč manipulačného zariadenia g napr. nakladacej plošiny. Nakladacia plošina vedie rovno~ bežne s jednou stranou zdvihacej plošiny l a etážovej kompaktnej palety g o málo vyššienad nosnou doskou li jej príslušnej etáže. Pod nakladacou plošinou je rovnobežne s ňou umiestnený odoberací dopravnik á. Na jeho odľahlom konci je polohovadlo É súčiastok, tvorené prizmou a príslušnými optoelektrickými snímačmi na zastavenie...

Zařízení pro pojezd a samočinnou korekci směru pohybu samojízdného vrstviče a vybírače zemědělských objemových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 265464

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klabal Milouš, Obruča Jiří, Kubánek Jiří, Karas Bohumil

MPK: G05D 3/12

Značky: směru, pojezd, korekcí, objemových, samočinnou, pohybu, vybírače, vrstviče, zemědělských, samojízdného, zařízení

Text:

...korekce odchylek směru jízdy vylučuje možnost zkřížení portálových jeřábů, a tím zvyšuje bezpečnost obsluhy a přítomných osob. Odstraněním příčení s následným zablokováním pohybu jeřábu se snížilo namáhání konstrukce jeřábu jako celku i jeho agregátůa zvýšila se životnost pohybových agregátů.Příklad provedení zařízení pro pojezd a samočinnou korekci směru pohybu samojízdného vrstviče a vybírače zemědělských objemových hmot podle vynálezu je...

Zapojenie zamedzujúce reverzáciu bežiaceho regulovaného pohonu pri skokovom zadaní žiadanej hodnoty do opačného smeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264956

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vonkomer Ivan, Šperka Pavol

MPK: G05D 13/02

Značky: hodnoty, zamedzujúce, žiadanej, regulovaného, směru, opačného, reverzáciu, skokovom, zapojenie, zadaní, pohonů, bežiaceho

Text:

...l je spojený s jedným vývodom prvého odporu 3, ktorého druhý vývod je spojený s kolektorom tranzistora 3 NPN, s kolektorom tranzistora § NP a s jedným vývodom druhého odporu Q, ktorého druhý vývod je spojený so vstupom regulátora ll a so vstupom prepínača lg smeru. Emitory oboch tranzistorov 3, § NPN a PNP sú pripojené na miesto referenčného potenciálu. Baza tranzistora A NPN je spojená s jedným vývodom tretieho odporu É, ktorého druhý vývod...

Zařízení pro měření a vyhodnocování vektorů rychlostí a směrů proudění vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263045

Dátum: 11.04.1989

Autor: Harašta Jiří

MPK: G01P 5/07

Značky: rychlostí, zařízení, vzduchu, vyhodnocování, vektoru, směru, měření, proudění

Text:

...analogových sígnálůlpředstavujících vektory rychlostí a směry vektorů proudění vzduchu jedinou kombinovanou sondou se žhsvenými systémy. Lze tak získat napěřové signály současně a z hlediska měření nezávisle na sobě. Další výhodou je bezprostřední zpracování obou sígnálů, a to analogovou mu 1 ~ típlexací přes ana 1 ogově~digitální prevodník se záznamem do paměti počítače tak, aby byl získán co největší počet údajů v nejkratší možné době...

Zařízení pro vyhodnocování směru pohybu pohybové jednotky robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 262508

Dátum: 14.03.1989

Autori: Roháček Jan, Čížek Pavel

MPK: H03M 1/34

Značky: vyhodnocování, směru, zařízení, robota, jednotky, pohybu, pohybové

Text:

...łá z nichž prvý spínač łł odpovídá prvému snímači ł prvé mechanické narážky, druhý spínač 33 odpovídá druhému snímači 3 druhé mechanické narážky, třetí spínač łg odpovídá třetímu snímači Q třetí mechanické narážky, čtvrtý spínač ii odpovídá čtvrtému snímači 1 čtvrté mechanické narážky, pátý spínač łg odpovídá pátému snímači § páté mechanické narážky a šestý spínač łg odpovídá šeetému snímači Q šesté mechanické narážky. Aktivní signál ze všech...

Zapojenie transformácie relatívneho smeru zobrazovania grafickej informácie do absolútneho smeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259354

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zamba Juraj

MPK: H03K 19/00

Značky: zapojenie, grafickej, relatívneho, směru, absolútneho, transformácie, zobrazovania, informácie

Text:

...programovom ošetrení takejto zmeny. Ďalšou výhodou zapojenia je jeho jednoduchosť a použitie bežne dostupných súčiastok.Na pripojenom výkrese je znázornená bloková schéma zapojenia podľa vynálezu.Blok 2 vstupnej kombinačnej logiky je napojený na blok 3 hradiel, ďalej nasleduje pamäť 4 absolútneho smeru a blok 5 výstupnej kombinačnej logiky. Vstupné svorky 1 sú pripojené k bloku 2 vstupnej kombinačnej logiky, vstupné svorky IA a IB k pamäti 4...

Zariadenie pre koaxiálne meranie smeru a výšky razenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259203

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krčík Marián, Gebrlín Dušan

MPK: E21D 9/06

Značky: koaxiálne, směru, razenia, meranie, výšky, zariadenie

Text:

...obr. 1 je o konštrukciu raziaceho štítu l pevne uchytená podložka g s upevňovacími prvkami 3 pre príložný držiak 1, na druhom konci ktorého je čap §, stred § ktorého se nachádza v axiálnej osi štítu. Na čape § je uložené ložisko Q, na ktoré je upevnené váhadlo 1 skladajúce sa z dlhšej časti. Na dlhšej časti je upevnený terč g, ktorého stred g ss nachádza vo vertikálnej rovine gz, v ktorej sa nachádza i os štítu §. Na kratšej časti...

Zariadenie pre zmenu smeru pohybu paliet a podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258746

Dátum: 16.09.1988

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal, Frič Otto

MPK: B65G 47/14

Značky: pohybu, podložiek, změnu, směru, zariadenie, paliet

Text:

...zastayovania v dolnej a hornej polohe. Šponovanie retazového prevodu je riešené V pevnom ráme bežným spôsobom. Zariadenie je jednoduché, spoľahlivé a má. nízku relativnu schopnosť voči hmotnosti prepravoyanej palety alebo podložky.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznafené v näryse prevedenia zariadenia podľa tohto yynálezu vo východiskovej polohe. po prisunutí palety nad zdvižný reťazový mostík.zatriedenie pre zmenu smeru pohybu paliet...

Mechanizmus na stabilizáciu smeru pohybujúcich sa pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258736

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ondrejovič Anton, Ševcech Marián, Istenik Peter

MPK: B65G 23/44

Značky: stabilizáciu, pohybujúcich, mechanizmus, pásov, směru

Text:

...mechanizmu na stabilizáciu smeru pohybujúclch sa pásov podľa vynálezu spočíva v maximálnej jednoduchosti a spoilahlivosti a udržanie smeru pohybu pásov.Mechanizmus na stabilizáciu smeru pohybujúcich sa pásov je zobrazený na obr. 1 vnáryse a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1.Mechanizmus na stabilizáciu smeru pohybujúcich sa pásov pozostáva z bočnic 1,2. V bočnicí 1, 2 je uložený valec 3, dvojica napínacích valcov 4 a...

Zapojení asynchronního obvodu rozlišení směru pro impulsní inkrementální snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258303

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kolman Zdeněk

MPK: H03K 23/08

Značky: asynchronního, snímač, rozlišení, směru, inkrementální, impulsní, obvodů, zapojení

Text:

...nároky na strmoat hran signálu snimače, tvarování neni nutne. Násobici koeficient obvodu lze měnit pouze zmenou obsahu pamätí FROM, tj. výmlnou FROM v soktu a může být 1, 2, 3 nebo 4.Na připojenen výkrese je znàzorněno propojeni vstupů a výý stupů sekvenčniho obvodu, realizovaněho paměti PRQM, se vstupy impulsniho inkrenentilního snimače a výstupy obvodu rozlišeni sněru.- 2 První vstup 31 a druhý vstup gg impulsního inkrementálniho snímače 3...

Snímacia sonda smeru toku skratového prúdu trolejového vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 244785

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vávra Blažej, Marchalan Miroslav, Bocán František

MPK: G01R 19/14

Značky: snímacia, skratového, trolejového, směru, vedenia, sonda, prúdu

Text:

...že k prvej a druhej výetupnej svorkegłg, ł)je pripojený zdroj jednosmerného napájacieho napätia prvého komparátora (Q) e k tretej e druhej výstupnej svorke (35. 35) je pripojený zdroj jednosmerného-napájacieho napätia druhého komparâcora (ł). Potom ak dôjde k takému zvýšeniu elektrického prúdu pretekajúceho trolejovým vedením, že napätie medzi prvou vstupnou svorkou (3)-a druhou vstupnou svorkou Lg) dosiahne predpokladanú hodnotu,...

Spojka omezující kroutící moment při jednom směru otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242683

Dátum: 01.04.1988

Autor: Slanina 1udovat

MPK: F16D 1/00

Značky: krouticí, omezující, spojka, směru, jednom, otáčení, moment

Text:

...přes lemelovou spojku zeohováno. .Kroutíoí moment potřebný k proklouznutí lamelové spojky je v této poloze vlivem stlačení pružin poněkud vyšší, což je výhodné z hlediska rozjezdu.Na přiloženém výkrese je znézorněna spojka podle vynálezu spojené s rotačním motorem e pohybovým šroubem s matioí. Na čepu ljspojeném s pohybovým šroubem gďje neotočně uložen pevný kotouč zubové spojky 13Pohyblivý kotouč zubové spojky je opstřen vnitřním drážkováním...

Zařízení na měření směru a rychlosti větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255300

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jura Stanislav

MPK: G01W 1/02

Značky: směru, měření, zařízení, větru, rychlostí

Text:

...nárys a na ohr. 4 h půdorys koule lgłg a na jejím plášti je znâzorněno rozmístění na tlak citlivých elektrických převodníků l, g, 3, g. Koule lglQ je upevněna na sloupku lQQg prostřednictvím dutého válce łQłg, kterým prochází svazek vodičů ve formě kabelu lggg.obr. 5 nepopisuje provedení vynálezu, ale slouží k vysvětlení funkce vynálezu. Ta je zhruba následující Rotační těleso například ve tvaru válce l 3 gQ na jehož plášti jsou pravidelně...

Rotační měnič směru průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236213

Dátum: 01.02.1988

Autor: Weis Josef

MPK: F16K 11/12

Značky: směru, průtoku, měnič, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační měnič směru průtoku, zejména kapalin v potravinářském průmyslu. Účelem vynálezu je zjednodušení rozvodu při přečerpávání kapalin, zjednodušení obsluhy a údržby, a snížení spotřeby nerezavějícího materiálu. Podstatou vynálezu je, že rozvodný prvek (2) je otočně uložen v tělese (l) s dvojicí přípojek (10) a proveden ze dvou kotoučů (20, 21), připevněných k hřídeli (22). Odvrácený kotouč (21) má první vybrání (23) s clonou (24) a alespoň...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti a smeru otáčania rotora inkrementálneho snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 254692

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stránsky Martin

MPK: G01P 3/481

Značky: uhlovej, snímača, vyhodnocovanie, rychlostí, zapojenie, inkrementálneho, otáčania, rotora, směru

Text:

...uhlovej rýchlosti a smere otáčania rotora, ktorúje inkrementálny snímač schopný dodat.Na pripojených výkresoch je znázornená zapojenie podla vynálezu, kde na obr. 1 je bloková schéma zapojenia pre vyhodnocovanie velikosti ulilovej rýchlosti .a smeru otáčania rotora ínkrementálneľuo snímača a na obr. 2 sú grafy časových priebehov signálov dôležitých pre vysvetlenie činnosti zapojenia.Zapojenie pozostáva zo zosilňovačov 1,ktoré sú spojené s...

Zařízení pro krokový posun ve svislém směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254567

Dátum: 15.01.1988

Autor: Míšek František

MPK: B65G 1/10

Značky: posun, zařízení, krokový, svislém, směru

Text:

...silovými zvedaoími prvky 2, g, které mají na koncích svých pracovních členů upraveny záběrové elementy Q pro dosednutí do ozubů 1 na rámu §. Na nosné konstrukcí l je upraveno vodítko lg záběrového elementu 5 hlavního zvedacího prvku 3 pro jeho usměrněný pohyb do záběru s ozubem 1. Na nosné konstrukcí 1 je upravena zarážka 2 záběrového elementu É aretačního zvedacího prvku Q. Těleso aretačního zvedacího prvku g stejně jako těleso...

Zařízení pro řízení směru vozidel z několika stanovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 254563

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: několika, vozidel, řízení, stanovíšť, zařízení, směru

Text:

...servořízení l ovládá z kabiny podvozku volantem É a pákovým mechanismem §. zdrojem energie je hydrogenerátor g poháněný spalovacím motorem vozidla. Ctyřcestný třípolohový rozvaděč lg se přitom nachází ve střední poloze (D),ve které spojuje vstupní otvor ll s výstupním otvorem lg a odpadní otvor lg s výstupním otvorem lg a signální otvor lg s odpadním otvorem lg, takže přídavné jednočinné přestavnéústrojí 1 je tlakově odlehčeno a rozváděč Ä...

Elektrická autodráha s proporcionálním řízením směru a rychlosti pohybu vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254554

Dátum: 15.01.1988

Autor: Nádeník Zbyněk

MPK: A63H 18/12

Značky: rychlostí, řízením, autodráha, pohybu, směru, proporcionálním, vozidel, elektrická

Text:

...zdroje 3 přivedeno modulované elektrické napětí gg. Modulaci pro řízení tří vozidel vytváří kodér lg. Časové šířky yl až y 6 a z nich vyplývající nastavení servomechanismů ll, gg je určeno polohou ovládacích potenciometrů li. Potenciometry Pl, P 2 (1. a 2. kanál) ovládají první vozidlo, další dvojice potenciometrů ovládá druhé vozidlo atd. Obecně je počet řídicích kanálů kodéru roven dvojnásobku vozidel. Na modelu vozidla ll jsou umístěny dle...

Vícevrstvý proplet se zvýšenou pevností v podélném a/nebo příčném směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244011

Dátum: 16.11.1987

Autori: Breuer Hermann, Straub Henner

MPK: D04B 21/14

Značky: pevnosti, podélném, směru, příčném, proplet, zvýšenou, vícevrstvý

Text:

...ploánými vlákennými útvary a spevšudící proplátací vlákennouvazbou, na obr. 4 proplet se základni slołkou, vytvořenou ze tří ploäąých útverů, z nichž dve Jsou vlákenné s Jeden vnäjli nitový, dále vyztuänou elołkcu, uloženou mezi oblms vlákennými útvary e zpevňudicí propláteci nitovou vszbou e na obr. 5 proplet se základni slozkou ze tří ploäxąých vlákenąých útvar-d, mezi nimiž .je oddäleně uloženia výztužní složka v podělnćm s přiönám směru a...