Patenty so značkou «složení»

Zařízení pro kontrolu složení surovin na principu radiačního záchytu neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267739

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šindelář Dobroslav, Hejtman Jiří, Solnická Hana, Skalka Bohumil, Kotner Václav, Fišer Jiří, Kroužek Jaroslav

MPK: G01N 23/22

Značky: zařízení, surovin, záchytu, princípu, kontrolu, složení, neutronů, radiačního

Text:

...obsluhy. Ďři využití zařízení pro snslýzu surovín na doprnvním páse je značnou výhodou odstínění jak prímšrního game-záření zdroje neutronů, tak podstatné omezení možnosti detekce sekundárního gama-záření vznikajícího ve stínícícb materiáloch.Na pripojených výkresoch jsou znćzorněny dva příklady provedení zařízení pro analýzu složení surovin dle vynálezu. Ne obr. 1 je zsřízení v aplikaci pro analýzu surovín v provozních zćsobníoích. Na...

Způsob stanovení vlivu chemického složení návaru Co-Cr-W-Fe na jeho korozní stabilitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267296

Dátum: 12.02.1990

Autor: Eremiáš Boleslav

MPK: G01N 17/00

Značky: co-cr-w-fe, stabilitu, chemického, stanovení, návaru, složení, způsob, vlivů, korozní

Text:

...náloj a regresní analýzou jeho hodnot pro návary různého chemického složení se zjisti Vliv jednotlivých chev mických prvků návaru na velikost reaktivačního náboje. S výhodou se toto vyhodnoceni provede v roztoku kyseliny sírová s přisadou 0,01 95 KSCN při teplotě od 18 do 22 °c.Způsob stanovení vlivu chemického složení návaru ze slitiny Co-Cr-W-Fe na jeho korotni stabilitu provedený podle vynálezu umožňuje pro tento typ slitin jednak...

Zapojení průběžného měřiče složení kapalných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265877

Dátum: 14.11.1989

Autor: Halamíček Jiří

MPK: G01N 9/10

Značky: průběžného, kapalných, směsi, zapojení, složení, měřiče

Text:

...S kolíaáním výšky hladiny měřené ka» dovanou hodnotu.Hlavni o lomu měřené kapaliny Ž. ke kompenzaci vlivu změnpaliny Ž, která je re l a 2 vyplývá, že funkce odra Z uspořádání podle obr. b mohou být epojeny, zového kužele g a odrazového váleěku 25 bude vodorovná ploškapokud na vrcholu odrazového kužele nahražující horní základnu odrazového válečku 3 b. Současně jsou v osvětlovacim světlovodném svazku la i enímacisvětlovodná vlákna. složení...

Zařízení pro vytváření otvorů v klikách středového složení jízdních kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 262500

Dátum: 14.03.1989

Autor: Dvořák Dalibor

MPK: B23D 7/10, B23D 37/10

Značky: jízdních, vytváření, zařízení, otvorů, středového, složení, klikách

Text:

...je pevné nasazena vačka gl odtlačovdní noie. na níž dosedá rolna ll otúčející se na čepu lg pevně spojeného s pákou lg odtlačování, její spodní konec je otočné uložen na čopu Q pevné spojené s vedením .gg smýkadla. V páce 53 odtlsčovaní je pevně vsazen čep 31, na nämž je otočně uložena distanční rolna 35, na kterou dosedú páka g posuvu, pevné spojená s čepem 1, otočně uloženým ve stojanu 3. U horní části páky Q posuvu je vsazen čep ll, na...

Zařízení k měření množství a složení popela a uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258256

Dátum: 16.08.1988

Autor: Straka František

MPK: C10J 3/02

Značky: složení, popela, měření, zařízení, uhlí, množství

Text:

...energie v prestupu stěnou nádoby a třením o prachové častice, vířící ve volném prostoru vpusti.Jakmile se však vpust zaplní popelem do té výše, že tento počne zasypávat kmitající části rezonátoru, potom jsou kmity rezonátoru intenzivně tlumeny. Akustický snímač umístěný na vnější části rezonátoru převádí mechanické kmity na registrovatelný elektrický signál pro informační nebo měřicí účely nebo pro další elektrické zpracování jako signál...

Složení vsázky pro selenové rosalinové sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 258184

Dátum: 15.07.1988

Autor: Ginzel Wolfgang

MPK: C03C 3/112

Značky: vsázky, složení, selenové, rosalinové

Text:

...ostatních složek vsázky.Je výhodné, aby vsázka obsahovala oxid neodymitý Nd 203 v hmotnostní koncantraci 0,03 až 0,15 . Dále je výhodné, aby vsázka obsahovala oxid hlinitý Al 2 O 3 v hmotnostní koncentrací 0,2 až 2,0 8. Je rovněž výhodné, aby alkalické surovina obsahovala nejvýše 0,05 Q hmotnostisložení vsázky podle vynálezu má následující výhody. Barevná reakce mezi želszem Fe aselenem se je natolik brzděna, zejména v důsledku zvýšení...

Způsob úpravy složení surovinové směsi při výrobě portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242622

Dátum: 01.05.1988

Autor: Nestrojil Ladislav

MPK: G01N 31/00

Značky: surovinové, způsob, úpravy, složení, portlandského, cementů, výrobe, směsi

Text:

...slínkových fází se stanoví metodou mikroskopické bodové integrace nebo odhadem v nábrusu ze slínkové granálie,obarvené parami CH 3 C 0 OH. Pocet stanovení musí být individuelně volen tak, aby postihl rozsah kolísání obsahu alitu ve slínku výrobní lokality. Odebrané slínky se semelou s přísadou sádrovce na shodný měrný povrch. 2 výsledků stanovení se pořídí závislost pevnosti oementu na obsahu alitu ve slínku a proti značkové vaznosti se...

Způsob řízení a zařízení k regulaci složení atmosféry pro magnetronovou depozici TiN

Načítavanie...

Číslo patentu: 256643

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rybář Oldřich, Daďourek Karel, Stanislav Jiří

MPK: C23C 14/00

Značky: způsob, řízení, depozicí, složení, regulaci, atmosféry, zařízení, magnetronovou

Text:

...0,5 do 2,Pa, parciální tlak od O do 0,5 Pa v zá vislosti na výkonu magnetronu a požadované stechiometrii.Při udržení konstantního celkového tlaku je nutno zajistit průtok dusíku vzhledem k argonu s odchylkou maximálně 1. K tomu lze výhodně využít závislosti změny napětí magnetronu na parciálním tlaku dus ku při konstantním celkovém tlaku atmosféry. Tato závislost mgzb rostoucímtlakem dusíku spojitě rostoucí charakter až do oblasti vzniku...

Zařízení pro analýzu složení surovin metodou radiačního záchytu neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256318

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hejtman Jiří, Kotner Václav

MPK: G01N 23/22

Značky: analýzu, metodou, neutronů, zařízení, surovin, složení, radiačního, záchytu

Text:

...ve spektra fotonů a, má za. následok jednak zlepšení poměru plochy píků k pozadí, jednak snižuje zatížení spektrometrické trasy a tím vede ke zlepšení rozlišení energií fotonů. Navíc je vložením stínícího bloku zabezpečene. nezbytná. ochrana detektoru fotonů přőd rychlými neutrony v době, kdy měřicí zásobník není zaplněn surovínou.Na. přiloženém výkresu je zobrazen řez zařízením podle vynálezu rovinou procházející osou zdroj - detektor....

Způsob stanovení složení a aktivity insulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242808

Dátum: 11.04.1988

Autori: Lichvár Milan, Malý Klement

MPK: C07K 7/40, G01N 30/26

Značky: aktivity, složení, stanovení, insulinu, způsob

Text:

...metodou dosáhne přesných výsledků(průměrná odchýlka stanovení byla ľ 3),a tím se umožní presná a rychlá mezioperační kontrola aktivity substance před výrobou insulinových injekčních forem, poskytující tak možnost přesného nastavení obsahu insulinu na požadovaných 40 m.j. v l ml injekčního roztoku. Možnost zjištovat složení insulinových substancí včetně rozkladných produktů, má rovněž velký význam při nákupu či prodeji insulinu. Způsob podle...

Zařízení ke kontinuálnímu určování změn chemického složení a objemové hmotnosti sypkých materiálů na transportních zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 254387

Dátum: 15.01.1988

Autori: Válek Jan, Musial Petr, Volný Miroslav, Kubíček Petr

MPK: G01G 11/14

Značky: chemického, změn, transportních, zařízeních, materiálů, hmotnosti, určování, sypkých, kontinuálnímu, zařízení, složení, objemové

Text:

...složení sypkého materialu. Další výhodou je, že citlivost zařízení roste se zvětšující so tiouštkou prozařované vrstvy. Proti jiným metodám má použití absorpční metody přednosti i V těch případech, kdy se změnou chemického složení roste objemová hmotnost materiálu,což zpüsobuje další zvýšení přesností. Výhodou zařízení je i to, že nedochází k zvýšenému opotřebení transportního zařízení.Na připojených výkresech,je na obr. 1 jako příklad...

Způsob stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi a mezikrystalovému koroznímu praskání a určení vyváženého a kontrolovaného složení austenitických korozivzdorných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243207

Dátum: 15.11.1987

Autor: Král Pavel

MPK: G01N 17/00

Značky: stanovení, proti, složení, koroznímu, mezikrystalové, kontrolovaného, způsob, praskání, korozivzdorných, oceli, určení, vyváženého, mezikrystalovému, austenitických, korozi, odolností

Text:

...14,6, uvažujeme-li hodnotu koeficientu efektívnosti molybdenu 1,2. Při vyšší hodnotě efektívnosti molybdenu vyjadřené koeficientem k 1,7 je parametr odolnosti pro ocel legovanou molybdenem podstatné vyšší, tj. 15,9. Se zřetelem na použití oceli vl praxi je třeba zvolit koeficient efektívnosti molybdenu a minimální hodnotu parametru zaručující odolnost proti mezikrystalové korozi.Koeficient efektívnosti molybdenu závisí jak na prostředí,...

Zařízení pro zajišťování požadovaného cílového chemického složení směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253320

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kolařík Josef, Geryk Milan, Pliska Květoslav

MPK: G01N 37/00

Značky: zajišťování, cílového, směsi, požadovaného, složení, zařízení, chemického

Text:

...nastavovací odpury 8.l,1, , 8,m,n,, , 8.M-2,N jsou nastaveny tak, aby jejich vodivosti, tj. převrácené hodnoty odporů, odpovídaly obsahům daných sledovaných prvků V příslušných komponentách.Ampérmetry 5.1, , 5.m, , 5.M-2 evidují současně proudy, které prošly do jednotli., 7.m, , 7.M-2 přes proměnné nastavovaci odpory B.1,1, , 8.m.n, , 8.M-2,N a ukazují tak celkovou hmotnost sledovaných prvků ve směsi.Proměnné nastavovací odpory 8.M,1, ,...

Elektronické zařízení pro automatické řízení přístroje na stanovení složení masa

Načítavanie...

Číslo patentu: 237200

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mládek Josef, Jakubec Ladislav

MPK: G01N 33/12

Značky: prístroje, řízení, zařízení, elektronické, složení, stanovení, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronického zařízení pro automatické řízení přístroje pro rychlé stanovení složení masa, které umožňuje určit obsah tuku, bilkovin, vody a minerálních látek ve vzorku masa. Podstata vynálezu spočívá v tom, že snímač délky vzorku je přes tvarovací obvod připojen k mikropočítači, který je dále spojen jednak se snímačem teploty a jednak s převodníky úrovně pro hydraulickou jednotku, která je silovým zdrojem pro stlačení vzorku....

Složení ochanného, elektricky vodivého povkaku elektrografického papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247134

Dátum: 28.09.1987

Autori: Prokopová Irena, Kašáková Radka, Kondelíková Jaroslava, Králíeek Jaroslav

MPK: G03G 5/14

Značky: složení, elektricky, povkaku, elektrografického, ochanného, papíru, vodivého

Text:

...sa cqer xunuqecxoro asaunoneäcmaua Memny Monexynxpnmun uenzuu cuonm ymensmaer ewekruocrb u pumnocrb n 0 KpHTHH,qro npnnouw K yuenbmenm nnnrumaeuocmn HM opraunqecxux.pacrBopTeneú.B KaľleCTBe öapbepuoro areI-ľra MOPYT Óbľľb HCIIOIIBSOBaI-łbł ramxe ram-le BemecwB 8, xax SMYHBCHH Ha ocuose nonnáuuunauerara, nuuunmneuxnopnna, nonnaxpunauua, nonncrnpona, óyranneacruponbuue narexcu, nonnnununonuň CHHpT,. amnpu uennmnosu, excrpnn, KpaxMan Hnn...

Složení drátu pro navařování hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245723

Dátum: 15.07.1987

Autori: Kostin Ivan Michajlovie, Kalužskij Nikolaj Addejevie, Symer Toomas Edgarovie, Kornejev Valentin Isaakovie, Vejsserik Jurij Arturovie, Zatulovskij Isaak Abramovie, Badaljanc Choren Azarapetovie

MPK: B23K 35/22, B23K 35/28

Značky: složení, slitin, drátu, navařování, hliníkových

Text:

...sa cqew Menxoaepuncroň crpynrypu. noauaer ero HĽOTHOCTL. Bonee pannomepuoe pacnpenenenue rsepnx Bnnqennñ no oómemy aawnqpnxnnoanono cnnana npunonur K panuomepaomy pacnpezsxeunm aarpyaxn no nnomanm Konranrä, qro aaaqnrenno nosumaew maaococroñnocrz cnnasa npn paóore Tpenna. 9 ®®eKT npncywcwsns umpnouma Haónmnaerca, Haquaaa c 0,017 Bec.. ąmopunpxonara Kauza B anexrpone. C ynenmqeunem conepmas Kun K 2 ZrF 6 B anenrpone pacrer conepxanne...

Způsob přípravy vodných extraktů stálého složení s nízkým obsahem tuků a dalších znečisťujících složek a s vysokým obsahem heparinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248011

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kerey Gyoergy, Illés János, Gere Pál, Neszmélyi Erzsébet, Czebe László, Rudolf Péter, Takács István

MPK: A61K 31/725

Značky: přípravy, složek, obsahem, nízkým, vysokým, dalších, heparinu, způsob, stálého, znečišťujících, vodných, tuků, extraktu, složení

Text:

...pracujícíhos velkým objemem zpracovávané suroviny. Ekonomická účinnost chemické extrarkce je nepříznivě ovlivňována použitýmí chemickými látkami a náklady na enzymy pro proteolytickou extrakci. Při těchto postupech je reprodukovatelnost n-ejistá, protože vzhledem k rozdilněmu systému shromaždovaní a skladovacím metodám živočišných orgánů se obsah aktivní látky pohybuje V širokých mezích. současně je další zpracováváiíĺ nepříznivě ovlivňováno...

Složení práškového drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237784

Dátum: 15.09.1986

Autori: Chasanov Raif Šarifulovič, Kabanec Anatolij Nikolajevič, Zusin Vladimír Jakovlevič, Gorodkov Vladimír Konstantinovič, Muratov Viktor Alexejevič, Černoivanov Vjačeslav Ivanovič, Vajner Gennadij Naumovič

MPK: B23K 35/368, B23K 35/28

Značky: práškového, drátu, složení

Zhrnutie / Anotácia:

Složení práškového drátu se týká svařování zvláště materiálů používaných pro svařování a navařování hliníkových slitin. Cílem je zvýšení odolnosti proti opotřebení kovu sváru při zvýšených teplotách. Stanovený cíl se dosahuje tím, že v sestavě práškového drátu, především pro svařování hliníkových slitin, skládající se z hliníkového obalu a z náplně, zahrnující měď, křemík a složku obsahující zirkon, náplň dále obsahuje mangan a nikl a jako...

Zařízení pro regulaci chemického složení navařovaného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237230

Dátum: 15.06.1986

Autori: Nosovskij Boris Ivanovič, Stěpnov Xenofont Xenofontovič, Rudněv Anatolij Jefimovič, Leščinskij Leonid Kimovič, Gulakov Sergej Vladimirovič

MPK: B23K 9/04

Značky: složení, zařízení, regulaci, navařovaného, chemického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulaci chemického složení navařovaného kovu. Zařízení sestává z pracovního mechanismu pro přísun elektrodového a přidávaného materiálu do svářecí vany se řídicím blokem připojeným k bloku regulace režimu navařování, programového bloku a porovnávacího členu. Do zařízení jsou zapojeny sumačně diferenční blok, omezovač napětí, komutátor a svářecí vana je zobrazena elektrickým modelem v podobě aperiodického členu...

Způsob měření poměrného složení směsí nebo roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229723

Dátum: 01.05.1986

Autor: Češka Adolf

MPK: G01N 24/06

Značky: poměrného, měření, směsi, roztoku, způsob, složení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření podle vynálezu využívá interakce měřené látky s elektromagnetickým signálem uvnitř vlnovodného nebo koaxiálního vedení. Na základě indikované změny fázové rychlosti a/nebo útlumu signálu, způsobené touto interakcí, se vyhodnotí, podle předchozího ocejchování, poměrné složení měření látky. Způsob měření podle vynálezu s výhodou využívá mostového zapojení dvou identických větví měřicí trasy, z nichž v jedné dochází k interakci...

Snímač průtoku a/nebo změn složení kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223709

Dátum: 15.04.1986

Autor: Tesař Václav

Značky: složení, snímač, kapaliny, změn, průtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení využitelné zejména v chemickém nebo potravinářském průmyslu ale i v celé řadě jiných oborů, všude tam, kde je zapotřebí sledovat velikost průtoku nebo změny koncentrace příměsi v kapalině, a to jak v provozu, tak v laboratorních přístrojích. Účelem vynálezu je zjednodušení a snížení ceny oproti dosavadním známým snímačům, odstranění citlivosti na přítomnost pevných částic v kapalině a použitelnost i u kapalin...

Detektor složení tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223014

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tesař Václav

Značky: tekutin, detektor, složení

Zhrnutie / Anotácia:

Detektor složení tekutin jednak s přívodem vyšetřované tekutiny, jednak přívodem referenční tekutiny, vyznačující se tím, že na první přívod (2) tekutiny je připojen fluidický oscilátor (20) rozváděcího typu jedním svým výstupem spojený s centrální větví (1) spojovacích kanálků, zatímco jeho druhý výstup vede do první obtokové větve (11), přičemž druhý přívod (3) druhé tekutiny je veden do trysky (31) výhybkového prvku (30) proudového typu,...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Záviský Jaromír, Kluževič Milan, Beňa Miloslav, Raška Pavel

Značky: úpravy, oceli, složení, chemického, tandemové, způsob, výrobe, strusky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Způsob regulace složení regenerační směsi plynů pro redukci absorpčního měďného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224394

Dátum: 01.12.1985

Autori: Mašín Ivo, Pros Stanislav, Dynda Vladimír

Značky: absorpčního, regenerační, měďného, redukci, plynů, složení, směsi, způsob, regulace, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace složení regenerační směsi plynů pro redukci absorpčního měďného katalyzátoru, jehož regenerační teplota je vyšší než 150 °C, ale nesmí přestoupit 350 °C, vyznačený tím, že redukce použitého, funkčně zoxidovaného měďného katalyzátoru, určeného pro absorpční dezoxidaci dusíku, probíhá třífázově, přičemž v první fázi je katalyzátor promýván směsí vodíku a dusíku, ve které je poměr vodíku a dusíku v hodnotě 1 : 20 až 1 : 10...

Radionuklidový analyzátor vlastností a složení vzorků látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217024

Dátum: 01.07.1984

Autor: Švandelík Jaroslav

Značky: složení, látek, vzorků, vlastností, analyzátor, radionuklidový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká radionuklidového analyzátoru vlastností a složení vzorků látek, zejména nerostných. Lze jej využívat pro stanovení uranu v mediícha produktech zpracování uranové rudy. Je použitelný i pro analýzu složení a vlastnosti vzorků látek v ostatním průmyslu. Analyzátor sestává ze základového podstavce, na němž je umístěn box s nosičem vzorků, dvou zdrojů záření umístěných pod a nad analyzovaným vzorkem a otočného nosiče, vybaveného...

Způsob stanovení litologického složení hornin při vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 220566

Dátum: 09.04.1984

Autori: Bachir Taťána Michajlovna, Mamadžanov Ulmas Džurajevič, Bachir Vitold Michajlovič, Aljochin Stanislav Afanasjevič

Značky: litologického, vrtání, hornín, způsob, složení, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je snížení ztrát, zjednodušení procesu a stanovení místa otvírání vrstvy, ve které se stanovuje litologické složení, tvořící tuto vrstvu. Podstata vynálezu: vrtný roztok se připravuje se stabilní hodnotou redox-potenciálu a přivádí se do vrtu, ve kterém vykoná jeden cirkulační oběh, měří se redox-potenciál vrtného roztoku vystupujícího z vrtu a stanovuje se mineralogické složení otvírané vrstvy porovnáním hodnoty a směru odchylky...