Patenty so značkou «složek»

Způsob regenerace aktivních složek z desaktivního polykomponentního nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260562

Dátum: 15.12.1998

Autori: Machová Marta, Havel Miroslav, Jelínek Zdeněk, Kaláb Jiří, Tichý Josef, Martinec Alexandr

MPK: B01J 23/90, B01J 38/66, B01J 38/60...

Značky: desaktivního, aktivních, polykomponentního, regenerace, složek, nosičového, způsob, katalyzátoru

Text:

...opět ve zředěné kyselině dusičné, přičemž se obě frakce dusičnanového výluhu spojí.Tento uvedený způsob je třístupñový a je zcela specifický.vVýluhy z jednotlivých stupňů rozpouštění lze využít společně k opětovné přípravě katalyzátorů nebo zpracovat uvedené výluhy V jiných oblastech národního hospodářství (např. Mo-výluh v zemědělství, v průmyslu umělých hnojiv apod., z duaičnanového výluhu lze izolovat Bi, Ni, Co a menší množství Mo ve...

Způsob výroby oceli z pevných kovových složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270404

Dátum: 13.06.1990

Autori: Brotzmann Karl, Bogdany Von Ludwig

MPK: C21C 5/34

Značky: pevných, výroby, složek, kovových, způsob, oceli

Text:

...podstate je podle vynálezu v tom. že z celkového odpíchnutého množetví ocelí ae odgýleně uchová 10 až 30 hmot. taveníny. která ee jako takutá ocalové lázeň přídá k příétí veézce pevných kovových eložek po jejích předehřétí.výhoda způaobu podle vynélezu je v ton. že umožňuje epolehlívou výrobu ocelí z pevných železných složek, jako šrot nebo podobné. bez přídéní tekutého eurového železa pří příznivé apotřebě tepla e pomerne rychlén rytmu...

Způsob zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí postupné průtočné aerace vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269825

Dátum: 14.05.1990

Autori: Haindl Michal, Haindl Karel

MPK: C02F 1/20

Značky: postupné, způsob, složek, nežádoucích, zbavování, pomocí, průtočné, plynných, aerace

Text:

...být vytvořeny rozdelením celkového spádu na jednotlivé úseky nebo mohou být vytvořeny mechanicky, např. čerpadlem. Aerecí vody dochází k deeorpci plynné složky. Intenzita deeorpce (deeorpční eoučinitel) závisí u průtočné aerace na po~ měrném průtoku vzduchu (poměru průtoku vzduchu a vody), přičemž spotřeba energie při průtočné eeraci se snižuje ee zmenšovánim pomärneho prútoku vzduchu. Spotřeba energie stnpá s poměrným prútokem vzduchu...

Způsob zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí průtočné aerace a recirkulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269824

Dátum: 14.05.1990

Autori: Žáček Ladislav, Haindl Karel, Haindl Michal

MPK: C02F 1/20

Značky: zbavování, průtočné, plynných, pomocí, nežádoucích, způsob, recirkulace, složek, aerace

Text:

...nežádoucich plynných látek z upravované vody spočivá podle vynálezu v tom, že dssorpce plynná složky se dosahuje-kontinuálni recirkulaci upravované vody systémem průtočná aerace e následného odplyněni. Přivod vody do recirkulečniho systému e odtok z něho může být jednorázový nebo může da systému kontinuálně přitáket stanovený přitok a stejný ze systému vytéká. Aeraci vody dochází k deeorpci plynná složky. Intenzita desorpca (desorpčni...

Zařízení ke zbavování vody nežádoucích plynných složek na principu průtočné aerace a recirkulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269451

Dátum: 11.04.1990

Autori: Handl Karel, Haindl Michal

MPK: C02F 1/20

Značky: složek, princípu, nežádoucích, aerace, zařízení, recirkulace, plynných, zbavování, průtočné

Text:

...směsi vody a vzduchu z aeračního zařízení. Do nádrže ústí také přívod upravované vody a je do ní zavĺstěno výtokové potrubí. Aerační zařízení k vytvoření směsi vody a vzduchu je účelne provést pomocí přechodových jevů proudění s výhodou prstencového skoku. Do aeračního zařízení je voda kontinuálně nabírána čerpadly z nádrže, do které se provzdušněná voda vrací a vyloučený plyn uniká spolu se vzduchem. zařízení k odstraňovaní plynných...

Zařízení pro sbírání a přečerpávání složek směsi usazujících se na povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266229

Dátum: 13.12.1989

Autori: Klein Jefim, Tichovidov Boris, Lopin Anatolij, Koriňko Ivan, Jemeljanenko Nikolaj, Ivanov Valerij

MPK: E02B 15/04

Značky: zařízení, směsi, přečerpávání, složek, usazujících, povrchu, sbírání

Text:

...Bcacunammym rononxy H xsnnçwcn BepXHéňĺH, Hnmneü ee qacTbm. . . Ycranoaxa pa 6 oTaeT cneymmnm 0 ôpa 3 oM. - - . Hacoc 6 (nanpnuep, cTpyünbň Hacoc) coaaéw paspemenne B Baxyymuoň enxocrn5,3 aTeM B emxocwn 2. Hp STOM Bepxnuň cnoň orcroanmeňca CMECH (nanpnmep, KopKąmnaMa) 3 acacmBaeTçn H GMKOCTB 2 H nanee no omsonnmemy Tpyőonponony 4 nocwynaem B Baxyymnym eMKOCTb 5, nocne sanonnenaa xowopoň mnam Tpaucnoprupy erca K MecTy Haanaqeunn....

Soustava filtrů pro filtraci minimálně dvou různých vyšších harmonických složek v sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266006

Dátum: 14.11.1989

Autor: Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/26

Značky: vyšších, harmonických, soustava, sítích, různých, filtrací, složek, filtru, minimálne

Text:

...z obou filtrovaných frekvencí při změně smyslu elektromagnetické vazby je situace přesně obrácená, frekvence paralelní resonance s rostoucí hodnotou elektromagentické vazby klesá k nižší z obou filtrovaných frekvencí atd. Při tom pro dosažení změny smyslu elektromagnetické vazby postačí např. pouze smysl proudu tekoucího reaktorem obrátit záměnou přívodů k jednomu z reaktorů, či jeden z těchto reaktorů pouze mehcanicky otočit o...

Elektrotechnický prvek určený pro filtraci vyšších harmonických složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265114

Dátum: 13.10.1989

Autor: Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/01

Značky: harmonických, složek, elektrotechnický, vyšších, prvek, filtrací, určený

Text:

...0 u automaticky zkratovány. Výrobně je velmi jednoduchý a tedy i levný. Jako vhodného elektrotechnického prvku může být použito například libovolné hliníkové tyče nebo trubky vhodných rozměrů. Hodnotu ztrát lze operativně a pohodlné měnit například počtem prvků téže indukčnosti, jejich plným nebo částečným zasunutím do pole indukčnosti, jejich zkrácením prostým uříznutím, spod. Přitom je možno rozměry prvku volittak,nby maximálně...

Zařízení na zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí postupné průtočné aerace vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 265001

Dátum: 12.09.1989

Autori: Haindl Michal, Haindl Karel

MPK: C02F 1/20

Značky: zbavování, průtočné, nežádoucích, zařízení, postupné, složek, aerace, plynných, pomocí

Text:

...stupně jsou tak zapojeny, aby následující stupeň využíval spádu daného hladinou stupně předchozího,takže celkový spád H, který je k dispozici, se rovná součtu dílčích spádů H. Při alternat. řešení na obr. 2 je potřebný dílčí spád vytvářen mechanickým prvkem, např. čerpadlem lg. Pro usnadnění oddělení vyloučené plynné fáze V odplyňovacích nádržích mohou být nádrže §, §, 2, opatřeny prvkem usnadňujícím oddělení plynné fáze, např. přelévánou...

Zařízení pro stanovení obsahu těkavých složek v olejích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264528

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kovář Jiří, Fexa Josef, Fáber Zdeněk

MPK: G01N 25/00

Značky: složek, těkavých, stanovení, zařízení, olejích, obsahu

Text:

...a čidlo umístit v jednom termostatovaném bloku, jehož teplota je řízcna regulátorem teploty, přičemž prostor čidla je od desorpční nádobky oddělen porézní přepážkou. Toto uspořádání odstraňuje dopravní zpoždění a zabraňuje kondenzaci par ve spojovacím potrubí, které by muselo být za řazeno mezi vývod desorpční nádobky a přívod vk čidlu. Čidlo lze přes zesilovač spojit s vyhodnocovacím zařízením. K automatickému řízení lze použít řídící...

Statický snímač složek úhlu náklonu normály roviny od vertikály

Načítavanie...

Číslo patentu: 261118

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pospíšil Karel, Machala František, Okapal Jan, Vaněk František

MPK: G01C 9/14

Značky: složek, náklonu, roviny, normály, vertikály, staticky, snímač, úhlu

Text:

...třemi dosedacími výstupky 7. - ~ i .Na pružné desce 1 jsou vhodnč umístěny tenzometry 9, 10, a to na vnitřním vetknutí pružné desky 1 tenzometry 9 a na vnějším vetknutí křemíkově pružné desky 1 tenzometry 10. Na křemíkové pružné desce 1 se však nejvíce osvedčilo vytvoření tenzometrů 9, 10 diťúzí, neboimplantováním.Na obr. 2 je znázorněno optimální rozmístění tenzometrů 9, 10 na pružné desce 1 v ose x a v ose y. Například na křemíkové...

Způsob měření koncentrace složek v proudící kapalině a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260057

Dátum: 15.11.1988

Autori: Štikarovský Jiří, Šlais Karel

MPK: G01N 30/64

Značky: měření, způsob, zařízení, složek, proudící, tohoto, provádění, způsobu, koncentrace, kapalině

Text:

...s invertujícím vstupem zesílovačem 3 střídavé složky a jednak přes cívku g s invertujícím vstupem zesilovače lg stejnosměrné složky. Zesilovač 5 střídavé složky je přemostěn prvním zpětnovazebným rezistorem 5. Ne invertujícím vstupem je spojen se zdrojem É střídavého napětí a svým výstupem je spojen přes vyhodnocovací zařízení 1 střídavé složky proudu s výstupní svorkou g napětí úměrného střídavé složce proudu. Zesilovač lg stejnosměrné...

Zařízení k elektronickému potlačení nesynchronních složek signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258924

Dátum: 16.09.1988

Autor: Gazárek František

MPK: H03K 17/16

Značky: zařízení, signálu, elektronickému, potlačení, nesynchronních, složek

Text:

...ggl, ggg a êgg jsou připojeny na výstupy řídicího obvodu pp.V obr. 2 1 obr. 3 znázorňuje průběh 5 vstupní signál, průběh p výstup Ql vstupního řízeného přepínače l polarity signálu, průběh g výstup řízeného průměrujicího vícenásobného vzorkovacího obvodu 3, průběh g výstup 23 výstupního řízeného přepínače 3 polarity signálu,čili výstupní signál celého zařízení podle vynálezu.Funkce zařízení k elektronickému potlačení nesynchronních složek...

Způsob výroby adsorbentu pro odělování hlavních složek vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258110

Dátum: 15.07.1988

Autori: Valyon József, Wilde György, Kallo Dénes, Papp János

MPK: B01J 20/18

Značky: hlavních, odělování, adsorbentu, způsob, výroby, složek, vzduchu

Text:

...Al 203 p 14,75 FezOs 1,20 Na 20 1,50 K 2 O 1,65 MgO 0,52 CaO 2,02 MHD 0,32 TiO 2 0,08 ztráta žíháním 8,80Hodnoty dífrakce rentgenového záření při průchodu horninou jsou uvedeny v tabulce ll. Z refraktognamu rentgenového záření je možno .zjistit, že hornina» obsahuje mordenit, který je podmínkou pro výrobu adsorbentu způsobem podle vynálezu a který má být vi horníně obsažen nejmêně v hmotnostním množství 25 °/o.Základní difra-kčiíí ~čáry...

Reaktor pro katalyzované reakce s průtokem plynných reakčních složek v radiálních směrech postupně jednotlivými komorami naplněnými katalyzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258104

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ohsaki Kozo, Zanma Jun, Watanabe Hiroshi

MPK: B01J 12/00

Značky: reakčních, v, katalyzované, plynných, složek, radiálních, jednotlivými, průtokem, směrech, katalyzátorem, reaktor, komorami, naplněnými, postupné, reakce

Text:

...směsi plynného v-odííku s ,plynným dusíkem V poměru3 molů k 1 molu, jałkožto výchozího plynu je možno rychlost reakce k syntéze amoniaku V každém -místě lože .katvalyzátoru Vyjádřít vztahemV znamena rychlost syntézy amoniaku vyjádřenou v kg . mo.lech . h . .m 4 katalyzátoru, Ce znamená molární zlotmek rovnoväžné koncentrace amonialku, za reakční teploty a tlaku, v daném místě v loži ikataflyzátoru, C, znamená molärní zlomelk koncentrace...

Způsob kvalitativní analýzy a stanovení poměrného i absolutního zastoupení alkylesteroých složek metakrylátového aditiva pro mazací oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257027

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cee Aleš, Horáková Bohumila

MPK: G01N 33/30

Značky: analýzy, poměrného, absolutního, alkylesteroých, způsob, metakrylátového, mazací, složek, zastoupení, kvalitativní, oleje, stanovení, aditiva

Text:

...Yanovskyho.Analýzu lze provést také tak, že technický vzorek aditíva se podrobí nejprve dialýze za použití petroléteru. Niže uvedené příklady ílustrují provedení postupu analýzy podle vynálezu.0,6 g směsi monomerních esterů kyseliny metakrylové o složení 0,1 g n-butylesteru kyse 3 257027165 OC/15 mm), 0,1 g n-dodecylesteru kyseliny metakrylové, (t. varu 145 až 165 DC/5 mm), 0,1 g hexadecylesteru kyseliny metakrylové, (t. varu 170 až 212 OC/5...

Způsob odstraňování nežádoucích složek, zejména křemíku, z roztoku získaného alkalickým rozkladem wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242812

Dátum: 01.04.1988

Autori: Romanov Andrej, Janda 1ubomír

MPK: C01G 41/00

Značky: křemíku, získaného, rozkladem, zejména, složek, alkalickým, wolframové, odstraňování, roztoku, způsob, nežádoucích

Text:

...hlinitý a síran hořečnatý, roztok se míchá 1 hodinu při teplotě 70 až 80 °C,naěež se vyloučený křemík oqfiltruje. Takto lze dosáhnout snížení koncentrace křemíku až na 0,03 až 0,06 g.dm 3 (S.W.H.Yih aC.T.Wang, Tungsten, Plenum Press, New York 1979, str. 103.). Nicméně uvedený poehod je dost pracný a obsah křemíku pro některé účely Ještě vysoký.Výše uvedené nevýhody do znečné míry snižuje podle tohoto vynálezu způsob odstraňování nežádouoíoh...

Způsob emulgace vodonerozpustných barvotvorných složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254718

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dostál Josef, Vít Václav, Arient Josef

MPK: G03C 7/26

Značky: způsob, barvotvorných, složek, vodonerozpustných, emulgace

Text:

...rozpouštědla, ale nízkovroucí rozpouštědlo se oddestiluje z roztoku ještě před emulgací. Vodonerozpustná látka, která se rozpustila ve vysokovroucím rozpouštědle za pomoci nízkovroucího rozpouštědla se po jeho úplném nebo částečném odstranění již nevylučuje z roztoku. Roztok se rozmíchá pomocí kavitačního míchadle při teplotě 30 až 90 °c s vodným roztokem želatiny. V samotném vysokovroucím rozpouštědle se složky ve výše uvedeném...

Zařízení pro odstraňování plynů a těkavých složek z mazacích a/nebo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246323

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hosokawa Tomoyoshi, Matsuura Ikutoshi, Salvati Patricia, Takahashi Hidenori

MPK: B01D 19/00

Značky: zařízení, mazacích, odstraňování, složek, těkavých, plynů

Text:

...pěnění oleje kromě toho umožní i podstatne zmenšení olejových nádrží,a tím i objemu olejových náplní, popřípadě mazacích a/nebo hydraulických kapalin obecně.vynález je dále objasněií na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který schematiclty znázorňuje zařízení podle vynálezu.Zařízení sestava z nádoby 1, například vtálcového tvaru, v jejíž horní části, například ve víku 21), je zaústěno vstupní hrd~ lo 2...

Způsob zvýšené výroby vysokooktanových složek pro nízkoolovnaté autobenziny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239142

Dátum: 01.11.1987

Autori: Huml Miroslav, Vitvar Milan, Urban Ivan, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 45/62

Značky: složek, zvýšené, autobenziny, nízkoolovnaté, vysokooktanových, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení popisuje způsob zvýšení výroby vysokooktanových složek pro nízkoolovnaté autobenziny z ropného benzinu kombinací zdokonalené redestilace spojené s nízkotepelnou isomerizací a s přípravou suroviny pro katalytické reformování.

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238328

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mašek Miroslav, Svoboda Karel, Nečesaný František

MPK: B01D 57/00

Značky: vícefázových, provádění, způsob, směsi, způsobu, složek, tohoto, kontinuálního, postupného, oddělování, nemísitelných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí, u kterých dochází k jejich postupné separaci na základě rozdílné specifické hmotnosti jednotlivých fází, pří kterém se kapalná směs uvádí nejprve do šikmého pohybu, který svírá s vodorovnou rovinou úhel 20 až 800, při kterém dochází k oddělení plynné fáze a koagulaci dispergovaných fází do dělitelných aglomerátů, potom se tato směs uvede k vertikálnímu odloučení...

Práškovité pomocné chemické prostředky se sníženou prášivostí na bázi syntetických třísliv nebo jejich složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237182

Dátum: 01.10.1987

Autori: Baum Zdeněk, Friml Zdeněk, Exner Rudolf, Remeš Miroslav, Adámek Milan

MPK: C11D 1/86

Značky: třísliv, prášivostí, syntetických, práškovité, jejich, chemické, sníženou, složek, bázi, pomocné, prostředky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že obsahují 0,05 až 8 % hmot. látky obecného vzorce I, eventuelně 0,1 až 8 % hmot. sulfatovaného rostlinného oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. trietanolaminu nebo 0,1 až 8 % hmot. silikonového oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. polyethylenglykolu nebo 0,05 až 8 % hmot. tálového oleje.

Způsob dělení složek 3-pikolinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 242025

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sekáe Oddej, Drienovská Nová Ves, Sedlák Pavol

MPK: C07D 213/24

Značky: způsob, 3-pikolinové, složek, frakce, dělení

Text:

...než dosud používané postupy. Uvedený postup je výhodný i z hlediska analytického hodnocení destílátu, nebot azeotropické směsi jednotlivých složek B-pikolinové trakce s vodou se podstatné liší právě obsahem vody. Tato skutečnost slouží jako kritérium pro oddělovaní azeotropů a pro přestavování jímadel při disko-ntinuální destilaci 3-pikolinové frakce. Výhodným je uvedený postup i z hlediska odpadů, nebol v tomto případě žádné závadné,...

Způsob emulgace barvotvorných disperzních složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240365

Dátum: 15.08.1987

Autori: Vobooil Jioí, Raška Stanislav, Michálek Zdenik

MPK: G03C 1/08

Značky: složek, disperzních, způsob, emulgace, barvotvorných

Text:

...že se z emulgačního procesu zcela i eliminuje nízkovroucí rozpouštědlose docíl-í vysoké koncentrace emulze- 5 až 20 gbarvotvorné složky na 100 g emulgátu atím i vysokého obsahu stříbra v- emulzi, eventuálně na ploše. Vysoká koncentrace takto získaných emulzí silně sníží možnost difúze barvotvorných složek mezi vrstvami a umožní se současně polévání více emulzi,obsahující různé barvotvorné složky přímona sebe bez ochranné vrstvy.Další výhodou...

Způsob emulgace barvotvorných disperzních složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240364

Dátum: 15.08.1987

Autori: Horný Bohumil, Sokol Václav, Melcr Slavoj

MPK: G03C 1/08

Značky: disperzních, způsob, emulgace, složek, barvotvorných

Text:

...odstraňováni z fotografických emulzí anízký stupeň bezpečnosti celého technologického procesu. . A .Z vysokovroucich rozpouštědel se nejvíce používá dibutylitalát, tri-o-kresylfosfát, cel- losolveftalát apod. K usnadněni dispergace,event. emtilgace barvotvorných složek sepřidávaji k emulgované směsi dispergátory .jako je např. ditolylmethandisulfonová kyselina, dinaftylmethandisulionová kyselina 1- 4-su 1 fofeny 1 -3-methy...

Zařízení pro měření statistických charakteristik složek vektoru fluktuací proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251190

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jonáš Pavel, Řehák Vratislav

MPK: G01P 5/02

Značky: fluktuací, charakteristik, statistických, měření, vektoru, složek, zařízení, proudění

Text:

...je nastavenvůči směru vektoru proudění pod úhlem prodosaženi přímé úměrnosti fluktuaci výstupniho elektrického napětí rozdílu fluktuaci podélné a příčné složky rychlostí proudění,v rozmezi 30 až 60 °.Zařízení upravené podle tohoto vynálezu má výhodu v tom, že i když se přestup tepla a celková citlivost obou žhavených drátků v důsledku výrobní nepřesnosti významné liší, lze předem při kalibraci v proudu definovaného směru,například před...

Způsob extrakce organických složek z rostlinných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239904

Dátum: 15.05.1987

Autori: Havlík Jaroslav, Šmidák Štipán

MPK: B01D 11/02

Značky: rostlinných, organických, způsob, extrakce, složek, materiálů

Text:

...rozpoužtědla je veden z prvního reaktoru do dalšího, a tak dále.V případě, kdy se z každé extrakční nádoby odvádí asi 10 5 pevného materiálu (kterým se míní nejjemnějěí složky (prostřednictvím rozpouětědlováho proudu, Jo nutno do řady extrakčních nádob zaředit filtr, ve kterém se provede oddělení podílu pevného materiálu,ktorý postupuje s proudem rozpouätědla, a tím se provede dokončení tohoto postupu.Praktické provádění postupu podle...

Vodicí kulisa dopravníku tiskových složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250491

Dátum: 15.04.1987

Autori: Klečák Vladimír, Žabokrtský Miroslav, Šedivec Jan, Meskař Vladimír, Smrkovský Evžen

MPK: B41F 13/64

Značky: dopravníku, složek, vodiči, kulisa, tiskových

Text:

...jeden .konec navazuje výběhová část kulisy ve formě přímé lišty.Podle výhodného konkretního pro-vedení vynálezu je přímá lišta výběhové části -připev-něna k vodicí liště a/nebo k ramenu základní části. Základní část je v konkrétním provedení opatřena třemi rameny, v nichž první je »připojeno k čelu vodicí lišty šrouby, druhé je opatřeno připojovaci ídestičkou,přišroubovanou k boku vodicí lišty a třetí rameno je opatřeno upevňovacím blokem s...

Způsob výroby cementářského slínku výpalem vápence s příměsí korekčních složek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239795

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hublar Josef, Ambrož Miloslav Gottwaldov, Suchý Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: provádění, tohoto, složek, vápence, způsob, způsobu, příměsí, zařízení, výroby, korekčních, slínku, výpalem, cementářského

Text:

...předmět ným způsobem-vyrobený slínek má granulometrii pod jeden milimetr.způsob výroby cemantářského slínku podle vynálezu bude dále objasněn pomocí pŕíkladu zařízení pro jeho provádění, jehož schematické uspořádání je nakresleno na připojeněm výkrese.Podle predmetného způsobu se čistý vápenec mela samostatně a dávkuje do předehřívače ł, kde je předehřát na teplotu 1 000 °C.Také samostatné se melou korekční složky a spolu s odprašky z...

Způsob dělení složek kollidinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 249336

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vymětal Jan, Čada Ladislav, Chvátal Ivan

MPK: C10C 1/04

Značky: složek, dělení, kollidinové, frakce, způsob

Text:

...výtěžku a odpovídající vysoké čistotě kombinací dvou operací, které jsou technologicky i ekonomicky podstatné výhodnější než dosud používané postupy. Výhodným je uvedený postup i z hlediska odpadů, nebot na rozdíl od dosavadních postupů, nevznikají v tomto případě žádné závadné neb těžko zpracovatelné a lñkvidovatelné odpady. Jednotlivé mezifrakce z azeotropické i prostě rektifikace je možno spojit a použít k recyklu do další destilační...

Ultravysokofrekvenční snímač pro měření procentního obsahu jedné ze složek směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 244534

Dátum: 16.02.1987

Autori: Barvínek František, Imrýšek Jan

MPK: G01N 23/22

Značky: snímač, obsahu, jedné, složek, procentního, měření, směsi, ultravysokofrekvenční

Text:

...nanepnrensuux aqeen 2 nonaa HI 0 qacrnuno nornomaerca, qacwnqao owpamaercn, uacrnqao npoxonnr R cornacoaauuoñ aarpysKB 9. Orpaxeaaaa nonna HID qepea nnannuü nonnononnuü nepexon 8 nosnpamaerca oóparno B onaomononuü Bonaonon, nne nornomaercs. Haupumep c nouomsn Qeppnwonoro nearunn (ae noxaaan).Ma-sa paannqua anexwpomaranmnux xapaxrepncrnx aTa nonnoñ M mamepaemoü cmeceñ, Haxonamnxca B namepzreasnu aqeñxax 2, B MGOTG pacuonomenna nocnenamx...

Způsob přípravy vodných extraktů stálého složení s nízkým obsahem tuků a dalších znečisťujících složek a s vysokým obsahem heparinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248011

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kerey Gyoergy, Illés János, Neszmélyi Erzsébet, Rudolf Péter, Takács István, Czebe László, Gere Pál

MPK: A61K 31/725

Značky: znečišťujících, způsob, vodných, složek, extraktu, heparinu, stálého, složení, dalších, tuků, nízkým, přípravy, obsahem, vysokým

Text:

...pracujícíhos velkým objemem zpracovávané suroviny. Ekonomická účinnost chemické extrarkce je nepříznivě ovlivňována použitýmí chemickými látkami a náklady na enzymy pro proteolytickou extrakci. Při těchto postupech je reprodukovatelnost n-ejistá, protože vzhledem k rozdilněmu systému shromaždovaní a skladovacím metodám živočišných orgánů se obsah aktivní látky pohybuje V širokých mezích. současně je další zpracováváiíĺ nepříznivě ovlivňováno...

Způsob dělení složek kollidinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 247675

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vymětal Jan, Chvátal Ivan, Čada Ladislav

MPK: C10C 3/08, C10C 3/06, C10C 1/00...

Značky: frakce, způsob, složek, dělení, kollidinové

Text:

...ve výtěžnosti nad 65 a v čistotě nad 97 .Konkretní provedení dělení složek kollidinovó frakce podle vynálezu popisují následující příklady.Kollidinová frakce o teplotním roznezí varu 168 až 175 °C, obsahující 47,2 2,4,6-trimethylpyridinu, 25,6 2,3,6-trimethylpyridinu, 9,5 3,5-dimethylpyrídinu, 7,3 4-ethylpyridinua 2-ethyl-4 ~methylpyridinu, 3,7 96 3,4-dimethylpyridinu, 5,8 95 níževroucích homologů pyridinu a 0,9 anilinu, byla...

Zařízení pro kontinuální vmíchávání práškových složek do kapalných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233125

Dátum: 01.01.1987

Autori: Fiala Václav, Škamrala František, Vilím Otakar, Svoboda Pavel, Mojžíš Otakar

MPK: B01F 7/30

Značky: práškových, zařízení, polymerů, kontinuální, vmíchávání, složek, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální vmíchávání práškových složek do kapalných polymerů s viskozitami 1 až 103 Pa.s nebo směsi několika polymerních materiálů resp. směsí polymerních materiálů s kapalnými složkami. Účelem řešení je dosáhnout kontinuální dodávky promíchaného materiálu k dalšímu zpracování. Účelu se dosáhne vhodnou konstrukcí míchací nádoby, jejíž poměr výšky k průměru je v rozsahu 2 až 3:l, míchadla, které vykonává cykloidní pohyb, shora...

Způsob dělení složek lutidinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 236547

Dátum: 15.11.1986

Autori: Chvátal Ivan, Čada Ladislav, Vymětal Jan

MPK: C10C 1/04

Značky: způsob, složek, lutidinové, dělení, frakce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob dělení složek lutidinové frakce jejich azeotropickou destilací. Jeho podstatou je azeotropická rektifikace složek lutidinové frakce s vodou na účinném rektifikačním zařízení. Účinnost tohoto zařízení má být nad 50 teoretických pater, s výhodou 80 teoretických pater. Rektifikace se provádí za hmotového poměru složek lutidinové frakce a vody v destilační násadě v rozmezí 1:1 až 1:10, s výhodou 2:3 až 1:3. Jednotlivé složky...

Způsob řízení zavážky jednotlivých složek vsázky do šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234359

Dátum: 15.10.1986

Autori: Janík Ivo, Mrázek Jan

MPK: C21B 7/20

Značky: složek, vsázky, zavážky, řízení, jednotlivých, šachtové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení zavážky složek vsázky do šachtové pece, zejména vysoké pece. U způsobu se mění celkové množství složek vsázky v závislosti na velikosti rozdílu mezi poklesem vsázky v příslušném sektoru a etalonní hodnotou poklesu vsázky a současně se mění vzájemný poměr mezi množstvím složky vsázky s vyšším a nižším vodním ekvivalentem v příslušném sektoru v závislosti na velikosti rozdílu mezi teplotou plynu na sazebně pece a etalonní hodnotou...