Patenty so značkou «sloučeniny»

Nové amidy lysergové kyseliny a způsoby jejich výroby, jakož i terapeutické prostředky obsahující tyto sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260497

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bartsch Reni, Glusa Erika, Morgenstern Evelyn, Rostock Angelika, Dauth Christoph, Hoffmann Wolfgang, Hempel Roland, Grawert Werner, Heidenbluth Karlheinz, Schmidt Joachim

MPK: C07D 457/06

Značky: kyseliny, amidy, výroby, sloučeniny, způsoby, lysergové, prostředky, nové, jejich, obsahující, jakož, terapeutické

Text:

...získané postupem podle vynálezu se výhodné ipřevándějí na adiční soli s kyselinami, které jsou přijatelné z fyzlologického hlediska. ako obvyklé kyseliny,které jsou ,přijatelné -z fyziologického hlediska přicházejí v úvahu napříkladVýroba» těchto adičních solí s kyselinami.se provádí o sobě známym způsobem smí.sením volné báze nebo r-oztoků této báze s odpovídající kyselinou nebo s jejími roztoky v organickêm rozpouštědle, například v...

Způsob výroby acylované cyklické diketonové sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270553

Dátum: 12.07.1990

Autori: Milano Pamela, Heather James

MPK: C07C 49/697

Značky: výroby, způsob, acylované, sloučeniny, diketonové, cyklické

Text:

...k enolovémuesteru nebo za prítomnosti stechiomatriokeho množství kyanidu alkalického kovu vzhledem k enolovému esteru a katalytiokého množství oykliokého Crown etheru nebo jeho acyklického analogu.Sloučeniny tohoto typu s různými suostituenty na jednom nebo obou kruzích cyklohexanu nebo ťenylu jsou uvedeny v Evropské patentová přihlášce š. 9 Ď 262, v čs. patentu č. 270206 a patentovýoh přihláškách č. 51/l 3750 a 51/13755, které uvádějí...

Adiční sloučeniny 2,2-dimethyl-3-(2′, 2′,-dihalovinyl) cyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270008

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dolanský Vladimír, Votava Vladimír, Prošek Zdeněk, Tichý Miloš, Mostecký Jiří Akademik, Dvořák Dalimil, Veselý Ivan, Závada Jiří

MPK: A01N 53/00

Značky: 2',-dihalovinyl, sloučeniny, cyklopropankarboxylové, kyseliny, adiční, 2,2-dimethyl-3-(2

Text:

...vzorce III kde clołky 1 Rc 1 a-I 1 Bc 1 e-1 a II aajt význam ehore uvedený./92 výtłzek počtteno na výchozt kyealtnu/. složení aduktu bylo atanovenc NMR epektroakopii.Príklad 2 ~ 4 Adult receuekó kyoenny oze-pereethrsnow /msota-X x-cl/ a pyrclu /In v- -uu-q A-u/05 g raceatckó otc-poraethrincve kyaeliny bylo za tepla rozpultlno v 1 el pyrclug po cch 1 azon 1 byly vylcucehe kryately cdeaty a prcayty aalýa enožecvte pyrclu. Bylo ztekeno...

Způsob přípravy čisté KOH addiční sloučeniny trans izomeru naftoylenbenzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269944

Dátum: 14.05.1990

Autor: Gemzová Iva

MPK: C07D 235/18

Značky: trans, sloučeniny, izomeru, naftoylenbenzimidazolu, čisté, addiční, přípravy, způsob

Text:

...°C pigmentovou formu trans lzomaru, vyznačující as vydatností a jaa ným žlutým odatínsrn oranžové barvy, a to i při barvoní poiypropyinnového hadvabí. Příklad 1.Ostře odeátý Liltrační koláč KOH adduktu trrans izomsru naltoylenbenzlmidazotu, obsahující zo g sušin-y barvłva, byl suspendovćn vs 2 oo ml 23,3 36 KOH zřvděnáho 50 m 1 so st peroxldu vodíku. po tňch hodinách míchání byla ausponzo zahřáta na 50 °C. roztok byl přeiiitrován a vrácon do...

Způsob stabilizace léčiv pro perorální podání, které obsahují sloučeniny nestálé v kyselé oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268535

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ohishi Naohiro, Yasumura Mitsuru, Morigaki Satoshi, Oda Minoru, Pilbrant Âke, Lövgren Kurt

MPK: A61K 9/22

Značky: kysele, léčiv, stabilizace, oblastí, nestálé, sloučeniny, podání, způsob, perorální, které, obsahují

Text:

...do jádra v průběhu pobytu prostředku žaludku před jeho průchodem do tenkého střeva. Tato voda nebo žaludeční stáva rozpustí část Jádra v bezprostřední blízkosti povlaku, čímž vznikne uvnitř povlaku alkalický roztok. Tento alkslický roztok můžeV DE 3 046 559 de popsén způsob povlékání farmaceutickych forem. Tyto lékové formy se nedprve povlékají ve vodě nerozpustnou vrstvou s obsahen nikrokrystalickě celulőzy a pak druhým povlakem,...

Způsob přípravy 1,3,5-triazinové sloučeniny na bázi arylidu acetoctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263949

Dátum: 12.05.1989

Autori: Marhan Jiří, Burgert Ladislav, Mužík Ferdinand, Ružička Jaroslav

MPK: C07D 251/20

Značky: kyseliny, arylidu, acetoctové, přípravy, 1,3,5-triazinové, sloučeniny, způsob, bázi

Text:

...získaného produktu spočíva tedy podle vynálezu v tom, že se kyanurchlorid, acetoacetarylid a hydroxid sodný nebo draselný použijí v molárním poměru 1 1 2 a reakce ve vodném prostředí se pro-vede V přítomnosti povrchové aktivních látek, jako kondenzátü ethyte-noxidu s vyššími mastnými kyselinami či ałkoholy s počtom atomů uhlíku C 12 až C 30. Vzniklý produkt se po okyselení suspenze a zahřátí na 60 až 90 °C izoluje, načež se rozpustí...

Způsob výroby nové heterocyklické sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259550

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fabre Jean-louis, James Claude, Farge Daniel, Lavé Daniel

MPK: C07D 513/04

Značky: výroby, způsob, nové, heterocyklické, sloučeniny

Text:

...produktu. Tento produkt se rozpustí ve 120 ml vroucího ethanolu. Vzniklý roztok se chladĺ dvě hodiny na teplortu přibližně 4 °C. Vytvoří se .krystaly, které se oddělí filtrací, dvakrát se promyjí celkovým množstvím 20 m 1 ethaiíoltl, zchlazeného na teplotu přibližně 4 °C a pak třiklrát celkovým množstvím 150 ml isonpropyloxidu, načež se suší za sníženěho tlaku 2,7 kPa při teplotě přibližně 20 °C za přítomnosti hydroxidu draselného ve...

Způsob přípravy komplexní sloučeniny alespoň jednoho flavanolignanu s alespoň jedním fosfolipidem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257289

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gabetta Bruno, Bombardelli Ezio, Pifferi Giorgio

MPK: A61K 31/685, A61K 37/22

Značky: sloučeniny, alespoň, komplexní, jednoho, přípravy, způsob, jedním, flavanolignanu, fosfolipidem

Text:

...majícím sníženou dielektrickou konstantu. zatímco výchozí mclekuly (silybin, silidianin atd) jsou nerozpustné v chloroformu, etyletheru nebo benzenu,jsou mimořádně rozpustné v těchto rozpouštědlech po vytvoření komplexu s fosfolipidem. Tato změna chemických a fyzikálních vlastností je způsobena vytvořením pravé stálé komplexní sloučeniny, jak je zřejmě ze změny IR, IH-NMR a 130-NMR spektra sloučenin po vytvořeníSpektroskopické charakteristiky...

Způsob přípravy koordinační sloučeniny čtyřmocné platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255958

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kiss František, Závodná Ivanka, Novotný Jiří, Ružička Dag

MPK: C01G 55/00

Značky: způsob, koordinační, sloučeniny, přípravy, čtyřmocné, platiny

Text:

...minut.Vzniklý světle žlutý mikrokrystalický produkt se separuje filtraci na skleněné fritě,promyje po částech asi 50 ml vody, dokonale odsaje a suší do konstantni hmotnosti.Získá se 8 g produktu obsahujíciho méně než 1 S hmot. výchoziho toxičtějšĺho komplexu dvojmocné platiny.Hodnota LD 50 pro myši při intravenózním podání vodného roztoku komplexu I-1 je vyšší než 120 mg/kg, zatimco výchozí sloučenína dvojmocné platiny má hodnotu LD 50 13...

Polyborité sloučeniny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255704

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kudrna Milan, Novák Jiří, Zvonař Vladimír, Blažek Radomír

MPK: C01B 35/00

Značky: přípravy, způsob, polyborité, sloučeniny, jejich

Text:

...trihydrogen~ borité kyseliny o velikosti částic do 2 500 /um. Uvedená kyselina se podrobí působením teploty 100 až 400 OC po dobu 2-s až 12 h za současné mechanické a/nebo pneumatické homogenizace vsádky za jejího prosávání či provětrávání nereaktivních plynů a/nebo par.Výhoda předloženého vynálezu spočívá v tom, že.získané polyborité sloučeniny jsou práškovitého charakteru,přičemž odpadá složité a náročné drcení a mletí produktů. Např....

Kapalné a pastovité detergenty s dekontaminační účinností pro toxické a radioaktivní kovy a jejich sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253984

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dřízal Zdeněk, Klecan Václav, Kaufman Karel, Tolman Jiří, Vavřín Jan, Vaňura Petr, Novák Jan, Procházka Karel, Konečný Ctirad, Fidler Josef, Tejnecký Miloslav, Gála Jan, Moravcová Želmíra, Veselý Jiří, Vaněk Karel

MPK: C11D 3/32, C11D 3/33

Značky: účinnosti, detergenty, kapalné, jejich, dekontaminační, toxické, rádioaktivní, pastovité, sloučeniny

Text:

...sloučenin, kterépzvyšují chelatační tenzidy účinnost suspenzních typů detergentůvlivem svého působení ve formě přenašeče iontů. Chelatační látky aplikované v nových detergentech jsou tenzídy betainového typu, po kterých je známe, že jsou podstatné inertnější k pokožce než běžné typy tenzidů. To potvrdily 1 klinické testy sledování dráždivos ti a zásahu do fyziologie kůže, kde např. aplikace šamponu se 4hmot.kokosamidu kyseliny...

Fluidizovatelný pevný krakovací katalyzátor vhodný pro krakování uhlovodíkových nástřiků obsahujících organické sloučeniny síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 245773

Dátum: 15.12.1987

Autor: Streeanský Michal

MPK: B01J 29/06

Značky: krakovací, organické, uhlovodíkových, krakování, obsahujících, síry, pevný, vhodný, sloučeniny, fluidizovatelný, katalyzátor, nástřiků

Text:

...přibližně 566 až 788 C a zvláště 638 až 732 °C. Uhlovodíkový nästřik se krakuje za reakčních teplot 454 až 649 °C a zvláště 466 až 649 °C, kdy reaguje sloučenina sodíku a síry za vzniku sulfidu sodnêho. Vypuditelné nánosy z desaktivovaného krakovacího katalyzátoríí se odstrani působením plynu, obsahujícím páru za teplot, kdy sulfid sodíku reaguje s vodou za tvorby plynného sirovodíku. Vypuzovací teploty jsou obecně 554 až 649 °C a zvlaště 466...

Organocíničité sloučeniny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239127

Dátum: 01.11.1987

Autori: Malypetr Antonín, Bláha Jaromír, Štumr Antonín, Sokol Drahomír

MPK: A01N 55/04

Značky: jejich, organocíničité, sloučeniny, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Biocidně účinné organocíničité sloučeniny obecného vzorce I. Tyto nové sloučeniny na bázi kondenzátu kopolyméru sulfonovaného styrenu a divinylbenzenu s organocíničitými sloučeninami obecného vzorce III nebo IV se vyznačují vysokou účinností proti širokému spektru mikroorganismů od bakterií až po řasy. Jsou použitelné zejména ke konzervaci kapalin, sloužících ke ohlazení obráběcích strojů a nástrojů a k mnoha dalším účelům.

Způsob stanovení dusíku Kjehldalovou metodou v materiálech obsahujících sloučeniny dusíku s kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245671

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pišoft Václav

MPK: G01N 31/16

Značky: dusíku, metodou, kjehldalovou, stanovení, obsahujících, sloučeniny, materiálech, způsob

Text:

...s hydroxidem sodmfm (S. Pappalardo Cim. et industr. /Mílano/ 46 (1964) nebo líthnym (S. V. Savčíllo a kol. Vysokotempsraturnyje něorg. sojediněnija, Haukova Dumka Kijev (1965) 395).Jak bylo uvedene, zmíněné postupy jsou však náročné na potřsbnou pracovní dobu nebo jsou málo spolehlivá s hlediska kvantity, popříp. mnohdy jsou obtížné reprodukovatelné.Uvedené nedostatky so nsprojevují při postupu podle tohoto vynálezu, jehož předmětem je...

Způsob výroby farmaceuticky vhodných kovových komplexů bis-indolové sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251798

Dátum: 13.08.1987

Autori: Szepesi Gábor, Burger Kálmán, Takácsi Nagy, Gazdag Mária, Pap Zsófia

MPK: C07D 519/04

Značky: komplexu, farmaceutický, výroby, kovových, bis-indolové, sloučeniny, vhodných, způsob

Text:

...vzorky skladovány pri 5 °C.Mezitím byla dána na trh jednoampulová vinkristinová směs, u níž se ručí za stálost po dobu jednoho roku při skladovací teplotě 5 °C.Očelem tohoto vynálezu je získat přípravky dimerních indolových sloučenin, které by neměly nedostatky dosud známých obdobných přípravků, tj. získat přípravky, které jsou stálepo dlouhou dobu i při skladování při teplotě místnosti.Bylo zjištěno. že bis-indolově sloučeniny a jejich...

Způsob rozkládání komplexní sloučeniny kyseliny o-benzoylbenzoové s fluorovodíkem a fluoridem boritým

Načítavanie...

Číslo patentu: 236891

Dátum: 15.04.1987

Autor: Devic Michel

MPK: C01B 35/06, C07C 65/32, C01B 7/19...

Značky: způsob, o-benzoylbenzoové, rozkládání, komplexní, fluorovodíkem, kyseliny, boritým, sloučeniny, fluoridem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob rozkládání komplexních sloučenin kyselin o-benzoylbenzoových s fluorovodíkem a fluoridem boritým, obecného vzorce I, ve kterém každý ze symbolů R1, R2, R3 a R4 znamená atom vodíku nebo halogenu nebo alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci, n a m mají hodnotu 1 až 6, k získání jednak kyseliny o-benzoylbenzoové, jednak fluorovodíku a fluoridu boritého, vyznačující se tím, že se na uvedenou komplexní...

Způsob hydrogenačního zpracování frakce těžkých uhlovodíků obsahující kovy, asfalteny, sloučeniny síry a sloučeniny dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235073

Dátum: 15.02.1987

Autori: Quick Leonard Michael, Hensley Albert Lloyd

MPK: C10G 49/04

Značky: kovy, frakce, dusíku, asfalteny, způsob, obsahující, zpracování, hydrogenačního, sloučeniny, síry, uhlovodíku, těžkých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrogenačního zpracování frakce těžkých uhlovodíků obsahujících kovy, asfalteny, sloučeniny dusíku a sloučeniny síry, pro snížení obsahu kovů, asfaltenů, sloučenin dusíku a sloučenin síry v této frakci, při němž se tato frakce uvede ve styk s hydrogenačním katalyzátorem v přítomnosti vodíku přičem hydrogenační katalyzátor obsahuje hydrogenační složku, která zahrnuje kovový molybden a chrom, jejich kysličníky, jejich sirníky nebo směs...

Způsob přípravy benzenaminové sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232712

Dátum: 15.01.1987

Autor: Clinton Albert James

Značky: sloučeniny, způsob, přípravy, benzenaminové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy benzenaminové sloučeniny obecného vzorce I, vyznačený tím, že se v nereaktivním organickém rozpouštědle v přítomnosti silné zásady nechává reagovat ekvimolární množství substituovaného fenylového elektrofilního činidla obecného vzorce II s fenylaminem obecného vzorce III.

Způsob výroby uhlovodíkového roztoku alkylsodné sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231985

Dátum: 15.12.1986

Autori: Eidt Scott Hubert, Malpass Dennis Benedict

Značky: výroby, uhlovodíkového, alkylsodné, sloučeniny, způsob, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby uhlovodíkového roztoku alkylsodné sloučeniny vzorce kde R1 a R2 jsou nezávisle volené C2-C6 alkylové skupiny s přímým řetězcem a R3 je vodík nebo C1-C3 alkylová skupina s přímým řetězcem, který se připravuje reakcí kovového sodíku s halagenidem příslušné alkylové skupiny v přítomnosti nasyceného alifatického nebo alicyklického rozpouštědla, načež se z výsledného roztoku odstraní pevné látky.

Způsob výroby koordinační sloučeniny platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229919

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hydes Paul Cedric, Hepburn Derek Ronald

MPK: C01G 55/00

Značky: způsob, platiny, výroby, koordinační, sloučeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy koordinační sloučeniny platiny v čisté formě vzorce vyznačující se tím, že se cis-dichlordi (isopropylamin) platina nechá reagovat s peroxidem vodíku, produkt se izoluje, rozpustí se v N,N-dimethylacetamidu, výsledný produkt, který obsahuje adukt uvedené sloučeniny s N,N-dimethylacetamidem l:l, se izoluje a pak se N,N-dimethylacetamid odstraní za vakua při teplotě nižší než 80 °C.

Sloučeniny pro kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232317

Dátum: 15.07.1986

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: D06P 5/22, C07D 241/42

Značky: přípravy, obsahujících, její, hydroxylové, kationizaci, polymerů, způsob, sloučeniny, skupiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sloučenin obecného vzorce I, n je celé číslo 1, 2 nebo 3, X je aniont anorganické nebo organické kyseliny a způsobu jejich přípravy. Sloučeniny podle vynálezu lze využít pro kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny.

Sloučeniny ke kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny a způsob jejích přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232305

Dátum: 15.07.1986

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír

MPK: C07D 233/60

Značky: hydroxylové, obsahujících, přípravy, způsob, kationizaci, sloučeniny, polymerů, jejich, skupiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sloučenin obecného vzorce I R1, R2, R3 - alkyl s počtem uhlíků 1 až 3 nebo vodík, n je celé číslo 1, 2 nebo 3, X je Cl nebo Br a způsobu jejich přípravy. Sloučeniny podle vynálezu lze využít pro kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny. Proti známým přípravkům se vyznačují substantivitou, takže je lze s výhodou využít při zušlechťování celulózových vláken a stálosti vybarvení.

Způsob výroby protinádorově účinné antracyklinové glykosidové sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227686

Dátum: 15.02.1986

Autori: Suarato Antonino, Penco Sergio, Arcamone Federico, Casazza Anna Maria

Značky: způsob, výroby, protinádorově, antracyklinové, účinné, glykosidové, sloučeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby protinádorově účinné antracyklinové glykosidové sloučeniny obecného vzorce I kde R znamená atom vodíku nebo hydroxyskupinu, ve formě hydrochloridu, vyznačující se tím, že se 4´-deoxy-4´jod-N-trifluoracetyldaunorubicin obecného vzorce II rozpuštěný v acetonu podrobí alkalické hydrolýze 0,1 N vodným roztokem hydroxidu sodného prováděné za mírných podmínek po dobu 3 hodin za teploty 0 °C, aby se získala volná glykosidová báze...

Zařízení ke skladování a zpětnému získávání kondenzovatelné sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224603

Dátum: 15.01.1986

Autor: Lucas Conrad

Značky: kondenzovatelné, sloučeniny, skladování, zařízení, získavání, zpětnému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke skladování a zpětnému získávání kondenzovatelné sloučeniny, která slouží že zvyšování plnicí schopnosti tabáku, používané v pracovní soustavě v plynné fázi, a k přívodu této sloučeniny do pracovní soustavy, které sestává z uzavřené nádrže obsahující v dolní části kondenzovatelnou sloučeninu v kapalné fázi a na ní plovoucí chladicí tekutinu s menší hustotou, přičemž nádrž je spojena s pracovní soustavou potrubím pro vedení...

Způsob výroby protivirově účinné sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244679

Dátum: 17.09.1985

Autori: Tůma Pavel, Booušek Jioí, Bouška František

MPK: A61K 31/52, C07D 473/32

Značky: sloučeniny, účinné, protivirově, způsob, výroby

Text:

...penetračních prostředků je Ďimetyläülföxíů 3 jeh° 8 näl° 9 Y~ IOlejová fáze emulzí podle vynálezu může být tvořena známými přisadami a může se vyrábět známým způsobem. I když může tato fáze obsahovat pouhý emulgátor (jinak označovaný jako emulgentl, je výhodné, aby obsahovala směs alespoň jednoho emulgátoru s tukem nebo olejem nebo jak tukem, tak olejem. Výhodně se použije hydrofilního emulgátoru společně s lipofilním emulgátorem, který...

Způsob přípravy enamino é sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219919

Dátum: 15.09.1985

Autori: Corfield John Royston, Taylor Clifford Gordon, Johnson Derek

Značky: enamino, sloučeniny, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy enaminové sloučeniny obecného vzorce kde obecné symboly mají význam uvedený v bodě 1. Připravované sloučeniny jsou cennými výchozími látkami pro přípravu 3-hydroxycefalosporinových derivátů.

Způsob zpracování odpadních vod obsahujících formaldehyd, metylalkohol a močovinoformaldehydové sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222065

Dátum: 15.07.1985

Autori: Mikšová Filomena, Židek Rudolf

Značky: odpadních, zpracování, způsob, sloučeniny, formaldehyd, metylalkohol, obsahujících, močovinoformaldehydové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování odpadních vod, obsahujících formaldehyd, metylalkohol a močovinoformaldehydové sloučeniny, na vodný roztok formaldehydu vyznačený tím, že se plynným formaldehydem, vyrobeným katalytickou reakcí z metylalkoholu, působí na odpadní vody, obsahující maximálně 3 % hmotností formaldehydu, 1 % hmotnostní metylalkoholu a 0,05 % hmotnostních močovinoformaldehydových sloučenin, při plynule se měnící teplotě v rozmezí od 45 °C až 70 °C...

Způsob přípravy polymerní sloučeniny, schopné uvolňovat 5-aminosalicylovou kyselinu nebo její sůl do gastrointestinálního traktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214682

Dátum: 15.09.1984

Autori: Parkinson Thomas, Palo Alto, Brown Joseph, Wingard Robert

Značky: sloučeniny, gastrointestinálního, způsob, přípravy, 5-aminosalicylovou, kyselinu, schopné, uvolňovat, její, traktu, polymerní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy polymerní sloučeniny, která po požití savci podléhá reakci s gastrointestinálními bakteriemi, při které se uvolňuje intestinální protizánětlivé činidlo. Z různých sulfonamidů je při léčení ulcerativní kolitidy, jak známo, nejúčinnější salicylazosulfapyridin (SASP) vzorce Tato látka je používána v různých farmaceutických přípravcích již více než 30 jet. Při orálním požití se zhruba 30 % neporušeného léčiva přímo...