Patenty so značkou «sloučenin»

Způsob výroby hořečnatých sloučenin s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260441

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Lohniský Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Novotný Miroslav

MPK: C01F 5/00

Značky: způsob, rozpustností, výroby, horečnatých, sloučenin, malou

Text:

...komplexu se dosahuje bezodpadové technologie. Dále dochází při výrobě sody k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosudznámým výrobním postupům ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou matečný louh z výroby čistého hydrogenuhličitanu sodného a kyselina obsahující aion príslušný k výrobě...

Způsob stanovení volného fenolu nebo krezolů v kondenzačních produktech těchto sloučenin s aldehydy a případně polyaminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260208

Dátum: 15.12.1998

Autori: Preussler Vít, Matoušek Pavel

MPK: G01N 30/90

Značky: krezolů, kondenzačních, aldehydy, polyaminy, případně, volného, způsob, produktech, těchto, fenolů, sloučenin, stanovení

Text:

...sloučenin na desce se zjisti ze srovnávaciho chromatogramu, který se vyvine na téže desce za stejných podmínek, potom se oddělí a podrobí detekci činidlem pro látky fenolického chnmkteru. ×Postup podle vynálezu je výhodný v tom, že lze zpracovávat několik vzorků najednou,1 je tedy rychlejší než dosud používané postupy. Nevyžaduje speciální ani nákladné přístrojové vybavení, poskytuje dostatečně přesné, správné a reprodukovatelné výsledky a...

Způsob solubilizace biologicky účinných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270560

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hugosson Sven, Rosinski Adam, Falk Karl-erik, Sjörgen John

MPK: A61K 9/22

Značky: solubilizace, biologicky, sloučenin, účinných, způsob

Text:

...na 1 díl hmotnostní účinné sloučeniny.Další znaky tohoto vynálezu, stejně jako detailnější údaje o navrženém řešení, jsou zřejmě z následujícího textu.Dosažení cíle tohoto vynálezu tedy umožňuje použití pomocného rozpouštědla nebo solubilizační látky, která se mísí s účinnou sloučeninou s velmi nízkou koncentrací. Solubilizačni prostředek, vhodný pro provádění způsobu podle tohoto vynálezu bude dále podrobněji popsán. Učinná látka se v...

Mechanicky promíchávaný krystalizátor pro přípravu málorozpustných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270389

Dátum: 13.06.1990

Autori: Stávek Jiří, Michalička Jiří, Šípek Milan, Vondrák Pavel, Fix Ladislav, Nývlt Jaroslav, Fořt Ivan, Valuš Josef, Mareš Miroslav

MPK: G03C 1/02, B01D 9/02

Značky: málorozpustných, sloučenin, kryštalizátor, mechanicky, přípravu, promíchávaný

Text:

...toku takového tvar-a, ktorý Jednak ohraničuJe prinární níeící zónu, v níä vznikají níeenín reaktantú nuklea, Jednak sabespečuJe účinnou oirkulaci celé veádky v kryetalisátom.Dalším znakom vynálezu Je profilování dna a profilováni etěn kryetalisátoru, jehož myslela Je odstranění mrtvých neproníchaných őn (vi obr. 1, část a), v nichž Je ůčinp noat míeení (honogenizace) nízká (vi obr. I, část b).Další snake vynález Je světäovúni výšky...

Způsob přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269417

Dátum: 11.04.1990

Autori: Milichovská Svatava, Starý Stanislav, Adamovský Zdeněk, Smrčka Jindřich

MPK: C08G 8/10

Značky: vodou, polymethylolfenolových, ředitelného, pojiva, bázi, způsob, sloučenin, přípravy

Text:

...tepolně odolné s nemají dostetečnou hydrolytiokou odolnost.Uvedené nedostatky řeší predložený vynález, jehož pŕedmětem je způsob přípravy vodou ředitelnáho podivn na bázi polymethylolfsnolových sloučenin, vhodného k pŕedimpregnąci ąpirů, určených pro výrobu bezhslogenových eamozháěivýoh laminátů reakcí Ienolu s Iormaldehydem. Podstata tohoto vynálezu spočívá v tom, že reakce xenolu s formaldehydem probíhá za katalýzy,kvarterních fosrniových...

Způsob přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269415

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smrčka Jindřich, Starý Stanislav, Machek Milan

MPK: C08G 8/10

Značky: způsob, ředitelného, bázi, sloučenin, pojiva, přípravy, polymethylolfenolových, vodou

Text:

...50 š fenolelkoholů a 0,5 až l,5 5 EeOE, filtreci přes ionex (sulronovany kopolymerstyrenu), čímž se původní pH 8,7 až 8,9 mili na 5,0 až 5.5. filtr se promyje destilovenou vodou a potom regencruje 3 kyselinou solnou a opät promyje deatilovenou vodou. Zřejmou nevýhodou tohoto způsobu je relativně nízká kapacita použitého silně kyselěho katexu e z toho potŕeba jeho velkého množství a nebo naopak nutnost použiti malého množství...

Způsob odstranění trojmocného železa z roztoku sloučenin trojmocných lanthanidů a yttria

Načítavanie...

Číslo patentu: 268858

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vokřál Václav, Tran Duc Hiep, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01F 17/00

Značky: trojmocných, lanthanidů, yttria, trojmocného, sloučenin, způsob, železa, roztoku, odstranění

Text:

...i na konkrétních pracovních podmínkách. Regenerace funkčních skupin se snadno provádí desorpcí ionto Fea minerálními kyselinami o koncentraci 1 až 3 mol/1 například kyselinou chlorovodíkovou nebo dusičnou. Po regeneraci se chelatační sorbent znovu používá.Následující příklady blíže objasňujig ale neomezuji předmět vynálezu.Pokus Vyšel z podvojných dusičnenů trojmocných iontů vzácných zemin získaných z kolského apatitu. Procentuálni...

Způsob přípravy imunoenzymatických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268656

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jansen Franz, Gros Pierre

MPK: A61K 37/48, A61K 39/395

Značky: sloučenin, imunoenzymatických, způsob, přípravy

Text:

...podle reakčního schematuP znamená bílkovínu, která se má substítuovat, Y znamená skupinu umožñujĺcí kovalentnl připojení reakćního ćiniola k bílkdvině,R znamená skupinu, na níž mohou být současně vázány substituenty Y a -S-S-X, aSkuňinou Y je skupina, schopná se vàzatkova 1 entní vazbou na kteroukoliv ze sku pin vázaných v bočních řetězcích aminokyselín tvořících bílkovinu, která se má substituovat. Z těchto skupin to jsou zejména koncové...

Způsob imobilizace glykoproteinů, sacharidů, polysacharidů, nukleotidů a jiných sloučenin obsahujících reaktivní karbonylovou skupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267820

Dátum: 12.02.1990

Autori: Petkov Lubomír, Turková Jaroslava, Viková Jitka, Benešmilan

MPK: C12N 11/12

Značky: jiných, sacharidů, obsahujících, reaktivní, imobilizace, nukleotidů, glykoproteinů, způsob, skupinu, sloučenin, karbonylovou, polysacharidu

Text:

...regulovatelnou velikost porů. Vazba dihydrazidu pD aktivaci 2,4,6-trichlortriazínem má hydrolytickou stabilitu srovnatelnou se stabilitou hydrazidová skupiny.Do roztoku 505 mg dihydrazidu kyseliny adipové v SU ml 0,0 M borátového pufru pH 9 se za míchání přidá 50 g vody odsáté perlové celulózy čerstvé aktivované 2,4,6-trichlortriazinem (89,2 umol triazinu/g suchého materiálu)× Reakční směs se míchá při teplotě mistnosti 4,5 hodiny. Přitom se...

Způsob dekontaminace a detoxikace vod s obsahem kyanidových, nitrilových a podobných sloučenin, případně těžkých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267816

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marvanová Ludmila, Jamborová Marta, Bureš Jiří, Marvan Petr

MPK: C02F 1/58, C02F 3/34

Značky: způsob, detoxikace, obsahem, dekontaminace, případně, kovů, kyanidových, sloučenin, podobných, těžkých, nitrilových

Text:

...v kultivačním reaktoru. Manípulace se usnadní kultivací mikroorganismů živinami na impregnovaných výmenných spalitelných výplních reaktorů. Prípustné je i přítomnost nepathogenních bakterií a jiných mikroorganismů. Společenství přežívá v rozšířeném rozsahu životních podmínek, obnova plné funkční schopnosti nastává návratem do oblasti normálních pracovních podmínek. Těžké kovy a některé jiné škodlivé látky se koncentrují do odumírající...

Způsob detekce diamantoidních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267290

Dátum: 12.02.1990

Autori: Burkhard Jiří, Vodička Luděk, Hodek Petr, Smrček Stanislav, Janku Josef, Anzenbacher Pavel

MPK: G01N 30/94

Značky: sloučenin, detekce, způsob, diamantoidních

Text:

...sloučenin 2 chromatogramu vyškrábat a Chromatograrieky oddčlít od detekčního činidla. Jedná se o způsob nedestruktivní detekce, použítelný jak pro analytické, tak pro preparativw ní účely. Citlivostf uvedeného způsobu detekce je l pg a je srovnatelná s běžně použivanymi detekčními postupy. Detekce podle vynálezu čosLo nebráni ani použití dalšího specifického detekčníhoZpůsob podle vynálezu je dále objasněn na uvedených příkla-.Příklad 1 4 Na...

Nosná matrice pro zachycení katalyticky účinných sloučenin a způsob výroby této matrice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266575

Dátum: 12.01.1990

Autori: Veser Kurt, Frauenfeld Martin

MPK: B01J 32/00, C23D 13/00, B01D 53/36...

Značky: katalytický, účinných, výroby, způsob, této, matrice, nosná, zachycení, sloučenin

Text:

...může mít ale taká formu žlábkovaněho a/nebo vlnitého kovového plechu. Takověto kovové plechy se sestavují na akumulační tělesa, například taká V oběhových regenerativních tepelných výměníoích pro předehřívání vzduchu pro kotel. Dodatečným převrstvením těchto akumulačních těles keramickou krycí vrstvou za spojení pomocí mezivrstvy ze smsltu se umožní to, že se dá zabudovat katalyzátor pro odstraňovaní sloučenin dusíku do reqenerativního...

Způsob určování zbytkových množství těkavých a jedovatých sloučenin ve výrobcích rostlinného a živočišného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266485

Dátum: 12.01.1990

Autori: Stenko Jurij, Novikova Elvina

MPK: G01N 33/02

Značky: výrobcích, sloučenin, původu, rostlinného, jedovatých, určování, živočišného, zbytkových, těkavých, způsob, množství

Text:

...M 3 TaHa, nuóyrunçranarà (HB®),m- H X-FXHP ňpn MX COBMGCTHOM HDHCYTCTBHH Gun ňororosňen Moennnmů oőpasçu sepna nmennum, conepmamnň nsnecrnue Konuqecrna onpeenneMwx anoxnmmkawon 1,2-M 5 poM 3 TaHa ~ 0,174 MT/KF, HBQ - 3,000 MP/KF, d,-FXHP - 0,200 MT/KF,E-PXHF - 0,390 MT/KP. Mquenbnmä oöpaseu akcrpąruposann rexcanom npn cnenym max YCIIOBHHXIqömem 3 H 22 MHL N Macca Hasecxn sepna nan sxcwpaxunu 17,7 r cKopocTL nowoxa pacTBopHTens.1,1 CM/MHH§...

Způsob výroby dusíkatých heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266332

Dátum: 13.12.1989

Autor: Franzmann Karl

MPK: C07D 217/04, A61K 31/47

Značky: výroby, heterocyklických, sloučenin, dusíkatých, způsob

Text:

...skupina a s výhodouznačí atom vodíku nebo methylovou skupinu. R 5 b je s výhodou atom vodíku neho methylová skupina.R 63 a Rsb značí výhodné atom vodíku nebo C 1 Aa 1 ky 1 ovou skupinu.R 7 je s výhodou atom vodiku a R 8 je s výhodou atom vodíku, fluoru, chloru, bromu nebo methyłová skupina.Jestliže R 11 značí monooykllcký, bícyklícký, trlcyklioký nebo tatracyklický kruhovýsystém, pak je tento systém bud nasycený, částečně nasycený nebo...