Patenty so značkou «sloje»

Způsob hlubinného dobývání mocné hnědouhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260589

Dátum: 15.12.1998

Autor: Businský Stanislav

MPK: E21C 41/00

Značky: mocné, dobývání, hlubinného, způsob, sloje, hnědouhelné

Text:

...je označováno jako stěnování na zásobu. Podstatou tohoto zpüeobu bylo vytvoření zásoby uhlí závalem uhelnáho stropu stěny, jehož mocnost splñovala podmínku, aby pšírůstek nakypřením v důsledku rozvolnění závalem vyplnil vyuhlený prostor stěny. zásoba uhlí v zavalu stěny byla následně dobývtna podjezdovými komorami. Přestožs byla vykasováns vysoká výrubmost~v obrubsných plochách, bylo pro riziko eamovzníoení uhlí v zavalu stěny od...

Způsob hlubinného dobývání velmi mocné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266929

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hájovský Jiří, Gongol Jaroslav

MPK: E21C 41/00

Značky: dobývání, způsob, hlubinného, sloje, velmi, mocné

Text:

...v různé výšce nad počvou tak, že v prvé fázi vyuhluje vrchní část sloje dobývací kombajn, ve druhé fázi dobývání vyuhluje spodní část sloje dobývací pluh a ve třetí fázi dobývací pluh naloží rozpojené uhlí od obou dobývacích zařízení na dopravník, přičemž tyto fáze mohou probíhat v určitém časovém intervalu, bezprostředně na sebe navazovat nebo může druhá fáze předcházet první fáZ 1.Způsob podle předmětu vynálezu je znázor CS 266 929 Bl...

Způsob provádění trhacích prací pro ovlivnění stavebně mechanických jenotek uhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266660

Dátum: 12.01.1990

Autori: Svoboda Jindřich, Juránek Oldřich, Müller Josef, Sládeček František, Drozdzik Rudolf, Prymus Jindřich

MPK: F42D 1/00, E21C 37/14

Značky: provádění, ovlivnění, způsob, sloje, jenotek, trhacích, stavebné, uhelné, prací, mechanických

Text:

...zvýšení účinnosti trhaci práce se provede protisměrný roznět. V uhelné sloji se založí vývrt vedený zpravidla úpadně o libovolném průměru. bez ohledu na průměr použite trhaviny. Vývrt se nabije trhavinou e napustí se vodou. Tím. že voda se v okamžiku detonace nachází kolem. nálože, dochází k přestupu vln napětí do masívu bez podstatných ztrát. Je prakticky vyloučen případ deflagrečního hoření trheviny. prípady přehutnění náloží kanálovým...

Způsob dobývání strmé sloje kombajnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266605

Dátum: 12.01.1990

Autori: Karásek Zdeněk, Dombrovský Zdeněk, Kublín Karel, Novotný Stanislav, Kusák Tomáš

MPK: E21C 41/04

Značky: způsob, kombajnem, strmé, dobývání, sloje

Text:

...rychlosti dopravy na způsob toku těživa v zásobníku, který v tomto případě představuje prostor tvořený uhelným pilířem, prüvodními horninami sloje a ochranným hrazením mechanizované výztužeK hlavním přednostem způsobu mechanizovaného dobývání strmé sloje s regulovanou dopravou těživa v porubu podle vynálezu je docílení vhodné zrnitoeti uhlí, což v upravárenskâm procesu se pak zajištuje méně nákladným zařízením a s menšími celkovými náklady....

Mechanizovaná výztuž pro strmé sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264788

Dátum: 12.09.1989

Autori: Karásek Zdeněk, Psenner Gustav

MPK: E21D 23/04

Značky: výztuž, sloje, strmé, mechanizovaná

Text:

...hydraulický válec, přičemž k výše uloženému boku rámu sekce je připevněm ve směru posuvu sekce nćjezdový klin a spojovací rameno opatřenéúchytem pro upevněni přesouvaciho válce sousedni sekce výztuže.Uspořádáni jednotlivých sekci mechanizované výztuže pro strmé slyje podle vynálezu umožňuje plynulé a spolehlivé přesouváni bez nároků na dodatečné ustavováni přesunuté sekce před zabudovánim.Na připojeném výkresuje znázorněno několik sekci...

Měřidlo mocnosti nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262527

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vojkovský Oldřich, Zloch Václav

MPK: E21D 15/00

Značky: sloje, měřidlo, nízké, mocnosti

Text:

...údajů stupnice do stavěčú dřevěných stojek, apo dopravení do odměřenáho úseku tyto tam zabudovat. Mäřidlo podle vynilezu umožňuje praktickou realizaci dobývacích technologií ikrabâkovým zařízením s omezeným počtem pracovníků v porubu nízke eloje.Na připojených výkresoch je znázorněno příkladné provedení měřidla mocnoeti níské sloje podle vyntlezu. Na obr. 1 je toto měřidlo znázorněno v základní poloze v osovém řezu a na obr. 2 je ve stejnám...

Jednotka důlní kombinované výztuže pro nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262524

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lédl Lumír, Mochel Jiří, Krumnikl Antonín, Tkáč Ivan, Novotný Stanislav, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel, Dzierža Emil, Mynář Vladimír

MPK: E21D 23/00

Značky: důlní, kombinované, sloje, výztuže, nízké, jednotka

Text:

...Lze ji snadněji přizpůsobit různým provozním podmínkám i dopravovat do porubu, montovat i demontovat v důlních podmínkách. Umožňuje dobrý průchod pracovníků výztuží a zvyšuje bezpečnost práce. Ve srovnání 5 dosud u nás převažující individuální výztuží nizkých slojí lze očekávat při použití důlní kombinované výztuže podle vynálezu podstatné zlepšení pracovních podmínek a zvýšení produktivity práce.Na připojených výkresech je zjednodušene...

Zařízení pro odběr difundujících plynů z uhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244197

Dátum: 01.06.1988

Autori: Valníeek Josef, Gola Jaroslav

MPK: G01N 1/10

Značky: uhelné, sloje, difundujících, odber, plynů, zařízení

Text:

...sestévé ze zásobníku A nosného plynu, epetřeného redukčnín ventiles 3, ke kterénu je nerezovou kapilérou Q připojen první trojceetný kehout 5. Na první trojcestný koheut 3 novezujeregulétor Q prdtoku nosného plynu, jehož výstup vyúsčuje spojovací nerezovou kapilérou Q a silikonovou hadičkou 1 do vstupní kapiléry Q odborové nerezové sondy g. Výstupní kapiléro ll odbérové nerezové sondy g.navazuje silikonovou hadičkeu 13 a nerezovou...

Jednotka důlní mechanizované výztuže pro úklonné až strmé sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244066

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kamberský Vladimír, Dudak Miroslav, Jioak Jaromar, Matulík Ferdinand, Vrabec Dominik

MPK: E21D 23/00

Značky: úklonné, jednotka, mechanizované, sloje, strmé, důlní, výztuže

Text:

...rámu ł přípojen prvním kloubem 53 a druhým kloubem 32 je spojen s horním štítem 32, který je se stropnicí 2 spojen třetím kloubem §à.K 1 oubová vazba 1 je provedena jako dvojice táhe 1,výkyvně připojenýoh k rámu l a ke štítu Q.V blízkosti zadní z hydraulických stojek 3 jsou po obou stranách jednotky výztuže posuvné uloženy dolnízboční kryt Š a horní boční kryt Z.Dolní boční kryt Q je uložen na prvním vodítku §g, jehož oea je hodná s osou...

Způsob ražení důlních děl, s malou mocností uhelné sloje a vysokou pevností průvodních hornin, trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243277

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hranieka Jan, Uhlío Josef, Klinecký Ladislav

MPK: E21C 41/00, E21C 41/04

Značky: uhelné, řazení, mocnosti, vysokou, prací, důlních, průvodních, děl, malou, pevnosti, sloje, trhací, způsob, hornín

Text:

...uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobemvpodle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že alespoň jedna řada vrtů se vrtá kolmo k rovině čelby v nadložní a podložní hornině uhelné sloje, přičemž ná 4lože ve vrtech se iniciují nejdříve V okolí uhelné sloje a následně ve vrtech postupně směrem k obrysu důlního díla.Tím, že se vrty pro umístění náloží vrtají pouze V nadloží a podloží sloje, dochází k rozpojování uhlí nepřímo, a proto vzniká...

Dobývací pluhová souprava pro polostrmé a strmé sloje s odtěžením rubaniny samospádem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240744

Dátum: 15.08.1987

Autori: Králik Milan, Brezina Igor, Truchlik Štefan, Kollárovits Štefan, Drozdík Ján, Kováeik 1ubomír

MPK: E21C 27/34

Značky: souprava, strmé, dobývací, polostrmé, pluhová, rubaniny, samospádem, odtěžením, sloje

Text:

...zařízení.Výhodou navrženého řešení pluhové soupravy je, že pri přetržení tažného nekonečného řetězu zůstává dobývací stroj zakiínován mezi pilířem a vedením pluhu. Při přetržení kotvících řetězů nebo lan züstávají vodicí plechy s vedením piuhu zavěšeny na ukotvených přesouvacích válcích a po cele délce pluhové soupravy je zajištěno účinné zkrápění, což má za následok podstatné sní 4žení prašnosti vůči používaným dobývacím strojüm. Tok...

Zařízení k posuvu rozpojené horniny po počvě sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240143

Dátum: 15.06.1987

Autori: Oežábek Karel, Krejeí Ivan, Zwiebel Pavol, Šturc Antonín

MPK: E21C 27/42

Značky: rozpojené, počvě, posuvu, horniny, zařízení, sloje

Text:

...jednak se sníží prostoje do-.sud způsobené přehřátím a spálením elmotoru pohonu. škrabákové soupravy.Příkladné provedení zařízení k posuvu horniny po počvě sloje je schematícky znázorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled na zařízení porubu a obr. 2 částečný řez zařízení.V porubuji se slojí, pod nimíž se nacházítěžní třída 9 se sběrným dopravníkem 10je pomocí kotvicích stojek B zabudována drážka 2, na níž je suvně uloženo...

Čelní dobývací kombajn pro velmi nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238237

Dátum: 01.06.1987

Autori: Fries Ivan, Nový Josef, Navrátil Jaroslav, Kopecký Josef, Habuda František

MPK: E21C 31/02

Značky: dobývací, čelní, sloje, velmi, nízké, kombajn

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká čelního dobývacího kombajnu pro velmi nízké sloje, umožňující kontinuální rozpojování i současné nakládání rozpojené rubaniny na těžní zařízení, případně samospádem. Sestává z elektromotoru, převodovky a řezného rozpojovacího orgánu. Výstupní hřídel převodovky je orientována směrem k pilíři a k přenášení krouticího momentu je spojena pomocí hnacího elementu s hřídelem rozpojovacího orgánu otočně uloženého na rameni převodovky...

Důlní mechanizovaná výstuž pro strmé sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250905

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kusák Tomáš, Lukeštík Josef, Karásek Zdeněk

MPK: E21D 23/00

Značky: výstuž, sloje, důlní, mechanizovaná, strmé

Text:

...nýbrž kruhový. Trajektorie pohybu přesouvané sekce je úsekem kružnice daným krokem přesouvaciho válce a délkou poddajného závěsu.využitím zavěšeni jednotlivých sekci mechanizované výztuže pro strmé sloje podle vynálezu je sloučena jednoduchost konstrukčniho prcvedeni mechanizované výztuže s poddajnými závěsy a spolehlivost masivniho provedeni s vazbou hydraulickými válci.Na připojených výkresech je znázorněna vzájemná vazba jednotlivých...

Mechanizovaná výztuž pro šikmé a strmé sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250201

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dodt Jürgen, Plevak Lubomir, Becker Kubinert, Heyer Willy

MPK: E21D 23/00

Značky: sloje, strmé, mechanizovaná, šikmé, výztuž

Text:

...vodicí tyč 19, tak i výše položené vodicí tyč 2 U jsou na svých koncích na straně ziaikláwdky opatřeny po jednom kluzném Ičlenu 25, z nichž každý je veden na příslušné kluzné tyči 25.Kvluzné tyče 26 jsou upevněny na vzájem ně přivrácených stranách pražců 13 výše položené sekce 12 A a sousední níže položená sekce 12 B vý.ztuže. jsou ujpevněny tyčovýml držáky 27. Délka kluzných tyčí 26 je .menší, než délka jak níže položené vodicí tyče 19, tak...

Zařízení pro kontinuální měření mocnosti uhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239485

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ambros Dušan, Eierník Ján, Spousta Eduard, Bartášková Pavla

MPK: G01B 5/20

Značky: sloje, zařízení, měření, uhelné, kontinuální, mocnosti

Text:

...montáž a demontáä pomocí jednoho čepu na dobývací zařízení, kterým je porub vybaven. łłemuaí být použito samostatná zařízení pro menipulaci při měření v porubu. otočným uložením indikačníbo kolečka bez vnějěí obruěe se dosáhne dobrá odvalitelnoati, a tím prdobodnoeti zařízení při jídě porubem v obou aměrech. Další přednoetí je dokonalá zmapování stropu uhelná aloje vůči počvě, která umožní netradićní způeoby vyztužování porubu při dobývání...

Dobývací zařízení pro nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234439

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sušena Jiří, Bernátek Vojtěch

MPK: E21C 27/30

Značky: dobývací, nízké, zařízení, sloje

Zhrnutie / Anotácia:

Dobývací zařízení pro nízké sloje je tvořeno dvěma hydraulickými válci, k jejímž pístnicím je prostřednictvím svislých čepů otočně uchycen rozpojovací orgán a každý z těchto hydraulických válců je otočně připojen horizontálním čepovým spojem k horizontální točně opatřené lůžkem pro její ukotvení k počvě důlní hydraulickou stojkou. Rozpojovací orgán je krabicového tvaru s ozuby na hranách pro vylamování uhlí.

Důlní kombajn pro nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232739

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gaponov Valerij Michajlovič, Masovič Felix Zinovjevič, Spektor Jurij Niseljevič

MPK: E21C 27/00, E21C 27/18

Značky: kombajn, důlní, nízké, sloje

Zhrnutie / Anotácia:

Důlní kombajn se dvěma rozpojovacími válci, uspořádanými na protilehlých koncích tělesa (1) kombajnu, spojeného s portálovým rámem (3) uspořádaným nad porubním dopravníkem (4), s hydraulickými opěrami (5), umístěnými v tělese (1), jakož i se dvěma závěsy (7), kloubovitě spojenými s tělesem (1) pomocí pák (8, 9), které jsou navzájem rovnoběžné pro výškové stavění tělesa (1), přičemž horní páka (9) je spojena s hydraulickou opěrou (5) pomocí...

Způsob mechanizovaného podchycování stropu velmi nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237489

Dátum: 15.01.1987

Autori: Otava Rudolf, Ehrenberger Vlastimil, Valníček Josef

MPK: E21D 15/58, E21D 15/48

Značky: stropů, sloje, podchycování, mechanizovaného, způsob, nízké, velmi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mechanizovaného podchycování stropu velmi nízké sloje se týká hornictví a řeší zvýšení efektivnosti, bezpečnosti i kultury hornické práce. Podstatou vynálezu je, že po vydobytí pokosu dobývacím zařízením je klesající strop podchycen řadou volných hrání, uchycených ve zvolené vzdálenosti svěrkou k nosiči volných hrání, se kterým jsou tažným prostředkem, procházejícím porubem k tažnému zařízení, vtažené do celé délky porubu velmi nízké...

Čelní dobývací kombajn pro velmi nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228852

Dátum: 15.08.1986

Autori: Karásek Zdeněk, Habuda František, Navrátil Jaroslav

MPK: E21C 27/02

Značky: sloje, nízké, velmi, čelní, kombajn, dobývací

Zhrnutie / Anotácia:

Čelní dobývací kombajn pro velmi nízké sloje pro kontinuální nakládání rozpojeného uhlí na porubový dopravník, sestávající z elektromotoru, převodovky a rozpojovacího orgánu, vyznačující se tím, že na výstupní hřídeli (8) převodovky (2) je nasazeno primární kolo (9), které je spojeno hnacím elementem ( 4 ) se sekundárním kolem ( 11 ) na rozpojovacím orgánu ( 1 ), který je umístěn na nosné konstrukci ( 3 ) před čelem převodovky ( 2 ), přičemž ve...

Kluzné uložení spojovacích závěsů jednotlivých sekcí posuvné výztuže pro strmé sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229979

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kusák Tomáš, Lukeštík Josef, Karásek Zdeněk

MPK: E21D 23/00

Značky: kluzné, sekcí, výztuže, posuvné, sloje, jednotlivých, spojovacích, uložení, strmé, závěsu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vzájemnou vazbu sekcí posuvné výztuže pro strmě uložené sloje o úklonu 60 až 110 0, dobývané směrně, s negativním úklonem pilíře a řízenou zakládkou. Účelem vynálezu je odstranění namáhavé ruční práce při zajišťování vyrubaného prostoru pomocí individuální výztuže a zvýšení bezpečnosti práce. Podstata řešení spočívá v kombinaci pevného a kluzkého uchycení závěsů tak, že pevně uchycené závěsy jedné sekce jsou kluzně přichyceny k...

Způsob hodnocení a prognózování náchylnosti uhelné sloje ke vzniku horských otřesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219148

Dátum: 15.07.1985

Autor: Bláha František

Značky: prognózování, hodnocení, uhelné, horských, vzniku, náchylnosti, sloje, otřesů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hodnocení a prognózování náchylnosti uhelné sloje ke vzniku horských otřesů v závislosti na schopnosti uhelné sloje akumulovat a uvolňovat energii Wkin, objemu V zóny porušení uhelné sloje v okolí důlního díla a odporu A proti vysunutí uhelné sloje do volného prostoru. Míra ohrožení důlního díla horským otřesem se posoudí na základě vztahu Wkin.V ??A.

Posuvná výztuž pro nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 216755

Dátum: 01.10.1984

Autori: Návrat Bohuslav, Ščerba Vitězslav, Líbař Miroslav, Kolář Josef, Chovanec Jiří, Mohyla Bernard, Skalák Jiří

Značky: výztuž, posuvná, sloje, nízké

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká posuvné výztuže pro nízké sloje, sestavené z rozpěrných hrání s výhodou podle AO č. 203 770 k vyztužování důlních děl. Podstata spočívá v tom, že dvojice zadních rozpěrných hrání s ovládacími bloky a s předními převislými stropnicemi nad fárací uličkou je vzájemně spojena a uprostřed je upevněn přesouvací válec, jehož pístnice je ukotvena prostřednictvím distanční vložky na přední rozpěrnou hráň s ovládacím blokem, která je...