Patenty so značkou «slnečnej»

Zariadenie na vykurovanie skleníkov alebo fóliovníkov a na ohrievanie úžitkovej vody využitím slnečnej energie v letnom období

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5378

Dátum: 08.03.2010

Autori: Bartalos Aurel, Bartalos Eugen

MPK: A01G 9/24, F24H 1/00, F24D 17/00...

Značky: slnečnej, energie, vykurovanie, ohrievanie, užitkovej, fóliovníkov, zariadenie, letnom, období, využitím, skleníkov

Text:

...zavedená studená úžitková voda. Cez bloky slnečného výmenníka, ktoré sú zapojené do rozvodu cirkulujúcej kotlovej vody, preteká vo fóliovníku cez rebrové výmenníky slnečnou energiou ohrievaná kotlová voda. Úžitková voda je teda ohrievaná jednak kotlovou vodou a jednak slnečnými lúčrni prostredníctvom vody absorbujúcej slnečnú energiu, do ktorej sú bloky slnečného výmenníka ponorené.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie...

Spôsob a zariadenie na využitie slnečnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10400

Dátum: 03.04.2008

Autor: Grassmann Walter

MPK: F24J 2/10, F24J 2/54

Značky: slnečnej, využitie, zariadenie, spôsob, energie

Text:

...slnka v priebehu dňa, aby tak boli reflektory počas dňa prispôsobované zdanlivému pohybu slnka po oblohe. Príslušné osi sú súčasťou usporiadania osí, ktoré je na sledovanie skloniteľnć podľa poludňajšej výšky slnka v priebehu roka. Tým je zariadenie prispôsobiteľné zmene zdanlivej dráhy slnka na základe uhlamedzi zemskou osou a rovinou obehu zeme okolo slnka.(0016) Otáčaním zrkadla alebo reflektora okolo osi, ktorá je ako vyššie uvedený...

Zariadenie na prevod slnečnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12725

Dátum: 05.04.2007

Autori: Penning Peter, Bijl Roy

MPK: H01L 31/052, F24J 2/06

Značky: zariadenie, slnečnej, převod, energie

Text:

...pomocou šošovky a dopadajúceho na reflektorový povrch v jednej špeciálnej cieľovej oblasti, bez ohladu na polohu slnka na oblohe vpriebehu dňa, ked je zariadenie v činnosti.0011 Týmto spôsobom sa realizuje výrazné zlepšenie účinnosti, pretože- okrem zvyčajných strát účinnosti rôznych komponentov - slnečné žiarenie sa neustále koncentruje v tom istom bode ako výsledok orientovania v dvoch paralelných rovinách šošovky a reflektorového...

Prvok na ohrev a pohyb kvapalného média pomocou slnečnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 314

Dátum: 08.12.1993

Autor: Roman Emil

MPK: F24J 2/46

Značky: slnečnej, ohrev, pomocou, pohyb, kvapalného, media, energie, prvok

Text:

...úžitkového vzoru.Na obr. 1 je znázornené vyhotovenie pozdĺžneho prvku s troma samostatnými časťami. medzi ktorými sú priečne upravené priehradky. tvorené stenami jednotlivých častí. Na obr. 2 je znázornený variant konkrétneho vyhotovenia prvku ako celistvého telesa so samostatnými priečkami. Na obr. 3 je riešenie z obr. 2, kde priehradky sú doplnené spätnými záklopkami. Na obr. 4 je znázornené vytvorenie solárneho prvku s dvoma priehradkami...

Zariadenie pre optimálne využívanie slnečnej energie pri kombinovanom vykurování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255339

Dátum: 15.03.1988

Autori: Viglaský Jozef, Novák Viliam

MPK: F24J 2/40, F26B 23/10

Značky: vykuřování, slnečnej, zariadenie, optimálne, kombinovanom, využívanie, energie

Text:

...Tepelné zisky v slnečno-m vzduchovom kolektore neprekračujú maximálnu požadovanú spotrebu tepla v spotrebiči, čo vylučuje výhodu použitia akumulátora tepla a tým zjednodušuje zariadenie a znižuje jeho investičné náklady. Spotrebičoąn môže byt napriklad sušiareñ alebo iný objekt, ktorý vyžaduje úpravu pairametrov prostredia podľa prevádzkových predpisov.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia zariadenia podľa vynálezu,kde...