Patenty so značkou «slnečného»

Sonda na snímanie kolmého slnečného žiarenia a spôsob snímania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6945

Dátum: 04.11.2014

Autori: Rimár Miroslav, Jurko Jozef, Mihalčová Janka, Kuna Štefan

MPK: G01K 1/16, G01S 3/78, F24J 2/38...

Značky: sonda, žiarenia, kolmého, snímanie, slnečného, snímania, spôsob

Text:

...odrazenej zložky pre riadiaci systém, ktorý za dostatočného slnečného žiarenia spustí otáčanie solárnych alebo fotovoltických panelov ku kolmému dopadu slnečných lúčov. Kolmé slnečné žiarenie sa zaznamená vnútomým snímačom slnečného žiarenia.V dôsledku optimálneho otočenia panelov kolmo na slnko je možé zvýšiť množstvo získanej energie prostredníctvom solárnych alebo fotovoltických panelov V rozmedzí 20 - 40 v závislosti od lokality...

Spôsob tavenia plastov pomocou slnečného žiarenia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6726

Dátum: 02.04.2014

Autor: Jakubčiak Ján

MPK: B29B 17/00, F24J 2/12, B29B 13/02...

Značky: plastov, tohto, pomocou, spôsobu, vykonávanie, slnečného, spôsob, žiarenia, zariadenie, tavenia

Text:

...dopadalo na rotujúcu formu s plastom s dvomi na sebe kolmými osami. Plastom je polyetylén alebo polypropylén, alebo polyvinylchlorid, alebo polyamid alebo polyetyléntereñalát, alebo iný termoplast v tvare prášku alebo granúl, alebo vločiek, alebo inej frakcie.Podstatou technického riešenia zariadenia na tavenie plastov pomocou slnečného žiarenia je, že parabolický koncentrátor odráža dopadajúce slnečné žiarenie do svojho ohniska, V ktorom je...

Plochý element s tmavým povrchom a zníženou absorpciou slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287435

Dátum: 02.09.2010

Autor: Hugo Gerd

MPK: C09D 5/33, C09D 7/12

Značky: povrchom, zníženou, absorpciou, plochy, element, slnečného, žiarenia, tmavým

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý element pozostávajúci zo substrátu odrážajúceho v oblasti viditeľného žiarenia vlnových dĺžok 380 až 720 nm menej než 50 % žiarenia a v blízkej infračervenej oblasti vlnových dĺžok 720 až 1500 nm viacej než 60 % žiarenia a z aspoň jedného povlaku tohto substrátu pozostávajúceho zo spojiva, ktoré má v oblasti vlnových dĺžok 380 až 1500 nm priepustnosť žiarenia vyššiu než 70 % a z prvej skupiny pigmentov spôsobujúcich, že tento povlak...

Nosná konštrukcia na prichytenie slnečného kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5503

Dátum: 09.08.2010

Autor: Lichovník Václav

MPK: F24J 2/00

Značky: konštrukcia, kolektora, slnečného, prichytenie, nosná

Text:

...2, a to v mieste 1500 mm od jeho spoja s úložnou lištou 1. Spojnica 3 je tvorená jäklovým profilom 40 x 40 mm. Manipulačný člen 6 je, ako je vyobrazené na obrázku č. 2, tvorený dvomi kovovými doskami 7 opatrenými pozdĺžnou dilatačnou drážkou 11 a zvislou dílatačnou drážkou 12. Súčasťou konštrukcie na uchytenie slnečného kolektora sú dva kotviace prvky 4, každý tvorený oceľovou rúrkou o svetlosti 70 mm, dĺžky 1550 mm, korešpondujúce tvarovo...

Spôsob spájania absorpčnej platne s rúrkovým registrom termického slnečného kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287288

Dátum: 23.04.2010

Autori: Novák Milan, Kollmannsberger Johann

MPK: F24J 2/00

Značky: spôsob, slnečného, absorpčnej, kolektora, platne, spájania, registrom, rúrkovým, termického

Zhrnutie / Anotácia:

Pri opísanom spôsobe spájania sa do absorpčnej platne (1) predlisujú tri špeciálne tvarované žliabky (2,3,4), pričom do stredného žliabku (2) sa vloží rúrka (5), ktorá je časťou rúrkového registra absorbéra slnečného kolektora. Následne sa oba krajné symetrické žliabky (3,4) v ďalšom lise zdeformujú tak, že podstatná časť povrchu rúrky (5) sa absorpčnou platňou (1) pevne obopne a rúrka (5) sa zdeformuje. Absorpčná platňa (1) a rúrky (5)...

Priame spojenie trubice slnečného kolektora so zberným potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5383

Dátum: 08.03.2010

Autor: Balent Karol

MPK: F24J 2/00

Značky: potrubím, slnečného, zberným, priame, kolektora, spojenie, trubice

Text:

...je homogénnosť použitých materiálov a identické fyzikálne-chemické vlastnosti celého rozvodového systému, a odstránenie nežiaduceho tepelného mostu.Je prirodzené, že na zbemé potrubie možno pripojit najmenej jeden kondenzátor, čo umožňuje počet pripojení vopred stanoviť a to podľa požiadavky na požadovaný výkon celého slnečného nízkotlakového prietokového kolektora.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. 1 je zobrazené priame spojenie trubice...

Potrubný spoj slnečného kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5353

Dátum: 08.02.2010

Autor: Balent Karol

MPK: F24J 2/00

Značky: potrubný, kolektora, slnečného

Text:

...nedostatky úplne odstraňuje potrubný spoj prívodnej rúrky a rozvodnej rúrky slnečného prietokového kolektora, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že V prívodnej rúrke je V otvore valcového tvaru vytvorený vnútorný závit a na rozvodovej rúrke je vytvorený vonkajší závit s dorazovým krúžkom. Obe časti majú dosadacíu plochu na ktorej je dorazový krúžok, ktorý tvorí doraz a tesnenie.Potrubný spoj, podľa tohto...

Merač dopadajúceho výkonu globálneho slnečného žiarenia s fotovoltickým článkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4946

Dátum: 07.01.2008

Autori: Herec Ivan, Dostál Zdeněk, Župa Ján

MPK: G01J 1/02

Značky: fotovoltickým, merač, článkom, žiarenia, dopadajúceho, slnečného, globálneho, výkonu

Text:

...globálneho žiarenia.Výhodou predloženého technického riešenia je priame vyjadrenie úrovne dopadajúceho globálneho slnečného žiarenia. Technické riešenie je výhodné pre praktické meranie, kde postačuje presnosť merania rádovo 10 W/m 2.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je uvedená elektrická schéma zapojenia merača dopadajúceho výkonu globálneho slnečného žiarenia. Uvedený obrázok l znázorňuje technické riešenie merania dopadajúceho...

Potiahnuté sklo na kontrolu slnečného žiarenia, spôsob jeho výroby a absorpčný film pre blízku infračervenú oblasť

Načítavanie...

Číslo patentu: 285186

Dátum: 10.07.2006

Autori: Stricker Jeffrey Lee, Russo David Alan, Roger Christophe, Mckown Clem Steffler

MPK: C03C 17/23, C03C 17/34

Značky: kontrolu, žiarenia, oblast, blízku, potiahnuté, infračervenú, výroby, absorpčný, spôsob, slnečného

Zhrnutie / Anotácia:

Potiahnuté sklo na kontrolu slnečného žiarenia, ktoré má vopred zvolenú farbu odrazeného svetla a ktoré má solárnu absorpčnú vrstvu na žiarenie v blízkej infračervenej oblasti a vrstvu s nízkou emisnou schopnosťou, tvorené sklom, ktoré má aspoň dve vrstvy, kde jedna vrstva obsahuje SnO2 s dopujúcim činidlom, zvoleným zo skupiny tvorenej antimónom, volfrámom, vanádom, železom, chrómom, molybdénom, nióbom, kobaltom, niklom a ich zmesami, a druhá...

Spôsob výroby monokryštalického prášku Cu(In,Ga)Se2 a slnečného článku s monočasticovou membránou, obsahujúcou tento prášok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 801

Dátum: 22.12.2003

Autori: Altosaar Mare, Geyer Volker, Mellikov Enn, Raudoja Jaan

MPK: C30B 29/10, C30B 29/00, C30B 9/00...

Značky: výroby, cu(in,ga)se2, spôsob, prášok, monočasticovou, monokrystalického, článků, obsahujúcou, slnečného, membránou, prášků

Text:

...vynálezu, dosiahli značne vyšší koeficient účinnosti.To by mohlo byť spôsobené nasledujúcimi dôvodúmi0009 Pri známom spôsobe podľa doterajšieho stavu techniky by v dôsledku použitia stechiometrického množstva Cu vzhľadom na Culnseg, ktorý sa má pripraviť, mohol vzniknúť problém, že by sa mohli vytvoriť častice prášku s vysokým obsahom Cu. V týchto časticiach by mohlo dochádzať k fázovej segregácii na stechiometrickú CulnSe 2 a kovovú CuSe...

Kompaktná samonosná konštrukcia slnečného kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2701

Dátum: 07.11.2000

Autor: Kišš Tibor

MPK: F24J 2/16, F24J 2/24

Značky: kolektora, kompaktná, samonosná, slnečného, konštrukcia

Text:

...napríklad plastová kompaktná samonosná konštrukcia slnečného kolektora je zhotoviteľná jediným technologickým úkonom a je prispôsobená na osadenie veľkoplošného absorbéra, doskového prevodníka tepla tak, že medzi žľabmi v plastovej konštrukcii a absorbérom, doskovým prevodníkom tepla, preteká teplonosné médium.Absorbér z tepelne dobre vodivého materiálu môže byť opatrený vysoko účinnou absorbčnou vrstvou. Absorbér je zároveň...

Zariadenie na meranie slnečného svitu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2551

Dátum: 11.07.2000

Autor: Gvozdják Ján

MPK: G01J 1/04, G01J 1/02

Značky: svitu, meranie, zariadenie, slnečného

Text:

...s osou Y, os X je kolmá na os Y a leži v horizontálnej rovine, os Z je kolmá na osi X a Y a priesečník osi X, Y, Z je totožný s geometrickým stredom šošovky, pričom rozmer šošovky v smere osi Y je rovný 0,5 až 15 násobku ohniskovej vzdialenosti. Optický systém ďalej pozostávaz líniového detektora, umiestneného rovnobežne s osou X vo vzdialenosti rovnej 0,5 až 1,5 ná sobku ohniskovej vzdialenosti V obrazovom polpriestore pod šošovkou v...

Upevnenie kovového telesa absorbéra k rámu slnečného kolektora izolačnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 171

Dátum: 11.08.1993

Autor: Pešek Vladimír

MPK: F24J 2/52, F24J 2/46

Značky: upevnenie, izolačnými, absorbéra, kolektora, kovového, tělesa, slnečného, prvkami, rámu

Text:

...obvodovej izolačnej lište g.Prihlasované technické riešenie má prednosť v jednoduchejĺ konštrukcii s použitím finančne dostupných komponentov. Nos-Ž na časť slnečného kolektora tvori kovové teleso plochého ra-Ídiátora ł, ktorý sa používa v ústrednom vykurovaní budov. obvodový lem telesa rediátora l je ustavený v obvodovejizolačnej lište 5 zhotovenej odstreknutím vo forme z progresívnej izolačnej hmoty do dotykovéhc tvaru s radiétorom. Obvodová...

Zapojenie k hybridnému využitiu tepelného obsahu podzemných vôd a slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 243760

Dátum: 15.01.1988

Autor: Malík Miloš

MPK: F24J 2/42, F24J 3/08

Značky: zapojenie, tepelného, slnečného, hybridnému, žiarenia, obsahu, využitiu, podzemných

Text:

...za sebou čerpadlá chladiaceho okruhu, chladič studenej užitkovej vody a tretí uzátváraci ventil.Zapojenie využíva nekonvenčné energie, v ich pôvodnom stave a energia sa privádzaiba pre pohyb teplonosného média v ohrievacích, alebo chladiacich o.kruhoch.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné prevedenia zapojenia.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z teplosmennej plochy 1 podzemných vôd spojene s teplonosmennou plochou 2 komunikácie cez...

Zariadenie na ovládanie slnečného systému na ohrev média

Načítavanie...

Číslo patentu: 251485

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vodička František

MPK: F24J 2/40

Značky: ovládanie, ohrev, slnečného, zariadenie, media, systému

Text:

....kolektorov, a jeh-o.druhý výstup je .pripojený na spätné potrubie spolu s výstwpnýnl potrwbím z druhej sústavy kolektorov pričom obidrva tr-ojcestné ventily sú spojené s výstupom reguláto 4ra, ktorý je napojený na teplotný spínač na výstupe z druhej sústavy k-olelktorov. Výhodou zariadenia je lepšia využiteľnost systému kolektorov a tým vyššia účinnost .pri ohreve media vzhľad-om na menia- ce sa podmienky intenzitu slnečného žila renia) počas...

Dekóder intenzity slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 227706

Dátum: 15.05.1986

Autor: Tuhý Gabriel

Značky: žiarenia, dekóder, slnečného, intenzity

Zhrnutie / Anotácia:

Dekóder intenzity slnečného žiarenia, ktorý obsahuje logické súčinové prvky, logické invertujúce súčinové prvky a logický invertujúci súčtový prvok, vyznačujúci sa tým, že prvý vstup (6) dekóderu intenzity slnečného žiarenia je pripojený na jeden vstup logických súčinových prvkov (1, 2) a logického invertujúceho súčinového prvku (4), druhý vstup (7) dekóderu intenzity slnečného žiarenia je pripojený na druhý vstup logických súčinových prvkov...

Smerová sonda intenzity slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 222619

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tuhý Gabriel

Značky: intenzity, smerová, slnečného, sonda, žiarenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odvetvia zaoberajúceho sa solárnou technikou. Účelom vynálezu je stanoviť smer natočenia slnečných kolektorov na kolmý dopad slnečného žiarenia. Uvedeného účelu sa dosiahne smerovou sondou intenzity slnečného žiarenia. Táto sonda sa skladá zo štyroch snímačov žiarenia (3) umiestnených v tele sondy (4) v rovine kolmej na os sondy (O). Snímače žiarenia (3) sú vzájomne posunuté o uhol ? =90° a aktívnou časťou v smere dopadu...

Zariadenie pre ohrev vody energiou slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 213751

Dátum: 01.05.1984

Autori: Rapák Ján, Mackovič Jozef, Kováčik Vladimír

Značky: ohrev, slnečného, zariadenie, žiarenia, energiou

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ohrev vody energiou slnečného žiarenia, u ktorého absorber energie slnečného žiarenia a zásobník ohrievanej vody tvoria jeden celok tak, že zásobník je umiestnený nad ansorberom a zásobník s absorberom sú spoločne obklopené teploizolačným púzdrom a ako teplonosné médium pri prenose tepla z absorbera na ohrievanú vodu v zásobníku slúži vzduch, ktorý je uzavretý vo vnútornom priestore teploizolačného púzdra, vyznačujúce sa tým, že...