Patenty so značkou «slnečná»

Slnečná clona

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7236

Dátum: 03.09.2015

Autor: Králik Marián

MPK: B60J 11/02

Značky: clona, slnečná

Text:

...najvhodnejšie upevnenia patria háčiky.Ďalej je technické riešenie výhodné, ak pevná časť slnečnej clony je na zadnú časť automobilu alebo do strechy automobilu, alebo na strešný nosič automobilu upevnená oddeliteľne.Použitie slnečnej clony podľa tohto technického riešenia je jednoduché a účinné. Slnečná clona z jedného pásu sa pomerne jednoducho nasadí na zadnú stranu strešného nosiča, vytiahne sa Výsuvná časť cez strechu a predné sklo,...

Slnečná clona do dopravných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5330

Dátum: 07.12.2009

Autor: Sedlár Andrej

MPK: B60J 3/00

Značky: slnečná, dopravných, clona, prostriedkov

Text:

...sa môžu mechanicky prcpájať aj tieniaee segmenty rozmiestnené mimo priamej úsečky. Umiestnenie tieniacich segmentov v držiaku môže kopírovať tvar okraja priľahlého skla a to v oboch smeroch priestorového zakrivenia.Ručné ovládanie doteraz bežných slnečných clôn naklápaním často vedie k chvíľkovej nepozornosti vodiča a môže viesť k dopravnej nehode, podobne ako nesprávne alebo neskoro nastavená slnečná clona. Cieľom predloženého riešenia je...

Slnečná clona s osvetľovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9944

Dátum: 23.12.2008

Autor: Welter Patrick

MPK: B60J 3/02

Značky: osvětlovacím, zariadením, clona, slnečná

Text:

...spôsob bodového reflektora svetla, ktorý žiari proti reilektoru,upravenému na slnečnej Clone, ktorým je možné menit smer svetelného lúča smerom k príslušnému cestujúcemu na sedadle. Reflektor je vytvorený ako hore otočné veko kazety so zrkadielkom slnečnej clony, pričom strana plochy veka, smerujúca v polohe uzavretia veka ku kozmetickému zrkadielku, slúži V približne kolmo hore sklopenej polohe otvorenia ako reflektor. Príslušná strana...

Slnečná clona

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14641

Dátum: 18.06.2008

Autor: Frotz Thomas

MPK: B60J 3/02

Značky: clona, slnečná

Text:

...vo svojej zachádzajúcej a/alebo vychádzajúcej polohe aretovatelný pomocou blokovacej mechaniky, napríklad pomocou tlakovej blokovacej mechaniky. Blokovanie premiestniteľnej časti vzachádzajúcej a/alebo vo vychádzajúcej polohe nastáva svýhodou pomocou tlakom ovládaného blokovania obdobného tlakovej blokovacej mechanike pre náplň zaťahovacieho guličkového pera, pričom tlak nastáva najmä na spodnú hranu oddeleného segmentu clony. Zablokovanie v...

Slnečná clona pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12363

Dátum: 28.03.2008

Autor: Welter Patrick

MPK: B60J 3/02, B60Q 3/02, B60Q 3/00...

Značky: slnečná, motorové, vozidlo, clona

Text:

...zadnej strany príkladného vyhotoveniaslnečnej clony s uvedením linie rezu A - A.Obrázok 5 znázorňuje schematicky zobrazenie príkladného vyhotovenia slnečnej clony0007 Slnečná clona l, znázornená na obrázku l a 2 ako príklad súčasti výbavy vozidla, je vybavená zrkadlovou kazetou 2, ktorej Zrkadielka 3 je možné zakryť krytom 5 sklopným okolo horizontálnej osi. Vľavo a vpravo od Zrkadielka 3 sa nachádzajú svetelné panely 10.Údaje miesta...

Zariadenie na položenie aspoň jedného kábla v komponente vozidla, slnečná clona so zariadením na kladenie a spôsob kladenia kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11865

Dátum: 09.12.2004

Autor: Welter Patrick

MPK: H01R 4/24, B60J 3/02, H02G 1/08...

Značky: zariadenie, vozidla, jedného, kladenia, clona, položenie, komponentě, spôsob, zariadením, aspoň, slnečná, kladenie, kábla

Text:

...prostriedku. Preto sa pri ťahovom zaťažení, ktoré pôsobí aspoň najeden kábel v smere proti smeru jeho položenia, kábel oprie o okraj, resp. o oporný bod, ktorýsa nachádza na vodiacom prostriedku vo výstupnej rovine kábla na najviac zvonka uloženom rohovom bode nábehu. V dôsledku toho tak vodiaci prostriedok preberá funkciu odľahčenia ťahu, pôsobíaceho na kábel.0016 Výhodne je viacej káblov uložených pri výstupnom otvore preberacieho...

Prídavná slnečná clona pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 571

Dátum: 07.09.1994

Autor: Král Milan

MPK: B60J 3/02

Značky: slnečná, clona, přídavná, vozidla, motorové

Text:

...od zvislej strednej osy je V podstate rovnobežne s ňou vytvorený aspoň jeden podlhovastý Výrez, ktorým je prevlečenýaspoň jeden poddajný pás.Je výhodné, keď je dĺžka podlhovastého výrezu rovná dĺžkemaximálneho vysunutia pridavnej slnečnej clony v smere dĺžkyJe taktiež výhodné. ak je poddajný pás vybavený na oboch svojich koncoch spojovacim zariadením. napriklad tzv. suchýmzipsom. Taktiež je výhodné, ak je poddajný pás elastický.Prídavná...

Vakuová slnečná pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 234107

Dátum: 01.10.1986

Autor: Šrámek Vladislav

MPK: F24J 3/02

Značky: slnečná, vakuová

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vakuovej slnečnej pece pozostávajúcej zo slnečného transformátora tvoreného dvomi koaxiálne usporiadanými konfokálnymi paraboloidmi navzájom pevne spojenými, ktorých k sebe privrátené plochy sú reflexné, kde vo vrchole väčšieho z oboch paraboloidov, umiestneného na sekundárnej strane, je výstupný otvor, pričom takto usporiadaný slnečný transformátor je na primárnej strane priehladne utesnený, tvorí k vrcholu väčšieho paraboloidu s...

Smerová slnečná sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 233479

Dátum: 15.09.1986

Autori: Tuhý Gabriel, Mečiar Stanislav

MPK: G01J 1/20, G01J 3/34

Značky: smerová, sonda, slnečná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odvetvia zaoberajúceho sa solárnou technikou. Účelom vynálezu je stanoviť smer natočenia slnečných kolektorov na kolmý dopad slnečného žiarenia. Uvedeného účelu sa dosiahne smerovou slnečnou sondou, podstata vynálezu spočíva v tom, že snímače žiarenia (3) sondy sú svojou aktívnou časťou usporiadané v smere dopadu žiarenia v priestorovom uhle 360° a sú vzájomne oddelené tienidlom (1) sondy a posunuté o uhol ??360°/n, kde n = 2,...