Patenty so značkou «slitin»

Leptadlo pro vyvolávání struktury železených slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260533

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hlávková Jana

MPK: G01N 1/32

Značky: struktury, vyvolávání, slitin, leptadlo, železených

Text:

...či alkalický pikran sodný 5 teplotou leptáni 60 až 100 OC a dobou leptáni l 5 až 30 minut atd.Uvedená leptadla maji nevýhody, že nelze dostatečně přesně identifikovat jemné vyloučeniny volného cementitu, steaditu ferritu a tim může docházet k záměnám jednotlivých součástí struktury a tím špatnému závěru v hodnocení výrobku. Některá leptadla mají také dlouhou dobu působení na daný vzorek, čímž dochází k prodlužováni hodnocení, nebo je...

Kráčející výztuž se stojkami z lehkých kovů a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269828

Dátum: 14.05.1990

Autori: Rojíček Petr, Ivan Lubomír, Bódi Jan, Skrek Mátyás, Švrčula Milan, Szilvássy Zsolt, Šmidák Štěpán, Veszteg József

MPK: E21D 17/00, E21D 23/00

Značky: lehkých, kovů, stojkami, jejich, výztuž, kráčející, slitin

Text:

...spojovacím prvkem, přičemž jeden konec pružného spojovacího prvku je přípojen k první části podpěrné jednotky - k čelní části - posuvně, druhý konec ke druhé části podpěrná jednotky - k zadní částí - otočné, pomocí svislého čepu Vzájemná úhlové vychýlení obou jednotek je umožněno tím, že po obou bocích mezi celní podpěrnou jednotku a zadní podper CS 269828 B 1nou jednotku jsou v pouzdrech poauvne uložené nosné pružné elementy. Kráčející...

Zapojení tlakového systému pro řízení odlévání pásů z amorfních kovových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266772

Dátum: 12.01.1990

Autor: Čech Vladimír

MPK: B22D 27/13, B22D 18/08

Značky: zapojení, amorfních, pásu, kovových, tlakového, systému, odlévání, řízení, slitin

Text:

...před její vstup do tavícího kelímku, je vřezen regulační hmotový průtokoměr, který je zpětnou vazbou přes převodník spojen s kontrolním členem tlouštky odlěvaného pásu.Výhodou řešení podle vynálezu je, že zajištuje optimální přetlak inertního plynu na výstupu z trysky tavícího kelímku během celého procesu, čímž je zajištěna kvalita a rozměrová stáloet odlěvaného pásu.Zapojení podle vynálezu je v příkladném provedenísohematicky znázorněno na...

Zařízení pro výrobu pásů z amorfních kovových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266623

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čech Vladimír, Kaloč Rudolf, Mikulec Zdeněk

MPK: B22D 25/06, B22D 23/00, B22D 27/13...

Značky: zařízení, výrobu, pásu, kovových, slitin, amorfních

Text:

...umožňuje lepší možnosti povrchové úpravy chladící ho válce, prostor pod tavicím kelímkem není znečištován kovovým odpadem, lze snadno řešit třískové hospodářství. Při opracování lze využít posuvově jednotky k nastavení optimální ho pracovního posuvu, lze snadno řešit mezioperační chlazení povrchu chladicího válce vodou. Během tavení vsázky je ústí trysky bezpečně vzdáleno od povrchu chladicího válce a není nebezpečí lokálního ohřevu chladicího...

Způsob přípravy zakřivených kanálů do kontejnerů ze slitin uranu pro stínění gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266526

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mahelka Svatopluk, Václavík Emil

MPK: G21F 5/00

Značky: slitin, stínění, uranu, záření, kanálu, způsob, zakřivených, přípravy, kontejneru

Text:

...s roztaveným uranem. Vysušená forma se založí do vakuové pece a zaplní tekutým kovem při licí teplotě blízke likvidu dané slitiny. Vtoková soustava zajištuje zaplnění formy tak, aby nedocházelo k přímému proudění kovu z kelímku na zakřivený kanál. Po odlití a vychladnutí se odstraní z volných konců kanálu zátky, vypustí plyn a vysype sypký ohnivzdorný materiál. zkoušky ukázaly, že zalitím připraveného zakřiveného kanálu uranovými...

Způsob rozboru vysokokřemíkatých slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266523

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hlaváček Ivan, Hlaváčková Irena

MPK: G01N 21/31

Značky: slitin, vysokokřemíkatých, způsob, rozboru

Text:

...Si ve vysokokřemíkatých slitinách a s tím spojený rychlý rozbor vzorku metodou ICP-AES, plamenovou AAS nebo DCF. Zároveň se zvyšuje hygiena a bezpečnost práce, neboř odpadá užití kyseliny fluorovodíkové. Není nutno používat platinové nádobí a podstatné se zryohluje analýza uvedených slitin. Způsob rozboru vysokokřemíkatých slitin, při obsahu křemíku do cca 50 hmot., byl použit například pro feromangansilicium(FeMnSi). ferochromsilicium...

Přísada do formovací a jádrové směsi pro odlévání hořčíkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266186

Dátum: 13.12.1989

Autori: Krejčí Lubomír, Burian Alois Csc, Křístek Jiří

MPK: B22C 1/06, B22C 1/00

Značky: formovací, směsi, hořčíkových, jádrové, odlévání, slitin, prísada

Text:

...kyseliny fosforečné, který obsahuje minimálně 90 hmot. síranu vápenatého.Výhodou této přísady je vysoký ochranný účinek proti hoření hořčíkových slitin. Další výhodou je její dlouhá skladovatelnost přísaäa zůstává sypké, nemá šklon k navlhávání a ve srovnání s přísadou síry má podstatné lepší hygienické vlastnosti. Také rozpadavostsměsi po odlití je výrazně lepší.Byla připravena přísada o složeni70 kg technické močoviny 10 kg kyseliny...

Prostředek k selektivnímu rozpouštění kovového stříbra nebo jeho slitin s mědí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265447

Dátum: 13.10.1989

Autor: Florián Čestmír

MPK: C22B 11/04

Značky: mědi, slitin, prostředek, stříbra, kovového, selektivnímu, rozpouštění

Text:

...stříbro-měd v prostředku podle vynálezu se neobjevuje pěnění a zahřívání roztoku, doprovázené vývojem nitrozních plynu, charakteristické proRoztok pro zpětné získávání stříbra lze nasytit na 30 g stříbra/1 bez regenerace. získání stříbra z roztoku lze provést běžně známými metodami jako je srážení chloridu stříbrného nebo elektrolýza. Postup nevyžaduje zvýšenou teplotu, naopak při pokojové teplotě je napadení povrchu předmětu či součástky...

Způsob přidávání odpařitelných a roztavitelných přísad do roztavených železných slitin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265400

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pospíšil Vlastislav, Polák Jaroslav

MPK: C21C 1/10

Značky: roztavitelných, roztavených, zařízení, tohoto, odpařitelných, přísad, přidávání, provádění, způsobu, způsob, slitin, železných

Text:

...Dn a efektív-k ní výšky Vef, k objemu přetlakové komory má hodnotu2 ažj 4 1000 v závislosti na obsahu síry a jednak poměr součtu plooh alespoň jednoho dolniho otvoru a alespoň jednoho horního otvoru k vnitřnímu objemu ponorného modifikačního zvonu má hodnotu l 100 až 1 200. Další výhodné vytvoření zaŕízení podle vynálezu spočívá jednak v tom, že efektivní výška mezi alespoň jedním dolním otvorem a alespon jedním horním otvorem ponorného...

Způsob tváření a tepelného zpracování litých polotovarů z vytvrditelných slitin mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264380

Dátum: 12.07.1989

Autori: Riedlbauch Václav, Votavová Jana

MPK: C21D 8/00

Značky: mědi, způsob, slitin, zpracování, tepelného, litých, polotovarů, tváření, vytvrditeľných

Text:

...důvodů nelze pro tyto účely takto zpracované polotovary použít.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní způsobem tváření a tepelného zpracování litých polotovarů 2 vytvrditelných slitin na bázi mědi pro zajištění ultrazvukové průchodnosti vývalků a výkovků při aplikaci přímé sondy,zaručující vysoké hodnoty mechanických a fyzikálních vlastností podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že poloto~ var se tváří v rozmezí...

Způsob stanovení selektivní reaktivity hranic zrn u korozivzdorných ocelí a slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262847

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fresl Miroslav, Eremiáš Boleslav

MPK: G01N 17/00

Značky: slitin, selektivní, hranic, korozivzdorných, oceli, způsob, stanovení, reaktivity

Text:

...náboje spojeného e odleptinín oblasti hranic sro při potonciokinetickán odleptiní povrchové vrstvy, a poměr tohoto úhrnnćho elektrického níboje k ndboji spotŕebovaneau na odlsptiní této vrstvy je uírou solektivní resktivity hranic zrn. S výhodou so toto vyhodnoconí provede v roztoku silné ozidační snorgenické kyseliny s prísadou oxidočního činidls, například v roztoku 57( HNO 3 s pŕísadou 0,3 s m 0, při teplotě od 13 do 22 °c.Způsob stanovení...

Způsob výroby ochranného hydrofóbního povlaku na rzí pokrytém povrchu slitin železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 262207

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kušnierik Ondrej, Vlasák Svatopluk, Bartoň Karel

MPK: C23C 22/50, C09D 3/82

Značky: způsob, ochranného, výroby, slitin, železa, pokrytém, hydrofóbního, povlaků, povrchu

Text:

...zvlášť vhodné katalyzátory se projevily kyselina chlorovodíková HC.l kyselina bromovodíková HBr a kyselina jÓldÚVÚ ídíkova Hj, které nejenom umožní tych-lou a .snadno řídintelnou předběžncu hydlr-olýzu výchozí látky, ale které navíc jsou s t-o účitnně katalyzovat chemické děje. při vytváření vlastního pnovlaku.Předběžná hydrolyza .a následne vytváření povlaku je znazorněno schematickými rovnícemi 1 a 2.n počet molekuíl V voligomeru, x r...

Způsob tepelného zpracování anizotropních, precipitačně vytvrzovaných slitin na trvalé magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 261867

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sztamkó Éva, Figin Vjacseszláv, Kocsó Illés

MPK: C21D 6/02

Značky: způsob, slitin, zpracování, tepelného, magnety, anizotropních, vytvrzovaných, precipitačně, trvale

Text:

...1 byl vyroben technikou práškové metalurgie. Materiál byl homogenizován při teplote 1 300 3 G po do-bu 30 minut v atmosfére ochranného plynu a potom ochlazen v magnetickem poli v- atmosfére ochranného plynu na 650 °C rychlostí ochlaz-ování 50 °C za minutu. 0 d této teploty pak bylo prováděno popouštění s .rychilostí chlazení 50 C za hodinu spojltě na teprlotu 500 °C.Následující ochlazeni na okolni teplotu pnolbíharlo současně s...

Směsný vypařovací inhibitor koroze železa a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261597

Dátum: 10.02.1989

Autori: Galleová Zdena, Tulka Jaromír

MPK: C23F 11/14

Značky: slitin, směsný, koroze, inhibitor, vypařovací, železa

Text:

...těkavý i za nízkýoh teplot. S výhodou se aplikuje ve formě vodného nebo alkoholiokého roztoku, impregnace obalováho materiálu, prášku nebo aerosolu. Roztok lze na výrobky nanášet natíráním, ponorem, střikáním nebo aerosolovánímvynález, jeho účinky A použití Jsou dále podrobněji vysvätleny nn konkrétních příkladech Jeho složení a použití.p uvádí pět píkledů složení eěaného inhibitoru podle vynálezu.Elektroohemickým měřením koŕozního systému...

Lázeň pro aktivaci hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259845

Dátum: 15.11.1988

Autor: Pruner Petr

MPK: C23C 2/02, C25D 5/44, C23C 4/02...

Značky: hliníku, slitin, aktivací, lázeň

Text:

...způsobilé, ale z hlediska hygieny práce a ekologie velmi nebezpečné. Pro vysoký obsah kyselín jsou značné agresívní jak vůči zařízení, tak i o-bsluze a zaroveň i toxické pro obsah kyseliny fluorovodíkové a reakční ply-nné zplwo-diny, tj. nitróziní plyny.Tyto mepříznlvé vlastnosti aktivačních láz ní odstraňuje lazefupodle.- vynálezur. jehož.podstata spočíva v tom, že aktivační lázeñ obsahuje v jednom litru 30 až 250 gramü persíranu...

Keramická hmota na výrobu pomůcek pro odlévání hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259627

Dátum: 17.10.1988

Autori: Havelka Otakar, Vaněk Mojmír, Břoušek Jiří, Staněk Josef

MPK: B22D 41/00, B22D 21/04

Značky: slitin, odlévání, pomůcek, keramická, hliníku, výrobu, hmota

Text:

...°C a snižená tepelná vodivost při zachování běžné nesmáčivosti hlinikovými slltinami.Příkladné složení keramické hmoty podle vynálezu je zřejmě následujících příkladů.Při lití čepů z hliníkové slitiny o hmotnosti 500 kg byly použity plováky o složeníhlínitanový cement 18 koloidní sol oxidu křemičitehoPlováky byly vyrobeny zvibrováním hmoty ve formě. Výdržnost byla 30 odlevů.Při lití čepů podle příkladu 1 byly použity plováky ze hmoty o...

Způsob navařování slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259309

Dátum: 17.10.1988

Autori: Matoušek Jiří, Smrkovský Evžen

MPK: B23K 9/04

Značky: způsob, navařování, slitin

Text:

...je nižší spotřeba nástrojů a snižuje se i cpotřehení strojů. Při aplikaci postupu dle vynálezu na korozivzdorné austenitické slitiny dochází ke zvýšení odolnosti proti mezikrystalové korozi.Záření pro způsob navsřování podle vynálezu sestává z elektrického zdroje l kontaktního vedení g elektrody § a podávacího zařízení 5. Výstup elektrického zdroje l je opatřen záporným vývodem 1 a kladným vývodem á. záporný vývod A je vodivě spojen s...

Inhibitor koroze hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258861

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pelikán Josef, Vošta Jan, Hlucháň Vít

MPK: C23F 11/08

Značky: inhibitor, hliníkových, slitin, koroze

Text:

...uzavře-.ných systémech zvýšené teploty vody dostetečnou účinnosť.-Častov důsledku jejich snížené koncentrace dochází k nebezpečné hodovéd,Uvedené nedostatky odstraňuje ínhibitor koroze hliníkovýchs 1 ítinve vodném prostředí podle vynálezu. Jeho podstate spočívá . vv tum 5 že je tvořen-vodným roztokem, obsehujícím v 1 litr 30 až80 mg fenyloctsnusodného, 40 až 100 mg křemičitanu sodného a 5 ažl 5 mg 1, 2, 3 ~benzotriezo 1 u.»Základní výhoda...

Elektrolyt pro katodické vylučování ternárních slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246375

Dátum: 01.08.1988

Autori: Aschermann Jindoich, Jarý Jioa, Nedbal Jindoich

MPK: C25D 3/56

Značky: ternárních, vylučování, elektrolyt, katodické, slitin

Text:

...30 až 1 a poměru aniontů NHŽSO 3(C 7 H 406 S)2- 10 až l (molárni poměr). dále obsahující sloučeniny fosforu, t.j. fosfornany, například nikelnatý a/nebo kyselinu fosforitou, nebo její soli a/nebo kyselinu fostorečnou, nebo její soli v koncentraci od 0,001 do 0,2 M. Podle dalšího význaku vyná1 ezu~obsahuje elektrolyt hąlogeníd. například bronid nikolnatý v konoentraci od 0,01 do 0,2 M. Elektrolyt může s výhodou obsahovat ionogenní e/nebo...

Spoj pro trubky, zejména z oceli nebo slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258111

Dátum: 15.07.1988

Autor: Plaquin Bernard

MPK: F16L 15/04, F16L 15/00

Značky: oceli, zejména, slitin, trubky

Text:

...plocha 3 vnitřního lzásuvnéh-o prvku 1 o komolokuželová těsnicí ,plocha 4 vnějšího» olbjímkového prvku z.Podle vynálezu -musí k prvnímu dotyku mezi těsnící ~oblřasti na konci vznítljn-íhot zásuvného prvku a těsnicí plochou na konci vnějšíhouobjímkového prvku dojít na komolokužeiové těsnicí jplorše 4 vnějšího -objímkověho prvku 2, jak je to znázornenie v ürovini 5 no obr. 1.~ se naopak první dotyk mezi koncom vnitř lního zásuvneho prvku a...

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní a vodně alkoholické systémy, zejména s díly z hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244376

Dátum: 01.06.1988

Autori: Alešeenkov Vladimir Anatoljevie, Kulešova Irina Danilovna, Macholán Lumír, Filípek Jaroslav, Raskin Jakov Lvovie, Kalisz Tadeáš

MPK: C23F 11/10

Značky: zejména, vodné, vodní, inhibitor, směsný, díly, alkoholické, systémy, slitin, koroze, kovů, hliníku, uzavřené

Text:

...inhibitor koroze podle vynálezu se vyznačuje oproti známým inhibitorům zejména zvýšenou účinnosti při rychlotech proudění vodného media nad 0,5 m.s 1 v systémoch s hliníkovými díly.vynález a jeho účinky jsou v dalším podrobněji popsány na příkladech jeho možného konkrétního provedení.Do zásobní nádrže se napustí 1000 litrů demineralizované vody a do ní se pŕidá 6510 g směsnêho inhihitoru, obsahujícího 1000 g benzoanu sodného, tj. 25,7 hmot. ,...

Plastická keramická hmota pro výrobu pomůcek pro odlévání hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244183

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vrzáo Josef, Šolc Jioí

MPK: C04B 33/13

Značky: hmota, slitin, výrobu, odlévání, plastická, pomůcek, keramická, hliníku

Text:

...O až 30 hmotnostních dílů oxidu vápenatého Ca 0 a z pojiva tvořeného 2 až 10 hmotnostními díly sulfitového louhu nebo 10 až 80 hmotnostnímidíly koloidního solu oxidu křemičitého Si 02.Výhodou plaštické keramické hmoty podle vynálezu je její vysoká odolnost vůči náhlým změnám teploty do 1000 °C,nesmáčivost hlinikem a jeho slitinami a malá tepelná vodivost. Další výhodou plastické keramické hmoty podle vynálezu je, že výrobky z ní vyrobené...

Způsob kování výkovků z vysocelegovaných, především austenitických ocelí a neželezných slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256953

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21J 1/02

Značky: především, kovaní, vysocelegovaných, neželezných, způsob, oceli, austenitických, slitin, výkovků

Text:

...tvářený polotovar přes žáruvzdorný nekovový vláknitý materiál.účinek žáruvzdorných nekovových vláknitých materiálů se projevuje vysokou tepelně izolační schopností a vysokou schopnosti snižovat povrchové kontaktní tření mezi nástrojem a tvářeným materiálem tím, že i při vysokých tvářecích teplotách zachovávají vlákna kruhový průřez a tedy valením a posuvem jednotlivých vláken usnadňují deformačni pohyb povrchových částí tvářeného...

Způsob zpracování a rafinace tekutých kovových slitin pomocí ohřevu stejnosměrným elektrickým obloukem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256906

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stoilov Malin, Bagarov Stefan, Bakalov Nikolaj, Pějev Vasil, Savov Petr, Milenkov Rusi, Drakalijski Boris, Vlčev Alexandr, Karakolev Kolo, Ivanov Asen, Krstěnjakov Jordan

MPK: C21C 7/00

Značky: rafinace, provádění, ohřevu, tekutých, zpracování, obloukem, způsobu, pomocí, způsob, elektrickým, kovových, zařízení, tohoto, stejnosměrným, slitin

Text:

...anocng a ero CBH 3 b cK 8 T 0 nOM 1 UHłŘ 8 T 0 HMH OCYMBCTBHHETCH HOCDERCTBOM OHHDĚ HHH ÓOHBE sneuwpnuec zséěoevkux yr. Karouaa ayra noseňcrnyer ua yuenhmeuue H, pàcraopenuoro n cbénàHEHHOM Kax ano pacnnasé H c nomombm noaun nonxonnmero Konuuecwna nmeprnorq rasa n aTMocůepy nan noaepxuocrbm aannu mnm HVTQM cooTBeTcTBymmeñ anaxyauun Momno Bmnecwu ocnoôomeuumñ n nyre aoopo. HąpannenbHo c aruu ocymecrnnnéw cx waxme s®eKTuanmü Harpen...

Zařízení k provádění chemické úpravy povrchu v dutinách strojních součástí z hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256890

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vrhel Bohumil

MPK: B05C 7/08

Značky: slitin, hliníkových, součástí, provádění, úpravy, povrchu, zařízení, chemické, dutinách, strojních

Text:

...pracnější, jeho zařízení jako potrubní rozvody, ventily, těsnění a čerpadla složitější, jejích údržba i pořizovaci cena pro shodný výkon nákladnější.Výhody obou uvedených zpúsobů do značné míry spojuje a nevýhody potlačuje zařízení k k provádění chemické úpravy povrchu v dutinách strojních součástí z hliníkových slitin, zvláště ve vývrtech válců pístových motorú při jejich přípravě k elektrolytiokému pokovovánĺ podle vynálezu, jehož...

Koncentrovaná keramická suspenze pro výrobu keramických pomůcek pro odlévání hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256334

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kučera Václav, Kanclíř Robert, Sedláček Jiří, Langer Jiří

MPK: C04B 33/13

Značky: keramických, suspenze, odlévání, hliníkových, pomůcek, výrobu, slitin, koncentrovaná, keramická

Text:

...díly koloidního solu oxidu křemičitého Si 02.Výhodou koncentrované keramické suspenze podle vynálezu je, že výrobky z ní vyrobené mají vysokou odolnost proti náhlým změnám teploty a schopnost nekovové vměstky obsažené v tavenině zaohycovat takovým způsobem, že se vměstky stávají integrální částí výrobku. Další výhodou koncentrované keramické suspenze podle vynálezu je kontinuální záchyt nekovových vměstků spolu se snížením neplynění o 10 až 20...

Tří a vícevrstvový svarový spoj slitin na bázi niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256110

Dátum: 15.04.1988

Autori: Václav Jan, Pilous Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: B23K 9/23

Značky: bázi, niklu, vícevrstvový, slitin, tří, svarový

Text:

...způsobují, že pokud dojde k tećení svarovéhokovu za provozu konstrukce, pak se jedná o creep visközního charakteru s velmi malými rychlostmj tečení l 07 až 10-9 sme-1. Tím, že je navařována krycí housenka s mčrným tepelným příkonem vyšším než 35 kJ.cml, pak všechny složky svarového kovu v teto a předcházejicí vrstvě zůstávají rozpuštěny v tuhám roztoku, což je příznivý stav pro vznik kysličníku A 12 NiO 3 spinelového typu na povrchu svaru...

Antikorozní obalový materiál k ochraně stříbra, mědi a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242677

Dátum: 01.04.1988

Autori: Reinprecht Ladislav, Sýkora Jozef, Ostrý Grúo

MPK: C23F 11/00

Značky: mědi, jejich, obalový, antikorozní, materiál, stříbra, ochraně, slitin

Text:

...v důsledku irreverzibilní chemické reakce ionty sulfidové a sulfhydrylové z ovzduší,zajiščujo nolekula polyeacharidu vazbu fyzikálni. V uvedených poměrech ae doeáhne vyššiho účinku. než jaky akýtal obalový materiál upravený například Nacuchlororylinen.Odpadni vody a ostatni odpadové materiály z výroby antikorozniho obalovóho materiálu podle vynálezu jsou z ekologického hlediska naprosto nezávadné.Vynáloz je dále podrobněji vysvětlen pomoci...

Způsob čištění hliníku a jeho slitin v tavenině práškovou čisticí směsí na bázi hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255677

Dátum: 15.03.1988

Autori: Beránek Ivan, Uhlíř Miroslav, Zlesák Ivan, Kyral Josef

MPK: C22B 21/06

Značky: čisticí, bázi, způsob, směsi, hliníku, slitin, hexachlorbenzenu, tavenině, čištění, práškovou

Text:

...Dochází rovněž k přímé reakci s přítom 3 255677ným vodíkem, sodíkem, které jsou z taveniny hliníku timto způsobem odstraněny ve formě chlorovodíku nebo chloridu. Pro zvýšení účinku obsahuje čistící směs podle vynálezu chloriddraselný, chlorid sodný, některé komplexní fluoridy jako hexafluorohlinitan sodný.Tyto přísady V čistící směsi ovlivní mezifázové napětí a umožní lepší oddělení kovů od stěrů. Předností tohoto způsobu je dále to, že se...

Způsob zpracování odpadů niklových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255054

Dátum: 15.02.1988

Autori: Roušar Ivo, Martínek Pavel

MPK: C22B 7/00

Značky: niklových, slitin, způsob, zpracování, odpadů

Text:

...kyselina wolframová.zpracování roztoku prvního se provádí řízenou hydrolýzou 8,5 vodným roztokem amoniaku při teplotě 90 až 110 OC a udržováním pH V rozmezí 5,5 až 7,0. Vypadlé produkty hydrolýv zy ~ první sraženina obsahující ve 100 g odfiltrované sraženiny 10,3 g chromu, 9,2 g niklu,0,5 g wolframu, 0,6 g molybdenu, 1,4 g hliníku, 0,5 q titanu, 0,1 g železa se odfiltruje při teplotě 60 OC a získá se druhý roztok obsahující v 1 litru roztoku...