Patenty so značkou «slínku»

Spôsob prípravy stavebných materiálov na báze slinku alebo cementu s obsahom mletej granulovanej vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7219

Dátum: 04.08.2015

Autor: Ježo Ľubomír

MPK: C04B 28/00, C04B 7/14, C04B 7/147...

Značky: přípravy, stavebných, cementů, slínku, trosky, báze, mletej, granulovanej, vysokopecnej, obsahom, materiálov, spôsob

Text:

...na meliteľnosť VPT vplýva viacero faktorov. I keď samozrejme SAMVPT nie je lineárne závislý na svojich troch činiteľoch v celom rozsahu od nulovej hodnoty a presne proporcionálne v 1/3, s určitým priblížením sa dá povedať, že v užšom pracovnom rozsahu použitia mletej VPT v bežne používaných hraniciach 350 až 450 mZ/kg a v definičnom obore podľa STN EN 15167-1 Mletá granulovaná vysokopecná troska na použitie do betónov, mált a injektážných...

Spôsob likvidácie vylúhovanej mletej kávy a jej použitie v procese výroby slinku v cementárskej rotačnej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7123

Dátum: 05.05.2015

Autor: Martauz Pavel

MPK: C10L 5/12

Značky: kávy, rotačnej, vylúhovanej, výroby, likvidácie, použitie, slínku, spôsob, mletej, procese, cementárskej

Text:

...riešenia spočíva v tom, že vylúhovaná mletá káva(SGC) sa vysuší na obsah vlhkosti do 2 hmotnostných, potom sa pridá do paliva alebo zmesi palív pre cementársku rotačnú pec v obsahu do 50 celkovej spotreby tepla na výpal slinku a následne sa spáli pri výpale slinku v cementárskej rotačnej peci.Podľa druhého aspektu tohto technického riešenia sa Vylúhovaná mletá káva (SGC) použije pre proces výroby slinku V cementárskej rotačnej peci ako...

Spôsob výroby portlandského slinku výpalom v cementárskej rotačnej peci s využitím priemyselných odpadov a vedľajších produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6948

Dátum: 04.11.2014

Autori: Tiso Ivan, Gach Ferdinand, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/02, C04B 7/00

Značky: rotačnej, spôsob, cementárskej, produktov, výpalom, priemyselných, využitím, vedľajších, slínku, odpadov, portlandského, výroby

Text:

...nevyhorené palivo a mohol by prispieť k zníženiu memej spotreby tepla. Toto je práve tá vlastnosť, ktorú toto riešenie využíva a čím sa líši od doteraz známych spôsobov využitia popolov do suroviny na výpal portlandského slinku. Popol je možne technicky aplikovať tak, že sa bude pridávať ako jedna zo surovinových zložiek do surovinového mlyna na mletie suroviny na výrobu portlandského slinku alebo sa bude dávkovať priamo do homogenizačného...

Spôsob a zariadenie na pálenie slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18497

Dátum: 14.05.2012

Autor: Leibinger Helmut

MPK: C04B 7/43, C04B 7/47, C04B 7/36...

Značky: slínku, spôsob, pálenie, zariadenie

Text:

...energie tekutiny pri sériovom zapojení ako pri paralelnom zapojení tepelných výmennlkov, člm sa v turbíne musí uvoľňovať menší objemový tok.-3 0017 Napriklad tekutina, napriklad voda, prípadne vodná para (v ďalšom sa už nerozlišuje) sa môže zohriať v jednom v dvoch tepelných výmennikov najprv na prvú teplotu (T 1) napríklad rádovo 250 °C (200 °C až 300 d°C) pri prvom tlaku (p 1). Nakoniec sa do tekutiny privedie ďalšie teplo, aby sa...

Spôsob riadenia fázového zloženia cementárskeho slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287203

Dátum: 24.02.2010

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/00

Značky: riadenia, cementářského, fázového, spôsob, slínku, zloženia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob riadenia fázového zloženia cementárskeho slinku počas výpalu z cementárskej surovinovej zmesi daného chemického zloženia rôznymi druhmi palív s rôznym obsahom popola a/alebo rôznym zložením popola. V opísanom spôsobe sa počas výpalu slinku do cementárskej surovinovej zmesi s teplotou v rozsahu 750 až 1250 °C dávkujú vysokopecné a/alebo oceliarske trosky s granulometriou nepresahujúcou 50 %-ný zvyšok na site s okom 5 mm,...

Spôsob výroby cementárskeho slinku s použitím výliskov a extrahovaných šrotov z repky olejnej pri jeho výpale

Načítavanie...

Číslo patentu: 287166

Dátum: 10.01.2010

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/00, C10L 5/40

Značky: spôsob, olejnej, výpale, slínku, cementářského, použitím, repky, šrotov, extrahovaných, výliskov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby cementárskeho slinku s využitím odpadových materiálov z olejniny spracujúceho priemyslu pri výpale slinku v cementárskej rotačnej peci. Odpadovými materiálmi pri tomto spôsobe sú repkové výlisky a/alebo repkové extrahované šroty. Dávkujú sa do cementárskej rotačnej pece v množstve, ktoré tvorí až 60 % tepelného výkonu pece, pričom tvoriaci sa popol pri styku s tepelne spracovávanou surovinovou zmesou a/alebo...

Spôsob a zariadenie na výrobu cementového slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15243

Dátum: 19.10.2009

Autor: Kupper Detlev

MPK: C04B 7/36, F27B 7/20, C04B 7/43...

Značky: slínku, výrobu, zariadenie, spôsob, cementového

Text:

...cementová múčka sa predkalcinuje v kalcinátore a predkalcinovaná surovinová cementová múčka sa vypaluje v peci, pričom v kalcinátore sa používa palivo a spaľovací vzduch s obsahom kyslíka aspoň 75 mol., a surovinová cementovámúčka sa predkalcinuje vo fluidnej vrstve v kalcinátore. Odplyny vznikajúce v peci sa privádzajú do predhrievača obchádzajúc kalcinátor, a odplyny z kalcinátora sa privádzajú do zariadenia na úpravu C 02.0012 Zariadenie...

Spôsob výroby portlandského slinku s využitím kryštalickej vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286943

Dátum: 06.07.2009

Autori: Jaklovský Štefan, Palou Martin

MPK: C04B 7/00

Značky: vysokopecnej, slínku, využitím, kryštalickej, spôsob, portlandského, trosky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spoločne sa melie zmes cementárskych surovinových zložiek ako vápenec, železitá prísada a íly na takú jemnosť, že zvyšok na site 009 je maximálne 25 % hmotn., a oddelene sa melie kryštalická vysokopecná troska na rovnakú jemnosť ako cementárske surovinové zložky a zomletá zmes cementárskych surovinových zložiek postupuje do vysokokapacitného miešača, kde sa mieša so zomletou kryštalickou vysokopecnou troskou v množstve až do 35 % hmotn....

Spôsob zníženia inhibičného účinku P2O5 na tvorbu slinkových fáz pri výrobe cementárenského slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286325

Dátum: 27.06.2008

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/00

Značky: slínku, cementárenského, výrobe, tvorbu, slinkových, účinků, zníženia, spôsob, inhibičného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob zníženia inhibičného účinku P2O5 na tvorbu slinkových fáz pri výrobe cementárenského slinku s použitím anorganických materiálov obsahujúcich fosfor a/alebo organických materiálov obsahujúcich fosfor v anorganickej časti po vyhorení organickej časti. Materiály obsahujúce fosfor sa pred vstupom do reakcie so slinkovými fázami upravujú mletím a/alebo miešaním, pričom podiel ich anorganických častíc, priamo vstupujúcich do reakcií...

Linka na výpal slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286042

Dátum: 02.01.2008

Autori: Pumprla Alois, Krejčí Petr, Pospíšil Jaroslav, Sehnálek Alois, Žajdlík Josef, Michálek Zdeněk

MPK: B01J 6/00, C04B 7/00, F27B 7/00...

Značky: výpal, slínku, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Linka na výpal slinku zahŕňa rotačnú pec, na ňu nadväzujúci vzduchový chladič slinku, vybavený prívodom chladiaceho vzduchu a aspoň jedným vývodom zahriateho vzduchu z chladiča a tejto rotačnej peci predradený predohrievač práškovej suroviny, ktorý je tvorený sústavou vertikálne uložených a vzájomne sériovo prepojených cyklónov s prípadným zaradením šachtového výmenníka tepla. Chladič (4) slinku je vybavený aspoň vývodom (45), ktorý je...

Spôsob regulácie sulfatizačného stupňa cementárskeho slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285195

Dátum: 19.07.2006

Autori: Orság Zdeno, Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C04B 7/00

Značky: spôsob, regulácie, cementářského, stupňa, slínku, sulfatizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie sulfatizačného stupňa cementárskeho slinku, najmä pri výpale v cementárskych rotačných peciach, je založený na tom, že elementárna síra a/alebo síru obsahujúce anorganické zlúčeniny, ktoré v cementárskej rotačnej peci vyhorievajú len za vzniku plynných splodín, sú v množstve 10 až 1000 kg.h-1 vnášané do pece a spaľované aspoň v jednom z horákov rotačnej pece pri teplote 800 až 2000 ° C, pričom vnášané a spaľované množstvo...

Spôsob výroby cementového slinku s využitím vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283257

Dátum: 19.03.2003

Autor: Young Rom

MPK: C04B 7/36, C04B 7/17, C04B 7/14...

Značky: spôsob, slínku, trosky, výroby, využitím, vysokopecnej, cementového

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby cementového slinku v zariadení (10), podľa ktorého sa môže pridávať drvená a preosievaním triedená vysokopecná troska (80) do suroviny (76) na výrobu cementu do plniaceho konca rotačnej cementárskej pece (12), aby sa vytvoril cementový slinok (82). Vysokopecná troska sa drví a triedi na site na vytvorenie častíc trosky s veľkosťou do maximálneho priemeru 51 mm alebo menšieho. Zariadenie (10) obsahuje rotačnú pec (12)...

Spôsob spracovania cementového slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282715

Dátum: 21.10.2002

Autor: Ronin Vladimir

MPK: C04B 7/52

Značky: spôsob, cementového, spracovania, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania drvením slinku v guľovom mlyne za súčasného pridávania vody a sadrovca do mlyna a prípadne tiež vodného redukčného činidla. Voda má hodnotu pH asi 9 až 13 a je vstrekovaná do mlyna počas drvenia slinkov. Výhodne je časť mikrofilného činidla a/alebo vodného redukčného činidla zmiešaná s uvedenou vodou pri vysokej hodnote pH tak, aby sa vytvorila suspenzia, ktorá je vstrekovaná počas procesu drvenia spoločne s mikrofilným...

Způsob výroby cementářského slínku z kapalných nebo pevných chlorovaných organických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260434

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rott Jiří, Karásek Viktor, Neubauerová Libuše, Špirhanzl Jiří

MPK: C04B 7/36

Značky: pevných, odpadů, kapalných, výroby, způsob, cementářského, slínku, chlorovaných, organických

Text:

...způsobem podle vynálezu, kterého podstatou je výroba cementářského slínku z kapalných nebo pevných ohlorovaných organických odpadů za současného snížení teploty výpalu, přičemž kapalné nebo pevné chlorované odpady jsou ekologicky nezávadným způsobem spalovány jako částečně náhrada ušlechtilého kapalného nebo plynnêho paliva. Způsob spalování výše uvedených odpadů lze volit bud v hořáku rotační pece, nebo za redukčních pod 4Inínck v...

Způsob chlazení horkého cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260405

Dátum: 15.12.1998

Autor: Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: cementářského, způsob, chlazení, horkého, slínku

Text:

...vzduchu se vede příčně přes pohyhující se vrstvu nejteplejšího slínku.Způsob chlazení horkého cementářského slínku podle vynálezu se dále vyznačuje tím,že 20 až 35 0/0 chladicího vzduchu se vede přes vrstvu nejteplejšího slínku udržovanoií průchodetíi tohoto chladicího vzduchu ve Vířivém pohybu.Výhody způsobu ochlazení horkéhn ccmeutářského slínku püťĺle vynálczu spočívm jí v tom, že při zhruba stejný/ch ztrátách tepla povrchem chladiče...

Rotačný roštový chladič slinku alebo podobných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280752

Dátum: 09.09.1998

Autor: De Arruda Barreto José

MPK: F27B 7/38

Značky: roštový, materiálov, chladič, slínku, rotačný, podobných

Zhrnutie / Anotácia:

Chladič pozostáva z rotačného roštu (3), pod ktorým sú umiestnené tlakové komory (27), do ktorých je vháňaný chladiaci vzduch odstredivými dúchadlami (30) a do ktorých padá ochladený slinok. Rotačný rošt má prvú sekciu na obvode dierovanej chladiacej dosky (8) s priechodnými otvormi, ktorými prúdi chladiaci vzduch do lôžka slinku. Pri rotácii roštu (3) sa slinok neustále prevaľuje a je účinne ochladzovaný chladiacim vzduchom, ktorý sa po...

Spojivo na báze zomletého slinku portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279520

Dátum: 03.06.1998

Autori: Škvára František, Ďurovec Pius

MPK: C04B 24/18, C04B 7/02

Značky: slínku, zomletého, cementů, spojivo, báze, portlandského

Zhrnutie / Anotácia:

Spojivo obsahuje slinok portlandského cementu s merným povrchom 450 až 700 m2/kg a 0,2 až 5 % hmotn. derivátu lignínu zo skupiny lignínsulfonánu, sulfonovaného lignínu, pričom % hmotn. sú vztiahnuté na hmotnosť slinku a pH derivátu lignínu vo forme 10 % hmotn. roztoku je v rozmedzí 7,5 až 11. Spojivo môže ďalej obsahovať až 8 % hmotn. solí alkalického kovu až 40 % hmotn. latentne hydraulickej látky, ako sú granulované vysokopecné trosky alebo...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270044

Dátum: 13.06.1990

Autori: Škvára František, Holan Vlastimil, Ďurovec Pius, Všetečka Tomáš

MPK: C04B 7/52

Značky: způsob, výroby, slínku, cementářského

Text:

...deteilně experimentálně eledován, bylo e překvapením zjištěno, že ze určitých definovaných hodnot~provozních podmínek mlecího procesu dochází k drestickému zlepšení průběhu mlecího procesu při výrszném zvýšení měrného po vrchu rozemletého produktu. .Výše uvedené nedostatky známého stavu techniky jsou ted podstatnou měrou elimino. vány způsobem mletí oementářského slínku nebo/a strueky pro výrobu oementu s märným po. vrchom 240 ež 580 m...

Zařízení pro výrobu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269763

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hartmann Peter, Pallmann Stephan, Fieback Klaus, Fritsche Peter, Müller Martin, Wieloch Joachim

MPK: C04B 7/44

Značky: slínku, výrobu, cementářského, zařízení

Text:

...Hepacwaopunux ucanxax.ÚT aonocrpyňuorn peaxropa cuecb HB nponunuuň munxncwu H ocranmeroca Bnamuoro AHMDBOFO raaą nocne nboH 3 eeneHHoro Tennooeuena H oóueua BENECTB Hanpaaaaewca Henocnencwaenuo B npHeHHHK. á KOTDPOM Ha ocuoae pauuocweñ nnoTuocTeň npouaaonurcn panneneuue sroñ cnecu. npuueu raepnue cocraauue uacrn aunananr B ocanox.Hacocon. oTHocnmHMcn K aonocTpyüHoHy peaxropy. nponuauaa munxocrn nrcacuaaewcn H 3 npnenuuxa H no uHpKynnuHoHHoHy...

Způsob výpalu cementářského slínku a podobných hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269481

Dátum: 11.04.1990

Autori: Marek Stanislav, Hopjan Josef, Filouš Jiří, Němeček Petr, Voit Karel

MPK: F27B 15/00, F27D 13/00

Značky: zařízení, výpalu, slínku, cementářského, způsob, způsobu, provádění, podobných, tohoto

Text:

...s nespálenýml podíly paliva je unášena plyny propojovacím potrubím ll do odlučovacího oyklonu 1. Zde se odlučuje materiál od plynů a shormažduje se v spodní výpadové části tvorená fluídní komorou 2. Plyny se vedou potrubím lg do předehřívače 3 suroviny.Fluidní komora Ž je opatřena ťluídním roštem 1, přes který se přivádí fluidízační vzduch z přlpojeného prívodu 3. Množství íluídízačního vzduchu je takové, aby došlo k vytvoření...

Zařízení pro výpal cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265905

Dátum: 14.11.1989

Autori: Marek Stanislav, Podmolík Jaroslav, Němeček Petr, Filouš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: výpal, cementářského, slínku, zařízení

Text:

...proudění plynu přiváděných tangenciálně potrubím Ř pecních plynu 2 rotační pece l, což je znázorněno na obr. 2. Přitom je výstupní u|luhĺ f hnuhýrh lvnů nklnnňnň vu nmňun nnluu Hlynu ňlkmn dolu n nvfrá n vndnrovnnn rovlnou úhel 15 už 40 °. Ve spodní části a ve výpadkovćm kuželi šachty g přcdohřívače naatává tak intonzívní promíchávání hořlavých plynu přívúdčných výstupním potrubím 1 horkých plynuz fluidního topeniště § a spalín přiváděných...

Způsob výpalu cementářského slínku s využitím méněhodnotného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265482

Dátum: 13.10.1989

Autori: Podmolík Jaroslav, Němeček Petr, Filouš Jiří, Marek Stanislav

MPK: F27D 13/00

Značky: slínku, méněhodnotného, výpalu, způsob, cementářského, využitím, paliva

Text:

...a nezakresleným chladičem slínku, je přiřazeno fluidní topeniště Q. Ve fluidním topeništi 3 je nad roštem lg vytvořena fluidní vrstva lg z inertního materiálu tvořeného cementářským slínkem se zrnitostí do 3 mm. Do topeniště se přivádí dávkovačem 5 jemné méněhodnotné palivo, případně i kapalné, které se do něho přivádí přívodem 1. Do fluidního topeniště 3 se přívodem g rovněž zavádí surovinově odprašky z odlučovacího zařízení 1...

Roštový chladič slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264512

Dátum: 14.08.1989

Autori: Macůrek Ivan, Steigerwald Karel

MPK: F27B 7/38

Značky: slínku, chladič, roštový

Text:

...rozšířený otvor mezi vyztužovacími žebry nosiče roštnic posunutím vyztužovacích žeber do stran. obr. 2 znázorňuje toto rozšíření otvoru mezi vyztužovacími žebry vynecháním vyztužovacího žebra mezi dvěma těmito otvory a posunutím vyztužovacího žebra mezi dvěma těmito otvory a posunutím vyztužovacích žeber do stran, CS 264 512 B 1obr. 3 ukazuje výměnu vadné roštnice nacházející se přímo nad rozšířeným otvorem mezi vyztužovacími žebry, a obr....

Způsob chlazení horkých plynů obsahujících škodliviny, při výrobě cementového slínku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264213

Dátum: 13.06.1989

Autori: Krůček Zdeněk, Pospíšil Zbyněk, Plšek Josef

MPK: F27D 23/00

Značky: výrobe, provádění, chlazení, zařízení, způsobu, způsob, plynů, cementového, horkých, škodliviny, tohoto, slínku, obsahujících

Text:

...procesu, ale i snížení provozních nákladů v důsledku snížení množství odváděných ochlazených plynů.Zařízení k provádění uvedeného způsobu chlazení je představováno směšovací komorou kruhového průřezu, která je ve spodní části tvořena svislým vstupním hrdlem pro přívod horkých plynů obsahujících škodliviny, za kterým přechází do kónicky rozšířeného prostoru,do kterého v nejširším místě ústí Obvodová spára přivádějící chladící vzduch....

Zařízení pro zjišťování objemové hmotnosti cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261459

Dátum: 10.02.1989

Autori: Růžička Oskar, Sojka Jiří

MPK: C04B 7/48

Značky: zjišťování, slínku, hmotnosti, zařízení, objemové, cementářského

Text:

...zapojené na registrační přístroj gg opatřena výstupy gl řídícího signálu pro ovládání činnosti skipového ústrojí 1, vibračního podavače 2 a vibračního třídiče Z. Dno měřicí trubice łł je tvořeno uzávěrem gł ovládaným servopohonem 2, který je rovněž řízen vyhodnocovací jednotkou 1 . Materiálový výstup měřicí trubice je sveden do sběrné násypky lg.Její vývod je zaústěn zpět do dopravní cesty slínku z chladiče rotační pece.Nad úrovní...

Způsob stabilizace výpalu portlandského slínku v rotační peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 258803

Dátum: 16.09.1988

Autori: Chromý Stanislav, Čižmář Luděk

MPK: F27D 13/00

Značky: stabilizace, výpalu, slínku, rotační, portlandského, způsob

Text:

...pece, což ovlivňuje průchod materiálu pouze do ustavení nové rovnováhy. Trvalý vliv prostřednictvím připadné změny granulace slínku je malý. Dlouhodobou stabilizaci provozu je proto možno V tomto případě dosáhnout pouze kombinací účinku dalších akčních veličín s otáčkamivynález bude dále objasněn na příkladech jeho praktického použití při řízení provozu rotační pece.Operátor řídí ručně výpal v závodě se suchým způsobem výroby s kapacitou...

Zařízení pro výrobu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245903

Dátum: 01.07.1988

Autori: Böhm Wolfgang, Fehse Volkmar, Eissner Dietmar, Hecker Herbert, Hernichel Horst

MPK: F27D 13/00

Značky: slínku, cementářského, zařízení, výrobu

Text:

...vynálezu záleží v tom,že vedení hořlavého plynu z generátoru je zaústěno do kalcinečního kanálu vedoucího z rotační pece do horkého cyklonu, přičemž do téhož kalcinačního kanálu je-zaústěn přívod horkého vzduchu s rovněž výpad předehřáté suroviny z disperzního předehřívače.Hlavní výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že méněhodnotné palivo.nebo hořlavý odpad je spelován nebo zplyňován s podstechiometrickým množstvím vzduchu a vzniklý...

Pojivo na bázi hydraulicky aktivních látek, zejména cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257315

Dátum: 15.04.1988

Autori: Škvára František, Zadák Zdeněk, Hrazdíra Jaroslav

MPK: C04B 24/08

Značky: slínku, pojivo, zejména, bázi, aktivních, hydraulický, látek, cementářského

Text:

...Technologické problémy nastávají také v důsledku navlháváni sody při skladování.Přitomnost obou přísad v práškové formě znamená i nutnost intenzívnějšího zpracování(roztírání) směsi 2 BS cementů, jak vyplývá z A 0 202 771, Experimentální práce vedla k výsledkům, které jsou předmětem vynálezu, který odstraňuje uvedené nevýhody. Podstatou vynálezu je pojivo na bázi hydraulický aktivních látek, zejména cementářského slínku, obsahující 75,54 až...

Surovinová zmes pre výrobu sulfoaluminátového slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256578

Dátum: 15.04.1988

Autori: Holčík Ján, Hrabě Zdeněk, Bačová Marta, Bulík Ladislav, Jesenák Viktor, Majling Ján, Liptáková Viera

MPK: C04B 7/36

Značky: sulfoaluminátového, výrobu, slínku, surovinová

Text:

...30 0/0 hmot. cementárskcj hliny, 50 až 540/0 hmot. vápence a 16 až 22 0/0 hmot. hnedého kalu odpadajúceho pri výrobe hliníka. Rovnako aj tento slinok je vhodný najmä pre výrobky vytvrdzované v autokláve. Pevnosť v tlaku pripravených teliesok sa pohybovala okolo 82 MPa. Podla A 0 č. 227 541 je sulfoalumi~ nátbelitový slinok pripravený z 55 až 60 0/0 hmot. vápenca alebo dolomitizovanéłio vápence, 37 až 40 0/0 hmot. cementárskej hliny a 2 až 10...

Zařízení k výrobě cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243717

Dátum: 11.04.1988

Autori: Kalousek Zdenik, Navara Milan, Kvapil Zdenik, Zelenka Jan, Oíman Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: výrobe, slínku, zařízení, cementářského

Text:

...vzduchu zeústěným dď spodní .5 části disperzního kelcinačního přežfhšíäačsg vzájemně propojenýohdo ý obní l p d vynálezuízáleží v tom, že je opatřeno go-Á Éuřlavého plynu z generátoru je místě no do disperzního kalcinačního předehřívače v roíhě zaústění pří vodu horkého vzduchu.H 1 avnívýhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že méněhodnotné palivo nebo hoř-lavý odpad .je spalován nebo zplyňován s podstechiometrickým množstvím...

Zařízení k výrobě cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243716

Dátum: 01.04.1988

Autori: Prokeš Antonín, Selner Jaroslav, Novák Václav, Muška Jaroslav, Kubieka Rudolf

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, slínku, cementářského, výrobe

Text:

...a jednou větví je zaústěno do spodní částí kanálu plynů a druhou větví dospodní části předehřívací zőny kalcinačního předehřívače.Hlavní výhoda zařízení pod 1 e.vyná 1 ezu spočíva v tom, že méněhodnqtné palivo nebo hořlavý odpad je spalován nebo zplyňován s podstechío-Ťf metrickým množstvím vzduchu a vzniklý hořlavý poloplyn je spalován f.» teprve po přidání dodatečného - sekundárního spalovacího vzduchu přímo V místě tepelné potřeby.Na...

Surovinová zmes pre výrobu sulfoaluminátového slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254046

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jesenák Viktor, Balkovic Svetozár, Laček Jozef, Znášik Peter, Kebísek František, Majling Ján

MPK: C04B 7/42, C04B 7/36

Značky: sulfoaluminátového, slínku, surovinová, výrobu

Text:

...pripravený z dolomitizovaného vápenca, cementárskej hliny a sádrovca. Tento slinok je vhodný najmä pre také stavebné dielce, ktoré sa hydrotermálne spracúvajú. V AO č. 227 542 sa popisuje belitový slinok pripravený z 25 až 30 hmot. cementárskej hliny, 50 až 54 0/0 hmot. vápenca a 16 až 22 hmot. hnedého kalu odpadajúceho pri elektrolytickej výrobe hliníka. Rovnako aj tento slinok je vhodný najmä pre výrobky vytvrdzované v autokláve....

Zařízení k výrobě cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243518

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chyský Jaroslav, Hamzal Karel, Kubíeek Rudolf, Hemzal Karel, Holub Igor

MPK: F27D 13/00

Značky: cementářského, slínku, výrobe, zařízení

Text:

...900 °C /viz britský patent č. 1 561 966/.Největší podíl tepla sevšak tímto způsobem uvolňuje nikoliv bezprostředně v místě tepelná potřeby, ale v uvedeněm přídavném spalovacím zařízení, čímž se účinnost využití méněhodnotných 1 cdpadních paliv značné snižuje.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro výrobu cementářského slínku, sestávajícího z disperzního předehřívače, rotační pece, kalcinačníhc kanálu plynu přímo napojeného na disperzní...

Zařízení pro výrobu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243517

Dátum: 15.12.1987

Autori: Menšík Karel, Bednáo Arnošt, Hoferek Vladimír, Plas Rafael, Krhovják Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: slínku, výrobu, cementářského, zařízení

Text:

...podíl tepla se však tímto způsobem uvolňuje nikoliv bezprostředně v místě tepelné potřeby, ale v uvedeném přídavném spalovacím zařízení, čímž se účinnost využití méněhodnotných 1 odpadních paliv značné snižuje.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro výrobu cementářského slínku, sestávajícího z rotační pece spojené kanálem plynů s pecním předehŕívačem, kalcinačního předehřívače a přívodu horkého vzduchu, vzájemné propojených do výrobní...