Patenty so značkou «slévárenské»

Vzdušník pro impaktní zhutnění slévárenské formovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263942

Dátum: 12.05.1989

Autor: Kalocsányi Ján

MPK: F16K 31/44

Značky: impaktní, směsi, zhutnění, vzdušník, slévárenské, formovací

Text:

...záklopek v uzavřeném stavu na mi,nimum při vhodné volhě poměru velikostizáklopek na jednom ramenl, možnosti změny rychlosti otevíräní záklopek změnou otevíraci síly danou rozdílem ploch zaklopek a v malém objemu prázdného, pasivního prostoru nad íormovací směsí.Příkladné provedení vzdušníku je znázorněno na pripojených vyobrazeních, kde na obr. 1 je celkový podélný řez vzdušníkem se záklopným uzávěrem, na obr. 2 a 3 detailní pohled na...

Slévárenské jádro

Načítavanie...

Číslo patentu: 245112

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dietmann Karl, Backhouse Alan James, Sponer Gisbert

MPK: B22C 9/10

Značky: slévárenské, jádro

Text:

...kovového prostředku a zdržuje zakladání jadra. Při použití slévárenských hřebů je nutné jejich následné odstranění při čištění odlitků.Lepení jádra do formy je časově náročné,jelikož lepidlo vyžaduje určitý čas k zaschnutí. D-odatečne dodusání formy v okolí známky lze použit jen v některých speciál r -~ en nních případech, kdy vzniklé dekformace v okolí jadra nejsou .na závadu kvalitě odlittku nebo když je jádro- dostatečně rozměrné,aby...

Plnivo pro slévárenské nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243290

Dátum: 15.11.1987

Autori: Brynda Václav, Miklas Zdenik

MPK: B22C 3/00

Značky: nátěrové, plnivo, hmoty, slévárenské

Text:

...vrstva obsahuje aktivní oxidy, pocházející z plniva náteru. Proto může být obsah oxidü železa v povlaku nízky, v množství potřebnem pro iniciaci vzniku ochranné strusky. Pro získání výše uvedených účinků je nutné, aby přiznivě působicí reakce oxidů byly co najrýchlejší. Tomu napomůže použití směsi oxidů v homogenním stavu, kdy se dosáhne co největší styčně reakční plochy částic oxidů v plnivu. Homogenizaci kladne ovlivňuje společné mletí...

Pojivo slévárenské formovací a jádrové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236400

Dátum: 01.11.1987

Autori: Lipka Radislav, Králík Josef, Ornst Jiří, Kellner Michal

MPK: B22C 1/22, B22C 1/16

Značky: formovací, jádrové, pojivo, slévárenské, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Pojivo obsahuje kromě močovino-formaldehydového kondenzátu modifikátor průběhu vytvrzování a modifikátor rychlosti tepelné degradace. Jako modifikátor průběhu vytvrzování je možno použít polysacharidickou složku, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě pentaeritritolu. Polysacharidická složka je vodný roztok kondenzátů a autokondenzátů formaldehydu a acetaldehydu, s obsahem části neizolovaného pentaeritritolu a mravenčanů alkalických...

Pojivo pro ochranné slevárenské žáruvzdorné nátěry a postřiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237183

Dátum: 01.10.1987

Autori: Buryan Petr, Hájek Jiří, Ivanovič Milorad, Mitera Jiří, Sochor Miroslav

MPK: B22C 3/00

Značky: slévárenské, ochranné, nátěry, pojivo, žáruvzdorné, postřiky

Zhrnutie / Anotácia:

Pojivo je tvořeno reakčním produktem, vzniklým oxidací kalafuny vzdušným kyslíkem a/nebo plynem, obsahujícím 10 až 99,5 % hmot. kyslíku, za teploty -40 až 200 °C a tlaku 0,01 až 20 MPa.

Pojivo pro slévárenské formovací směsi tvrditelné za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 250548

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zdražil Jiří, Veselý Milan, Klátil Karel, Šebor Pavel, Křivánek Jiří, Hanzlík Miroslav, Micka Vladimír

MPK: B22C 1/20, B22C 1/16

Značky: studena, směsi, pojivo, formovací, slévárenské, tvrditelné

Text:

...do 250 °C do čísla kyselosti 5 až 20 mg KOH.g 1 a hydroxylového čísla 25 až 40 miligramů KOIlg-í. Pryskyřice dále obsahuje od 5 do 40 hmot. dílů rozpouštědla ze skupiny alifatických uhlovodíků, aromatických uhlovodíků nebo ketonů s bodem varu 100 až 180 C a od 0,05 do 0,2 hmot. dílu kobaltnaté soli počítáno na kov jednosytné organické kyseliny s počtem uhlíků od 6 clo 20 ze skupiny allfatických mastných kyselín nebo naltenových...

Pojivo pro slévárenské formovací a jádrové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250166

Dátum: 15.04.1987

Autori: Burian Alois, Křístek Jiří, Čmolík Jiří

MPK: B22C 1/18, B22C 1/00

Značky: směsi, slévárenské, pojivo, formovací, jádrové

Text:

...roztoku disilikátu eodnáho a a - S 102, Jak potvrsuae exoreakce při termúlní analýze. vznikl) tuhý roztok vytváří na povrchu zrn ostř-iva pevný bomogenní obal a spůsobuje velmi ěpatnou rospadovost plěai po odlití.Horní hranice obsahu oxidu křamičitého a hodnota koagulačního prachu .je stanovena se závislosti na dosahovsných pevnoetech směsi. Při prekročení obsahu oxidu křemičitého nad 74,0 59 hszotnostních a při koagulačnín prahu pod 4,0 i...

Nauhličovadlo tavenin železných slitin při hutní a slévárenské výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 250130

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zeman Vladimír

MPK: C21C 1/08

Značky: hutní, tavenín, výrobe, nauhličovadlo, železných, slévárenské, slitin

Text:

...látek přítomných v ojetých pneumatikách, případně dalších gum-ových odpadech stejněho charakteru. Obsah uhliku v pneumatikách činí 60 až 70 0/0 a je ve vyšší čistotě než u běžných nauhličovadel, např. petrolkoksů a hutního koksu. Téměř Veškerý jeho obsah je taveninou absorbován. Též další prvky jako sira, tostor, mangan, chrom, měď,železo, zinek, hliník, obsažené v pneuma 4tikách, rovněž přecházeji při tavbě do tekutého kovu, ale V tak...

Směsné pojivo pro slévárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 247931

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šíma Čestmír, Doležal Jaroslav, Mikšová Filomena, Jahelka Jaroslav

MPK: C08L 61/24

Značky: směsné, pojivo, slévárenské, účely

Text:

...jader i odlitků a tím snížení zmetkovitosti. Zmetky z titulu bublin v průměru 2,6 vztaženo na čistou výrobu odlitků.Pojivo dle vynálezu je možno použít k přípravě směsi vytvrzovaných V horkém jaderníku,sušením, tepelným rázem a teplým vzduchem. Pojivo dle vynálezu lze 5 výhodou využít přivýrobě jader eušením určených pro lehké až středně těžké odlitky ze šedé litiny.Pojivo je možno vytvrdit pouze teplem. Ke zkrácení vytvrzovacích...

Plnivo do nátěrových hmot pro slévárenské formy a jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 232983

Dátum: 15.07.1986

Autori: Horváth František, Kubza Jaromír, Sedlák Josef, Klaban Jiří, Lavický Vladimír

MPK: C09D 7/00

Značky: slévárenské, jádra, nátěrových, plnivo, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plniva do nátěrové hmoty pro rozměrově náročné a teplotně namáhané formy a jádra, kde se jako plniva použije odpadového vyzdívkového materiálu ze sklářských pecí pomletého na zrnitost pod 0,1 mm, jako plnohodnotné náhrady za doposud používaný mletý přírodní písek na bázi zirkonsilikátu.

Přísada v rozpouštědle pro slévárenské nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229152

Dátum: 01.01.1986

Autori: Ulrich Jiří, Šubert Jaromír

MPK: B22C 3/00

Značky: hmoty, slévárenské, prísada, rozpouštědle, nátěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Přísada v rozpouštědle je určena pro přípravu a použití nosných kapalin a nátěrových hmot na slévárenské formy a jádra pro odlévání všech druhů kovů a slitin pro všechny výrobní slévárenské technologie, které potřebuji povrchovou ochranu forem a jader proti penetraci tekutého kovu nebo jeho chemického působení na formovací materiál. Přísada v rozpouštědle, které sestává z 80 až 99,5 hmot. dílů etylalkoholu a 0,l až 30 hmot. dílů vody je tvořena...

Způsob výroby dvoudílné slévárenské formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220840

Dátum: 15.12.1985

Autori: Štrbík Jan, Machač František

Značky: výroby, formy, způsob, dvoudílné, slévárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit výrobu dvoudílné slévárenské formy najednou na jedno modelové zařízení při použití rozdílných formovacích směsí pro obě poloviny formy. Vynález řeší tento úkol tím způsobem, že na vyrobenou první polovinu formy se uloží nepropustná fólie, na níž se vyrábí druhá polovina formy z rozdílné formovací směsi oproti první polovině formy.

Vtoková soustava uzavřené slévárenské formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227391

Dátum: 30.06.1985

Autori: Menšík Rudolf, Ungermann Jaroslav

Značky: formy, uzavřené, soustava, vtoková, slévárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy soustavy uzavřené slévárenské formy pro vnášení modifikátoru do kovové taveniny v průběhu jejího odlévání. Ve formě je vytvořen vertikálně vtokový kanál pro modifikátor. V průniku dutin obou kanálů se vytvoří zásobník, do kterého se vkládají lité nebo lisované tablety modifikátoru.

Slévárenské pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215406

Dátum: 01.01.1985

Autori: Parma Miloš, Ouředníčková Eva, Míka Jaroslav, Stavěníček Vladimír

Značky: pojivo, slévárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Slévárenské pojivo na bázi roztoku křemičitanů alkalických kovů, vyznačené tím, že obsahuje 0,1 až 10 % glykolů, tj. monoetylenglykolu, dietylenglykolu, trietylenglykolu, polyetylénglykolu nebo jejich vzájemné kombinace.

Ochranný nátěr na slévárenské nářadí, které je ve styku zejména s taveninou hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216748

Dátum: 01.10.1984

Autori: Láník Igor, Havelka Otakar, Pirochta Dušan

Značky: slitin, které, styku, taveninou, hliníkových, zejména, ochranný, nátěr, nářadí, slévárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný nátěr na slévárenské nářadí, které je ve styku zejména s taveninou hliníkových slitin, obsahující 10 až 50 hmotnotních dílů extrakčního oleje získaného odasfaltováním a odparafinováním těžkých olejů zbylých po vukuové destilaci ropy o kinematické viskozitě 37 až 53 mm2.s-1 při 100 °C, bodu vzplanutí v otevřeném kelímku minimálně 285 °C, 5 a 30 hmotnostních dílů směsi lehkých a středních minerálních olejů získaných vakuovou destilací...