Patenty so značkou «slévárenská»

Slévárenská forma pro odlévání kovů, zejména oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 270454

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kuneš Josef, Zuzaňák Aleš, Schneller Jiří, Chaloupka Ladislav

MPK: B22D 27/04

Značky: zejména, forma, oceli, kovů, slévárenská, odlévání

Text:

...mezi žebry 5 s stänou odlitku g je tepelnů izolační vrstve. g, např. písku. jejíž tiouäiľca a tepelnä iyzikální vlastnosti jsou určený maximální přípustnou teplotou lcpeine trubice A a její pracovní termodynemickou charakteristikou.Pro odlitky vitží a velke hmotnosti je na obr. aa a 3 h uvedena zařízení spočlvající v tom. že do píakovô iormy i se umístí soustava vysokoteplotních E a nízkoteplotních tepelných tru 2 CS 270454 B 1bic ł 1...

Slévárenská směs tvrditelná oxidem uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 268323

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sedlák Josef, Burian Alois, Křístek Jiří, Polášek Bohumír

MPK: B22C 1/22, B22C 1/00, B22C 1/16...

Značky: uhličitým, směs, tvrditeľná, oxidem, slévárenská

Text:

...přiead je doeaženo vyššiho technického účinku tim, že vytvrzovaci proatředi Je reaktivnějši, vytvrzovaci reakce při působeni oxidu uhličitého probihá rychleji, čimž ae podstatné urychli vytvrzováni elévàrenakých jader a umožni se vytvrzeni i tvao rově komplikovaných Jader, která dřive nebylo možno vyrábět. Přakvapivě dobré výsledky je možno ziskat při použití rozpouětědla tvořeného kombinaci alkoholu a vody, Jeatližo obsah vody v této...

Slévárenská formovací bentonitová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 264235

Dátum: 13.06.1989

Autori: Ulrich Jiří, Rumler Jiří

MPK: B22C 1/20, B22C 1/00

Značky: slévárenská, bentonitová, formovací, směs

Text:

...až 14 hmotnostních dilů bentonitu, 2 až 10 hmotnostních dilů vody podle vynâlezu, jehož podstata spočivá v tom, že obsahuje 0,01 až 4,5 hmotnostního dilu sodné soli kyseliny huminové.Výhodou složení slévárenských formovacích a jadrových bentonitových směsi podle vynálezu jsou zlepšené technologické vlastnosti směsi, které umožňují jejich použití při lití náročnějších odlitků o vyšší hmotnosti, s vyšším tepelným namáháním forem a jader než...

Slévárenská písková forma

Načítavanie...

Číslo patentu: 258936

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mahďák Václav, Mores Antonín, Rech Lubomír

MPK: B22C 9/08, B22C 9/02

Značky: forma, písková, slévárenská

Text:

...vynálezu je zobrazen na výkresoch, kde obr. 1 představuje průřez slévárenskou formou známého provedení, na obr. 2 je průřez slěvárenskouformou podle vynálezu při začátku lití, na obr. 4 v průběhu odlévání a na obr. 4 po skončení odlévání.Slěvárenská písková forma l sestává z vtokověho kůlu g, se kterým je spojen rozvod kovu Q, směřujíoí do prostoru pro složitý tenkostěnný odlítek § s jeho nálitky 1 a do prostoru pro druhý odlitek 3 s jeho...

Slévárenská jádrová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 255668

Dátum: 15.03.1988

Autori: Málek Jan, Jirout Miloslav, Tomiška Václav

MPK: B22C 1/06

Značky: jadrová, směs, slévárenská

Text:

...se po odliti 2 dutiny odlitku vyplavuje vodou.Avšak pro každý odlitek je nutno vyrobit nově sádrové jádro, nebo skupinu jader,jde-li o odlitek s vice jádry, kdežto kovovou formu lze použit mnohonásobně.Tyto problémy jsou vyřešeny jádrovou směsi podle vynálezu.Podstata slévárenské jádrová směsi na bázi sádry spočívá podle vynálezu v tom, že jadrová směs na bázi sádry obsahuje od 40 do 60 hmotnostnioh kysličníku hlinitého,přičemž zrnitost...

Slévárenská jádrová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 255667

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jirout Miloslav, Málek Jan, Tomiška Václav

MPK: B22C 1/06

Značky: slévárenská, směs, jadrová

Text:

...složitého jádra, které se po odliti z dutiny odlitku vyplavuje vodou.Avšak pro každý odlitek je nutno vyrobit nové sádrové jádro, nebo skupinu jader,jde-li o odlitek s více jádry, kdežto kovovou formu lze použit mnohonásobně.Tyto problémy jsou vyřešeny jádrovou směsi podle vynálezu.Podstata slévárenskě jádrové směsi na bázi sádty spočíva podle vynálezu v tom, že jádrová směs na bázi sádry obsahuje od 40 do 60 hmotnostnich karbidu...

Slévárenská formovací a jádrová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 240820

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pilát Jozef, Podstanický Igor

MPK: B22C 1/16

Značky: formovací, jadrová, slévárenská, směs

Text:

...dílů, popřípadě přísau dy, například černouhelnou moučku, bauxit a podobně. Podstata vy~ nálezu spočíva v tom, že slévárenská směs obsahuje od 0,05 do 1,00 hmotnostních dílů esteru kyseliny fosforečné a alkoholu obecného vzorce (RO)3 PO, kde R je alkylový řetězec s počtem 1 až 4 atomů uhlíku a/nebo arylový řetězec s počtom 1 až 2 benzenových jader.Výhoda slévárenské směsi podle vynálezu spočíva zejména vevýrazném zlepšení vytloukatelnosti...

Slévárenská samotvrdnoucí formovací a jádrová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 246936

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koíž Jan, Plachý Vladimír, Koudelka Miroslav

MPK: B22C 1/00, B22C 1/18

Značky: samotvrdnoucí, formovací, směs, slévárenská, jadrová

Text:

...směsi podle vynálgzu neobnovuje po chladnutí své pojivé vlastnosti. Teplota rozkladu síranu hořečnatého je vysoká, takže si směs ponechává dobrou tepelnou a teplotní stabilitu a erozní odolnost. Při lití dochází jen k velmi omezenému rozkladu síranu hořečnatého, nevytvářejí se tedy škodlivé dýmy, pojivo se ze směsi neztrácí a lze je tedy snadno aktivovat. zbytky jader jsou také výborné reqenerovatelné.Průběh vytvrzování lze ovlivñovat...

Slévárenská formovací a jádrová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 250623

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křístek Jiří, Hrubý Karel, Burian Alois

MPK: B22C 1/18, B22C 1/00

Značky: jadrová, formovací, směs, slévárenská

Text:

...zabráněno objemovým změnám směsi,jinak probíhajícímn při působení tepla odlitku. Potlačením objemových změn písku nedochází k porušení povrchu formy nebo jádra, a tím je zabráněno vniknutí kovu do směsi. Tímto způsobem se zcela zabrání vzniku hlubokých zapečenin na odlitku. Zvýší se tak kvalita povrchu odlitků, sníží se spotřeba práce a zabráni výskytu zmetků. Další předností směsi podle vynálezuje zabránění vzniku zmetkových odlitků, které...

Slévárenská formovací směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 250619

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šebor Pavel, Sedlák Josef, Polášek Bohumír

MPK: B22C 1/22, B22C 1/00

Značky: slévárenská, směs, formovací

Text:

...odlévání. Používání silně ąikalických látek, např. hydroxidů, pro katalyzování pryskyřice způsobuje snížení stupně spékání směsi. Pro její vytvrzení se používají směsi par esterů karbonových kyselin, např. motyl- nebo etylformiáty a nosný plyn, např. oxid uhličitý, který se v tomto případě vytvrzovací reakce vůbec nezúčastňuje.Uvedené nevýhody odstraňuje slévárenská formovaci směs,sestávajícíz ostřive, např. křemenného písku v množství 92,0 až...

Žárovzdorná slévárenská slitina na bázi železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 227323

Dátum: 15.03.1986

Autori: Morichika Toshiaki, Sugitani Junichi, Kobayashi Takako

Značky: železa, slévárenská, bázi, slitina, žárovzdorná

Zhrnutie / Anotácia:

Žárovzdorná slévárenská slitina na bázi železa, vyznačující se tím, že obsahuje v hmotnostním množství 0,10 až 0,16 % uhlíku, stopy až 1,0 % křemíku, stopy až 1,5 % manganu, 17 až 23 % chromu, 28 až 35 % niklu, 0,3 až 2,0 % niobu, stopy až 0,1 % molybdenu, stopy až 0,08 % dusíku, přičemž dále obsahuje nejméně jednu složku z přísad, tvořených v hmotnostních množstvích 0,001 až 0,080 % bóru, 0,001 až 0,02 % titanu, 0,001 až 0,010 % vápníku, 0,001...

Lepidlo pro slévárenská jádra a formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214086

Dátum: 01.07.1984

Autori: Říčný Tomáš, Šimek Oldřich, David František

Značky: lepidlo, jádra, slévárenská, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem lepidla pro slévárenská jádra a formy je zlepšení mechanických pevností při rychlém zaschnutí a vytvrzení lepeného spojení. Uváděného účelu je dosaženo lepidlem pro slévárenská jádra a formy, sestaveným z vodního skla 20 až 50 %, bentonitu 10 až 50 % a 10 až 40 % jemně mletého vápence, o velikostí zrna do 0,1 mm. Výhody lepidla podle vynálezu se projevují při rovnoměrném rozmíchání plnidel ve zlepšených vlastnostech. Zkracuje se doba...