Patenty so značkou «sledovanie»

Laboratórne testovacie zariadenie na sledovanie prietokovej účinnosti filtrov pri aplikácii biopalív so simulovaním prevádzkových podmienok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7418

Dátum: 02.05.2016

Autori: Hujo Ľubomír, Tkač Zdenko, Kosiba Ján, Findura Pavol, Jablonický Juraj

MPK: F02M 37/22, B01D 17/032, B01D 36/02...

Značky: testovacie, účinnosti, simulovaním, prevádzkových, prietokovej, laboratórne, aplikácii, sledovanie, podmienok, filtrov, zariadenie, biopalív

Text:

...do doplňujúceho obvodu.Doplňujúci obvod pozostáva z elektromotora, hydrogenerátora, filtra, chladiča snímača teploty a elektrohydraulického rozvádzača. Z doplňujúceho obvodu je motorová nafta/biopalivo privedené naspäť do nádrží cez trojcestné ventily.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje laboratórne testovacie zariadenie na sledovanie prietokovej účinnosti filtrov pri aplikácii biopalív so simulovaním prevádzkových...

Sústava na optické sledovanie elektrónolúčových procesov vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6975

Dátum: 04.12.2014

Autori: Fodrek Peter, Kolenič František

MPK: B23K 15/00

Značky: optické, vakuu, procesov, elektrónolúčových, sústava, sledovanie

Text:

...preto je fóliový pás pred objektívom kamery presúvaný na pokyn obsluhy.Fóliový pás je prevíjaný vlastným mechanizmom medzi dvoma cievkami, pomocou servopohonu ťahom navíjacej cievky zo zásobnej cievky, ktorá je mechanicky dobrzďovaná z dôvodu zabezpečenia napnutia pásu. V prípade použitia dvoch kamier na sledovanie procesu, je mechanika prevíjania pásu pre každú kameru samostatná a obsluha pohonu prevíjania je riešená tak, aby bolo možné...

Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6678

Dátum: 04.03.2014

Autor: Linhart Filip

MPK: A61B 5/00, A61B 5/02, G06F 19/26...

Značky: sledovanie, diaľkové, stavu, systém, zdravotného

Text:

...zariadenie (najmä mobilný telefón, tablet, notebook, PC) klienta, pacienta, rodinného príslušníka, lekára, ošetrovateľa, trénera atď.Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu funguje nasledujúcim spôsobomSnímacie zariadenie g bud automaticky vo vopred daných intervaloch alebo na pokyn používateľa meria príslušné hodnoty (krvný tlak, hmotnosť, pomer tuku a aktívnej svalovej hmoty, hladinu glukózy v krvi,množstvo spálených...

Monitorovací systém na sledovanie technicky merateľných parametrov záujmových oblastí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6467

Dátum: 02.08.2013

Autor: Maštena Michal

MPK: G08G 9/00

Značky: monitorovací, záujmových, technicky, sledovanie, parametrov, oblastí, systém, merateľných

Text:

...s nepomeme nižšími nárokmi na personálne kapacity a finančné náklady. Samotné nasadenie takéhoto systému zároveň zvyšuje pravdepodobnosť zvýšenia individuálnej bezpečnosti a ochrany majetku, keďže všeobecné povedomie o nasadení takéhoto systému bude pôsobiť v mnohých pripadoch preventívne, teda bude odradzovat od protiprávneho konania. Ochrana súkromia a iných ústavných práv by nasadením takéhoto systému nebola dotknutá, keďže by...

Zaťažovacia stolica na dlhodobé sledovanie deformačných vlastností s konštantným prítlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7536

Dátum: 25.10.2008

Autori: Matejka Libor, Zitt Petr, Pencík Jan

MPK: G01N 3/00

Značky: dlhodobé, deformačných, vlastností, sledovanie, konštantným, prítlakom, stolica, zaťažovacia

Text:

...t.j. bez úbytku pôsobiaceho zaťaženia, ktoré by bolo priestorovo úsporné s možnosťou variabilnéhoVyššie uvedené nedostatky doterajších skúšobných zariadení a systémov, ktoré spočívajú v úbytku pôsobiaceho zaťaženia, resp. nemožnosti udržania požadovanej hodnoty prítlaku alebo priestorových a skladovacích požiadaviek, odstraňuje navrhnutá zaťažovacia stolica podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že najednom konci rámu základu...

Nový biomarker na sledovanie vývoja nemocí a stanovenie účinnosti liečby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13246

Dátum: 15.10.2008

Autori: Jalkanen Sirpa, Jalkanen Markku, Salmi Marko

MPK: C12N 9/16, C07K 14/705, G01N 33/573...

Značky: účinnosti, nový, sledovanie, biomarker, stanovenie, nemoci, vývoja, liečby

Text:

...počas 30 minút a bol umožnený-3 opätovný priechod po dobu 4 hodín. Predstavované mikrografy z čreva (A) a pľúc (B) od myši dívokého typu po falošnej operácii (len laparotómia) a po indukcii IR-poranenia.Obr. 2. CD 73/5 NT aktivita V pľúcach odpovedá nepriamo aktivite nemoci. CD 73/5 NT/ myši a ich súkmeňovci z vrhu myší dívokého typu (WT), ktoré podstúpili falošnou operáciou (falošnej) alebo 30 minút črevnej ischémie, po ktorej...

Zvárací prípravok s mechanickým systémom na sledovanie zvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14891

Dátum: 25.07.2008

Autori: Schwankhart Gerhard, Schuh Johann

MPK: B25J 17/02, B23K 9/29, B23K 9/127...

Značky: zvárací, sledovanie, zvaru, mechanickým, prípravok, systémom

Text:

...ako je napríklad privádzanie drôtu. Prítlačná kladka beží vedla šva anastavovací prípravok dovoľuje pohyby laserovej hlavy relatívne vzhľadom na prltlačnú kladku a zvarový šev, pričom však privádzanie drôtu sa pohybuje spolu stouto Iaserovou hlavou. Nastavovací prípravok pozostáva zotočného zariadenia a zo zariadenia pre presúvanie aje regulačne iniciovaný pomocou detektora zvarového šva. Pri detektore zvarového šva sa jedná ooptický senzor,...

Zlepšené pasívne koherentné techniky na sledovanie a identifikáciu UAVS, UCAVS, MAVS, a iných objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15336

Dátum: 25.04.2008

Autor: Smith Alexander

MPK: G01S 13/58, G01S 13/66, G01S 13/00...

Značky: koherentné, pasívne, uavs, identifikáciu, zlepšené, mavs, objektov, sledovanie, iných, techniky, ucavs

Text:

...systémy zahrňujú združený vysielač a prijímač, ktoré obvykle zdieľajú spoločnú anténu na vysielanie a príjem. Vysiela sa impulzový signál a čas potrebný na to, aby inpulz dorazil do objektu a späť umožňuje, aby sa stanovila vzdialenosť objektu. Pasívne koherentné vyhľadávanie (Passive Coherent Location (PCL je pasívny radarový systém, V ktorom nie je žiadny vyhradený vysielač. Namiesto toho prijímač používa vysielače tretích strán V danom...

Zariadenie na sledovanie nemluvniat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9139

Dátum: 08.02.2008

Autor: Gallagher Gregory John

MPK: A61B 5/113

Značky: sledovanie, zariadenie, nemluvniat

Text:

...Pripojovací prostriedok môže zahmovať sponu, ktorá môže byť pripojiteľná k plienke alebo podobněmu kusu odevu a výstupok môže vychádzať z rovnakej strany zariadenia akospona, môže vychádzať z ktorejkoľvek časti zariadenia na tú stranu, na ktorej sa nachádzaspona, prípadne môže vychádzať ľubovoľným vhodným spôsobom v smere, v ktorom sa budepri použití dotýkať tela subjektu.0010 Elektronický obvod môže zahrnovať aspoň jeden alarm, ktorý...

Sledovanie lietadla pomocou rozmiestniteľného pasívneho širokopásmového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15225

Dátum: 21.09.2007

Autori: Evers Carl, Hulstrom Russel, Smith Alexander

MPK: G01S 19/48, G01S 19/03

Značky: lietadla, širokopásmového, systému, rozmiestniteľného, pasívneho, pomocou, sledovanie

Text:

...umožňuje lietadlu prijímať polohu a iné informácie priamo od iného lietadlakabíny poskytovala hojnosť informácií a aby sa umožnili0006 Tieto výhody sú ohromne presvedčivé na rozmiestňovanie systémov ADS-B, ale existuje tu mnoho problémov, ktoré sa musia okolo systému ADS-B vyriešiť, aby mohol byť používaný ako primárny alebo jediné riešenie prehľadu, a aby sa dali úplne0007 Po prvé, ADS-B vyžaduje nové zariadenie na palube každého lietadla a...

Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285776

Dátum: 11.07.2007

Autori: Kukuča Roman, Motyčka Jozef

MPK: G08G 1/127, G08G 9/00

Značky: sledovanie, systém, technicko-prevádzkových, dopravy, parametrov

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy pozostáva z mobilného objektu (6), ktorého technicko-prevádzkové parametre sa majú sledovať, z centrály (1) vybavenej softvérom na prijímanie, spracovanie a prenos informácií, pričom v centrále (1) je najmenej jedno výstupné zariadenie (5), z komunikačného subsystému (2) na bezdrôtový prenos údajov vybaveného softvérom na prijímanie, spracovanie a prenos informácií, z meracích...

Spôsob a zariadenie na integrované sledovanie a reguláciu rovinnosti a profilu oceľových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17797

Dátum: 07.03.2007

Autori: Wallace Glen, Rees Harold Bradley, Domanti Tino, Gerber Terry L, Britanik Richard, Mueller Jason A

MPK: B21B 37/28

Značky: profilů, zariadenie, spôsob, reguláciu, oceľových, pásov, rovinnosti, sledovanie, integrované

Text:

...tenkého pásu sa požaduje vyrobenie pásu spožadovaným profilom pásu, pričom sa musí udržať prijatelná rovinnosť,pretože tento produkt sa môže použiť ako náhrada produktu valcovaného za studena. Geometriu pásu prevažne riadi odlievacie zariadenie. Nízke napätie používané vo valcovniach na valcovanie za tepla spôsobuje drobné lokálne chyby medzery medzi valcami a stratu namáhania ťahom v bodoch Iežiacich po šírke pása a výsledkom sú...

Zariadenie na sledovanie, udržiavanie a/alebo upravovanie tlaku v pneumatike vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285543

Dátum: 19.02.2007

Autor: Hrabal František

MPK: B60C 23/00

Značky: tlaku, upravovanie, pneumatike, vozidla, zariadenie, sledovanie, udržiavanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie tvorené komorou (1) s tvarovou pamäťou objemovo deformovateľnou počas pôsobenia vonkajších mechanických síl pri odvaľovaní pneumatiky (2) po jazdnej ploche, prepojenou ventilom (3) s vnútorným priestorom (6) pneumatiky (2) a vonkajším ventilom (4) s vonkajším prostredím (5) podľa vynálezu spočíva v tom, že najmenej jedna stena komory (1) susedí s vnútornou stenou pneumatiky (2) alebo je súčasťou steny pneumatiky (2). Ďalšie...

Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4615

Dátum: 03.11.2006

Autori: Kukuča Roman, Motyčka Jozef

MPK: G08G 9/00

Značky: sledovanie, dopravy, parametrov, technicko-prevádzkových, systém

Text:

...aj akúkoľvek inú databázu informácií o meraných veličinách v mobilnom objekte ako napr. históriu rýchlostí jazdy, stavu monitorovaného zariadenia (t. j. kedy bolo zapnuté a kedy vypnuté), teploty, stavu zapaľovania.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je na obrázku l znázornená bloková schéma systému na sledovanie technickoprevádzkových parametrov dopravy.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríkladom systému na...

Zariadenie určené na sledovanie hladiny a regulácie, najmä pre odorizátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 284531

Dátum: 16.05.2005

Autori: Havran Július, Reiter Róbert

MPK: G01F 23/00

Značky: najmä, zariadenie, hladiny, určené, regulácie, odorizátory, sledovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie určené na sledovanie hladiny a reguláciu média, najmä pre odorizátory je tvorené prostriedkami na snímanie hladiny v zásobnej nádrži odorantu, prepojenej prostredníctvom armatúr s funkčnou nádržou odorizátora. Snímacia plocha elektródy prvého snímača (1) elektrického odporu je usporiadaná v úrovni maximálnej hladiny média vo funkčnej nádrži (3) odorizátora. Snímacia plocha elektródy druhého snímača (2) elektrického odporu je...

Spôsob a systém na sledovanie potravinových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10143

Dátum: 26.11.2004

Autori: Thorvaldsson Bjorn, Hallvardsson Kristjan, Gudjonsson Petur, Kristinsson Kristinn

MPK: G05B 19/00

Značky: potravinových, sledovanie, systém, materiálov, spôsob

Text:

...auchováva informáciu o ich pôvode počasspracovávania. Uvedený spôsob zahŕňa tieto kroky- uloženie súboru dát prvého typu, ktorý sa týka pôvodu materiálu, do pamätepočítačového systému, ~ transportovanie materiálu k spracovateľským zariadeniam na jeho rozdelenie na časti materiálu, pričom poloha materiálu ačastí materiálu na linke sa sleduje počítačovýmsystémom,- výber častí materiálu do dávky, a- príradenie údajov zo súboru dát prvého typu,...

Spôsob a zariadenie na sledovanie miesta, pohybu a vlastností objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6592

Dátum: 20.08.2004

Autor: Sepponen Raimo

MPK: G08B 13/02, G08B 21/00

Značky: objektu, sledovanie, pohybu, miesta, zariadenie, spôsob, vlastností

Text:

...schematicky súčasti na spracovanie dát,- obr. 5 znázorňuje umiestnenie matice snímača. podľa. vynálezu- obr. 6 znázorňuje umiestnenie matice snímača podľa vynálezu pod podlahovinou keď matica snímača registruje mechanické- obr. 7 znázorňuje jedno umiestnenie matice snímača pod podlahovinou, keď je protiľahlá elektróda umiestnená nadobjektom, ktorý sa má sledovať,- obr. 8 znázorňuje Špeciálny prostriedok aktivovaný budiacim signálom. a signál...

Automatický systém na sledovanie a riadenie prístupu na parkovacie miesta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2027

Dátum: 17.12.2003

Autori: Zanotti Gianfranco, Zuccato Alessandro

MPK: G07B 15/02, G07C 1/00, G08G 1/14...

Značky: riadenie, parkovacie, přístupu, miesta, sledovanie, automatický, systém

Text:

...nároku 7.Integrovaný automatický systém podľa tohto vynálezu je definovaný v nároku 1.Podľa jedného uskutočnenia vynálezu postup riadenia tohto integrovaného automatického systému, ako je definovaný v nároku 7, predpokladá- detekciu prítomnosti vozidla v príslušnom špecifickom parkovacom priestore- identifikáciu uvedeného vozidla na základe identifikačného kódu permanentne uloženého v mobilnom rozpoznávacom prístroji umiestnenom vnútri...

Analytický systém na analýzu a sledovanie výrobného procesu sklenených výrobkov a spôsob analyzovania a sledovania procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1139

Dátum: 30.07.2003

Autor: Dalstra Joop

MPK: G01N 21/31, G01N 33/38

Značky: výrobného, analytický, spôsob, analyzovania, sledovanie, výrobkov, systém, sklenených, sledovania, analýzu, procesu

Text:

...oblasťami možno stanoviť, či nastala zmena V hrúbke steny skla, alebo či nastala zmena v teplote. V tomto kontexte zmena predstavuje zmenu,pokiaľ sa týka predchádzajúcich sklenených výrobkov a sklenenýchInfračervené svetlo s veľkou vlnovou dĺžkou sa úplne absorbuje vo vnútri sklenenej steny. To sa neuskutočni V prípade NIR žiarenia (Near Infra Red). NIR žiarenie v podstate pochádza znútra sklenenej steny a Inerané množstvo NIR žiarenia...

Spôsob a zariadenie na sledovanie nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3470

Dátum: 12.12.2002

Autori: Pflueg Christian, Lütgens Mirko

MPK: G01L 1/16, G01L 1/20, B23Q 17/00...

Značky: spôsob, zariadenie, nástrojov, sledovanie

Text:

...programovateľnej zosilňovacej jednotky, ktorá je zase riadená tiež na rotore sa nachádzajúcim mikroprocesorom. Zosilnený signál je na rotore digitalizovaný a pomocou modulácie vzávislosti od záťaže vysielaný zrotora na stator. Pre tento účel sú rotor a stator opatrené cievkami na vytváranie elektromagnetického poľa a tvoria transformátor na bezdotykový indukčný prenos energie zo statora na rotor. Modulované signály zo statora sa vedú...

Rádiové sledovanie pohybu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4435

Dátum: 20.09.2002

Autor: Duvall William

MPK: G08G 1/123, B60R 25/10, G01S 13/00...

Značky: sledovanie, vozidla, pohybu, rádiové

Text:

...vozidlo mimo svoju domácu oblasť pokrytie vyhľadávacích sietí a frekvencií, pričom je skutočne V širokej oblasti pokrytia, kde existujú iné rádiové siete (ako pre iného používateľa, ako je mobilný telefón), ktoré majú celkom odlišné frekvencie. vynález opisuje, ako doplniť oblasť obmedzeného pokrytia siete na vyhľadávanie vozidla schopnosťami široko geografický existujúcich mobilných rádiových telefónnych sieti novým spôsobom, ktorý rozširuje...

Zariadenie na dlhodobé sledovanie nepriepustnosti veľkoplošných plastických izolácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1710

Dátum: 14.01.1998

Autori: Filo Julián, Flimmel Jozef

MPK: G01M 3/40

Značky: sledovanie, velkoplošných, zariadenie, izolácii, plastických, dlhodobé, nepriepustnosti

Text:

...V závislosti od tvaru meranej plochy. Pretože so zmenšujúcou sa vzdialenosťou od okraja meranej plochy rastie náročnosť interpretácie meraní, navrhované technické riešenie uvažuje s rozmiestnením meracích elektród tak, že ich vzájomná vzdialenosťsa v smere od stredu plochy k jej okrajom zmenšuje. Pri výhodnomuskutočnení technického riešenia je vzdialenosť meracích elektród pri okrajoch meranej plochy až štvomásobne menšia ako...

Centrifúga na výskum a sledovanie biologického materiálu v špecifických podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: 278667

Dátum: 07.06.1995

Autori: Matula Eduard, Potocký Ján, Zongor Jozef, Sabo Vladimír, Haasová Margita, Boďa Koloman

MPK: B04B 5/00

Značky: specifických, sledovanie, materiálů, podmienkach, výskum, biologického, centrifúga

Zhrnutie / Anotácia:

Centrifúga na výskum a sledovanie biologického materiálu v špecifických podmienkach pozostáva z ložiskového telesa (3), pevne umiestneného na aspoň troch podperných ramenách (4), v ktorom je otočne uložený hriadeľ (5). Hriadeľ (5) je v spodnej časti opatrený elektrickou zbernicou (6) so snímačom otáčok, brzdovým systémom (7) a hnacou remenicou (8) a na jeho hornej časti je uložená točnica (1) so 6 až 16 ramenami (2) centrifúgy tvaru rúrky,...

Zariadenie na sledovanie vybraných parametrov banskej veternej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 129

Dátum: 11.08.1993

Autor: Dametz Vítězslav

MPK: G01D 7/04, E21F 17/00

Značky: vybraných, sledovanie, zariadenie, banskej, veternej, parametrov, siete

Text:

...napájen ze stabilizovaného zdroje 5 a současně teplotné kompenzován2 teplotního snímače 11. Z výstupu převpdníku tlaku 1 je elektrickýsignál přiveden na vstup integračního obvodu § s proměnnou délkou integrace, jehož výstup je veden na první vstup korekčníhp obvodu ZLa po úpravě je tento signál veden z jeho prveho výstupu na první vstuo přepínače QL jehož první výstup je veden na vstup indikačního ob vodu Q a druhý vstup na další vstup...

Zariadenie na sledovanie povrchu pôdy roľníckym strojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278228

Dátum: 19.02.1992

Autori: Pavlica Ivo, Bodlák Ludvík, Veverka Josef, Holas Vilém, Kotrč Jiří

MPK: A01D 67/00

Značky: zariadenie, povrchu, sledovanie, strojom, roľníckym, pôdy

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené dvojicou jazdných kolies (10), uložených na náprave (11) poľnohospodárskeho stroja (4), ktorá je vybavená oporným rámom (12) spojeným pomocou spojovacieho skĺbenia (13) a nosným rámom (14) poľnohospodárskeho stroja (4) doliehajúceho prostredníctvom stykového plazu (22) na pôdu. Medzi nosným rámom (14) poľnohospodárskeho stroja (4) a oporným rámom (12) nápravy (11) je usporiadaný lineárny motor (15) a aspoň jedna...

Sposob prípravy textilných štandardov zašpinenia na sledovanie účinnosti pracieho procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259209

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bartovic Vladimír, Kuniak Ľudovít, Mašán Alojz, Zemek Jiří, Markušovská Elena, Antoš Kamil, Blažej Anton, Augustín Jozef, Hodul Pavel, Lapčík Ľubomír

MPK: C09K 3/00

Značky: procesu, zašpinenia, textilných, pracieho, sledovanie, štandardov, účinnosti, přípravy, spôsob

Text:

...tak z hladiska mechaniky prania ako i z hľadiska fyzikálno-chemického účinku detergentov, čo vytvára podmienky pre optimalizáciu praoieho procesu tak, aby bola spotreba energie i dávkovanie detergentov čo najmenšie.Ako modelový textil sa použila tkanina z odšlichtovanej, vytváranej, chemicky bielenej bavlny bez povrchovej úpravy o dostave na 10 cm v osnove 320 a útku 220 a plošnej hnmtnosti 190 g.m 2 v tvare štvorca o dĺžke hrany 10 om,...

Zapojenie na sledovanie teploty výkonového tyristora

Načítavanie...

Číslo patentu: 236948

Dátum: 01.07.1988

Autori: Pavlech Jozef, Pulmann Viliam, Sedlák František

MPK: H02H 7/12

Značky: zapojenie, výkonového, teploty, tyristora, sledovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka riadiacej techniky a odbor jeho využitia je predovšetkým u výkonových zváracích strojov, kde zapojením podľa vynálezu sa zabezpečuje ochrana výkonových tyristorov pred prehriatím a to tam, kde sa v riadení využíva informácia o prítomností napätia na výkonových tyristoroch ako podmienka na vyslanie zapínacieho impulzu. Podľa vynálezu snímač teploty je pripojený na analógový zosilovač a klopný obvod, ktorého výstup je pripojený na...

Nádoba fotometrického merača pre kontinuálne sledovanie zákalu kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 255387

Dátum: 15.03.1988

Autor: Bardon Zdenko

MPK: G01N 21/15

Značky: fotometrického, kontinuálně, sledovanie, merača, nádoba, kvapalín, zákalů

Text:

...potrubie, ktoré je orientované na hnací kotúč. Na hriadelke hnacieho kotúča je usporiadaná Stierka, doliehajúca na odrazovú plochu. V hornej časti telesa nádoby je vytvorený prepad kvapaliny a vo vrchnej časti telesa nádoby, nad úrovňou prepadu súusporiadané svetlovody zdroja svetla a snímača svetla.Výhody riešenia nádoby fotometrickeho merača pre kontinuálne sledovanie zákalu kvapalín spočívajú v tom, že riešenie zabezpečuje pri svojej...

Elektróda pre vizuálne sledovanie rozloženia nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255309

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kokin Sergej, Baják Ivan, Vereščagin Igor, Turek Ivan

MPK: G01N 27/20

Značky: rozloženia, vizuálne, sledovanie, elektroda, nehomogenít, elektrickej, vzoriek, vodivosti, mernej

Text:

...registrácie má nevýhody v potrebe chemického spracovania záznamového materiálu a tým v časovom oddialeni výsledku vyšetrenia. Pri plnení výbojovej medzery iným plynom,ako je vzduch, sa zariadenie stáva zložitejšie a zároveň sa komplikuje manipulácia so vzorkami.Uvedené nevýhody sa dajú odstrániť tým,že pri uvedenom spôsobe zisťovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek sa ako elektróda vytvárajúca výbojovúmedzeru použije...

Zapojenie na sledovanie okamihu a miesta vzniku trhliny v elektricky vodivých materiáloch vhodné najmä pre únavové skúšky materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239176

Dátum: 15.05.1987

Autori: Baxa Stanislav, Husár Ivan, Longauer Branislav

MPK: G01N 27/24

Značky: únavové, zapojenie, materiáloch, miesta, najmä, vodivých, trhliny, okamihu, vhodné, vzniku, skúšky, sledovanie, materiálov, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia pre dlhodobé lomovo-mechanické skúšky. Podstata vynálezu spočíva v tom, že merané úseky (2, 3) skúšaného materiálu sú zapojené ako ramená v sérii zapojených mostov napájaných zo zdroja (1) konštantného prúdu a ktorých ako druhé páry ramien sú zapojené časti potenciometra (6) rozdelené ich bežcom a signály z diagonál týchto mostov sú zapojené na vstupy meracích obvodov (9, 10) rozlišujúcich ich úroveň, polaritu a...

Zariadenie pre sledovanie prevádzky samoobslužných úschovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 248454

Dátum: 12.02.1987

Autor: Černák Miloš

MPK: E05B 49/00

Značky: prevádzky, sledovanie, úschovní, zariadenie, samoobslužných

Text:

...pozostáva z prvého vstupu 1 a druhého vstupu 2 rozvádzačovej spúšľacej jednotky Š,vstupu 3 programátora P a vstupu 4 signalizácie limitu S.Zariadenie pre sledovanie prevádzky samoobslužných úschovní podla obr. 2 pozostáva zo základného krokovacieho relé D. prídavného krokovacieho relé G s nasadenými programovacímí kotúčmi E a F, s programovacími kolíkmi K, L ovládajúce kontakty kontaktových skupín, návrtového prerušovača R, spínačov...

Stavebný dielec na sledovanie korózneho napadnutia výstuže v pórobetóne

Načítavanie...

Číslo patentu: 221160

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sečkár Pavol

Značky: dielec, korózneho, výstuže, napadnutia, sledovanie, pórobetóne, stavebný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém sledovania koróz neho napadnutia výstuže v pórobetóne meraním zmeny elektrického odporu. Elektrický odpor vodiča je priamo úmerný špecifickému odporu, dĺžke vodiča a nepriamo úmerný prierezu vodiča. Pre presnosť a citlivosť indikácie korózneho napadnutia je žiadúce predĺžiť dĺžku vodiča. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa do stavebného dielca z pórobetónu, zabudovaného do meraného miesta zaleje výstužný drôt, ktorý je...

Prídavné zariadenie pre sledovanie spotreby elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 216855

Dátum: 31.10.1984

Autori: Marčok Jozef, Štubňa Stanislav

Značky: přídavné, elektrickej, sledovanie, spotřeby, zariadenie, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavné zariadenie pre sledovanie spotreby elektrickej energie vyznačujúce sa tým, že k existujúcemu zariadeniu sú pripojené počítacie a nulovacie relé, a to tak, že nulovacie relé je napojené cez zapínací kontakt časového relé, ďalej je na napätie pripojené časové relé cez vypínací kontakt pomocného relé a zdroj napätia, ďalej zapínací kontakt nulového relé uzatvára obvod cievky pomocného relé, zapínací kontakt pomocného relé uzatvára obvod...

Zariadenie na sledovanie malých zmien dĺžky fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 217689

Dátum: 16.07.1984

Autor: Polakovič Jozef Polakovič Jozef

Značky: sledovanie, zariadenie, malých, fólie, dĺžky, zmien

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru fyzikálno-chemického merania a rieši sledovanie malých zmien dĺžky fólií a zariadenie na jeho vykonávanie. Jeho podstatou je, že pozostáva z temperovanej nádoby s kvapalinou, ktorá je v interakcii s fóliou, pričom je uchytená medzi pevnú čeľusť a pohyblivú čeľusť, ktorá je cez prevodový mechanizmus spojená s jadrom lineárneho indukčného vysielača. Ďalej je stabilizovaný amplitúdový zdroj, je napájaný na lineárny indukčný...