Patenty so značkou «sledování»

Spôsob detekcie in vivo aktivity neurotrypsínu, použitie tohto spôsobu a C-koncového 22-kDa fragmentu agrínu ako biomarkera pri diagnóze a sledovaní porúch súvisiacich s neurotrypsínom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8178

Dátum: 10.05.2007

Autori: Hettwer Stefan, Stephan Alexander, Miyai Kazumasa, Sonderegger Peter, Kunz Beat

MPK: C12Q 1/37

Značky: tohto, spôsobu, poruch, c-koncového, sledování, súvisiacich, detekcie, fragmentu, aktivity, biomarkera, 22-kda, neurotrypsínom, použitie, neurotrypsínu, spôsob, diagnóze, agrínu

Text:

...aktivitu neurotrypsínu.0012 Výhodné uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.Obrázok l ukazuje proteinovú sekvenciu ľudského agrínu (SEQ ID NO l). Celá dĺžka nespracovaného prekurzora činí 2045 aminokyselín. V časti sekvencie je označená poloha a- a B-štepiacich miest. Ďalej sú označené niektoré podsekvencie, na ktoré je odkazovanéV príkladoch. Sekvencia 22-kDa fragmentu agrínu je uvedená veľkými písmenami.Obrázok 2 A je...

Zařízení pro sledování frekvence a intenzity zdvihacích pohybů živočicha

Načítavanie...

Číslo patentu: 269906

Dátum: 14.05.1990

Autor: Tikal Kamil

MPK: A61B 5/10

Značky: zdvihacích, živočicha, sledování, frekvence, pohybu, intenzity, zařízení

Text:

...tekutiny, případně vypnutí bolestivá stimulace.Uvedené nedostatky odstraňuJe zařízení pro sledování frekvence s intenzity zdvíhacích pohybů živočicha, tvorená válcovou. nádobou, v níž Je suvně umístěna užší nádoba,podle vynalezu. Jeho podstata spočívá v tom, že užäí nádoba Je opatřsna víkem s rigidní trubicí, propoJenou ohebnou trubicí s nádrží na tekutinu, opatřenou výpustnín kohoutem. Podle výhodného provedení Je dno válcová nádoby...

Zařízení pro sledování přítomnosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269724

Dátum: 14.05.1990

Autor: Mužila Cyril

MPK: D01H 13/14, D01H 13/16, D01H 13/18...

Značky: sledování, příze, zařízení, přítomnosti

Text:

...otočné uloženo raménkoł. U příkladnáho provedení jsou v nosném tělese l uloženy dve. upevňovací ärouby l, v každém z nich je uloženo jedno raménko 1. Na vnějším konci j raménka 4 je upravena. pracovní plocha, po níž je vadena příze g, Vnitřní konec i ramánka A je kratší a je upraven tak, že tvoří pohyblivý kontakt zařízení pro sledování přítomnosti příze g.V čelní stěnä zařízení pro sledování přítomnoati příze je upevněn polovodičový emisní...

Způsob sledování svarového švu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268507

Dátum: 14.03.1990

Autori: Načev Načev, Angelov Simeonov, Petkov Iliev

MPK: B23K 9/12

Značky: provádění, způsob, zařízení, sledování, svarového

Text:

...B 2 ~ 3 sečík 12 je průsečíkem měřicího paprsku ll se avarem 6. Nulový radiusvektar 16 souřadni cového systému svařovaciho hořáku 1 je Iixován kolíkem 17 nebo vhodným výstupkem na 5 v 5. řovncĺm hořňku 1 n lož( vo vzdñlnnonti 10 od báze 8, kteřá je menší než minimální vzdá lenost 1 kde může ležet povrch svuřovaných součástí 5.Měřič lg vzdálenosti obsahuje impulsní zářič lg (obr. 2) u optiokou soustavu 19 unístěnou koaxiúlně, a světelný filtr...

Způsob sledování průběhu acylace při syntéze peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268230

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vágner Josef, Lebl Michal, Krchňák Viktor

MPK: G01N 33/15, C07K 1/00

Značky: syntéze, průběhu, sledování, acylace, peptidů, způsob

Text:

...Hont esteru (5 ml 0,2 M roztoku v DMF) bylo prldáno0,1 ml 0,0 M roztoku bromtenolové modra v DMF a touto směsí byly acylovány volné amlnoskuplny. Reakční doba se pohybovala od 5 do 60 minut. Po vymlzení modrého zabarvení byla pryskyrlcc promyta a vzorek byl testován ninhydrlnem na prítomnost volných aminoskupln. Ani v jednom prípade nebyl ninhydrinový test pozltlvní. Výsledný peptld mel amlnokysollnovou analýzu a stanovení čistoty srovnatelné...

Zařízení pro sledování synchronních otáček hřídelů pohonů, zejména důlních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266733

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Richard, Sládek Milan

MPK: H02H 3/48, G01P 3/36

Značky: otáček, hřídelů, synchronních, zejména, důlních, strojů, sledování, pohonů, zařízení

Text:

...zařízení je možno provést tak, že lze nastavit i povolenou odchylku v úhlovém pootočení jednotlivých hřídelí, danou např. vůlí v zubech, napínáním řetězu a podobně. Vazba mezi sledovanou hřídelí a rotačním elementem může být pomocí ozubených kol a řetězů. Vazba může být i elektrická,například pomocí selsynů, takže sledování otáček je možno provádět dálkově, kdy je zařízení umístěno na libovolném místě, ač už z hlediska konstrukčního nebo z...

Zařízení ke sledování elektrického oblouku ve zhášedle vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266538

Dátum: 12.01.1990

Autor: Král Josef

MPK: G05D 25/00, G02F 1/00, G01J 1/24...

Značky: zařízení, zhášedle, elektrického, vypínače, oblouků, sledování

Text:

...3 je umístěn v dutině kovového pouzdra gł prstencového tvaru a je napájen z baterie 1. Vysílač g je tvořen lőnásobným opto-digitálním převodníkem Ä, na nějž navazuje digitálné - analogový převodník A a analogově - optický převodník Q, na jehož výstup je připojen jediný vazební světlovod §. Zmíněné vstupní clony lg jsou vytvořeny jako válcová kovová tělesa, paprskovitě uchycená v blízkosti opalovacího kontaktu lg, která jsou opatřena...

Zapojení pro sledování polohy válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266444

Dátum: 12.01.1990

Autori: Němeček Václav, Diviš Jiří

MPK: B21B 37/08

Značky: válcovacích, sledování, zapojení, válců, stolic, polohy

Text:

...vysilače a čtyři indiksční bloky 13, g, 1 §, le, tvořeně sedmisegmetovými elektronickými displeji. Jednotlivé bloky 1 až lg jsou pak zspojeny tak, že výstupy čidsl ll, lg polohy jsou spojenys odpovídajíoími informačními vstupy ll łzupravovacího bloku lg, k jehož řídícímu vstupu §je připojen výstup rekiifikačního blokug. K výstupu upravovacího bloku lg je pak připojen zadávaní vstup l druhého vstupního převáděoího bloku Q. na jehož výstup je...

Způsob sledování změny střední velikosti částic diazopigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264477

Dátum: 14.08.1989

Autori: Novák Antonín, Dobrovolný Jan

MPK: G01J 3/42, C09B 67/20

Značky: velikostí, sledování, střední, způsob, změny, diazopigmentů, částic

Text:

...při použití přístroje pracujícíhona principu kvasielastickáho rozptylu světla. Ve většině případů však převod parametruP na střední velikosti částic není nutny, ale postačuje využívat předem zjištěných závislosti sledovaných vlastností pigmentu (vydntnosti, odstínu) na hodnotě parametru P.Popsąná metoda sledování změn středních velikosti částic je dostatečně rychlá, aby mohla sloužit ke kontrole procesu rekrysteliznce piqmentů obecného...

Čidlo pro sledování napětí příze u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263611

Dátum: 11.04.1989

Autori: Buryšek František, Plaňanský Agaton, Ešner Stanislav

MPK: D01H 13/16

Značky: příze, napětí, čidlo, textilního, stroje, sledování

Text:

...je vylepšit funkci a vyřešit provedení čidla pro sledování napětí příze, které by mělo vymezenou možnost kmitání sledovacího ramene na co nejmenší míru, při zachování jeho největší citlivosti.Tento úkol je řešen provedením čidla dle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že opěrné tělísko je upraveno proti Volnému konci sľedovacího ramene a je opatřeno drážkou,jejíž dno odpovídá tvarově a rozměrově tvaru a rozměru sledovacího ramene,...

Zapojení pro sledování a vyhodnocování polohy otočných indexovacích stolů a pro řízení jejich pohybů, zejména pro obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263209

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smetana Miloslav, Poledňák Vladimír, Urban Jiří

MPK: B23Q 15/12

Značky: stroje, stolu, obráběcí, zapojení, řízení, polohy, zejména, otočných, vyhodnocování, pohybu, jejich, indexovacích, sledování

Text:

...polohy otočné části od požadované polohy. Blok g pro výpočet vzdálenosti je připojen svým prvním výstupem 3 k prvnímu vstupul bloku 1 pro řízení zpomalení pohybu otočné části a svým druhým výstupom gg jednak k prvnímu vstupu Al bloku 3 čítače pro presnou polohu, jednak k prvnímu vstupu ŽL blokuâ čítače pro zpomalení smyslu CW a jednak k prvnímu vstupu gl bloku É čítače pro zpomalení smyslu CCW. Ke druhým vstupům Ag, gg, gg blokůi,j, Q čítačů...

Způsob biologického sledování dráždivosti a toxicity vláken nebo plošných tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258054

Dátum: 15.07.1988

Autori: Půža Vladimír, Hoffman Pavel

MPK: A61L 17/00

Značky: plošných, sledování, dráždivosti, toxicity, vláken, tvaru, biologického, způsob

Text:

...je zkoušený materiál toxičtější. Dokonalé upevněnízkoušených vláken nebo proužků umožňuje mikrofotografické snímky téhož místa a vzájemné srovnání snímků z různých časovýchúdobí. Jako kontrolní jsou záběry buněk ničím neov 1 ivněnékultury, bez zkoušených vláken nebo proužků, přechovávané po stejnou.dobu v týchž podmínkách. Způsob dle vynálezu je citlivějši, než zkoušky in vivo a umožňuje sěŕiové ověřování vzorků vláken.Pro velkou potřebu...

Zařízení pro časové sledování sériových laboratorních pokusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243964

Dátum: 01.07.1988

Autori: Martinec Alexadd, Kaláb Jioí

MPK: A61J 3/00, A61L 17/00, A61L 15/04...

Značky: sériových, laboratorních, sledování, pokusů, zařízení, časově

Text:

...12 m 25 2 kyseliny mravenčí doplněno destilovanou vodou na 1000 ml , V thermostatu při 37 O C , zatížen 52 O g se přetrhlo za 34 hodin 45 minut . Dekadickő značení vlákna bylo 3 A .Vlákno chromovaného cutfutu typu Chronic , tj . se zpožiěnouvstřebatelností , o obsahu chromu 0,35 L , přepočteno na kysličník chromitý , V podmínkách uvedených v oŕíkladu 1 se přetrhlo za 70 hodin L Dekadické značení vlákna bylo 3 A .Vlákno 1 X chronovaného...

Zařízení pro sledování přítomnosti a stavu materiálu ve fluidačním zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257887

Dátum: 15.06.1988

Autori: Neužil Lubomír, Doležel Zdeněk, Valenta Jaroslav, Koza Václav

MPK: G01D 1/18

Značky: materiálů, sledování, fluidačním, zařízení, stavu, přítomnosti

Text:

...který může obsahovat bud amplitudový nebo časový diskriminátor. Obvod g pro vyhodnocování střední hodnoty signálu je svým druhým výstupem gg spojen s prvním vstupem Al vyhodnocovacího obvodu A a svým prvním výstupem gł s prvním vstupem gł komparátoru Q střední hodnoty signálu.Výstup vyhodnooovacího obvodu 1 je spojen s prvním vstupem ll komparátoru 1, který je bud komparátoŕem variability, nebo komparátorem rychlosti kolísání signálu. Na...

Způsob sledování zbytkové životnosti výměníku tepla, zejména parního generátoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244353

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kusý Zdenik, Havel Miroslav, Petráš Václav

MPK: F22B 33/12

Značky: parního, generátoru, zbytkové, zařízení, způsob, životnosti, způsobu, provádění, výměníku, tepla, tohoto, sledování, zejména

Text:

...dve termočlánky napo 5 ené~ na záznamově a vyhodnocovecí zařízení pro sledování zbytková životnosti lze naprosto Jednoznačně definovat okrajová podmínky pro výpočet zbytkové živőtnosti dalších výměníků téhož typu vyráběných ve sledované sérii a současně přímo na místě sledovat~apd 1 e způdobu podle vynálezu poměrně přesně odhadovat zbytkovou životnost eledovaného výměníku podle druhu a typu provozního zatěžování. Přitom termočlánky zachycují v...

Způsob průběžného sledování zóny zvýšeného napětí v horninovém masívu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257526

Dátum: 16.05.1988

Autori: Janoš Petr, Kukulka Petr, Keclík Ladislav, Vavrečka Zdeněk, Takla Georges

MPK: G01V 1/16

Značky: masivů, sledování, zvýšeného, průběžného, napětí, zóny, způsob, horninovém

Text:

...použití tohoto postupu a zařízení podle vynálezu při prognőze zvýšených napětí v uhelných slojích je dokumentován na přiloženém vyobrazení.Způsob podle vynálezu řeší možnost jednoduchého průběžného sledování zóny zvýšeného napětí v okolí dulních děl v určité lokalitě na základě zavedení speciálního kuželovitého tělesa l šroubovatelným děleným ocelovým soutyčím 3 do vrtu Q paženého po celé délce pružnou hadicí 5 z plastické hmoty v...

Zapojení pro sledování stavu signálů z řízeného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256846

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lang Pravdomil, Pujman Jiří, Dušek Bedřich, Sklenička Jan

MPK: G05B 19/02

Značky: zapojení, sledování, stavu, stroje, řízeného, signálu

Text:

...je spojen se druhým výběrovým výstupem řídicího bloku. Každý datový vstup druhéhomultiplexeru je spojen s datovým výstupem odpovídajícího vstupního bloku. První až poslední dvouhodnotový vstupkaždého vstupního bloku je spojen s jemu přiřazenou vstup~ ní svorkou zapojení.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že umožňuje současně ą přehledně sledovat stavy signálů ze stroje spolu s odpovídajícími adresami a režimy činnosti na panelu řídícího...

Zařízení pro sledování průtoku kapalin v chladicím okruhu vakuových aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 240837

Dátum: 01.01.1988

Autor: Plevák Stanislav

MPK: F04C 29/10

Značky: aparatur, kapalin, chladicím, průtoku, sledování, zařízení, okruhu, vakuových

Text:

...vody.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněh napripojených výkresech, kde vykree l schemeticky zobrazuje příčný obh řez zařízením v rovině A-A, výkres 2 schemeticky zobrazuje půdo rysný pohled ne zařízení. Ne obrázcích značí l prstencovitou dutinu vytvořenou v tělese g zařízení. Do prstencovité dutiny l ústí dva koná C Vstupní kanál 3 je vrtán do tělesa g rovnoběžně s tečnou k velkému průměru pretencovité dutiny l....

Zařízení pro sledování lahví v jednořadém toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253965

Dátum: 17.12.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B67C 1/14

Značky: lahví, jednořadém, sledování, zařízení

Text:

...hradlo ll a propojovací zde neobsazený výstup ze sledovače 2 do sledovače předchozího. Všechny klopné obvody reverzního čítače lg jsou propojeny na hradla lg napojené na své adresy paměti gg. Na všechna hradla lg je připojen výstup hradla ll vodi ° 3 .253 935čem j. Posouvač gł, propojený na pamět gg, má svůj vstup propojen na výstup zpoždovače ąg. Vstupy sčítače gg jsou propojeny s výstupy paměti gg a hradla gą, přičemž výstup sčítače gg je...

Zapojení elektrického zařízení pro sledování textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234547

Dátum: 01.11.1987

Autori: Fait Lubomír, Renčín Miloslav, Urban Milan

MPK: B65H 63/00, D01H 13/14

Značky: sledování, strojů, textilních, zapojení, zařízení, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro textilní stroje obsahující větší počet pracovních míst, opatřených snímači provozního stavu s binárním výstupem ano/ne, které jsou rozděleny do skupin snímačů připojených k datové sběrnici na straně jedné a k adresní sběrnici na straně druhé. Podle vynálezu se zapojení vyznačuje tím, že zatímco vždy jeden snímač jedné skupiny je svým výstupním členem připojen k jednomu vodiči datové sběrnice, ke každé skupině snímačů je...

Zařízení pro sledování místní okamžité koncentrace disperzních soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 253226

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koza Václav, Valenta Jaroslav, Doležel Zdeněk, Neužil Lubomír

MPK: G01N 15/00

Značky: koncentrace, zařízení, sledování, místní, okamžité, disperzních, soustav

Text:

...instalace hydrodynamické poměryPříklady dvou typů konstrukce zařízení pro sledování koncentrace v disperzních soustavách podle vynálezu jsou znázorněny na příloženém výkrese, na obr. 1 a 2, kde je vždy uveden narys soustavy elektrod v řezu.V prvním případě zařízení sestává z první elektrody l, která je vytvořena jako Obvodováa z druhé elektrody g, která je centrální. První elektroda l přitom současně slouží jako upevñovací příruba. Druhá...

Plováčkový průtokoměr, zvláště pro sledování spotřeby paliva spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241839

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mikita Juraj

MPK: G01F 1/22, G01F 1/56

Značky: spalovacích, sledování, motorů, plováčkový, zvláště, paliva, spotřeby, průtokoměr

Text:

...vzduchovými bublín-kamí vI p 0 trubí, přičemž prütokoměr je samolčistlcí a nevyžaduje žádnou údržbu. I při největším náklonu automobilu, tedy .při jeho maximální svtoupavostl, dochází jen k malému zvýšení citlivosti vlivern vyklovnění vprůtoĺkoměru, va to maximálně ,několik procent.Průtolkoměr představuje v» palivovém rozvodu jen malý, konstantní odpor, který nemá vli-v ani na funkci palivového čerpadla,ani na Iplłnění p-lovák-ové komory...

Zařízení pro sledování vysokofrekvenční srdeční činnosti u lidí i zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 241272

Dátum: 01.09.1987

Autori: Procházka Jan, Frundl Zdenik

MPK: A61B 5/05

Značky: lidí, činnosti, vysokofrekvenční, srdeční, zařízení, zvířat, sledování

Text:

...měřidla poruchy kontraktility srdečního svelu,zvláště při poetižení koronárního oběhu. Vzhledem k malé hmotnosti lze zařízení použít i v terénu, během převozu pacienta a to i při jeho oblečení.Na přiloženém výkresu je na obr. 1 blokové schéma uspořádání zařízení podle vynálezu, na obr. 2 je schematicky znázorněna antena. Zařízení na obr. 1 je tvořeno spirálovou entenou ł spojenou2 241 272 s vysokofrekvenčním přijímačem g pracujícím v...

Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241199

Dátum: 15.08.1987

Autori: Parma Ludvík, Praženka Vlastimil, Malý Petr, Koneený Luboš

MPK: G01N 27/04

Značky: sledování, kontinuální, hydroxidů, alkalického, množství, volného, čidlo

Text:

...v nosné trubce by nepříznivě ovlivníla funkci snímače. Dolní konec nosné trubky je uzavřen dnem se třemí hlavicemi. Dvé hlavice slouží k upevnění a utěsnění měřicích elektro-d,ve třetí hlavici je umístěna a utěsněna jimka pro teplotni čidlo. Definovatelným rozměrem neizolovaných částí měřicích elektrod V hlavicích a vzájemnou vzdálenosti dvou elektrod je dana odporová konstanta snímače. .Na výkresech je znäzorněno provedení čidla podle...

Fotoelektrické zařízení pro sledování úletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240569

Dátum: 15.08.1987

Autori: Vojkin Vladimir Alexaddovie, Stipanova Irina Pavlovna, Volkov Stanislav Nikolajevie

MPK: G01N 23/227

Značky: zařízení, fotoelektrické, sledování, úletů

Text:

...snímač je př-ipojen na vstup zesilovače, jehož výstup je propojen jednak se vstupem derivačního obvodu, a jednak se vstupem druheho vyhodnocovaclhmobvodu, přičemž výstup derivačního obvodu je spojen se vstupem prvního vyhodnocovaciho obvodu.Fředností totoelektrickelío zařízení pro sledovaní úletu podle vynálezu je, že nevyžaduje druhého fotoelektrického čidla ani pomocné optiky pro kompenzaci odchylek,vyvolaných změnami světelného toku...

Zařízení k sledování pracovních zdvihů a hmotnosti břemen vysokozdvižných vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252211

Dátum: 13.08.1987

Autori: Maštalíř Antonín, Zlámal Alois

MPK: B66B 5/14

Značky: sledování, zdvihu, břemen, vysokozdvižných, hmotnosti, vozíků, pracovních, zařízení

Text:

...a zjištování hmotnosti břemen u vysokozdvižných vozíkü sestává z ovládacího panelu lg,tvořeného spodní stavbou łł, v níž je umístěn kontaktní tlakoměr Q nebo tlakový spínač. Do hydraulického okruhu zvedacího válce §, který je tvořen sériově zapojeným čističem l, čerpadlem 3, hydraulickým rozvaděčem 3 a jednosměrným škrtícím ventilem A je dále zapojen kontaktní tlakoměr Q, který je svoji elektrickou částí napojen na zdrojovou část...

Zapojení ke snímání a sledování pohybu předmětů, zejména jejich počtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240224

Dátum: 15.06.1987

Autor: Reuner Wolfgang

MPK: G06M 7/02

Značky: předmětů, počtu, zejména, jejich, sledování, pohybu, snímání, zapojení

Text:

...seřízený v rozmezí kolem 3/4 vhodnpty signálu při nepřerušeném svazku 2 paprskü. Na výstup 62 úrovňového obvodu 6 pro predikci závady je připojen signalizační ob vod 7 predikce závady. Na výstup 51 špilj kového detektoru 5 jedale připojen vstup81 .úrovňového obvodu 8 hlášení závady s výstupem 82 a připojeným prvkein 83 pro nastavení úrovně hlášení závady v rozmezí asi 1/2 hodnoty signálu při nepřerušeném svazku 2. paprsků. Výstup 42 z...

Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251272

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vencl Josef, Zemanová Jana, Černý Vratislav, Chmátal Vladimír

MPK: G01N 27/30

Značky: čidlo, alkalického, sledování, kontinuální, hydroxidů, volného, množství

Text:

...obsahem hydroxidu při teplotách až § 50 OC při současném dosažení vysoké stability odporové konstanty a snadné demontáže a montáže nových měřicích elektrod při případném mechanickém poškození.Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu při přípravě aromatických hydroxylátek tavením arensulfokyselin, tvořené dvěma elektrodami a čidlem pro teplotní korekci vodivosti, spočívá podle vynálezu v tom, že těsnicí...

Způsob provádění a sledování enzymatických reakcí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238261

Dátum: 01.06.1987

Autori: Linek Václav, Čerkasov Jiří

MPK: C12Q 1/00

Značky: tohoto, sledování, zařízení, enzymatických, způsob, způsobu, reakcí, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Enzymatický materiál se immobolizuje na povrch vyměnitelného míchadla, například magnetického nebo mechanického, nebo na povrchu jiné lehce vyjimatelné nepohyblivé součásti instalované v reaktoru buď přímo nebo prostřednictvím tkaniny připevněné vhodným způsobem na míchadlo nebo snadno vyjimatelný předmět v přebytku postačujícím k tomu, aby se koncentrace stanovené látky na povrchu enzymové vrstvy udržela na nulové hodnotě nebo blížící se nule...

Zařízení ke sledování doby chodu provozních agregátů motorových dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239513

Dátum: 01.06.1987

Autori: Felt Vladimír, Franik František Elen Korespondent Esav

MPK: G01P 1/14

Značky: dopravních, prostředků, sledování, agregátu, zařízení, motorových, provozních, chodu

Text:

...7 je zavěšena pružina ll, jejíž druhý konec je zavěšen naprotilehlém závěsu łg upevněném v tělese ł. Éružina łł působíve směru od jádra Q elektromagnetu Q a dotlačuje kotvu 1 na doraz łg připevněný k tělesu ł.V tělese ł je dále v blízkosti elektromagnetu § umístěn další mechanický prostředek, v tomto případě membránový tlakoměr łg mazaoiho systému motoru, ovládaný od činnosti motoru při sepnutí ovládaoiho prvku, to je spínací skříňky....

Zapojení pro sledování fázových rotorových proudů kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243027

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kaden Horst, Lehmann Wolfgang

MPK: H02H 7/097

Značky: motorů, zapojení, fázových, rotorových, kroužkového, sledování, proudu

Text:

...13 prvního stupně filtrece. v První pől kondenzátorů 11, 12, 13 prvního stupně flltrace je připojen přes odpor-y 131, 132, 193 druhého stupně filtrace na první pől kondemátoru § ga, 83 druhého stupně filtrsce s první svorku seřízovacích potcnciometrů m 1, na, na.Střední vývod s druhá svorka seřizovacích-potenciometrů 11, 112, u jsou připojeny na první pől kondenzátorů 2 22, 23 třetího stupně filtrace a první vstup citlivých reléDruhý pől...

Zapojení pro sledování rotorových proudů asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243026

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mach Vladimír, Chýlková Jaromíra

MPK: H02H 7/097

Značky: proudu, motorů, sledování, rotorových, asynchronního, zapojení, kroužkového

Text:

...usměrnovač 1, § je zapojen do seria, přičemž mezi střední vývod s první svorky potencíoustrů LL, lg, u jsou zapojeny Kondenzátory 19 , 122, 193 druhého stupně filtraoe.současně jsou střední vývody potenciometrů LL, 13 d, u zspojeny tak, že střední vývod prvního potencíometru 1 | je připojen na první vstup cítlívého relé JA, střední vývod druhého potenciometru 13 je pžipojen na druhý vstup citlivého relé u a střední vývod třetího potenoiometnu...

Čidlo pro sledování teplotních změn provázející chemické reakce vysoce korozivních a abrazivních médií za zvýšeného tlaku a teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242763

Dátum: 15.05.1987

Autor: 1ubek Ján

MPK: G01K 1/10

Značky: vysoce, změn, čidlo, médií, tlaku, teploty, chemické, provázející, reakce, abrazivních, teplotních, sledování, korozivních, zvýšeného

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že teploměrné čidlo, platinový keramický odporový teploměr. je umístěný přímo v louženém rmutu v tlakovém prostoru autoklávu, případně potrubí, a to tak, že není použito teploměrné jímky, ani jiné ochrany vlastního čídla, přičemž tlak v měřeném prostoru je zachycován tlakovou elektrickou průchodkou, jejímž prostřednictvím jsou vyvedeny vývody odporového teploměru mimo...

Způsob stroboskopického sledování periodických dějů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250999

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bek Václav

MPK: D03J 1/24

Značky: stroboskopického, periodických, způsob, sledování, dějů

Text:

...dopadá na sledovaný objekt a odražený paprsek prochází optoelektronickou clonkou s elektronicky řiditelnou světelnou prepustí do oka pozorovatele k vyhodnocení sledo vaněho děje.Hlavní výhodou řešení je, že stroboskopický jev nevzniká modulací světelného paprsku ve zdroji světla, ale modulací odražených paprsků průchodem optoelektronickou clonkou. Z toho pak plyne podstatné zjednodušení stroboskopického zařízení. odpadá u stroboskopického...