Patenty so značkou «skupinou»

Zariadenie a spôsob pre manipuláciu so skupinou predmetov v paletizačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12242

Dátum: 25.10.2010

Autori: Giovanelli Mauro, Rocchetta Paolo

MPK: B65G 57/24, B65G 57/06

Značky: predmetov, skupinou, manipuláciu, paletizačnom, zariadení, spôsob, zariadenie

Text:

...pohybu pohyblivej plochy musí byť rovnaká, ako rýchlosť premiestňovania hlavice, a to pre premiestňovanievýrobkov z plochy pásu na pohyblivú plochu.0006 Pokiaľ je celá vrstva podopierania pohyblivou plochou, je hlavica uvedená nad paletu, pričom vrstva predmetov je vykladaná pomocou pohybu pohyblivej plochy opäť tak, že vyťahuje svoju podperu od predmetov. Nedostatok tohtotypu zariadenia spočíva V tom, že cyklus premiestňovania vyžaduje...

Použitie difenylových močovín substituovaných omega-karboxyarylovou skupinou ako inhibítorov rafkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287419

Dátum: 18.08.2010

Autori: Wood Jill, Khire Uday, Sibley Robert, Renick Joel, Lowinger Timothy, Smith Roger, Dumas Jacques, Scott William, Riedl Bernd, Natero Reina, Monahan Mary-katherine

MPK: A61K 31/34, A61K 31/40, A61K 31/17...

Značky: difenylových, použitie, inhibítorov, močovin, rafkinázy, substituovaných, omega-karboxyarylovou, skupinou

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú arylmočovinové deriváty a ich použitie na prípravu liečiv na liečenie karcinogénneho bunkového rastu sprostredkovaného Raf kinázou.

Inhibítory fosfoinozitid 3-kinázy s funkčnou skupinou viažucou zinok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19534

Dátum: 08.01.2010

Autori: Zhai Haixiao, Lai Cheng-jung, Cai Xiong, Qian Changgeng

MPK: A61K 31/535, C07D 491/04, A61P 35/00...

Značky: skupinou, inhibitory, funkčnou, 3-kinázy, zinok, fosfoinozitid, viažucou

Text:

...rapamycínu (mTOR) je signalizačný proteín, ktorý sa nachádza downstream od niekoľkých signalizačných dráh, vrátane dráhy PI 3 K/Akt. Bunková signalizácia prostredníctvom mTOR riadi mnoho bunkových odpovedí, vrátaneodpovedí na živiny a rastové faktory. Inhibítory mTOR sav súčasnej dobe používajú v klinickom prostredí ako prevenciao dmietnutia transplantátu. Avšak schopnost týchto zlúčenín zmenšovať nádory naznačuje ich potenciálne použitie ako...

Vysokorýchlostná baliaca skupina a baliaci stroj s touto skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10219

Dátum: 05.03.2009

Autori: Tassi Lamberto, Ballestrazzi Aris

MPK: B65B 25/14, B65B 51/16, B65B 51/26...

Značky: skupinou, baliaci, skupina, vysokorýchlostná, baliaca, stroj, touto

Text:

...zváracie zariadenia takzvaného nádržkoveho typu, V ktorých sa môžu výrobky kontinuálne pohybovať dopredu, takže nedochádza k dlhým časovým obdobiam v ktorých zváracie prostriedky zostávajú nečinné. Predsa len aj také zváracie zariadenia nádržkového typu sú Veľmi obmedzené V tom, že nemôžu baliť Výrobky rôznych rozmerov bez uskutočňovania náročnej modifikácie aoperácie výmeny vlastnej baliacej skupiny.0010 EP l 502 854 sa týka baliacej skupiny...

Reakčné činidlo na použitie pri príprave derivátov organických zlúčenín s oxidovanou sírnou skupinou a fluorovaných a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286140

Dátum: 19.03.2008

Autori: Mas Jean-manuel, Saint-jalmes Laurent, Forat Gérard

MPK: C07C 309/00, C07B 45/00, C07C 303/00...

Značky: přípravy, skupinou, organických, přípravě, sírnou, činidlo, derivátov, reakčné, spôsob, oxidovanou, zlúčenín, použitie, fluorovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Reakčné činidlo na použitie pri príprave derivátov organických zlúčenín s oxidovanou sírnou skupinou a fluorovaných pozostáva z a) soli fluorovanej karboxylovej kyseliny s celkovým počtom atómov uhlíka najviac 50 všeobecného vzorca Ea - CF2 - COOH, kde Ea znamená atóm halogénu alebo skupinu priťahujúcu elektróny s Hammetovou konštantou aspoň 0,1, s anorganickým katiónom zo súboru pozostávajúceho zo sodíka, draslíka, rubídia, cézia a francia...

Použitie heterocyklových sulfamidových derivátov kondenzovaných s benzénovou skupinou pre liečbu bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6744

Dátum: 19.12.2006

Autori: Smith-swintosky Virginia, Reitz Allen

MPK: A61P 29/00, A61K 31/352, A61K 31/357...

Značky: derivátov, benzénovou, bolesti, sulfamidových, liečbu, skupinou, kondenzovaných, použitie, heterocyklových

Text:

...regionálneho alebo primárneho ochorenia chrbtice (radikuIopatia, bolest panvy, bolesti na hrudníku kardiálneho pôvodu, bolesti na hrudníku iného než kardiálneho pôvodu, bolest spojená sporanenim miechy, bolesť po centrálnej mozgovej mŕtvici, bolesť pri rakovine, bolest u AIDS, bolesť pri srpkovitej anémii alebo geriatrická bolesť.0006 Neuropatická bolesť je definovaná ako bolest spôsobená aberantným somatosenzorickým procesovanim v...

Fenyl – [1,2,4]-oxadiazol-5-ónové deriváty s fenylovou skupinou, spôsoby ich prípravy a ich použitie ako farmaceutiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12816

Dátum: 26.09.2006

Autori: Wendler Wolfgang, Matter Hans, Chandross Karen, Lee Lan, Glien Maike, Bernardelli Patrick, Keil Stefanie, Urmann Matthias

MPK: A61K 31/4245, C07D 413/12

Značky: 1,2,4]-oxadiazol-5-ónové, fenyl, deriváty, skupinou, spôsoby, přípravy, použitie, fenylovou, farmaceutiká

Text:

...zlúčeniny vo WO 2005/097762 obsahujú 1,2,4-oxadizol-3-ónovú skupinu a v EP-A-l 586573 obsahujú lineámu rozvetvenú skupinu. V US-A-5641796 sú opísané perorálne hypoglykemické činidlá obsahujúce oxatiazoltiónovú skupinu. EP-A-l 424330 a US-B 1-6710063 opisujú aktivátory PPARdelta skoncovou karboxylovou alebo tetrazolovou skupinou. Kulkarm et al. (Bioorganic Medicinal Chemistry, Elsevier Science Ltd., GB, 1999, 1475 - 1485) opisuje...

Heterocyklickou skupinou substituovaná tricyklická zlúčenina, farmaceutický prostriedok obsahujúci túto zlúčeninu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285153

Dátum: 19.06.2006

Autori: Chackalamannil Samuel, Clasby Martin, Xia Yan, Czarniecki Michael, Asberom Theodros, Doller Dario

MPK: A61K 31/44, C07D 401/00, C07D 405/00...

Značky: zlúčenina, obsahujúci, túto, skupinou, zlúčeninu, farmaceutický, tricyklická, prostriedok, substituovaná, použitie, heterocyklickou

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná heterocyklickou skupinou substituovaná tricyklická zlúčenina uvedeného všeobecného vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a farmaceutický prostriedok s ich obsahom. Tento prostriedok je užitočný pri liečení trombózy, aterosklerózy, restenózy, hypertenzie, anginy pectoris, arytmie, zlyhania srdca, infarktu myokardu, glomerulonefritídy, trombotického infarktu, tromboembolytického infarktu, periférneho vaskulárneho ochorenia,...

Benzopyránové deriváty substituované sulfónamidovou skupinou, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiv a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 284859

Dátum: 27.12.2005

Autori: Weidmann Klaus, Gerlach Uwe, Brendel Joachim, Lang Hans-jochen

MPK: C07D 311/00, A61K 31/35

Značky: substituované, obsahujú, prostriedky, deriváty, přípravy, spôsob, použitie, liečiv, benzopyránové, sulfónamidovou, skupinou, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú benzopyránové deriváty substituované sulfónamidovou skupinou vyjadrené ako zlúčeniny vzorca (I), spôsob ich prípravy a ich použitie na prípravu prostriedkov na profylaxiu a terapiu ochorení srdcového obehu, najmä arytmií, na liečbu vredového ochorenia žalúdka a tráviaceho traktu, alebo na liečenie hnačkových ochorení.

Cyklosporínové deriváty substituované éterovou alebo tioéterovou skupinou v polohe 3 určenej na liečbu a prevenciu infekcie vírusom hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10814

Dátum: 30.09.2005

Autori: Houck David Renwick, Fliri Hans Georg

MPK: C07K 7/64, A61P 31/14

Značky: liečbu, tioéterovou, éterovou, polohe, cyklosporínové, hepatitidy, deriváty, prevenciu, určenej, skupinou, vírusom, infekcie, substituované

Text:

...antiparazitickej a protizápalovej aktivity a tiež aktivity proti HCV. U cyklosporínu A a určitých derivátov bola hlásená aktivita proti HCV, pozri publikácie Watashi a kol., 2003, Hepatology 3811282-1288, Nakagawa a kol., 2004, Biochem. Biopbys. Res. Commun. 313242-7, a Shimotohno a Watashi, 2004, American Transplant Congress, abstrakt č. 648 (American Journal of Transplantation,2004, 4(s 8)1-653).0008 Avšak problémom u niektorých...

Spôsob prípravy polymérov funkcionalizovaných karboxylovou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7629

Dátum: 05.11.2004

Autori: Harris Milton, Guo Lihong, Kozlowski Antoni

MPK: C08G 65/00

Značky: spôsob, funkcionalizovaných, skupinou, polymérov, přípravy, karboxylovou

Text:

...z polymérov s vysokou molekulovou hmotnosťou pomocou destilačnćho procesu odstraňujú ťažko, a táto ťažkosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa molekulovouV odbore existuje potreba alternatívnych spôsobov prípravy polymérov funkcionalízovaných karboxylovou kyselinou vo vysokom výťažku a bez významných množstiev polymérnych kontaminantov, obzvlášť východiskovej polymémej látky. V odbore existuje aj potrebaaltematívnych spôsobov syntézy, pri ktorých sa...

Imidazoly substituované kyanaminosulfonylbifenylovou skupinou, liečivá, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284126

Dátum: 19.08.2004

Autori: Faber Sabine, Jansen Hans-willi, Weichert Andreas, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner, Lang Hans-jochen

MPK: A61K 31/415, C07D 233/64, C07D 233/60...

Značky: imidazoly, skupinou, substituované, použitie, liečivá, obsahujú, kyanaminosulfonylbifenylovou

Zhrnutie / Anotácia:

Imidazoly substituované kyanaminosulfonylbifenylovou skupinou všeobecného vzorca (I), ktoré sú charakterizované výbornými antiarytmickými vlastnosťami s kardioprotektívnou zložkou. Môžu preventívne inhibovať alebo silne obmedzovať patofyziologické procesy pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, obzvlášť pri vzniku ischemicky indukovaných srdcových arytmií. Okrem toho sú charakteristické silným inhibičným pôsobením na bunkovú proliferáciu....

Spojovací systém medzi rámom a motorovou skupinou pri motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3107

Dátum: 07.07.2004

Autor: Bagnoli Alessandro

MPK: B62K 11/00, B62M 7/00

Značky: spojovací, motorovou, motorovom, vozidle, skupinou, rámom, systém, medzi

Text:

...1, opatrene spojovacím systémom medzi rámom a motorovou skupinou,pričom spojovací system obsahuje aspoň dve spojovacieskupiny medzi rámom a motorovou skupinou.0010 Tiež v patentových spisoch US 4 487 285 A, US 4 412 597 A, US 2 950 625 A a JP 56 013 266 A sú opísanespojovacie systemy medzi rámom a motorovou skupinoumotorového vozidla, pričom tieto spojovacie systémy súumiestneé V rôznych polohách vzhľadom na motor.0011 V svetle zhora...

Anelované 5-členné cyklické zlúčeniny substituované sulfónamidovou skupinou, ich použitie ako liečiv a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 283866

Dátum: 27.02.2004

Autori: Brendel Joachim, Weidmann Klaus, Gerlach Uwe, Lang Hans-jochen

MPK: A61K 31/44, C07C 311/07, A61K 31/18...

Značky: anelované, substituované, liečiv, obsahujú, cyklické, 5-členné, prostriedky, skupinou, farmaceutické, použitie, sulfónamidovou, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), pričom význam substituentov je uvedený v patentových nárokoch, ktoré sú vynikajúcimi účinnými látkami na prípravu liečiv na profylaxiu a liečenie ochorení srdcového obehu, najmä arytmií, na liečenie vredov tráviacej sústavy alebo na liečenie hnačkových ochorení.

Prípravok obsahujúci zmes zlúčenín kremíka s aminoalkylovou funkčnou skupinou ako aj oligosilylovaných zlúčenín s aminoalkylovou funkčnou skupinou, jeho príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1920

Dátum: 11.11.2003

Autori: Just Eckhard, Burger Rosemarie, Jenkner Peter, Giessler Sabine, Monkiewicz Jaroslaw

MPK: C09D 183/08, C08K 5/00

Značky: kremíka, skupinou, obsahujúci, prípravok, príprava, aminoalkylovou, použitie, funkčnou, zlúčenín, oligosilylovaných

Text:

...s aminoalkylovou funkčnou skupinou ako bis produkty,napríklad bis-MO, bis-AMEO, bis-cyklo-AMEO, bis-DAMO, bisTRIAMO. EP 1 031 593 A 2 preto uvádza v podstate prípravky bez obsahu alkoholu zložené zo zmesi vo vode rozpustných zlúčenín kremíka s amínovými funkčnými skupinami a oligosilylovaných zlúčením s amínovými funkčnými skupinami bez obsahu alkoholu,vody a, ak je to žiaduce, kyseliny, pričom podiel amínových funkčných skupín v...

Pyridoindolové deriváty substituované v polohe 3 fenylovou skupinou, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3927

Dátum: 21.10.2003

Autori: Jegham Samir, Ciapetti Paola, Casellas Pierre, Bourrie Bernard, Derocq Jean-marie, Muneaux Yvette, Wermuth Camille Georges

MPK: C07D 471/00, A61P 35/00, A61K 31/4353...

Značky: príprava, fenylovou, použitie, deriváty, polohe, substituované, pyridoindolové, terapii, skupinou

Text:

...spoločne s atómom dusíka, na ktorý sa viažu, heterocyklickú skupinu zvolenú zo súboru zahŕňajúceho piperidylovú skupinu, morfolinylovú skupinu, pyrolidinylovú sku pinu, piperazinylovú skupinu a 4-metylpiperazín-1-ylovú skupinu R 3 znamená atóm vodíka alebo (C 1-C 4)-a 1 kylovú skupinu RH znamená atóm vodíka alebo (C 1-C 4)-alky 1 ovú skupinualebo R 3 a R 7 tvoria spoločne s atómom dusíka, na ktorý sa viažu. heterocyklickú skupinu zvo lenú zo...

Pyridoindolónové deriváty substituované v polohe 3 heterocyklickou skupinou, ich príprava a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 796

Dátum: 21.10.2003

Autori: Muneaux Yvette, Casellas Pierre, Bourrie Bernard, Derocq Jean-marie, Jegham Samir

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4427, A61K 31/4353...

Značky: pyridoindolónové, terapeutické, deriváty, substituované, skupinou, príprava, použitie, polohe, heterocyklickou

Text:

...vody alebo s rozpúštadlom. Takéto hydráty a solváty tvoria tiež súčasťvynálezu. 0008 V rámci vynálezu sa rozumie- atómom halogênu atóm fluóru, atóm chlóru, atóm brómu alebo- (C 1-C 4)a 1 kylovou skupinou priama alebo rozvetvená nasýtená alifatická skupina obsahujúca 1 až 4 uhlíkové atómy ako príklady je možné uviest metylovü skupinu, etylovú skupinu, propylovú skupinu, izopropylovú skupinu, butylovú skupinu, izobutylovúskupina už...

Indolové deriváty substituované v polohe 3 skupinou obsahujúcou síru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6658

Dátum: 15.07.2003

Autori: Sanganee Hitesh, Bonnert Roger, Dickinson Mark, Teague Simon, Mohammed Rukhsana

MPK: A61K 31/403, A61P 11/00, C07D 209/00...

Značky: síru, substituované, obsahujúcou, indolové, skupinou, polohe, deriváty

Text:

...sú prípadne substituované jedným alebo viacerými substituentami nezávisle vybranými zo skupiny, ktorú tvoria atómy halogénu, aryl, ORR 5 a R 6 môžu tvoriť spoločne s atómom dusíka ku ktorému sú viazané 3-8 členný nasýtený heterocyklický kruh, ktorý prípadne obsahuje jeden alebo viac atómov vybraných z O, S(0)× kde x je O, 1 alebo 2, NR a kde samotný knih je prípadne substituovaný C 1-C 3 alkylomskupinu, z ktorých všetky skupiny môžu byť...

Chromány substituované sulfónamidovou skupinou, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú a ich použitie na prípravu liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282955

Dátum: 06.12.2002

Autori: Lang Hans-jochen, Weidmann Klaus, Brendel Joachim, Gerlach Uwe

MPK: C07D 311/58, A61K 31/35, A61K 31/18...

Značky: farmaceutické, použitie, sulfónamidovou, prostriedky, skupinou, liekov, přípravu, substituované, obsahujú, chromány

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I). Sú vynikajúce účinné látky na prípravu liečiv na profylaksiu a liečenie ochorení srdcového obehu, najmä arytmií, na liečenie vredov tráviacej sústavy alebo na liečenie hnačkových ochorení.

Agrochemická kombinácia obsahujúca insekticíd zo skupiny chloronikotinylov a insekticíd s pyrazolovou, pyrolovou alebo fenylimidazolovou skupinou, spôsob ošetrenia rastlín a multiplikačný materiál rastlín, kompozícia a produkt obsahujúci uvedenú k…

Načítavanie...

Číslo patentu: 282730

Dátum: 21.10.2002

Autori: Caruhel Pascal, Meunier Lucien, Molle Francis

MPK: A01N 43/40, A01N 51/00, A01N 47/40...

Značky: rastlín, insekticíd, chloronikotinylov, materiál, fenylimidazolovou, skupiny, pyrolovou, produkt, pyrazolovou, skupinou, spôsob, multiplikačný, uvedenú, ošetrenia, agrochemická, kompozícia, kombinácia, obsahujúci, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa agrochemická kombinácia obsahujúca účinné množstvo insekticídov zahrnujúcich insekticíd A zo skupiny chloronikotinylov, akým je imidacloprid, acetamidprid alebo nitenpyram, a insekticíd s pyrazolovou, pyrolovou alebo fenylimidazolovou skupinou, ďalej kompozíciu na báze oboch uvedených účinných látok alebo obsahujúcich len jednu z týchto účinných látok. Spôsob ochranného ošetrenia rastlín, hlavne semien, proti hmyzu alebo...

Preťahovací stroj so skupinou valchovacích dosák na spracovanie priemyselných koží

Načítavanie...

Číslo patentu: 279983

Dátum: 11.06.1999

Autor: Corner Antonio

MPK: C14B 1/40

Značky: koží, přetahovací, dosák, priemyselných, stroj, spracovanie, skupinou, valchovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Preťahovací stroj (1) so skupinou valchovacích dosák (6', 6'') na zmäkčovanie a preťahovanie priemyselných koží obsahuje dopravné pásy (3, 4) na presúvanie koží medzi skupinou pohyblivých valchovacích dosák (6', 6'') a skupinou protiľahlých pevných valchovacích dosák (7', 7'') usporiadaných do dvojíc proti sebe. Každá z pohyblivých valchovacích dosák (6', 6'') je pohyblivá vratne kmitavo pomocou motorového pohonu s elektromotorom (M', M'') a so...

Obal so skupinou komôr na oddelené uschovávanie zložiek produktu pred ich použitím v zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281392

Dátum: 05.06.1996

Autori: Aeby Marcel, Richter Hans-uwe, Baettig Willy, Meyer Karl

MPK: B65D 5/48, B65D 81/32, B65D 5/60...

Značky: oddělené, použitím, skupinou, komor, zložiek, zmesí, produktů, uschovávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa obal so skupinou komôr na oddelené uchovávanie zložiek produktu pred ich použitím v zmesi s najmenej dvoma samostatnými komorami určenými na oddelené hermetické skladovanie jednotlivých zložiek produktu, pričom spojené komory môžu byť od seba oddeliteľné iba porušením najmenej jednej svojej steny a ich jednotlivé koncové oblasti obvodových stien sú vytvorené vo forme spoločného uzáveru, pričom jednotlivé komory sa môžu otvárať iba...

Kompozícia obsahujúca soli peptidov s polyestermi s koncovou karboxylovou skupinou a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280320

Dátum: 11.07.1995

Autor: Hutchinson Francis Gowland

MPK: A61K 9/20, A61K 9/16, A61K 47/48...

Značky: kompozícia, spôsob, karboxylovou, skupinou, koncovou, polyestermi, přípravy, obsahujúca, peptidov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa soli tvorené katiónom, odvodeným od peptidu obsahujúceho aspoň jednu zásaditú skupinu, a aniónom, odvodeným od polyesteru ukončeného karboxylovou skupinou, spôsob prípravy týchto solí a ich použitie na prípravu farmaceutických kompozícií s prolongovaným uvoľňovaním účinnej látky. Uvedené soli majú vlastnosti, ktoré sú využiteľné na formulovanie farmaceutických kompozícií s prolongovaným uvoľňovaním účinnej látky, pričom tieto soli...

Steroidní deriváty s 2-propinyloxy skupinou v poloze 3 a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267444

Dátum: 12.02.1990

Autori: Scneiderová Lenka, Drašar Pavel, Pouzar Vladimír, Štrouf Oldřich, Havel Miroslav

MPK: C07J 1/00, C07J 5/00, C07J 9/00...

Značky: deriváty, poloze, přípravy, skupinou, jejich, 2-propinyloxy, steroidní, způsob

Text:

.../5 ml/ byl přidán propargylbromid /0,53 ml 6 mmol/, tetrabutylamonium-hydrogensulfát /0.34 g 1 mmol/ a 19 M vodný roztok hydroxídu sodného /0,5 ml/. Reakční směs byla míchána za laboratorní teploty 10 h, potom byla zředěna etherem /100 ml/ a promyta vodou /100 ml/. Vodná fáze byla extrahována etherem /3 x 50 ml/, spojené organické fáze byly promyty vodou a sfíltrovány přes kolonu silikagetu /10 g/ převrstveného bezvodým síranem sodným....

Steroidní deriváty s 2-propinyloxy skupinou v poloze 20 a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267443

Dátum: 12.02.1990

Autori: Schneidrová Lenka, Drašar Pavel, Štrouf Oldřich, Pouzar Vladimír, Havel Miroslav

MPK: C07J 5/00

Značky: skupinou, přípravy, steroidní, jejich, poloze, 2-propinyloxy, způsob, deriváty

Text:

.../5 ml/ byl přidán proparqylbromid /0.53 ml 6 mmol/. tetrabutylamonium-hydro C 5 267443 B 1 2qensulfát /0.34 Q 1 mmol/ a 19 M vodný roztok hydroxídu sodného/0.5 ml/. Reakční směs byla míchána za laboratorní teploty 10 h,potom byla zředěna etherem /100 ml/ a promyta vodou /100 ml/. Vodná fáze bvla extrahována etherem /3 x 50 ml/, spojené orqanícké fáze byly promyty vodou a sfíltrovány přes kolonu silikaqelu /10 q/ převrstveného bezvodým...

Steroidní deriváty s 2-propinyloxy skupinou v poloze 17 a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267442

Dátum: 12.02.1990

Autori: Drašar Pavel, Havel Miroslav, Štrouf Oldřich, Pouzar Vladimír, Schneiderová Lenka

MPK: C07J 13/00, C07J 9/00, C07J 17/00...

Značky: poloze, způsob, skupinou, jejich, steroidní, přípravy, deriváty, 2-propinyloxy

Text:

...ve směsi benzenu /10 ml/ a acetonitrilu /5 ml/ byl přidán propargylbromid /0.53 ml 6 mmol/. tetrabutylamoniumhydrogen-su 1 fát (0.34 g 1 mmol/ a 19 M vodný roztok hydroxidu sodného /0.5 ml/. Reakční směs byla míchána za laboratorní teploty 10 h. potom byla zředěna etherem /100 ml/ a promyta vodou /100 ml/. Vodná fáze byla extrahouána etherem /8 x 50 ml/. spojené organické fáze byly promyty vodou a sfiltrovány přes kolonu sillkagelu /10 g/...

Způsob přípravy alkanových kyselin substituovaných v alfa-poloze aromatickou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255853

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mitamura Shuichi, Kitajima Kouji, Tsuchihashi Genichi

MPK: A61K 31/19, C07C 57/30, C07C 69/02...

Značky: alkanových, alfa-poloze, substituovaných, kyselin, způsob, skupinou, přípravy, aromatickou

Text:

...acety 1 amino a propionylaminoskupinu.Naftylové skupiny ve významu Ar mohou být substituovány alkoxyskupinami, s výhodou methoxy skupinami.Na aromatickém kruhu může být výhodně vázáno 1 až 5 uvedených substituentů, zvláště 1 až 3.Jednotlivé příklady fenylových a naftylových skupin, které máji substítuenty na aromatickém kruhu, zahrnují chlorfenyl, fluorfenyl, bromfenyl, jodfenyl, tolyl, etylfenyl, isopnylfenyL isobutylfenyl, rec.butylfeny 1,...

Způsob přípravy alkanových kyselin substituovaných v alfa-poloze aromatickou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255851

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tsuchihashi Genichi, Mitamura Shuichi, Kitajima Kouji

MPK: A61K 31/19, C07C 57/30, C07C 69/02...

Značky: aromatickou, alkanových, přípravy, substituovaných, kyselin, skupinou, způsob, alfa-poloze

Text:

...jodfenyl, tolyl, ethylfenyl, isopropylfenyl, isobutylfenyl, terc.buty 1 fenyl, methoxyfenyl, ethoxyfenyl, isopropoxyfenyl, trifluorethylfenyl, oxo-isoindolinylfenyl, acetylaminofenyl, fluorbifenyl, acetylaminobifenyl a methoxynaftyl.bllheteroaromatické skupiny Ve významu substituentu Ar může být jako heteroaromatická skupina thienylová skupina.Alkylové skupiny v uvedených slcučeninách obecných vzorců I aII mohou být skupiny s přímým nebo...

Způsob výroby anorganických materiálů modifikovaných chemicky vázanou 3-aminopropyl skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254289

Dátum: 15.01.1988

Autori: Czaková Marie, Rexová-benková Ľubomíra, Čapka Martin

MPK: C12N 11/14

Značky: materiálů, chemicky, skupinou, 3-aminopropyl, modifikovaných, způsob, anorganických, vázanou, výroby

Text:

...povrchu i průměru porů, takže lze volit vhodný materiálpodle požadavků aplikace (například lze použít drcenou porovinu, nebo keramické korálky).Ošetření keramiky halogenvodíkovými kyselinami je velmi jednoduché a v závislosti na teplotě a koncentraci kyseliny spočíva v několikaminutovém až několíkahodinovém styku keramiky s kyselínami a následném promytí vodou a případně sušení. Rovněž potřebná organokřemičitá činidla jsou běžně dostupná,...

Spôsob prípravy oligomérnych polystyrénov s koncovou sírnou reaktivnou funkčnou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245197

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bartoš Pavel, Novák Miroslav, Procházka Václav, Jidda Miloslav

MPK: C08F 112/14, C08F 112/08

Značky: přípravy, funkčnou, reaktivnou, skupinou, koncovou, polystyrénov, spôsob, oligomérnych, sírnou

Text:

...v ktorej sa ešte oligomérny polystyrén rozpušća. Koncentrácia Na 0 H V metanole zodpovedala maximálnej rozpustnosti pro laboratórnej teplote. Hydrolýzou v alkalickom prostredí a dusíkovej atmosfére je možné transformovať dialkylditiokarbamidové funkčné skupiny naviazané na alfa-uhlíku polystyrénového reťazca na merakpto skupiny.Hydrolýza V kyslom prostredí sa uskutočnila v rozpúščadlovom systéme dichlörbenzénu a benzylalkoholu V objemovom...

Spôsob prípravy katexu s ditiokarbamátovou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238421

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ríšová Juliana, Rattay Vladimír, Polonský Jozef, Garaj Ján, Hladký Zdeněk

MPK: B01J 45/00

Značky: ditiokarbamátovou, přípravy, skupinou, katexu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy katexu s ditiokarbamátovou skupinou. Postupuje sa tak, že anex obsahujúci najmä sekundárne amínové skupiny v aktívnej forme sa nechá 24 hodín vo vodnom roztoku hydrooxidu amónneho alebo hydroxidu alkalického upraveného na hodnotu pH 7,5 až 9 napučať. Po odfiltrovaní sa anex premyje destilovanou vodou a na 1 milimól výmennej kapacity anexu sa pridáva 1 milimól hydroxidu amónneho a 2 minimóly sírouhlíka. Výsledný...

Způsob přípravy silikagelu s chemicky vázanou epoxidovou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243336

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dimov Kiril Dimov, Vasilev Nikolaj Borisov

MPK: B01J 20/10

Značky: přípravy, silikagelu, způsob, vázanou, chemicky, skupinou, epoxidovou

Text:

...většinou s vysokou konversí, je výsledné vázané množství ligandu často menší, než je žádoucí Tato nevýhoda dosud známých materiálů s visící epoxidovou skupinou se přenese i do obchodních produktů s polyhydroxylovaným povrchem /typu diolu/, které vykazují stále ještě značné reziduální sorpce bílkovin při gelové permeační chromatografii ve vodném prostředí.Podle vynálezu tyto nedostatky odstraňuje způsob přípravy silikagelu s chemicky...

Deriváty alifaticko-aromatických etherů s hydroxyskupinou, respektive esterovou skupinou v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250553

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kahovcová Jitka, Romaňuk Miroslav, Sláma Karel

MPK: A01N 49/00, C07C 43/205

Značky: etherů, skupinou, alifaticko-aromatických, přípravy, jejich, esterovou, deriváty, respektíve, molekule, způsob, hydroxyskupinou

Text:

...sodného rozpuštěného ve 30 m 1 vody a poté 9,6 g 30 roztoku peroxidu vodíku. Teplota reakční směsi byla udržována nejprve 15 minut při 0 °C, pak 15 minut při teplotě 15 až 25 °C. Nakonec byla reakční směs vytřepána mezi diethylether a vodu, promytá etherická vrstva po vysušení a odpaření diethyietheru byla pak člštěna průchodem přes sloupec silikagelu 8 hmot. 0/0 vody eluční činidlo petrolether-diethylether, obsahující až 50 obj. ...

Zařízení pro zjišťování množství mléka nadojeného skupinou dojnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250488

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jelínek Petr, Sládek Václav, Kolář Karel

MPK: A01J 7/00

Značky: mléka, skupinou, zařízení, zjišťování, množství, dojnic, nadojeného

Text:

...t-o i několik měříčů pro jednu řadu doxjnlc. Použitím elektrického vyhodno-covacího zařízení se zvýši přesnost. Navíc je zde možné umístění vyhodnocovací je-dnotky vně -stâje, i na větší vzdálenost mimo agresivní prostředí.vynález a jeho» účinky jsou blíže vysvetleny v popise příkladu jeho provedení podle připojených výkresů, kde na obr. 1 v náryse a obr. 2 v bokoryse je znázorneno schéma mechanické částí a na obr. 3 schéma elektrícké části...

Anorganické materiály modifikované 3-(trimethylamonio)propylsilylovou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234939

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čapka Martin, Porsch Bedřich, Rosenberg Ivan

MPK: C01F 7/02, C01G 23/04, C01B 33/113...

Značky: modifikované, materiály, 3-(trimethylamonio)propylsilylovou, skupinou, anorganické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká anorganických materiálů modifikovaných 3-(trimethylamonio)propylsilylovou skupinou, která je k jejich povrchu vázána chemickou vazbou. Podstatou vynálezu jsou anorganické materiály modifikované 3-(trimethylamonio)propylsilylovou skupinou, která je k jejich povrchu vázána chemickou vazbou, vzniklé interakcí anorganického porézního nebo neporézního materiálu vybraného ze skupiny sestávající z kysličníku křemičitého, kysličníku...

Způsob roubování polymerů s pobočnou karboxylovou nebo esterovou skupinou makroionty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233529

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kučera Miloslav, Salajka Zdeněk, Brno

MPK: C08G 81/02

Značky: skupinou, roubování, pobočnou, polymerů, esterovou, způsob, karboxylovou, makroionty

Zhrnutie / Anotácia:

Polymery s pobočnou karboxylovou nebo esterovou skupinou se roubují makrokationty v prostředí nedezaktivujícím kationty při teplotě 260 až 360 K. S výhodou lze použít k roubování makrokationty, vzniklé z makroaniontů transformací aniontových růstových center dikationty.

Způsob roubování polymerů s pobočnou esterovou skupinou makroanionty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233679

Dátum: 01.07.1986

Autori: Salajka Zdeněk, Kučera Miloslav

MPK: C08G 81/02

Značky: makroanionty, roubování, pobočnou, polymerů, esterovou, skupinou, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob roubování polymerů s pobočnou esterovou skupinou, například polymethylmethakrylátů reesterifikací makroanionty silanolátového typu v prostředí nedezaktivujícím makroanionty při teplotě 250 až 360 K. Produkty roubování zlepšují vzájemnou mísitelnost polymerů a jejich mísitelnost s anorganickými plnivy.