Patenty so značkou «skupinami»

Spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc zavádzajúci akrylové hrebeňové kopolyméry s hydrofóbnymi skupinami ako spojovacie činidlá, samoväzbové pigmentové častice a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15751

Dátum: 11.01.2010

Autori: Hunziker Philipp, Gane Patrick

MPK: C09C 1/40, C09C 1/02, C09C 1/36...

Značky: akrylové, částic, částice, hřebenové, činidla, kopolymery, pigmentových, spôsob, pigmentové, skupinami, použitie, zavádzajúci, samoväzbových, hydrofóbnymi, přípravy, samoväzbové, spojovacie

Text:

...vodnom prostredí so styrén-akrylátovým spojívom a Poligenom m WE 4. Avšak žiadna zo získaných výsledných suspenzii samoväzbových pigmentových častíc nemá obsahpevných látok väčší než 30 hmotn.0008 FR 2 913 420 A, rovnako ako tu citovaný doterajší stav techniky, sa týka mlecích činidiel na použitie V suchom mletia uhličitanu vápenatého. Predmetom FR 2 913 420 A je, aby sa zaistilo mlecie činidlo, ktoré nevedie k vysokému množstvu prchavých...

Usporiadanie vodičov pre odporový spínací element s aspoň dvomi skupinami vodičov zo supravodivých vodivých pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10947

Dátum: 09.04.2009

Autor: Krämer Hans-peter

MPK: H01F 6/06

Značky: vodičov, element, skupinami, odporový, supravodivých, pásov, vodivých, aspoň, spínací, usporiadanie, dvomi

Text:

...znakmi, ktorým je daná vysoká dielektrická pevnosť pri kompaktnom uskutočnení, nižšej indukčnosti a nízkych strát striedavým pólom, pričom existujedobrá prístupnost chladiaceho prostriedku k použitým vodivýmUvedená úloha je vyriešená pre usporiadania vodičovodporového spínacieho elementu znakmi nároku 1.Usporiadanie vodičov podľa vynálezu pre odporový spinací element obsahuje aspoň jednu prvú a aspoň jednu druhú skupinu vodičov, ktorá je...

Nové deriváty 1,4-benzotiepin-1,1-dioxidu, ktoré sú substituované benzylovými skupinami, spôsob výroby liečiv obsahujúcich uvedené zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8972

Dátum: 30.10.2007

Autori: Glombik Heiner, Theis Stefan, Heuer Hubert, Frick Wendelin, Krämer Werner, Schaefer Hans-ludwig

MPK: C07H 5/06, A61K 31/7028

Značky: benzylovými, použitie, zlúčeniny, nové, substituované, uvedené, skupinami, výroby, 1,4-benzotiepin-1,1-dioxidu, spôsob, deriváty, liečiv, obsahujúcich

Text:

...0,l ng do 10 mg, typicky od 1 ng do 10 mg na mililiter, Jednotlivé dávky môžu obsahovať napríklad od 1 mg do 10 g účinnej látky. Ampulky pre injekcie tak môžu obsahovať napríklad od 1 mg do 100 mg, a perorálne podávané forrnulácie vo forme jednotlivých dávok, ako napríklad tabliet alebo kapsúl, môžu obsahovať napríklad od 1,0 do 1000 mg, typicky od 10 do 600 mg. Pri terapii vyššie uvedených chorobných stavov sa môžu zlúčeniny vzorca I použiť...

Spôsob vstrekovania (met)akrylátových kopolymérov s terciálnymi amóniovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285366

Dátum: 02.11.2006

Autori: Fuchs Wolfgang, Schikowsky Hartmut, Höss Werner, Assmus Manfred, Petereit Hans-ulrich, Beckert Thomas

MPK: A61K 9/20, A61K 9/48

Značky: skupinami, kopolymérov, vstrekovania, amóniovými, met)akrylátových, spôsob, terciálnymi

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tvarovaných výrobkov vstrekovaním s týmito stupňami: a) roztavenie (met)akrylátového kopolyméru nachádzajúceho sa v zmesi s 1 až 70 % hmotn. zmäkčovadla a antiadhézneho prostriedku v pomere 1:1 až 1:20, a 0,05 až 5 % hmotn. odformovacieho prostriedku, prídavne sa môžu v zmesi nachádzať ďalšie obvyklé prísady alebo pomocné látky a prípadne farmaceutická účinná látka a zmes má pred roztavením obsah nízkovrúcich zložiek s tlakom pár...

Polymérna adhézna matrica s vysolenými karboxylovými skupinami na transdermálne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11691

Dátum: 06.07.2005

Autori: Romelli Pierbruno, Stefanelli Paola, Di Grigoli Maurizio, Scarsetto Alberto

MPK: A61K 47/32, A61K 47/18, A61K 31/192...

Značky: adhézna, polymérna, vysolenými, použitie, matrica, transdermálne, karboxylovými, skupinami

Text:

...etyléndiamln, Iyzln.0019 Matrice podľa predkladaného vynálezu dalej zahmujú od 0.1 do 20 hmotnostných vody,výhodne 1 až 5 .0020 Vynález umožňuje formovať akúkoľvek účinnú zložku. majúcu terapeutický, dermatologický alebo kozmetický účinok pri podávaní prostrednictvom topikálnej alalebo transderrnálnej cesty. 0021 Príklady medikamentov, ktoré sa môžu výhodne formovať podľa vynálezu, zahmujú nesteroidné protizápalové látky,...

Spôsob prípravy monoesterov alifatických, nasýtených alebo nenasýtených, s nerozvetveným alebo rozvetveným reťazcom, C2 až C24 monokarboxylových kyselín a alkoholov s viacerými hydroxylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281382

Dátum: 12.07.1999

Autori: Macrae Alasdair Robin, Davies Christine

MPK: C12P 7/62, C12P 19/44, C12P 7/20...

Značky: monoesterov, nasýtených, skupinami, alifatických, kyselin, nerozvetveným, rozvětveným, hydroxylovými, viacerými, nenasytených, spôsob, přípravy, alkoholov, reťazcom, monokarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Alifatické, nasýtené alebo nenasýtené, s nerozvetveným alebo rozvetveným reťazcom C2 - C24 monokarboxylové kyseliny a alkoholy s viacerými alkoholovými skupinami, najmä glycerol, selektívne reagujú na monoestery za prítomnosti enzýmu, ktorý má aktivitu zemiakovej lipidovej acylhydrolázy. Spôsob sa môže použiť aj na zvyšovanie kvality technických monoglyceridov, ktoré obsahujú voľné mastné kyseliny.

Guanididy alkenylkarboxylových kyselín substituovaných fluórfenylovými skupinami, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281527

Dátum: 04.12.1996

Autori: Scholz Wolfgang, Lang Hans-jochen, Weichert Andreas, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner, Albus Udo

MPK: C07D 279/10, A61K 31/155, C07D 277/08...

Značky: kyselin, fluórfenylovými, obsahuje, alkenylkarboxylových, guanididy, liečivo, skupinami, použitie, přípravy, substituovaných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3, R4 a R5 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo fluóru, pričom však aspoň jeden zo zvyškov R1 až R5 musí znamenať fluór, R6 znamená vodík, alkyl s 1 až 8 atómami uhlíka, cykloalkyl s 3 až 8 atómami uhlíka alebo prípadne substituovaný fenyl a R7 má nezávisle rovnaký význam ako R6, ako aj ich farmaceuticky vhodné soli. Uvedené zlúčeniny sú účinné inhibítory bunkovej výmeny...

Spôsob paralelného stanovenia medziproduktov stobadin-dipalmitanu ako aj stopových množstiev toluidínu v týchto medziproduktoch metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na silikagéli s chemicky viazanými oktylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269685

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lukavičová Anna

MPK: G01N 30/00, G01N 30/04

Značky: skupinami, stanovenia, paralelného, viazanými, medziproduktov, chromatografie, stopových, silikagéli, chemicky, toluidínu, metodou, spôsob, kvapalinovej, oktylovými, medziproduktoch, týchto, množstiev, stobadin-dipalmitanu, vysokoúčinnej

Text:

...dichloridu vedľa seba metodou kvapalinovej chromatografie podľa vynáleza, ktorého podstatou Je) že ako stacionálna fáza sa použije sllikagélda chemicky viazanými oktylovými skupinami za izokratickej elácie acctonitril metanol dioxán 0,2 M octan sodný v pomere 58330210 detekcia meraných látok sa uskutoční meraním ul trafialového žiarenia pri vlnovej dĺžke 297 nm.Vynález sa výhodne použije pri stanovení medziproduktov pri výrobe stobadin...

Methakrylátové polymery s imidazolovými funkčními skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265951

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kahovec Jaroslav, Švec František

MPK: C08F 20/36, C08F 8/32

Značky: methakrylátové, imidazolovými, funkčními, polyméry, způsob, výroby, skupinami, jejich

Text:

...strukturní jednotky obecného vzorce I ~a monomerní jednotky vybrané ze skupiny, sestávající 2 jednotek 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethákrylátu.Způsob jejich přípravy spočlvá v tom, že se na kopolymery glycidylmethakrylátu obsahující jednotky obecného vzorce IIs monomerem vybraným ze skupiny sestávající 2 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethakrylátu působí roztokem imidazolu ve vhodném inertním rozpouštědle.Výchozí...

Polymery na bázi methakrylátů s 3-methylpyrazolovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265141

Dátum: 13.10.1989

Autori: Savvin Sergej, Kahovec Jaroslav, Švec František, Mjasojedova Galina, Antokolskaja Ida

MPK: B01J 20/26, C08F 20/36, C08F 8/30...

Značky: bázi, 3-methylpyrazolovými, methakrylátů, skupinami, polyméry

Text:

...Z nich prvý je zdravotné závadný vzhledem ke karcinogenitě používaného chlormethyl-methyletheru, druhý pak poskytuje jen nevysokě konverse.Podstatou předloženého vynáĺezu jsou polymery na bázi methakrylátů s 3-methylpyrazo 1 ovými skupinami obsahující strukturní jednotky vzorce (I)Způsob připravy polymerů podle vynálezu spočívá v tom, že se kopolymer obsahující strukturni jednotky obecného vzorce IIO a vzorce IV CH 3 e 113...

Anorganické materiály modifikované chemicky vázanými (1-fenyletyl)aminopropyl skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257226

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čapka Martin

MPK: C07F 7/18

Značky: chemicky, způsob, materiály, vázanými, anorganické, skupinami, jejich, výroby, 1-fenyletyl)aminopropyl, modifikované

Text:

...1)aminopropy 1 skupinami. V případě, že organokřemičité činidlo je opticky aktivní, je touto interakoi na povrch nosiče zavedeno chirálni centrum, čehožlze např. využít ke chromatografickému dělení racemátů neho přípravě katalyzátorů pro enantioselektivní syntézu.vlastní interakci lze provádět v rozpouštědlech i bez rozpouštědla (což však vede ke zbytečně vysoké spotřebě-organokřemičitého činidla). Jako rozpouštědla jsou vhodná...

Způsob výroby dipeptidů s uretanovými chránicími skupinami obsahujícími O4-sulfotyrosin nebo O4-fosfotyrosin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257215

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jošt Karel, Čeřovský Václav

MPK: C07K 5/06

Značky: o4-sulfotyrosin, dipeptidů, o4-fosfotyrosin, uretanovými, obsahujícími, způsob, chránicími, skupinami, výroby

Text:

...o t.t.Fenylhyârazidleuciátová sůl fenylhydrazidu terc.buty 1 oxykarbony 1-O-sulfotyrosyl-leucinuK roztoku dvojdraselné soli terc.butyloxykarbony 1-0-sulfotyrosinu (40 mg) a trifluoracetátu fenylhydrazidu 1 eucinu (84 mg) ve směsi ethanolu (0,1 ml) a 0,2 M TRIS-melainanového pufru o pH 7 (0,9 ml) byl přidán chlonid vápenatý (0,5 mg) a pH roztoku bylo upraveno louhem na hodnotu 7. Po přidání thermolysinu (4 mg) byla směs inkuhoúána 20 h...

Způsob výroby makroporézních sorbentů s kovalentně navázanými hydroxamovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256128

Dátum: 15.04.1988

Autori: Beneš Milan, Kühn Manfred

MPK: C12N 11/06

Značky: skupinami, hydroxamovými, výroby, způsob, makroporézních, navázanými, sorbentu, kovalentně

Text:

...kyselín. Kromě toho se s ohledem na jejich vysoký bodvaru může použít široký interval reakčních teplot. To má význam zejména při přeměnách méně reaktivních aktivovaných materiálů, které vyžadují vyšší reakční teploty. Vysoká polarita uvedených rozpouštědel kromě toho také urychluje reakce, což je důležité naopak při reakcích méně stabilních derivátů hydroxamových kyselín nebo aktivovaných materiálů pro dosažení postačujícich...

Způsob přípravy polymethakrylátů s oligo(iminoethylenovými) skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255033

Dátum: 15.02.1988

Autori: Čoupek Jiří, Jelínková Miroslava, Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 8/32, C08F 20/36

Značky: oligo(iminoethylenovými, přípravy, skupinami, způsob, polymethakrylátů

Text:

...Podstata způsobu přípravy polymethakrylátů obsahujicích strukturni jednotky s oligo(iminoethy 1 enovými) skupinami obecného vzorce I2 255 U 33 spočívá v tom, že se alkylující derivát polymeru nebo kopolymeru 2-hydroxyethyłnethakrylátu obecného vzorce IIkde X je Cl,BrI, Ä-methylbenzensulfbnylaqkupinà,2,1 maxypropoxyskupina nechá reagovat s oligoiminoethyleny obecného vzorceVýhodou postupu dle vynálezu je vznik polymethakrylátů,které obsahují v...

Způsob výroby polyisobutylenu s reaktivními chlorovými nebo bromovými funkčními skupinami v polymerním řetězci

Načítavanie...

Číslo patentu: 246647

Dátum: 16.11.1987

Autor: Matheisl Jioí

MPK: C08F 110/10

Značky: reaktivními, polymerním, skupinami, bromovými, polyisobutylenu, výroby, způsob, řetězci, chlorovými, funkčními

Text:

...poměr chloridu boritého k alkylhalogenidu je výhodně v rozsahu 1.l 03 až 5.103. Polymerizace se provádí při teplotě 20 až -140 °C, s výhodou -15 až -30 OC. Polymerizace isobutylenu probíhá po inhibiční periodě, která je závislá na koncentraci chloridu boritého a zkracuje se například přídavkem látek obsahujících chlor vázaný na terciární uhlík.Bez přídavku těchto látek trvá inhibiční perioda například více než 15 minut. Pro...

Způsob výroby polymerů a kopolymerů styrenu s visími oligo (iminoethylenovými) skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 250987

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kahovec Jaroslav, Jelínková Miroslava

MPK: B01J 45/00, B01J 20/26

Značky: výroby, kopolymerů, visími, polymerů, oligo, způsob, styrenu, skupinami, iminoethylenovými

Text:

...s visíoími oligo/iminoetylenovými/ skupinami obsahujících strukturní jednotky obecného vzorce IIse statistiokou distribucí obou opakujících se konstrukčních jednotek V bočním řetězci,přičemž x ěy, RH, metyl, etyl, fenyl,vyznačený tím, že se polymery a kopolymery styrenu s visíoími oligo /NaCy 1 iminoetylenovýmí/ skupinami obsahující strukturní jednotky obecného vzorce I ~CHCH 2 ~kde ny 1 a R má týž význam jako výše, hydrolyzují vodnými...

Způsob přípravy dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237292

Dátum: 01.05.1987

Autori: Stoye Hartmut, Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: způsob, dienových, přípravy, koncovými, funkčními, polymerů, skupinami

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami aniontovou polymerací, zejména butadienu-1-3 nebo izoprenu. Používá se lithiových iniciátorů, zejména směsi tetralithiových iniciátorů. Vznikají polymery s funkcionalitou mezi 2 a 4.

Způsob přípravy dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237291

Dátum: 01.05.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: koncovými, přípravy, skupinami, polymerů, způsob, funkčními, dienových

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava dienových polymerů s koncovými funkčními skupinami a zejména nízkou až střední molekulovou hmotností aniontovou polymerací konjugovaných dienů, zejména butadienu-1,3 nebo isoprenu. Polymerace probíhá v přítomnosti suspenze tetralithiových iniciátorů.

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237290

Dátum: 01.05.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: koncovými, funkčními, způsob, přípravy, skupinami, polymerů, dienů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami, zejména butadienu-1,3 nebo isoprenu, popřípadě jejich kopolymerů s jinými monomery, pomocí lithiových iniciátorů. Polymerace probíhá v přítomnosti hexalithiových iniciátorů v uhlovodíkovém rozpouštědle.

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237289

Dátum: 01.05.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elizabeth

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: funkčními, polymerů, koncovými, dienů, přípravy, způsob, skupinami

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami, popřípadě kopolymerů s následnou funkcionalizací živých polymerů. Polymerizace se provádí v přítomnosti suspenze definových směsí z hexalithiových a trilithiových organických iniciátorů.

Způsob přípravy polymerů s reaktivnÍmi anhydridovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 239500

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Jaroslav, Micka Vladimír

MPK: C08F 220/06, C08F 220/42, C08F 220/10...

Značky: způsob, anhydridovými, skupinami, reaktivními, přípravy, polymerů

Text:

...nelze dosáhnout, vychlzíme-li s kopolynrů mommerních kyselín. protołs výskyt ksrbozylovýoh skupin v řotlscíoh Jo náhodu, čím so sniiujs provdlpodobnost tvorby cyklických enłwdridů. Pro vlastní tvorbu snhydridů Jsou zvlütä vhodná kopolyury s korboxylovými skupinami v H forlł.S výhodou je možná použít kopolymarů kyseliny akrylově nebo msthakrylová připravoných bydrolýzou. Taková kopolymery vytvářejí oyklickć anhydridy prokazatolné...

Způsob přípravy oligo-alfa-metylstyrenů s koncovými epoxidovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237927

Dátum: 15.03.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Urban Otto, Stoye Hartmut, Hube Harry, Fedtke Manfred

MPK: C08F 112/12, C08F 8/08

Značky: skupinami, přípravy, epoxidovými, oligo-alfa-metylstyrenů, koncovými, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy oligo-alfa-metylstyrenu s koncovými epoxidovými skupinami reakcí oligo-alfa-metylstyrenových karboxylových kyselin s bifunkčními nebo vícefunkčními epoxidovými sloučeninami v přítomnosti katalyzátoru. Epoxidové skupiny jsou v přebytku na karboxylové skupiny. Jako katalyzátor se použije 0,3 až 5 % chrom-(III)-diisopropylsalicylátu, vztaženo na oligo-alfa-metylstyrenovou kyselinu. Reakce probíhá při 313 až 363 K pod argonovou...

Selektivní sorbenty s organortuťnatými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 235143

Dátum: 15.02.1987

Autori: Štamberk Jiří, Lenfeld Jiří

MPK: B01J 20/30, B01J 20/26

Značky: selektivní, organortuťnatými, sorbenty, skupinami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového typu selektivních sorbentů s organortuťnatými skupinami v perlové formě, které je možno použít k sorpci halogenidů, rhodanidu, thiolů apod. Chemickým složením to jsou dvousložkové systémy sestávající z merkurovaného fenolformaldehydového polykondenzátu a z regenerované celulózy. Odlišují se od dosud známých sorbentů podobného typu dokonalým promíšením obou složek jsou pevnými roztoky celulózové a syntetické složky....

Způsob přípravy polymerů s koncovými karboxylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232759

Dátum: 15.01.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth, Stubenrauch Dieter

MPK: C08F 36/04

Značky: přípravy, koncovými, způsob, karboxylovými, skupinami, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerů s koncovými karboxylovými skupinami reakcí roztoků živých polymerů konjugovaných dienů nebo vinylaromatických sloučenin, obsahujících lithiové atomy s cyklickými anhydridy karboxylových kyselin, zejména maleinanhydridem nebo ftalanhydridem, spočívající v tom, že se před přídavkem anhydridu přidá terciární alkoxid sodný nebo draselný. Zejména je uveden terciární butylalkoholát draselný. Molární poměr alkoxidu k Li je 1 :...

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů 1,3- dienů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237590

Dátum: 15.01.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: kopolymerů, přípravy, homopolymerů, koncovými, dienů, skupinami, funkčními, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů 1,3-dienů s koncovými funkčními skupinami, zejména butadienu nebo izoprenu, s nízkou až střední molekulovou hmotností homogenní aniontovou polymerací monomeru v apolárních alifatických, cykloalifatických nebo aromatických rozpouštědlech, v přítomnosti organoalkalokovových, zejména lithiových iniciátorů s následnou funkcionalizací živých polymerů elektrofilními činidly, zejména alkylenoxidy, oxidem...

Způsob přípravy polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232651

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pleska Alexandr, Seyček Otakar, Čermák Jiří, Chupík Lubomír, Stubenrauch Dieter, Sufčák Miloslav

MPK: C08F 293/00

Značky: způsob, polymerů, funkčními, koncovými, skupinami, reaktivními, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami působením funkcionalizačního činidla na živý polymer, připravený aniontovou polymerací v přítomnosti organoalkalokovových sloučenin nebo alkalického kovu jako iniciátoru polymerace. Funkcionalizace se provádí za současného hnětení směsi při teplotě -30 až +80 °C po dobu nejméně 5 s. Pracuje se zejména za tlaku 0,1 až 4,0 MPa a na směs se působí minimálně energií...

Způsob přípravy polymerů s visícími polydonorovými komplexonovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 230335

Dátum: 15.10.1986

Autori: Švec František, Labský Jiří, Kálal Jaroslav, Žůrková Eva

MPK: C08F 8/10

Značky: polydonorovými, přípravy, komplexonovými, způsob, polymerů, skupinami, visícími

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerů s visícími polydonorovými komplexonovými skupinami, vyznačený tím, že se sloučenina obecného vzorce I kde Y je kyslík či skupina N-CH2CO-O-Z, Z je vodík nebo skupina R-O-CO-, kde R je alkyl, s výhodou rozvětvený, obsahující 1 - 7 uhlíkových atomů a n = 0-4 v roztoku, přidá k polymeru s lineární či trojrozměrnou, zesítěnou strukturou obsahujícímu amino- či hydroskupiny, vybranému ze skupiny obsahující přírodní...

Polymerní materiály se sekundárními amidovými a acetalovými skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233671

Dátum: 01.07.1986

Autori: Zábranský Jiří, Kálal Jaroslav

MPK: C08F 20/36

Značky: materiály, sekundárními, polymerní, výroby, způsob, acetalovými, amidovými, jejich, skupinami

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní materiály se sekundárními amidovými a acetalovými skupinami tvořené jednotkami N-(2,2-dialkoxyethyl(-N methylakrylamidu obecného vzorce I kde R je methyl nebo ethyl, nebo směsí jednotek obecného vzorce I s 1 až 99 % hmot. zpolymerizovaných komonomerů vybraných ze skupiny zahrnující alkylenbisakrylamidy a alkylenbismethakrylamidy. Tyto polymenní materiály se připravují radikálovou (ko)polymerací příslušných monomerů. Polymerních...

Způsob přípravy homopolymérů nebo kopolymerů dienů s koncovými epoxidovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 230613

Dátum: 15.05.1986

Autori: Metz Ortwin, Antonová Elisabeth, Hube Harry

MPK: C08F 36/02, C08K 5/12, C08K 5/56...

Značky: dienů, přípravy, kopolymerů, skupinami, koncovými, epoxidovými, způsob, homopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů nebo kopolymerů dienů s koncovými epoxidovými skupinami reakcí polydiendikarboxylových kyselin s bifunkčními epoxidovými sloučeninami v přítomnosti katalyzátorů, vyznačený tím, že se použijí epoxidové sloučeniny v jednomolárním přebytku v poměru ke karboxylové skupině, a že se jako katalyzátor použije 0,5 až 5,0, s výhodou 0,1 až 2,5 hmotnostních procent chrom /III/-3,5-diisopropylsalicylátu, vztaženo na množství...

Šnekový reaktor pro přípravu polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 231602

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hájek Jaroslav A Soukeník Vladimír, Pleska Alexandr, Čermák Jiří, Šrámek Karel, Stubenrauch Dieter

MPK: C08F 293/00

Značky: reaktor, koncovými, funkčními, skupinami, přípravu, polymerů, reaktivními, šnekový

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový reaktor pro přípravu polymerů s reaktivními koncovými. funkčními skupinami reakcí funkcionalizačního činidla s živým polymerem. Reaktor se skládá ze šneku obklopeného pláštěm. Na jedné stra-ně šneku je rozváděcí kotouč pro přívod kapalného živého polymeru a funkcionalizačního činidla a na druhé straně je tryska s vytlačovacím ventilem, kterou se v reaktoru udržuje potřebný protitlak. K funkcionalizaci, spojené se vznikem gelu dochází...

Polymerní materiály s esterovými a acetalovými skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227494

Dátum: 15.04.1986

Autori: Houska Milan, Plichta Zdeněk, Zábranský Jiří, Kálal Jaroslav

Značky: způsob, esterovými, jejich, skupinami, materiály, polymerní, výroby, acetalovými

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní materiály s esterovými a acetalovými skupinami o molekulové hmotnosti 1x103 - 2x106 obsahující v polymerním řetězci opakující se jednotky omega, omega-dialkoxy- alkylmetekrylátu obecného vzorce I kde R je skupina -CH2- nebo -CH2-CH2- a R1 je metyl nebo etyl, případně v kombinaci s opakujícími se jednotkami odvozenými od 2-hydroxyetylmetakrylátu a/nebo etylendimetekrylátu.

Způsob přípravy polymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 226129

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čermák Jiří, Griegl Volker, Stubenrauch Dieter, Anton Elizabeth, Pleska Alexander

Značky: funkčními, koncovými, polymerů, přípravy, způsob, skupinami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy polymeru s koncovými funkčními skupinami funkcionalizací živých polymerů, získaných aniontovou polymerací konjugovaných dienů a/nebo vinylaromatických sloučenin v přítomnosti organolithných iniciátorů pomocí elektrofilních funkcionalizačních činidel. Podstatou vynálezu je, že se stupeň funkcionalizace zvýší, proběhne-li funkcionalizace v přítomnosti N,N´-dimethylanilinu. Molární poměr dimethylanilinu k...

Způsob ztužování nízkomolekulárních polymerů dienů s karboxylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229061

Dátum: 15.04.1986

Autori: Metz Ortwin, Hube Harry, Roth Christoph, Antonová Elisabeth, Urban Otto

MPK: C08J 3/24, C08L 9/00

Značky: skupinami, nízkomolekulárních, dienů, karboxylovými, polymerů, ztužování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ztužování nízkomolekulárních polymerů dienů s karboxylovými skupinami organickými ztužovadly v přítomnosti vícefunkčních epoxidů jako síťovacích činidel a terciárních aminů jako katalyzátorů. Síťovací teplota je 363 až 433 K. Síťování probíhá 5 až 100 minut. Ztužovacím činidlem je oligomer alfa-metylstyrenu s koncovými karboxylovými skupinami se stupněm oligomerace 2 až 8. V kombinaci lze použít i běžná aktivní plniva jako např. saze,...

Způsob zesíťování a ztužování polymerů dienů polymerními přísadami s funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229057

Dátum: 15.04.1986

Autori: Metz Ortwin, Antonová Elisabeth, Hube Harry, Urban Otto

MPK: C08L 9/00, C08J 3/24, C08J 5/04...

Značky: přísadami, dienů, polymerů, polymerními, skupinami, ztužování, způsob, zesíťování, funkčními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zesíťování a ztužování polymerů dienů přidáním oligomeru alfametylstyrenu s dvěma koncovými karbodithioskupinami, v množství 1 až 100 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů dienového polymeru. Přítomnost oligomeru umožňuje vulkanizaci bez přítomnosti síry za obvyklých vulkanizačních podmínek a na běžném vulkanizačním zařízení.

Způsob přípravy předpolymerů s koncovými hydroxylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229003

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sufčák Miloslav, Schulz Hans-peter, Farka Pavel, Anton Elisabeth, Čermák Jiří, Ballayer Winfried

MPK: C08F 293/00

Značky: přípravy, předpolymerů, způsob, hydroxylovými, skupinami, koncovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy předpolymerů s koncovými hydroxylovými skupinami reakcí roztoku aniontově připravených "živých" polymerů s elektrofilním kapalným činidlem s následujícím okyselením, vyznačující se tím, že se obě složky mísí v molárním poměru elektrofilního činidla k alkalickému kovu v "živém" polymeru v rozmezí 2:1 až 20:1, s výhodou 2:1 až 10:1 a reagují za rotace ve filmu, přičemž po zreagování se rotace ukončí za současného rozprášení...

Způsob izolace polymerů dienů s reaktivními funkčními skupinami v řetězci

Načítavanie...

Číslo patentu: 223264

Dátum: 15.03.1986

Autori: Seyček Otakar, Plaschil Edgar, Chupík Lubomír, Čermák Jiří, Sufčák Miloslav, Pleska Alexander

Značky: skupinami, izolace, řetězci, polymerů, dienů, funkčními, způsob, reaktivními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob izolace polymerů s reaktivními funkčními skupinami v řetězci, připravených aniontovou polymerací v přítomnosti organoalkylových sloučenin nebo alkalického kovu, rozkladem gelu polymeru získaného funkcionalizací živého roztoku polymeru. Rozklad gelu polymeru se provádí přídavkem reakčního činidla za současného hnětení reakční směsi při teplotě -30 až +80 stupňů Celsia po dobu nejméně 5 sekund. Pracuje se zejména za tlaku 0,1...

Způsob přípravy homopolymerů a blokových kopolymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222732

Dátum: 15.03.1986

Autori: Stoye Hartmut, Griehl Volker, Hahnel Heide

Značky: blokových, funkčními, skupinami, homopolymerů, kopolymerů, koncovými, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy homopolymerů a blokových kopolymerů s koncovými funkčními skupinami homogenní aniontovou polymerací konjugovaných dienů a/nebo vinylsubstituovaných aromatických monomerů v nepolárních rozpouštědlech v přítomnosti organoalkalokovových iniciátorů. Jako iniciátor se použije polylithiooligodien mající 2 až 4 atomy lithia a 2 až 10, s výhodou 4 až 6 jednotek dienového monomeru v molekule. Tento iniciátor se...