Patenty so značkou «skupin»

Spôsob stanovenia obsahu metoxylových skupín v ligníne, lignosulfonátoch a ich derivátoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7536

Dátum: 05.09.2016

Autori: Šurina Igor, Škulcová Andrea, Jablonský Michal, Ház Aleš, Sládková Alexandra

MPK: G01N 33/34, C08H 7/00, G01N 33/00...

Značky: stanovenia, metoxylových, lignosulfonátoch, skupin, derivátoch, ligníne, obsahu, spôsob

Text:

...skupín 21,4 a 9,5 . Pomocou metódy Fibok-Shvappakhovej sa stanovil obsah -OCH 3 skupín(16,25 pre lignín izolovaný z hydrolyzátu brezového dreva a Vyzrážaný 20 kyselinou síroVou (G. Shulga, S. Vitolina, V. Shakels, L. Belkova, L., Cayacu, C. Vasile, L. Nita, Cellulose Chem Technol., 46, 307(2012) (referencia 14) sa obsah metoxylových skupín stanovil pomocou plynovej chromatografie s hmotnostným spektrom a Bjorkmanov lignín obsahoval...

Gélová kompozícia obsahujúca pektín s nízkym obsahom metoxy skupín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18502

Dátum: 19.12.2011

Autori: Tolea Andreea, Lagarrigue Sophie

MPK: A23L 1/0524

Značky: obsahom, gélová, metoxy, skupin, obsahujúca, pektín, kompozícia, nízkým

Text:

...polotuhého materiálu, vytvorenú interakciou s jedným alebo viacerými polysacharidmi a vodou, ktorá voľne stojí počas časového režimu najmenej niekolko minút a ktorá sa čiastočne deformuje elastickým spôsobom, ked sa na ňu pôsobí deformačnou silou.0022 Výraz medza pevnosti sa používa v súvislosti so želatinovacou schopnosťou a týka sa deformačnej sily potrebnej na porušenie gélu. Medza pevnosti gélu by mala byť najmenej 20 g, ale výhodne...

Zariadenie a spôsob na simultánne uskutočnenie stanovenia krvných skupín sérovej krížovej kontroly a test stanovenia protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4749

Dátum: 08.07.2004

Autori: Schwind Peter, Löster Klemens

MPK: G01N 33/80, G01N 33/558

Značky: krížovej, krvných, stanovenia, sérovej, protilátky, zariadenie, simultánne, spôsob, skupin, uskutočnenie, kontroly

Text:

...namierene proti tým antigénom krvných skupín A prípadne B, ktoré samotnému indivíduu chýbajú, tj. osoby s krvnou skupinou A majú anti-B, osoby s krvnou skupinou B majú anti~A, osoby s krvnouskupinou 0 majú anti-A a anti-B osoby s krvnou skupinou AB nemajú žiadne izoaglu tiníny. Reguláme protilátky sa nazývajú aj kompletné, pretože sú schopné priamo aglutinovat erytrocyty v prostredí NaCl. Iregulárne alebo aloprotilátky sa na rozdiel od...

Zariadenie a spôsob na simultánne stanovenie antigénov krvných skupín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10078

Dátum: 08.07.2004

Autori: Schwind Peter, Löster Klemens

MPK: G01N 33/80, G01N 33/558

Značky: antigénov, zariadenie, simultánne, krvných, stanovenie, spôsob, skupin

Text:

...migrujú spolu s čelom kvapaliny pozdĺž poréznej membrány. Analyt nachádzajúci sa vo vzorke sa viaže s protilátkou, ktorá je naviazaná na indikátorovú časticu.Keď prejde vzorka cez indikátorovú zónu, dochádza v dôsledku reakcie analytu s protilátkouviazanou vindikátorovej zóne k imobilizácii komplexu analyt/indikátorová časticaV indikátorovej zóne, čo spôsobuje viditeľný signál.Ďalší známy formát analýzy určený pre malé analyty s len jednou...

Spôsob stanovenia špecifických skupín tvoriacich heparíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13739

Dátum: 22.09.2003

Autori: Viskov Christian, Mourier Pierre

MPK: C12Q 1/527

Značky: stanovenia, tvoriacich, skupin, spôsob, heparíny, specifických

Text:

...(202 a 230 nm), ktoré sú vybrané takým spôsobom, aby sa absorbancia neacetylovaných sacharidov anulovala, a ktorý sa vyznačuje tým, že zvyšky Ló-anhydro získané po depolymerizačnej reakcii súheparinázy sú vo forme zmesi heparinázy 1 (EC 4.2.2.7.), heparinázy 2 (heparínlyáza II) a heparinázy 3 (EC.4.2.2.8.)Takto pripravený depolymerizovaný materiál je ďalej výhodne ošetrený roztokom NaBH 4 v acetáte sodnom. Posledne uvedená operácia umožňuje...

Mikrobiologický spôsob oxidácie metylových skupín v heterocykloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 278716

Dátum: 11.07.1995

Autor: Kiener Andreas

MPK: C12P 7/40

Značky: mikrobiologický, heterocykloch, spôsob, oxidácie, skupin, metylových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri mikrobiologickom postupe oxidácie metylových skupín v aromatických 5- alebo 6-členných heterocyklických zlúčeninách na zodpovedajúce karboxylové kyseliny slúži heterocyklická zlúčenina ako substrát a neobsahuje žiadny substituent na susednom uhlíkovom atóme pri tej metylovej skupine, ktorá sa má oxidovať. Premena heterocyklickej zlúčeniny sa uskutočňuje pomocou mikroorganizmov rodu Pseudomonas utilizujúcich toluén, xylén a cymén, ktorých...

Spôsob mikrobiologickej terminálnej oxidácie etylových skupín v heterocykloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 279024

Dátum: 19.02.1992

Autor: Kiener Andreas

MPK: C12P 17/00

Značky: oxidácie, heterocykloch, skupin, terminálnej, spôsob, mikrobiologickej, etylových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný mikrobiologický spôsob terminálnej oxidácie etylskupín na karboxylové kyseliny v 5- alebo 6-členných heterocykloch, ktoré sú v kruhu substituované aspoň jednou etylovou skupinou s viac než 2 atómami uhlíka. Reakcie sa uskutočňujú s mikroorganizmami, ktoré využívajú alkán alebo alkohol ako zdroj uhlíka a energie.

Modifikátor a urychlovač reakce epoxidových skupin s alifatickými polyaminy epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269341

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Šnirch Josef, Novák Jiří, Rajdl Josef

MPK: C08G 18/58

Značky: skupin, alifatickými, polyaminy, pryskyřic, modifikátor, epoxidových, reakce, urychlovač

Text:

...vyndlozu jo efektivní využití obtížnóho technologického odpedu pro uživateleky výhodné aodifikace běžných epoxidových pryekyřic. směsi etajnćho či blízkóho eložsní vznikají taká při rafinaci krystalizocí dianu z různých rozpouätědlových systémů nebo kryntalizací ediční sloučoniny dian-fenol či destilací za hlubokeho vakuo. Vo všech případech ee v rafinačni zbytku zkoncentrovávají látky nožádoucí v dia nu.Diakutovanó směsi tvoří polotuhou až...

Způsob stanovení hydroxylových skupin v epoxidových pryskyřicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265385

Dátum: 13.10.1989

Autori: Makeš Jaroslav, Šíma Milan

MPK: G01N 33/44

Značky: způsob, hydroxylových, stanovení, pryskyřicích, epoxidových, skupin

Text:

...odměrným alkoholickým roztokem hydroxidu draselného. Z rozdílu spotřeb na títraci obou kyselią stanovených ve slepém pokusu a vlastním stanovení,se výpočte obsah epoxidových a hydroxylových skupin v analyzovaném vzorku. Nevýhodou této metody je poměrně dlouhá reakční doba, silná afinite acetylbromidu ke vzdušné vlhkosti a nebezpečí určitých chyą plynoucích z toho, že na výsledcích se podilejí dvě na sobě závislé spotřeby odměrného roztoku...

Detektor kódových skupin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263251

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novák Jaroslav

MPK: B61L 23/30

Značky: skupin, kódových, detektor

Text:

...synchronizační výstup gg synchronizačního bloku gg je spojen se synchronizačním vstupem gł referenčního bloku gg a referenční výstup 3 je spojen s datovým vstupem il komparátoru gg. Multiplexovaný výstup 33 multiplexoru gg je spojen s referenčním vstupem gg kompsrátoru gg, jehož výstup §§ je spojen se vstupem dat 5 paměčového bloku gg. Výstup dat gg paměčověho bloku gg je spojen se vstupem ll kombinační sítě lg, jejíž výstup 1 je spojen s...

Zařízení pro připojení pracovních orgánů a skupin k rámu zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263078

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tachecí Milan, Jindra Miloslav, Kušička Bohumil, Příhoda Zdeněk, Škola Jan

MPK: A01B 59/06

Značky: strojů, zařízení, orgánů, připojení, skupin, zemědělských, rámu, pracovních

Text:

...hmotnosti stroje a vzhledem k velké šířce záběru, kdy se stroj přepravuje napříč a rám je rovněž nosným elementem pro přepravu se s výhodou využije zařízení dle vynálezu. Vyššího účinku se dosahuje tím, že jednoduchým způsobem umožňuje rozebiratelným směrným spojem připojit pracovní pracovní orgány e další skupiny k nosnému rámu širokozáběrového zemědělského stroje.Předmět vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, kde obr. 1 je...

Zapojenie rozdielovej ochrany dvoch skupín pohonov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261850

Dátum: 10.02.1989

Autor: Murgáč Miroslav

MPK: H02H 7/085

Značky: dvoch, ochrany, zapojenie, rozdielovej, pohonov, skupin

Text:

...pohyb. V autolmatizovaných technologických procesoch umožní komplexnú kontrolu celéhppohonárskeho systému, t. j. bezdemontážnpu diagnostiku v n-epretržitom prevádzkovom režime. U rozdielovej ochrany podľa vynálezu je možné nastavovať úroveň indikácia-ipo-ruchovétro prúdu. Takýmto zapojením rozldlelovej ochnany sa dosiahne .vysoká citlivosť na malé unadprúdy pri súčasnom vylúlčenl vplyvu veľkých záuberovýčh prúdov priICÍŤIÍVOISÍ zostane...

Termostabilní, hydrofilní kondenzační produkty aldehydů a ketonů s obsahem kyselých skupin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244913

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fischer Evžen, Sobkoveík František

MPK: C04B 24/30, B01F 17/52, C04B 28/02...

Značky: kondenzační, termostabilní, aldehydů, ketonů, obsahem, skupin, kyselých, hydrofilní, produkty

Text:

...pzo emulze typu olej ve vodě, vodné susperze kaolinu nebo suspenze oleje, vody a aktivního uhlí. Vzhledem ke své vysoké tepelné stálosti jsou kondenzační produkty podle vynálezu zvláště vhodné jako prísady do anorganických pojiv. Produkty podle vynálezu jsou tak stálé, že je možno je mlít v mlýnech na cement bez ztráty účinnosti. ako dispergační činidla jsou kondenzační produkty vhodné například do tekuté betonové směsi a vzhledem ke své...

Způsob stanovení obsahu hydroxylových skupin v organických látkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 256665

Dátum: 15.04.1988

Autor: Franc Jaroslav

MPK: G01N 25/00

Značky: způsob, stanovení, skupin, organických, látkach, obsahu, hydroxylových

Text:

...§ spojena s horní částí azotometru ł. (Objem 2,6 ml, děleni po 0,02 ml). Azonometr ł je dole na jedné straně zaslepen, na druhé straně je spojen s hadicí s vyrovnávaoí nádobkou 3. Kapalinu V azotometru tvoří nasycený roztok chloridu sodného. Reaktorek g se zahřívá vyhřivacím blokem 1, který má teplotu 2600 Í 2 °C.zahřívání se provádí v inertní atmosféře (dusík, arqonl. Inertní plyn pro vyplachováníreaktorku 3 se odebirá z tlakové lahve. Niže...

Zařízení pro určování ekvivalence skupin signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256422

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H03K 5/22

Značky: určování, zařízení, signálu, skupin, ekvivalence

Text:

...vždy k jednomu ze vstupů fázového detektoru § této dvojice a výstupufázového detektoru § této dvojice je spojen s prvními vstupyfázových převodníků ł druhé dvojice, jejichž výstupy jsou připojeny každý k jednomu vstupu fázového detektoru § druhé dvojice. Každý kontrolní bod š sledovaného elektrického systému 5 je připojen k jednomu volnému vstupu jednoho fázového převodníku 3. Je zřejmě, že počet dvojíc fázových převodníků ł může být...

Způsob odštěpování chránících acidolabilních skupin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255500

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krojidlo Milan, Lepša Luděk, Krchňák Viktor

MPK: C07K 1/06, C07K 1/04

Značky: acidolabilních, odštěpování, chránících, skupin, způsob

Text:

...po ukončené syntéze a nemůže tak kontaminovat produkt. Tato skutečnost přispívá nejen ke zvýšení výtěžkusyntéz, ale především, což je pro syntézu v pevné fázi podstatnější, ke zvýšení čistoty konečných surových produktů a tím i ke zjednodušení a ekonomizaci čisticích operací.Z výsledků zkoušek je jasně patrno, že dichlormetan je pro provedení způsobu odštěpování acidolabilních chránicích skupin nejvýhodnějším rozpouštědlem.Způsob podle...

Zariadenie pre preklápanie skupín tehál o 90 stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253411

Dátum: 12.11.1987

Autori: Fekete Michal, Guštafík Stanislav, Popluhár Karol, Belan Vladimír

MPK: B65G 57/08

Značky: stupňov, tehál, preklápanie, zariadenie, skupin

Text:

...čo umožňuje u liniek,do ktorých je zariadenie podla vynálezu zaradené značne zvýšiť výkony. Zariadenie podľa vynálezu je jednoduché, spoľahlivé a výrobne nenáročné.Na výkrese je na obr. 1 schematicky na 4značené v náryse prevedenie zariadenia podla ,tohto vynálezu vo východiskovej polohe po prisunuti radov tehál, na obr. 2 je v náryse toto zariadenie zobrazené po zrovnaní prisunutých radov tehál, pričom na obr. 3 je to isté zariadenie...

Způsob pro určování ekvivalence skupin signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252909

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H03K 5/18

Značky: signálu, ekvivalence, způsob, skupin, určování

Text:

...eoučtua na obr. 4 je schema zařízení, kde převodník jednoho číselného kődu nà jiný je tvořen souetavou obvodů negované ho exkluzivního součtu.Na obr. l je znázorněno první příkladné provedení zařízení podle vynálezu. Zařízení je tvořeno dvěma převodníky l jednoho číselného kődu na jiný spojenými svými vstupy s kontrolními body g sledoveného elektrického systému 1 tak,že každý kontrolní bod g sledovaného elektrického-systému 3 je spojen s...

Způsob odštěpování terc.butyloxykarbonylových chránících skupin při syntézách peptidů na nosičích

Načítavanie...

Číslo patentu: 245626

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nevydal Jozef, Mandúch Milan

MPK: C07K 1/04

Značky: způsob, peptidů, terc.butyloxykarbonylových, chránících, skupin, odštěpování, nosičích, syntézách

Text:

...umožňuje botnání nosiče, kyselina octová zvyšuje rozpustnost bromovodíku. Roztok je levný a až 1 rok skladovatelný. V tabulce 1 je doba potřebné ke kompletnímu odštěpeni terc.butyloxykarbony 1 ové skupiny z Boc-Gly na nosiči v závislosti na koncentraci bromovodiku ve směsi CH 2 Cl 2-CH 3 c 00 H /51 obj./. Z tabulky vyplývá, že 3 roztok je pro úplné odštěpeni Boc-skupiny postačujioi.Bromovodik v methylenchloridu a kyselině...

Zařízení pro současný ohřev více skupin kuřat

Načítavanie...

Číslo patentu: 251318

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lomoz František, Brož Václav

MPK: H05B 1/00

Značky: skupin, více, kuřat, ohrev, současný, zařízení

Text:

...ohřevu mládat zlepšuje zařízení podle vynálezu, u kterého uzavřené ovládací skříňky s teplotními čidly, spojené prostřednictvím čidel signálu dálkového nastavení teploty se společným rozvaděčem jsou odnímatelně připojeny ke kloboukům kvočen, jejichž součástí jsou zdroje tepla.Hlavní výhoda zařízení spočívá v rychlém a stejném nastavení požadované teploty u všech zdrojů tepla v celé stáji. Individuálním udržováním nastavené teploty na...

Způsob odstranění karboxylových skupin vázaných na matrici porézních, makromolekulárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251040

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šmigol Vladimír

MPK: C07C 29/136

Značky: způsob, porézních, vázaných, odstranění, makromolekulárních, látek, karboxylových, skupin, matricí

Text:

...na skuu piny hydroxylovą a to bis(2-methoxyethozy)-dihydrohlinitanem sodným v prostředí takových organických rozpouštědel, která nereaguji s bis(2-methoxyethoxy)-dihydrohlinitanem sodným a zároveň jsou chemicky inertní vůči redukovanému sorbentuSorbent po této redukci má nulovou (titrační metodou neměřitelnou) hodnotu iontově výměnné kapacity.Způsob redukce je ujacněn v následujicím přikladě. Přík 1 ad 110 g makroporézního kopolymeru...

Rozdělovač vzduchu na pneumatickém tkalcovském stavu pro rozvod vzduchu do skupin pomocných trysek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238632

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koriyama Masayuki, Ishimoto Kazunori, Takahashi Takao

MPK: D03D 47/30

Značky: rozvod, rozdělovač, stavu, pomocných, trysek, tkalcovském, vzduchu, skupin, pneumatickém

Zhrnutie / Anotácia:

Rozdělovač vzduchu zahrnuje v sobě vzduchový kanál, který se rozprostírá podél směru prohozu útků, je v komunikacemi se všemi pomocnými tryskami a napájen stlačeným vzduchem. Dále je uspořádán odnímatelně určitý počet ucpávek v určitých místech vzduchového kanálu k jeho rozdělení na určitý počet vzduchových rozváděcích kanálů, z nichž každý je v komunikaci s každou skupinou pomocných trysek, pro niž je tím vytvořen samostatný systém pro přívod...

Zařízení pro přesné ustavení polohy mechanických skupin ve dvou pravoúhlých souřadnicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 243021

Dátum: 15.05.1987

Autor: Denk Karel

MPK: B23B 41/16, F16B 5/02

Značky: pravouhlých, zařízení, skupin, polohy, souřadnicích, mechanických, ustavení, přesné

Text:

...v kolmých souřadnicích.Příklad uspořádání je patrný z připojených obr. 1, 2, 3, kde obr. 1 znázorňuje směry posuvů mechanismu v pravoúhlých souřadnicích X a I.-excentrů a na obr. 3 je znázornšn boční řez zařízením, kde je zndzorněno uložení mezidesky zařízení, posuvné ve smšru Y a nosné desky zařízení, posuvná ve smeru x.Na pevná desce L stroje je do drážky upevnšno vedení g, které zapadá do drážląr upravená v mezidesce 1. Tato mezideska J,...

Spôsob úpravy povrchov natieraných materiálov s vysokým obsahom hydroxylových skupín v koronovom výboji

Načítavanie...

Číslo patentu: 239174

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jurák Štefan, Košík Martin, Čermák Mirko, Reiser Vladimír

MPK: B05D 3/06

Značky: úpravy, obsahom, výboji, skupin, koronovom, povrchov, materiálov, natieraných, vysokým, spôsob, hydroxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši glejacie zmesi pre povrchové glejenie papiera, kartónu a lepeniek. Jeho podstata spočíva v tom, že sa na povrch pôsobí v zápornom korónovom výboji ionizačným žiarením pri intenzite elektrického prúdu 0,5 až 20 mA, napätí 10 kV, po dobu 20 až 60 sekúnd za prítomnosti pár anhydridu kyseliny octovej. Predmet vynálezu sa dá využívať v obalovej technike, a to pri glejení papiera, kartónu a lepeniek.

Zařízení pro vytváření skupin, zejména z podložek se silikátovými výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234337

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vašek Jiří, Urban Jaromír

MPK: B65G 17/38

Značky: vytváření, zařízení, podložek, zejména, výrobky, skupin, silikátovými

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je dosažení plynulého vytváření požadovaných sestav podložek s výrobky pro zabezpečení další manipulace. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením, jehož podstata spočívá v tom, že hřídele otočně uložené v rámu jsou opatřeny dvojicí řetězových kol s tažnými řetězy, pod kterými jsou na rámu upevněny jejích vodící lišty a na vnějším obvodu tažných řetězů jsou připevněny unášeče vytvářející vždy alespoň jednu skupinu unášečů, přičemž...

Spojovací zařízení pro spojené začátky a konce vinutí skupin cívek rotorového vinutí indukčního motoru v elektrickém dvoumotorovém pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235007

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bradler Peter, Paur Horst, Fischer Hans

MPK: H02K 3/28

Značky: spojovací, konce, cívek, vinutí, pohonů, dvoumotorovém, rotorového, spojené, zařízení, indukčního, začátky, motorů, skupin, elektrickém

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoumotorový pohon spojuje v drážkách jediného svazku statorových, popřípadě rotorových plechů dvoupólové vinutí univerzálního motoru a vícepólové vinutí indukčního motoru. Vinutí indukčního motoru v rotoru sestává alespoň ze dvou skupin cívek, přičemž každá má nejméně dvě do série zapojené cívky tvořící zkratový obvod tak, že při provozu jako univerzální motor se napětí indukované v každé dvojici cívek přičítají k nule, respektive jejich...

Zariadenie pre uchopovanie obdlžnikových skupín roznych rozmerov najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 248067

Dátum: 15.01.1987

Autor: Žarnay Martin

MPK: B65G 61/00, B28B 5/00

Značky: zariadenie, rozmerov, rôznych, tehál, uchopovanie, skupin, obdĺžnikových, najmä

Text:

...bola volená th 0 ľľlá poloha všetkých štyroch ozubených hrebeňov z dôvodu snahy znížiť celkovú výšku uchogpovarcieho mechanizmu.Na posuvných ,priečnikoch 2 sú v rovnomerných vzdialenostiach rozrniestnené čapy 6 odklonené od vodorovnej roviny o 10 °,na ktorý-ch sú otočné upevnené telesá 5 s čeiustami 3 z pružnévho materiálu, napriklad z pásov .z .pružinovej ocele. Čeľusť 3 je -odklonená od zvislice o 5 °, aby sa eliminovala pružná deformácie...

Způsob výroby monomerních nebo polymerních sloučenin s obsahem isokyanurových skupin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248022

Dátum: 15.01.1987

Autor: Robin Jean

MPK: C07F 7/10, C07D 251/02, C08G 18/02...

Značky: isokyanurových, obsahem, monomerních, sloučenin, polymerních, skupin, způsob, výroby

Text:

...R znamená alkyl-ový zbytek, a to zbytek methylový, ethylový, prsopylový nebo butylový, »dále zbytek S 1 R 3, v zněmž R má s-vrchu uvedený význam, zbytek -CO«-NR-R a-CO~NR-SlR 3, kde R má svrchu uvedený význam, R znamená zbytek methylový, ethylový,propylový nebo butylový nebo atom vodíku.Mimoto mohou zbytky R a R spolu tvořit butylenový nebo pentylenový zbytek.ak již bylo uvedene, může být katalyzátorem aminosilan, udiaminosilan,...

Spôsob stanovenia epoxidických skupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231795

Dátum: 15.12.1986

Autori: Malík Ján, Citovický Pavol, Majer Josef, Fančovič Karol, Mejzlík Jiří, Beniska Jozef, Chrástová Viera, Rattay Vladimír, Kizlink Juraj

MPK: C08F 10/06, C08F 8/08, G01N 31/00...

Značky: spôsob, stanovenia, skupin, epoxidických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru makromolekulárnej chémie. Týka sa stanovenia epoxidických skupín viazaných na práškovom izotaktickom polypropyléne s obsahom 0,5 až 2,0 % hmotnostných epoxidického kyslíka. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že 1 hmotnostný diel práškového izotaktického polypropylénu reaguje s 0,3 až 0,4 hmotnostných dielov látky obsahujúcej v molekule pohyblivý atóm vodíka viazaný na atóm dusíka alebo síry, s výhodou sukcínimidom,...

Zapojení předloh dvou sousedních skupin koksovacích pecí na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 235627

Dátum: 15.11.1986

Autor: Holešovský Miloň

MPK: C10B 3/00

Značky: zapojení, skupin, předloh, sousedních, pecí, koksárenské, koksovacích, batérií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší propojení předloh dvou sousedních skupin koksárenské baterie, které sleduje plynulý provoz baterie v případě, že část koksovacích komor je odstavena z provozu. Toto uspořádání předloh je vhodné pro sypné i pěchovací provozy důlních i hutních koksoven. Propojení předloh koksárenské baterie je podle vynálezu provedeno tak, že kolena dvou krajních stoupaček obou sousedních skupin koksovacích pecí jsou k sobě pootočena o 90° a vzájemně...

Spôsob stanovenia karbonylových skupín v polypropylénových vláknach

Načítavanie...

Číslo patentu: 233465

Dátum: 15.09.1986

Autori: Hurt Vratislav, Mitterpach Ivan, Ďurčová Oľga

MPK: G01N 33/36

Značky: polypropylénových, vláknach, spôsob, stanovenia, skupin, karbonylových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia karbonylových skupín v polypropylénových vláknach meraním ich infračervených reflexných absorpčných spektier pre hodnotenie stupňa degradácie polyméru v priebehu ich ďalšieho spracovania. Hodnotí sa a spektrálne registruje odrazené infračervené žiarenie dopadajúce pod uhlom 55° na povrch vláken navinutých na čiernej nereflektujúcej podložke a vypočíta sa karbonylový index A5,78/A3,66, ktorý poukazuje na množstvo karbonylových...

Způsob stanovení obsahu karboxylových skupin v oxycelulóze a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232335

Dátum: 15.07.1986

Autor: Franc Jaroslav

MPK: C08B 15/02, G01N 25/00

Značky: provádění, způsob, zařízení, obsahu, oxycelulóze, stanovení, karboxylových, skupin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení obsahu karboxylových skupin v oxycelulóze se provádí tak, že se oxyceluloza termicky štěpí při teplotě 220 až 260 °C v inertní atmosféře, uvolněný oxid uhličitý se jímá v azotometru a z jeho objevu se vypočte obsah -COOH skupin v oxycelulóze. Zařízení obsahuje vyhřívaný reaktor s injekční jehlou, která je spojena s azotometrem, obsahujícím vyrovnávací nádobku. Nenáročná a účinná metoda stanovení karboxylových skupin v...

Zařízení k předávání skupin předmětů, zejména forem s keramickými výrobky, z horizontálního dopravníku na vertikální

Načítavanie...

Číslo patentu: 231022

Dátum: 15.06.1986

Autori: Fišer Rudolf, Beran Miloslav, Luňák Pavel

MPK: B65G 47/52

Značky: skupin, keramickými, předmětů, horizontálního, forem, výrobky, vertikální, předávání, dopravníku, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Nad horizontálním dopravníkem 1 je kolmo k němu umístěn na rámu 7 vozík 6 pojízdný po kolejnicích 4. Na vozíku 6 je připevněn překladač 23 s překládací pohonnou jednotkou 29 a sadou uchopovačů 24. Rám 7 s kolejnicemi 4 je přistaven k sušárně 30, jejíž vertikální dopravník 31 nese řady závěsných laviček 32. Na rámu 7 je rámová pohonná jednotka 8, na vozíku 6 vozíková pohonná jednotka 14. Každá pohonná jednotka 8, 14 pohání klikovou hřídel 11,...

Zařízení pro automatické přistavování tiskových skupin do tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228433

Dátum: 15.04.1986

Autori: Laníček Josef, Rotter Josef

Značky: zařízení, tiskových, přistavování, automatické, skupin, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické přistavování tiskových skupin do tlaku u tiskařských strojů s ústrojím obracení papíru, vyznačující se tím, že snímač (1) podávání papíru se snímačem (2) kontrolního úhlu natočení válců stroje jsou přes první součinový obvod (3) připojeny na vstup vstupní paměti (4), jejíž výstup je připojen k seriovému vstupu prvního posuvného registru (5), na jehož hodinový vstup je připojen snímač (6) impulsů synchronních s otáčkami...