Patenty so značkou «skrojků»

Zařízení pro sběr skrojků řepy při sklizni chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263872

Dátum: 12.05.1989

Autori: Záviška Zdislav, Hajšo Štefan, Haken Jiří

MPK: A01D 23/06

Značky: řepy, sklizni, zařízení, chrástu, sběr, skrojků

Text:

...nepredstavuje žádný podstatný přírůstek. je konstrukčně jednoduché a levné. Přitom jeho odebírací i dopravní schopnost je vysoká. -« ~ . iPříkla-d provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje nárys a obr. 2 bokorys zařízení.Na rámu 1 stroje je zavěšen nosný čtyř 2kloubový mechanismus 2 hnaného kotoučového hmatače 3, odpruženého přítlačnou pružinou 4, pod nímž je uložen ořezávací...

Zařízení pro sklizeň chrástu a řepných skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255492

Dátum: 15.03.1988

Autori: Souček Josef, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Haken Jiří

MPK: A01D 23/02

Značky: řepných, chrástu, skrojků, zařízení, sklizeň

Text:

...Ě, přičemž jak pod předávacími lopatkami 1, tak i před nimiupraveným lopatkovým předavačem 2, uspořádaným souose s cepovým ořezávačem 3, je upraven předávací rošt lg skrojkü š.Nad cepovým ořezávačem g chrástu łł řep lg je uspořádán žlabový šnekový dopravník lg,na nějž navazují další neznázorněné dopravní cesty stroje. Za rotačním dopravníkem 3 skrojků 5 jsou uspořádány ořezávací jednotky li řep lg, s výhodou opatřeně ořezávacími noži łâ a...

Zařízení na ořezávání a sběr řepného chrástu a skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238288

Dátum: 01.06.1987

Autori: Souček Josef, Brázda Zdeněk

MPK: A01D 23/02

Značky: chrástu, ořezávání, skrojků, sběr, zařízení, řepného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro současný sběr a dopravu chrástu i skrojků řep. Je opatřeno šnekovým shrnovacím dopravníkem ořezávaného materiálu, na konci jehož hřídele je uspořádána alespoň jedna předávací lopatka. Ta je upravena otočně v lopatkové skříní, na kterou navazuje vynášení dopravník.

Zařízení pro regulaci výšky skrojku u řepných sklizňových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232035

Dátum: 01.04.1987

Autori: Bartoníček Ladislav, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan, Haken Jiří

MPK: A01D 23/02

Značky: výšky, sklizňových, řepných, skrojků, regulaci, zařízení, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro rychlé a přesné nastavení ořezávacího nože a tím výšky skrojku podle charakteristiky řepného porostu. Nosné rameno hmatače je opatřeno úložným kloubem, jeho prostřednictvím je k němu uchycena dvojzvratná páka. Ta je skloubena s ramenem ořezávacího nože.

Zařízení pro ořezávání řepných bulev a dopravu řepných skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231342

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jakša František, Brázda Zdeněk

MPK: A01D 23/02

Značky: řepných, dopravu, zařízení, ořezávání, skrojků, bulev

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu odstraňuje nevýhody při ořezávání řepných bulev a při dopravě řepných strojků. Jeho podstata spočívá v tom, že nosné rameno otočného hmatače, jehož kotouče jsou opatřeny napichovacím ozubením, je uloženo na hřídeli metače opatřeného prsty.

Zařízení pro převádění skrojků a chrástu řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224863

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hajšo Štefan, Podroužek František, Hönich Pavel, Haken Jiří, Záviška Zdislav

Značky: skrojků, zařízení, chrástu, převádění, řepy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro převádění skrojků a chrástu řepy z ořezávacího nože na odváděcí dopravník, vyznačené tím, že k ořezávacímu noži (5) je pružným spojem (7) uchycen svým předním koncem tvarovaný vynášecí plech (8), spojený s kyvným ramenem (2) rotačního hmatače (l), s nímž je též spojena slupice (4) ořezávacího nože (5).

Stroj na sklizeň chrástu řepy a řepných skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215173

Dátum: 15.10.1982

Autori: Brázda Zdeněk, Souček Josef

Značky: sklizeň, řepných, chrástu, stroj, řepy, skrojků

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na sklizeň chrástu řepy a řepných skrojků podle vynálezu má za copovým sklízečem, uspořádaným pod přívodem chrástu do svodného šnekového dopravníku uspořádán rotační metač skrojků. Stroj řeší problém ořezání řepných bulev po jejich předchozím zbavení chrástu a dopravu jak chrástu, tak i řepných skrojků. Chrást je cepovým sklízečem dopravován do sběrného šnekového dopravníku, kam jsou rotačním metačem dopraveny ořezané skrojky. Na šnekový...