Patenty so značkou «sklizeň»

Návěsný dopravní prostředek pro sklizeň a dopravu chmele

Načítavanie...

Číslo patentu: 265120

Dátum: 13.10.1989

Autor: Albrecht Zbyněk

MPK: A01D 46/02

Značky: dopravu, prostředek, návěsný, sklizeň, chmele, dopravní

Text:

...válcovíté dno Z, přecházejíoí do bočnic gá, takže má žlabovitý tvar, a má ve své zadní části gzvýšené dno A. V přední části § je opatřena upínacím zařízením, např. upínači É pro připojení a odpojení rotačního zásobníku 1, jehož osa Q je alespoň přibližně rovnoběžná s osou g - po délnou osou 9 válcovitého dna 3.Rám l je opatřen teleskopickým nástavoem lg se závěsným zařízením lg např. závěsným okem a teleskopickým táhlem ll, řiditelným z...

Způsob a zařízení pro sklizeň kukuřice nebo jíných zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247162

Dátum: 16.05.1988

Autor: Krajíeková Ostrava

MPK: A01D 45/02

Značky: kukurice, jiných, zrnin, sklizeň, způsob, zařízení

Text:

...která je pevné spojena s předním ložiskem stahovacího válce gg a rámem vtahovacího řetězu.Na obr. 4 je znázorněno sklizňové vozidlo s přední osou gg, které je opatřeno příčným dopravníkovým Šnekem gg. Vtahování sklízené rostliny se provádí vtahovacim válcem gg, který je zde upraven za vtahovacím řetězem 35. Vtahovací řetěz se nalézá pod špičkou děliče gl,která může být vytvořena velmi krátká a která je napojena bezprostředně na krycí plech...

Zařízení pro sklizeň chrástu a řepných skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255492

Dátum: 15.03.1988

Autori: Souček Josef, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan, Haken Jiří

MPK: A01D 23/02

Značky: řepných, sklizeň, zařízení, chrástu, skrojků

Text:

...Ě, přičemž jak pod předávacími lopatkami 1, tak i před nimiupraveným lopatkovým předavačem 2, uspořádaným souose s cepovým ořezávačem 3, je upraven předávací rošt lg skrojkü š.Nad cepovým ořezávačem g chrástu łł řep lg je uspořádán žlabový šnekový dopravník lg,na nějž navazují další neznázorněné dopravní cesty stroje. Za rotačním dopravníkem 3 skrojků 5 jsou uspořádány ořezávací jednotky li řep lg, s výhodou opatřeně ořezávacími noži łâ a...

Stroj na sklizeň řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254333

Dátum: 15.01.1988

Autor: Handlmeier Konrad

MPK: A01D 27/04

Značky: sklizeň, řepy, stroj

Text:

...pohárlěné Az ícashaíče 31 .běží eynchronní ryohlostíaa zadní udopravník 32 amá.navněj~ ší ploše .větší počet unášeč-ü, s usnadňujíe-lcłí vdopnavu ořezaného lohrástuía skrojku. Unašečemolłuouvbýt upravený i navpřeídnímsdo pravníku 31.Na sestupném mosníkuzz ráínn-.u G.je.pro každý řádek řepy upevněn vyonárvač 739,takže v několínlcaňádzkvovém .stroji njsou uvyoráuače i 39 vedle -sebe a .jsou z-ro-vrroběžné.Protože vyorávač 39 je pr-o...

Zařízení na sklizeň řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241513

Dátum: 15.09.1987

Autor: Szabó Ferenc

MPK: A01D 23/02

Značky: řepného, sklizeň, zařízení, chrástu

Text:

...hřídeli 2 opisují svými vnějšími konci kruhový obrys 4, umístěn kotoučový hmatač 5 s větším počtem ozubených hmatacích kotočů,tažený kyvným nosným ramenem B. Nosné rameno B je prodlouženo dozadu za nosný břidel 7 hmatače 5 a nese na konci ořezávací nůž 8 a Vodicí rošt 9, navazující na ořezávací nůž B, a je podepřeno plazem 13.Vodicí rošt 9 sestava z rovnoběžných vodicích tyčí a obklopuje zezadu část obvodu kotoučového hmatače 5, s výhodou...

Zařízení pro sklizeň řepy, zejména krmné

Načítavanie...

Číslo patentu: 245372

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lichtenberg Ladislav, Halmo Stanislav, Stachý Alfréd, Zumr Václav, Banda Imrich, Bulík Jozef, Kadlec Stanislav, Kováe Anton

MPK: A01D 27/00

Značky: zařízení, zejména, krmné, řepy, sklizeň

Text:

...více paralelne vedlesebe uvedených vytahovacích a odlisčovacích jednotek É a navazujíoíeh částí, pro současnou sklizeň více řádků řepy. vlastní vytahovací a odlisčovací jednotka § je popisována jen v hrubýoh rysech. Sestává ze dvou soustav g, łg rotujících a posuvných vytahovacích tyčí łł, přičemž každá soustava je vedena po jedné straně řádku řepy, aby chrást byl naváděn mezi tyto řečené soustavy 2, łg (obr. 2. V každé soustavě 2, łg je v...

Stroj na sklizeň řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251785

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hummel Heiner

MPK: A01D 33/02

Značky: sklizeň, řepy, stroj

Text:

...způsobem, se může chrást stejně jako ve stroji podle citovaného užitného vzoru odkládat nekonečným dopravníkem do řádku na pole,nebo sypat do pojíždějícího vozidla, odkládat na protilehlé straně stroje otevřeným otvorem w předávací skříně, nebo rozmetat rozmetaeími válci.Vynález bude vysvětlen na příkladě provedení znázorněném na výkrese, kde značí obr. 1 axonometrioký pohled na sklizňový stroj, obr. 2 dílčí püdorys na stroj bez nekonečného...

Zařízení pro sklizeň zelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251674

Dátum: 16.07.1987

Autori: Gaede Hans-joachim, Hain Reinhard, Sela Jürgen, Voss Reinhold

MPK: A01D 45/26

Značky: zelí, zařízení, sklizeň

Text:

...neur. Hpyrau npusnaxom HSOÓPGTEHHHasnnercn To, qwo nonbeú rpancnopfepa óónbme, ueu nonbeu saxnawmsammux peuueä u newneoöpasnux near.Hýouecc yőopxn nponcxonnr Tax, uwo pacweuue nocne ero nonaarun c nonombm syx,usnecrumx HOHBEMHHKOB saxnarunaewca non xquanou saxsawuaammnunwpemnznu. Hpxarbn hsàécrnme nnckoäüe ňom orpesmsamw 5 Hnxneü aone Kouepmry H onoapemenuo c swan neTneo 6 pa 3 Hue nenwm 3 axaawusamT~pacTeHne Bmme xoqaua. Haumenne...

Mláticí koš pro sklizeň zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: 251668

Dátum: 16.07.1987

Autori: Archipov Gennadij, Kucejev Vladimir, Baranovskij Pavel, Kravčenko Vladimir, Ursal Georgij

MPK: A01F 12/18

Značky: mláticí, sklizeň

Text:

...3 H coennnenm c nnauxaum 1 uepes ynpyrue 9 neMeHTu 10. Kamnu Haxoneuunx 4 HMecT cnom nmcory, qro oöecneqnaaer paBHoMepHoe HsMeHeHHe M 0 nOTHnbHOTO saaopa. 7 Monorunbnoe ycwpoňcwno c nonöapaöaubem pa 6 oTaeT cnenymmnm oöpasou.Houarxu xyxypysu nonamrca B MOHOTHHSHMŘ sasop, rue no HHM ynapamr önun 6 apa~öana (He noKasaHu) qépea nouarxn ygapnue nunynbcu nepenawrcn Ha uaxoueqnnxn Ě,KOT 0 pme HaHHHamT Bnópnponarb sa cqew neàopuannu ynpyrux 3...

Zařízení pro sklizeň krmné řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240289

Dátum: 15.06.1987

Autori: Škvarenina Stanislav, Orság Zdeno, Bucha Karol, Macho Vendelín, Palko Anton, Novák Ladislav, Kluch Karol, Fiker Sobislav

MPK: A01D 27/00

Značky: sklizeň, řepy, krmné, zařízení

Text:

...krmné řepy, na obr. 2 je řez přední .částí uložení příruby. a. na obr. 3. řez zadní částí uložení příruby vytahovaoích a odlistovacích tyčí uvedeného zařízení.Na přednímnosníku 1 stroje je upraven na čepu 2 rám 3, v kterém je uchycemžlalj-1 se šnekovým dopravníkem 5 a jeho poho-l nem G a lpod kterým je upevněna vytahova-i cí a odlistovací jednotka 7, jejíž pohon ob-vVytahovaci a odlisťovací jednotka 7 fse 4 stavágjak je blíže znazorněno...

Zařízení pro přímou sklízeň nízkých rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238225

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

MPK: A01D 45/22

Značky: rostlin, přímou, nízkých, sklizeň, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro plynulou bezporuchovou sklizeň nízkých rostlin. Za žací lištou je uspořádán oběžný dopravník, opatřený transportními prsty. Žací lišta je opatřena podélnými pruty. Do mezer mezi nimi zasahují transportní prsty oběžného dopravníku.

Zařízení pro sklizeň krátkých rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239734

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zamastil Jaroslav, Šimko Timotěj, Baleja Miroslav

MPK: A01D 45/22, A01D 45/24

Značky: krátkých, rostlin, zařízení, sklizeň

Text:

...sklizeň krátkých rostlin podle vynálezu je konstrukčně a výrobné nenáročné. Zajiätuje trvalý styk sklízených krátkých rostlin s přiháněčem, čímž. je dosažano plynuláho podávání a zpradcovávdní sklízexąých rostlin bez zbytećných ztrút. Pritom nijak nezvyäuje spotřebu energie.Příklady provedení zařízení podle vynálezu jsou schematioląy zndzorněny na připojenoích výkresoch, kde na obr. 1 je bokorys jednoho provedení zařízení, na obr. 2 je bokorys...

Zařízení pro sázení, obdělávání a sklizeň okopanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249834

Dátum: 15.04.1987

Autori: Balogh Štefan, Šťastný Miloš, Rychnovský Oldřich, Friessleben Reinhard, Gall Helmut

MPK: A01B 51/00, A01C 9/00

Značky: okopanin, obdělávání, sázení, sklizeň, zařízení

Text:

...části zemědělského stroje,.zatímoo pomocnú kola jsou uložsna vně, mimo stopu kol traktoru.- 2 Hlavní výhody zařízení pro Sázení, obděláváni a sklizeň okopanin podle vynálezu spočivají v tom, že se dosahuje optimálního stavu, t.j. co nejlepších podmínek pro růet rostw lin a co nejmenšiho poškození porostu a půdy při sezení, při. ošetřováni během vegetace i při sklizni.Příklad uspořádání zařízení podĺe vynálezu je znázorněn ne pŕipojeném...

Způsob regulace propustnosti kombajnu pro sklizeň obilovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249800

Dátum: 15.04.1987

Autori: Michel Bernd, Voss Lothar, Heidler Klous, Ohl Dieter, Hofmann Gunther

MPK: A01D 41/12

Značky: kombajnu, obilovin, regulace, způsob, sklizeň, propustností

Text:

...nsoöpewennx oöbacanewca öonee Toqno. B npnnaraemmx qepremax Hsoüpamena őnoąnaa cxeua ycwpoñcwna perynnposaunx nponycxuqň cnocoönocrn c KOPDGKTHPOBKOŘ HOMHHaHbHOFO suaqennx HaPpySKH. B sebàoyöopoqnpm Komöaüue, c nomombm perncwpąnnn Momenma Bpameanx na MonoTHHBHQM őapa 5 aHe~CO 0 TBeTCTBYmmHM narqnxom nsuepnemx Benuqun, smaanaewcn uarpysxa, aaancamaa or npqnycxnoñ CHOCOĎHOCTH. Cnrnanú nsuepneuux snaqeunů ow nynxwa Momeawa Bpamennavi...

Pohon žacího nože u strojů na sklizeň obilovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249762

Dátum: 15.04.1987

Autori: Reissig Peter, Zumpe Bernd, Teichmann Manfred, Noack Christian, Simon Rudolf, Unger Gerrit

MPK: A01D 34/30

Značky: sklizeň, pohon, žacího, strojů, nože, obilovin

Text:

...wouxn npameunn KoneHqaToro puuara no Toqxn ňpn Lnoxeaun cunm Ha mapnkonue rononxu. .. B aapnaume ucnonnennx, Kora nHyTpn 6 oKo 3 mx cmenox non unmeu mawxu K Ko neuqawuu pmuaraMnonneneHu maTyHu, mnwxu ŕonoaox Homeň cua 5 xeHúmapnKqauMá rononxaun, pacnonoxenummu BcepeuHe. Hpu svou na oôpawnux cvoponax oóeux xonuoa mrxon rohosox Hoxeň npenycmorpenu nnockocru npHxocHoseHHa Sve Hsoöperarenncuoe pemeHHeHMeer ro npeHMymecTnó qwo ocaoöomeuaue KOH um...

Zařízení pro sklizeň krmné řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249564

Dátum: 15.04.1987

Autori: Myšák Jan, Veselík Václav, Flídr Josef, Filip František, Diblík František, Kábrt Karel, Letý Karel, Tobiška Jaromír

MPK: A01D 27/00

Značky: řepy, krmné, zařízení, sklizeň

Text:

...jedno duché co do funkce a údržby a zajištovalo doqňrou funkcí i při deštivém počasí.Uvedený úkol řeší způsob sklízně, jehož podstate epočívá v tom, že ještě na pevně v zemi držící řepu se působí po obou stranách řepy podélně vedenýmĺĺžzestupnâča podél řádku zeapoda nahoru rotujícími a současně poaouvajícímíŕžytahovacími tyčemi, působícími na chrást třením, které na počátku nadzvedávají a usměrnují chráet směrem nahoru, načež plynule...

Stroj pro sklizeň řepy, zejména krmné

Načítavanie...

Číslo patentu: 238761

Dátum: 15.04.1987

Autori: Flídr Josef, Veselík Václav, Filip František, Letý Karel, Diblík František, Tobiška Jaromír, Myšák Jan, Kábrt Karel

MPK: A01D 27/00

Značky: řepy, stroj, sklizeň, krmné, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro sklizeň řepy, který je koncepčně vytvořen tak, aby prováděl komplexní sklizeň jak bulev, tak chrástu. Podstata řešení spočívá v tom, že základní rám je opatřen předním bočním rámovým dílem s podpěrným kolem a nosníkem, nesoucím ve stavitelném držáku podorávací nůž, přičemž nad předním rámovým dílem je upraven pomocný rám s nejméně jednou vytahovací a odlisťovací jednotkou a nad touto upraveným žlabem se šnekovým dopravníkem, pod jehož...

Zařízení na sklizeň brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238905

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kapic Bohumil

MPK: A01D 21/04

Značky: zařízení, sklizeň, brambor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen na práce v zemědělství a má nahradit dnešní kombajny na brambory, které jsou složité, těžké, náročné na energii, mají pasivní vyorávací ústrojí, a proto nabírají ornici i s kameny, tvoří hroudy, poškozují bramborové hlízy, mají neúnosné ztráty a musí se provádět ruční přebírání na kombajnu. Vynález se týká zařízení na vyorávání - vybírání brambor aktivním vyorávacím ústrojím principu řetězové frézy, kde v dolní úvrati...

Zařízení pro sklizeň dlouhostébelnatých rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237921

Dátum: 15.03.1987

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Šafránek František, Ochránek Jozef, Pavlica Ivo

MPK: A01D 41/14

Značky: rostlin, zařízení, dlouhostébelnatých, sklizeň

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke kvalitní bezztrátové sklizni delších křehkých semenných rostlin. Před příčným shrnovacím šnekovým dopravníkem je na sklízecím stole uspořádáno čepové uložení oběžného dopravníku, který nese vpředu žací lištu.

Stroj na sklizeň kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 249140

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kalverkamp Klemens

MPK: A01D 45/02

Značky: stroj, kukurice, sklizeň

Text:

...kloubu 57, 57 mapojenyna »rám 4. Fřibom základní .klouby 57 stře dových -njaváděcích dílů leží těsně nad dvojicí .dopravníkových řetězů 7, zatímco základlní klouby 57 bočních .naváděcích dílů 9, jsou .umístěny ve výši horní strany 41 rámu 4.-stroj na sklizeñ kukuřice s vyklopenym b-očním r-dílem 31 na levé straně obr. 2 a s bočnímçdílemľríl V pracovní poloze na pria.vě straně obr. 2. Vyklopeaný boční díl 31se V této poloze opírá 0 úložný...

Stroj na sklizeň zelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244523

Dátum: 16.02.1987

Autori: Mattausch Pavel, Faulhaber Ervín, Brázdil Milan

MPK: A01D 45/26

Značky: zelí, stroj, sklizeň

Text:

...upnxpenneaa K nonepeqnomy ópycy HBBGCKH.Ha Qur. I usoópaxeu paóoqnñ oprau KanycToyóopoqHon Mamunu Ha Qnr. 2 - T 0 me, Bnn cnepxy Ha Qnr. 3 yaen Kpenneuns paóoqnx opraaos na mur. 4 - renecxonmqecuaa nonaecxa nnąrepon. , Cpeaawmnñ annapaw (Qn. I M 2) conepxuT pamy I, H 8 Koropoñ ycwauonneno ycmpoñcrno Ana nonwema, nupanunBaans, cpesxn Koqanon M upnmon. Ycrpoñcwao Bunonneao na ónoxa cexumü, conepmamnx ycranonneaaue Ha oómem nonepeqaom Bany...

Zařízení pro sklizeň krmné řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247916

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kábrt Karel, Diblík František, Tobiška Jaromír, Flíder Josef, Myšák Jan, Filip František

MPK: A01D 27/00

Značky: zařízení, krmné, sklizeň, řepy

Text:

...Další výhodou je možnost výšit přepravnírychlost, nebot podpěrný nosník u známého provedení je realtivně nízko nad zemí a při nerovném povrchu mohlo dojít k zachycení nosníku o zem. Toto uspořádání však hlavně umožnilo zjednodušit stroj tím, že zadní nápravu stroje je možno provést tuhou a tím se odstranila i příslušná hydraulická ovládací část stroje.Příkladné provedení zařízení, podle výše uvedené charakteristiky, je vysvětleno v...

Zařízení pro sklizeň řepy, zejména krmné

Načítavanie...

Číslo patentu: 247701

Dátum: 15.01.1987

Autori: Filip František, Myšák Jan, Veselík Václav, Diblík František, Letý Karel, Flídr Josef, Tobiška Jaromír, Kábrt Karel

MPK: A01D 27/00

Značky: zejména, krmné, řepy, sklizeň, zařízení

Text:

...dále upevněny držáky ü s príslušnými otvory pro čepy 7. Na čepech 7 v držácích s je uchycen výkyvně zadním koncem DOHIOCHÝ rám 8, který je veden dopředu a nad šíkmo skloněnýmí nosníky 3 s podpěrnýín kolem ärPomocnýrámü je dále opatřen zvedacíín čepem 9, na který je z jediné strany uchyceno zvedací zařízení lll, ktere je z druhe strany uchyceno svorníkem 12 na úchytech 11, upravených» na přední části šikmo skloněných nosníků 3 základního rámu...

Zařízení pro sklizeň rostlin nízkého vzrůstu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237512

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Šafránek František, Ochránek Jozef, Dlabaja Zdenek

MPK: A01D 45/22, A01D 45/24

Značky: rostlin, zařízení, sklizeň, nízkého, vzrůstu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro kvalitní, bezztrátovou sklizeň nízkých semenných rostlin, například čočky. Za žací lištou, opatřenou přechodovým dnem, je upraveno dopravní dno. Nad ním je uspořádána spodní větev oběžného dopravníku s hrabicemi. Za dopravním dnem je uspořádán příčný shrnovací šnekový dopravník.

Zařízení pro sklizeň plev a úhrabků u sklízecích mlátiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 235491

Dátum: 15.11.1986

Autori: Homola Miloš, Šabatka Jan Miličín, Ostradovec Josef, Beran Václav, Šimoník Josef, Věříš Jiří, Homola Ladislav

MPK: A01D 41/02

Značky: sklízecích, mlátiček, sklizeň, úhrabků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob získávání plev a úhrabků při přímé sklizni sklízecími mlátičkami a jejich sběr spolu se slámou běžnou sklízecí technikou a jejich následné využití. Zařízení sestává ze snímatelné tvarované násypky obsahující posuvnou část, ventilátoru, výfukového potrubí, cyklónu se snímatelnou koncovkou a pohonu ventilátoru od motoru sklízecí mlátičky. Zařízení je použitelné na běžné typy sklízecích mlátiček po minimálních úpravách,...

Zařízení na sklizeň řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235456

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kapic Bohumil

MPK: A01D 27/04

Značky: zařízení, řepy, sklizeň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na jednorázovou sklizen řepy i chrástu novým mechanizačním principem pás - řetězové frézy s aktivním vyorávacím ústrojím, kde v dolní úvrati nekonečného pásu - frézy dochází k uvolnění ze předu i ze stran a vyorání celé řepy i s chrástem dopředným pohybem k vynešení, střední část nekonečného pásu je vhodným prostorem pro čištění bulev i její transport a horní větev - úvrať nekonečného pásu je vhodným prostorem na...

Zařízení pro sklizeň chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235426

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, sklizeň, chrástu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro provádění první fáze dvoufázové sklizně chrástu, zejména řepného. Příčný dopravník, uspořádaný za cepovým rotorem, zasahuje nad předávací dopravník. Ten je uspořádán na jedné straně sklizňového stroje a zaveden nad šikmý nakládací oběžný dopravník. Ten je veden uvnitř sklizňového stroje na jeho druhou stranu a svou koncovou částí vyveden ven ze sklizňového stroje.

Zařízení pro sklizeň nízkých semenných rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232958

Dátum: 15.07.1986

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: A01D 45/22, A01D 45/24

Značky: sklizeň, semenných, nízkých, rostlin, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke kvalitní, bezztrátové sklizni nízkých rostlin. Mezi příčným shrnovacím šnekem a žací lištou je uspořádáno dno, připojené ke sklízecímu stolu. Nad dnem jsou uspořádány rotační přihrnovací podavače.

Zařízení pro sklizeň semenných rostlin s nízkým nasazením plodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231949

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: plodů, sklizeň, nasazením, rostlin, nízkým, zařízení, semenných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k dosažení kvalitní sklizně rostlin s nízkým nasazením plodů, zejména čočky. Před příčným shrnovacím šnekovým dopravníkem sklízecího stolu je uspořádáno jednak čepové lože podélných nosníků žací lišty, uspořádané vpředu na podélných nosnících a opatřené kluzáky, jednak čepové uložení oběžného dopravníku a podávacími prsty. Ten je opatřen nosnými opěrami. přičemž mezi žací lištou a oběžným dopravníkem je uspořádána alespoň...

Zařízení pro sklizeň dlouhostébelnatých semenných rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231918

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří

MPK: A01D 41/14

Značky: semenných, dlouhostébelnatých, rostlin, zařízení, sklizeň

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro dosažení kvalitní bezztrátové sklizně dlouhostébelnatých rostlin. Před sklizňovým stolem sklízecího stroje je uspořádán bubnový sběrač. Mezi nim a vpředu uloženou žací lištou je umístěna přívodní skluzná plocha. Ta je i s žací lištou kyvně uložena na úložném kloubu.

Zařízení na sklizeň zemědělských kultur, zejména přezrálých, polehlých a nízkých

Načítavanie...

Číslo patentu: 231908

Dátum: 15.06.1986

Autor: Fitz Pavel

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: sklizeň, zemědělských, kultúr, polehlých, přezrálých, nízkých, zejména, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti příslušenství žacích strojů. Účelem vynálezu je vytvoření podávacího zařízení pro žací stroje, které je schopno plynule, spolehlivě a bez nežádoucího přerušení práce přivádět poléhavou, polehlou i přezrálou sklízenou zemědělskou kulturu k žací liště a odtud na sklízecí stůl žacího stroje. Uvedené účelu se dosáhne zařízením, sestávajícím z ventilátoru, sacího a výfukového vzduchovodu a aktivního zdviháku porostu, k jehož...

Zařízení k výškovému přestavení vlečného kola stroje na sklizeň sena

Načítavanie...

Číslo patentu: 223987

Dátum: 15.12.1985

Autori: Krauss Albert, Wessel Ulrich

Značky: sklizeň, vlečného, zařízení, přestavení, stroje, výškovému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k výškovému přestavení vlečného kola uloženého natáčivě s pomocí nosníku kolem podélné osy svislého dříku stroje na sklizeň sena, připojitelného na tahač, vyznačené tím, že na svislém dříku (5) ve tvaru závitového vřetena je usazena vřetenová matice (4), se kterou je spojen šikmý nosník (2) vlečného kola (1).

Zařízení na sklizeň a řádkování luštěnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219708

Dátum: 15.09.1985

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

Značky: řádkování, luštěnin, sklizeň, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Tyto nevýhody a nedostatky jsou do značné míry odstraněny zařízením na sklizeň a řádkování luštěnin podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že za žací lištou je upravena spojovací plocha, vedoucí nad kluzný spodní kryt příčného dopravníku, který je opatřen půdní opěrou a má pod svým výstupním koncem uspořádán sběrací prostor vydrolených zrn, spojený s kluzným spodním krytem.

Zařízení na sklizeň a obracení plodin, zejména luštěnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219707

Dátum: 15.09.1985

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

Značky: zejména, sklizeň, plodin, zařízení, obracení, luštěnin

Zhrnutie / Anotácia:

Tyto nevýhody a nedostatky jsou odstraněny zařízením na sklizeň a obracení plodin, zejména luštěnin, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na předním konci kyvného rámu je uchycen na paralelogramových ramenech rotační zvedací sběrač sklízených plodin, upravený nad žací lištou.

Zařízení k odstraňování nečistot u strojů na sklizeň řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219621

Dátum: 15.08.1985

Autori: Teplý Miloslav, Socha Zdeněk

Značky: zařízení, odstraňování, řepy, strojů, sklizeň, nečistot

Zhrnutie / Anotácia:

Použití zařízení podle vynálezu bude v organizacích zabývajících se výrobou řepy. Účelem vynálezu je vyřešení dočišťovacího uzlu na zařízení pro sklizeň řepy při kvalitním odstranění nečistot, jako hrud, plevelů, volného chrástu a kamenů z vynášecího dopravníku bulev. Podstata vynálezu spočívá ve vložení šikmého čisticího dopravníku pod dopravník bulev, přičemž tento šikmý čisticí pás je opatřen prsty a ocelovými žebry a v horní části má...

Zařízení pro sklizeň rostlin, zejména s nízkým nasazením plodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219052

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Brzkovský Karel

Značky: rostlin, nízkým, nasazením, sklizeň, plodů, zejména, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sklizeň rostlin, zejména s nízkým nasazením plodů. Před sklízecím stolem sklízecí mlátičky je uspořádán tlačený rám, nesoucí úložné nosníky, v nichž je uspořádán podřezávací nůž, s výhodou pohyblivý hnaný. Nad ním jsou vedeny mezi úložnými nosníky oběžné dopravníky s unášeči, unášejícími podříznuté rostliny, zejména luštěniny, ke skluzové desce, po níž se dostávají k podávacímu šneku a dále do pracovních orgánů sklízecího stroje.

Žací lišta pro sklizeň luštěnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218946

Dátum: 15.06.1985

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

Značky: luštěnin, lišta, sklizeň, žací

Zhrnutie / Anotácia:

Žací lišta pro sklizeň luštěnin. Na výkyvném nosném rámu, uchyceném k traktoru nebo nosiči nářadí, je uspořádána žací lišta, uložená na paralelogramu, který je odpružen tlačnou pružinou. Žací lišta, uspořádaná na výkyvném rámu, je opatřena alespoň jednou výškově stavitelnou ližinou, určenou pro styk s terénem. Žací lišta podle vynálezu je určena zejména pro sklizeň čočky, jiných luštěnin nebo podobných plodin.

Zařízení pro sklizeň bobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218268

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

Značky: sklizeň, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sklizeň bobu podle vynálezu zabraňuje ztrátám zrna při sklizni, které byly dosud při jednofázové i dvoufázové sklizni relativně vysoké a zhoršovaly ekonomiku sklizně. Mezi žací lištou, která je opatřena opěrným kluzákem, a spodní přívodní plochou sklízecího stolu sklizňového stroje je uspořádána dopravní plocha, která směřuje ke shrnovacímu šneku sklizňového stroje. Nad žací lištou je uložen otočný přiháněč bez středové průběžné...

Korečkový dopravník pro vynášení sklizňového materiálu u strojů pro sklízeň zrnin, zvláště luštěnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217171

Dátum: 15.02.1985

Autori: Lonský Jiří, György Jozef, Richter Rudolf

Značky: zrnin, materiálů, luštěnin, vynášení, sklizňového, strojů, sklizeň, korečkový, zvláště, dopravník

Text:

...stenou ž. Mezi zedními částmi bočnic 2, které jsou opatřeny proliey § e od nich částečně vyhnuty směrem ven tak,-aby jejich vzájemné vzdálenostbyla větší než je vlastní šířka kapsy 3 je vytvořen volnýprostor 1. Koreček 1 je na své přední části v blízkosti konce dna A a na své zadní části ze dnem 1 opatřen přední uchytkeu § a zadní úcnytkou 2 pro vzájomné poddsjné spojení jednotlivých korečků l.Zadní úcnytka 2 je ucłwcena na zéväsu I 0,...