Patenty so značkou «sklářské»

Žiaruvzdorný systém pre sklárske taviace pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1786

Dátum: 10.12.2003

Autor: Anderson Michael

MPK: C04B 35/18, C04B 35/00, C04B 35/622...

Značky: sklářské, žiaruvzdorný, systém, taviace

Text:

...zo žiaruvzdomých materiálov. Tiež bočné steny 106 majú jednu alebo viac obmuroviek zo žiaruvzdorných materiálov. Obmurovky môžu mat rovnaké alebo rôzne žiaruvzdomé materiály. Žiaruvzdornými materiálmi sú tehly, tvárnice alebo majú monolitické usporiadanie. Tvámice obsahujú oxid hlinitý, oxid zirkoničitý, oxid kremičitý a ich kombinácie, alebo iný žiaruvzdorný materiál vhodný pre sklárske taviace pece. Tvámice môžu tiež obsahovat spojivo na...

Sklářské výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1

Dátum: 16.12.1992

Autori: Stiborová Helena, Chyba Jiří

MPK: B44F 3/00, C03B 9/32

Značky: sklářské, výrobky

Text:

...oválných,majících větší prům É. Drátěna forma se zvolenýmtvarem ok se ohřeje na teplotu rozta až 7000 C v závislosti na druhJpouŽiteno skla. Príslušné sklo ve tvaru desky se nahřívá až nateplotu tavení v tunelově sklářská peci a následněna nahřátou drátěnou formu. Sklovinase umístí vlastní tíhou jakoby přetěká nebo spíš se propadá přes drátěná oka a vytváří požadovaný předmět 5 boulovitým povrchem, přičemž výška vypuklin(vyboulenin) se...

Vyzdívka půdy sklářské pánvové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 267566

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pešek Jiří, Vobořil Václav

MPK: C03B 5/42

Značky: sklářské, vyzdívka, půdy, pánvové

Text:

...aby nedošlo k jejímu porušení popraekánim při vyaoušení a prvním ohřevu ne pracovní teplotu, a to í přesto, že složení hmoty zabezpečuje relativně dobrou objemovou stabilitu. výhodná je provedení převýäení půdy kolem etěn pece,jehož funkcí je zabránit zatákání ekloviny kolem stěny do epodních části vyzdívky. ve středové části půdy pece je výhodné provést šikmou plochu pro rychlejší odtok ekloviny do skel né jímky.Přsdnoetí konstrukce pody...

Mazivo pro sklářské tvarovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267248

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pecka Karel, Ledererová Vlastislava, Vaňura Jan, Praha, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C03B 40/02

Značky: sklářské, stroje, mazivo, tvarovací

Text:

...mazací pro středky jejichž základem je frakce mínerálniho oleje, va ktLVČ267 248 je diapergován grafit, působí v tvarovacim procesu následujícim způsobem Uhlovodikové podíly plni funkci smáčedla povrchů roztavené skloviny a formy a vytvářejí mezi nimi plynovou izolační mezivrstvu. Za pracovních teplot však uhlovodiky již nevykazují v potřebném rozsahu mazací účinky. Přidává se proto grafit, který by naopak nebyl sám o sobě pro daný účel...

Hmota pro výdusku půdy sklářské pánvové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 267203

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pešek Jiří, Vobořil Václav

MPK: C03B 5/42, C04B 35/68

Značky: výdusku, hmota, sklářské, pánvové, půdy

Text:

...pojivem může- 2 -. 267 203 být dextrin, škrob, sulfitovó výluhy, karboxymetylceluloza, polymurní urguníukú Jwpinln u dínporzo. jako např. polyakryláty, po lyacotútová donporze, polyvinylalkohol. Zdánlivá pőrovitost lupku nebo páleného kaolinu je s výhodou maximálně 8 . Hmotnostní poměr korundu a křemene s výhodou činí 4 až 12 l a zrnitost křemene Q,l mm.Použití hmoty podle vynálezu umožňuje tvarovat půdu pece podle potřeby s ohledem na...

Dno sklářské tavicí, zejména elektrické pece pro plynulé odvádění vyredukovaného kovového olova Pb z olovnaté skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262142

Dátum: 10.02.1989

Autori: Konárek František, Vlček Pavel

MPK: C03B 5/027

Značky: sklářské, odvádění, plynule, olova, zejména, kovového, tavicí, skloviny, vyredukovaného, olovnaté, elektrické

Text:

...osový řez taivicí části peoe rv podélném směru a obr. Z příčzný osový řez I-ľ z obr. 1. Provedeoí tma se dvěma sběrnými kanáiky je znázorněno na obr. 3 o 4, »kde obr. 3 představuje podélný osový řez taivilcí částí pece rovinou II-II z obr. 4 a zolbr. 4 příčný osový. řez.Na obr. 1 a 2 je wvedeno řešení vynálezu vhodné pro menší tavicí eigregáty. Tavicí část 1 skläřské elektrické pece sestává z bočních stěn 2 wa dna 3. Vysoce ollovnotá sklovina...

Rozebíratelný držák topné molybdenové elektrody sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260716

Dátum: 12.01.1989

Autori: Holec Jiří, Sládek Vladislav

MPK: C03B 5/027, C03B 5/16

Značky: elektrody, sklářské, tavicí, rozebíratelný, molybdenové, držák, topné

Text:

...zasunuté do otvoru zdí, nebo stěny pece, a to prostřednictvím natavené skloviny. Rozebíratelný držák elektrody sestává z jednoduchých konstrukčních součástí s nenáročným sestavením .a není u něho použito vodního chladiče ani jiného způsobu chlazení. Topná molybdenová elektrodxa s tímto noze-bíratelným držákem se instaluje za horkého provozu pece.Příkladne provedení vynálezu je popsáno dále aj je schematicky znáz-orněno na připojenem...

Zapojení topného systému sklářské tavicí elektrické pece, zejména pro tavení borosilikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259944

Dátum: 15.11.1988

Autori: Startl Jan, Konárek František, Holejšovský Pavel, Viewegh Josef

MPK: C03B 5/16, C03B 5/027

Značky: zejména, topného, borosilikátů, elektrické, pece, tavicí, sklářské, zapojení, systému, tavení

Text:

...krajní tyčové elektrody.zapojené topného systému elektrod podle tohoto vynálezu umožňuje nastavení optimálního režimu tavené skloviny v tavicí části pece a možnost nezávislého provozu deskových a tyčových elektrod. Toto řešení zabezpečuje rovnomerné měrné zatížení elektrod, které je významné při tavení tvrdších typů sklovin. Další výhodou je zvýšení jistoty provozu v důsledku případné havárie řady deskových či tyčových elektrod.Příkladné...

Způsob otápění sklářské tavicí pánvové pece s vrchním vedením plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 256550

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dušátko Petr, Grossmann Arnošt, Hubáček Jiří

MPK: C03B 5/06

Značky: plamene, vedením, způsob, pánvové, tavicí, vrchním, otápění, sklářské

Text:

...A 0 č. 132 083 a 217 745.Fyzikálnim modelováním a praktickým ověřením bylo zjištěno,že uvedené nevýhody se odstrani nebo podstatné omezi při použitízpůsobu otápění podle vynálezu.- 2 ľŕedmětem vynálezu je způsob otápění sklářské tavicí pánvo-. vé pece s vrchním vedením plemene spalováním směsi vzduchu a plyŠ nu, jehož podstata spočívá v tom, že proud plynu je přiváděn rychlostí 1 aĚr 30 m/s do spalovacího prosturu pece, kde se mísí e proudem...

Přívod keramické elektrody, určené pro elektrochemickou ochranu topných elektrod elektrické sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256514

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prihara František, Steklý Zdeněk, Bláha Jiří

MPK: C03B 5/16, C03B 5/027

Značky: určené, elektrochemickou, keramické, ochranu, elektrické, přívod, tavicí, elektrody, topných, elektrod, sklářské

Text:

...bloky sundat, očietit, zarovnat korodovanou stěnužáromateriálu a pasiveční bloky znovu instalovat.- 3 Při této manipulaoi dohhází k poškozeí celistvosti žúromateriálu, což má za následok protěkání skloviñy a snížení životnosti elektrické pece. Další nevýhodou Je, že výroba a montáž pasivučníoh bloků Jsou praoâ a čąeovö náročná. T V A. Uvedené nevýhody se odatraní.nebo podstatné omezí- přívodem keramické elektrody podle vynálezu, jehož...

Dno vany sklářské vanové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 255498

Dátum: 15.03.1988

Autori: Žák Jaroslav, Přibík Radko, Vlček Pavel

MPK: C03B 5/04

Značky: sklářské, vanové

Text:

...kamen vhodné šířky. Vodorovné rozvětvená spára vznikla přesazením krajních hran podložního kamene od svislé spáry mezi čely kamenů dna vytváří tzv. nepravý zámek. Jeho velikost lze snadno upravit změnou šířky podložního kamene, případně velikost a orientaci upravit utěsněním jedné z větví vodorovné spáry podmazovou hmotou za případného současného asymetrického uložení podložního kamene. S výhodou lze podél podložního kamene uložit další...

Keramický trubkový rekuperátor, zejména pro sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 242148

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stejskal Michal, Horníeek Zdenik

MPK: C03B 5/16, F28D 7/00

Značky: rekuperátor, keramický, tavicí, trubkový, zejména, sklářské

Text:

...trubky pro vedení apalovacího vzduchu jsou z Jednoho kuau a tudíž odpadá jejich vzájemné apojování, což má příznivý vliv na těsnost rekuperároru. Připojovací prvky horizontálních trubek Jsou jednoho druhu, Jednoduché konstrukce a Jsou u místěny mimo dosah účinku horkých spalín. Totéž platí i o dila p 3 242 148tačních člancích. Úlet z kmene a zkondenzovené emiaeütěkavých složek skloviny se usazují na vnějěích plochách horizontálních...

Hořák sklářské tavicí rekuperativní U-plamenné pece s meziklenbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240121

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jelínek Miloš, Zelenka Pavel, Kršoák František, Zlesák Ivan

MPK: C03B 5/16

Značky: u-plamenné, horák, rekuperatívní, meziklenbou, sklářské, tavicí

Text:

...k horizon tální rovině sklon 20 ° až 25 °. Poměr esové délky skleněné části vzduchového lsanáltl heřáku k celkové esové dêlce vzduchovéhe kanálu heřáku je 1/4 až 3/4.Hořák zabezpečuje dokonalé premísení paliva, tj. zemního plynu nebo svítiplynu se spalovacím Vzduchem a příznivé proudění plemene a spalín nad hladinu tavené skloviny. Uspořádání hořáku umožňuje dokonalé vyhoření plynuv prostoru nad sklovinou, čímž se snižuje jeho spotřeba a...

Hořák sklářské tavicí regenerativní U-plamenné pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 240025

Dátum: 01.06.1987

Autori: Filip František, Diblík František, Kábrt Karel

MPK: C03B 5/16

Značky: u-plamenné, sklářské, horák, tavicí, regenerativní

Text:

...rovině. Poměr osové délky skloněné části vzduchového kanálu hořáku k celkové osové délce vzduchového kanálu hořáku je l/4 až 3/4.Tímto prostorovým uspořádáním hořáku je zabezpečeno dokonalé promísení paliva, tzü. zemního plynu nebo svítiplynu se spalovacím vzduchem a příznivé proudění plemene a spalín nad hladinou tavené skloviny. Dosáhne se optimálního vyhoření plynu v prostoru nad sklovinou, čímž se sníží spotřeba paliva a také odstraní...

Hořák sklářské tavicí regenerativní příčněplamenné pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 240024

Dátum: 01.06.1987

Autori: Trpík Oldoich, Tobiška Jarom3r, Vymital Jaroslav

MPK: C03B 5/16

Značky: příčněplamenné, sklářské, horák, regenerativní, tavicí

Text:

...rovině. Poměr osové délky skloněné části vzduchového kanálu hořáku k celkové osové délce vzduchového kanálu hořáku je l/4 až 3/4.Tímto prostorovým uspořádáním hořáku je zabezpečeno dokonalé promiseni paliva, t.j. zemního plynu nebo svitiplynu se spalovacím vzduchem a příznivé proudění plemene a spalín nad. hladinou tavené skloviny, čímž je umožněn co nejlepší přestup tepla do skloviny. Dosáhne se optimálního vyhořeni plynu v prostoru nad...

Pracovní část sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234608

Dátum: 01.01.1987

Autori: Červinka Jaroslav, Pešek Karel, Nikl Antonín

MPK: C03B 5/00

Značky: pracovní, tavicí, sklářské, část

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku odstranění bublin ze skloviny. Jeho podstata spočívá v tom, že na vertikální šachtu navazuje alespoň jeden pracovní kanál (2) s radiálním směrem. Tento pracovní kanál (2) je přiřazen jedinému pracovnímu otvoru (l), který je dále napojen na sběrný obvodový kanál (8). Kanál (8) ústí výtokem (9) do sběrného prostoru (6), jenž je spojen přes průtok (5) s vertikální šachtou (4). V dalších bodech předmětu vynálezu je popsáno...

Izolovaný bazén sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 236706

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mareš Ivo, Vinš Jan, Holík Jiří, Šucha Bohumil

MPK: C03B 5/42

Značky: tavicí, izolovaný, bazén, sklářské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bazénu sklářské tavicí pece otápěné olejem, nebo plynem s využitím probublávacího systému. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obvodové zdivo i dno bazénu je izolováno sendvičovou skladbou nejméně dvou žáruvzdorných materiálů, přičemž v oblasti vlastního tavení mezi místem zakládání a místem s teplotním maximem je umístěn probublávací systém, vytvořený z alespoň jedné řady trysek. Bazén sklářské tavicí pece podle vynálezu lze...

Pracovní část sklářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 226795

Dátum: 01.08.1985

Autori: Červinka Jaroslav, Pešek Karel

Značky: sklářské, pracovní, část

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovní část sklářské pece, vyznačující se tím, že nejméně pod jedním odběrovým místem (4) je uchycena soustava přepážek, sestávající z horizontální přepážky (6), do níž je vsazena pod úhlem 30° až 70° proti směru (3) proudění skloviny vertikální přepážka (5), přičemž mezi vnitřní obvodovou stěnou (7) bazénu a hranou vertikální přepážky (5) je vytvořen zúžený průchod (8).

Žiarobetón pre sklárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 218603

Dátum: 01.06.1985

Autori: Adamovič Anton, Kocanda Jozef, Hrabě Zdeněk

Značky: účely, žiarobetón, sklářské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sklárskeho oboru. Rieši žiarobetón s hydraulickou väzbou pre sklárske účely. Rieši voľbu pojiva s minimálnym obsahom farbiacich kysličníkov, ktoré sú v sklárskom priemysle nežiadúce. Sú odstránené hlavne kysličníky železa a mangánu. Použiteľnosť žiarobetónu sa zvýši cca o 20 °C.

Keramický rekuperátor, najmä pre sklárske taviace pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 225496

Dátum: 15.04.1985

Autori: Šebík Alexander, Jankech Jozef

Značky: keramický, sklářské, rekuperátor, taviace, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický rekuperátor, najmä pre sklárske taviace pece, zahrňujúci dve skupiny kanálov pre médiá, medzi ktorými sa vymieňa teplo, pričom vertikálne kanály pre prietok média predávajúceho teplo majú kruhový prierez a pozostávajú z radov súoso usporiadaných trubiek a prepojené horizontálne kanály pre prietok média prijímajúceho teplo tvoria etážovo usporiadané objímkové spojky trubiek tvarované v krajných oblastiach striedavo a odstupňovane tak,...

Zařízení ke stahování povrchu taveniny ve sklářské vaně

Načítavanie...

Číslo patentu: 214659

Dátum: 15.09.1984

Autor: Sorg Helmut

Značky: stahování, taveniny, povrchu, vaně, zařízení, sklářské

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke stahování povrchu taveniny ve sklářské vaně s pohyblivým stíracím ramenem, které stírá povrch taveniny k docílení oblasti prosté nečistot, vyznačené tím, že stírací rameno (1) je upevněno na vnitřním konci nosné tyče (2) procházející pracovním otvorem sklářské tavicí vany (15), spojené vnějším koncem s hnacím zařízením (3), upraveným pro podélný vratný pohyb nosné tyče (2) a uspořádaným mimo vnitřní prostor sklářské tavicí vany (15).

Způsob výroby sklářské formy tvářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 223584

Dátum: 01.09.1984

Autor: Belda Jaroslav

Značky: sklářské, formy, výroby, způsob, tvářením

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sklářské formy tvářením, při němž se na základní materiál navaří výbuchem funkční vrstva, například niklu a pomocí lisovacího razníku se vylisuje konečný tvar výsledné dutiny formy, vyznačující se tím, že se v základním materiálu před navařením funkční vrstvy vytvoří dutina, jejíž objem odpovídá z 50 až 95 % objemu výsledné dutiny vytvořené ve sklářské formě.

Zapojení jednofázové sklářské elektrické elektrodové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 215601

Dátum: 15.04.1984

Autor: Černý Václav Csc

Značky: jednofázové, elektrodové, zapojení, sklářské, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zmenšení opotřebení elektrod, zlepšení kvality vyráběného skla, rovnoměrné zatížení všech tří fází napájecí sítě a úspora elektrické energie. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že jednofázová elektrická elektrodová pec je napájena přes polovodičový měnič frekvence. Tento měnič je připojen na trojfázovou síť o frekvence 50 Hz /resp. 60 Hz/. Výstup z měniče je jednofázový a má frekvenci 100 až 1000 Hz. Při této frekvenci se...