Patenty so značkou «skládky»

Uplatnenie injektáže v izolácii skládky odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4557

Dátum: 07.09.2006

Autori: Pavlíková Anna, Sýkora Pavel

MPK: B09B 5/00

Značky: odpadov, izolácii, uplatnenie, injektáže, skládky

Text:

...vieme dosiahnut pri jemnozmných materiáloch dobrú vodotesnosť. Nevýhodou tohto riešenia je však možnost ich vyplavovania vplyvom prúdenia podzemných vôd.Snáď za najoptimálnejšie môžeme považovať cemento - ílové injekcie, ktoré predstavujú priememe riešenie obidvoch predchádzajúcich popísaných metód. Môžeme nimi utesnit podstatne jemnejšie trhliny ako cementovým mliekom. Spevnenie, ktoré dosiahneme je sice menšie, ale pre naše potreby...

Konštrukcia izolácie skládky odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6225

Dátum: 25.11.2005

Autor: Frisoli Ciro

MPK: B09B 1/00, E02D 31/00

Značky: skládky, odpadov, izolácie, konštrukcia

Text:

...vody, spojený s drenážnou vrstvou Q medzi základovou vrstvou z a vonkajšou časťou 19. Konkrétnejšie, drenážna vrstva lg má odtokovú hranu umiestnenú nad záchytným kanálom 13, obklopujúcirn vonkajšok konštrukcie 1.Vonkajšia časť 19 tiež zahrnuje druhý sektor 15 na odvádzanie bioplynu,orientovaný k vnútornej časti 11. Konkrétnej šie, časť vonkajšej časti 10 medzi prvým drenážnym sektorom 12 a druhým drenážnym sektorom 15 je vyrobená z ílu....

Zostava skládky odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281981

Dátum: 23.07.2001

Autori: Franzenová Drahomíra, Pastorek Ladislav

MPK: B09B 1/00

Značky: zostava, odpadů, skládky

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava skládky odpadov je navrhnutá na princípe separácie komunálneho odpadu na frakcie kategorizované rovnako ako v katalógu odpadov. Každá frakcia je objemovo aj toxicky oddelene uložená v samostatnej kazete (4, 8, 9, 10) s uzatvoreným okruhom priesakových vôd kumulovaných v samostatných šachtách na kontamináty, izolovaných v zmysle požiadaviek príslušnej environmentálnej bezpečnostnej triedy skládky. Separácia odpadov sa môže vykonávať...

Zostava skládky odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2340

Dátum: 10.12.1999

Autori: Pastorek Ladislav, Franzenová Drahomíra

MPK: B65F 5/00

Značky: skládky, odpadů, zostava

Text:

...označením O, I., II. Podľa katalogu odpadov, umožňujú skládkovat rôzne kategorie odpadov najednej skládke.Výhodou novej zostavy skádky odpadom je, že umožňuje zvýšiť životnosť skádky a dokonalejším využitím druhotných surovín lepšie chránit životne prostredie lokality skládky. Týmto spôsobom máme možnost ovplyvniť doterajší systém budovania skládok KO, pretože vytvoríme možnost oddeleného, navzájom sa neovplyvňujúceho skládkovania...

Ochranný plášť skládky odpadov s hydrotechnickou ochranou lokality

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2254

Dátum: 06.08.1999

Autori: Tomeš Milan, Tomková Darina, Franzenová Drahomíra, Pastorek Ladislav

MPK: B09B 1/00

Značky: plášť, hydrotechnickou, skládky, odpadov, ochranný, ochranou, lokality

Text:

...vodivosť zvodného prostredia, ako je známe, je neporovnateľne vyššia u nasýtenej zóny než u nenasýtenej zóny. Preto prípadné havarijné priesaky pri porušení fóliovej ochrany skládky v tejto nasýtenej zóne spľahlivo zaznamenáme v neporovnateľne kratšom čase ako v nenasýtenej zóne. V prípade havárie zapríčinenej porušením fólie priesaky pomerne jednoducho odstránime/ prepláchnutím / vo väzbe na odstránenie porušenej fólie.Závlahová zvodnená...

Fixačné a rekultivačné činidlo, najmä na skládky sypkých a úletových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2251

Dátum: 06.08.1999

Autori: Lehocký Peter, Druhý Pôvodca - Na

MPK: B09B 3/00

Značky: úletových, činidlo, najmä, materiálov, sypkých, skládky, fixačné, rekultivačné

Text:

...skládky, ktorých materiál je určený k ďalšiemu spracovaniu.Vzhľadom na nízke hmotnostné polyvinylacetátu a prípadne celulózových vlákien vo vodnej disperzii, je totofixačné činidlo vhodné na použitie ako prvého nástreku avytvorenia tak prvej krycej vrstvy.Podstatou technického riešenia je aj použitie dalšej zložky a to hornín alebo odpadových materiálov ako sú napríklad elektrárenské popolčeky alebo úžitkové materiály ako uholný prach, piesok...

Izolačná vrstva najmä pre skládky odpadu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279422

Dátum: 04.11.1998

Autor: Myslík Anton

MPK: B65G 3/02

Značky: najmä, vrstva, izolačná, spôsob, skládky, odpadů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový polyetylénový, polypropylénový alebo iný plastový zmesový materiál sa vo voľne uloženom stave v množstve 100 až 150 kg na 1 m2 vnútornej plochy skládky rovnomerne rozloží, postrieka 0,5 až 3 % hmotn. suspenziou látky s tixotropnými vlastnosťami v množstve 3 až 5 m3 na 10 000 m2 plochy a takto upravený materiál (5) sa zasype zeminou (4) do výšky 0,5 až 1 m. Vytvorená dvojvrstva sa zhutní, dôsledkom čoho sa na dne skládky vytvorí...

Zariadenie na prečisťovanie interných vôd skládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281534

Dátum: 08.07.1998

Autori: Pastorek Ladislav, Nečas Viliam, Tomeš Milan, Franzenová Drahomíra

MPK: C02F 1/28

Značky: prečisťovanie, interných, skládky, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z dvoch navzájom nezávislých čistiacich stupňov, z ktorých prvý stupeň je tvorený sorpčným filtrom (2) obaľujúcim drén (1) ležiaci v štrkovej drenážnej vrstve (3), pod ktorými je trojvrstvové minerálne tesnenie (6), a zberným potrubím (8) ústiacim do druhého stupňa tvoreného filtračnou sorpčnou šachtou (11), ktorá je vybavená vtokovým otvorom (9) a výstupným otvorom spojeným s výtokovým potrubím (10) a ktorá je naplnená...

Zariadenie na ťažbu viskóznych olejov z otvorenej skládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241328

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zamastil Jaroslav, Piškytl Jaromír, Daníeek Zdenik, Janeeka Jioí, Labudková Jioina

MPK: F23K 1/04

Značky: skládky, olejov, zariadenie, ťažbu, viskóznych, otvorenej

Text:

...sa rozlíeva po hladine, čím sa zvyšujú straty energie, čerpacie zariadenie vnútri koša .nie je plne využité, nakolko väčšina roztápaného oleja opäť tuhne na širokom povrchu nádrže. Olej sa neroztápa dostatočne, čerpadlo beží občas naprázduno a-dochádza k prehrievaniu -oleja so všetkými vyššie uvedenými nepriaznivými účinkami.Uvedenú problematiku je výhodné riešiť pomocou zariadenia v zmysle vynálezu.Zariadenie pozostáva z dvoch nádrží...

Způsob stanovení celkové průměrné objemové hmotnosti skládky uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234109

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kubant Josef, Litomiský Miroslav

MPK: G01F 17/00

Značky: celkové, hmotnosti, uhlí, průměrné, způsob, skládky, objemové, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovená celkové průměrné objemové hmotnosti skládky uhlí, zejména energetického. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se stanoví průměrná sypná hmotnost uhlí, průměrná stlačitelnost uhlí, rozměry geometrického tvaru skládky uhlí a plošná hmotnost zhutňovacího prostředku použitého při tvorbě skládky, přičemž celková průměrná objemová hmotnost skládky je harmonickým průměrem objemových hmotností kvádrů a trojbokých...

Tunelová pec s intenzifikáciou predhrevu skládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225187

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pažický Július, Komandera Igor

Značky: predhrevu, skládky, intenzifikáciou, tunelová

Zhrnutie / Anotácia:

Tunelová pec s intenzifikáciou predhrevu skládky, vyznačená tým, že medzi predhrievacím pásmom (1) a dosúšacím pásmom (2) je intenzifikačný uzáver (3), ktorý má v spodnej časti otvor, odťahový ventilátor (7) je na nasávacej strane vybavený regulačným orgánom (5) intenzity dosúšania a regulačným orgánom (6) ťahu-tlaku pece, cirkulačný ventilátor (15) a ventilátor (16) vzduchovej clony sú spojené cez regulačné orgány (13) cirkulačného média a...

Zapojení obvodu automatického vyhodnocování výšky skládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221449

Dátum: 15.02.1986

Autori: Partl Miroslav, Krása Lubomír

Značky: vyhodnocování, skládky, zapojení, automatického, výšky, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu automatického vyhodnocování výšky skládky tvarovek v oboru hrubé keramiky. Účelem vynálezu je zabezpečení univerzálnosti jeho využití pro různý výrobkový sortiment, dále pak snížení nároků na energii. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením obvodu automatického vyhodnocování výšky skládky. Ke vstupnímu obvodu je připojen indukční snímač polohy měřicí lišty a spínač stavů a poloh, přičemž vstupní obvod je spojen s kombinačním...