Patenty so značkou «skladacia»

Skladacia nadstavba na prepravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7509

Dátum: 01.08.2016

Autor: Kvetňanský Dick

MPK: B60P 3/34, B62D 21/02, B60P 3/32...

Značky: nadstavba, prepravný, prostriedok, skladacia

Text:

...zadné a predné trojuholníkové panely a nadstavba sa pomocou výsuvného mechanizmu zloží takmer na úroveň pôvodnej strechy prepravného prostriedku, pričom hlavné bočnice, preklápacie bočnice a pomocné podlahy sú spustené zvisle po bokoch prepravného prostriedku a dovnútra nadstavby sa sklopia aj obe čelá. Prepravný prostriedok sa V tomto stave blíži k svojim pôvodným rozmerom.Pomocou tohto technického riešenia sa zásadne zväčší úžitkový...

Skladacia stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6806

Dátum: 03.06.2014

Autor: Suja Matej

MPK: A47C 4/02

Značky: stolička, skladacia

Text:

...sedadla a operadla medzi už zložené nohy s lubmi. Sedadloje vpredu zafixované o nohy dvoma kolíkmi, ktoré ho držia na svojom mieste a tiež držia operadlo, ktoré je pripevnené o sedadlo, aby pri opretí oň ostalo na svojom mieste. Pri skladani stoličky sa najprv zodvihne sedadlo k operadlu, následne sa sklopia luby dohromady a operadlo so sedadlom sa sklopia do priestoru medzi nohy.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie...

Skladacia skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6744

Dátum: 02.04.2014

Autor: Bersagel Henning

MPK: A47B 47/02, A47B 63/00, A47B 47/04...

Značky: skriňa, skladacia

Text:

...homá lišta 3 a predná spodná lišta g sú na svojich oboch koncoch prípevnené k bočným stojkám Q. Bočné steny Q sa skladajú z dvoch hlavných kusov a sú V strede vo vertikálnom smere delené. Dva hlavné kusy bočných stien Q sú navzájom spojené aspoň jedným pántovým prvkom. Zadná stena 1 má v homej časti homý okraj 2 a po stranách bočné okraje m. Bočné steny Q sú aspoň jedným pántovým prvkom prípevnené k bočným stojkám Q a aspoň jedným...

Skladacia kolobežka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6729

Dátum: 02.04.2014

Autor: Molnár Tomáš

MPK: B62K 15/00

Značky: koloběžka, skladacia

Text:

...8, predne koleso Q, krk Q, uzamykací mechanizmus l§, predné telo lQ, zadné telo l 2, ťahadlo a, skrutnú pružinu, zadnú konzolu H, zadnú nápravu L 3, dve zadné kolesá l 5, otočné kĺby,pánty, páčky a oceľové lanko tak, ako je znázomená na obr. l.K hlavovej zostave 4 sa v jej dolnej časti pripája predná vidlica g s predným kolesom Q tvarovaná tak, aby vytvárala závlek kolesa. V homej časti hlavovej zostavy A sa pripája teleskopická tyč...

Skladacia prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19408

Dátum: 06.02.2014

Autor: Rubio Gradolí José

MPK: B65D 19/06

Značky: přepravka, skladacia

Text:

...oporu na vrchu stĺpikov a horných priečnikov tak, že dva alebo viaceré kontajnery sa môžu stohovať a poskytovať vyššiu odolnosť voči zosunu podpier.0012 Bočný obal vyrobený z Iepenky je pripevnený pevne okolo stĺpikov a má sklopenú klapku pozdĺž svojho dolného obvodu, ktorá má viaceré funkcie Na jednej strane zadržiava Iepenkovú prírubu, aby sa táto príruba neskĺzla pod úroveň, pre ktorú je koncipovaná, počas montáže a...

Skladacia klietka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287971

Dátum: 06.07.2012

Autor: Hornoveský Ján

MPK: A01K 1/015, A01K 1/00

Značky: skladacia, klietka

Zhrnutie / Anotácia:

Skladacia klietka je tvorená štvorcovým dnom (1) z plného pevného materiálu s vyvýšenými okrajmi na zachytenie prípadných nečistôt a na usadenie bočných dielov (2) navzájom otočne voľne spojených pomocou svoriek, ktoré tvoria steny kocky, kde hlavný zadný diel (3) má na vrchnej hrane (4) otočne pevne pomocou svoriek upevnený horný diel (5), pričom tento hlavný zadný diel (3) je do šírky väčší v porovnaní s ostatnými bočnými dielmi (2) a má...

Prenosná skladacia tabuľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6019

Dátum: 03.02.2012

Autor: Harazinová Martina

MPK: A47B 97/08, G09F 15/00, B43L 1/08...

Značky: prenosná, tabuľa, skladacia

Text:

...rozloženom a rozloženom stave.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrenosná skladacía tabuľa pozostáva z dvoch tabuľových dielov l, ktoré sú navzájom spojené aspoň jedným pántom g a aspoň jedným aretovacím prvkom 5 na vzájomné nastavenie tabuľových dielov l v rozloženej a/alebo zloženej (prenosnej) polohe. Na odvrátených okrajoch V pozdlžnom resp. vertikálnom smere zo zadnej strany majú tabuľové diely l upevnené teleskopické nohy g, na...

Skladacia klietka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5679

Dátum: 04.03.2011

Autor: Hornoveský Ján

MPK: A01K 1/00

Značky: klietka, skladacia

Text:

...na Lunožnenie zloženia bočných dielov g k tomuto hlavnému zadnému dielu 5 bez poškodenia svoriek, spájajúcich bočné diely g navzájom. K hlavnému zadnému dielu 5 bez poškodenia svoriek je možné príklopiť aj horný diel 5. Takouto konštrukciou sa dosiahne to, že bočné diely g, zadný diel 5 a homý diel 5 bez vzájomného rozobratia je možné uložiť do dna l s vyvýšenými okrajmi a zaistiť istiacimi prvkami, nachádzajúcirni sa na okraji dna l. Dno l...

Polotuhá skladacia nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 287517

Dátum: 29.11.2010

Autor: Melrose David Murray

MPK: B65D 1/00

Značky: skladacia, polotuhá, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Polotuhá skladacia nádoba (10) má bočnú stenu, ku ktorej patrí horná časť (5), prostredná časť (6) a dolná časť (7), a ďalej má dno (8). Prostredná časť (6) obsahuje podtlakovú, panelovú časť majúcu ovládací úsek (2) a iniciačný úsek (1). Ovládací úsek (2) sa zvažuje strmšie vo zvislom smere, to znamená, že má ostrejší uhol vo vzťahu k pozdĺžnej osi nádoby (10) ako iniciačný úsek (1). Na základe prítomnosti podtlakovej sily v nádobe, kedy táto...

Skladacia univerzálna hnacia náprava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5507

Dátum: 07.09.2010

Autor: Boledovič Jozef

MPK: B62K 25/00

Značky: skladacia, hnacia, univerzálna, náprava

Text:

...umožňuje bezpečné zloženie a opätovné rozloženie oboch zadných ramien trojkolesových jednostopových dopravných prostriedkov.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady uskutočnenia, ktoré sú predmetom ochrany, sú znázornené na priložených obrázkoch. Obrázok č. 1 znázorňuje celkový pohľad na univerzálnu skladaciu hnaciu nápravu.Obrázok č. 2 znázorňuje pohľad na univerzálnu skladaciu hnaciu nápravu zozadu po upevnení na konštrukciu...

Skladacia debna so sklopiteľnými a samozaistiteľnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13737

Dátum: 14.04.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/34, B65D 6/22, B65D 6/18...

Značky: sklopiteľnými, debna, samozaistiteľnými, stenami, skladacia

Text:

...strane vyžaduje hladké povrchy, na strane druhej musí byť ale daná aj možnosť, aby čistiaci prostriedok použitý v automatizovaných pracích zariadeniach príp. voda mohli zdebny počas čistenia odtekať. Toto si vyžaduje odtokové otvory alebo perforácie, ktoré sú však opäť v rozpore s požadovanou vysokou stabilitou. Ohľadom čistenia sa pritom tiež obzvlášť žiada, aby aspoň niektore zvonkajších stien zostali vodklopenom stave samovoľne...

Skladacia doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13585

Dátum: 10.02.2010

Autor: Hagspiel Raimund

MPK: A47B 96/20

Značky: doska, spôsob, výroby, skladacia

Text:

...na prechode medzi lícovou stranou a vnútornou úzkou hranou, ked boli napríklad diely dosky pri výrobe skladacej dosky vyrezanéz dosky už opatrenej dekoračnou vrstvou. Pod pojmom rezanie jemožné v danom prípade chápať i frézovanie alebo rozrezávanie.Nakoniec sa doska, napriklad ako doskový polotovar, rozdelíjednotlivé diely dosky. S výhodou pritom vznikne medzi dielami dosky špára.Základom vynálezu je pritom poznatok, že zhoršenie...

Skladacia lepenková škatuľa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20368

Dátum: 22.10.2009

Autori: Pettersson Claes, Kolehmainen Jan, Cander Mateus, Grennfelt Kristian, Wernersson Lennart, Andersson Peter, Hansson Marcus, Thonfors Patrik, Gungner Susanne

MPK: B65D 5/36, B65D 5/468

Značky: škatuľa, skladacia, lepenková

Text:

...predná časť, a niektorá stena, napríklad predná stena, sú dva kusy, ktoré sú jeden k druhému pripevnené ľubovoľným známym spôsobom, napríklad zlepenim, zvarením,zlisovaním a/alebo zošítím. Miesto takéhoto pripevnenia potom bude slúžiť ako línia prehnutiapri vztyčovaní alebo skladaní škatule.0009 Daná škatuľa môže byť vyformovaná z polotovaru obsahujúceho prednú stenu, zadnústenu, prvú a druhú bočnú stenu, prednú časť, zadnú časť a prvú a...

Skladacia krabica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6919

Dátum: 12.08.2008

Autor: Hohl Wolfgang

MPK: B65D 5/00

Značky: krabica, skladacia

Text:

...tým spôsobom, že skladacia krabica v naplnenom stave môže byt usporiadaná K/ ľubovoľnej polohe. Neexistuje tedanebezpečie, že sa vieko otvorí.U ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byt uskutočnené také opatrenie, že vieko obsahuje aspoň jeden zástrčný jazyk, ktorý je vytvorený pre zasunutie do štrbiny V hornej hrane dvojstennej prednej steny. To je jedna možnost, ako môžu predná stena a vieko spolupracovat pre vzájomnéVieko je u...

Skladacia nádoba pre transport ľadom chladeného tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17582

Dátum: 26.03.2008

Autor: Ringler Werner

MPK: B29C 45/00, B65D 81/26, B65D 8/14...

Značky: ľadom, chladeného, tovarů, nádoba, skladacia, transport

Text:

...blanovité závesy na hranách, t.j. v zmysle vytýčenej úlohy sa má zabrániť zmontovaniu a oddeľovaniu stenových a podlahových prvkov. Iné ako takéto blanovité závesy sú pri známom stave techniky iba všeobecne diskutované.0010 Na hornej hrane každého škrupinového obalu sa môže zapečatiť,nalepit alebo navariť fólia. Táto fólia je prednostné plynotesná a vodotesná, tak ako má byt plynotesný a vodotesný celý skladací škrupinový obal.0011...

Skladacia nádoba na prepravu ľadom chladeného tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10758

Dátum: 26.03.2008

Autor: Ringler Werner

MPK: B29C 45/00, B65D 8/14, B65D 81/26...

Značky: skladacia, nádoba, ľadom, prepravu, chladeného, tovarů

Text:

...bočnýcha čelných stien, ale tieto nie sú vysvetlené.0008 Ako spojenie čelných stien a bočných stien s dnom sa uprednostňujúpyskovité pásové závesy, čiže sa má podľa účelu použitia vyhnúť montovaniua odpájaniu prvkov steny a dna. lné závesy ako tieto pásové závesy sú v tomto stave techniky riešené iba všeobecne.0009 Na hornej hrane každého skladacieho obalu je možné zapečatiť, nalepit alebo navarit fóliu.Fólia je výhodne nepriepustná...

Skladacia prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7800

Dátum: 20.03.2008

Autori: Schmidt-morgenroth Edouard, Jay Daniel

MPK: B65D 6/00

Značky: přepravka, skladacia

Text:

...ktoré znázorňujú jedno uskutočnenie vynálezunijako neobmedzujúce jeho rozsah a na ktorýchobr. 1 až 4 znázorňujú prepravku podľa vynálezu v štyroch situáciách odzostavénej prepravky až po prepravku zloženú naplocho obr. 5 znázorňuje detail závesu medzi prvými a druhými profilmiobr. 6 znázorňuje v perspektíve detail zaistenia medzi dvoma susednýmiboćnýml stenami obr. 7 je rez vedený v smere 6 - 6 z obr. 6.0013 Ako je vidiet na obr. 1,...

Skladacia krabica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6863

Dátum: 09.11.2007

Autor: Haselhorst Klaus

MPK: B65D 5/64

Značky: krabica, skladacia

Text:

...od seba navzájom. Príslušné prvé dotykové body pritom ležia vždy zvonku roviny vytvorenej ohybovými líniami dolného dielu krabice alebo ohybovými líniami nasadzovacieho vrchnáka. Prvé dotykové body pri nasadzovacom Vrchnáku nasadenom na dolný diel krabice budú najmä umiestnené nad sebou a s odstupom od seba navzájom. Rovnako ohybove hrany budú podľa ďalšieho príkladu uskutočnenia pri nasadzovacom Vrchnáku nasadenom na dolný diel krabice...

Skladacia masérska stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4741

Dátum: 03.05.2007

Autori: Miškus Milan, Miškusová Dana

MPK: A61H 37/00, A47C 9/00

Značky: masérska, stolička, skladacia

Text:

...pevný kolik 18 so stredným nosníkom 13 rámu s dolným dorazom 19 opierok nôh 2, ktoré sú jednou stranou upevnené v zadnom priečnom stabilizátore 5 a druhou stranou otočne vo vzpere 14 rámu na druhej strane podopretá dolným dorazom 19. Vzpera rámu 14 je otočne spojená s predným nosníkom 15 rámu,kde je otočne osadená nosná doska 21 opierky nôh 2 cez polohovací upevňovací segment 22 (napr. v tvare vedľa seba zapadajúcich kolikov umiestnených...

Skladacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7140

Dátum: 30.11.2006

Autor: Seck Jürgen

MPK: A47B 96/00, E04C 2/40

Značky: skladacia, doska

Text:

...vrstvy lepidla.Týmto jednoduchým rozpracovaním sa dosiahne to, že doskové diely musia byt pri výrobe iba položené na seba, aby potom bolo možno naniesť lepidlo. Stuhnuté, avšak trvalo elastické lepidlo potom slúži ako záves na zadnej strane, zatiaľ čo bočné hrany obidvoch doskových dielov v rozloženom stave dosadajú na seba navzájom. Tým sa vytvorí obidvoma doskovými dielmi lícová strana rozdelená iba málo viditeľnou styčnou škárou....

Naplocho skladacia škatuľa z ohýbateľného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1605

Dátum: 06.05.2005

Autori: Kühnbaum Friedrich, Baader Joachim, Schwarz Werner

MPK: B65D 5/02, B65D 5/36

Značky: naplocho, ohýbatelného, škatuľa, skladacia, materiálů

Text:

...skladaciu veľkopriestorovú dopravnú škatuľu, ktorá by mohla byť s viacero samostatnými dnovými dielmi vyrobená jednoducho a cenovo priaznivo, pričom počet samostatných dnových dielov by mal byť bez ovplyvnenia stability škatule menší než počet párov vzájomne príslušných bočných stenových úsekov. Najmä by tiež mala byť jednoduchá manipulácia na postavenie škatule. Náklady na výrobu prírezových dílov pre škatuľu ako aj na konfekcionovanie...

Plastová skladacia fľaša s harmonikovo usporiadanými rebrami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2652

Dátum: 02.12.2004

Autor: Mušálek Oto

MPK: B65D 1/02

Značky: plastová, usporiadanými, fľaša, harmonikovo, rebrami, skladacia

Text:

...fľaše. Je doriešená aj možnosť skladovania stohovanlm nezložených aj zložených fliaš, a taktiež možnosť triedenia odpadu a efektívneho druhotného spracovania. Pokiaľje fľaša opatrená snlmateľnou etíketou, a tiež opatrená bezo zbytku odnímateľným uzáverom, odstránenie balastnej hmoty a druhotné spracovanie čistej hmoty môže byť dosiahnuté rýchlo a ľahko. Skladacie fľaše umožnia zníženie objemu odpadov, zvýšenie efektívnosti odvozu týchto...

Skladacia vložka na prepravu nákladov v dodávkových i osobných automobiloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3963

Dátum: 05.10.2004

Autor: Chlad Pavel

MPK: B60R 9/00

Značky: automobiloch, prepravu, dodávkových, nákladov, skladacia, osobných, vložka

Text:

...6. 7. 2004Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 24. 8. 2004Číslo plioritnej prihlášky 2003-14426 Dátum podania prioritnej prihlášky 8. 7. 2003Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 5. 10. 2004 Vestník UPV SR č. 10/2004Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 24. 8. 2004 Číslo pôvodnej prihlášky(67) Číslo podania medzinárodnej prihláškyČíslo zverejnenia medzinárodnej...

Skladacia prepravka s uvoľniteľne blokovateľnými bočnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283986

Dátum: 24.05.2004

Autor: Umiker Hans

MPK: B65D 8/14, E05C 19/06

Značky: skladacia, stenami, uvolnitelné, blokovateľnými, přepravka, bočnými

Zhrnutie / Anotácia:

Skladacia prepravka s uvoľniteľne blokovateľnými bočnými stenami (2), ktoré sú v vzpriamenej polohe oproti sebe relatívne fixovateľné blokovaním, pričom sa najskôr dve vzájomne protiľahlé bočné steny medzi ďalším párom ešte stojacích bočných stien, a potom tento ďalší pár protiľahlých bočných stien, sklopí dovnútra na dno prepravky. Dovnútra sklopiteľné bočné steny (2) obsahujú zaskakovacie prvky (6) na blokovanie na zapadnutie za príslušné...

Skladacia rozoberateľná hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1794

Dátum: 08.04.1998

Autor: Dzurňák Marcel

MPK: A63H 33/08, A63H 33/04

Značky: rozoberateľná, skladacia, hračka

Text:

...detail A V reze z obr. 2. Obr. 4 predstavuje oválny tvárový prvok. Obr. 5 predstavuje rovinný tvarový prvok. Obr. 6 znázorňuje variantné uskutočnenia spojovacieho prvku v čelnom pohľade a obr. 7 znázorňuje príklady uskutočnenia spojovacieho prvku v reze s jedným uskutočnenímv pohľade, pozostávajüceho z dvoch güľ navzájom spojených.Príklad uskutočnenia te hnickh ri šeniskladacia rozoberateľná hračka Q pozostáva z rovinných tvarových prvkov 1...

Skladacia prepravná garáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 278352

Dátum: 08.01.1997

Autor: Huraj Ivan

MPK: E04H 6/04, E04H 15/06

Značky: skladacia, prepravná, garáž

Zhrnutie / Anotácia:

Garáž je konštrukčne riešená tak, že pozostáva z prednej otočnej dosky (5) a zadnej otočnej dosky (9). Dosky sú otočne uložené pomocou čapov (7). Z prednej otočnej dosky (5) sa vysunie výsuvná doska (6). Výsuvná doska (6) a zadná otočná doska (9) sú vybavené nastaviteľnými nožičkami (8). K výsuvnej doske (6) a k zadnej otočnej doske (9) je vymeniteľne upevnená nepremokavá plachta (4). Navyše predná otočná doska (5) je vybavená podpornou a...

Výhrevná skladacia rohož

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1310

Dátum: 04.12.1996

Autor: Nagy Jozef

MPK: F24D 3/16, E04C 2/52

Značky: skladacia, výhrevná, rohož

Text:

...jednou častou segmentu. Obr. 3 predstavuje umiestnenie rohože v kúpeľnia jej napojenie na zdroj teplonosného média. Príklady uskutočneniaTechnické riešenie. Čiže výhrevná skladacia rohož je podrobne zobrazené na obr. 1. V konkrétnom vyhotovení pozostáva z ôsmich segmentov L, ktoré sú navzájom mechanicky pospájané napr. nasúvateľnými západkami a tak tvoria pevný celok. Segmenty 1 sú zhotovené napr. tlakovým odlievaním plastickej hmoty napr. PVC...

Univerzálna skladacia bunka kontajnerového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1047

Dátum: 10.01.1996

Autor: Slatkovský Ivan

MPK: E04B 1/12

Značky: kontajnerového, skladacia, univerzálna, buňka

Text:

...vytvorený z panelov demontovanej bunky.Bunka podľa obr. 1 pozostáva z podlahového panelu L. bočné ho panelu g s dverami. čelného panelu Q a stropného panelu §..3 Bunka podľa obr. 2 pozostáva z podlahového panelu L. bočného pa~ nelu g s oknom, čelného panelu 5 a stropného panelu §. Na obr. 3 je znázornené osadenie bočných panelov g. g na podlahovom paneli L. Podlahový panel L má v každom rohu privarený kovový stĺp Z. Medzi rohovými stĺpmi Z...

Skladacia škatuľka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279957

Dátum: 07.12.1994

Autor: Gronnevik Oddbjorn

MPK: B65D 6/18

Značky: skladacia, škatuľka

Zhrnutie / Anotácia:

Skladacia škatuľka zo všeobecne plochého listu (1) s dnom (2), bočnými úsekmi (3 až 6) a prípadne s vekom (13), kde bočné úseky (3 až 6) sú spojené s dnom (2) a navzájom spojené uvoľniteľným spojením (7), pričom spojenie v hranách škatuľky je uskutočnené formou vertikálnych štrbín (8) v jednom bočnom úseku (3 až 6) a zodpovedajúcim jazýčkom v druhom bočnom úseku (3 až 6). Pri spojení zasahuje jazýček (9) do štrbiny (8) a je ohnutý nabok, takže...

Skladacia paletka na prepravu a skladovanie drobných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 634

Dátum: 09.11.1994

Autori: Ivanický Eduard, Marušák Zdeněk

MPK: B65D 5/26

Značky: drobných, paletka, výrobkov, skladovanie, skladacia, prepravu

Text:

...spojený do tvaru plášťa pravidelného štvorbokého hranola. Pritom rovnobežne steny hranola s menšouvplochou tvoria boky paletky, jedna z rovnobežných stien s väčšou plochou tvorí dno paletky a druhá vložku s otvormi pre fixáciu polohy vý robkov. Podstavy hranola potom tvoria čelá paletky, pozostávajúcez hornej klopy vložky a spodnej klopy dna. Tieto klopy sú opatrené výstupkami a vybraniami pre ich vzájomné rozoberateľné...

Integrovaná skladacia paletka na drobné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 633

Dátum: 09.11.1994

Autori: Ivanický Eduard, Marušák Zdeněk

MPK: B65D 5/26

Značky: drobně, paletka, skladacia, výrobky, integrovaná

Text:

...konštruovaná paletka sama o sebe nerieši problém fixácie polohy v nej uložených výrobkov. K tomuto účelu sa používa vložka s otvormi. ktorá sa vkladá do paletky v rozloženom stave. Je zrejmé, že táto kompletácia naplno funkčnej paletky z dvoch dielov nie je z hľadiska rutinného prevozu optimálna.K odstráneniu hore uvedeného nedostatku známej skladacej paletky prispieva integrovaná skladacia paletka pre drobné výrobky podľa úžitkového vzoru....

Skladacia paletka pre drobné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 408

Dátum: 06.04.1994

Autori: Marušák Zdeněk, Ivanický Eduard

MPK: B65D 19/20, B65D 19/02

Značky: výrobky, drobně, skladacia, paletka

Text:

...riešenie umožňuje prázdnu paletku jednoduchým spôsobom zložiť v podstate do podoby plošného útvaru s rozmermi jej dna. Tým sa významne znižujú nároky na prepravný a skladovací priestor prázdnych paletiek. Pri tom zloženie a opätovné rozloženie paletky do funkčného tvaru nespôsobuje jej žiadnevýznamnejšie opotrebovanie, ako je opotrebovanie bežným prevozom.Prehľad obrázkov na výkresochK bližšiemu objasneniu podstaty riešnia slúžia...

Stereoskopická skladacia pohľadnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 36

Dátum: 07.07.1993

Autor: Vít Jan

MPK: B44F 1/10

Značky: skladacia, pohľadnica, stereoskopická

Text:

...používá papírového materiálu. Pouze čočky a pružný člen jsou z jiného materiálu. Čočky jsou z běžného plastu vhodného pro výrobu těchto optických částí a pružný člen může být rovněž z plastu nebo z kovu nebo z podobného jiného materiálu, používaného pro podobné účely.Uvedenou konstrukcí je možno složit do plochého útvaru, který je možno posílat poštou, přičemž po obdržení se tato konstrukce opět rozloží a pomocí ćoček je možno prohlížet...

Skladacia upínacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264712

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínacia, skladacia, doska

Text:

...diely sú podstatne ľahšie ako monolitná upínacia doska a z toho dôvodu nie je potrebné mat manipulačné zariadenie. Ďalšou výhodou je, že sa použije vždy len toľko dielcov, koľko pre zostavenie upínacieho prípravku je práve potrebné.Na pripojenom výkrese je znázornená skladacia upínacia doska podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený nárys a na obr. 2 pôdorys.Skladacia upínacia doska pozostáva 2 najmenej dvoch základných telies łg, z...

Vysoká skladacia paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 254202

Dátum: 15.01.1988

Autori: Puchala Zbigniew, Kovár Imrich

MPK: B65D 19/12

Značky: paleta, vysoká, skladacia

Text:

...13 jednej bočnice 9sú výškovo posunuté voči čapom 4 druhej bočnice 2 o näsobok vzdialenosti osi čapu 4 od vonkajšej roviny bočnice 2, jpričom na zvislých stĺpikoch bočnice 2, 9 sú posuvne uložené horné prvky 3, 8 a na podlahovej konštrukcii 1 sú uložené spodné pevné prvky 19, 7, kde horné posuvné prvky 3, 8 a spodné pevné prvky 19, 7 tvoria spolu stabilizačný zámok. Na vodororvných stĺpikoch bočnice 2, 9 sú otočné uložené svojim jedným...

Sklápacia skládacia skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 254003

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hostin Jozef

MPK: A47B 47/00

Značky: sklápacia, skriňa, skladacia

Text:

...a dopravných prostriedkoj/,p znižuje náklady na skladovanie a dopravu.Príklad prevedenia sklápace skladacej skrine podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, kde obr. 1 predstavuje pohlad v náryse, obr. 2 priečny rez v pôdorysnom priemete, obr. 3 časť pozdĺžneho rezu V bokorysnom priemete a obr. 4 priečny rez spojenia zadného dielu s priečkou.Bočný diel 2, horný kryt 3, dno 4 sú pomocou otočných zévesov 5 pripevnené k zadnému dielu 1....

Skladacia oblúková garáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 241312

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bil Arnošt

MPK: E04H 6/00

Značky: oblúková, skladacia, garáž

Text:

...bez poškodenia jednotlivých dielcov, Konštrukcia oblúkovej garáže je nenáročná na prácnost vo- výrobe a pri montáži. , Prikladné prevedenie skladacej oblúkovej garáže podľa vynálezu je znázornená na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je axonometrický pohľad na garáž v čiastočnom reze, na obr. 2 je čiastočný pohľad na dvojité oblúkové segmenty s koncovými platničkami a dostreďovacími tŕñmi, na jobr. 3 je rez dostredovacím tŕňom a koncovými...

Skladacia rysovacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 250760

Dátum: 14.05.1987

Autor: Tabaček Jozef

MPK: B43L 5/00, A47B 27/00

Značky: skladacia, rysovacia, doska

Text:

...vynálezu, kde obr. 1 predstavuje celkový schematický ,pohlad na skladací rysovací prístroj v základnej pracovnej polohe, obr. 2 predstavuje celkový schematický pohľad na skladaciu rysovaciupredstavuje mechanické zariadenie na zaistovanie pracovnej polohy, obr. 4 a obr. 5 znázorňuje osem połdperných podložiek skladaoej rysovacej dosky, obr. 6 znázorňuje umelú hmotu na kresliacej ploche rysovacej dosky, obr. 7 znázorňuje skrutku...

Skladacia sústava pracovných plošín

Načítavanie...

Číslo patentu: 223054

Dátum: 15.03.1986

Autori: Puchala Zbignew, Hamar Igor, Šurda Ján, Dávid Július

Značky: sústava, plošín, pracovných, skladacia

Zhrnutie / Anotácia:

Skladacia sústava pracovných plošín pre práce na fasádach objektov v stavebníctve. Skladacia sústava pracovných plošín zhotovená z tuhých konštantných prvkov, ktoré podvesovaním pod seba vytvárajú sústavu pracovných plošín, ktorá je cez kyvné prvky zavesená na dvojici nosných lán, ktoré prechádzajú cez hornú závesnú kladku uchytených na horizontálnom pojazde. Sústava je vybavená na bočných závesných prvkoch otočnými konzolami s kladkami na...

Skladacia logická kocka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219188

Dátum: 01.06.1985

Autori: Ďuračka Ladislav, Martinka Pavol

Značky: logická, kocka, skladacia

Zhrnutie / Anotácia:

Skladacia logická kocka s farebne odlišnými stenami, pozostávajúca z presuvných vložiek usporiadaných okolo jadra, ku ktorému sú prichytené. Riešeným problémom je konštrukčná úprava za účelom zhospodárnenia výroby a zmeny logického postupu pri skladaní, čo sa dosahuje tým, že jednotlivé presuvné vložky, tvaru štvorstenu sú na jadro uchytené prostredníctvom otočných držiakov tvaru trojbokých ihlanov.