Patenty so značkou «skládací»

Skladací kolesový dopravný prostriedok poháňaný odrazom nôh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7539

Dátum: 05.09.2016

Autor: Sadilek Ilja

MPK: B62K 15/00, B62K 13/00

Značky: poháňaný, kolesový, dopravný, skládací, odrazom, prostriedok

Text:

...jej konci, kde je uložená v prvom čape.V inom vyhotovení môže byť sedlo vedené a uložené nezávisle od ťahadla. Ťahadlo z konca priečnika môže byť nasmerované nielen nahor k prvému čapu, ale aj smerom nadol z konca priečnika k zadnej stojke,s ktorou sa spojí pod úrovňou dorazu priečnika. V takom prípade ťahadlo prenáša do zadnej stojky tlakové si ly.Nastavovaním dĺžky ťahadla sa dosiahne presné a jemné nastavenie výšky sedla. Hrubá zmena výšky...

Skladací viacposchodový obal s vkladacími bunkami na prepravu tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7333

Dátum: 07.01.2016

Autori: Knob Josef, Szmuc Cezary

MPK: B65D 19/36, B65D 88/54

Značky: tovarů, buňkami, vkladacími, prepravu, skládací, viacposchodový

Text:

...závesné profily a prepojenie prvého a druhého poschodia vkladacích buniek pomocou flexibilného materiáluobrázok 6 - znázorňujte detail A z obrázka 6 - prichytenie flexibilného materiálu v kedrovom profileobrázok 7 - znázorňuje zavesenie vkladacích buniek pomocou háku za okraj vonkajšieho obalu obrázok 8 - znázorňujte zavesenie vkladacích buniek pomocou háku na vnútornú stranu vonkajšieho obaluNa obrázku 1 až 5 je znázornený skladací...

Skladací stojan na 3D zobrazovanie a stojan na 3D zobrazovanie s akváriom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6966

Dátum: 04.11.2014

Autori: Gontko Lucian, Varhaník Erik

MPK: A47F 5/10, G09F 19/16, G09F 13/34...

Značky: zobrazovanie, skládací, akváriom, stojan

Text:

...s vyhotoveným otvorom i, alebo netransparentné, s vyhotoveným otvorom i. Na plne transparentnú vodorovnú homú dosku l alebo do otvoru i transparentnej vodorovnej hornej dosky l, alebo netransparentnej vodorovnej homej dosky 1 je vložené zobrazovacie zariadenie ako zariadenia s displejmi (telefóny, smartfóny, tablety, fotorámčeky, ípody, iphony, premietacie fólie, monitory a atď.). Stojan na 3 D zobrazovanie s akváriom môže byť...

Skladací príves za dvojstopové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6868

Dátum: 05.08.2014

Autor: David Libor

MPK: B62D 63/06

Značky: dvojstopové, vozidla, skládací, přívěs

Text:

...jedno samostatné Výklopné dno m,vztýčené nahor, pričom ľavá bočnica korby ě a pravá bočnica korby i spolu s predným čelom i a zadným čelom z sú stočené a zrazené k sebe tak, aby zaberali minimálnu pôdorysnú plochu.Spevnenie korby v rozloženom stave je zabezpečené tesným uložením oboch výklopných dien § alebo jedného samostatného výklopného dna l 0 medzi predným čelom l a zadným čelom g a ľavou bočnicou g a pravou bočnicou i, pričom tieto...

Plastový skladací obal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5694

Dátum: 04.03.2011

Autor: Schingler Peter

MPK: B65D 21/00

Značky: plastový, skládací

Text:

...programovateľnej deformácie obalu je, že sú dodržané rovnostranné trojuholniky, aby vnútorné tlaky (pretlak alebo podtlak) v obale pôsobili na bočnú stenu rovnomeme. Ďalší princíp funkčnosti je, že spínací deformačný profil vytvára na každom vrchole rovnostranného trojuholníka svojím vnútomým rádiusom primeraný voľný priestor na vertikálne Skladanie obalu, ktoré umožňuje rovnostranným trojuholníkom sa vo voľných deformačnýeh zónach...

Skladací a lepiaci stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20867

Dátum: 10.12.2010

Autor: Cailloux Lionel

MPK: B31B 1/06, B31B 1/04, B31B 1/02...

Značky: stroj, lepiaci, skládací

Text:

...potlače vzhľadom na okraje výstrižku a/alebo tvarov a rozmerov výstrižku a/alebo prípadnej0011 To isté platí aj pre pojem potlač, ktorý neberie do úvahy konkrétne použitú reprodukčnú techniku a/alebo konkrétny povrch vonkajšej strany. V praxi pôjde okrem toho vo väčšine prípadov skôr o doplnkovú potlač ako o celoplošnú tlač vzhľadom na to, že používané výstrižky sú obvykle na svojej vonkajšej strane už vopred potlačené.0012 Princíp tohto...

Skladací odvíjač káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5344

Dátum: 08.02.2010

Autor: Szolnoky Peter

MPK: B65H 49/00, B65H 75/02

Značky: skládací, káblov, odvíjač

Text:

...16 je na jej dolnom konci zasunutá vodiaca rúrka 20, nesúca na svojom vonkajšom konci kotúč 11. Kotúč 11 má tri zarážky 17, ktoré sú k nemu prizvárané. Každá zarážka sa nachádza pod jedným úchytom 27 pre výkyvnú nohu 10. V pracovnej polohe sú na zarážkach 17 nasunuté voľné konce výkyvných nôh 10.Vďaka spojeniu vodiacej rúrky 20 s kotúčom 11 a je tento kotúč 11 pohyblivý v smere zvislej osi stojana na vertikálne odvíj anie. Kvôli zabráneniu...

Skladací blok debnenia na stavbu stien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13197

Dátum: 10.12.2009

Autor: Ciccarelli Gianfranco

MPK: E04B 2/86

Značky: skládací, debnenia, stavbu, stien

Text:

...je obklopená dovnútra smerujúcim spätným ohybom a vykazuje jednak a vo svojich pozdĺžnych častiach, dolnej alebo homej, a jednak na zvislom okraji jedného zosvojich koncov záhyb s príerezom tvaru V alebo U, ktorého otvorenie smeruje von,pričom tento záhyb môže, keď je blok v pracovnej konfigurácii, prekrýť spätný ohyb druhého, už postaveného bloku na vytvorenie spojenia s týmto druhým blokom, keď je tento blok umiestnený v rovnakom rade alebo...

Skladací box

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10541

Dátum: 05.12.2009

Autori: Dickmann Stephanie, Riemer Daniel, Witte Mathias

MPK: B65D 1/22, B65D 6/18

Značky: skládací

Text:

...všeobecne použiteľný skladací box, tak, že držadlá sú umiestnené vo vyššom ráme a aspoň čiastočne objímajú istý úsek rámu. Vďaka umiestneniu držadiel vo výške rámu sú držadlá vyvýšené a teda ich možno ľahko uchopiť. Vďaka tomu, že držadlá minimálne čiastočne objímajúistý úsek rámu, sú držadlá dobre podopreté.0009 Vďaka otočnému držadlu je skladanie a rozkladanie podstatne jednoduchšie. Otočné držadlo možno dobre uchopiť a otáčať ním....

Skladací papierový glóbus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5239

Dátum: 07.09.2009

Autor: Vítek Michal

MPK: G09B 27/00

Značky: skládací, papierový, glóbus

Text:

...(2) s vyznačenírn výrezu (Y) na zasúvanie papierových elementov (X).Príklady uskutočnenia úžitkového vzoruV tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísané konštrukčné riešenie skladacieho papierového glóbusu podľa tohto technického riešenia. Polygónová plošná forma glóbusu je zhotovená z papiera, pričom glóbus je vymodelovaný ohnutím a zlepením hexagónov 1 a pentagónov 2.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísané konštrukčné...

Skladací kontajner a spôsob dopravy zložených kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14658

Dátum: 23.06.2009

Autor: Joubert Simon John

MPK: B65D 19/12

Značky: zložených, kontajnerov, kontajner, skládací, spôsob, dopravy

Text:

...obsiahnuté v nákladovom priestore.V ďalšom uskutočnení môže mať kontajner čiastočne zložený stav, v ktorom vytvára priestor na vloženie kontajnera, do ktorého možno aspoň čiastočne vložit viacero rovnakých kontajnerov a dopravovat ich v zloženom stave. Kontajner môže zahŕňat pár bočníc, ktoré sú vo vzpriamenom stave kontajnera vo všeobecnosti rovnobežné, a pár čiel. ktoré sú vo vzpriamenom stave kontajnera rovnobežné a vo všeobecnosti...

Plastový skladací box

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5118

Dátum: 05.03.2009

Autor: Šipula Peter

MPK: B65D 5/02

Značky: plastový, skládací

Text:

...až do vodorovnej roviny a dlhšie steny sa V predpripravenom mieste prehnú po celej dĺžke dovnútra a spolu sa zložia smerom dole až dosadnú na pevné tvarované dno.Miesto ohybu V stenách je vytvorené narezaním jednej strany platne alebo lepiacou páskou.Zañxovanie dlhších stien ako i celého boxu v zloženom stave je zaistené dvojdíelnym nelepivým spojom,ktorý môže byť vyrobený z tkaniny s háčikovitým a slučkovým vlasom.Podstata tohto úžitkového...

Skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5020

Dátum: 07.10.2008

Autor: Varga Peter

MPK: B62K 15/00

Značky: bicykel, skládací

Text:

...homej konzoly, dolnej konzoly, prednou teleskopickou vzperou, zadnou teleskopickou vzperou, spevňujúcej vzpery, otočných kĺbov, aretačrlej rúčky s poistkou, riadidiel, sedadla, stredovej zostavy s kľukami a pedálmi prichytených na konzolu, prednej vidlice, predného kolesa a zadného kolesa tak, ako je zobrazený na obr. l. a jeho riešenie je charakteristické tým, že k hlavovej zostave 4 je otočným kĺbom A prichytené horné rameno 3 a otočným...

Skladací príves

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11395

Dátum: 19.05.2008

Autor: Oyasaeter Eirik

MPK: B62D 63/06

Značky: přívěs, skládací

Text:

...aby zaaretovala nápravu kolies 7 v prevádzkovom stave. Zarážky Gc pomôžu stabilizovať záves kolesa a nápravu v prevádzkovom stave. Jedno alebo viac oceľových Ianiek alebo reťazi 13, umiestnených medzi rám Za a 2 b azáves kolesa 5 a a 5 b môže pomôcť pri zabezpečovaní stability v prevádzkovom stave. Keď sa ťažné zariadenie 3 c a 3 d zloží dole, tyč 8 bude tlačiť na nápravu kolies 7 tak, že ná rava sa ohne dozadu. Čím viac sa ťažné zariadenie 3...

Motorizovaný skladací skúter

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11719

Dátum: 03.04.2008

Autori: Van Den Brande Camille Wilhelmus, Sluijter Robert Hugo, Wilkinson Simon James Hemmingway

MPK: B62K 15/00, B62K 11/00

Značky: skúter, motorizovaný, skládací

Text:

...ústrojenstvo, zahrňujúce predné koleso, pôsobia ako jednotka, takže musia byť zložené iba dve tuhé časti a nemusí sa dávať pozor na polohu riadiaceho ústrojenstva počas skladania. Je výhodné, pokial riadiace ústrojenstvo môže byť zablokované pomocou pohybu riadidiel smerom dole,pretože to spája dve funkcie do jednej činnosti zmenšovanie veľkosti skútra vo0011 Znaky patentového nároku 5 umožňujú užívateľovi odvaľovať zložený skúter na zemí, čo...

Skladací pracovný stôl s obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4873

Dátum: 02.11.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: A47B 3/00

Značky: pracovný, stôl, obalom, skládací

Text:

...profilov, na ktoré sú pripevnene nohy 4, spodná doska 5,priečne časti bočných stien a vrchná doska 2. Obal 11 spolu so skladacím pracovným stolom vytvára súbor, ktorým sa dosahuje cieľ požadovaný v zadaní technického riešenia. Vrchná doska 2 skladacieho pracovného stola je pevne uchytená na ráme 1 z proñlovaného kovu. Do otvoru 1.1 sa zasúva prídavná doska 9. Výška vrchnej pracovnej dosky sa môže meniť. Rám 1, na ktorom je vrchná...

Skladací zásobník majúci štvorstrannú rovinnú základňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11198

Dátum: 24.10.2007

Autor: Nielsen Elsebeth Bjerg

MPK: B65D 5/36, B65D 5/24, B65D 5/46...

Značky: rovinnú, skládací, zásobník, základnu, štvorstrannú, majúci

Text:

...čo, okrem úspory materiálu, tiež zaisťuje zásobník nepriepustný pre tekutinu.0011 Keď sú, ako je uvedené v nároku 2, rohové členy zložené a spojené dohromady tým, že sú obe polovice dané ksebe a v stave danom k sebe súzložené a pripojené smerom dovnútra bud k vonkajšej strane alebo k vnútornejstrane bočných členov, je získaný rýchlo vytvorený zásobník, ktorý je možné zložiť pre vytvorenie plochého zásobníka a ktorý je možno rozložiť...

Skladací nákupný a/alebo prepravný vozík najmä do automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4815

Dátum: 02.08.2007

Autori: Seres Pavol, Sokolík Peter

MPK: B65D 6/16

Značky: prepravný, najmä, skládací, nákupný, vozík, automobilů

Text:

...prvkom 5.8. Spojovacím prvkom 5.8 je v tomto príklade rám z U profilu. Dve protiľahlé bočnice 5.4 obsahujú držadlá 5.9 na uchopenie do rúk. Samotný sklopný podvozok 1 je V tomto príklade riešený konštrukciou, ktorá pozostáva 2 ľavej apravej stojiny, pričom každá stojina je tvorená z prvého ramena 6.1 skríženého s druhým ramenom 6.2, ktoré sú v stredovej časti otočne uložené v klbe 6.3. Ľave a pravé stojiny sú opatrenéjednou pevnou rozperou...

Skladací stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 285691

Dátum: 21.05.2007

Autor: Truksa Pavel

MPK: E04H 1/12, E04B 1/344

Značky: skládací, stavebnicový, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Skladací stavebnicový systém je vhodný najmä na prenosné stavby, obývacie vozy a obytné prívesy. Systém pozostáva aspoň z dvoch vodorovných rámov alebo dosiek (1, 2), ktoré sú vzájomne mechanicky spriahnuté s aspoň dvomi vyklápacími stenami (5, 15), ktoré sú otočne upevnené aspoň na jednom z rámov (1, 2), pričom aspoň na jednej z výklopných stien (5, 15) mimo od jej osi (6) otáčania je otočne upevnené aspoň jedno ťahadlo (7), ktorého opačný...

Skladací zobrazovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9541

Dátum: 26.10.2006

Autor: Kwo Tzuo Chung

MPK: A47F 5/10, G09F 1/06

Značky: systém, zobrazovací, skládací

Text:

...konštrukčnú časť na získanie samonosného stavu, t.j. schopnosti0010 V tejto patentovej prihláške je navrhnuté definované uskutočnenie pre zariadenie, ktoré je schopné mat relatívne zjednodušenú konštrukciu voči obyčajným zariadeniam, vzhľadom k prítomnosti zostavovacej časti tvorenej trubicovým telesom štvorcového prierezu, tvoreného dvoma stenami, ktoré môžu byt prehýbané prehybom a ktoré z iných prehybov si zodpovedajú s dvoma samostatnými...

Univerzálny skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284821

Dátum: 14.11.2005

Autor: Mikšík Pavel

MPK: B62J 1/04, B62K 15/00, B62K 25/16...

Značky: skládací, univerzálny, bicykel

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny skladací bicykel podľa vynálezu pozostáva z predného ramena (1), ktoré je prichytené v hlavovej zostave (2) na ráme (3), na ktorom je prichytené kývne predné rameno (4) s predným kolesom (22). Na hlavovú zostavu (2) pomocou otočného kĺbu (5) teleskopickej tyče (6) a osi riadidiel (8) alebo pomocou predstavca riadenia (7) sú prichytené voliteľne posúvateľné riadidlá (9). Na kývne zadné rameno (10) prichytené na stredovú zostavu (11),...

Trojuholníkový skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4261

Dátum: 08.09.2005

Autor: Šálek Tibor

MPK: B62K 15/00

Značky: trojuholníkový, skládací, bicykel

Text:

...prislušenstvá, pričom tieto riaditkové príslušenstva sú spevnené.Takýto skladací bicykel sa vyznačuje tým, že dolný úsek hlavného nosníka l má tesne pred koncovým oblúkovým úsekom 5 pripevnené odpredu zosilnenie 7 a dvojstupňový retiazkovo ozubený hnací prevod je realizovaný tak, že V zadnej časti tohto zosilnenia 7 je rovnobežne s osou zadného kolesa otočne upevnená medzipoloos 8, ktorá má kolmo upevnené malé ozubené koliesko 9 na...

Skladací konštrukčný element, predovšetkým diel nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 823

Dátum: 28.07.2004

Autor: Buch Martin

MPK: E04C 2/40, A47B 96/00

Značky: skládací, nábytku, konštrukčný, element, predovšetkým

Text:

...ktoré zaćažujú spojovacie hrany vybavenéNa základe tohto stavu techniky je technickým problémomvynálezu vytvorit skladací konštrukčný element v úvode spomenutêho druhu, s ktorým bude možné spoľahlivo a bezveľkých nákladov manipulovat pomocou bežných metód.Tento technický problém je podľa vynálezu vyriešený tým,že sú upravené fixačné prostriedky, a že tieto fixačné prostriedky spájajú vonkajšiu hranu jedného z díelčíchelementov s jedným ďalším...

Skladací bicykel a spôsob jeho skladania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3837

Dátum: 14.06.2004

Autor: Mihelic Miko

MPK: B62K 15/00

Značky: skládací, skladania, bicykel, spôsob

Text:

...rúrka od stredového zloženia a zadné koleso. Predná reťaz zostáva medzi predným prevodníkom a ozubeným kolieskom, na hriadeli, kým zadná reťaz zostáva medzi reťazovým kolieskom a zadným ozubeným kolieskom a posúva sa nahor spolu s rúrkou od stredového zloženia a zadným kolesom, a to bez zmeny vzdialenosti medzi predným ozubenýmkolieskom a zadným ozubeným kolieskom. V tomto usporiadaní sa pri skladaní kolesa nahor zadne koleso otočí okolo...

Skladací valec pre listový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6635

Dátum: 19.03.2004

Autor: Tommasi Renzo

MPK: B65H 45/28

Značky: skládací, listový, válec, materiál

Text:

...pre vychyľovanie pre krok skladania. Je jasné, že rozmiestnenie týchto drážok a zariadeni (presnejšie povedané ich vzájomná vzdialenosť, merané obvodovo), ktoré určuje polohu skladovej linie vzhľadom na odrezané okraje listu a predstavuje nemenný parameter koncepcie danéhovalca, musi byt zvolené na počiatku v závislosti od požadovaného finálnehovýrobku. Najmä nie je možné menit vzdialenosť medzi skladovou líniou a zadným okrajom listu...

Skladací obal z plastu, spôsob a forma na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1767

Dátum: 15.04.2003

Autor: Hoogland Hendricus

MPK: B29C 45/44, B65D 1/22

Značky: spôsob, skládací, forma, výrobu, plastů

Text:

...časť navzájom otačavo spojené, rozloženie je možne zvlášť jednoduchým spôsobom. Ďalej možno tieto obaly vyrobiť ako Vodotesné i plynotesne jednoduchým spôsobom, takžesa dosiahne skutočne univerzálna použiteľnosť.0008 Obaly podľa vynálezu možno vyrábať v rôznych veľkostiach, s rôznymi skladacimi mechanizmami, okrem iného podľa pomerov medzi šírkou, dĺžkou a výškou požadovaných druhovpoužitia, tovaru, ktorý sa má baliť a pod.0009 V prvom...

Skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4233

Dátum: 03.03.2003

Autor: Mihelic Miko

MPK: B62K 15/00, B62K 25/04

Značky: bicykel, skládací

Text:

...ktorého sa poskladajú rúrka od stredového zloženia a zadné koleso. Predná reťaz zostáva medzi predným prevodníkom a ozubeným kolieskom na hriadeli, kým zadná reťaz zostáva medzi reťazovým kolieskom a zadným ozubeným kolieskom a posúva sa nahor spolu s rúrkouod stredového zloženia a zadným kolesom, a to bez zmenyvzdialenosti medzi predným ozubeným kolieskom a zadným ozubeným kolieskom. Na zmenšenie šírky poskladaného bicykla je možné...

Skladací papierový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3275

Dátum: 06.08.2002

Autor: Nesládek Peter

MPK: B65D 5/54

Značky: skládací, papierový

Text:

...účelová predtlač.Skladací papierový obal najmä na kúpeľné oblátky podľa tohto technického riešenia nie je potrebné kvôli obrazovému prvku ktorý sa na ňom nachádza uchovávať vcelku, rozložený alebo upravovať odstránením nevzhľadných častí. Perforácia vytvorená okolo obrazového prvku umožňuje ľahko oddeliť požadovanú časť obalu a zbytok obalu odstrániť. Takto je postačujúce vynaložiť minimálne úsilie na získanie želaného obrazového...

Modulárny skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3160

Dátum: 05.03.2002

Autor: Šálek Tibor

MPK: B62K 15/00

Značky: modulárny, bicykel, skládací

Text:

...polorozoberateľrxý spoj rozoberá pri skladaní vysunutím kolika je v zloženom stave teleskopicky zasunuté na 70 až 90 96 do susedného dutého riaditka cez jeho duty spoj s riaditkovou hlavou.Kôli úplnosti treba dodať,že pre jazdu na taknmtq hjcykli je potrebná vyššie obuv, ktorá snevñuje členov., ale nie príliš, aby jazdec vládal dostatočne vystrieł špíc OhmPrehľad obrázkov na výkresochNa. obr.1 a 2 je znázornený pohľad zozadu na nášľapný pás...

Nosníkový skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2797

Dátum: 12.02.2001

Autor: Šálek Tibor

MPK: B62K 15/00

Značky: bicykel, nosníkový, skládací

Text:

...i- sú dĺžkovo nastaviteľnéa hlavný nosník 2 aj horný priamy úsek vidlicového nosnika 5 zvierajú s pántovou spojovacou rovinou l uhol len 22 °až 33 °,navyše riaditkái sú tiež Skladacie a sklápacie a pedálový pohon je upevnený v strednej časti spodnej priečky i zadnej časti í .Kôli úspore priestoru horný okrajpántovým obnjstranným spojom l spájaných priečnych plôch hlavného nosnika i, nie je vzdialený viac ako 10 cm od ositrubkového...

Skladací segmentový téglik zaistený proti nežiaducemu rozpadu segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1959

Dátum: 07.10.1998

Autor: Malůšek Jiří

MPK: A45F 3/20

Značky: nežiaducemu, segmentový, téglik, skládací, segmentov, proti, rozpadu, zaistený

Text:

...technického riešenia je predstaviť taký téglik, kde by bolo možné segmenty zabezpečiť proti nežiadúcemu rozpadu ako pri zatavovaní do hygienickej fólie, tak pri jejroztrhnutí pred použitím téglika spotrebiteľom.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje skladací segmentový téglik s uzavieracouprepážkou podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že najďalej od dnového segmentu uložený koncový segment je opatrený...

Jednorazový skladací kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1599

Dátum: 10.09.1997

Autor: Nový Zdeněk

MPK: B65D 5/16

Značky: jednorázový, skládací, kontajner

Text:

...vreca sponouObr.2.1.2 znázorňuje vyššie uvedené v naznačenom rezeObr.2.2.1 znázorňuje detail klapky transportného zámku 0 br.2.3 znázorňuje kontajner v naznačenom rezeobr.2.3.1 znázorňuje detail uzatvoreného transportného zámkuobr.2.3.2 znázorňuje detail dvojosového ohybu odpruženého veka.Kontajner podľa technického riešenia je V tomto príkladom vyhotovení vytvorený vo forme skladacieho výseku z papierovej lepenky a pozostáva zo samosvorného...

Skladací invalidný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1471

Dátum: 07.05.1997

Autor: Gáborová Milena

MPK: A61G 5/08

Značky: skládací, invalidný, vozík

Text:

...je upevnené sedadlo Ž a dalej predným vertikálnym sklopným členom 5 a zadným vertikálnym sklopným členom Ž, ktoré sú umiestnené pod úrovňou horizontálneho sklopné~ ho člena 3 . Horizontálny sklopný člen g je vybavený prednou poistkou É a zadnou poistkou Z, predný vertikálny sklopnýčlen 3-predným zámkom § a zadný vertikálny sklopný člen á~zadným zámkom 2, ktoré pri vzájomnom spojení zabezpečujúpriestorovú pevnosť vozíka v rozloženom stave. V...

Skladací prístrešok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1176

Dátum: 03.07.1996

Autor: Buda Ľubomír

MPK: E04H 15/58, E04H 15/34

Značky: skládací, prístrešok

Text:

...sklopnom ramene A súotočne uchytené nad sebou tri vzpery ZA, Z§, 7 C a na sklopnom ramene Q sú V pevnom držiaku 6 otočne uchytenénad sebou tri vzpery 8 A, 8 B, §Q Prvý pár vzpier ZA, §A jevýkyvne spojený kĺbovými spojmi s prvým priečnikom QA, náväzne druhý pár vzpier Z§, §§ je výkyvne spojený kĺbovými spojmi s druhým priečnikom 23 a tretí pár vzpier ZQ, §Q je výkyvne spojený kĺbovými spojmi s tretím priečnikom QQ. Na priečnikochQA, 9 B, 9 je...

Viacramenný skladací svietnik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1151

Dátum: 08.05.1996

Autor: Kubínyi Ivan

MPK: F21V 21/26

Značky: viacramenný, skládací, svietnik

Text:

...pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr.1 rozložený skladací šesťramenný svietnik v bočnom pohľade pri vzostupnom usporiadaní ramien a obr. 2 pohľad zhora na šestramenný svietník so vzostupným usporiadanímViacramenný skladací svietník v príkladnom vyhotovení(obr.1) pozostáva zo stredového čapu Q, na ktorom sú uloženéotočne nad sebou ramená L, lg, lb, a 1 n, kde n je celé kladnéž 1 n majú tvar hranola soštvorcovým prierezom. Dolné...

Skladací podporný vozík pre telesne postihnutých

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1073

Dátum: 10.01.1996

Autori: Androvič Juraj, Horňák Ján

MPK: A61G 5/10, A61G 5/08, A61G 12/00...

Značky: podporný, postihnutých, vozík, skládací, tělesně

Text:

...riešenie je bližšie ozrejmené pomocou prilo ženého výkresu, kde naobr.l je znázornený bočný pohľad na rozložený skladacíobr.2 je znázornený predný pohľad na rozložený skladacízhodne vytvarovaných kovových hlavných ramien l, ktoré sú Vhornej časti opatrené rukoväťami § a ovládačom ručných bŕzd Q. Ručné brzdy Q sú brzdovými lankami li spojené s brzdovými mechanizmami lg na zadných kolesách lg. Zadné kolesá lg súpripojené na spodných častiach...

Skladací obal, najmä z papierového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 943

Dátum: 14.09.1995

Autor: Vavro Miloš

MPK: B65D 5/02

Značky: materiálů, obal, skládací, papierového, najmä

Text:

...kom, alebo obidve plochy obalu, obsahujú súbor obrazov l. Ich štruktúra sleduje tak naplnenie originálneho dizajnérskeho zámeru definovaného pred návrhom obalu ako aj efektívne využitie plochy obrazami l, lebo časti g obalu pokryté obraz mia po ukončení primárnej funkcie obalu sú zdrojom pre získanie dielov na zostavenie nelepených dvoj alebo trojrozmerných predmetov,napriklad napodobeniny zámkov, rozprávkových postáv, zvierat,automobilov...

Nosný skladací rám skrinky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 826

Dátum: 07.06.1995

Autor: Matuš Pavol

MPK: A47B 96/20, A47B 87/00

Značky: skládací, nosný, skrinky

Text:

...nu .rohové spnjc-ruiu vminrnvuzýclu lIl§Lll 1().1()J su zvislý-m hrenulnzu, na (.r.4 LI 5 ju rur. .rnhunu skJćJnky s LÍVOIHL róznynni spťlsnřnxuí z(s|rLII.kn/ar)íLL 2.1 nu ubr.6 JL celkový pnlrľaçl na zlože nú skrinku (bez čslluc-.j duzsky).N-vsný Skĺukĺłlçĺ. ráta |nz.c»~.tív.1 7. V()(ĺ()l.()-I 1 ý(ĺ 1 hraumluv l vylmvçzrýcln drúžknum umícrslncrxia. zvíslýc-lw stien g. ktoré ŠÚ pripuvnuruć m spodnú doslul i u Vruhnú dusku ,i tuk, že. sa...

Skladací prenosný viacdielny stolík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 516

Dátum: 06.07.1994

Autori: Lipták Mikuláš, Brázdik Zdenko

MPK: A47B 3/08, A47B 3/10

Značky: prenosný, skládací, viacdielny, stolík

Text:

...stavu techniky pri vyriešeni daného problému a toto riešenie kvantitativne presahuje mieru účinku dosahovanú prostriedkami doterajšieho stavu techniky pri vyriešení toho istého technického problému.Podstata riešenia spočíva v tom,že zariadenie pozostáva zozákladovej dosky pevne spojenej so zemou a stĺpaktorý je nazákladovej doske otoćne uložený v pàtkách prostrednictvom predného ćapu.Žvislá poloha stĺpa je stabilizovaná sklápacim...

Skladací nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 353

Dátum: 09.03.1994

Autor: Boršoš Ladislav

MPK: A47D 1/02

Značky: skládací, nábytok

Text:

...súčasných znalosti ergonómie. Konštrukcia zaoblených prvkov zaručuje dieťaťu absolútnu bezpečnosť. Ďalšou výhodou tohto nábytku je, že jeho konštrukcia umožňuje jeho skladovanie a transport v rozobratom stave, pričom zaberá objem len 60 x 70 x 10 cm.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch sú znázornená dve výhodné prevedenia podľa technického riešenia, na obr. 1 a 2 je znázornený skladací nábytok podľa prikladu 1 a 2 pri...